Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@

Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за січень 2011 року

1. Економіка. Економічна наука

Беда, Ф.П. Науковий підхід до визначення суті, класифікації та відбору факторів виробництва / Ф.П.Беда, О.М.Майсюра //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 39-43.

Григор, О.О. Засади трансформації світової і національної економічних систем в умовах глобалізації / О.О.Григор //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 75-78.

Економіка України за січень-листопад 2010 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 1.- 5 січня. – С. 6.

Іванюта, П.В. Роль нормативно-правових актів у системі державного управління національною економікою на засадах якості / П.В.Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С.126-129.

Кічурчак, М.В. Інструментарій дослідження процесів виробництва суспільних товарів у національній економіці /М.В.Кічурчак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 19-25.

Ковтун, О.А. Державна промислова політика як складова процесу модернізації реального сектора економіки / О.А.Ковтун //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 87-92.

Компанієць, В. Рейдерство в історії та літературі /В.Компанієць // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 126-131.

Кондрашов, О.М. Система органів державного регулювання структурного розвитку промисловості / О.М.Кондрашов //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 53-55.

Медуниця, Ю. У 2012 році економіка досягне докризового рівня / Ю.Медуниця, В.Процишин // Урядовий кур'єр. – 2010. – №244.- 28 грудня. – С. 2.

Олешко, А.А. Антикризові програми і плани національних господарств: особливості реалізації та перші результати /А.А.Олешко // Фондовый рынок. – 2010. – № 13. – С. 30-36.

Реутов, В. Інституціональні передумови трансформаційних зрушень в економіці України / В.Реутов // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 18-23.

Яшкіна, Н.В. Сфера застосування стратегічного аналізу /Н.В.Яшкіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С.59-61.

2. Ризик

Ващенко, О.М. Моральні ризики як фундаментальний фактор існування тіньового сектора в економіці / О.М.Ващенко //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 288-295.

Щербань, І.О. Удосконалення управління ризиками в антикризовому управлінні посередницькими туристичними підприємствами / І.О.Щербань // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 128-135.

3. Капітал

Бетехтіна, Л.О. Реінжиніринг бізнес-процесів при формуванні і використанні оборотного капіталу / Л.О.Бетехтіна //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 37-40.

Пашко, М.М. Фінансовий капітал: сутність і фактори сучасного розвитку / М.М.Пашко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 53-55.

Петрунин, В.Ю. Развитие человеческого капитала в Украине: проблемы финансирования и отдачи / В.Ю.Петрунин //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 50-53.

Турченяк, О.В. Формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності підприємств автомобілебудування: оцінка та тенденції / О.В.Турченяк //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 22-25.

4. Інвестиції

Аксьонова, Л.О. Фінансові інструменти та правові аспекти інвестиційної діяльності в Україні / Л.О.Аксьонова, В.П.Курач //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 124-133.

Антоненко, І.Я. Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу в рамках європейської інтеграції України / І.Я.Антоненко, А.Г.Охріменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 10-12.

Бетехтін, О.В. Особливості розвитку інвестиційного консалтингу в Україні / О.В.Бетехтін // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 22-23.

Бешар, Д. Состояние и перспектива развития иностранных инвестиционных вложений в экономику Азербайджана / Д.Бешар //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С. 56-58.

Бова, Т.В. Державна політика створення сприятливих економічних умов до інвестування в інновації / Т.В.Бова //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 3-5.

Бутко, П. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток прикордонних регіонів / Бутко, П.М, О.П.Сосновська // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 3-7.

Гайдуцький, І.П. Регуляторні реформи і прямі іноземні інвестиції в країнах СНД / І.П.Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 4-10.

Гурочкіна, В. Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України /В.Гурочкіна // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С. 30-33.

Івахненко, І.С. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації / І.С.Івахненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 7-9.

Кахович, О.О. Зарубіжний досвід державного регулювання структурно-інвестиційної політики / О.О.Кахович // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 59-62.

Кізима, Т.О. Прагматика та перспективи трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції / Т.О.Кізима //Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 10. – С. 22-26.

Клименко, О.М. Загальнодержавна політика інвестиційно-промислової активності в регіоні / О.М.Клименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 7-9.

Коваль, Н.В. Обгрунтування величини дисконтної ставки для розрахунку прогнозної ефективності інвестиційних проектів в Україні / Н.В.Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №9. – С. 9-13.

Комашенко, Т.А. Державна політика розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації: досвід країн ЄС та США / Т.А.Комашенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 7-12.

Кривак, А.П. Інвестиційні джерела реалізації секторальних пріоритетів в Україні / А.П.Кривак // Інвестиції: практика та досвід.– 2010. – № 9. – С. 24-27.

Кужель, В.М. Інвестування виробництва в ринковій економіці / В.М.Кужель // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 7-9.

Любімов, В.І. Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної політики / В.І.Любімов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 4-6.

Ляпін, Д.В. Методика розрахунку індексу інвестиційного клімату в Україні / Д.В.Ляпін, С.О.Москвін // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 3-6.

Мєдвєдкова, Н.С. ВЕЗ і ТПР як інструменти залучення прямих іноземних інвестицій до економіки України /Н.С.Мєдвєдкова // Фондовый рынок. – 2010. – № 4. – С. 18-21.

Нехайчук, Д.В. Проблемы иностранного инвестирования в развитие региона / Д.В.Нехайчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 3-6.

Новицька, Т.А. Формування ефективної інвестиційної політики України з використанням позитивного досвіду інших країн світу / Т.А.Новицька // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.– № 9. – С. 6-7.

Палиця, С.В. Вкладення заощаджень населення України в інвестиції / С.В.Палиця, М.С.Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 28-29.

Паук, О.Є. Технології формування і реалізації підприємствами стратегій інвестування / О.Є.Паук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 18-20.

Петровська-Ліньова, Н.Б. Види та специфіка інвестування проектів в сфері енергозбереження / Н.Б.Петровська-Ліньова //Містобудування та територіальне планування. – 2010. – № 38. – С.307-312.

Позднякова, Л.О. Соціальні інвестиції держави у сферу вищої освіти / Л.О.Позднякова, Н.С.Нестерова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 14-16.

