textarchive.ru

Главная > Документ

1

Смотреть полностью

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

“Фізіотерапевтичні методи лікування в косметології”

(для лікарів-курсантів ФІПО, цикл ТУ)

Донецьк 2012

Методичні вказівки до практичних занять з фізіотерапетивчних методів лікування у косметології (для лікарів-курсантів ФІПО, цикл ТУ)/За ред. В.М.Сокрута.- Донецьк, 2012.- с.

Автори СокрутВ.М., Поважна О.С., Пеклун І.В.,

Запропоновані методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи курсантів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні циклу тематичного удосконалення

Рецензенти:

Линевський Ю.В. – доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №1

Басій Р.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини, зав. навчально-методичного кабінету

Корчак І.В. - кандидат медичних наук, доцент кафедри дерматовенерології

ТЕМА: «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗІОТЕРАПІЇ І КУРОРТНОЇ ТЕРАПІЇ»

Актуальність теми: Актуальним питанням сучасної фізіотерапії є складання оптимальних комплексів фізіотерапевтичного лікування окремих захворювань, що значно підвищить загальну ефективність лікувальних заходів, що проводяться, знизити дозування лікарських препаратів або відмінити їх повністю. Використання загальнотеоретичних принципів в складанні схем лікування значно полегшує вибір лікаря і дозволяє використати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, лікувавши при цьому хворого, а не хворобу. Це також підвищує ефективність фізіотерапевтичного лікування.

Загальна мета: уміти визначити загальнотеоретичні основи фізіотерапевтичного лікування для використання їх в складанні лікувальних комплексів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити теоретичні основи механізмів дії фізичних чинників

 2. Пояснити, з урахуванням механізмів дії, основи використання фізичних чинників з лікувальною метою

 3. Визначити основні принципи фізіотерапії

Література для самоконтроля

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М., 1999. С.142-148, 222-228, 279-287, 345-349.

 2. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ, 2001. – С.104-128, 208-213.

 3. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Електрика і магнетизм. Київ, 2001. – С.33-37, 119-143.

 4. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Оптика.Фізика мікрочастинок. Київ, 2001. – С.5-14, 101-103, 184-187.

Змістнавчання

Література

Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. и др. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999.-

С.26-40

 1. Боголюбов В.М.. Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. М., 1998. – С.

 2. Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения.- СПб. 1998- С.

 3. Лекції за темою

 4. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації

загальних і конкретних цілей

 1. Теоретичні основи механізму дії фізичних чинників

 2. Загальнотеоретичні основи лікувального використання фізичних чинників

 3. Принципи детермінізму і оптимальності в фізіотерапії

 4. Показання і протипоказання до використання фізичних чинників

Повчальні задачі

Задача 1.

Хворому Р., 44 років поставлений діагноз сікоз, ускладнений інфільтратом. У комплексному лікуванні призначена гальванізація ендоназально і ДМХ-терапія.

 1. Назвіть фізичну характеристику гальванічного струму.

А. Постійний малої сили і низького напруження

Б. Постійний малої сили і високого напруження

В. Змінний малої сили і низького напруження

Г. Змінний великої сили і високого напруження

Д. Постійний середньої сили і низького напруження

 1. Назвіть діючий чинник ДМХ-терапії

А. Електричне поле

Б. Електричний струм

В. Магнітне поле

Г. Електромагнітне поле

Д. Механічні коливання

3. Як змінюється електропровідність сполучнотканинних мембран при збільшенні частоти змінного струму?

А. Електропровідність збільшується, потім меншає

Б. Електропровідність збільшується

В. Електропровідність не змінюється

Г. Електропровідність меншає

4. Яким шляхом проходять силові лінії постійного електричного струму в організмі?

А. Найменшому електричному опору

Б. Вивідним протокам потових залоз

В. Проекції кровоносних судин

Г. Найбільшому електричному опору

Д. По електричній осі серця

5. До яких явищ відносяться: електрофорез, поляризація, електроліз?

А. Електрокінез

Б. Електромагнетизм

В. Електростатика

Г. Магнетизм

Д. Динаміка

Еталони відповідей: 1. А., 2. Г, 3. Б, 4. Г, 5.Д

Задача 2

Хворому П., 47 років з діагнозом гіпергідроз призначена індуктотермія і гальванізація коміркової зони.

1. Назвіть вид електротерапії, що приводить до наведення вихрових струмів в організмі?

А.. Гальванізація

Б. Франклінізація

В. Магнітотерапія (постійне поле)

Г. Індуктотерапія

Д. Місцева дарсонвалізація

2. Яка шкіряна зона володіє найбільшою проникністю для ліків при електрофорезі?

А. Плече

Б. Гомілка

В. Лоб

Г. Живіт

Д. Міжлопаткова область

3. Які середи мають високу діелектричну проникність?

А. Сухожилля

Б. Кістка

В. М'язи

Г. Роговий шар шкіри

Д. Жирова клітковина

4. При якій частоті змінного струму спостерігається найменший опір шкіри (при інших рівних умовах)?

А. 100 Гц

Б. 500 Гц

В. 1000 Гц

Г. 3-4 кГц

Д. Понад 4 кГц

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи

лікарів-курсантів на занятті:

«Теоретичні основи фізіотерапії і курортної терапії»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання і виконує його самостійно. Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

Самостійна робота з завданнями по загальним механізмам дії фізичних чинників, показань та протипоказань до фізіотерапії.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «ЕЛЕКТРОЛІКУВАННЯ.

ГАЛЬВАНІЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРОФОРЕЗ»

Актуальність теми: У цей час об'єктивними методами доведена велика кількість лікувальних ефектів гальванічного струму, що пояснює широке поширення методу в лікувальній практиці. Фізіологічні особливості впливу гальванізації на різні фази розвитку патологічного процесу дозволяють в той же час індивідуально підбирати параметри і методики впливу, збільшуючи ефективність лікування. Поєднання гальванічного струму і лікарської речовини потенцує лікувальну дію, значно розширює показання і поліпшує результати лікування в порівнянні з традиційною медикаментозною терапією. Все це робить гальванізацію і лікарський електрофорез високодоступним та ефективним лікувальним методом різних захворювань.

Загальна ціль: уміти обґрунтовано застосовувати гальванічний струм з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Оцінити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії гальванічного струму і лікарського електрофорезу

 2. Пояснити основну мету призначення гальванічного струму при різній патології

 3. Визначити показання і протипоказання до використання гальванізації і лікарського електрофорезу.

 4. Пояснити вибір методики і дозування при призначенні гальванізації і лікарського електрофорезу

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

1. А.Н.Ремізов Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.251-345

2. В.В..Григорьева, В.М. Самойленко, А.М.Сич Загальна хімія. Київ, 1991. З. 337-345.

3. Фармакологія За ред.І.С Чекмана Київ, 2001.- С.33-36

Змістнавчання

Література

 1. Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. и др. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999.- С.26-40

 2. Боголюбов В.М.. Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. М., 1998. – С. 25-78

 3. Алексеенко А.В. Внутритканевой электрофорез.- Черновцы, 1991.- С. 27-69

Теоретичні питання, необхідні для реалізації

загальних і конкретних цілей

 1. Механізми дії гальванічного струму і лікарського електрофорезу

 2. Показання і протипоказання до призначення гальванізації і електрофорезу

 3. Методики та техніка відпустки процедури гальванізації і лікарського електрофорезу.

 4. Рецептура гальванізації і лікарського електрофорезу.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хворому З., 25 років поставлений діагноз вітіліго. У комплексному лікуванні призначена гальванізація епігастральної області.

 1. Назвіть фізичний ефект при дії гальванічного струму.

А. Зміна іонної кон′юнктури тканин

В. Підвищення температури на 3-5 градусів

С. Наведення вихрових струмів

Д. Зміна магнітної індукції

Е. Коливання діпольних молекул

 1. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення гальванізації

А. Гемофілія

В. Хронічний пієлонефрит

С. Гіпертонічна хвороба 2 стадії

Д. Дісциркуляторна енцефалопатія

Е. Хвороба Бехтерева

 1. Виберіть методику, показану в цьому випадку

А. За Щербаком

В. За Келатом

С. За Бергон′є

Д. Місцева поперечна

Е. Місцева подовжня

 1. Укажіть правильний фізіотерапевтичний рецепт даного призначення

А. Гальванізация на епігастральну область за місцевою подовжньою методикою, амперажем до дрібної вібрації, 20 хвилин, № 10 кд

В. Гальванізація на епігастральну область за місцевою поперечною методикою, амперажем 12 мА при площі прокладки 200см2 20 хвилин, № 12 кд

С. Гальванізація на епігастральну область за місцевою поперечною методикою, амперажем до пощипування, 10 хвилин, № 12 кд

Д. Гальванізація на епігастральну область за Щербаком, амперажем 10 мА 20 хвилин, № 12 кд

Е. Гальванізація на епігастральну область за Келатом,

8 амперажем 3-4 мА при площі прокладки 200см2 2 хвилини,

№ 12 кд

Еталони відповідей: 1. А., 2. А, 3. Д, 4. С

Задача 2

Хворому з діагнозом лейшманіоз шкіри призначений електрофорез цинку.

