textarchive.ru

Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень

нових надходжень літератури

у травні 2012 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0(016)

А86

Вера Александровна Артисевич ! 1907 - 1999 ) : биобиблиогр. указ. / сост..: А. В. Зюзин, Г. Я. Палагина; отв. ред.. А. В. Зюзин. – Саратов : Науч. книга, 2007. – 188 c. : ил., портр. – (Сотрудники ЗНБ СГУ. Биобиблиогаф. материалы). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Б90

Буквар Тимофія Вербицького 1627 року / упоряд. О. Дзюба, В. Фрис; Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. Грушевського НАНУ. – К. : Українознавство, 1995. – 35 c. – 2 грн., 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Б94

Бухарин, Николай Иванович

Избранные труды. История и организация науки и техники /

Н. И. Бухарин ; под. общ. ред. Е. П. Велихова. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1988. – 504 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 9 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

0(016)

В42

Видання Полтавського краєзнавчого музею за 100 років : бібліогр. покажч. / уклад. Н. І. Пасько, О. Б. Супруненко; відп. ред. В. М. Ханко; Полтав. краєзнавчий музей. – Полтава, 1991. – 64 c. – Дар.

о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

В42

Видашенко, Марія Борисівна

Музей Івана Федорова у Львові : ілюстр. проспект /

М. Б. Видашенко. – Л. : Каменяр, 1979. – 128 c. : ілюстр. – Укр., рос. та англ. мовами ; Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

В85

Вспоминая Библиотечную легенду ... : сб. воспоминаний о Вере Александровне Артисевич / сост. А. В. Зюзин; отв. ред.

И. В. Лебедева. – Саратов : Науч. книга, 2008. – 100 c. : ил. –

К 100-летию со дня рожд. В. А. Артисевич. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Е43

Езова, Светлана Андреевна

Библиотечное общение как феномен исследования : монография /

С. А. Езова ; отв. ред. серии О. Р. Бородин. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 160 c. – (Библиотекарь и время. ХХ 1 век. Вып. № 78). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

И32

Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. / под ред. Е. С. Карповой. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 120 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 1, КСХ. – 1)

0

К59

Козловская, Евгения Ивановна

Львовский исторический музей : краткий путеводитель /

Е. И. Козловская, И. А. Свешникова. – Л. : Каменяр, 1979. – 70 c. : ил. – Резюме англ. мовою; Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія Журналістика : зб. наук. праць. Вип. 34, Ч. 1 / голов. ред. Б. Потятиник. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 309 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Л89

Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник. Серія Журналістика : зб. наук. праць. Вип. 34, Ч.2 / голов. ред. Б. Потятиник. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 273 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія Журналістика : зб. наук. праць. Вип. 35 / голов. ред. Б. Потятиник. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 330 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М89

Музееведение. Музеи исторического профиля : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "История" / под ред. К. Г. Левыкина и В. Хербста. – М. : Высшая школа, 1988. – 430 c. : ил. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 59 (КСХ. – 5, Чз3. – 2, УБГ. – 52)

0

О-11

О простом и сложном профессионально : спец. вып. Учен. записок / Харьков. гуманит. ун-т "Народная украинская академия". – Х. : НУА, 2011. – 248 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(016)

П23

Певческие рукописи XVII - XIX веков : каталог / авт.-сост.

А. Г. Хачаянц; отв. ред. А. В. Зюзин и др. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2001. – 80 c. : ил. – (Редкие книги ЗНБ СГУ. Вып. 20). – На обл. назв. только серии " Редкие книги научной библиотеки СГУ". – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(016)

П65

Почекутова, Олена І.

Преса Закарпаття XIX - першої половини ХХ століття : бібліогр. покажч. / О. І. Почекутова ; Ужгород. нац. ун-т. наук. б-ка. – Ужгород : Говерла, 2010. – 128 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

001

П75

Придніпровський науковий вісник : наук. журн. № 2 (13) січень1997р / голов. ред. С. В. Єкімов. – Д. : Наука і освіта, 1997. – 49 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р33

Редкие книги : сб. ст. Вып.17 / авт.: А. Г. Хачаянц, С. В. Клейменова, Н. А. Попкова и др. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2000. – 56 c. – (Редкие книги ЗНБ СГУ). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р85

Рукописная и печатная книга / ред. кол. Т. Б. Князевская ,

Е. С. Лихтенштейн, А. А. Маркушевич и др. – М. : Наука, 1975. –

257 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, ВРК. – 1, КФС. – 1)

0

С82

100-річчя Полтавського краєзнавчого музею : матер. ювіл. наук. конф. Ч. 3. Краєзнавство Полтавщини / Відп. ред. В. С. Лобурець; Полтав. краєзнав. музей. – Полтава, 1991. – 72 c. : ілюстр. – Дар. о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

У45

Україна. Наука і культура : щоріч. Вип. 22 / голов. ред. О. Сергієнко; АН УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – К. : Знання, 1988. – 520 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

У45

Україна. Наука і культура : щоріч. Вип. 25 / голов. ред. О. Сергієнко; АН УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – К. : Знання, 1991. – 400 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

У45

Україна. Наука і культура : щоріч. Вип. 26-27 / голов. ред.

О. Сергієнко; АН УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – К. : Знання, 1993. – 384 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Ч-49

Черниговский исторический музей : фотопутеводитель / авт.-сост.

М. А. Попудренко; фото С. Н. Луговского, С. Н. Разумного. – К. : Мистецтво, 1983. – 23 c. : ил. – Текст на рус. и англ. яз.;

Дар о. Ю. Мыцыка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Э68

Энциклопедическій словарь. Т. XXIII. Полутом 45. Патенты на изобрътенія - Петропавловскій / под ред. К. К. Арсеньева и

О. О. Петрушевского. – С.Пб. : Издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1898. – 474 c. : ил. – Издание выходило полутомами с послед. нумерацией вып. на корешке переплета; Дар А. К. Василевского. –

100 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004

І-74

Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / авт.: М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова; за заг. ред. Д. В. Дубова. – К. : НІСД, 2011. – 96 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1 — Філософія. Психологія

1

Л79

Лосев, Алексей Федорович

Античная философия истории. / А. Ф. Лосев. – М. : Наука, 1977. –

207 c. – (Из истории мировой культуры). – 5 грн., 2 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія філософські науки. Вип. 14 / голов. ред. В. Мельник. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2011. – 218 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П58

Попов, Володимир Юрійович

Антична ідентологія та патристична екзегеза тотожності : монографія / В. Ю. Попов. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 321 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Р49

Резнік, Володимир Станіславович

Легітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії : монографія / В. С. Резнік. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2010. –

512 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Р90

Рутенбург, Виктор Иванович

Титаны возрождения / В. И. Рутенбург ; отв. ред. И. П. Медведев;

АН СССР. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1976. – 143 c. : ил. –

(Из истории мировой культуры). – Дар. о. Ю. Мыцыка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)

1

С31

Сепетий, Дмитро

Відкрите суспільство: етика та раціональність / Д. Сепетий. – К. : Смолоскип, 2007. – 358 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1(077)

С83

Стратий, Ярослава Михайловна

Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии / Я. М. Стратий, В. Д. Литвинов,

В. А. Андрушко ; АН СССР: Ин-т филос. – К. : Наук. думка, 1982. –

346 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1(075.8)

Ф56

Философия науки: системный аспект : учеб. пособ. для препод., аспир., магистр. филос. и нефилос. спец. / А. И. Уемов,

Л. Н. Терентьева, А. В. Чайковский и др. – О. : Астропринт, 2010. –

360 c. – 76 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

159.9 - Психологія

15

Г17

Гальченко, Галина Ильинична

Элитизм с позиции двойственности человеческой природы : лекция первая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

И. В. Брицкая, А. М. Локтионов. – 2-е изд., испр. и доп. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2011. – 48 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г17

Гальченко, Галина Ильинична

Троичность и двойственность природы человека : лекция вторая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

И. В. Брицкая, А. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 52 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г17

Гальченко, Галина Ильинична

Проблема добра и зла. Загадка Сфинкса : лекция третья из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

И. В. Брицкая, А. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 52 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г17

Гальченко, Галина Ильинична

Vivere est militare : лекция четвертая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко, И. В. Брицкая, А. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 52 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г17

Гальченко, Галина Ильинична

Причины и следствия в жизни человека и общества : лекция пятая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

