Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

НАКАЗ

«­____» ___________ 201_р. м. Львів №_______________

Про проведення Всеукраїнської студентської

олімпіади 2011/2012 навчального року

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18 листопада 2011 р. за №1324 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 н.р.”, з метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання

НАКАЗУЮ:

 1. Провести І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у січні-лютому 2012 р.

 2. Затвердити:

2.1.Оргкомітет у складі:

голова оргкомітету – проректор Федасюк Д.В.

Члени:

директор ІАРХ – Черкес Б.С.

директор ІБІД – Бліхарський З.Я.

директор ІГДГ – Третяк К.Р.

директор ІЕСК – Лозинський О.Ю.

директор ІІМТ – Стоцько З.А.

директор ІКНІ – Медиковський М.О.

директор ІКТА – Стадник Б.І.

директор ІМФН – Каленюк П.І.

директор ІНЕМ – Кузьмін О.Є.

директор ІТРЕ – Прудиус І.Н.

директор ІХХТ – Ятчишин Й.Й.

в.о. директора ІГСН –Турчин Я.Б.

директор ІНПП – Ортинський В.Л.

директор ІППТ – Хром'як Й.Я.

директор ІЕПДТ ім. В’ячеслава Чорновола – Мороз О.І.

начальник ВСУЯ – Колодій І.С.

Відповідальний секретар – спеціаліст відділу забезпечення функціонування системи управління якістю Артамонова А.К.

  1. Перелік олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей, а також кафедр, що їх проводять та відповідальних осіб (додаток 1).

 1. Відділу забезпечення функціонування системи управління якістю (Колодій І.С.) забезпечити належне організаційне та методичне керівництво олімпіадою.

 2. Директорам навчально-наукових інститутів та завідувачам кафедр:

4.1. Забезпечити проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у зазначений термін.

  1. До 1 березня 2012 року подати звіт про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 2) у відділ забезпечення функціонування системи управління якістю (кімн.213 г.к.).

  2. До 1 березня 2012 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 до “Методичних рекомендацій щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1324 від 18.11.2011 р.).

  3. Відрядити студентів-переможців І етапу олімпіади до базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

 1. Бухгалтерії (Мороз А.С.) здійснювати оплату витрат на організацію та проведення кожного з етапів Всеукраїнської студентської олімпіади, оплату відряджень учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та нагородження переможців.

 2. Контроль за виконанням наказу здійснювати проректору Федасюку Д.В.

Ректор Ю.Я. Бобало

Проект вноситьПогоджено

Начальник ВСУЯ Проректор Д.В. Федасюк

І.С. Колодій Проректор А.Г. Загородній

Проректор –

гол. бухгалтер А.С. Мороз

Нач. юр. відділу І.П. Штибель

Додаток 1

ПЕРЕЛІК

олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей

з/п

Олімпіада

Кафедра

Відповідальна

особа

Навчальна дисципліна

Напрям

Спеціальність

Інститут архітектури

1

Дизайн

Дизайн

ДОА

Мельник О.Я.

Інститут геодезії

2

Геодезія, картографія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

КДТ

Панас Р.М.

Ткачик О.І.

Мартинюк Т.В.

Інститут гуманітарних та соціальних наук

3

Документознавство та інформаційна діяльність

Документознавство та інформаційна діяльність

СКІД

Думанський Н.О.

Васьків І.Г.

4

Культурологія

ІУЕК

Макарчук О.Г.

5

Англійська мова

ІМ

Мазур О.П.

6

Німецька мова

Пиндик Н.І.

7

Політологія

КП

Бучин М.А.

Інститут психології і права

8

Педагогіка

ППСУ

Романець З.О.

Інститут будівництва та інженерії довкілля

9

Будівництво

Мости і транспортні тунелі

МБМ

Мурин А.Я.

10

Промислове і цивільне будівництво

БКМ

Царьов Є.С.

11

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

БВ

Ілів В.В.

12

Теплогазопос-тачання та вентиляція

ТГВ

Ярослав В.Ю.

13

Автомобільні дороги та аеродроми

АШ

Стечишин С.М.

14

Опір матеріалів

ОМ

Мартинович Б.Т.

Інститут енергетики та систем керування

15

Електротехніка

ТЗЕ

Мадай В.С.

16

Теоретичні основи електротехніки

Горячко В.І.

17

Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

ЕАП

Місюренко В.О.

18

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Електропобутова техніка

ЕМА

Гладкий В.М.

Електричні машини та апарати

19

Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні системи електро­споживання

ЕПМС

Гоголюк П.Ф.

Інститут інженерної механіки та транспорту

20

Теоретична механіка

МАМ

Андрусик Я.Ф.

21

Деталі машин та основи конструювання

ДМ

Малащенко В.О.

22

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

ЕРАТ

Нємий С.В.

23

Транспортні технології

Організація перевезень і управління на транспорті

(за видами транспорту)

ТТ

Могила І.А.