 1. На який лікувальний ефект треба розраховувати в цьому випадку

А. Протизапальний

В. Трофічний

С. Імуномодуляція

Д. Міостимуляція

Е. Гіпосенсибілізація

 1. Яка оптимальна концентрація розчину цинку в цьому випадку

А. До 5 %

В. 5-10 %

С. 10-15 %

Д. 15-20 %

Е. Більше за 20 %

 1. Яку методику потрібно використати в цьому випадку

А. Місцеву тангенціальну

В. Місцеву поперечну

С. Рефлекторно-сегментарну за Келлатом

Д. Місцеву подовжню.

Е. Загальну за Вермелєм

 1. Виберіть правильний фізіотерапевтичний рецепт

А. Електрофорез цинку за місцевою подовжньою методи-кою, амперажем до відчуття тепла, 20 хвилин, № 12 кд

В. Електрофорез цинку за місцевою поперечною методи-кою, амперажем до пощипування, 20 хвилин, № 12 кд

С. Електрофорез цинку за місцевою поперечною методи-кою, амперажем до дрібної вібрації, 12 хвилин, № 10 кд

Д. Електрофорез цинку за місцевою подовжньою методикою, амперажем до пощипування, 10 хвилин, № 5 кд

Е. Електрофорез цинку за місцевою поперечньою методикою, інтенсивністю 3 Вт/см2, 12 хвилин, № 10 кд

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів на занятті: « Гальванізація і електрофорез»

Спочатку заняття провести перевірку та корекцію рівня знань-умінь, використовуючи набори тестів та ситуаційних задач. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, включаючи призначення гальванізації при різній патології і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

Самостійна робота в кабінетах електролікування: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур гальванізації, лікарського електрофорезу, методик при різній патології, рецептури гальванізації.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

У кінці викладач підводить підсумки заняття та проводить корекцію знань-умінь.

ТЕМА: «ІМПУЛЬСНІ СТРУМИ НИЗЬКОЇ І ЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ

(ДДС, СМС, ФС, ІНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПІЯ)»

Актуальність теми: Дуже багато які патологічні стани характеризуються розвитком больового синдрому. Біль не тільки є сигналом про неблагополуччя в організмі, але може стати і причиною інших, не менш важких розладів. У ряді випадків вона може зберігатися і після усунення загрози організму або з'являтися внаслідок розладу самої системи формування болю. Тому, нарівні з усуненням причини, що викликала біль, необхідно усувати і сам біль. Імпульсні струми низької частоти дозволяють здійснити цей процес максимально фізіологічно, діючи на різні етапи в патогенезі виникнення болю. Крім того, можливість підбору індивідуального дозування і сумісної дії з лікарськими препаратами ставить вказаний вплив в авангард боротьби з больовим синдромом.

Другим специфічним напрямом застосування імпульсних струмів є електростимуляція, необхідна при різних атоніях, атрофії, паралічах, парезах, як в гострих випадках, так і при хронічних станах.

Все це робить використання імпульсних струмів низької частоти доступним і високоефективним методом лікування різних захворювань.

Загальна ціль: Уміти обґрунтовано застосовувати імпульсні струми низької частоти з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії цих струмів.

 2. Пояснити основну мету призначення імпульсних струмів при різній патології.

 3. Визначити показання і протипоказання до використання імпульсних струмів низької частоти.

 4. Вибрати методики і дозування при призначенні імпульсних струмів.

Література для самоконтроля:

  1. Ремізов А.Н. Медична і біологічна фізика. М., 1999.-с.251-345.

  2. Грігорьев В.В. Самойленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. Київ, 1991.-с.337-345.

  3. Фармакологія під ред. Чекмана И. С. Киев.2001.-с.33-36.

Зміст навчання:

Література

 1. Сокрут В.Н. и соавт. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999, с.40-76.

 2. Богомолов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия М.,1998.- С. 87-101.

 3. Лекції за темою

 4. Граф логічної структури.

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей.

1. Механізми дії імпульсних струмів низької частоти.

2. Показання і протипоказання до призначення імпульсних струмів низької частоти.

3. Техніка відпустки процедур ДДТ, СМТ, ФТ, ИТ.

4. Методики лікування імпульсними струмами.

5.Рецептура при призначенні імпульсних струмів.

Повчальні задачі:

Задача 1.

Хворому 20 років, з кератодермією призначені СМС.

 1. Укажіть фізіологічний ефект дії цих струмів.

А. Прискорення венозного відтоку

В. Збільшується набряк

С. Спазм артерій

Д. З’явлення періневрального набряку

Е. Зменшення колатералів

 1. Яка основна ціль призначеної процедури даному хворому?

А. Міостимуляція

В. Трофічна

С. Седатація

Д. Аналгезія

Е. Прозапальна

 1. Виберіть оптимальну для даного хворого методику:

А. Поперечну.

В. Подовжню.

С. Тангенціальну.

Д. Ефлювіальную.

Е. Паравертебральную.

 1. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення цієї процедури?

А. Енцефалопатія.

В. Перелом кісток стопи в анамнезі.

С. Ендартеріїт.

Д. Тромбофлебіт.

Е. Гломерулонефріт.

Еталони відповідей: 1- А, 2-Д, 3-А, 4-Д.

Задача 2

Хворому 50 років, з явищами парезу кишечнику (2 доба після операції резекції шлунка за методом Більрот 1) призначені діадинамічні струми.

 1. Який основний фізико-хімічний ефект є у дії даного струму?

А. Зниження температури тканин

Б. Коагуляція білків

В. Перерозподіл іонів

Г. Намагнічення тканин

Д. Завіхрення

2. Яка основна мета призначення процедури

А. Прозапальна

Б. Стимуляція

В. Аналгезія

Г. Трофічна

Д. Регенераторна

 1. Які струми доцільно призначати в цьому випадку?

А. Однотактні.

Б. Двотактні.

В. Чергування однотактних з двотактними (1:1).

Г. Чергування двотактних з однотактнми (2:1).

Д. Тритактні

 1. Виберіть оптимальну методику для даного хворого:

А. Подовжнє

Б. Тангенційно

В. Поперечно (катод спереду)

Г. Поперечно (анод спереду)

Д. Кругову

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів

на занятті: «Імпульсні струми низької і звукової частот

(ДДС, СМС, ФС, інтерференцтерапія)»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовувати еталони тестів. Кожний курсант отримує індивідуальне завдання, включаючи призначення імпульсних струмів і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи з деякою теоретичною викладкою.

Самостійна робота в кабінетах фізіолікування: вивчення методик фізіолікування, призначення фізіотерапевтичних комплексів. Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

Перевірка та корекція знань.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «ЗМІННІ СТРУМИ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ»

Актуальність теми: До високочастотної (ВЧ) електротерапії відносять використання з лікувальною метою змінних високочастотних струмів і високочастотних електромагнітних коливань. Широкий спектр дії струмів високої частоти, виражена терапевтична ефективність і доступність в застосуванні робить їх незамінними в комплексному лікуванні захворювань різної природи, з порушенням стану мікроциркуляції і нервової провідності, дисгормональними і вегетативними дисфункціями. Високочастотна електротерапія надає лікувальну дію на тканині організму на клітинному і субклітинному рівні. У механізмі формування фізико-хімічної, фізіологічної і лікувальної дій струмів розрізнюють два основних ефекти: тепловий і осциляторний. Характерно, що тепловий ефект при використанні струмів високої частоти відрізняється своїм ендогенним і виборчим впливом за рахунок поглинання певними тканинами енергії різних діапазонів частот. Максимально виражений осциляторний ефект УВЧ-терапії в атермічному дозуванні, забезпечує розвиток протинабряклої, аналгетичної, бактеріостатичної і седативної дій, що дозволяє успішно призначати дане дозування електричного поля високої частоти при гострих запальних процесах, в тому числі і гнійних. Індуктотермія успішно використовується в лікуванні хронічних запальних процесів, м”язево-тонічному синдромі, для розсмоктування спайок, рубців і інфільтратів. Методики і параметри струмів високої частоти повинні відповідати характеру і фазі патологічного процесу. Для вибору оптимального високочастотного фізичного чинника лікареві необхідно провести аналіз клінічної картини хвороби з використанням синдромально-патогенетичного підходу.

Загальна ціль: Уміти обгрунтовано застосовувати змінні струми ВЧ з урахуванням механізму дії, показаннь і протипоказаннь в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти: 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії струмів ВЧ.

2. Пояснити основну мету призначення дарсонвалізації, струмів надтональної частоти, індуктотермії, УВЧ, СВЧ, КВЧ терапії.

3. Визначити показання і протипоказання до використання вказаних чинників.

144. Пояснити вибір методики і дозування при їх призначенні.

Література для самоконтроля:

 1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М., 1999. С.142-148, 222-228, 279-287, 345-349.

 2. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Електрика і магнетизм. Київ, 2001. – С.33-37, 119-143.

Змістнавчання:

Література

 1. Сокрут В.Н. и соавт. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999, с.76-83, 95-121.

 2. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия М.,1999.- С. 115-148.