И. В. Брицкая, С. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г17

Гальченко, Галина Ильинична

Проблема двух направлений интеллектуального развития : лекция шестая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

И. А. Бондарь, С. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г17

Гальченко, Галина Ильинична

Жизнь как путь эволюции человеческого сознания : лекция седьмая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

Н. С. Кишинская, С. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Л36

Леви, Владимир Львович

Искусство быть собой : индивидуальная психотехника / В. Л. Леви. – изд. обновл. – М. : Знание, 1991. – 255 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

15

М82

Москаленко, Валентина Володимирівна

Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект : монографія / В. В. Москаленко, Ю. Ж. Шайгородський,

О. О. Міщенко. – К. : Вид. "Центр соц. комунікацій", 2012. – 348 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 - Релігія. Теологія

2

Б68

Елена Петровна Блаватская : биогр. очерк Е. Ф. Писаревой. Отзывы учеников. Выдержки из произ. Е. П. Б. – К. : МП "Элисс", 1991. – 80 c. : портр. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

В12

Вавилонская башня. "Новое религиозное сознание" в современном мире. – М. : Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1997. – 104 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 5 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

В75

Воропаева, Валентина Алексеевна

В поисках единого культурного пространства. Ю. Н. Рерих и российские исследователи истории Востока : монография /

В. А. Воропаева ; под ред. А. Ч. Какеева. – Бишкек : КРСУ, 2010. –

408 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

З-56

Зеньковский, Василий

Пять месяцев у власти (15 мая - 19 октября 1918 г.). Воспоминания /

В. Зеньковский ; Публикация текста и ред. М. А. Колерова. – М. : Крутицкое патриаршее подворье, 1995. – 240 c. – (Материалы по истории церкви. Кн. 6). – Дар о. Ю Мыцыка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М74

Мокрий, Володимир

Церква в житті українців / В. Мокрий. – Л. : Просвіта, 1993. – 112 c. : ілюстр. – (Популярна енциклопедія "Просвіти"). – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

2

М82

Московская Духовная Академия и собрание Церковного археологического кабинета : к 300-летию Московской Духовной Академии / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. – М. : Изд-во Москов. Патриархии, 1985. – 48 c. : ил. – Дар. о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

П68

Православні храми Дніпропетровщини : до 75-річчя Дніпропетровської області: нариси: у 2-х т. Т. 1 / Дніпропетровське єпархіальне упр. Укр. Православної Церкви; з бласлов. Високопреосвященнійшого Іринея Митрополита Дніпропетровського і Павлоградського. – Д. : АРТ-Прес, 2007. – 272 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

2

Ц44

Церква і Україна ( деякі актуальні питання ) / Б. О. Мільков. – Чернівці, 1996. – 30 c. – Дар о. Ю. Мицик. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Ш35

Швець, Олександр

З прикарпатських православних друкованих джерел / О. Швець,

І. Швець. – Самбір : Філадельфія - Братолюбство, 1997. – 50 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

3

Г59

Год планеты. Экономика. Политика. Безопасность : ежегодник.

Вып. 2011 года / гл. ред. В. Г. Барановский; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений Рос. АН. – М. : Идея-Пресс, 2011. – 488 c. –

40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Г94

Гулевич, Віктор Наумович

Класи і політичні партії ФРН / В. Н. Гулевич. – К. : Наук. думка, 1975. – 286 c. – (АН УРСР Ін-т історії). – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

32(477)

І-19

Іваничук, Роман Іванович

Бласлови, душе, моя, Господа ... Щоденникові записи, спогади і роздуми / Р. І. Іванничук. – Л. : Просвіта, 1993. – 270 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

32

І-71

Інститут політичних і регіональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Наукові записки. Вип. 4(54). Липень-серпень / голов. ред.

Ю. А. Левенець. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 416 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(09)

И90

История дипломатии. Том IV. Дипломатия в годы второй мировой войны / под ред. А. А. Громыко. – М. : Политиздат, 1975. – 752 c. –

35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

327(09)

И90

История дипломатии. Том V. Кн.2. / авт.: В.Н. Белецкий,

А. П. Бондаренко, А. В. Горев и др.; под ред. А. А. Громыко. – М. : Политиздат, 1979. – 767 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(477)

М75

Молода нація : альманах. № 4( 49), 2008 / голов. ред. П. Вознюк. – К. : Смолоскип, 2008. – 128 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М75

Молода нація : альманах. Спец. вип № 52, 2011 / голов. ред.

П. Вознюк. – К. : Смолоскип, 2011. – 270 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

О-62

Оптимізація структури керівних документів державної політики ( на прикладі інформаційної сфери ) : аналіт. доп. – К. : НІСД, 2011. – 88 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

П27

Перспективы взаимоотношений Украины и Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации : аналит. док. / авт.: А. В. Ермолаев, И. В. Клименко, Я. А. Жалило и др.; под ред. Я. А. Жалило. – К. : НИСИ, 2011. – 180 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П50

Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз : [ монографія ] / за ред. Ф. М. Рудича. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса

НАН України, 2011. – 456 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

П76

Пріоритети політики України щодо країн Азії : аналіт. доп. /

А. З. Гончарук, А. М. Кобзаренко, О. К. Микал; за заг. ред.

О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2011. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Т82

Туленков, Микола Васильович

Політичне управління в сучасному суспільстві : монографія /

М. В. Туленков, Ю. Ж. Шайгородський. – К. : Центр соц. комунікацій, 2011. – 218 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Т82

Туленков, Микола Васильович

Політика соціального захисту : монографія / М. В. Туленков,

Ю. Ж. Шайгородський. – К. : Центр соц. комунікацій, 2011. – 184 c. –

10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

33

І-66

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / авт.: С. О. Біла, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко та ін.; за ред.

С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 80 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

К56

Ковальов, Валерій Миколайович

Трудовий потенціал регіону: розвиток, стимулювання, ефективність використання : монографія / В. М. Ковальов, О. А. Атаєва. – Слав'янськ : Друкарський двір, 2011. – 204 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

М77

Монахов, Вадим Макариевич

Методы оптимизации : применение мат. методов в экономике /

В. М. Монахов ; В. М. Монахов, Э. С. Беляева, Н. Я. Краснер. – М. : Просвещение, 1978. – 175 c. – 40 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

33

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 163, Ч. 2. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2011. – 294 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 168, Ч. 3. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2011. – 270 c. – 12 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Р45

Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи : аналіт. доп. / авт.: О. О.Молдаван,

О. В. Шевченко, О. А. Єгорова. – К. : НІСД, 2011. – 88 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Ч-15

Чайковська, Марина Петрівна

Кількісні методи макроекономіки : навч.-метод. посіб. для студ. денної та заочної форм навч. спец. "менеджмент організацій" /

М. П. Чайковська ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова та ін. – О. : Астропринт, 2011. – 68 c. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34

А43

Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів : (засідання "круглого столу") / Комітет ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2011. – 76 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19

Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - первой половины XVII века. Тексты / Подгот. текстов Р. Б. Мюллер; под ред. Н. Е. Носова. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1986. – 263 c. – (Законодательные памятники Русского централизованного государста XV -XVII веков). – Дар о. Ю. Мыцыка. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-46

Здійснення Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства : [засідання " круглого столу"] / Комітет ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2011. – 68 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

И92

Италия: Конституция и законодательные акты / под ред.

В. А. Туманова. – М. : Прогресс, 1988. – 392 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

М23

Манжура, О. В.

Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань : монографія / О. В. Манжура. – Полтава : ТОВ НВП "Укрпромторгсервіс", 2011. – 179 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н34

Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації!" / авт. кол. : Р. Головенко, Д. Котлер,

О. Нестеренко та ін. – К. : ГО "Фундація "Центр суспільних медіа", 2012. – 335 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

О-58

Онищенко, Ганна Володимирівна

Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія /

Г. В. Онищенко. – К. : Алерта, 2012. – 268 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78

Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Вип. 108 / відп. ред.