Пшенична, В.П. Ефективність механізму формування інвестиційного клімату в Україні / В.П.Пшенична // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 14-17.

Савелко, С.О. Суперечності та загрози інвестиційній безпеці країни та її регіонів / С.О.Савелко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 15-17.

Сахно, О.В. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України / О.В.Сахно // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 13-16.

Сухоруков, А. Главная причина неблагоприятного инвестклимата в Украине / А.Сухоруков // Фондовый рынок. – 2010. – № 16. – С. 2-3.

Тарабукіна, О.М. Інвестиційна привабливість території як мотивуючий фактор інвестиційної діяльності / О.М.Тарабукіна //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 8-11.

Тормосов, Р.Ю. Особливості інвестування енергоефективних проектів у сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії та енергоємних матеріальних ресурсів / Р.Ю.Тормосов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 11-13.

Харченко, О.І. Концептуальні засади інвестиційної ризикології / О.І.Харченко, О.А.Кириченко, В.Д.Кудрицький //Фондовый рынок. – 2010. – № 11. – С. 28-32.

Шевченко, С.Ю. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності / С.Ю.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 7-10.

Шевченко, Н.І. Напрями регулювання інвестиційних процесів у регіоні / Н.І.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 10-12.

Шевченко, Н.І. Оцінка інвестиційного комплексу держави на мезорівні / Н.І.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 10-13.

Яшкіна, Н.В. Щодо оцінки інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів / Н.В.Яшкіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 12-14.

5. Економічний розвиток

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. №1090 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92, Ч. 2. – С. 518-525.

Бондарчук, Н.В. Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання економічного розвитку регіонів /Н.В.Бондарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 66-68.

Галиця, І.О. Технології та соціально-економічний розвиток /І.О.Галиця, О.С.Галиця // Фондовый рынок. – 2010. – № 8. – С. 30-33.

6. Інновації

Андріанова, І.І. Економічний аналіз енерго- і ресурсозберігаючих інновацій для теплової енергетики /І.І.Андріанова, В.А.Арсірій // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 33-44.

Божкова, В.В. Методологічні аспекти стратегічного планування комунікацій інноваційної діяльності промислових підприємств / В.В.Божкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 30-34.

Боднарчук, В.Д. Державна підтримка здійснення інноваційної діяльності на регіональному рівні / В.Д.Боднарчук //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 29-32.

Вишневська, В.О. Венчурний бізнес як джерело фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств в умовах сучасного економічного розвитку України /В.О.Вишневська // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 27-30.

// Фондовый рынок. – 2010. – № 18. – С. 6-11.

Ганущак-Єфіменко, Л.М. Шляхи реалізації стратегічного підходу в управлінні інноваціями / Л.М.Ганущак-Єфіменко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 106-110.

Гладинець, Н.Ю. Про необхідність введення інноваційної паспортизації регіону / Н.Ю.Гладинець // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 24-26.

Гретченко, А. Зарубежный опыт формирования инновационной политики / А.Гретченко // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 12. – С. 49-54.

Дацій, О.І. Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку / О.І.Дацій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 32-34.

Жуковська, О.А. Моделювання інноваційних процесів бізнес-технологій в умовах інтервальної невизначеності /О.А.Жуковська, О.І.Трубнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 14-17.

Ілляшенко, С.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій /С.М.Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 111-119.

Карапейчик, И.Н. Интегральная оценка инновационного потенциала предприятия (на примере ОАО ";Азовмаш";) /И.Н.Карапейчик // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 193-204.

Клименко, І.В. Електронне урядування як інновація державного управління / І.В.Клименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 76-79.

Кондрашов, О.М. Державне регулювання і місцеве самоврядування в умовах реалізації промислово-інноваційної політики / О.М.Кондрашов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 17-19.

Куйбіда, В.С. Впровадження інноваційної діяльності у розвиток регіонів / В.С.Куйбіда, В.Г.Мазур // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 84-87.

Куліков, А.І. Державне управління інноваційно-інвестиційними зрушеннями в Україні в сучасних умовах /А.І.Куліков // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С.20-23.

Маслак, О.І. Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості в контексті перспективної інвестиційної політики /О.І.Маслак // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 13-16.

Міщенко, Я.О. Аналіз розвитку інноваційної діяльності малих підприємств / Я.О.Міщенко // Інвестиції: практика та досвід.– 2010. – № 2. – С. 19-23.

Мунтиян, В.И. Стратегическое планирование в инновационной сфере / В.И.Мунтиян // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 17-19.

Пічугіна, М.А. Передумови формування та розвитку інноваційного кластера підприємств кабельної промисловості /М.А.Пічугіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С.29-31.

Радченко, Ю. Ноосферна модель виробництва проти індустріальної: на початку філогенетичного розгалуження /Ю.Радченко // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С.4-9.

Саліхова, О.Б. Виробництво та експорт високотехнологічних товарів в Україні / О.Б.Саліхова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 50-55.

Саліхова, О.Б. Національні високотехнологічні виробництва: персоніфікований підхід до визначення та надання преференцій / О.Б.Саліхова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.– № 5. – С. 22-28.

Сербина, Г.М. Інституціональне забезпечення функціонування національної інноваційної системи / Г.М.Сербина // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 23-28.

Ходак, О.В. Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів на промислових підприємствах / О.В.Ходак // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 20-22.

Чорний, А.В. Державне управління інноваційним відтворенням інтелектуальних ресурсів / А.В.Чорний // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 82-90.

7. Праця. Організація праці

Белкина, Е. Планирование карьеры: роль HR и руководителя / Е.Белкина // Управление персоналом. – 2010. – №12. – С. 46-49.

Бондаренко, О.О. Механізм активізації персоналу промислового підприємства / О.О.Бондаренко, Г.М.Квітка //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 44-46.

Бондаренко, О.В. Теоретичні аспекти кадрового потенціалу сучасних підприємств / О.В.Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 54-57.

Демко, І.І. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами / І.І.Демко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 313-319.

Долгих, А. Рынок труда – 2011: чего ожидать? / А.Долгих, Е.Гайдай // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 59-60.