 3. Фізичні чинники в медичній реабілітації/За ред. Сокрута В.М, 2008 С.34-78

 4. Граф логічної структури.

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей:

 1. Механізми дії струмів Д арсонваля, надтональних струмів, індуктотермії, УВЧ, СВЧ, КВЧ терапії.

 2. Показання і протипоказання до призначення змінних струмів ВЧ.

 3. Методики впливу вказаних чинників.

 4. Рецептура дарсонвалізації, надтональної терапії, індуктотермії, УВЧ, СВЧ, КВЧ терапії при різній патології.

5. Поєднання з іншими фізіотерапевтичними чинниками.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хворій поставлений діагноз лишай червоний. У комплексному лікуванні призначена дарсонвалізація коміркової зони.

  1. Укажить фізичний ефект призначеного чинника

А. Електроосмос

В. Електродифузiя

С. Поляризація.

D. Намаґничування.

Е. Мікронекротизація

2. Яка основна ціль відпустки цієї процедури?

А. Вазоактивна

В. Трофічна

С. Десенсибiлiзуюча

D. Аналгезiя.

Е. Мiостiмуляцiя

3. Яке з перерахованих захворювань може служити протипоказанням до призначення дарсонвалізації

А. Атеросклероз.

В. Тіреотоксикоз.

С. Гемангиома.

D. Остеохондроз.

Е. Гломерулонефрит.

4. Виберіть оптимальну методику.

А. Контактна лабільна.

В. Контактна стабільна.

С. Ефлювіальна лабільна.

D. Ефлювіальна стабільна.

Е. Осередкова (через мазь) лабільна.

Еталони відповідей: 1- Е, 2-А, 3-С, 4-А.

Задача 2.

Хворому 18 років, з бронхіальною астмою, атопічна форма, легка ступінь, ДН0 призначена високочастотна індуктотермія.

 1. Назвіть діючий чинник.

А. Постійне електричне поле високого напруження.

В. Постійне магнітне поле високого напруження.

С. Змінне магнітне поле високого напруження.

D. Змінне електричне поле високого напруження.

Е. Змінне електромагнітне поле високого напруження.

 1. Що буде основною метою при відпустки цієї процедури?

А. Спазмолітична.

B Міостимулююча

C. Трофічна

D. Аналгезія

E. Прозапальна

3. Яка зона впливу є оптимальною в цьому випадку?

А. Комірцева зона.

B. Проекція грудини.

C. Проекція сонячного сплетення.

D. Міжлопаткова область.

E. Литкові м'яза.

4. Яка техніка відпустки процедури?

А. Контактно на шкіру.

B. Контактно через вологу гідрофільну прокладку товщиною 1 см.

C. Контактно через суху гідрофільну прокладку товщиною 1-2 см.

D. Контактно через вологу гидрофильную прокладку товщиною до1 мм.

E. Контактно через мазьову основу.

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів

на занятті: «Змінні струми високої частоти»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуються еталони тестів. Кожний курсант отримує індивідуальне завдання і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання, корегує знання.

Самостійна робота в кабінетах фізіолікування та терапевтичному віллі ленні: вивчення методик фізіолікування, призначення фізіотерапевтичних комплексів. Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів, включаючи призначення змінних струмів при різній патології. Проводиться перевірка та корекція знань з деякими теоретичними викладками.

ТЕМА «СВІТЛОЛІКУВАННЯ»

Актуальність теми: Одним з найважливіших джерел нашого існування є світло. Недостатнє живлення і недостатня кількість світла однаково шкідливі для нашого здоров’я. Звідси надмірне або, навпаки, недостатнє освітлення впливає на організм людини. Для нормального функціонування кліток необхідна прит ка енергії, джерелом якого є світло. Останнім часом повсюдно зростає інтерес до 10е медикаментозної терапії, зокрема до природних і фізичних методів. Серед них важливе місце займає світлолікування. Широке використання світлових чинників (УФО, інфрачервоне випромінювання, пайлер-, лазеро- і геліотерапія) направлене на підвищення неспецифічної резистентності організму, що особливо актуально в умовах несприятливої екологічної середи. Впровадження в клінічну практику терапії із застосуванням світлових методів лікування дало ефективні результати лікування різних захворювань.

Електромагнітні поля і випромінювання при взаємодії з біологічними тканинами трансформуються в інші види (механічну, хімічну, теплову і інш.). Викликані збудженням або нагріванням тканин організму процеси служать пусковою ланкою фізико-хімічних і біологічних реакцій, що формують кінцевий терапевтичний ефект. Світлові методи лікування сприяють збільшенню енергетичної активності клітинних мембран, підвищують поглинання кисня тканинами і виведення токсинів, стимулюють репарацію і регенерацію тканин, сприятливо впливають на імунну систему (за рахунок активації Т-лимфоцитів). Дія світлових методів характеризується хорошою переносимістю, поступовою реалізацією реакції у відповідь організму, зумовлені одночасним впливом цих чинників на різні ланки патологічного процесу.

Загальна ціль: уміти застосовувати світлолікування з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії світлолікування

 2. Пояснити основну мету призначення світлолікування при різній патології

 3. Визначити показання і протипоказання до використання світлолікування

 4. Вибрати методики і дозування при призначенні світлолікування

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. 18 Ремізов А.Н. Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.419-483

 2. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Оптіка.Фізіка мікрочастинок. Київ, 2001. С.5-14, 101-103, 184-187.

Змістнавчання

Література

 1. Сокрут В.Н. и соавт. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999, С.121-152.

 2. Богомолов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия М.,1998.- С. 134-154.

 3. Самосюк И.З., Лисенюк В.П., Лобода М.В. Лазеротерапія і лазеропунктура в клінічній і курортній практиці.- Київ, 1997.- С.16-38

 4. Лекції за темою

 5. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

 1. Природа світла. Спектр променистої енергії та його вплив на біологічні об’єкти

 2. Механізм дії світла. Фотосенсибілізація.

 3. Показання і протипоказання до призначення інфрачервоних, видимих і ультрафіолетових променів

 4. Техніка виконання процедури.

 5. Оформлення рецептів призначення процедур.

 6. Методики процедур. Дозування чинників.

 7. Поєднання з іншими фізіотерапевтичними чинниками.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хворому 30 років поставлений діагноз нейродерміт. У комплексному лікуванні призначене УФО (біодоза 3 хвилини)

1. Яка глибина проникнення УФО - променів.

А. 0,1 - 1 мм

В. 1 - 2 мм

С. 1,5 - 2,5 мм

D. 2 - 3 мм

Е. 1 см

  1. Яка ціль призначення УФО в даному випадку?

А. Протизапальна

В. Трофічна

С. Вітаміноутворююча

D. Меланіноутворююча

Е. Аналгезуюча

  1. Яке із супутніх захворювань може служити показанням до призначення УФО

А. Активний туберкульоз

В. Псоріаз

С. Тиреотоксикоз

D. Невроз

Е. Системний червоний вовчак

  1. Яка тривалість опромінення в цьому випадку з відстані 50 см?

А. 40 60 секунд

В. 3 - 5 хвилин

С. 9-12 хвилин

D. 30 - 40 хвилин

Е. 50-60 хвилин

Еталони відповідей: 1. А, 2. А, 3. Д, 4. С

Задача 2

Хворій 40 років поставлений діагноз трофічна виразка нижньої кінцівки. У комплексному лікуванні призначена опромінення лампою Мініна.

1. Який діючий фактор в цьому випадку

А. Інфрачервоні промені

В. Видиме світло

С. УФ промені

D. Пайлер-промені

Е. Лазерні промені

2. Який з лікувальних ефектів світлолікування інфрачервоними променями буде переважаючим?

В. Аналгетичний

С. Трофічний

D. Імуномодулюючий

Е. Тромбокоагулюючий

3.Яке з перерахованих захворювань є протипоказанням для призначення інфрачервоного опромінення

А. Геморой

В. Клімакс

С. Гострий артрит

D. Псоріаз

Е. Тиреотоксикоз

4.Яку методику потрібно використати в цьому випадку

А. Місцеву тангенціальну

В. Місцеву поперечну

С. Рефлекторно-сегментарну за Келатом

D. Загальну.

Е. Місцеву ефлювіальну

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи

лікарів-курсантів на занятті: « Світлотерапія»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція початкового рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи, корегує знання.

Самостійна робота в кабінетах світлотерапії: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур світлотерапії, методик при різній патології.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів. Корекція знань з деякими теоретичними викладками.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА «УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕРАПІЯ»

Актуальність теми: Ультразвук в цей час знаходить саме широке поширення в багатьох галузях медицини. Так, високоінтенсивний ультразвук застосовується в хірургії для літотрипсії, низькоінтенсивний, з різною частотою, знаходить застосування в ультразвуковій діагностиці. Низькоінтенсивний ультразвук зі стабільною частотою використовують в фізіотерапії. Ультразвукова терапія (УЗТ) - лікувальний метод, де діючим чинником є ультразвукові коливання частотою 22, 44, 880 і 2640 КГц, що генеруються в безперервному і імпульсному режимах. Під дією ультразвукових коливань підвищується активність клітинних ферментів, що приводить до очищення запального вогнища від клітинного детрита і патогенної мікрофлора. Місцеве розширення судин мікроциркуляторного русла, підвищення міри оксигенації в тканинах і інтенсивності метаболізму прискорює репарацію і регенерацію у вогнищі запалення. Фізіологічні особливості впливу ультразвука на різні фази розвитку патологічного процесу дозволяють в той же час індивідуально підбирати параметри і методики впливу, збільшуючи ефективність лікування. Поєднання ультразвука і лікарської речовини потенцує лікувальну дію, значно розширює показання поліпшує результати лікування. Тому, УЗТ знаходить широке застосування при запальних захворюваннях периферичних нервів, внутрішніх органів, сечостатевої системи, суглобів, ЛОР-органів, очей, порожнини рота.