В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – 296 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р17

Развитие русского права в XV - первой половине XVII в. : монография / Отв. ред. В. С. Нерсесянц. – М. : Наука, 1986. – 287 c. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С24

Сванідзе, Ерік

Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження. Керівні принципи застосування європейських стандартів / Е. Сванідзе ; Генеральний Директорат з прав людини і правових питань. Рада Європи ; пер.С. Колесника. – К. : К. І. С., 2009. – 142 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С24

Сванідзе, Ерік

Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю. Права затриманих і обов'язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Е. Сванідзе ; Генеральний Директорат з прав людини і правових питань. Рада Європи ; пер.С. Колесник. – К. : К. І. С., 2010. – 40 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ч-44

Чепурнов, Вадим Олександрович

Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної господарської діяльності : монографія / В. О. Чепурнов, В. І. Ярема ; Ужгород. нац.

ун-т. – Ужгород : Ужгород. міська друкарня, 2008. – 144 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ш36

Шебулдаєва, Ірина Володимирівна

Основи споживчих знань : навч. посіб. / І. В. Шебулдаєва. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 156 c. – Реком. МОНУ. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

35 -- Державне адміністративне управління. Військова справа

355

П61

Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України : зб. матер. міжнар. конф. 16 травня 2011 р. / за ред.

О. О. Котилянець; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 47 c. –

5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36 -Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36(075.8)

О-93

Оцінка потреб дитини та її сім'ї: від теорії до практики : навч. посіб. у 2-х ч.для студ. ВНЗ. Ч. 1 / І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський,

З. П. Кияниця та ін. – К. : Задруга, 2011. – 224 c. + CD. – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378

А38

Академія наук вищої освіти України. Наук.-інформ. вісник. №1( 78) січень-лютий / голова редкол. І. С. Зозуля. – К. : АН ВО України, 2011. – 159 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Д46

Димов, Владимир Александрович

Университет Ломоносовых. Круг основателей. Клятвы Воробьевых гор. Эпоха И. Г. Петровского / В. А. Димов. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 2003 . – 416 c. : ил. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(03)

Д54

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Довідник абітурієнта / уклад. С. Щ. Давидов, О. Н. Хамініч. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 72 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(03)

Д54

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Довідник абітурієнта / уклад. В. І. Карплюк. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

72 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

З-33

Запорізький державний університет. Наукові праці історичного факультету : збірник. Вип. 1 / ред. кол. Ф. Г. Турченко та ін. – Запоріжжя, 1993. – 202 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К27

Картавий, Петро Васильович

Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи - до справжності : есе про дитячі будинки мовою документів та в спогадах вихованця, допов. віршами і фото / П. В. Картавий. – Суми : МакДен, 2011. – 72 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(075.8)

К71

Косів, Ганна

Як написати наукову роботу = How to write a research paper : навч. посіб. для студ. / Г. Косів. – Л. : Колесо, 2011. – 64 c. – Обклад. і текст англ. мовою. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(076)

К75

Кочина, Лидия Петровна

Обучение в 1 классе четырехлетней начальной школы : математика: ознакомление с окруж. миром: пособ. для учителя: пер. с укр. яз. /

Л. П. Кочина, Н. М. Бибик, Н. С. Коваль. – К. : Рад. школа, 1991. –

256 c. – (Б-ка учителя нач. кл.). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія педагогічна. Вип. 27 / голов. ред. Т. Кошманова. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2011. – 243 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(016)

М34

Матеріали до історії Острозької академії (1576-1636) : бібліогр. покажч. / упоряд. І. З. Мицько; відп. ред О. М. Дзюба. – К. : Ін-т іст.

АН УРСР, 1990. – 217 c. – (Наук.-довід. вид. з історії України). –

Дар о. Ю. Мицика. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 159, Ч. 1. Серія Педагогіка. Психологія. Філософія / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 437 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н53

Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем ( первый опыт становления и развития в Украине ) : монография / под. общ. ред. В. И. Астаховой. – Х. : НУА, 2011. – 216 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Х21

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". Вчені записки : зб. наук. пр. Т. XVII. – Х. : НУА, 2011. – 624 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

42

А65

Андрейчук, Надія Іванівна

Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV - початку XVII століття : монографія / Н. І. Андрейчук. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 280 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

49

Г64

Гоман, Олег Гаврилович

Русский & иврит - бхай-бхай ! Забавное пособие по ивруситу /

О. Г. Гоман, О. Я. Гоман, О. Я. Гоман. – Д. : Гамалія, 2011. – 400 c. : портр. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

46:4Р

И88

Испанско-русский учебный словарь. 6000 слов / сост. М. Хисберт и

В. А. Низский. – М. : Иниздат, 1962. – 548 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

К78

Краткий русско-шведский словарь / Сост. А. П. Валениус. – М. : ОГИЗ, 1948. – 400 c. – Дар. о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М74

Мова - народ : висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. О. Тихий. – К. : Смолоскип, 2007. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

4У-3

Н67

Німчук, Василь Васильович

Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською : монографія / В. В. Німчук ; Ін-т мовознавства

ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1980. – 304 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)

Н88

Нуждак, Людмила Василівна

Український ономастикон посттоталітарної доби у світлі еколінгвістики : монографія / Л. В. Нуждак ; Ужгород. нац. ун-т та ін. – Ужгород : ПП "Інвазор", 2012. – 239 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

49

П49

Полесский этнолингвистический сборник : матер. и исслед. / отв. ред. Н. И.Толстой; Ин-т. славяноведения и балканистики АН СССР. – М. : Наука, 1983. – 287 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44

Р65

Ройтенберг, Фанни Ефимовна

Lire et parler. Читай и говори по французски : короткие рассказы и упр. по развитию разговорных навыков для начинающих изучать франц. яз. / Ф. Е. Ройтенберг, М. Есельсон. – М. : Воениздат, 1969. – 249 c. : ил. –

7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

Р89

Русско-немецкий словарь. 22 000 слов / под ред. А. А. Лепинга. –

19-е изд., стер. – М. : Сов. энцикл., 1969. – 554 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

С47

Слинько, Ілларіон Ілларіонович

Дослідження з історичного синтаксису української мови за пам'ятками XIV - XVIII ст. (місцево-просторові звороти) / І. І. Слинько. – Л. :

Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – 110 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, КПМ. – 1)

С98

Сюсько, Михайло Іванович

З народного джерела: Карпатоукраїнський зоонімікон у контексті інших слов'янських ( і неслов'янських) мов : монографія / М. І. Сюсько ; Мукачівський держ. ун-т. – Ужгород : Раджа, 2011. – 272 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.1

Б82

Борейко, Владимир Евгеньевич

В защиту волков / В. Е. Борейко ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : Логос, 2011. – 156 c. – (Охрана дикой природы. Вып. 68). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.1

Ф19

Фальцфейнівські читання : міжнар. наук. конф. 25-27 квітня 2001 р.:

зб. наук. праць / відп. ред. С. В. Шмалєй. – Херсон : Терра, 2001. –

240 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51 - Математика

512(075.3)

А45

Алгебра и начала анализа : учеб. для сред. спец. учеб. завед. / под ред. Г. Н. Яковлева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1981. – 335 c. – (Математика для техникумов). – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

51(060.55)

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник :

зб. наук. праць. Т. 16. Вип. 16. Математика і механіка / голов. ред.

І. М. Коваль. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011. – 168 c. : ілюстр. –

58 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.8

Ф33

Федоров, Вячеслав Васильевич

Численные методы максимина / В. В. Федоров ; ред. серии

Н. Н. Моисеев. – М. : Наука, 1979. – 278 c. – (Оптимизация и исследование операций). – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 7, Чз2. – 1, Б3. – 1, ВІЛ. – 1)

519.2

Ч-49

Чернов, Герман

Элементарная теория статистических решений / Г. Чернов,

Е. Линкольн ; пер.с англ. Б. А. Власюка и М. М. Горяинова. – М. :

Сов. радио, 1962. – 406 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

524.8

В14

Вайнберг, Стивен

Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной / С. Вайнберг ; под ред., с предисл. и доп. Я. Б. Зельдовича ; пер.с англ. А. В. Беркова. – М. : Энергоиздат, 1981. – 208 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, ФТФ. – 1)

523.164

К71

Космические мазеры : сб. статей / под ред. В. И. Слыша ; пер.с англ.

В. С. Стрельницкого. – М. : Мир, 1974. – 213 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

523.2

С60

Солнечная система / под ред. В. И. Мороза ; пер.с англ.

