textarchive.ru

Главная > Документ


(tolerancija: 2 mm na svakom kraju)

Co=0°

Co=90°

Co=270°

x1

x2

y1

y2

3. Provjera optičkog pokazivača distance

a) pomoću SSD bloka

Pomoću optičkog pokazivača distance (ODI) namjestiti na površinu IA SSD= 100 cm. Zatim postaviti SSD blok na IA po bridovima a=5 cm, b=10 cm i c=15 cm, redom očitavati distance pomoću OPD. Maknuti gornju ploču IzoAligna, koristiti isključivo donju i ponoviti isti postupak sa SSD blokom u različitim položajima. Zabilježiti dobivene vrijednosti.

(tolerancija: 2 mm)

SSDblok/cm

115

110

105

100

95

90

OPD/cm

b) pomoću MPD-a

Zarotirati stativ i kolimator u 0°. Zalijepiti milimetarski papir na površinu stola, poklopiti centar polja sa nacrtanim centrom na papiru i namjestiti SSD= 100 cm pomoću mehaničkog pokazivača distance (MPD). Očitati vrijednost pomoću optičkog pokazivača distance (OPD). Ponoviti isti postupak za različite vrijednosti SSD-a 90, 95, 105, 110. Zabilježiti dobivene vrijednosti.

(tolerancija: 2 mm)

MPD/cm

90

95

100

105

110

OPD/cm

4. Provjera sukladnosti lasera sa projekcijom centralnih osi svjetlosnog polja

a) sagitalni laser

Položaj IsoAligna neka bude takav da se rotirajući ploču može provjeravati sagitalni laser. Provjeriti poklapanje projekcije centra svjetlosnog polja i sagitalnog lasera pri SSD=100cm i SSD=90cm. Nakon toga provjeriti njihovo poklapanje pri longitudinalnim pomacima stola = 20 cm, 10 cm.

(tolerancija: 2 mm)

vertikalni pomak stola

SSD=100cm

SSD=90cm

SSD=80cm

mm

b) bočni laseri

Položaj IsoAligna neka bude takav da se rotirajući ploču mogu provjeravati bočni laseri. Provjeriti poklapanje centra ploče IsoAligna i bočnih lasera pri SSD=100cm, 90cm i 80 cm.

(tolerancija: 2 mm)

laseri



horizontalno

na 100 cm/mm

vertikalno na 100 cm/mm

horizontalno

na 90 cm/mm

vertikalno

na 90 cm/mm

horizontalno na 80cm/mm

vertikalno

na 80cm/mm

desni

lijevi

5. Ovisnost projekcije centra svjetlosnog polja i OPD-a o lateralnim pomacima stola

Stativ rotirati na 90° i očitati lateralni položaj stola. Ploču IsoAligna zarotirati prema stativu, očitati SSD i odrediti odstupanje projekcije centra svjetlosnog polja u tom položaju. Nakon toga, pomoću digitalnih očitanja, stol lateralno pomaknut za 20cm i 10cm i provjeriti isto. Zatim stativ rotirati na 270° i učiniti isti niz provjera.

Odstupanja zabilježiti u iznosu i smjeru (=up, =down, =target, =gun).

(tolerancija: 2 mm)

pomak stola/cm

0

10

20

×max/90/mm

OPD90/cm

×max/270/mm

OPD270/cm

6. Provjera parametara stola

a) vertikalni pomak stola

Postaviti IA u referentni položaj. Očitati digitalnu vrijednost pozicije stola. Zatim pomoću OPD-a stol vertikalno micati za = ±5 cm, ±10 cm. Zabilježiti promjenu digitalnog očitanja za svaki vertikalni pomak.

(tolerancija: 2mm)

Th(100)=

SSD

(MPD)

110

105

95

90

stol (digitalno)

b) lateralni pomak stola

Postaviti IA u referentni položaj. Pomakniti stol za = ±10 cm, ±5 cm od izocentra koristeći se digitalnim očitanjem stola za lateralni pomak. Pri svakom pomaku stola očitati odstupanja pomoću IA. Zabilježiti očitanja.

(tolerancija: 2 mm)

Tt(100)=

LLstol (digitalno)

= 10 cm

= 5 cm

= 5 cm

= 10 cm

cmIA

c) longitudinalni pomak stola

Postaviti IA u referentni položaj. Pomakniti stol za = ±10 cm, ±5 cm od izocentra koristeći se digitalnim očitanjem stola za longitudinalni pomak. Pri svakom pomaku stola očitati odstupanja pomoću IA. Zabilježiti očitanja.

(tolerancija: 2 mm)

Tl(100)=

LGstol (digitalno)

= 10 cm

= 5 cm

= 5 cm

= 10 cm

cmIA

7. Provjera parametara radijacijskog polja

a) Namjestiti IA poštujući referentne uvjete. Dijaskopirati i zabilježiti odstupanje centra svjetlosnog polja od centra radijacijskog polja i veličine polja u odnosu na zadanu.

(tolerancija: 2 mm)

centar polja: ×x= ×y=

Gy=0°,Co=0°

x1

x2

y1

y2

b) Dijaskopijom pozicionirati centar radijacijskog polja u centar IA. Namjestiti veličine polja tako da njegove realne vrijednosti iznose 15×15 cm2 .

Očitati na monitoru vrijednosti veličine polja. Zabilježiti odstupanje.

(tolerancija: 2 mm)

veličina polja: x1=x2 =

y1=y2=

c) Dijaskopijom pozicionirati centar radijacijskog polja u centar IA. Rotirati kolimator u smjeru CW i CCW do 180°. Pratiti odstupanje centra radijacijskog polja u odnosu na centar IA. Dokumentirati najveće odstupanje i zabilježiti kut kolimatora.