Загальна ціль: уміти обґрунтовано застосовувати ультразвук з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії ультразвука і фонофорезу

 2. Пояснити основну мету призначення ультразвука при різній патології

 3. Визначити показання і протипоказання до використання ультразвука і фонофорезу

 4. Пояснити вибір методики і дозування при призначенні даного чинника.

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. А.Н.Ремізов Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.142-147

 2. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ, 2001. С.104-128, 208-213.

Змістнавчання

Література

 1. Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. и др Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999.- С.162-171.

 2. Улащик В.С., Лукомский И.В. Общая физиотерапия. Минск., 2003. - С.201-216.

 3. Техніка і методики фізіотерапевтичних процедур (довідник) / Під ред. В.М.Боголюбова, Тверь: Губернська медицина, 2002. С.221-248.

 4. Лекції за темою

 5. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

 1. Механізми дії ультразвука і фонофореза

 2. Показання і протипоказання до призначення ультразвука і фонофореза

 3. Методики та техніка відпустки процедури ультразвука і фонофореза.

 4. Рецептура при різній патології

Повчальні задачі.

Задача 1.

У хворого з підгострим первинним невритом лицьового нерва праворуч з порушенням функції мімічних м'язів в комплексному лікуванні призначена ультразвукова терапія.

1. Яка фаза настає на 4 годину після процедури?

А. Первічна взаємодія

В. Стрес індукція

С. Стрес-ліміт

D. Активизація енергетичного обміну

Е. Пізній слідовий період

2. Яка основна мета призначення ультразвука в цьому випадку?

 1. Прозапальна

В. Аналгезія

С. Розсмоктуюча

D. Міостімулююча

Е. Імуномодулююча

3. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення даної процедури?

А. Бронхиальная астма, средньотяжка форма.

В. Пневмоконіоз.

С. Гіпертонічна хвороба 2 ст

D. Цукровий діабет

Е. Розповсюджений остеохондроз

 1. 4. Яка тривалість імпульсу при роботі апарату УЗТ 101?

А. 1 мс

В. 5 мс

С. 10 мс

D. 20 мс

Е. 40 мс

Еталони відповідей 1.В 2.В 3.Д 4.С

Задача 2

Хворому з діагнозом кератодермія призначили ультрафонофорез гідрокортизона.

1. Який фізичний ефект використається для даного типу лікування?

 1. Кавітація

 2. Макроальтерація

 3. Завіхрення

D Високочастона генерація

Е. Макровібрація

2. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення даної процедури?

. Вібраційна хвороба.

С. Ішіалгія.

D. П’яткова шпора

Е. Келоїдний рубець

3. Яка техніка відпустки цієї процедури в цьому випадку?

А. Через воду

В. Через мазьову основу

С. Через знежирену шкіру

D. Через суху гідрофільну прокладку

Е. Через вологу гідрофільну прокладку.

4. Яким з перерахованих основ потрібно віддавати перевагу при приготуванні контактної середи для ультрафонофореза?

 1. Парафін

В. Озокерит

С. Пелоїд

D. Бишофіт

Е. Нафталан

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів

на занятті: «Ультразвукова терапія».

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, включаючи призначення ультразвуку при різній патології і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

Самостійна робота в кабінетах електролікування: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур ультразвука при різній патології.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів. Корекція знань.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «ГІДРОТЕРАПІЯ ТА БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ»

Актуальність теми: В даний час водолікування займає одне з провідних місць в лікуванні і реабілітації хворих із захворюваннями різних органів і систем. В основі гідро- і бальнеотерапії лежать температурний, хімічний і механічний чинники дії. Організм як єдина цілісна система відповідає на них складною реакцією, включаючи реакції самої шкіри, серцево-судинної, нервової, ендокринної, м'язової систем, теплообміну, окислювально-відновних процесів і т.д.

Під час водолікувальних процедур в кору головного мозку поступає аферентна імпульсація з рецепторів шкіри, слизових, судин і внутрішніх органів. При цьому нервово-рефлекторний механізм процедури підкріплюється гуморальним, обумовленим активністю водного середовища (рН) роздратуванням хімічними речовинами периферичних рецепторів шкіри і слизових, а дещо пізніше – хімічними речовинами, проникаючими в організм. Координуюча і управляюча роль ЦНС тісно пов'язана з діяльністю гуморальних (гормональних) регуляторів. Гідротерапія сприяє кровопостачанню тканин і окислювально-відновним процесам в них, видаленню продуктів патологічного обміну і розпаду тканин, зменшенню травматичного набряку і крововиливу, ліквідації застійних явищ і трофічних порушень в тканинах і органах. Особливості дії гідротерапії дозволяють ефективно і широко використовувати даний метод в профілактиці, лікуванні і реабілітації різних захворювань.

Загальна мета: уміти обґрунтовано застосовувати гідро-, бальнеотерапевтичні методи з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань для лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії водолікування

 2. Пояснити основну мету призначення гідро-, бальнеотерапії при різній патології

 3. Визначити показання і протипоказання до використання гідро-, бальнеотерапії

 4. Вибирати дозування при призначенні бальнеотерапії

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. Ремізов А.Н. Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.251-345

 2. Куликов М. В., Жевлаков А.В., Бондаренко С.С. Минеральные лечебные воды СССР: Справочник.- М., 1991. 256 с

Змістнавчання

Література

1. Сокрут В.Н. и соавт. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999, с.183-227.

2. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия М.,1999.- С. 272-291.

3. Олефиренко В.Т. Водотеплолечение. М., 1986.- С.73-192.

4. Лекції за темою

5. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

 1. Механізми дії гідро-, бальнеотерапії

 2. Показання і протипоказання до призначення бальнеотерапії

 3. Техніка відпустки процедур бальнеотерапії

 4. Методики бальнеотерапії

 5. Поєднання з іншими фізіотерапевтичними чинниками.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хворому 25 років поставлений діагноз гіпертонічна хвороба 2 стадії. У комплексному лікуванні призначена бальнеотерапія.

1. Назвіть ведучий фізико-хімічний ефект хлоридно натрієвих ванн.

А. Термічний

В. Механічний

С. Хімічний

D. Вібраційний

Е. Радіаційний

2. Укажіть основну ціль даного призначення

А. Седативна

В. Метаболічна

С. Трофічна

D. Аналгезуюча

Е. Стимулююча

 1. Яке супутнє захворювання може бути протипоказанням для призначення хлоридно натрієвих ванн?

А. Псоріаз

В. Склеродермія

С. Тромбофлебіт

D. Лімфогранулематоз

Е. Подагра

4. Якии вміст іонів йоду в йодобромних ваннах?

А. 1 мл/л

В. 2 4 мл/л

С. 4 6 мл/л

D. 6 8 мл/л

Е. понад 10 мл/л

Еталони відповідей: 1.Г, 2. В, 3. Д, 4. Г, 5.В

Задача 2

Хворому Ш.. 40 років с діагнозом варикозна хвороба призначена бальнеотерапія.

1. Які курорти володіють вуглекислими мінеральними водами?

А. Свалява

В. Славянськ

С. Миргород

Д. Моршин

Е. Трускавець

2. Виберіть якими лікувальними ефектом володіє вуглекисла ванна?

А. Десенсибілізуючим

В. Стресом-лімітуючим

С. Бактеріостатичним

Д. Кардіотонічним

Е. Седативним

. Що яке з супутніх захворювань може бути протипоказанням для призначення вуглекислих ванн?

А. Невроз

В. Емфізема легких

С. Мерехтлива аритмія

D. Нефросклероз

Е. Гіпертонічна хвороба 1 стадії

4. Якими відчуттями у хворого супроводяться процедури вуглекислих ванн?

А. Відчуттями холоду і перекрученої шкіряної чутливості

В. Відчуттями «жару» і перекрученої шкіряної чутливості

С. Відчуттями пощипування поколювання

D. Відчуттями повзання мурашок.

Е. Ніяких відчуттів

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів на занятті: «Гідротерапія.Бальнеотерапія»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, включаюче призначення бальнеотерапії при різній патології і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи. Проводить корекцію знань.

