textarchive.ru

Главная > Документ


Актуальність теми: В даний час водолікування займає одне з провідних місць в лікуванні і реабілітації хворих із захворюваннями різних органів і систем. В основі гідро- і бальнеотерапії лежать температурний, хімічний і механічний чинники дії. Організм як єдина цілісна система відповідає на них складною реакцією, включаючи реакції самої шкіри, серцево-судинної, нервової, ендокринної, м'язової систем, теплообміну, окислювально-відновних процесів і т.д.

Під час водолікувальних процедур в кору головного мозку поступає аферентна імпульсація з рецепторів шкіри, слизових, судин і внутрішніх органів. При цьому нервово-рефлекторний механізм процедури підкріплюється гуморальним, обумовленим активністю водного середовища (рН) роздратуванням хімічними речовинами периферичних рецепторів шкіри і слизових, а дещо пізніше – хімічними речовинами, проникаючими в організм. Координуюча і управляюча роль ЦНС тісно пов'язана з діяльністю гуморальних (гормональних) регуляторів. Гідротерапія сприяє кровопостачанню тканин і окислювально-відновним процесам в них, видаленню продуктів патологічного обміну і розпаду тканин, зменшенню травматичного набряку і крововиливу, ліквідації застійних явищ і трофічних порушень в тканинах і органах. Особливості дії гідротерапії дозволяють ефективно і широко використовувати даний метод в профілактиці, лікуванні і реабілітації різних захворювань.

Загальна мета: уміти обґрунтовано застосовувати гідро-, бальнеотерапевтичні методи з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань для лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії водолікування

 2. Пояснити основну мету призначення гідро-, бальнеотерапії при різній патології

 3. Визначити показання і протипоказання до використання гідро-, бальнеотерапії

 4. Вибирати дозування при призначенні бальнеотерапії

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. Ремізов А.Н. Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.251-345

 2. Куликов М. В., Жевлаков А.В., Бондаренко С.С. Минеральные лечебные воды СССР: Справочник.- М., 1991. 256 с

Змістнавчання

Література

1. Сокрут В.Н. и соавт. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999, с.183-227.

2. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия М.,1999.- С. 272-291.

3. Олефиренко В.Т. Водотеплолечение. М., 1986.- С.73-192.

4. Лекції за темою

5. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

 1. Механізми дії гідро-, бальнеотерапії

 2. Показання і протипоказання до призначення бальнеотерапії

 3. Техніка відпустки процедур бальнеотерапії

 4. Методики бальнеотерапії

 5. Поєднання з іншими фізіотерапевтичними чинниками.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хворому 25 років поставлений діагноз гіпертонічна хвороба 2 стадії. У комплексному лікуванні призначена бальнеотерапія.

1. Назвіть ведучий фізико-хімічний ефект хлоридно натрієвих ванн.

А. Термічний

В. Механічний

С. Хімічний

D. Вібраційний

Е. Радіаційний

2. Укажіть основну ціль даного призначення

А. Седативна

В. Метаболічна

С. Трофічна

D. Аналгезуюча

Е. Стимулююча

 1. Яке супутнє захворювання може бути протипоказанням для призначення хлоридно натрієвих ванн?

А. Псоріаз

В. Склеродермія

С. Тромбофлебіт

D. Лімфогранулематоз

Е. Подагра

4. Якии вміст іонів йоду в йодобромних ваннах?

А. 1 мл/л

В. 2 4 мл/л

С. 4 6 мл/л

D. 6 8 мл/л

Е. понад 10 мл/л

Еталони відповідей: 1.Г, 2. В, 3. Д, 4. Г, 5.В

Задача 2

Хворому Ш.. 40 років с діагнозом варикозна хвороба призначена бальнеотерапія.

1. Які курорти володіють вуглекислими мінеральними водами?

А. Свалява

В. Славянськ

С. Миргород

Д. Моршин

Е. Трускавець

2. Виберіть якими лікувальними ефектом володіє вуглекисла ванна?

А. Десенсибілізуючим

В. Стресом-лімітуючим

С. Бактеріостатичним

Д. Кардіотонічним

Е. Седативним

. Що яке з супутніх захворювань може бути протипоказанням для призначення вуглекислих ванн?

А. Невроз

В. Емфізема легких

С. Мерехтлива аритмія

D. Нефросклероз

Е. Гіпертонічна хвороба 1 стадії

4. Якими відчуттями у хворого супроводяться процедури вуглекислих ванн?

А. Відчуттями холоду і перекрученої шкіряної чутливості

В. Відчуттями «жару» і перекрученої шкіряної чутливості

С. Відчуттями пощипування поколювання

D. Відчуттями повзання мурашок.

Е. Ніяких відчуттів

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів на занятті: «Гідротерапія.Бальнеотерапія»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, включаюче призначення бальнеотерапії при різній патології і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи. Проводить корекцію знань.