Клименко, О. Посадова (робоча) інструкція: від розробки до готового варіанта / О.Клименко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 118 (спецвипуск).- 24 грудня. – С. 20-21.

Майсюра, О.М. Особистість людини (працівника) - основа трудового потенціалу; суб'єкт-об'єкт управління / О.М.Майсюра //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 40-45.

Роздорожная, Е. С новым топом: поддержка высшего звена /Е.Роздорожная // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 19-20.

Сардак, С.Е. Міжнародний маркетинг людських ресурсів як основа геоекономічної стратегії України / С.Е.Сардак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 149-156.

Старченко, І. Колективні трудові спори. Страйк як спосіб вирішення колективного трудового спору (конфлікту) / І.Старченко // Юридичний журнал. – 2010. – № 11. – С. 92-95.

Черкасов, А. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2011 рік / А.Черкасов // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 3.- 11 січня. – С. 6.

8. Профспілки

Гетьманцева, Н. Праводієздатність професійних спілок /Н.Гетьманцева, І.Козуб // Право України. – 2010. – № 12. – С. 115-123.

Стасів, О. Захист трудових і соціально-економічних прав професійними спілками та іншими уповноваженими трудовим колективом органами / О.Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 262-268.

9. Заробітна плата

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1170 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 98. – С. 52-54.

Соколик, М. Мінімальні соціальні стандарти у формуванні середньомісячної заробітної плати в Україні / М.Соколик //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 52-57.

Стосовно нового порядку виплати заробітної плати: лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.11.2010 р. № 964/13/84-10 // Фінансова справа. – 2010. – № 48. – С. 9-10.

10. Охорона праці

Кононова, І. Профзахворюваність серед робітників підприємств машинобудування / І.Кононова // Охорона праці. – 2010. – № 12. – С. 46-47.

Хара, В. Охорона праці в країні: проблеми й шляхи їх розв'язання / В.Хара // Охорона праці. – 2010. – № 12. – С. 9-13.

Хохотва, О. Про стан промислової безпеки та охорони праці / О.Хохотва // Охорона праці. – 2010. – № 12. – С. 7-8.

11. Класифікація професій

Клименко, О. Новий Класифікатор професій ДК 003:2010: основні зміни / О.Клименко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 118 (спецвипуск).- 24 грудня. – С. 6-19.

Циганенко, В. Новий Класифікатор професій: як діяти кадровику / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 118 (спецвипуск).- 24 грудня. – С. 3-4.

12. Пенсійне забезпечення

Криклій, В.А. Етапи становлення системи пенсійного забезпечення в Україні / В.А.Криклій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 47-48.

Криклій, В.А. Пенсійне забезпечення: закордонний досвід та етапи становлення / В.А.Криклій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 46-49.

Криклій, В.А. Становлення і розвиток недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України /В.А.Криклій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С.66-70.

Ткаченко, Н.В. Роль недержавних пенсійних фондів у розвитку фінансового ринку України / Н.В.Ткаченко, Н.А.Цікановська // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 69-79.

13. Регіональна економіка

Васильєва, Н.В. Державна регіональна політика: особливості, проблеми, перспективи / Н.В.Васильєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 26-28.

Дмитренко, М.Г. Формування та реалізація регіональної ощадної політики / М.Г.Дмитренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. –Вип. 29. – С. 13-23.

Жовнірчик, Я.Ф. Ресурсне забезпечення місцевого і регіонального розвитку / Я.Ф.Жовнірчик // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 75-77.

Задля стабільної економіки: на Сумщині створюється Програма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки //Сумщина. – 2010. – № 148.- 29 грудня. – С. 1.

Заєць, Т.О. Моделі та механізми корпоративного управління в Україні / Т.О.Заєць // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №11. – С. 65-68.

Комірна, В.В. Модель змістового наповнення поняття ";регіон"; / В.В.Комірна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 63-65.

Королюк, Ю.Г. Основні аспекти прикладного використання поняття ";потенціал"; як цільової категорії регіонального управління / Ю.Г.Королюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С.78-81.

Лендєл, М.А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств Карпатського регіону / М.А.Лендєл, М.І.Миголинець //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 14-18.

Реутов, В.Є. Розробка моделі сталого розвитку регіонів України / В.Є.Реутов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №6. – С. 33-38.

Хвесик, Ю.М. Інвестиційно-екологічні засади державного регулювання сталого розвитку АПК з урахуванням регіональних особливостей / Ю.М.Хвесик // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 3-6.

14. Економіка землі. Економіка житла

Білецька, Г. Плата за землю: види та особливості /Г.Білецька // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 52-54.

Воронченко, О.В. Теоретичні аспекти функціонування та розвитку ринку нерухомості / О.В.Воронченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 33-36.

Денисов, В.А. Сценарій розвитку ЖКГ України як послідовність станів оптимальної рівноваги під дією інвестицій як управлінь / В.А.Денисов, Л.В.Чуприна // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 2 (22). – С. 18-25.

Зенкін, Д. Приватизація земельних ділянок юридичними особами / Д.Зенкін, С.Приймак // Юридичний журнал. – 2010. – №12. – С. 87-88.

Омельчук, В.О. Еволюція комерційних структур як суб'єктів регулювання ринку доступного житла / В.О.Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 45-48.

Шило, Є. Доступне житло. Аналіз проекту закону України «Про забезпечення громадян доступним житлом» / Є.Шило //Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 50-53.

15. Форми організації та співробітництва в економіці

Коломієць-Людвіг, Є. Класифікація злиття та поглинання за критеріями, що мають юридичне значення / Є.Коломієць-Людвіг //Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 67-70.

Макаренко, І.О. Напрями державної кластерної промислової політики / І.О.Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 99-102.

Ногачевський, О.Ф. Франчайзинг в Україні: вибір і купівля франшизи / О.Ф.Ногачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 63-69.

Сливка, Т.О. Особливості розвитку корпоративного сектора в Україні / Т.О.Сливка // Фондовый рынок. – 2010. – № 46. – С. 8-14.

Шаповал, В.М. Фонди місцевих громад — сучасний механізм партнерства влади, бізнесу та громадянського співтовариства / В.М.Шаповал // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 37-41.