Самостійна робота в кабінетах гідротерапії: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур гідро- та бальнеотерапії, методик при різній патології.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів. Корекція знань з деякими теоретичними викладками

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «ТЕПЛОЛІКУВАННЯ: ГРЯЗЄ-, ПАРАФІНО-, ОЗОКЕРИТО, ГЛИНОЛІКУВАННЯ»

Актуальність: У сучасній фізіотерапії все більшу увагу приділяється використанню природних фізичних чинників. Для теплового впливу на організм, крім води, широко застосовуються і інші теплоносії, такі як лікувальна грязь, парафін, озокерит. При цьому передача теплової енергії організму здійснюється від нагрітих речовин шляхом випромінювання, проведення, конвекції. Різні за походженням дані чинники теплолікування, маючи різні фізико-хімічні властивості, є температурними, хімічними і механічними подразниками і надають протизапальну, репаративно-регенеративну, спазмолітичну і метаболічну лікувальну дії. Парафіно-, озокерито- і пелоїдотерапія широко використовуються в лікувально-профілактичних установах і на курортах. При впливі на шкіру дані чинники нагрівають підлягаючі тканини, підвищуючи місцеву температуру, посилюють крово- і лімфопостачання, фагоцитоз, прискорюють метаболічні процеси. Вказані фізіотерапевтичні процедури успішно застосовуються в комплексі з іншими методами бальнео- і фізіотерапії, з кінезотерапією і лікарськими препаратами. Ефективність теплолікування доведена в ревматології, неврології, акушерстві, стоматології, офтальмології, урології, хірургії і інш. областях медицини.

Загальна ціль: уміти обгрунтованно застосовувати теплові природні фізичні чинники з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії парафіну, озокериту, грязі і глин.

 2. Пояснити основну мету призначення теплолікування при різній патології

 3. Визначити показання і протипоказання до використання різних видів теплолікування.

 4. Пояснити вибір методики і дозування при призначенні теплолікування

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. А.Н.Ремізов Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.251-345

 2. В.В..Григорьева, В.М. Самойленко, А.М.Сич Загальна хімія. Київ, 1991. С. 337-345.

Змістнавчання

Література

 1. Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. и др. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999, с.237-249.

 2. Боголюбов В.М.. Пономаренко Г.Н. Загальна фізіотерапія. М., 1998. С.346-350.

 3. Олефиренко В.Т. Водотеплолечение. М.:Медицина, 1986. 287с.

 4. Лещинский А.Ф., Зуза З.И. Пелоїдо- і фармакотерапия при запальних захворюваннях. ДО.: Здоровя, 1985. 218с.

 5. Лекції за темою

 6. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

 1. Поняття про теплоносії в медицині та фізична характеристика теплоносіїв.

 2. Механізмі дії

 3. Показання і протипоказання до призначення теплових процедур.

 4. Методики процедур. Дозування чинників.

 5. Поєднання з іншими фізіотерапевтичними чинниками.

 6. Курортографія грязьових курортів України.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хворому 35 років, з діагнозом кератодермія в період реабілітації призначена парафінотерапія.

1. Який чинник лежить в основі механізму дії даної процедури?

31 А.Компресійний

B.Хімічний

С.Механічний

D. Біологичний

E.Тепловий

 1. З якою основною метою призначена процедура

А. Протизапальна

В. Трофічна

С. Імуномодуляція

D. Спазмолитична

Е. Аналгезія

 1. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення парафінотерапії

А. Гіпертонічна хвороба, 2 стадія

В. Хронічний панкреатит

С. Цукровий діабет, 2 тип, субкомпенсація.

D. Жовчокам”яна хвороба.

Е. Вузловий зоб щитовидної залози 2 ст, тиреотоксикоз.

4. Де необхідно розплавити парафін для проведення даної процедури?

А.В мікрохвильової печі

В.В автоклаві.

С.На газовому пальнику.

D. В парафінонагрівниках ПЕ.

Е.В апараті "Гіпотерм-1".

Еталони відповідей: 1. Е., 2. В, 3. Е, 4. D

Задача 2

Хворій 32 років, з діагнозом келоїдні рубці призначена пелоїдотерапія.

1. Який фізико-хімічний чинник лежить в основі механізму дії даної процедури?

А. Компресійний

B. Хімічний

C. Магнітний

D. Електро-магнітний

Е. Біологічний

. Укажіть основну ціль призначення

А. Спазмолітична

В. Трофічна

С. Імуномодулююча

D. Бактеріостатична

Е. Стимулююча

3. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення пелоїдотерапії у даної пацієнтки?

А. Гіпертонічна хвороба, 2 стадія.

B. Фіброміома матки.

C. Хронічний холецистит.

D. Цукровий діабет, 2 тип, трофічні виразки гомілки.

E. Хронічний радикуліт.

4. Виберіть оптимальну методику пелоїдотерапії для даної хворої.

А. Ванни.

B. Порожнинне введення (вагінальні тампони).

C. Аплікаційна методика.

D. Загальна методика.

E. Нашарування.

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів на занятті: «Теплолікування: грязє-, парафіно-, озокерито, глинолікування»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, включаючи призначення теплолікування при різній патології і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи. Проводить корекцію знань.

Самостійна робота в кабінетах електролікування: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур теплолікування, методик та дозування при різній патології.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів з корекцією знань.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «МЕДИЧНА КЛІМАТОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОТЕРАПІЯ»

Актуальність: Санаторно-курортне лікування є найважливішою ланкою в системі охорони здоров'я, одним з етапів комплексної реабілітації пацієнта. Він тісно пов'язаний з попередніми і подальшими лікувально-профілактичними заходами. На курортах для лікування і профілактики різних захворювань використовують природні лікувальні ресурси лікувальний клімат, мінеральні води, лікувальна грязь, ропу лиманів і озер і інші природні об'єкти і умови. У залежності від географічного розташування і характеру кліматичних умов лікувально-оздоровчій місцевості є один або декілька природних чинників. Виходячи з цього курорти поділяються на кліматичні, бальнеологічні, грязелікувальні і змішані.

На кліматичних курортах, які відрізняються сприятливими для організму умовами зовнішнього середовища, основними методами лікування є аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія. Ці природні методи фізіотерапії являються максимально адекватними подразниками для організму хворого. Легко переносяться та не дають побічних ефектів.

У розв'язанні питання про доцільність лікування на курортах і в санаторіях потрібно враховувати основне захворювання, вік і тягар стану хворого, супутню патологію, контрастність кліматогеографічних умов, особливості гідромінеральних ресурсів курорту. Відбір осіб, потребуючих санаторно-курортного лікування, проводиться лікуючим лікарем і завідуючим відділенням, в якому лікувався хворий.

Загальна ціль: уміти обґрунтовано призначати кліматичне лікування, провести відбір пацієнтів для лікування різних патологічних станів з урахуванням особливостей курортів, показань і протипоказань до кліматотерапії.

Конкретні цілі: Уміти:

 1. Пояснити фізичні та фізіологічні ефекті природних і преформованих фізичних чинників, що використовуються в кліматології.

 2. Пояснити основну мету призначення курортних ресурсів при різній патології.

 3. Визначити показання та протипоказання до призначення санаторно-курортного лікування

 4. 34 Вибрати курорт та методики климатолікування.

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. А.Н.Ремізов Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.251-345

 2. В.Н.Бокша.Справочник по климатотерапии.К.,1996.-С.10-56

Змістнавчання

Література

 1. Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. Общая физиотерапия. Донецк, 1999.- С.152-156, 261-283.

 2. Боголюбов В.М.. Пономаренко Г.Н. Загальна фізіотерапія. М., 1998. С.442-460.

 3. Довідник по санаторно-курортному відбору / Під ред. В.М.Боголюбов. М.: Медицина, 1986. 180с.

 4. Лекції за темою

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

1. Пріродні і преформовані чинники, які використовуються в кліматотерапії.

2. Класифікація кліматичних курортів та курортографія України.

3. Показання і протипоказання до кліматотерапії.

4. Методики аеро-, геліо-, таласотерапії, ії використання при різній патології.

Задача 1

Хворому 57 років, після обстеження в стаціонарі був виставлений діагноз ИБС: атеросклеротичний кардіосклероз, недостатність мітрального клапана, мінімальна ступінь регургитації, Гіпертонічна хвороба 2 ст, течія що повільно-прогресує, Н1. Лікуючий кардіолог рекомендував кліматотерапію.

Виберіть методику кліматолікування даному хворому

А. Аеротерапія

В. Геліотерапія

С. Таласотерапія

D. Спелеотерапія

Е. Аутогемотерапія

2. Виберіть курорт, найбільш відповідний для даного пацієнта.

А. Славянськ.

В. Трускавець.

С. Саки.

D. Євпаторія.

Е. Міргород.

3. Що необхідно зробити при прогресуванні стенокардії, появі мерехтливої аритмії, СН 2А.?

А. Зменить фізіотерапевтичні процедури.

В. Відкорегувати медикаментозне лікування.

С. Провести консультацію кардіолога.

D. Провести консультацію кардіохирурга.

Е Госпіталізувати в стаціонар.

4. Який патологічний стан є протипоказанням для кліматотерапії?

А. Ожиріння аліментарно-конституційне, 2 ст.

В. Хвороба Бехтерева.

С. Хвороба Рейно.

D. Лихоманка.

Е. Гіпотиреоз.