И. Н. Глушневой и Т. А. Лозинской. – М. : Мир, 1978. – 200 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

53 Фізика

53(075.3)

К70

Коршак, Евгений Васильевич

Физика 8 класс : учеб. для общеобраз. учеб. завед. / Е. В. Коршак,

А. И. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – 2-е изд. перераб. и доп. – К. : Перун, 2003. – 200 c. : ил. – Утв. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

536.75(075.8)

Л96

Лютый, Александр Иванович

Элементы статистической термодинамики в курсе физики : учеб. пособ. для студ. высш. техн. учеб. завед. / А. И. Лютый, Л. Н. Глушко ; Нац. горный ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 197 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(060.55)

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія фізична. Вип. 46 / голов. ред. І. Вакарчук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 287 c. : ілюстр. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3

М54

Методи розв'язання прикладних задач механіки деформівного твердого тіла = Methods of solving applied problems in solid mechanics : зб. наку. праць. Вип. 5 / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Д. : Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, 2003. – 138 c. : ілюстр. –

6 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3

М54

Методи розв'язання прикладних задач механіки деформівного твердого тіла = Methods of solving applied problems in solid mechanics : зб. наку. праць. Вип. 6 / наук. ред. В. І. Моссаковський ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Донецьк : Изд-во

Норд-Прес, 2003. – 150 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3(082)

М54

Методи розв'язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла : зб. наук. праць. Вип. 21 / відп. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2011. – 320 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

531/534(075.8)

М55

Механіка : підруч. для студ. фіз. та фіз.-техн. ф-тів ун-тів / за ред.

В. Г. Бар'яхтара. – К. : Наук. думка, 2011. – 350 c. – Затв. МОНУ. –

30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3(082)

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 7 / наук. ред. В. І. Моссаковський; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Вид-во ДНУ, 2003. – 142 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 8 / наук. ред. В. І. Моссаковський; Дніпропетровський нац. ун-т. – Донецьк : Норд-Пресс, 2004. – 146 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 9 / наук. ред. В. І. Моссаковський; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2004. – 152 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3(082)

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 11 / відп. ред. А. П. Дзюба Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2007. – 160 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. Вип. 13 / відп.. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : ІМА-прес, 2009. – 296 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. Вип. 14 / відп.. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2010. – 364 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 12 / відп. ред. А. П. Дзюба Дніпропетровський нац.

ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 202 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций :

зб. наук. пр. Вип. 15 / відп.. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2011. – 200 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций :

зб. наук. пр. Вип. 16 / відп.. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2011. – 334 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3(082)

П78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций :

зб. наук. пр. Вип. 17 / відп.. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2011. – 332 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

53

С25

Сворень, Рудольф Анатольевич

В просторы космоса, в глубины атома : пособ. для учащ. /

Р. А. Сворень. – М. : Просвещение, 1981. – 143 c. : ил. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

530.12

Т66

Третяк, Володимир Іванович

Форми релятивістичної лагранжевої динаміки : монографія /

В. І. Третяк ; НАН України. Ін-т фізики конденсованих систем. – К. : Наук. думка, 2011. – 280 c. – (Проект "Наукова книга"). – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

54-Хімія. Кристалографія. Мінералогія

547.07

А65

Андреев, Д. Н.

Органический синтез в электрических разрядах / Д. Н. Андреев ;

ред. А. Д. Петрова: Ин-т орган. химии СССР. – М.: Л. : Изд-во

АН СССР, 1953. – 334 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

54(075.3)

Б91

Буринская, Нина Николаевна

Химия 8 класс. : учеб. для общеобраз. учеб. завед. / Н. Н. Буринская. – 4-е изд., перераб. и доп. – К. : ФТП "Перун", 2003. – 160 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(023)

В19

Василега, Микола Денисович

Цікава хімія / М. Д. Василега. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Рад. шк., 1989. – 188 c. –7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

548

В19

Васильев, Дмитрий Михайлович

Физическая кристаллография : учеб. пособ. для металлург. спец. вузов / Д. М. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1981. – 248 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

54(076)

Ж91

Журин, Анатолий Анатольевич

Реакции в растворах электролитов : задания для самост. работы учащ. для сред. шк. / А. А. Журин. – М. : Аквариум, 1997. – 256 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

541

Т35

Терентьев, Валерий Алексеевич

Термодинамика водородной связи / В. А. Терентьев. – Саратов :

Изд-во Сарат. ун-та, 1973. – 258 c. : ил. –7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

54(076)

Я77

Ярошенко, О. Г.

Задания и упражнения по химии : учеб. пособ. для средних школ /

О. Г. Ярошенко, В. И. Новицкая. – К. : Страница, 1997. – 180 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55 - Геологія. Науки про землю

55(477)

Г36

Геологічні пам'ятки України : у 3-х т. Т.1. Карпатський регіон і Волино-Поділля / авт.: В. П. Безвинний, С. В. Білецький, О. Б. Бобров та ін.;за ред В. І. Калініна , Д. С. Гурського; Держ. геолог. служба України. – К. : ДІА, 2006. – 320 c. : ілюстр. – Укр. та англ. мовами. –

125 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55(477)

Г36

Геологічні пам'ятки України : у 4-х т. Т 2. Український щит

( Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська області ) / авт.: В. П. Безвинний,О. Б. Борров та ін.; за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського.; Держ. геолог. служба України. – К. : ДІА, 2007. – 320 c. : ілюстр. – Укр. та англ. мовами. –

125 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55(477)

Г36

Геологічні пам'ятки України : у 4-х т. Т 3. Кримський півострів, Північне Причорномор'я / авт.: В. П. Безвинний, С. В. Білецький,

О. Б. Бобров та ін.; за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського; Держ. геолог. служба України. – К. : Вид. Дім. "Панорама", 2009. – 200 c. : ілюстр. – Укр. та англ. мовами. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.4

О-79

Остроушко, Леонид Михайлович

Полтава = Poltawa. Путеводитель / Л. М. Остроушко ; пер.с укр.

А. И. Иоффе. – 2-ге вид., допов. – Х. : Прапор, 1980. – 96 c. : ил. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

55(09)

Р83

Рудько, Гергій Ілліч

Список наукових праць (1980-2011 рр.) / Г. І. Рудько. – К., 2012. –

70 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

553.042

Ф71

Флейшер, Майкл

Словарь минеральных видов / М. Флейшер ; под ред. В. А. Франк-Каменецкого. – М. : Мир, 1990. – 204 c. – 2 р. 50 к., 7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

56 Палеонтологія

56(031)

Я62

Янин, Борис Тимофеевич

Терминологический словарь по палеонтологии : палеоихнология, палеоэкология, тафономия / Б. Т. Янин. – М. : Изд-во МГУ, 1990. –

129 c. – 1 р. 50 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

57 -Біологічні науки в цілому

572

А47

Алексеев, Валерий Павлович

Становление человечества / В. П. Алексеев. – М. : Политиздат, 1984. – 462 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

572

Д42

Джохансон, Дональд

Люси. Истоки рода человеческого : монография / Д. Джохансон,

М. Иди ; Пер.с англ. Е. З. Годиной. – М. : Мир, 1984. – 295 c. : ил. –

25 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

57(076)

З-13

Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи / авт.-упоряд. Н. Ю. Матяш, О. В. Костільов,

А. С. Вихренко та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Генеза, 2004. – 248 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

573.4

Н56

Неструх, Михаил Федорович

Происхождение человека / М. Ф. Неструх. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1970. – 439 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

57(060.55)

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Т. 15. Вип. 17. Біологія / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Одеський нац. ун-т

ім. І. І. Мечникова, 2010. – 128 c. : ілюстр. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(075.4)

Т36

Тести для підготовки до вступних екзаменів з біології / за ред.

В. І. Гарець; Дніпропетровський держ. мед. акад. – 6-те вид., оновл. – Д., 2007. – 147 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58 - Ботаніка

581.5(477)

Р68

Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов : монографія / за ред.

О. Т. Демківа, О. О. Кагала, О. В. Лобачевської та ін.; НАН України.

Ін-т екології Карпат. – Л., 2011. – 180 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

59 - Зоологія

597(075.8)

М74

Моисеев, Петр Алексеевич

Ихтиология : учеб. для вузов / П. А. Моисеев. – М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1981. – 364 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

595.7

С24

Свидерский, Владимир Леонидович

Полет насекомого / В. Л. Свидерский. – М. : Наука, 1980. – 136 c. : ил. – 4 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБП. – 1)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

61- Медичні науки

616.89

Б41

Бейн, Эсфиль Соломоновна

Афазия и пути ее преодоления / Э. С. Бейн. – Л. : Медицина, 1964. – 234 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616-006

Б95

Быкорез, Анатолий Иосифович

Причины рака : факты и гипотезы / А. И. Быкорез, Б. Л. Рубенчик. – К. : Наук. думка, 1987. – 119 c. – 25 к., 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

616.21(075.8)

К63

Компанєєц, С. М.

