textarchive.ru

Главная > Документ


(ДДС, СМС, ФС, інтерференцтерапія)»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовувати еталони тестів. Кожний курсант отримує індивідуальне завдання, включаючи призначення імпульсних струмів і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи з деякою теоретичною викладкою.

Самостійна робота в кабінетах фізіолікування: вивчення методик фізіолікування, призначення фізіотерапевтичних комплексів. Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів.

Перевірка та корекція знань.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «ЗМІННІ СТРУМИ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ»

Актуальність теми: До високочастотної (ВЧ) електротерапії відносять використання з лікувальною метою змінних високочастотних струмів і високочастотних електромагнітних коливань. Широкий спектр дії струмів високої частоти, виражена терапевтична ефективність і доступність в застосуванні робить їх незамінними в комплексному лікуванні захворювань різної природи, з порушенням стану мікроциркуляції і нервової провідності, дисгормональними і вегетативними дисфункціями. Високочастотна електротерапія надає лікувальну дію на тканині організму на клітинному і субклітинному рівні. У механізмі формування фізико-хімічної, фізіологічної і лікувальної дій струмів розрізнюють два основних ефекти: тепловий і осциляторний. Характерно, що тепловий ефект при використанні струмів високої частоти відрізняється своїм ендогенним і виборчим впливом за рахунок поглинання певними тканинами енергії різних діапазонів частот. Максимально виражений осциляторний ефект УВЧ-терапії в атермічному дозуванні, забезпечує розвиток протинабряклої, аналгетичної, бактеріостатичної і седативної дій, що дозволяє успішно призначати дане дозування електричного поля високої частоти при гострих запальних процесах, в тому числі і гнійних. Індуктотермія успішно використовується в лікуванні хронічних запальних процесів, м”язево-тонічному синдромі, для розсмоктування спайок, рубців і інфільтратів. Методики і параметри струмів високої частоти повинні відповідати характеру і фазі патологічного процесу. Для вибору оптимального високочастотного фізичного чинника лікареві необхідно провести аналіз клінічної картини хвороби з використанням синдромально-патогенетичного підходу.

Загальна ціль: Уміти обгрунтовано застосовувати змінні струми ВЧ з урахуванням механізму дії, показаннь і протипоказаннь в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти: 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії струмів ВЧ.

2. Пояснити основну мету призначення дарсонвалізації, струмів надтональної частоти, індуктотермії, УВЧ, СВЧ, КВЧ терапії.

3. Визначити показання і протипоказання до використання вказаних чинників.

144. Пояснити вибір методики і дозування при їх призначенні.

Література для самоконтроля:

 1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М., 1999. С.142-148, 222-228, 279-287, 345-349.

 2. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Електрика і магнетизм. Київ, 2001. – С.33-37, 119-143.

Змістнавчання:

Література

 1. Сокрут В.Н. и соавт. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999, с.76-83, 95-121.

 2. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия М.,1999.- С. 115-148.

 3. Фізичні чинники в медичній реабілітації/За ред. Сокрута В.М, 2008 С.34-78

 4. Граф логічної структури.

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей:

 1. Механізми дії струмів Д арсонваля, надтональних струмів, індуктотермії, УВЧ, СВЧ, КВЧ терапії.

 2. Показання і протипоказання до призначення змінних струмів ВЧ.

 3. Методики впливу вказаних чинників.

 4. Рецептура дарсонвалізації, надтональної терапії, індуктотермії, УВЧ, СВЧ, КВЧ терапії при різній патології.

5. Поєднання з іншими фізіотерапевтичними чинниками.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хворій поставлений діагноз лишай червоний. У комплексному лікуванні призначена дарсонвалізація коміркової зони.

  1. Укажить фізичний ефект призначеного чинника

А. Електроосмос

В. Електродифузiя

С. Поляризація.

D. Намаґничування.

Е. Мікронекротизація

2. Яка основна ціль відпустки цієї процедури?

А. Вазоактивна

В. Трофічна

С. Десенсибiлiзуюча

D. Аналгезiя.

Е. Мiостiмуляцiя

3. Яке з перерахованих захворювань може служити протипоказанням до призначення дарсонвалізації

А. Атеросклероз.

В. Тіреотоксикоз.

С. Гемангиома.

D. Остеохондроз.

Е. Гломерулонефрит.

4. Виберіть оптимальну методику.

А. Контактна лабільна.

В. Контактна стабільна.

С. Ефлювіальна лабільна.

D. Ефлювіальна стабільна.

Е. Осередкова (через мазь) лабільна.