Еталони відповідей: 1.А., 2. А, 3. Е, 4. D

Задача 2

Після обстеження хворій 36 років, з діагнозом вегетосудинна дистонія за кардіальним типом лікуючий невропатолог рекомендував пройти курс кліматотерапії на курорті.

1. Яку методику кліматотерапії необхідно призначити в даному випадку?

А. Аеротерапія

В. Геліотерапія

С. Таласотерапія

D. Спелеотерапія

Е. Аутогемотерапія

2. Які фізико-хімічні ефекти лежать в основі механізму дії даної процедури?

А. Оксигенація

В. Намагнічення

С. Переохолодження

D. Підвищення температури

Е. Компресійний

3. Яке захворювання є протипоказанням для лікування на кліматичних курортах:

А. Осередкова склеродермія

В. Фиброміома матки.

С. Ревматоїдний артрит в неактивній фазі, 1-й стадії НФСо.

D. Хронічний цистит.

Е. Дисциркуляторна енцефалопатія 1 ст.

4. Укажіть необхідний курорт в цьому випадку

А. Хмельник

В. Синяк

С. Конча-Заспа

D. Поляна

Е. Моршин

Короткі методичні рекомендації для лікарів-курсантів

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи. Корекція знань.

Самостійна робота в кабінетах по визначенню методик та дозировок методів кліматотерапії при різній патології, розрахунок коефіцієнтів та показників дозування, призначення фізіотерапевтичних комплексів.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «ФІЗИЧНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ КОСМЕТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ»

Актуальність теми: Косметичні дефекти являються результатом впливу несприятливих чи ушкоджуючих факторів зовнішнього середовища, або результатом деяких внутрішніх захворювань. При використанні фізичних факторів необхідно знати тип шкіри, тонус м′язів, конституцію пацієнта, супутні хвороби, реактивність організму, біоритмичну активність. Програми лікування і профілактики косметичних дефектів будуються на провідної ланці патогенезу и типу дефекту, проводять корекцію супутніх порушень.

Загальна ціль: уміти обґрунтовано застосовувати фізичні методи лікування в лікуванні та профілактиці косметичних дефектів з урахуванням ведучих клінічних синдромів і механізмів дії фізіотерапевтичних чинників при даній патології.

Уміти:

 • Виділити основні клінічні синдроми при косметичних дефектах тіла та обличчя

 • Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії в косметології

 • Пояснити основну мету призначення різних фізіотерапевтичних чинників та зони впливу

 • Пояснити вибір методики і дозування при призначенні фізичних чинників при різних клінічних синдромах.

 • Скласти комплекс фізіотерапевтичного лікування при вказаній патології

Змістнавчання

Література:

Физиотерапия в косметологии. Г.Н.Пономаренко. Киев, 2007.- С.130-140.

Клиническая физиотерапия. Под ред. Сосина И.Н. – Киев., 1996.- С.276-338.

Теоретичні питання, необхідні для реалізації

загальних і конкретних цілей

1.Етіологія, патогенез, клінічна течія та основні клінічні синдроми основних косметичних дефектів;

2. Механізми дії фізіотерапевтичних чинників при лікуванні клінічних синдромів;

3. Показання і протипоказання до призначення фізіолікування дефектів

4. Схеми фізіотерапевтичного лікування

Повчальні задачі

Задача 1

Хворому 25 років після обстеження був поставлений діагноз післяопераційний рубець.

1.Який основний клінічний синдром у даного хворого?

А. Невротичний

В. Дисциркуляторний

С. Синдром метаболічних порушень

D. Дискінетичний синдром

Е. Синдром запальних явищ

2. Укажіть протипоказання до призначення фізіотерапії

А. Атеросклероз

В. Тиреотоксикоз

С. Гемангіома

Остеохондроз

Е. Гломерулонефрит

3. Назвіть зону впливу при призначенні озокериту даному хворому

А. Область передпліччя

В. Чревне сплетення

С. Область суглоба

Область поясниці

Е. Область печінки

4. Виберіть з яким режимом треба призначати ультразвукову терапію даному хворому?

А. Безперервний, 0,2 - 0,4 Вт/ см2

В. Безперервний, 0,4 - 0,8 Вт/см2

С. Безперервний 0,8 - 1 Вт/см2

D. Імпульсний 0,2 - 0,4 Вт/ см2

Е. Імпульсний 0,4 - 0,8 Вт/см2

5. Укажіть оптимальну схему фізіотерапевтичного лікування даного пацієнта

А. ДМХ+КВЧ на поперековий відділ

В. Магнітотерапія + ванни за Гауффе

С. КВЧ +електрофорез йода

D. Гальванічні труси по Щербаку + ДМХ на область рубця

Е. СМС + дарсонвалізація області рубця

Еталони відповідей: 1. С., 2. С, 3. Д, 4. Д, 5.С

Задача 2

Хворій 20 років був поставлений діагноз рубцева алопеція.

1. Який клінічний симптом є ведучим у даного хворого?

А. Запальних явищ
В. Больовий

С. Метаболічних порушень

D. Спастичний

Е. Невротичний

2. На яку область розташовують електроди при діадинамотерапії у даного хворого?

А. Паравертебрально на рівні поразки

В. Шийний відділ хребта, на поперекову область

С. Шийний відділ хребта, роздвоєний на литкові м'язи

D. Коміркову зону, область поразки

Е. Поперекову область, на область поразки

3. Що може бути протипоказанням до призначення фізіотерапії.

А. Солярит

В. Поліартрит

С. Лейкоз

D. Залізодефіцитна анемія

Е. Спондиліт.

4. З якою температурою води потрібно провести циркулярний душ даному пацієнту?

А. 27 - 30 0 С

В. 30 - 32 0 С

С. 32 - 35 0 С

D. 36 - 35 0 С

Е. 35 - 37 0 С

5. Виберіть правильне призначення СМС:

А. 1 і 4 рід роботи, 10 - 30 Гц, глибина модуляції 25%

В. 1 і 4 рід роботи, 30 - 60 Гц, глибина модуляції 50 - 75 %

С. 1 і 4 рід роботи, 60 - 100 Гц, глибина модуляції 75 - 100 %

D. 2 і 4 рід роботи, 60 - 100 Гц, глибина модуляції 75 - 100 %

Е. 1 і 4 рід роботи, 10 - 30 Гц, глибина модуляції 50 - 75 %

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, включаючи призначення фізіотерапії хворим з косметичними дефектами і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи з корекцією знань.

Самостійна робота в кабінетах фізіолікування: вивчення методик фізіолікування, призначення фізіотерапевтичних комплексів.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

У кінці викладач підводить підсумки заняття з деякими теоретичними викладками.

ТЕМА: «ОЖИРІННЯ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ»

Ожиріння вельми поширене. Воно характеризуються схильністю до прогресування і виникнення ускладнень, що часто є причиною тимчасової і стійкої непрацездатності. У цей час отримані переконливі дані про значну ефективність немедикаментозних методів лікування при даній патології. Природні і преформовані чинники можуть замінювати або доповнювати багато які методи лікування, в тому числі фармакологічні, або в більшості випадків можуть виступати як самостійний метод лікування. Широкий спектр дії, можливість використання патогенетичного підходу при їх призначенні, грамотний підбір методик і індивідуального дозування дає можливість істотно підвищити ефективність лікування і знизити кількість ускладнень у даної категорії хворих.

Загальна ціль:Уміти обґрунтовано застосовувати фізичні методи лікування ожиріння з урахуванням ведучих клінічних синдромів і механізмів дії фізіотерапевтичних чинників при даній патології.

Конкретні цілі:

1. Виділити основні прояви дисметаболічного синдрому.

2. Визначити показання і протипоказання до використання фізіо-бальнеолікування при ожирінні.

3. Пояснити основну мету призначення різних чинників в комплексному лікуванні ожиріння.

4. Скласти комплекс фізіо-бальнеолікування при даній патології.

5. Пояснити вибір методик і дозування при різних формах дисметаболічного синдрому.

Змістнавчання

Література:

 1. Спортивная медицина/Под ред. Сокрута В.Н., Казакова В.Н.-2008.,-С.

 2. Самосюк И.З., Мавродий В.М., Фисенко Л.И. Физиотерапия, физиопунктура и бальнеолечение гастроэнтерологических и некоторых сопутствующих заболеваний (сердечно-сосудистых, сахарного диабета, ожирения и др.). – Киев. – АО „Укрпрофздравница”. – 1998. – с. 166-246.

 3. Клячкин Л.М., Щегольков А.М. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями внутренних органов. Руководство для врачей. – М.: Медицина, 2000. – 328 с.

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей:

 1. Етіологія, патогенез, клініка, основні клінічні прояви дисметаболічного синдрому.

 2. Механізми дії фізичних чинників при лікуванні клінічних синдромів.

 3. Показання і протипоказання до призначення фізіолікування ожиріння.

 4. Схеми фізіотерапевтичного лікування ожиріння.

Повчальні задачі:

Задача 1.

Хворий 48 р, лікар-стоматолог, страждає алиментарно-конституційним ожирінням II ступеню. АТ - 130/90 мм рт.ст., ЧСС - 84 удара в хв. Реакція на пробу с 20 присідами задовільна. Хворий лікується амбулаторно.