Хвороби вуха, носа і горла : підруч. для студ. мед. ін-тів /

С. М. Компанєєц. – Х. : Держмедвидав, 1938. – 472 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

613.95

Р60

Родителям о детях : под ред. А. Ф. Тура. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1978. – 287 c. : ил. – (Науч.-попул. мед. лит.). – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

62 - Машинобудування. Техніка в цілому

621.386

А35

Азаров, Л.

Метод порошка в рентгенографии / Л. Азаров, М. Буртер ; пер.с англ. В. М. Акимова, под ред Ю. Т. Стручкова. – М. : Изд-во иностр. лит., 1961. – 363 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.7

А59

Алюминевые сплавы : сб. ст. Вып. 1. Литейные сплавы / под ред.

И. Н. Фридляндера. – М. : Оборонгиз, 1963. – 235 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.317

А86

Арутюнов, В. О.

Электроизмерительные приборы: устройство, монтаж и обслуживание / В. О. Арутюнов, В. П. Валицкий. – Л. : Госэнергоиздат, 1947. – 199 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

620.18(075.8)

Б74

Богомолова, Наталья Абрамовна

Практическая металлография : учеб. для сред. ПТУ /

Н. А. Богомолова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1987. – 240 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.315

Б74

Богородицкий, Н. П.

Высокочастотные неорганические диэлектрики / Н. П. Богородицкий, И. Д. Фридберг. – М. : Советское радио, 1948. – 328 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.382

В17

Ван-дер-Зил, А.

Флуктуационные явления в полупроводниках : могография /

А. Ван-дер-Зил ; под ред. Ф. В. Бункина ; пер.с англ.

А. А. Куликовского. – М. : Изд-во иностранной лит-ры, 1961. – 232 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

621.3

Г71

Горячева, Галина Анатольевна

Конденсаторы : справочник / Г. А. Горячева, Е. Р. Добромыслов. – М. : Радио и связь, 1984. – 89 c. : ил. – (Массовая радиобиблиотека.

Вып. 1079). – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.315

Г93

Губанов, Александр Иванович

Теория выпрямляющего действия полупроводников / А. И. Губанов. – М. : Гостехиздат, 1956. – 348 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.7

Д50

Диффузия в металлах с объемноцентрированной решеткой / под ред. С. З. Бокштейна ; пер.с англ. Л. М. Мирского. – М. : Металлургия, 1969. – 41 c. –7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.38(082)

Е50

Електроніка та інформаційні технології : зб. наук. пр. Вип. 1 /

голов. ред. І. Болеста; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 261 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.382(031)

И73

Интегральные микросхемы : справочник / под ред. Б. В. Тарабрина. – М. : Радио и связь, 1984. – 528 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.385

К12

Каганов, И. Л.

Электронные и ионные преобразователи, основы промышленной электроники : учеб. для энергет. и электротехн. вузов и ф-тов. Ч. 2. Ионные приборы / И. Л. Каганов. – М.; Л. : Госэнергоиздат, 1955. –

456 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.431

К14

Казанджан, П. К.

Турбовинтовые двигатели : рабочий процесс и эксплуатационные характеристики / П. К. Казанджан, А. В. Кузнецов. – М. : Воениздат, 1961. – 264 c. – 78 к., 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

620.9

К59

Козлов, Владимир Борисович

Энергетика и природа / В. Б. Козлов. – М. : Мысль, 1982. – 92 c. –

4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.396.6

К65

Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей :

сб. ст. Кн. 3 / ред. Б. Г. Белкин. – М. : Радио и связь, 1987. – 144 c. – (Массовая радиобиблиотека). – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.7

К82

Кристаллизация металлов : труды 4-го совещ. по теории литейных процессов / отв. ред. Б. Б. Гуляев; Ин-т машиновед.. – М. : Изд-во

АН СССР, 1960. – 326 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.865

К90

Кулаков, Феликс Михайлович

Супервизорное управление манипуляционными роботами /

Ф. М. Кулаков. – М. : Наука, 1980. – 448 c. – (Науч. основы робототехники). – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.315

П53

Полупроводники в науке и технике : в 2-х т., для инж.-техн. работ.

Т. 1. Ч. 1; Ч. 2. Основы теории полупроводников. Полупроводниковые приборы / отв. ред. А. Ф. Йоффе. – М.; Л. : АН СССР, 1957. – 471 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

621.7

П78

Проблемы металловедения и физики металлов. 5-ый сб. тр. – М. : Металлургиздат, 1958. – 603 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

622.765

Р24

Растворы флотационных реагентов : физико-химические свойства и методы исследования / под ред. В. А. Кремера. – М. : Недра, 1973. –

248 c. – 1 р. 76 к., 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.01

С60

Соляник-Красса, К. В.

Кручение валов переменного сечения / К. В. Соляник-Красса ; под общ. ред. А. И.Лурье и Л. Г. Лойцянского. – Л.: М. : Гостехиздат, 1949. – 166 c. – (Современные проблемы механики). – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.396.6

С62

Сонин, Евгений Константинович

Радиоэлектроника в катерах и яхтах / Е. К. Сонин. – М. : Радио и связь, 1982. – 105 c. – (Массовая радиобиблитека. Вып. 1046). – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.317

С79

Стекольников, И. С.

Импульсная осциллография и ее применение / И. С. Стекольников. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 200 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.385

С97

Сэй, М.

Электромашинные усилители / М. Сэй ; пер.с англ. В. И. Радина. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1959. – 120 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621-52

Т78

Труды Первого Международного конгресса международной федерации по автоматическому управлению. Москва 27 июня -7 июля 1960 г. : теория дискретных, оптимальных и самонастраивающихся систем / отв. ред. Я. З. Цыпкин. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 996 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.372

Ф12

Фабрикант, В. Л.

Фильтры симметричных составляющих / В. Л. Фабрикант. – М.; Л. : Гос. энергетическое изд-во, 1950. – 276 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621

Ф59

Финкель, Виталий Александрович

Низкотемпературная рентгенография металлов / В. А. Финкель. – М. : Металлургия, 1971. – 256 c. : ил. –7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.386

Х35

Хейкер, Даниэль Мойсеевич

Рентгеновская дифрактометрия / Д. М. Хейкер, Л. С. Зевин ;

под ред. Г. С. Жданова. – М. : Физматгиз, 1963. – 380 c. – (Физ.-мат.

б-ка инженера). – 10 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 8)

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

630

Л63

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість = Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry : міжвідомчий наук.-техн. зб. Вип. 37.2 / голов. ред. В. М. Максимів. – Л. : НЛТУ України, 2011. – 170 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.46

М54

Методы изучения почвенных микроорганизмов и их метаболитов / отв. ред. Н. А. Красильников. – М. : ИГУ, 1966. – 217 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

630*2(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. № 164, Ч. 3. "Лісівництво та декоративне садівництво" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2011. – 328 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.171

(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Техніка та енергетика АПК".

Вип. 166, Ч. 2 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 332 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.171

(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Техніка та енергетика АПК".

Вип. 166, Ч. 3 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 259 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.171

(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 166, Ч. 4. Серія "Техніка та енергетика АПК" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. –

279 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.5(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 162, Ч. 1. Серія " Агрономія" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 348 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.5(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 162, Ч. 2. Серія " Агрономія" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 268 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

65 - Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

655.116

З-30

Запаско, Яким Прохорович

Мистецька спадщина Івана Федорова / Я. П. Запаско. – Л. : Вища школа, 1974. – 224 c. : ілюстр. – Укр. та рос. мовами. Покажчики та тести альбомної частини укр., рос., англ., фр., нім. мовами;

Дар. о. Ю. Мицика. – 30 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВРК. – 2, Чз3. – 1, КСХ. – 1)

655.531(477)

М36

Мацюк, Орест

Історія українського паперу : монографія / О. Мацюк ; Ін-т укр. археограф. НАН України. – К., 1994. – 186 c. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. Вип. 22). –

Дар о. Ю. Мицика. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

655(477)(09)

М36

Мацюк, Орест Ярославович

Папір та філігранні на українських землях ({ХVI - початок ХХ ст.) /

О. Я. Мацюк ; голова ред. ради О. Г. Витюков. – К. : Наук. думка, 1974. – 293 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 25 грн

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

669.017

Л93

Любарский, Илья Моисеевич

Металлофизика трения / И. М. Любарский, Л. С. Палатник ; под общ ред. М. Л. Берштейна и И. И. Новикова. – М. : Металлургия, 1976. –

176 c. – (Успехи совр. металловедения). – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

669

О-92

Охрана труда в черной металлургии : учеб. пособ. для студ. горно-металлург. спец. / А. И. Каракаш, Г. А. Щедрин, Ю. Н. Ленский и др. – К. : УМК ВО, 1992. – 160 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

661.7

Ю23

Юкельсон, И. И.