16. Малі підприємства

Гребенюк, Л.А. Система забезпечення реалізації стратегії кредитування малого бізнесу / Л.А.Гребенюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 79-87.

Костюк, О.М. Розвиток малого бізнесу в Україні /О.М.Костюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С.44-48.

Піддубний, В.І. Roshen ризикує і надає все до шампанського / В.І.Піддубний // Фондовый рынок. – 2010. – № 15. – С. 26-32.

Радєва, М.М. Корпорація в глобальній економіці: протиріччя та перспективи / М.М.Радєва // Фондовый рынок. – 2010. – № 9. – С. 18-23.

Рижакова, Г.М. Моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у промисловості України / Г.М.Рижакова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 62-66.

Селіверстова, Л.С. Організаційно-правові форми підприємств в системі корпоративного управління /Л.С.Селіверстова // Фондовый рынок. – 2010. – № 14. – С. 12-15.

Ступко, А.В. Адаптація механізму соціально-економічного розвитку малого бізнесу до умов ринкової економіки / А.В.Ступко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 72-76.

17. Акціонерні товариства

Ефименко, А. Акционерные общества на перепутье /А.Ефименко // Фондовый рынок. – 2010. – № 23. – С. 6-8.

Зізда, О. Відповідальність за порушення порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства / О.Зізда // Юридичний журнал. – 2010. – № 11. – С. 79-80.

Худицкий, В. Закон ";Об акционерных обществах";: европейские стандарты или путь к уничтожению? / В.Худицкий //Фондовый рынок. – 2010. – № 17. – С. 6-8.

18. Фінанси

Барановський, О. На шляху до нової фінансової архітектури / О.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 8-15.

Віраскін, С. Чарльз Понці – фундатор сучасних фінансових пірамід / С.Віраскін // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 37-39.

Гулько, В.В. Удосконалення механізму державного фінансового контролю в Україні / В.В.Гулько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 181-185.

Демчук, Н.І. Теоретико-методичні засади діагностики фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання /Н.І.Демчук, А.Ю.Євладенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 36-41.

336

Дмитренко, Г.В. Державний фінансовий контроль — складова системи державного управління / Г.В.Дмитренко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 57-59.

Дмитренко, Г.В. Механізми державного фінансового аудиту в контексті складової фінансового контролю ефективності використання коштів державного бюджету на прикладі Національного космічного агентства України / Г.В.Дмитренко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 66-69.

Костюкевич, О.І. Механізм та методи іпотечного рефінансування / О.І.Костюкевич // Інвестиції: практика та досвід.– 2010. – № 3. – С. 45-49.

Крайніков, І.М. Індекс CDS як показник фінансової безпеки країни / І.М.Крайніков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 176-185.

Кузяк, Д.О. Проблеми визначення економічного змісту проектного фінансування у сучасній економічній науці / Д.О.Кузяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 41-44.

Куклік, К.А. Проектне фінансування: об'єктивна необхідність та реальні можливості / К.А.Куклік // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 21-24.

Левченко, В.П. Ринок небанківських фінансових послуг України: поточний стан і перспективи розвитку / В.П.Левченко //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 376-390.

Лєонов, С.В. Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні /С.В.Лєонов, О.О.Куришко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 10. – С. 27-31.

Мельникова, М.О. Аналіз адаптивності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні / М.О.Мельникова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 71-74.

Микитенко, Д.О. Механізм фінансового забезпечення моніторингу та бенчмаркінгового процесу оцінювання України за якістю життя / Д.О.Микитенко, О.Б.Погайдак // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 76-80.

Нагайчук, Н.Г. Теоретичні підходи до визначення змісту поняття ";фінанси страхових організацій"; / Н.Г.Нагайчук //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 32-35.

Петренко, Ю.М. Місце фінансової безпеки підприємства в системі корпоративного управління / Ю.М.Петренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 219-226.

Пісьмаченко, Л.М. Особливості аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств / Л.М.Пісьмаченко, Н.М.Татаренко, В.В.Сперанська // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 32-36.

Поливана, Т.М. Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії / Т.М.Поливана // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 53-55.

Рекуненко, І.І. Особливості діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / І.І.Рекуненко, Є.П.Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 391-404.

Салій, Н.Ю. Класифікація сучасних форм і методів банківського торговельного фінансування / Н.Ю.Салій // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 226-234.

Сапожніков, В.Б. Практика і проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні /В.Б.Сапожніков // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 69-71.

Слав'янська, Н.Г. Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні / Н.Г.Слав'янська, А.С.Незнамова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 255-263.

Степаненко, Б.В. Фінансування ";зеленого"; бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку / Б.В.Степаненко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 75-81.

Степанюк, Є.В. Міжнародні потоки капіталу та фактори вразливості фінансової системи / Є.В.Степанюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 272-288.

Чижов, О.В. Протидія шахрайства у фінансовому секторі як один із способів зменшення обсягів тіньової економіки / О.В.Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 171-180.

Шевченко, Н.В. Проблеми підвищення ефективності державного фінансового контролю в соціальній сфері /Н.В.Шевченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 319-323.

19. Фінансова криза

Баторшина, А.Ф. Порівняльний аналіз фінансових криз /А.Ф.Баторшина, Л.М.Цуприк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 27-31.

Дорошенко, І.В. Заходи щодо подолання фінансової кризи Національним банком України / І.В.Дорошенко, В.І.Дорошенко, О.О.Делі // Фондовый рынок. – 2010. – № 10. – С. 10-12.

Дорошенко, І.В. Роль та діяльність уряду України по подоланню наслідків фінансової кризи / І.В.Дорошенко, В.І.Дорошенко // Фондовый рынок. – 2010. – № 7. – С. 32-36.

Кузнецов, О. Генеза фінансових криз / О.Кузнецов // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 30-33.

Пациківський, С.С. Інституційно-еволюційні виміри світової фінансової кризи / С.С.Пациківський // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 47-49.

20. Державний бюджет

Україна. Закони.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від 23 грудня 2010 р. 2856-VI / Україна. Закони // Голос Украины. – 2010. – №249.- 30 декабря. – С. 7-9.