1. Назвіть переважаючий клінічний синдром:

А. Невротичний, психо-емоційний.

B. Больовий, диспептичний.

C. Метаболічний.

D. Дисциркуляторний.

E. Імунний.

2. Назвіть оптимальну зону впливу при загостренні виразкової хвороби.

А. Епігастральна область.

B. Паравертебрально Th X-LII.

C. Коміркова зона.

D. «Трусова» зона.

E. Транцеребральная.

 1. Виберіть методику гальванізації, показану в цьому випадку:

А. Місцева поперечна.

B. Місцева подовжня.

C. За Щербаком.

D. За Келлатом.

Е. За Бургиньоном.

4. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення фізіобальнеолікування.

А. Калькулезний холецистит.

B. Нейро-циркуляторна дистонія.

C. Імпотенція.

D. Аденома передміхурової залози.

E. Гіпертонічна хвороба II стадії.

 1. Виберіть схему фізіо-бальнеолікування для даного хворого.

А. Циркулярний душ +УВЧ.

B. Душ Шарко+кінезотерапія.

C. Радонові ванни+ПеМП.

D. Хвойно-перлові ванни+УФО.

E. Гальванічний комір за Щербаком + КВЧ

Еталони відповідей: 1- B, 2-B, 3-C, 4-D, 5-В.

Задача 2

Хворий 50 років, скаржиться на слабкість, стомлюваність, зниження працездатності, нудоту, ниючі болі і тягар в правому підребер’ї. При обстеженні виставлений діагноз хронічного гепатиту, конституційне ожиріння.

 1. Який синдром є ведучим?

А. Синдром метаболічних порушень.

B. Больовий синдром.

C. Диспептичесний синдром.

D. Невротичний синдром.

E. Дисциркуляторний синдром.

 1. Яка зона рефлекторної іннервації при даному синдромі?

А. Область печінки.

B. Епігастральна зона.

C. Мезогастральна зона.

D. Гіпогастральна зона.

E. Паравертебрально Д1-Д8.

 1. Яку мінеральну воду потрібно рекомендувати даному хворому?

А. Без газу, гідрокарбонатно-сульфатно-магнієву.

В. Газовану хлоридно-натрієво-кальцієву.

44 C. Без газу, високої мінералізації, сульфатно-магнієвої.

D. Газовану гідрокарбонатно-кальцієву.

E. Газовану, з високим вмістом органічних речовин.

4. Яка супутня патологія буде протипоказанням для фізіотерапевтичного лікування?

А. Дивертикулез товстої кишки

B. Хронічний некалькулезний холецистит

C. Астено-невротичний синдром

D. Дискінезія жовчовивідних шляхів по гіпотонічному типу

E. ГХ 2 ст.

5. Виберіть схему лікування даному хворому:

А. ДДС +загальна гальванізація по Вермелю

B. Фітотерапия+ПеМП на область печінки+електрофорез магнезії

C. УВЧ бітемпорально+озокерит на праве підребір”я

D. ДДС на праве поіребір”я+місцеву УФО, субеэритемне дозування

E. Електрофорез кальцію за Вермелєм +озокерит на праве підребір”я

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи

лікарів-курсантів на занятті

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовувати еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожний курсант отримує індивідуальне завдання, включаючи призначення фізіотерапіі хворим ожирінням і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

Самостійна робота в кабінетах фізіолікування: вивчення методик фізіолікування, призначення фізіотерапевтичних комплексів. Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів. Корекція знань з деякими теоретичними викладками.

ТЕМА: «ЗМОРШКИ. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ»

Актуальність. Загалом зморшки - це патологічний стан, який констатується у всього населення, частота якого наростає з віком. Поєднання патології, низька ефективність медикаментозного лікування часто вимагає створення комплексів лікування з включенням немедикаментозних методівтерапії. Максимальну значущість при складанні комплексного лікування мають фізичні чинники, які мають метаболічний, нормалізуючий циркуляцію ефекти. До них можна віднести електролікування, ультразвукову терапію, світлолікування і т.п. Важливу роль також має правильний підбір кліматичних чинників лікування. Актуальним також є правильний підбір чинників, методик в залежності від початкового стану хворого, супутніх клінічних синдромів, що значно підвищує ефективність лікування, знижує число ускладнень у даної категорії хворих.

Загальна мета: уміти обґрунтовано застосовувати фізичні методи лікування зморшок з урахуванням ведучих клінічних синдромів і механізмів дії фізіотерапевтичних чинників при даній патології.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити основні патогенетичні форми зморшок.

 2. Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії при даній патології.

 3. Пояснити основну мету призначення різних фізіотерапевтичних чинників в комплексі лікування зморшок

 4. Скласти комплекс фізіотерапевтичного лікування при вказаній патології

 5. Пояснити вибір методики і дозування при призначенні фізичних чинників при різних формах зморшок

Змістнавчання

Література

 1. Физиотерапия в косметологии. Г.Н.Пономаренко. Киев, 2007.- С.174-183

 2. Клиническая физиотерапия. Под ред. Сосина И.Н. – Киев., 1996.- С.428-468.

 3. Лекції за темою

 4. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

 1. Етіологія, патогенез, клінічна форми зморшок

 2. Механізми дії фізіотерапевтичних чинників при лікуванні зморшок

 3. Показання і протипоказання до призначення фізіолікування зморшок

 4. Схеми фізіотерапевтичного лікування зморшок.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хвора З., 54 років має статичні зморшки, гравітаційний птоз м′язів обличчя. Об'єктивно АТ 130/70 мм рт ст., ЧСС 76уд/хв.

1. Назвіть переважаючий клінічний синдром.

А. Невротичний

Б. Дисциркуляторний

В. Синдром метаболічних порушень

Г. Дискінетичний синдром

Д. Синдром запальних явищ

2. У комплексному лікуванні призначили пайлер-терапію. Хвилями якої довжини проводиться лікування?

А. 760-2000 нм

Б. 400-760 нм

В. 320-400 нм

Г. 280-320 нм

Д. 180-280 нм

3. Виберіть методику міостимуляції, показану в цьому випадку

А. Гальванізація

Б. Діадинамотерапія

В. Індуктотермія

Г. Ультразвукова терапія

Д. Інфітотерапія

4. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення фізіотерапії

А. Хронічний гепатит

Б. Вазомоторний ринит

В. ДОА

Г. Дисциркуляторна енцефалопатія

Д. Зоб Хашимото

 1. Укажіть схему фізіотерапевтичного лікування даного пацієнта

А. ДМВ+КВЧ на грудну клітку

Б. Магнітотерапія + хвойні ванни

В. УЗ + вакуум-масаж

Г. Гальванізація по Щербаку + ДМВ

Д. СМТ + дарсонвалізація

Задача 2

Хворий Н., 58 років скаржиться на зморшки біля кута ока. Після консультації виставлений супутній діагноз ГХ 2 ст.

1. Який синдром є ведучим

А. Симпатикотонічний

Б. Імунних порушень

В. Синдром метаболічних порушень

Г. Дискінетичний синдром

Д. Синдром запальних явищ

2. Призначена дарсонвалізація комірцевої зони. Який можна використати апарати для проведення цієї процедури?

А. Іскра

Б. Поток

В. Ранет

Г. Ундотерм

Д. Тонус

3. Що може бути протипоказанням до призначення фізіотерапії.

А. Гіпертонічна хвороба 2 стадії

Б. Ревматоїдний артрит

В. Соляріт

Г. Лімфогранулематоз

Д. ДОА колінних суглобів, ФН 2 ст.

4. Який курорт показаний даному хворому в фазі ремісії

А. Ворохта

Б. Миргород

В. Моршин

Г. Трускавець

Д. Форос

Короткі методичні вказівки

до самостійної роботи лікарів-курсантів

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, включаючи призначення фізіотерапії хворим.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

Самостійна робота в кабінетах фізіолікування вивчення методик фізіолікування, призначення фізіотерапевтичних комплексів.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «КУПЕРОЗ. ВАРІКОЗНА ХВОРОБА.

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ»

Актуальність теми: Порушення тонусу судин супроводжуються різними клінічними проявами. Варикозна хвороба поліетіологічна хвороба з багатьма факторами ризику, що потребує корекції фізичними чинниками. Телеангіоектазії виникають внаслідок зниження тургору та атрофії шкіри обличчя, знижується натяг волокон сполучної тканини. У зв'язку з цим розробка і впровадження нових комплексів лікування, включаючи немедикаментозних, що мають вазоактивний, трофічний, стимулюючий ефекти є стратегічною задачею в боротьбі з даною патологією.

Загальна мета: Вміти обґрунтовано застосовувати фізичні методи лікування варикозної хвороби, куперозу з урахуванням ведучих клінічних синдромів і механізмів дії фізіотерапевтичних факторів до даної патології.

Конкретні цілі:

 1. Виділити основні клінічні синдроми при куперозі та варикозні хворобі.

 2. Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії при зазначеній патології.

 3. Пояснити основну мету призначення різних фізичних факторів у комплексному лікуванні купероза та варикозній хворобі.

4. Скласти комплекси фізіотерапевтичного лікування при даній патології.