(tolerancija: 2 mm)

Co/°= max=

C) Kontrola kvalitete sigurnosnih značajki uređaja

1. Provjerasigurnosnihprekidača

Treba provjeriti da nikakvo gibanje nije moguće dok su pritisnute "deadman" tipke, te da su nakon deaktiviranja tipki sve funkcije aktivne.

(kriteriji: ispravno funkcioniranje)

DA NE

2) Provjera rada svjetlosne signalizacije

Treba provjeriti da li svjetlosne funkcije svjetle u pravo vrijeme.

Zeleno - treba svjetliti kad je uređaj u "off mode" - ne radi

crveno- treba svjetliti kad je uređaj u "on mode"

(kriteriji: ispravno funkcioniranje)

DA NE

c) Prekid ekspozicije otvaranjem vrata

Treba provjeriti da li se prekida zračenje prilikom otvaranja vrata prostorije.

(kriteriji: ispravno funkcioniranje)

DA NE

GODIŠNJI PROTOKOL KONTROLE KVALITETE - SIEMENS SIMVIEW

Datum:________

A) kontrola kvalitete mehaničkih značajki uređaja

1. Pokazivač položaja stativa

pomoću libele

Koristeći digitalni pokazivač rotirati stativ redom u položaje 0°, 90°, 180°, 270°. Pri svakom položaju stativa libelom provjeriti točnost pozicije.

(tolerancija: 1°ili 0,5°ako digitalni pokazivač daje očitanje do 0,1°)

stativ (digitalno)

90°

180°

270°

očitano libelom

2. Pokazivač položaja kolimatora

pomoću libele

Zarotirati stativ u horizontalni položaj. Zatim rotirati kolimator redom u 0°, 90°, 180°, 270°. Za svaki od navedenih položaja kolimatora postaviti libelu (čija su očitanja u stupnjevima) na ravni dio kolimatora. Očitati odstupanja od traženih vrijednosti.

Provjeru naizmjence činiti u položaju stativa 90°, 270°.

(tolerancija: 1°ili 0,5°ako digitalni pokazivač daje očitanje do 0,1°)

kolimator (digitalno)

90°

180°

270°

očitano libelom/Gy=270°

kolimator (digitalno)

90°

180°

270°

očitano libelom/Gy=90°

3. Provjera udaljenosti Fokus-Film (SFD)

Stol rotirati na 90/270° i postaviti pojačalo slike na udaljenost SFD=150cm (SAD=100cm), zatim pomoću OPD-a očitati udaljenost i upisati odstupanje. Očitanje treba biti 148cm.

Δ=

(tolerancija: 2 mm)

B) Kontrola kvalitete stabilnosti rendgen cijevi uređaja

Mjerenja se izvode u skladu s Pravilnikom o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuća zračenja (Narodne novine br. 125/06). Mjerenja izvodi Služba za zaštitu od ionizirajućih zračenja

Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb.

1. Provjera napona rendgenske cijevi

Kontrola visokog napona (tijekom dijaskopije) izvodi se pomoću višenamjenskog UNFORS uređaja Xi External Detector. Provjera se izvodi za više vrijenosti napona cijevi.

(tolerancija: 10%)

Postavljeni napon cijevi Očitani (stvarni) napon

102 kV

96 kV

60 kV

2. Provjera maksimalne brzine doze

Apsorbirana doza u zraku u direktnom snopu zračenja mjeri se, za različite kombinacije napona i jako.sti struje, pomoću višenamjenskog UNFORS uređaja Xi External Detector. Sva se mjerenja izvode u fantomu od pleksiglasa na udaljenosti 100cm od fokusa do komore.

doza/mGy

vrijeme ekspozicije/ms

brzina doze/ mGy/s

102kV/50mAs

102kV/25mAs

60kV/5.2mA

60kV/14.9mA×

96kV/3.2mA×

× - mjerenja se izvode sa 0.5mm Pb

3. Provjera sloja polovične vrijednosti-filtracija kod 80 kV

Provjera se izvodi sa filterima od aluminija različitih debljina. HVL za 80kV mora biti veći ili jednak od 2.3mmAl.

4. Centriranje središnje zrake snopa

5. Razlučivanje na izlaznom monitoru

6. Provjera zračenja rendgen aparata u radnoj okolini

Mjerenja se izvode kalibriranim uređajem FH50G. Doze zračenja u Sv/h mjere se kod 96 kV, 3.2 mA na različitim pozicijama u radnoj okolini.

a) na mjestu tehničara koji uključuje rendgen u visini:

- glave do 1 Sv/h

- prsne kosti do 1 Sv/h

- gonada do 1 Sv/h

b) u okolnim prostorijama:

- na vanjskoj strani stakla do 1 Sv/h

- vanjska površina zidova do 1 Sv/h

- vanjska površina vrata (sva 3) do 1 Sv/h

- vanjska površina vrata/dovratak do 1 Sv/hСкачать документ

Похожие документы:

  1. Fakultet elektrotehnike i računarstva

    Документ
    ... Digitalna kontrola akustičke kvalitete prostorija. ... Trenažeri i simulatori. Primjene. Distribuirane ... Inženjerski priručnik, str. 963 ... zaštite. Literatura: 1. G. Ziegler: Numerical Distance Protection, Siemens ... širina zvučnogsnopa, indeks usmjerenosti ...
  2. Bogliste faglitteratur o lig

    Документ
    ... og mandelige kvaliteter i 80’ ... og befolkningsformindskelse. Samfærdsel: Veje. ... nig von Preussen bleiben zu ... Friedrich von Siemens. Die zweite ... kontrol; Jon Sundbo: Informatik og plansamfund; Peer ... Antikommunismens grundpiller smuldrer. Anatoljj Dobrynin ...

Другие похожие документы..