//Урядовий кур'єр. – 2010. – № 246.- 30 грудня. – С. 24-26.

Україна. Закони.

Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2857-VI / Україна. Закони // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 246.- 30 грудня. – С. 5-8.

// Голос Украины. – 2010. – № 249.- 30 декабря. – С. 9-11.

Україна. Закони.

Про деякі питання організації бюджетного процесу у 2010 році: Закон України від 3 грудня 2010 року № 2774-VI / Україна. Закони //Офіційний вісник України. – 2010. – № 95. – С. 98-99.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149 /Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2010. – №51.- 29грудня. – С. 9-16.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів: постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1204 / Україна. Кабінет Міністрів //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 247.- 31 грудня. – С. 21.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення проекту Закону України ";Про Державний бюджет України на 2011 рік";: постанова Кабінету Міністрів від 8 грудня 2010 р. № 1126 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – С. 54.

Акценти міського бюджету - 2011: Сумська міська рада 29 грудня прийняла міський бюджет на 2011 рік // Суми і сумчани.– 2011. – № 1.- 6 січня. – С. 1, 10, 11.

Балацький, Є.О. Порівняльний аналіз формування і розподілу міських бюджетів / Є.О.Балацький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 168-176.

Гаврилечко, Ю. Вынужденный бюджет / Ю.Гаврилечко //Фондовый рынок. – 2010. – № 15. – С. 2-5.

Березянко, Т.В. Особливості державного управління національною бюджетною системою в ринковому форматі /Т.В.Березянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С.24-28.

Єріс, Л.М. Механізм бюджетного планування в банку /Л.М.Єріс // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 148-158.

Ивченко, В. Подайте на развитие: Сумской горсовет 29декабря принял городской бюджет на 2011 год / В.Ивченко //Данкор. – 2011. – № 1-2.- 12 января. – С. А1, А6.

Лавренюк, С. Принят госбюджет на 2011 год / С.Лавренюк // Голос Украины. – 2010. – № 244.- 24 декабря. – С. 1,2.

Наєнко, О.Ю. Сучасна структура державного бюджету та його вплив на економіку / О.Ю.Наєнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 29-33.

Рибак, С.О. Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ / С.О.Рибак // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 32-43.

Ткаченко, С.А. Бюджетування в забезпеченні оптимальної інноваційної стратегії підприємства / С.А.Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 10-18.

21. Податки. Збори

Україна. Закони.

Податковий кодекс України: від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI /Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92, Ч.1. – С. 9-346.

// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. – № 12. – С. 3-493. – Набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Бєліков, О. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів / О.Бєліков // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – C. 84-88.

Власов, С.Ф. Оптимізації системи оподаткування в динамічній трансформації економіки України / С.Ф.Власов, Р.М.Безус // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 35-37.

Дяків, В.В. Основні напрями удосконалення обліку в Україні / В.В.Дяків // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №2. – С. 45-46.

Єфименко, Т.І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи /Т.І.Єфименко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 3-11.

Іщенко, В.В. Теоретичні засади визначення впливу оподаткування на фінансову безпеку держави / В.В.Іщенко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 40-43.

Котіна, Г. Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах: вітчизняний та світовий досвід / Г.Котіна, М.Степура //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 31-35.

Крушельницька, Т.А. Особливості розвитку податкової системи України і країн-членів Європейського Союзу /Т.А.Крушельницька // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 60-62.

Лєкарь, С.І. Концептуальні основи моделювання податку на нерухомість фізичних осіб / С.І.Лєкарь // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 10. – С. 16-22.

Лондар, С.Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища / С.Л.Лондар // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С.12-20.

Мурадов, Я. Особенности налогообложения иностранных инвестиций / Я.Мурадов // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 50-53.

Налоговый кодекс Украины - результат компромиссов между государством, гражданским обществом и бизнес структурами //Голос Украины. – 2010. – № 247.- 28 декабря. – С. 1,11.

Нікітішин, А. Податкове регулювання як інструмент подолання та запобігання негативних наслідків фінансово-економічної нестабільності / А.Нікітішин // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С. 6-9.

Оніщик, Ю.В. Момент виконання податкового обов'язку: проблеми теорії та практики / Ю.В.Оніщик // Адвокат. – 2010. – №1. – С. 25-28.

Оніщик, Ю.В. Податок і збір як системоутворюючі категорії податкового права: поняття, ознаки, сутність / Ю.В.Оніщик //Адвокат. – 2010. – № 2. – С. 32-35.

Податковий кодекс - як користуватися його окремими положеннями // Голос України. – 2011. – № 8.- 18 січня. – С. 6.

Салига, С.Я. Оцінка якості та ефективності аудиту податків / С.Я.Салига, Т.О.Меліхова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.– № 1. – С. 34-38.

Серкова, П.П. Новый Налоговый кодекс и налогообложение страховых компаний / П.П.Серкова // Фондовый рынок. – 2010. – №46. – С. 30-36.

Степура, М.М. Проблеми та орієнтири бюджетно-податкової політики в сучасних умовах / М.М.Степура, Є.О.Малік // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 33-35.

Ткаченко, В. Аналіз впливу податків за рахунок собівартості продукції на економічні результати діяльності підприємства /В.Ткаченко // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С.34-37.

Юшко, С.В. Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні: ретроспективний аналіз / С.В.Юшко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 21-31.

22. Гроші. Валюта

Україна. Правління Національного банку.

Про внесення змін до нормативно-правових актів з питань торгівлі іноземною валютою: постанова Правління Національного банку України від 14 грудня 2010 р. № 544 / Україна. Правління Національного банку // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 244.- 28грудня. – С. 14.

Башта, В. Куда идет евро? Спросите у доллара / В.Башта //Фондовый рынок. – 2010. – № 8. – С. 22-26.

Гайдук, В.А. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки / В.А.Гайдук //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 21-23.

Дащенко, О.В. Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / О.В.Дащенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 113-124.

Єпіфанова, М.А. Науково-методичні засади класифікації валютно-курсових режимів / М.А.Єпіфанова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 295-301.