Еталони відповідей: 1- Е, 2-А, 3-С, 4-А.

Задача 2.

Хворому 18 років, з бронхіальною астмою, атопічна форма, легка ступінь, ДН0 призначена високочастотна індуктотермія.

 1. Назвіть діючий чинник.

А. Постійне електричне поле високого напруження.

В. Постійне магнітне поле високого напруження.

С. Змінне магнітне поле високого напруження.

D. Змінне електричне поле високого напруження.

Е. Змінне електромагнітне поле високого напруження.

 1. Що буде основною метою при відпустки цієї процедури?

А. Спазмолітична.

B Міостимулююча

C. Трофічна

D. Аналгезія

E. Прозапальна

3. Яка зона впливу є оптимальною в цьому випадку?

А. Комірцева зона.

B. Проекція грудини.

C. Проекція сонячного сплетення.

D. Міжлопаткова область.

E. Литкові м'яза.

4. Яка техніка відпустки процедури?

А. Контактно на шкіру.

B. Контактно через вологу гідрофільну прокладку товщиною 1 см.

C. Контактно через суху гідрофільну прокладку товщиною 1-2 см.

D. Контактно через вологу гидрофильную прокладку товщиною до1 мм.

E. Контактно через мазьову основу.

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів

на занятті: «Змінні струми високої частоти»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуються еталони тестів. Кожний курсант отримує індивідуальне завдання і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання, корегує знання.

Самостійна робота в кабінетах фізіолікування та терапевтичному віллі ленні: вивчення методик фізіолікування, призначення фізіотерапевтичних комплексів. Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів, включаючи призначення змінних струмів при різній патології. Проводиться перевірка та корекція знань з деякими теоретичними викладками.

ТЕМА «СВІТЛОЛІКУВАННЯ»

Актуальність теми: Одним з найважливіших джерел нашого існування є світло. Недостатнє живлення і недостатня кількість світла однаково шкідливі для нашого здоров’я. Звідси надмірне або, навпаки, недостатнє освітлення впливає на організм людини. Для нормального функціонування кліток необхідна прит ка енергії, джерелом якого є світло. Останнім часом повсюдно зростає інтерес до 10е медикаментозної терапії, зокрема до природних і фізичних методів. Серед них важливе місце займає світлолікування. Широке використання світлових чинників (УФО, інфрачервоне випромінювання, пайлер-, лазеро- і геліотерапія) направлене на підвищення неспецифічної резистентності організму, що особливо актуально в умовах несприятливої екологічної середи. Впровадження в клінічну практику терапії із застосуванням світлових методів лікування дало ефективні результати лікування різних захворювань.

Електромагнітні поля і випромінювання при взаємодії з біологічними тканинами трансформуються в інші види (механічну, хімічну, теплову і інш.). Викликані збудженням або нагріванням тканин організму процеси служать пусковою ланкою фізико-хімічних і біологічних реакцій, що формують кінцевий терапевтичний ефект. Світлові методи лікування сприяють збільшенню енергетичної активності клітинних мембран, підвищують поглинання кисня тканинами і виведення токсинів, стимулюють репарацію і регенерацію тканин, сприятливо впливають на імунну систему (за рахунок активації Т-лимфоцитів). Дія світлових методів характеризується хорошою переносимістю, поступовою реалізацією реакції у відповідь організму, зумовлені одночасним впливом цих чинників на різні ланки патологічного процесу.

Загальна ціль: уміти застосовувати світлолікування з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії світлолікування

 2. Пояснити основну мету призначення світлолікування при різній патології

 3. Визначити показання і протипоказання до використання світлолікування

 4. Вибрати методики і дозування при призначенні світлолікування

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. 18 Ремізов А.Н. Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.419-483

 2. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Оптіка.Фізіка мікрочастинок. Київ, 2001. С.5-14, 101-103, 184-187.

Змістнавчання

Література

 1. Сокрут В.Н. и соавт. Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999, С.121-152.

 2. Богомолов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия М.,1998.- С. 134-154.

 3. Самосюк И.З., Лисенюк В.П., Лобода М.В. Лазеротерапія і лазеропунктура в клінічній і курортній практиці.- Київ, 1997.- С.16-38

 4. Лекції за темою

 5. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

 1. Природа світла. Спектр променистої енергії та його вплив на біологічні об’єкти

 2. Механізм дії світла. Фотосенсибілізація.

 3. Показання і протипоказання до призначення інфрачервоних, видимих і ультрафіолетових променів

 4. Техніка виконання процедури.

 5. Оформлення рецептів призначення процедур.

 6. Методики процедур. Дозування чинників.