Самостійна робота в кабінетах гідротерапії: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур гідро- та бальнеотерапії, методик при різній патології.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів. Корекція знань з деякими теоретичними викладками

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «ТЕПЛОЛІКУВАННЯ: ГРЯЗЄ-, ПАРАФІНО-, ОЗОКЕРИТО, ГЛИНОЛІКУВАННЯ»

Актуальність: У сучасній фізіотерапії все більшу увагу приділяється використанню природних фізичних чинників. Для теплового впливу на організм, крім води, широко застосовуються і інші теплоносії, такі як лікувальна грязь, парафін, озокерит. При цьому передача теплової енергії організму здійснюється від нагрітих речовин шляхом випромінювання, проведення, конвекції. Різні за походженням дані чинники теплолікування, маючи різні фізико-хімічні властивості, є температурними, хімічними і механічними подразниками і надають протизапальну, репаративно-регенеративну, спазмолітичну і метаболічну лікувальну дії. Парафіно-, озокерито- і пелоїдотерапія широко використовуються в лікувально-профілактичних установах і на курортах. При впливі на шкіру дані чинники нагрівають підлягаючі тканини, підвищуючи місцеву температуру, посилюють крово- і лімфопостачання, фагоцитоз, прискорюють метаболічні процеси. Вказані фізіотерапевтичні процедури успішно застосовуються в комплексі з іншими методами бальнео- і фізіотерапії, з кінезотерапією і лікарськими препаратами. Ефективність теплолікування доведена в ревматології, неврології, акушерстві, стоматології, офтальмології, урології, хірургії і інш. областях медицини.

Загальна ціль: уміти обгрунтованно застосовувати теплові природні фізичні чинники з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії парафіну, озокериту, грязі і глин.

 2. Пояснити основну мету призначення теплолікування при різній патології

 3. Визначити показання і протипоказання до використання різних видів теплолікування.

 4. Пояснити вибір методики і дозування при призначенні теплолікування

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. А.Н.Ремізов Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.251-345

 2. В.В..Григорьева, В.М. Самойленко, А.М.Сич Загальна хімія. Київ, 1991. С. 337-345.

Змістнавчання

Література

 1. Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. и др. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999, с.237-249.

 2. Боголюбов В.М.. Пономаренко Г.Н. Загальна фізіотерапія. М., 1998. С.346-350.

 3. Олефиренко В.Т. Водотеплолечение. М.:Медицина, 1986. 287с.

 4. Лещинский А.Ф., Зуза З.И. Пелоїдо- і фармакотерапия при запальних захворюваннях. ДО.: Здоровя, 1985. 218с.

 5. Лекції за темою

 6. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

 1. Поняття про теплоносії в медицині та фізична характеристика теплоносіїв.

 2. Механізмі дії

 3. Показання і протипоказання до призначення теплових процедур.

 4. Методики процедур. Дозування чинників.

 5. Поєднання з іншими фізіотерапевтичними чинниками.

 6. Курортографія грязьових курортів України.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хворому 35 років, з діагнозом кератодермія в період реабілітації призначена парафінотерапія.

1. Який чинник лежить в основі механізму дії даної процедури?

31 А.Компресійний

B.Хімічний

С.Механічний

D. Біологичний

E.Тепловий

 1. З якою основною метою призначена процедура

А. Протизапальна

В. Трофічна

С. Імуномодуляція

D. Спазмолитична

Е. Аналгезія

 1. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення парафінотерапії

А. Гіпертонічна хвороба, 2 стадія

В. Хронічний панкреатит

С. Цукровий діабет, 2 тип, субкомпенсація.

D. Жовчокам”яна хвороба.

Е. Вузловий зоб щитовидної залози 2 ст, тиреотоксикоз.

4. Де необхідно розплавити парафін для проведення даної процедури?

А.В мікрохвильової печі

В.В автоклаві.

С.На газовому пальнику.

D. В парафінонагрівниках ПЕ.

Е.В апараті "Гіпотерм-1".

Еталони відповідей: 1. Е., 2. В, 3. Е, 4. D

Задача 2

Хворій 32 років, з діагнозом келоїдні рубці призначена пелоїдотерапія.

1. Який фізико-хімічний чинник лежить в основі механізму дії даної процедури?

А. Компресійний

B. Хімічний

C. Магнітний

D. Електро-магнітний

Е. Біологічний

. Укажіть основну ціль призначення

А. Спазмолітична

В. Трофічна

С. Імуномодулююча

D. Бактеріостатична

Е. Стимулююча

3. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення пелоїдотерапії у даної пацієнтки?