Козюк, В.В. Глобалізаційні фактори фінансової доларизації /В.В.Козюк // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 44-57.

Про введення в обіг пам'ятних монет ";125 років Національному технічному університету ";Харківський політехнічний інститут"; //Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 55.

Сомик, А. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб'єктів ринку / А.Сомик // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 21-29.

Топоровська, А. Теоретичні та організаційні підходи до виділення історичних етапів розвитку платіжних карткових систем / А.Топоровська // Економіст. Український журнал. – 2010. – №11. – С. 50-52.

23. Банки. Банківська справа

Україна. Правління Національного банку.

Про окремі питання діяльності банків: постанова Правління Національного банку України від 26 листопада 2010 р. №514 /Україна. Правління Національного банку // Офіційний вісник України. – 2010. – № 98. – С. 83-84.

Аманжаєв, Д.Г. Шляхи підвищення конкурентоспроможності банківської системи Туркменістану в контексті розвитку світової економіки / Д.Г.Аманжаєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 234-242.

Афанасьєва, О.Б. Зарубіжний досвід антикризового управління в банках / О.Б.Афанасьєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 159-167.

Березовский, А. Проблемные банки: дорогие и мертвые /А.Березовский, Ю.Сколотяный // Фондовый рынок. – 2010. – №16. – С. 14-18.

Бондаренко, А.Ф. Ефективність паблік рілейшнз у контексті формування позитивної репутації банку / А.Ф.Бондаренко, С.В.Дубовик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 40-52.

Вахнюк, С.В. Використання методів штучного інтелекту в ризик-менеджменті сучасного банківського бізнесу / С.В.Вахнюк //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 52-60.

Гойванюк, М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків / М.Гойванюк // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 42-45.

Довірчі операції банків з векселями // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 6.

Долгальова, М.О. Щодо ліквідності банківської системи України / М.О.Долгальова, А.М.Чуйко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 323-330.

Домрачев, В.М. Забезпечення стабільності банківської системи України у післякризовий період / В.М.Домрачев //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 142-147.

Кльоба, В.Л. Вдосконалення аналізу і прогнозування банківської діяльності / В.Л.Кльоба, Р.Л.Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 62-64.

Крилова, В.В. Світовий досвід функціонування ";брідж-банків"; та основні засади їх створення в Україні / В.В.Крилова, М.В.Ніконова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 186-193.

Марущак, М.В. Інституційна модель процесу управління банківською ліквідністю / М.В.Марущак // Фондовый рынок. – 2010. – № 2. – С. 10-16.

Мельник, К.К. Транспарентність як необхідна умова забезпечення ефективності системи комунікацій центрального банку / К.К.Мельник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 207-215.

Мірошниченко, Г.О. Дослідження факторів рівноважного стану банківської системи / Г.О.Мірошниченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 193-199.

Осадча, Т.І. Визначення зацікавлених сторін в корпоративному управлінні банків / Т.І.Осадча // Фондовый рынок. – 2010. – № 23. – С. 13-16.

Пересадько, Г.О. Інноваційний розвиток, стан і перспективи державного ощадного банку України / Г.О.Пересадько, О.В.Радченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 215-218.

Понеділко, О.В. Державна політика щодо банківського фінансового інвестування / О.В.Понеділко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 6-9.

Понеділко, О.В. Інституційно-правове середовище банківської сфери / О.В.Понеділко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 44-46.

Поправка, О.Г. Сутність банківського нагляду: терміни, визначення / О.Г.Поправка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 330-337.

Рябініна, Л.М. Проблеми післякризового розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення / Л.М.Рябініна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 157-170.

Сапо, І.В. Необхідність аналізу показників прибутку банку /І.В.Сапо, О.О.Лисянська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 6-13.

Сидоренко, О.Ю. Роль звіту про фінансову стабільність у діяльності центрального банку / О.Ю.Сидоренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 243-255.

Сколотяный, Ю. Банковский капитал: размер имеет значение / Ю.Сколотяный, В.Пасочник // Фондовый рынок. – 2010. – № 45. – С. 10-15.

Степаненко, А.І. Тенденції посткризового розвитку світового банківського сектора / А.І.Степаненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 263-271.

Стефанишина, А. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя /А.Стефанишина // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 62-66.

Стечишин, Т.Б. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України / Т.Б.Стечишин //Фондовый рынок. – 2010. – № 15. – С. 8-13.

//Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 17-21.

Тимошенко, О.П. Проблеми банківської системи України: шляхи вирішення / О.П.Тимошенко // Фондовый рынок. – 2010. – № 3. – С. 8-15.

Труш, А. Методичний підхід до визначення внесків структурних підрозділів у загальний фінансовий результат роботи організації (на прикладі комерційного банку) / А.Труш, Ю.Труш, Н.Котенко // Вісник Національного банку України. – 2010. – №11. – С. 53-55.

Філонова, І. Банк розвитку як запорука економічного зростання в Україні / І.Філонова // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 33-36.

Філонова, І.Б. Методи злиття і поглинання вітчизняних банків іноземними інвесторами / І.Б.Філонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 14-17.

Чорна, О.Є. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківського сектора та економічне зростання держави / О.Є.Чорна, Т.О.Блажийчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 348-355.

Шалига, Т.С. Ефективна стратегія обслуговування клієнтів на ринку альтернативних банківських послуг / Т.С.Шалига //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 302-313.

Шиндер, О.В. Місце регіональних банків на фінансовому ринку: досвід Німеччини / О.В.Шиндер // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 356-363.

24. Кредит. Кредитна справа

Баріда, Н.П. Оцінка вартості застави як складова системи управління кредитним ризиком банку / Н.П.Баріда // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 52-55.

Верхуша, Н.П. Методичне забезпечення управління індивідуальним кредитним ризиком банку / Н.П.Верхуша //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 70-78.

Воробйова, О.І. Регіональні особливості кредитної діяльності банків України / О.І.Воробйова // Фондовый рынок. – 2010. – № 12. – С. 12-19.

Гаврилечко, Ю. НБУ - на страже интересов кризиса /Ю.Гаврилечко // Фондовый рынок. – 2010. – № 14. – С. 16-18.

