textarchive.ru

Главная > Кодекс


Проект


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 29

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 85

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 85

ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ 89

ГЛАВА 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 95

ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 96

ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ 105

ГЛАВА 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 106

ГЛАВА 5-2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 120

ГЛАВА 5-3. ПЕРЕВІРКИ 124

ГЛАВА 6. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 137

ГЛАВА 7. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 160

ГЛАВА 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 164

ГЛАВА 9. ПЕНЯ 172

РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 175

РОЗДІЛ ІV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 244

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 292

РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 347

РОЗДІЛ VII. ПОДАТОК НА ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 380

РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 395

РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ 407

РОЗДІЛ Х. РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 409

РОЗДІЛ ХІ. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 414

РОЗДІЛ XІI. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 433

РОЗДІЛ ХІІІ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 444

РОЗДІЛ ХІV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ 455

ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 455

ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК 464

ГЛАВА 3. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, КРІМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ 470

а) для оптового постачальника електричної енергії – вартість відпущеної електричної енергії без урахування податку на додану вартість; 470

б) для юридичних осіб – вартість відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, зменшена на вартість електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками і малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт, без урахування податку на додану вартість. 470

Контроль за цільовим використанням таких коштів здійснює орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці. 471

ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 472

а) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води); 472

б) бюджетні організації та установи; 472

в) промислові та інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ. 472

РОЗДІЛ XVІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ 478

РОЗДІЛ XVІІ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 485

РОЗДІЛ ХVІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ 494

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 499

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО  КОДЕКСУ УКРАЇНИ

505

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО РОЗДІЛУ XIX “ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ” ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО  КОДЕКСУ УКРАЇНИ

525

Р О З Ш И Р Е Н И Й З М І С Т

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 29

Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України 29

Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України та спеціальних законів з питань оподаткування 29

Стаття 3. Податкове законодавство України 29

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України 29

Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами 30

Стаття 6. Поняття податку та збору 31

Стаття 7. Загальні засади встановлення податків 31

Стаття 8. Види податків та зборів 31

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори 32

Стаття 10. Місцеві податки та збори 32

Стаття 11. Спеціальні податкові режими 33

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів. 33

Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування 35

Стаття 14. Визначення понять 35

Стаття 15. Платники податку 69

Стаття 16. Обов'язки платника податків 69

Стаття 17. Права платника податків 70

Стаття 18. Податкові агенти 71

Стаття 19. Представники платника податку 71

Стаття 20. Права органів державної податкової служби 71

Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів 76

Стаття 22. Об'єкт оподаткування 76

Стаття 23. База оподаткування 76

Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування 77

Стаття 25. Ставка податку 77

Стаття 26. Базова (основна) ставка податку 77

Стаття 27. Гранична ставка податку 77

Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку 77

Стаття 29. Обчислення суми податку 77

Стаття 30. Податкові пільги 78

Стаття 31. Строк сплати податку та збору 78

Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору 79

Стаття 33. Податковий період 79

Стаття 34. Види податкового періоду 79

Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів 79

Стаття 36. Податковий обов’язок 80

Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку 80

Стаття 38. Виконання податкового обов’язку 80

Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни 81

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) 85

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 85

Стаття 40. Сфера застосування розділу „Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)” 85

Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення 85

Стаття 42. Листування з платником податків 85

Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань 86

Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності 86

Стаття 45. Податкова адреса 88

ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ 89

Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок) 89

Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності 90

Стаття 48. Складення податкової звітності 90

Стаття 49. Подання податкової звітності до органів державної податкової служби 91

Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності 94

Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків-фізичним особам 94

ГЛАВА 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 95

Стаття 52. Податкові консультації 95

Стаття 53. Наслідки використання податкових консультацій 95

ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 96

Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань 96

Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів 97

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів 97

Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання 100

Стаття 58. Податкове повідомлення – рішення 101

Стаття 59. Податкова вимога 102

Стаття 60. Відкликання податкових повідомлень - рішень і податкових вимог 103

ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ 105

Стаття 61. Визначення податкового контролю та компетенція органів державної влади щодо його здійснення. 105

Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю 105

ГЛАВА 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 106

Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків 106

Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб 108

Стаття 65. Облік самозайнятих осіб 109

Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків 111

Стаття 67. Підстави та порядок зняття платників податків з обліку в органах державної податкової служби 112

Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими органами 114

Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах 114

Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків 115

ГЛАВА 5-2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 120

Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби 120

Стаття 72. Збір податкової інформації 120

Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби 121

Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації 123

ГЛАВА 5-3. ПЕРЕВІРКИ 124

Стаття 75. Види перевірок 124

Стаття 76. Камеральна перевірка 124

Стаття 77. Документальна невиїзна перевірка 125

Стаття 78. Документальна виїзна планова перевірка. 125

Стаття 79. Документальна виїзна позапланова перевірка 126

Стаття 80. Контрольна перевірка 128

Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення виїзних перевірок 129

Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок 130

Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок 130

Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби 131

Стаття 85. Надання платниками податків документів 131

Стаття 86. Оформлення результатів перевірок 133

ГЛАВА 6. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 137

Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків 137

Стаття 88. Зміст податкової застави 139

Стаття 89. Виникнення права податкової застави 139

Стаття 90. Податковий пріоритет 141

Стаття 91. Податковий керуючий 141

Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном 142

Стаття 93. Зупинення податкової застави 142

Стаття 94. Адміністративний арешт майна 143

Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі 147

Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств 150

Стаття 97. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством 151

Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків 152

Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб 154

Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків 156

Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу 157

Стаття 102. Строки давності та їх застосування 158

ГЛАВА 7. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 160

Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України 160

Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах 162

Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах 162

Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог 163

Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах 163

Стаття 108. Пеня та штрафні санкції в міжнародних правовідносинах 163

ГЛАВА 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 164

Стаття 109. Загальні положення 164

Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень 164

Стаття 111. Види відповідальності за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи 164

Стаття 112. Загальні умови притягнення до відповідальності 164

Стаття 113. Штрафні санкції (фінансові санкції, штрафи) 164

Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) 165

Стаття 115. Застосування штрафних санкцій у разі вчинення кількох правопорушень 165

Стаття 116. Рішення про застосування штрафних санкцій 165

Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби 165

Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків 166

Стаття 119. Порушення платниками податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків 166

Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності 167

Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи 168

Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктами малого підприємництва 168

Стаття 123. Штрафні санкції у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання 168

Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби 169

Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту 169

Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків 170

Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати 170

Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками та іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби 171

ГЛАВА 9. ПЕНЯ 172

Стаття 129. Пеня 172

Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені 173

Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання 173

Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України 174

РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 175

Стаття 133. Платники податку 175

Стаття 134. Об’єкт оподаткування 176

Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад 176

Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування 178

Стаття 137. Порядок визнання доходів 180

Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання 182

Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. 189

Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення 190

Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями 195

Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру 196

Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи 196

Стаття 144. Об’єкти амортизації 197

Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації. 198

Стаття 146. Визначення вартості об’єктів амортизації 200Скачать документ

Похожие документы:

 1. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... разъяснения ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу ... і доставленої в пункт виміру; 14.1.29. відновлювальні джерела енергії - джерела ... комплексу (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009 ...
 2. Митний кодекс україни розділ i загальні положення глава 1 основи державної митної справи стаття 1 законодавство україни з питань державної митної справи

  Кодекс
  ... МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1. Основи державної ... іншими законами України; 29) митні формальності - сукупн ... органів або осіб. Стаття 29. Оскарження рішень, дій або ... VI); 29) пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону Укра ...
 3. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії Стаття 1 Кримінальне процесуальне законодавство України

  Кодекс
  ... ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1. Кримінальне процесуальне ... ті, що передбачені цим Кодексом. Стаття 29. Мова, якою здійснюється ... ійно. Розділ III ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ Глава 19. Загальні положення досудового розсл ...
 4. Кримінально-процесуальний кодекс України Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Призначення Кримінально-процесуального кодексу України

  Кодекс
  ... кодекс України Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Призначення ... сплати державного мита. Стаття 29. Забезпечення відшкодування збитків, завданих ... випадках, передбачених частиною 3 статті 29 цього Кодексу, підстави та мотиви ...
 5. ЗАКОН УКРАЇНИ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Закон
  ... систему гарантування вкладів фізичних осіб Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Із змінами і доповненнями, внесеними ... гарантованої суми відшкодування. Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора банку ... ї Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 із наступними змінами ...

Другие похожие документы..