5. Пояснити вибір методик і дозувань при різних клінічних синдромах

Зміст навчання

Література.

 1. Сокрут В.Н. і соавт. Спортивна медицина, 2008 С.

 2. Физиотерапия в косметологии. Г.Н.Пономаренко. Киев, 2007.- С.183-185

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

 1. Основні клінічні синдроми захворювань капілярів шкіри.

 2. Механізм дії фізичних факторів при лікуванні клінічних синдромів.

 3. Показання і протипоказання до призначення фізіотерапії при куперозі та варикозній хворобі

 4. Схеми фізіотерапевтичного лікування куперозу та варикозної хороби.

Навчальні задачі

Задача 1

Хворій Н. 48 років з діагнозом червоний вовчак, вторинний купероз. Призначене фізіолікування.

 1. Який синдром є ведучим?

А. Імунних порушень.

Б. Метаболічних порушень.

В. Ендокринних порушень.

С. Запальних явищ.

Д. Невротичний.

 1. Яка зона іннервації при даному синдромі?

А. Коміркова.

Б. Трусова.

В. Паравертебральна Th8-L2.

С. Проекція наднирників.

Д. Гіпоталамо-гіпофизарна.

 1. Що може з’явитися протипоказанням до призначення фізіотерапії?

А. Нейроциркуляторна дистонія.

Б. Гіпертонічна хвороба 2 стадії.

В. Фіброміома.

С. Атеросклероз.

Д. Клімакс.

 1. Який фактор протипоказаний в даному випадку?

А. УФО

Б. Інфрачервоні промені

В. УВЧ

Г. ДМХ

Д. СМС

 1. Виберіть схему фізіотерапевтичного лікування даної хворої

А. Ідуктотермія+електрофорез Са

Б. Озокерит+електрофорез цинку.

В. УВЧ+СМС.

С. КВЧ+кріодеструкція.

Д. Гальваногрязь+ультразвук.

Задача 2

Хвора К. 35 років з первинним куперозом потребує фізіолікування.

1. Який синдром у даному випадку є ведучим?

А. Імунних порушень.

Б. Запальних порушень.

В. Порушень циркуляції.

Г. Метаболічних порушень.

Д. Невротичний.

2. Яка зона рефлекторної іннервації в даному випадку?

А. Гіпоталамо-гіпофизарна.

Б. Трансцеребральна.

В. Паравертебральна.

Г. Проекція щитовидної залози.

Д. Проекція сонячного сплетення.

3. Що може бути протипоказанням до призначення фізіотерапії?

А. Соляріт.

Б. ВСД.

В. Імпотенція.

Г. Миома .

Д. Епіконділіт

4. Виберіть оптимальну схему лікування в даному випадку

А. Лазерна коагуляція+кріодеструкція

В. Электрофорез новокаїну+МВТ

Г. Гальваногрязь+Пемп

Д. Загальна франклінізація+магнітотерапия.

Короткі методичні вказівки

до самостійної роботи лікарів-курсантів

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовувати еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожний курсант отримує індивідуальне завдання, включаючи призначення фізіотерапіі і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє й обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

Самостійна робота в кабінетах фізіолікуваня, вивчення методик фізіолікування, призначення фізіотерапевтичних комплексів. Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

Граф логічної структури теми: “Імпульсні струми низької і звукової частоти”ДДС, СМС, ФС, електросон

Подолання опіру епідермісу

Росхід струму по тканинах

Депо лікарськихречовин

Фізико-хімічні ефекти

Лікувальні ефекти

Фізіологічні ефекти

Стимулюючий

Транквілізація

Аналгезуючий

Протизапальний

Трофічний

Показання

Протипоказання

Методики

Фізіотерапевтичний рецепт

Дозування

загальні

Рефлекторні

МісцевіГраф логічної структури теми: “Змінні струми високої частоти”Змінні стуми

Дарсонвалізація (А)

Індуктотермія (Б)

УВЧ-(В), НВЧ-терапія (Г)

Лікувальні ефекти

Спазмолітичний Б,Г

Розсмоктуючий Б

Аналгезуючий Б,В,Г

Протизапальний В

ПрозапальнийБ,Г

Трофічний А,Б,Г

Показання

Протипоказання

Методики

Фізіотерапевтичний рецепт

Дозування

Контактні

Ефлювіальні

Лабільні, стабільні

Місцеві, рефлекторніГраф логічної структури теми: “Ультразвукова терапія”Ультразвукові коливання

Механічні коливання

Низька інтенсивність

Пружність середи

Фізико-хімічні ефекти

Лікувальні ефекти

Фізіологічні ефекти

Протизапальний

Розсмоктуючий

Аналгезуючий

Спазмолітичний

Трофічний

Показання

Протипоказання

Методики

Фізіотерапевтичний рецепт

Дозування

Контактні

Крізь воду

ФонофорезГраф логічної структури теми: “Світлолікування”Електромагнітні хвилі оптичного діапазона

Інфрачервоне випромінення (А)

Видиме

випромінення (Б)

Ультрафіолетове

випромінення (В)

Фізико-хімічні ефекти

Лікувальні ефекти

Фізіологічні ефекти

(підвищення активація)

Розсмоктуючий

Транквілізація

Аналгезуючий

Прозапальний, бактерицидний

Трофічний

Показання

Протипоказання

Методики

Фізіотерапевтичний рецепт

Дозування

загальні

Рефлекторні

МісцевіГраф логічної структури теми: “Гідротерапія. Бальнеотерапія”Прісна та мінеральна вода

Ступень мінералізації

Тиск, температура

Розчинені гази

Фізико-хімічні ефекти

Лікувальні ефекти

Фізіологічні ефекти

Ліполітичний

Транквілізація, тонізація

Аналгезуючий

Прозапальний, Протизапальний

Трофічний

Показання

Протипоказання

Методики

Фізіотерапевтичний рецепт

Дозування

загальні

Рефлекторні

Місцеві

Холодні

ТепліГраф логічної структури теми: “Теплолікування”Парафін, озокерит, грязь

Низька теплопровідність

Висока теплоємність

Компресійні властивості

Фізико-хімічні ефекти

Лікувальні ефекти

Фізіологічні ефекти

Протизапальний

Розсмоктуючий

Аналгезуючий

Спазмолітичний

Трофічний

Показання

Протипоказання

Методики

Фізіотерапевтичний рецепт

Дозування

Аплікаційні

Загальні

ПорожнинніГраф логічної структури теми: «Медична кліматологія та кліматотерапія»Тонізація

Адаптогенний

Трофічний

Підвищення

м′язевого тонусу

д дифузія речовин в сальні та потові залози

Фази охолодження,

↑ ЧСС, ↑ САТ,

↑ ЧД, ↓ДАТ

Загартовування

Седатація

Гіпосенсибілізац

Вазоактивний

Таласотерапія
Граф логічної структури теми “Фізичні методи корекції косметичних дефектів”

Рубці шкіри

(захворювання, хірургічний вплив)Методи корекціїПоказання (хвороба)

ПротипоказанняОсновна хвороба

Супутня

Загальні

Зони впливу

Фактори
Основна ціль призначення

трофічна

кератолітичнафібромодулююча


Місцеві


Основні методики


дефіброзуюча

Рефлекторні


Граф логічної структури теми “Зморшки. Фізіотерапевтичне лікування”

Зморшки (мімічні, сухість, старіння)Методи корекціїПоказання (хвороба)

ПротипоказанняОсновна хвороба

Супутня

Загальні

Зони впливу

Фактори
Основна ціль призначення

трофічна

кератолітичнафібромодулююча


МісцевіОсновні методики

миостимулююча

Рефлекторні“Купероз. Фізіотерапевтичне лікування”

Купероз. Варикозна хвороба. Розширення капілярів, венМетоди корекціїПоказання (хвороба)

ПротипоказанняОсновна хвороба

Супутня

Загальні

Зони впливу

Фактори
Основна ціль призначення

трофічна

ангіодеструкціякератолітична


Місцеві


Основні методики


венотонізуюча

Рефлекторні


1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інфекції в практиці клініциста антибактеріальна та антивірусна терапія на догоспітальному та госпітальному етапах м а т е р і а л и науково-практичної конференції з міжнародною участю

  Документ
  ... вказує ... косметологии) ... вки. Одним з важливих компонентів консервативного лікування ... фізіотерапевтичне лікування. ... для виявлення характеру його враження, розробки раціональних методів патогенетичного лікування ... методом поляризаційної флуоресценції. Методичн ...
 2. Національна академія наук україни інститут держави і права ім в м корецького стефанчук руслан олексійович особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві україни

  Документ
  ... Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасн ... на косметологічне лікування, ... зична особа, без вказівки на стать, вік ... отерапевтичними процедурами, дієтою та іншими лікувальними методами. Він ефективно застосовується у медичній практиці для лікування ...
 3. Ніжинський обласний педагогічний ліцей

  Документ
  ... платівки та ... ваші методичні рекомендації ... самі косметологи кажуть, ... підходить: - для створення контрастних сполучень ... отерапевтичні процедури і промивання горла. Однак не завадить і самостійне лі­кування ... методи боротьби. Можна використовувати й методи ... вказі ...

Другие похожие документы..