Грек, Т.Б. Загальна характеристика поняття «кредитор». Права кредитора в процесі банкрутства / Т.Б.Грек // Адвокат. – 2010. – № 5. – С. 36-40.

Гринько, Е.Л. Имплементация экспертной оценки чрезмерной диверсификации кредитного портфеля банка при управлении кредитным риском / Е.Л.Гринько, А.С.Корягина //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 88-102.

Кльоба, В.Л. Управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями банку / В.Л.Кльоба // Фондовый рынок. – 2010. – № 13. – С. 12-16.

// Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 45-48.

Курищук, В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні / В.В.Курищук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 64-69.

Невмержицький, Є.І. Кредитне бюро як інструмент визначення довіри при кредитуванні в інфраструктурі фінансової системи держави / Є.І.Невмержицький // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 42-46.

Сорос, Дж. Кредит як джерело нестабільності / Дж.Сорос //Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 3-5.

Терещенко, Г.М. Шляхи забезпечення захисту вкладів членів кредитних спілок / Г.М.Терещенко, О.О.Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 80-88.

Щодо формування податкового кредиту на підставі виданих авансів: лист Державної податкової адміністрації України від 29.09.2010 р. № 20327/7/16-1517-13 // Фінансова справа. – 2010. – № 48. – С. 21.

25. Фондовий ринок

Лесовин, А. Качественное развитие фондового рынка невозможно без стратегии / А.Лесовин // Фондовый рынок. – 2010. – № 2. – С. 6-9.

Лукач, Р.В. Чи бути ринкам капіталів в Україні: Сорос проти Баффета / Р.В.Лукач // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 7-8.

Лямець, С. Український фондовий ринок: запланований обвал / С.Лямець, Є.Шпитко // Фондовый рынок. – 2010. – № 19. – С. 6-7.

Москвин, С. Фондовый рынок Украины: место встречи можно изменить / С.Москвин // Фондовый рынок. – 2010. – № 11. – С. 6-9.

Степанчук, С.С. Особливості регулювання біржового фондового ринку в Україні / С.С.Степанчук, І.В.Кравцова //Фондовый рынок. – 2010. – № 12. – С. 8-11.

26. Цінні папери

Андрєєва, Г.І. Історичні аспекти формування строкового ринку (ринку похідних цінних паперів) і його роль в економіці країни / Г.І.Андрєєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 23-31.

Мінаєва, Ю.І. Стратегія формування портфелю цінних паперів, подібного до ринку цінних паперів / Ю.І.Мінаєва //Містобудування та територіальне планування. – 2010. – № 38. – С.246-254.

27. Економічне становище. Контроль економіки. Управління економікою

Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.11.2010 № 971 / Україна. Міністерство охорони здоров'я //Офіційний вісник України. – 2010. – № 98. – С. 109-112.

Білошкурська, Н.В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства /Н.В.Білошкурська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 101-105.

Бондаренко, Н.В. Аналіз сучасного стану реформування державного сектора економіки України / Н.В.Бондаренко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 31-35.

Бондаренко, О.О. Розвиток корпоративного сектора як чинник стабілізації та конкурентноздатності національної економіки / О.О.Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 36-39.

Вплив на стан та розвиток електроенергетики впровадження ";зеленого тарифу"; та нової моделі ринку електроенергії в Україні /Б.А.Костюковський, Т.П.Нечаєва, М.В.Парасюк, С.В.Шульженко // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 3 (23). – С. 13-18.

Дрига, С.Г. Економічний стан підприємництва в Україні: інновація versus рецесія / С.Г.Дрига // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 18-23.

Кудря, Я.В. Політика у системі управління корпораціями в машинобудуванні: принципи і основи менеджменту / Я.В.Кудря //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 59-63.

Методика ранжування шахт України за перспективністю /В.М.Макаров, М.О.Перов, М.М.Макортецький, І.Ю.Новицький //Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 2 (22). – С. 26-30.

Олійник, Т.І. Аналітична оцінка процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств на основі економічної моделі / Т.І.Олійник // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №9. – С. 71-74.

Осташко, Т.О. Актуальні питання формування ринку моторного біопалива в Україні / Т.О.Осташко, Г.С.Трипольська //Наука та інновації. – 2010. – Т. 6№ 6. – С. 14-21.

Саліхова, О. Українським високотехнологічним виробництвам - ";табель про ранги"; / О.Саліхова, О.Крехівський //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 24-27.

Сіренко, К.В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки / К.В.Сіренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 70-74.

28. Економічна криза

Бутко, В. Уроки кризиса: почему не удастся их извлечь? /В.Бутко // Фондовый рынок. – 2010. – № 5. – С. 16-18.

Дорошенко, І.В. Причини й наслідки кризи єврозони: уроки для України / І.В.Дорошенко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 58-68.

Матюшенко, І.Ю. Перспективи розвитку і державної підтримки енергомашинобудування в Україні в умовах глобальної економічної кризи / І.Ю.Матюшенко, В.І.Чередник, Г.В.Заічко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 47-52.

Шумська, С.С. Непараметричний метод сигнальних оцінок попередження економічної кризи в Україні / С.С.Шумська, І.І.Серпак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С.205-214.

29. Економіка промислового виробництва

Бодрецький, М.В. Механізм логістичного управління формування позикового потенціалу підприємств машинобудування / М.В.Бодрецький // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 67-70.

Валуєв, Б. Проблема вибору власником пріоритетних інвесторів у стратегії зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства / Б.Валуєв, Ю.Валуєв // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 21-25.

Голляк, Ю.Б. Державна промислова політика як формування міжнародної міжгалузевої взаємодії / Ю.Б.Голляк //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 45-54.

Гончар, Т. Теоретико-методологические проблемы идентификации рисков внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины / Т.Гончар // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 26-30.

Журило, Р.М. Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності виробників наукомісткої продукції машинобудування / Р.М.Журило // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 54-58.

Зборовська, О.М. Економічний механізм управління розвитком промислового підприємства / О.М.Зборовська //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 24-27.

Кіндзерський, Ю. Цілі і завдання розвитку промисловості України на середньострокову перспективу / Ю.Кіндзерський //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 15-17.