А. Гіпертонічна хвороба, 2 стадія.

B. Фіброміома матки.

C. Хронічний холецистит.

D. Цукровий діабет, 2 тип, трофічні виразки гомілки.

E. Хронічний радикуліт.

4. Виберіть оптимальну методику пелоїдотерапії для даної хворої.

А. Ванни.

B. Порожнинне введення (вагінальні тампони).

C. Аплікаційна методика.

D. Загальна методика.

E. Нашарування.

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів на занятті: «Теплолікування: грязє-, парафіно-, озокерито, глинолікування»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, включаючи призначення теплолікування при різній патології і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи. Проводить корекцію знань.

Самостійна робота в кабінетах електролікування: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур теплолікування, методик та дозування при різній патології.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів з корекцією знань.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «МЕДИЧНА КЛІМАТОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОТЕРАПІЯ»

Актуальність: Санаторно-курортне лікування є найважливішою ланкою в системі охорони здоров'я, одним з етапів комплексної реабілітації пацієнта. Він тісно пов'язаний з попередніми і подальшими лікувально-профілактичними заходами. На курортах для лікування і профілактики різних захворювань використовують природні лікувальні ресурси лікувальний клімат, мінеральні води, лікувальна грязь, ропу лиманів і озер і інші природні об'єкти і умови. У залежності від географічного розташування і характеру кліматичних умов лікувально-оздоровчій місцевості є один або декілька природних чинників. Виходячи з цього курорти поділяються на кліматичні, бальнеологічні, грязелікувальні і змішані.

На кліматичних курортах, які відрізняються сприятливими для організму умовами зовнішнього середовища, основними методами лікування є аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія. Ці природні методи фізіотерапії являються максимально адекватними подразниками для організму хворого. Легко переносяться та не дають побічних ефектів.

У розв'язанні питання про доцільність лікування на курортах і в санаторіях потрібно враховувати основне захворювання, вік і тягар стану хворого, супутню патологію, контрастність кліматогеографічних умов, особливості гідромінеральних ресурсів курорту. Відбір осіб, потребуючих санаторно-курортного лікування, проводиться лікуючим лікарем і завідуючим відділенням, в якому лікувався хворий.

Загальна ціль: уміти обґрунтовано призначати кліматичне лікування, провести відбір пацієнтів для лікування різних патологічних станів з урахуванням особливостей курортів, показань і протипоказань до кліматотерапії.

Конкретні цілі: Уміти:

 1. Пояснити фізичні та фізіологічні ефекті природних і преформованих фізичних чинників, що використовуються в кліматології.

 2. Пояснити основну мету призначення курортних ресурсів при різній патології.

 3. Визначити показання та протипоказання до призначення санаторно-курортного лікування

 4. 34 Вибрати курорт та методики климатолікування.

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. А.Н.Ремізов Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.251-345

 2. В.Н.Бокша.Справочник по климатотерапии.К.,1996.-С.10-56

Змістнавчання

Література

 1. Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. Общая физиотерапия. Донецк, 1999.- С.152-156, 261-283.

 2. Боголюбов В.М.. Пономаренко Г.Н. Загальна фізіотерапія. М., 1998. С.442-460.

 3. Довідник по санаторно-курортному відбору / Під ред. В.М.Боголюбов. М.: Медицина, 1986. 180с.

 4. Лекції за темою

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

1. Пріродні і преформовані чинники, які використовуються в кліматотерапії.

2. Класифікація кліматичних курортів та курортографія України.

3. Показання і протипоказання до кліматотерапії.

4. Методики аеро-, геліо-, таласотерапії, ії використання при різній патології.

Задача 1

Хворому 57 років, після обстеження в стаціонарі був виставлений діагноз ИБС: атеросклеротичний кардіосклероз, недостатність мітрального клапана, мінімальна ступінь регургитації, Гіпертонічна хвороба 2 ст, течія що повільно-прогресує, Н1. Лікуючий кардіолог рекомендував кліматотерапію.

Виберіть методику кліматолікування даному хворому

А. Аеротерапія

В. Геліотерапія

С. Таласотерапія

D. Спелеотерапія

Е. Аутогемотерапія

2. Виберіть курорт, найбільш відповідний для даного пацієнта.

А. Славянськ.

В. Трускавець.

С. Саки.

D. Євпаторія.

Е. Міргород.

3. Що необхідно зробити при прогресуванні стенокардії, появі мерехтливої аритмії, СН 2А.?

А. Зменить фізіотерапевтичні процедури.

В. Відкорегувати медикаментозне лікування.

С. Провести консультацію кардіолога.

D. Провести консультацію кардіохирурга.

Е Госпіталізувати в стаціонар.