Технология основного органического синтеза. : учеб. пособ. для студ. химико-технолог. спец. вузов / И. И. Юкельсон. – М. : Химия, 1968. – 846 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

681.1- Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.142

К89

Кузнецов, Юрий Николаевич

Математическое программирование : учеб. пособ. для вузов /

Ю. Н. Кузнецов ; В. И. Кузубов, А. Б. Волошенко. – М. : Высш. школа, 1976. – 352 c. : ил. – 81 к., 20 грн.

Кільк. прим.: 86 (КСХ. – 4, УБП. – 2, Б4. – 75, Чз2. – 5)

681.5 - Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.5(075.3)

С87

Стрыгин, Вадим Васильевич

Основы автоматики и вычислительной техники : учеб. пособ. для техникумов / В. В. Стрыгин. – М. : Энергоиздат, 1981. – 376 c. : ил. –

10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

7.032

А94

Афанасьева, Вероника Константиновна

Искусство Древнего Востока / В. К. Афанасьева, В. Г. Луконин,

Н. А. Померанцева. – М. : Искусство, 1976. – 375 c. – (Малая история искусств). – На обл. только загл. сер. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

7,03(477)

С79

Степовик, Дмитро Власович

Скарби України : наук.-худож. кн.: для серед. та шк. віку /

Д. В. Степовик ; Худож. оформ. Д. Заруби. – К. : Веселка, 1990. –

192 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 9 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

71 - Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

711.4

М65

Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 42 / Відп. ред. М. М. Осєтрін; Київ. нац. ун-т будівн. і архіт. – К. : КНУБА, 2011. – 473 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

711.4

П38

Плешкановская, Алла Михайловна

Города и эпохи : монография / А. М. Плешкановская, Е. Д. Савченко. – К. : Ин-т Урбанистики, 2011. – 230 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72 Архітектура

728.81

В64

Возницький, Борис Григорович

Олеський замок [ Пам'ятка архітектури XIV - XVII ст. ] /

Б. Г. Возницький. – К. : Каменяр, 1977. – 144 c. : ілюстр.. – Укр., рос., пол. та англ. мовами; Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

72.03(477)

С24

Свєшнікова, Ірина Олександрівна

Будинок Корнякта : фотонарис про унікальну пам'ятку цивільної ренесансної архітектури XVI ст. у Львові / І. О. Свєшнікова. – Л., 1972. – 26 c. : ілюстр. – (Скарби народні). – Дар. о. Ю. Мицика. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72

С91

Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. 28 / відп. ред. М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т будів. і архіт. – К. : КНУБА, 2011. – 486 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

74 - Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

744

К18

Каменев, В. И.

Аксонометрические проекции : учеб. пособ. для вузов / В. И. Каменев. – 4-е изд., доп. – М. : Машгиз, 1946. – 183 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

75 - Живопис

75

З-81

Золотов, Юрий Константинович.

Французский портрет XVIII века / Ю. К. Золотов. – М. : Искусство, 1968. – 275 c. : ил. – (Из истории мирового искусства). – 75 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

75.071

К89

Кузнецов, Эраст Давыдович

Пиросмани / Э. Д. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Искусство, 1984. – 208 c. : ил. – (Жизнь в искусстве). – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

75.052(477)

М60

Міляєва, Людмила Семенівна

Стінопис Потелича. Визвольна боротьба українського народу в мистецтві XVII ст. / Л. С. Міляєва. – К. : Мистецтво, 1969. – 248 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75.033

П40

Плугин, Владимир Александрович

Мировозрение Андрея Рублева (Некоторые проблемы) Древнерусская живопись как исторический источник / В. А. Плугин. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1974. – 161 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

75

С20

Сарабьянов, Дмитрий Владимирович

Русская живопись XIX века среди европейских школ /

Д. В. Сарабьянов. – М. : Сов. художник, 1980. – 261 c. : ил. –15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

76 - Графічні мистецтва. Графіка

76

Ш37

Шевченкіана в книжкових знаках : [ екслібріси на шевченкові теми ] / передм. О. Годенко; Дніпропетр. обл. клуб екслібриса та графіки. – Д. : Облполіграфвидав, 1989. – 24 c. : ілюстр. – До 175-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

77 - Фотографія, кінематографія та подібні процеси

778.5(485)

Б48

Бергман, Ингмар

Латерна магика : воспоминания / И. Бергман. – М. : Искусство, 1989. – 285 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

792.4(45)

В16

Вальденго, Джузеппе

Я пел с Тосканини / Д. Вальденго ; 2-е изд., доп. – Л. : Музыка, 1989. – 167 c. – 50 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792

И90

История советского драматического театра : в 6-ти томах. Т. 3.

1926-1932 гг. / отв. ред. М. Н. Строева. – М. : Наука, 1967. – 613 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792.071

С73

Спогади про Миколу Садовського. Збірник / упоряд. , вступ. ст., прим. Р. Я. Пилипчука. – К. : Мистецтво, 1981. – 181 c. : ілюстр. –

Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792.4

Ш39

Шейко, Рена

Елена Образцова : записки в пути. Диалоги / Р. Шейко. – М. : Искусство, 1984. – 352 c. : ил. – 5 р., 50 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

792(03)

Э68

Энциклопедический словарь юного зрителя : театр, кино, цирк, эстрада, телевидение: для сред. и ст. шк. возраста / ведущ. ред.

Т. П. Минина, Г. В. Таттар. – М. : Педагогика, 1990. – 416 c. : ил. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8 – Літературознавство

8

Г65

Гончар, Олесь Терентійович

"Берегти світло в душі ...". Про віру та сім'ю : із щоденникових записів / О. Т. Гончар ; упорядкуван. Л. О. Гончар. – К. : Веселка, 2011. – 223 c. : ілюстр. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1)

8(016)

З-86

Роксолана Зорівчак : бібліогр. покажч. 2004-2011 / уклад.

Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк;. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 368 c. – (Українська бібліографія. Нова серія. Чис. 30). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

И90

История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 1 / отв. ред.

И. С. Брагинский; гл. ред. Г. П. Бердников; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М : Наука, 1983. – 584 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 1, УБГ. – 3, ЛК. – 1, ЧзГ. – 1)

8

И90

История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 2 / отв. ред.

А. Д. Михайлов; гл. ред. Г. П. Бердников; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М : Наука, 1984. – 672 c. : ил. – 45 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, УБГ. – 3, ЛК. – 1, ЧзГ. – 1)

8

И90

История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 3 / отв. ред.

Н. И. Балашов; гл. ред. Г. П. Бердников; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М : Наука, 1985. – 816 c. : ил. – 60 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, УБГ. – 3, ЛК. – 1, ЧзГ. – 1)

8

И90

История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 4 / отв. ред.

Ю. П. Виппер; гл. ред. Г. П. Бердников; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М : Наука, 1987. – 688 c. : ил. – 45 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, ЛК. – 1, УБГ. – 3, ЧзГ. – 1)

8

И90

История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 5 / отв. ред. С. В. Тураев; гл. ред. Г. П. Бердников; АН СССР. Ин-т мировой лит.

им. А. М. Горького. – М : Наука, 1988. – 783 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 8 (УБГ. – 3, КСХ. – 3, ЛК. – 1, ЧзГ. – 1)

8

И90

История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 6 / отв. ред.

И. А. Тертерян; гл. ред. Ю. Б. Виппер; АН СССР. Ин-т мировой лит.

им. А. М. Горького. – М : Наука, 1989. – 880 c. : ил. – 60 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, УБГ. – 1, ЧзГ. – 1)

8

И90

История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 7 / отв. ред.