Красовська, Т.В. Споживчий попит як основа формування товарної політики промислових підприємств / Т.В.Красовська //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 36-39.

Царенко, О.В. Інноваційна інтеграція як ефективний механізм нарощення конкурентних переваг легкої промисловості регіональних економічних систем / О.В.Царенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 18-21.

Царенко, О.В. Реінжиніринг малого бізнесу як засіб реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку легкої промисловості регіонів / О.В.Царенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 62-65.

30. Конкуренція

Веселий, І.О. Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання / І.О.Веселий // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 136-141.

Карпенко, Н.М. Методичні підходи до антимонопольного контролю держави за процесами конкуренції та економічної концентрації / Н.М.Карпенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 84-88.

Скворцов, І.Б. Обгрунтування значень нормального і економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції /І.Б.Скворцов, У.О.Балик, О.Я.Загорецька // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 36-44.

31. Маркетинг

Бєліков, О. Факторингові операції / О.Бєліков // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 79-82.

Гончаренко, Т.П. Сучасна концепція стратегічного маркетингу: організаційно-економічний механізм / Т.П.Гончаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 200-207.

Кириленко, О.В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії / О.В.Кириленко, І.В.Блінов, Є.В.Парус // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 3 (23). – С. 5-12.

Крутова, А. Облік продажу товарів зі знижками / А.Крутова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 12. – С. 33-43.

Окландер, М. Модернізація концепції маркетингу у ХХІ столітті в межах парадигми сталого розвитку України /М.Окландер, Н.Андрєєва // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С.23-25.

Підлісна, О.В. Аналіз та перспективи розвитку вітчизняного ринку рекламних послуг / О.В.Підлісна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 56-58.

Романенко, К.М. Сутність та проблеми становлення державного маркетингу в Україні / К.М.Романенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 71-73.

Романенко, К.М. Характеристики маркетингової моделі державного управління в контексті адміністративного реформування / К.М.Романенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 72-75.

Шеньє, Л. Контент-маркетинг: можливості та поради застосування / Л.Шеньє // Фінансовий ринок України. – 2010. – №11. – С. 20-23.

32. Митна політика

Гудов, Я. Співробітництво України й Європейського Союзу в галузі митної справи / Я.Гудов // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 45-48.

Нестеров, В. Чи може громадянин України тимчасово ввезти автомобіль без сплати ввізного мита / В.Нестеров // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 83-84.

33. Міжнародна економіка

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. №1088 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92, Ч.2. – С. 506-517.

Березянко, Т.В. Напрями реформування законодавчого регулювання корпоративного сектора у розвинених ринкових країнах / Т.В.Березянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 38-42.

Бобрун, Н.В. Аналіз просторового інтеграційного потенціалу України / Н.В.Бобрун // Містобудування та територіальне планування. – 2010. – № 38. – С. 64-69.

Єгорченко, Н.О. Перспективність поширення спільного підприємництва у міжнародних економічних відносинах /Н.О.Єгорченко // Фондовый рынок. – 2010. – № 3. – С. 20-26.

Зіньковський, С.В. Перспективи інтеграції України до Євросоюзу на сучасному етапі розвитку / С.В.Зіньковський //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 40-43.

Лукьянов, Ф. Кризис евроинтеграции / Ф.Лукьянов //Фондовый рынок. – 2010. – № 17. – С. 2-3.

Трофимова, В.В. Концептуальні засади розвитку інноваційної економічної культури українського суспільства в умовах глобальної інтеграції / В.В.Трофимова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 18-23.

Чернова, О.В. Транснаціональні корпорації в міжнародній економічній системі / О.В.Чернова, О.В.Пазиніч // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 24-26.

Чигир, С. СОТ шкодить Україні? / С.Чигир // Фондовый рынок. – 2010. – № 2. – С. 2-5.

34. Управління. Менеджмент

Азарова, А.О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства / А.О.Азарова, Н.С.Желюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 91-100.

Бондаренко, О.С. Сутність та значення матеріальних потоків у логістичному управлінні підприємствами /О.С.Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 53-56.

Грайченко, В. От новичка к коллеге: четыре шага адаптации / В.Грайченко, О.Пашигорова // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 14-18.

Гусєв, В.В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією / В.В.Гусєв // Фондовый рынок. – 2010. – № 1. – С. 12-19.

Добровенко, О.А. Конкурентна перевага в контексті розвитку концепцій стратегічного управління / О.А.Добровенко //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 133-141.

Зверева, Н. День грядущий: развитие кадрового резерва /Н.Зверева // Управление персоналом. – 2010. – № 7. – С. 43-46.

Злотников, А. Ресурсное состояние менеджера /А.Злотников // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 62-64.

Іменинник, А. Методологія контролю витрат на оплату праці у порівнянні зі зростанням продуктивності праці на державних підприємствах / А.Іменинник // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 36-39.

Коба, Н. Питання впровадження управління знаннями та оцінки його економічної ефективності на підприємстві / Н.Коба //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 10-14.

Комашко, О. Модели организационной структуры и системы менеджмента неприбыльных организаций / О.Комашко //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С. 42-46.

Лістрова, С. Винагороди, премії, матдопомоги наприкінці року в бюджетників: кому, коли, скільки / С.Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 120.- 29 грудня. – С. 63-64.

Марченко, С. Рынок рекрутинга на пороге большого передела / С.Марченко // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 57-59.

Олійничук, В.М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою / В.М.Олійничук, А.В.Фаїзов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С.120-127.

Филипская, Н. HR-профессии: «комплекты» компетенций /Н.Филипская // Управление персоналом. – 2010. – № 7. – С. 21-23.

Юськив, В. Кнуты, пряники и любовь: тема мотивации сотрудников / В.Юськив // Управление персоналом. – 2010. – №7. – С. 66-67.

Місця збереження документів:

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра Фінансів

35
Скачать документ

Похожие документы:

  1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ сучасна економіка

    Документ
    Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Сучаснаекономіка: проблеми та перспективи Поточний інформаційний список за грудень 2010 року 1. Економіка. Економі ...

Другие похожие документы..