4. Який патологічний стан є протипоказанням для кліматотерапії?

А. Ожиріння аліментарно-конституційне, 2 ст.

В. Хвороба Бехтерева.

С. Хвороба Рейно.

D. Лихоманка.

Е. Гіпотиреоз.

Еталони відповідей: 1.А., 2. А, 3. Е, 4. D

Задача 2

Після обстеження хворій 36 років, з діагнозом вегетосудинна дистонія за кардіальним типом лікуючий невропатолог рекомендував пройти курс кліматотерапії на курорті.

1. Яку методику кліматотерапії необхідно призначити в даному випадку?

А. Аеротерапія

В. Геліотерапія

С. Таласотерапія

D. Спелеотерапія

Е. Аутогемотерапія

2. Які фізико-хімічні ефекти лежать в основі механізму дії даної процедури?

А. Оксигенація

В. Намагнічення

С. Переохолодження

D. Підвищення температури

Е. Компресійний

3. Яке захворювання є протипоказанням для лікування на кліматичних курортах:

А. Осередкова склеродермія

В. Фиброміома матки.

С. Ревматоїдний артрит в неактивній фазі, 1-й стадії НФСо.

D. Хронічний цистит.

Е. Дисциркуляторна енцефалопатія 1 ст.

4. Укажіть необхідний курорт в цьому випадку

А. Хмельник

В. Синяк

С. Конча-Заспа

D. Поляна

Е. Моршин

Короткі методичні рекомендації для лікарів-курсантів

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи. Корекція знань.

Самостійна робота в кабінетах по визначенню методик та дозировок методів кліматотерапії при різній патології, розрахунок коефіцієнтів та показників дозування, призначення фізіотерапевтичних комплексів.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «ФІЗИЧНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ КОСМЕТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ»

Актуальність теми: Косметичні дефекти являються результатом впливу несприятливих чи ушкоджуючих факторів зовнішнього середовища, або результатом деяких внутрішніх захворювань. При використанні фізичних факторів необхідно знати тип шкіри, тонус м′язів, конституцію пацієнта, супутні хвороби, реактивність організму, біоритмичну активність. Програми лікування і профілактики косметичних дефектів будуються на провідної ланці патогенезу и типу дефекту, проводять корекцію супутніх порушень.

Загальна ціль: уміти обґрунтовано застосовувати фізичні методи лікування в лікуванні та профілактиці косметичних дефектів з урахуванням ведучих клінічних синдромів і механізмів дії фізіотерапевтичних чинників при даній патології.

Уміти:

 • Виділити основні клінічні синдроми при косметичних дефектах тіла та обличчя

 • Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії в косметології

 • Пояснити основну мету призначення різних фізіотерапевтичних чинників та зони впливу

 • Пояснити вибір методики і дозування при призначенні фізичних чинників при різних клінічних синдромах.

 • Скласти комплекс фізіотерапевтичного лікування при вказаній патології

Змістнавчання

Література:

Физиотерапия в косметологии. Г.Н.Пономаренко. Киев, 2007.- С.130-140.

Клиническая физиотерапия. Под ред. Сосина И.Н. – Киев., 1996.- С.276-338.

Теоретичні питання, необхідні для реалізації

загальних і конкретних цілей

1.Етіологія, патогенез, клінічна течія та основні клінічні синдроми основних косметичних дефектів;

2. Механізми дії фізіотерапевтичних чинників при лікуванні клінічних синдромів;

3. Показання і протипоказання до призначення фізіолікування дефектів

4. Схеми фізіотерапевтичного лікування

Повчальні задачіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Інфекції в практиці клініциста антибактеріальна та антивірусна терапія на догоспітальному та госпітальному етапах м а т е р і а л и науково-практичної конференції з міжнародною участю

  Документ
  ... вказує ... косметологии) ... вки. Одним з важливих компонентів консервативного лікування ... фізіотерапевтичне лікування. ... для виявлення характеру його враження, розробки раціональних методів патогенетичного лікування ... методом поляризаційної флуоресценції. Методичн ...
 2. Національна академія наук україни інститут держави і права ім в м корецького стефанчук руслан олексійович особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві україни

  Документ
  ... Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасн ... на косметологічне лікування, ... зична особа, без вказівки на стать, вік ... отерапевтичними процедурами, дієтою та іншими лікувальними методами. Він ефективно застосовується у медичній практиці для лікування ...
 3. Ніжинський обласний педагогічний ліцей

  Документ
  ... платівки та ... ваші методичні рекомендації ... самі косметологи кажуть, ... підходить: - для створення контрастних сполучень ... отерапевтичні процедури і промивання горла. Однак не завадить і самостійне лі­кування ... методи боротьби. Можна використовувати й методи ... вказі ...

Другие похожие документы..