24

Організація і регулювання дорожнього руху

25

Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні

(І тур – Internet,

ІІ тур – очний)

ЕМБ

Топільницький В.Г.

26

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Інженерна механіка

Технології машинобудування

ТМБ

Сліпчук А.М.

27

Зварювання

Технології та устаткування зварювання

ЗВДВ

Білобородченко В.І.

28

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Лукіна Г.М.

Інститут компютерних наук та інформаційних технологій

29

Прикладна лінгвістика

ПЛ

Ділай М.П.

30

Специфічні категорії

Управління проектами

ІСМ

Берко А.Ю.

31

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

АСУ

Цимбал Ю.В.

32

Системи штучного інтелекту

ІСМ

Камінський Р.М.

33

Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні

Системне проектування

САПР

Колесник К.К.

34

Інформаційні технології проектування

Панчак Р.Т.

Інститут компютерних технологій, автоматики та метрології

35

Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем

СКС

Клим Г.І.

36

Комп’ютерна інженерія

Системне програмування

ЕОМ

Опир Ю.М.

37

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

ІВТ

Івах Р.М.

38

Метрологія, стандартизація та сертифікація

МСС

Гоц Н.Є.

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

39

Математика

ВМ

Мохонько А.З.

40

Інформатика

ОМП

Глинський Я.М.

41

Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ

НГГ

Врублевський І.Й.

Бойко О.О.

42

Інженерне матеріалознавство

Матеріалознавст

во

ІМПФ

Швачко С.Г.

43

Прикладна математика

ПМ

Паздрій О.І.

Інститут економіки і менеджменту

44

Інвестування

ЕПІ

Кривцун І.М.

45

Економіка природокористуван

ня

Данилович Т.Б.

46

Економіка підприємства

Економіка підприємства

Ємельянов О.Ю.

47

Економічна теорія

ТПЕ

Скребець І.В.

48

Міжнародна економіка

ММП

Чернобай Л.І.

49

Маркетинг

МЛ

Глинський Н.Ю.

50

Облік і аудит

ОА

Яструбський М.Я.

51

Менеджмент

Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

ММП

Чернобай Л.І.

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

52

Радіоелектронні апарати

Радіоелектронні апарати та засоби

ЕЗІКТ

Закалик Л.І.

53

Технології та засоби телекомунікації

Ліске О.М.

54

Біотехнічні та медич-ні апарати і системи

Смердова Т.А.

55

Радіотехніка

РЕПС

ТРР

Самсонюк О.В. Капустій Б.О.

56

Телекомунікації

Телекомунікаційні системи та мережі. Інформаційні мережі зв’язку

ТК

Климаш М.М.

Інститут хімії та хімічних технологій

57

Безпека життєдіяльності

ТЕБ

Васійчук В.О.

58

Хімічна технологія

Технічна електрохімія

ХТНР

Слюзар А.В.

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола

59

Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуван--ня

Екологія та охорона навколишнього середовища

ПЕП

Одноріг З.С.

Додаток 2

Звіт

про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з

________________________________________________________________,

(назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)

проведеного_______________.

(дата)

Тренер команди________________________

(ініціали, прізвище)

Усього в олімпіаді взяло участь _____________студентів.

(кількість)

Переможці:

Зайняте місце

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

Навчально-науковий інститут

Група

1-е

2-е

3-є

На ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади скеровано ______ студентів.

(кількість)

Завідувач кафедри, що проводила олімпіаду

(підпис) (ініціали, прізвище)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами національно го університет у “ львівська політехніка”

  Документ
  ... кожну сесію встановлюються наказом по університету. Як правило, ... Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїниНаціональнийуніверситет «Львівськаполітехніка» Додаткова ...
 2. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни н а к а з (1)

  Документ
  ... наказу покласти на Жебровського Б.М.,залишаю за собою. Міністра Д.В.Табачник Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїниНаціональна ... Ботанічний сад Одеського національногоуніверситету. 3. Парк санаторію ... 71. Львівська область 2. Львівський ...
 3. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни н а к а з (4)

  Документ
  ... наказу покласти на Жебровського Б.М.,залишаю за собою. Міністра Д.В.Табачник Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїниНаціональна ... Ботанічний сад Одеського національногоуніверситету. 3. Парк санаторію ... 71. Львівська область 2. Львівський ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ЗАТВЕРДЖУЮ

  Документ
  ... СТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТАСПОРТУУКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ... наказом Міністерства аграрної політики України ... Львівська ... Г. Михалевич; М-во освіти і науки, молоді таспортуУкраїни, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ЗАТВЕРДЖУЮ

  Документ
  ... СТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТАСПОРТУУКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ... наказом Міністерства аграрної політики України ... Львівська ... Г. Михалевич; М-во освіти і науки, молоді таспортуУкраїни, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ...

Другие похожие документы..