 7. Поєднання з іншими фізіотерапевтичними чинниками.

Повчальні задачі.

Задача 1.

Хворому 30 років поставлений діагноз нейродерміт. У комплексному лікуванні призначене УФО (біодоза 3 хвилини)

1. Яка глибина проникнення УФО - променів.

А. 0,1 - 1 мм

В. 1 - 2 мм

С. 1,5 - 2,5 мм

D. 2 - 3 мм

Е. 1 см

  1. Яка ціль призначення УФО в даному випадку?

А. Протизапальна

В. Трофічна

С. Вітаміноутворююча

D. Меланіноутворююча

Е. Аналгезуюча

  1. Яке із супутніх захворювань може служити показанням до призначення УФО

А. Активний туберкульоз

В. Псоріаз

С. Тиреотоксикоз

D. Невроз

Е. Системний червоний вовчак

  1. Яка тривалість опромінення в цьому випадку з відстані 50 см?

А. 40 60 секунд

В. 3 - 5 хвилин

С. 9-12 хвилин

D. 30 - 40 хвилин

Е. 50-60 хвилин

Еталони відповідей: 1. А, 2. А, 3. Д, 4. С

Задача 2

Хворій 40 років поставлений діагноз трофічна виразка нижньої кінцівки. У комплексному лікуванні призначена опромінення лампою Мініна.

1. Який діючий фактор в цьому випадку

А. Інфрачервоні промені

В. Видиме світло

С. УФ промені

D. Пайлер-промені

Е. Лазерні промені

2. Який з лікувальних ефектів світлолікування інфрачервоними променями буде переважаючим?

В. Аналгетичний

С. Трофічний

D. Імуномодулюючий

Е. Тромбокоагулюючий

3.Яке з перерахованих захворювань є протипоказанням для призначення інфрачервоного опромінення

А. Геморой

В. Клімакс

С. Гострий артрит

D. Псоріаз

Е. Тиреотоксикоз

4.Яку методику потрібно використати в цьому випадку

А. Місцеву тангенціальну

В. Місцеву поперечну

С. Рефлекторно-сегментарну за Келатом

D. Загальну.

Е. Місцеву ефлювіальну

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи

лікарів-курсантів на занятті: « Світлотерапія»

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція початкового рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи, корегує знання.

Самостійна робота в кабінетах світлотерапії: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур світлотерапії, методик при різній патології.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів. Корекція знань з деякими теоретичними викладками.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА «УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕРАПІЯ»

Актуальність теми: Ультразвук в цей час знаходить саме широке поширення в багатьох галузях медицини. Так, високоінтенсивний ультразвук застосовується в хірургії для літотрипсії, низькоінтенсивний, з різною частотою, знаходить застосування в ультразвуковій діагностиці. Низькоінтенсивний ультразвук зі стабільною частотою використовують в фізіотерапії. Ультразвукова терапія (УЗТ) - лікувальний метод, де діючим чинником є ультразвукові коливання частотою 22, 44, 880 і 2640 КГц, що генеруються в безперервному і імпульсному режимах. Під дією ультразвукових коливань підвищується активність клітинних ферментів, що приводить до очищення запального вогнища від клітинного детрита і патогенної мікрофлора. Місцеве розширення судин мікроциркуляторного русла, підвищення міри оксигенації в тканинах і інтенсивності метаболізму прискорює репарацію і регенерацію у вогнищі запалення. Фізіологічні особливості впливу ультразвука на різні фази розвитку патологічного процесу дозволяють в той же час індивідуально підбирати параметри і методики впливу, збільшуючи ефективність лікування. Поєднання ультразвука і лікарської речовини потенцує лікувальну дію, значно розширює показання поліпшує результати лікування. Тому, УЗТ знаходить широке застосування при запальних захворюваннях периферичних нервів, внутрішніх органів, сечостатевої системи, суглобів, ЛОР-органів, очей, порожнини рота.

Загальна ціль: уміти обґрунтовано застосовувати ультразвук з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.

Конкретні цілі:

Уміти:

 1. Виділити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії ультразвука і фонофорезу

 2. Пояснити основну мету призначення ультразвука при різній патології

 3. Визначити показання і протипоказання до використання ультразвука і фонофорезу

 4. Пояснити вибір методики і дозування при призначенні даного чинника.

Література для самоконтролю

Інформацію, необхідну для формування базисних знань-умінь можна знайти в наступних матеріалах.

 1. А.Н.Ремізов Медична і біологічна фізика. М. 1999.- С.142-147

 2. Нечволод М.К., Голоденко М.М. Курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ, 2001. С.104-128, 208-213.