И. А. Бернштейн ; гл. ред. Ю. Б. Виппер; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М : Наука, 1991. – 830 c. : ил. – 60 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, ЧзГ. – 1)

8

К26

Карпенко, Віталій Опанасович

Тут, біля самого моря : нариси, есе / В. О. Карпенко. – К. : Рад. письменник, 1989. – 277 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)

8

К71

Косів, Ганна

Віра Річ. Творчий портрет перекладача / Г. Косів. – Л. : Піраміда, 2011. – 264 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л64

Литературоведческий сборник : сб. науч. работ. Вып. 45-46 / ответ. ред. М. М. Гиршман. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 133 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л64

Літописні оповідання про похід князя Ігоря / Упорядкуван, текстологічне дослід. та пер. В. Ю. Франчук; АН УРСР ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1988. – 191 c. : ілюстр. – Дар. о. Ю. Мицика. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

М64

Мірошніченко, Любов

Художня трансформація євангельських міфів у романах Г. Тарасюк : монографія / Л. Мірошніченко. – Кіровоград : Вид-во Поліум, 2012. – 180 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8(075.8)

П32

Підлісна, Галина Натановна

Історія античної літератури : навч. посіб. для студ. вузів з спец. "Журналістика" / Г. Н. Підлісна. – К. : Вища школа, 1972. – 166 c. –

5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

82.3(4Укр)

П43

Погребенник, Федір Петрович

Наша дума, наша пісня : нариси-дослідження / Ф. П. Погребенник. –

К. : Музична Україна, 1991. – 208 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

8

П91

Пушкин. Исследования и материалы. Т. 2 / авт.: Б. В. Томашевский,

М. А. Цявловский, П. Н. Берков и др.; Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). – М.: Л. : Изд-во АН СССР, 1958. – 515 c. – (Инв. номер 1740816 - Т. 2, отд. вип. с. 308-323.) – 2 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)

8

Р15

Радциг, С. И.

История древнегреческой литературы : учеб. для студ. гос. ун-тов и лит. фак. пед. ин-тов / С. И. Радциг. – М. : Изд-во АН СССР, 1940. –

497 c. – 12 р.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Р88

Русистика : сб. науч. тр. Вып. 9-10 / гл. ред. Л. А. Кудрявцева; Укр. ассоц. препод. рус. яз. и лит.; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко; МГУ

им. М. В. Ломоносова. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 96 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Р99

Ряшко, Михайло Ііванович

Життя і слово Юрія Шипа : літературний портрет / М. І. Ряшко. – Ужгород : ВАТ "Патент", 2011. – 256 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8(075.8)

Т73

Тронский, Иосиф Моисеевич

История античной литературы : учеб. пособ. для филол. спец. ун-тов / И. М. Тронский. – 5-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1988. – 463 c. : ил. –

5 грн., 1 р. 70 к.

Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 3, УБГ. – 9, ЛК. – 1, ЧзГ. – 1)

8

Х98

Художественный мир Э. Т. А. Гофмана. – М. : Наука, 1982. – 296 c. : ил. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Ш47

Шенбаум, С.

Шекспир. Краткая документальная биография / С. Шенбаум ;пер.с англ. А. Аникста и А. Л. Валичанского. – М. : Прогресс, 1985. – 432 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)

84 — Художня література

84(5Кир)

А37

Айтматов, Чингиз

Тополек мой в красной косынке : повесть / Ч. Айтматов. – М. : Знание, 1964. – 112 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

Б48

Бердник, Олесь

Золоті ворота : поезія, публіцистика, інтерв'ю / О. Бердник ; упоряд. та передм. Г. Бердник. – К. : Смолоскип, 2008. – 416 c. : порт. – (Всесвіт Олеся Бердника). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Фра)

Б51

Берри, Андре

Ронсар / А. Берри ; пер.с фр . М. З. Квятковская. – СПб. :

Искусство-СПБ, 1999. – 276 c. – (Жизнь в поэзии). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б91

Бурлаков, Сергій Романович

Доброчин : поезії / С. Р. Бурлаков. – К. : Молодь, 1975. – 95 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, АХЛ. – 2)

84(4Рос)5

Г58

Гоголь, Микола Васильович

Тарас Бульба / М. В. Гоголь. – К. : Книга Роду, 2008. – 223 c. : ілюстр. – Текст укр. та рос. мовами. – 46 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г61

Голодомор. Кокот-Ледянський С. Тисяча дев'ятсот тридцять третій рік; Бойчук Б. Голод : дві п'єси: / упоряд. і авт. передм. Л. О. Залеська. – К. : Смолоскип, 2008. – 112 c. – 1933-2008. До 75-ї річниці геноциду мільйонів жертв України. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Г71

Горький, Максим

Рассказы / М. Горький. – Д. : Проминь, 1976. – 141 c. – (Школьная

б-ка). – 5 грн.

Кільк. прим.: 6 (АХЛ. – 6)

84(4Фра)

Г99

Гюго, Виктор

Собор Парижской богоматери / В. Гюго ; пер.с фр. Н. А. Коган. – Каунас : Гослитиздат Лит. ССР, 1950. – 425 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(0)3

Д72

Драгоценные свитки : античные латинские поэты о книге / сост., авт. вступ. ст. и коммент. Ю. А. Голубец. – М. : Книга, 1989. – 158 c. –

10 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 1, ВРК. – 1)

84(4Укр)6

Д72

Драч, Едуард

Катарсис : [авторські пісні ] / Е. Драч ; передм. О. Євтушенко. – К. : Смолоскип, 2007. – 127 c. : портр. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Фра)

К23

Карко, Франсис

Верлен : роман / Ф. Карко ; пер.с фр. С. В. Баевская. – СПб. : Искусство-СПБ, 1999. – 239 c. – (Жизнь в поэзии). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

К23

Карко, Франсис

Роман о Франсуа Вийоне / Ф. Карко ; пер.с фр. Цывьян. – СПб. : Искусство-СПБ, 1999. – 336 c. – (Жизнь в поэзии). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Спо)

К82

Кричтон, Мишель

Сфера : роман / М. Кричтон. – М. : Ада, 1993. – 352 c. – (Мастера зарубежного триллера). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Нім)

М23

Манн, Генрих

Зрелые годы короля Генриха IV : роман / Г. Манн ; пер.с нем.

Н. Касаткиной. – К. : Вища школа, 1985. – 623 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Бол)

Р60

Родник златоструйный. Памятники болгарской литературы IX - XVIII веков / пер.с болг. И. Калиганова и Д. Полывянного. – М. : Худож. лит., 1990. – 527 c. : ил. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Фра)

Р67

Роллан, Ромен

Кола Брюньон "жив курилка" / Р. Роллан ; пер.с фр. М. Лозинского. – Л. : Гослитиздат, 1961. – 202 c. – (Зарубежный роман XX века). – 5 грн.

Кільк. прим.: 5 (АХЛ. – 5)

84(4Укр)

Р78

Ростан, Эдмонд

Пьесы / Э. Ростан ; подгот. текста Н. Любимова; вступ. ст. и коммент. А. Михайлова ; пер.с фр. Т. Щепкиной-Куперник. – М. : Правда, 1983. – 624 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 9 (АХЛ. – 6, УБГ. – 2, ЛК. – 1)

84(4Рос)4

С42

Сказания и повести о Куликовской битве / изд. подг.: Л. А. Лихачев и О. П. Лихачева. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1982. – 422 c. : ил. – (Литературные памятники). – Дар о. Ю. Мицика. – 25 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(6Кен)

С56

Современный кенийский детектив : сборник / пер.с англ. В. Рамзеса. – М. : Радуга, 1987. – 415 c. – Содерж. Х. Нгвено Люди из Претории;

Д. Дучи Смертельное сафари; Ф. Саизи Синдикат дурмана. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(6Ніг)

С56

Современный нигерийский детектив : романы: пер. с англ. / сост. Д. Ханова. – М. : Радуга, 1989. – 332 c. – Содерж.: Д. Игхавини. Кровавый шантаж; К. Окпи Босс терпит фиаско; Могамет Тукур Гарба Новость для первой полосы; Ф. Фил-Эбози Под покровом ночи. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Бол)

С68

Софроний, Врачанский

Жизнеописание / В. Софроний ; изд. погот. П. М. Дылевский,

А. Н. Робинсон. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1976. – 147 c. : ил. – (Литературные памятники). – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 3, УБГ. – 1)

84(7Спо)

Т56

Томпсон Джон Один дома; Гремлины/Д. Гайп : романы. – Минск : БАДППР, 1994. – 544 c. : ил. – (Бестселлеры Голливуда). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Укр)6

Ш84

Шпол, Юліан

Вибрані твори / Ю. Шпол ; упорядкуван., передм., прим. та комент.