Змістнавчання

Література

 1. Сокрут В.Н.., Казаков В.Н., Поважная Е.С. и др Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие. Донецк, 1999.- С.162-171.

 2. Улащик В.С., Лукомский И.В. Общая физиотерапия. Минск., 2003. - С.201-216.

 3. Техніка і методики фізіотерапевтичних процедур (довідник) / Під ред. В.М.Боголюбова, Тверь: Губернська медицина, 2002. С.221-248.

 4. Лекції за темою

 5. Граф логічної структури

Теоретичні питання, необхідні для реалізації загальних і конкретних цілей

 1. Механізми дії ультразвука і фонофореза

 2. Показання і протипоказання до призначення ультразвука і фонофореза

 3. Методики та техніка відпустки процедури ультразвука і фонофореза.

 4. Рецептура при різній патології

Повчальні задачі.

Задача 1.

У хворого з підгострим первинним невритом лицьового нерва праворуч з порушенням функції мімічних м'язів в комплексному лікуванні призначена ультразвукова терапія.

1. Яка фаза настає на 4 годину після процедури?

А. Первічна взаємодія

В. Стрес індукція

С. Стрес-ліміт

D. Активизація енергетичного обміну

Е. Пізній слідовий період

2. Яка основна мета призначення ультразвука в цьому випадку?

 1. Прозапальна

В. Аналгезія

С. Розсмоктуюча

D. Міостімулююча

Е. Імуномодулююча

3. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення даної процедури?

А. Бронхиальная астма, средньотяжка форма.

В. Пневмоконіоз.

С. Гіпертонічна хвороба 2 ст

D. Цукровий діабет

Е. Розповсюджений остеохондроз

 1. 4. Яка тривалість імпульсу при роботі апарату УЗТ 101?

А. 1 мс

В. 5 мс

С. 10 мс

D. 20 мс

Е. 40 мс

Еталони відповідей 1.В 2.В 3.Д 4.С

Задача 2

Хворому з діагнозом кератодермія призначили ультрафонофорез гідрокортизона.

1. Який фізичний ефект використається для даного типу лікування?

 1. Кавітація

 2. Макроальтерація

 3. Завіхрення

D Високочастона генерація

Е. Макровібрація

2. Яке з супутніх захворювань може служити протипоказанням до призначення даної процедури?

. Вібраційна хвороба.

С. Ішіалгія.

D. П’яткова шпора

Е. Келоїдний рубець

3. Яка техніка відпустки цієї процедури в цьому випадку?

А. Через воду

В. Через мазьову основу

С. Через знежирену шкіру

D. Через суху гідрофільну прокладку

Е. Через вологу гідрофільну прокладку.

4. Яким з перерахованих основ потрібно віддавати перевагу при приготуванні контактної середи для ультрафонофореза?

 1. Парафін

В. Озокерит

С. Пелоїд

D. Бишофіт

Е. Нафталан

Короткі методичні вказівки до самостійної роботи лікарів-курсантів

на занятті: «Ультразвукова терапія».

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів. Кожний курсант отримує індивідуальні завдання, включаючи призначення ультразвуку при різній патології і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

Самостійна робота в кабінетах електролікування: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур ультразвука при різній патології.

Перевірка проведеної роботи за допомогою тестів. Корекція знань.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА: «ГІДРОТЕРАПІЯ ТА БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ»Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інфекції в практиці клініциста антибактеріальна та антивірусна терапія на догоспітальному та госпітальному етапах м а т е р і а л и науково-практичної конференції з міжнародною участю

  Документ
  ... вказує ... косметологии) ... вки. Одним з важливих компонентів консервативного лікування ... фізіотерапевтичне лікування. ... для виявлення характеру його враження, розробки раціональних методів патогенетичного лікування ... методом поляризаційної флуоресценції. Методичн ...
 2. Національна академія наук україни інститут держави і права ім в м корецького стефанчук руслан олексійович особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві україни

  Документ
  ... Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасн ... на косметологічне лікування, ... зична особа, без вказівки на стать, вік ... отерапевтичними процедурами, дієтою та іншими лікувальними методами. Він ефективно застосовується у медичній практиці для лікування ...
 3. Ніжинський обласний педагогічний ліцей

  Документ
  ... платівки та ... ваші методичні рекомендації ... самі косметологи кажуть, ... підходить: - для створення контрастних сполучень ... отерапевтичні процедури і промивання горла. Однак не завадить і самостійне лі­кування ... методи боротьби. Можна використовувати й методи ... вказі ...

Другие похожие документы..