О. Ушкалова. – К. : Смолоскип, 2007. – 531 c. – (Розстріляне Відродження). – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9- Географія. Біографії. Історія

9(=927)

Б44

Беляев, Евгений Александрович

Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье /

Е. А. Беляев ; АН СССР; Ин-т народов Азии. – 2-е изд. – М. : Наука, 1966. – 280 c. – Дар. о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, УБГ. – 4)

9(4)

В74

Вопросы германской истории и историографии : сб. науч. ст. Вып. 2 / отв. ред. Н. Д. Мартынов; Днепропетровский гос. ун-т. – Д. : Изд-во ДНУ, 1974. – 125 c. – Дар о. Ю. Мыцика. – 4 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

9(4)

В74

Вопросы германской истории. Германский фашизм: история и современность : межвуз. сб. науч. трудов / под ред. А. С. Завялова; Днепропетровский гос. ун-т. – Д. : Изд-во ДНУ, 1983. – 157 c. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, УБГ. – 2)

9(4)

В74

Вопросы германской истории. Германский фашизм: история и современность : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. С. Завьялова; Днепропетровский гос. ун-т. – Д., 1983. – 158 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. –

4 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

9(4)

Д13

Давлатов, А. Р.

Актуальные проблемы германской истории XX века : материалы к спецкурсу / А. Р. Давлатов. – Запоріжжя .-1995. – 39 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

9(=917)

И91

Источники и историография славянского средневековья. : сб. ст. и материалов / отв. ред. С. А. Никитин. – М. : Наука, 1967. – 286 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

9(=917)

М16

Макова, Евгения Сергеевна

История южных и западных славян. Период феодализма VI-середина XVIII в. : учеб.-метод. пособ. для студ. ист. фак. гос. ун-тов /

Е. С. Макова ; под ред. В. Г. Карасева. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 96 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

9(4)

О-74

Османская империя и страны Центральной , Восточной и Юго-Восточной Европы в XV-XVI вв. : гл. тенденции политических взаимоотношений / отв. ред. И. Б. Греков; АН СССР;

Ин-т славяноведения и балкинистики. – М. : Наука, 1984. – 301 c. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

9(=917)

П22

Пашуто, Владимир Терентьевич

Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного словянства : Киевская Русь и исторические судьбы восточних словян / В. Т. Пашуто, Б. Н. Флоря, А. Л. Хорошкевич. – М. : Наука, 1982. –

263 c. – К 1500-летию Киева; Дар о. Ю. Мыцыка. – 10 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 4, УБГ. – 2)

9

П60

Поршнев, Борис Федорович

Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского госудаства / Б. Ф. Поршнев. – М. : Наука, 1976. – 433 c. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 9 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

9(4)

П78

Проблемы источниковедения западноевропейского средневековья / под ред. В. И. Рутенбурга; АН СССР. Ин-т ист. СССР. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1979. – 287 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

9(=917)

С47

Славяне в эпоху феодализма / отв. ред. Л. В. Черепнин. – М. : Наука, 1978. – 343 c. : ил. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

9(495)

Ч-72

Чичуров, Игорь Сергеевич

Византийские исторические сочинения: "Хронография" Феофана, "Бревиарий" Никифора: тексты, перевод, комментарий /

И. С. Чичуров. – М. : Наука, 1980. – 214 c. – (Древнейшие источники по истории народов СССР). – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902 - Археологія

902

А87

Археографический ежегодник за 1971 год / Отв.е. С. О. Шмидт;

АН СССР отд. истории; археолог. комиссия. – М. : Наука, 1972. –

411 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 25 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

902

А87

Археографический ежегодник за 1974 год / отв. ред. С. О. Шмидт;

АН СССР отд. истории; археолог. комиссия. – М. : Наука, 1975. –

384 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 25 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

902

А87

Археографический ежегодник за 1980 год / отв. ред. С. О. Шмидт;

АН СССР отд. истории; археолог. комиссия. – М. : Наука, 1981. –

367 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 25 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(6)

Б98

Бюттнер, Теа

История Африки с древнейших времен / Т. Бюттнер. – М. : Наука, 1981. – 253 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

902.6

В19

Васильевский, Руслан Сергеевич

По следам древних культур хоккайдо / Р. С. Васильевский. – Новосибирск : Наука, 1981. – 174 c. – (Страны и народы). –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902

В55

Вісник Інституту археології : зб. наук. пр. Вип. 6. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 238 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

В62

Водяные знаки рукописей России XVII века : по матер. Отдела рукописей ГИМ / сост. Т. В. Дианова, Л. М. Костюхина; отв. ред.

В. И. Буганов; Ин-т истории СССР. – М., 1980. – 172 c. : ил. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

В67

Волков, Александр Викторович

Сто великих тайн археологии / А. В. Волков. – М. : Вече, 2011. –

416 c. – (100). – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

902

В75

Воронов, Юрий Николаевич

Древности Сочи и его окрестностей / Ю. Н. Воронов. – Краснодар : Краснодарское кн. изд-во, 1979. – 112 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902

Д73

Древлехранилище Пушкинского Дома (Литература 1965 - 1974 гг. ) / сост. В. И. Малышев; Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) АН СССР. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1978. – 135 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

902

Ж74

Життя у сяйві пекторалі. Борис Мозолевський у спогадах : біобібліогр. вид. / упоряд. І. Голуб; Дніпропетровська обл. унів. наук. б-ка

ім. Первоучителів слав'янських Кирила і Мефодія. – Д. : ДОУНБ, 2011. –

72 c. : ілюстр. – (Дослідники рідного краю). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

И90

Исторические сборники XVIII-XIX вв. : описание рукописного отдела б-ки АН СССР. Т. 3, вип. 3 / сост. Н. Ю. Бубнов, А. И. Копанев и др. –

Л. : Наука, 1971. – 420 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

902

И90

Исторические сборники XVIII-XIX вв. : описание рукописного отдела б-ки АН СССР. Т. 3, вип. 2 / сост. А. И. Копанев, М. В. Кукушкина,

В. Ф. Покровская. – Л. : Наука, 1971. – 363 c. – 1 руб. 61 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.5

І-90

Історичні джерела та їх використання : [зб. ст.]. Вип. 3 / ред. кол.:

І. Л. Бутич, Ф. П. Шевченко, А. М. Катренко. – К. : Наук. думка, 1968. – 300 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБГ. – 1)

902.5

І-90

Історичні джерела та їх використання : [зб. ст.]. Вип. 4 / ред. кол.:

І. Л. Бутич, Ф. П. Шевченко, А. М. Катренко. – К. : Наук. думка, 1969. – 299 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)

902

К14

Казакова, Наталия Александровна

Западная Европа в русской письменности XV-XVI веков. Из истории международных культурных связей России : монография /

Н. А. Казакова ; под ред. Д. С. Лихачева. – Л. : Наука, 1980. – 279 c. –

8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

902

К19

Канакерци, Закарий

Хроника / З. Канакерци ; Пер.с арм. М. О. Дарбинян-Меликян. – М. : Наука, 1969. – 320 c. – (Памятники письменности Востока XXIV). –

6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902

К59

Козлов, Владимир Петрович

Колумбы российских древностей / В. П. Козлов. – М. : Наука, 1981. – 168 c. : портр. – (Страницы истории нашей Родины). – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902

К73

Котляр, Николай Федорович

Кладоискательство и нумизматика / Н. Ф. Котляр. – К. : Наук. думка, 1974. – 128 c. : ил. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902

М48

Мельникова, Елена Александровна

Скандинавские рунические надписи: тексты, перевод, комментарий / Е. А. Мельникова ; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М. : Наука, 1977. – 276 c. : ил., карт. – (Древнейшие источники по истории народов СССР). – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902.7

С80

Стингл, Милослав

Инейцы без тамагавков / М. Стингл ; пер.с чеш. В. А. Каменской и

О. М. Малевича. – 3-е изд., доп. – М. : Прогресс, 1984. – 452 c. : ил. –

20 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

902

С78

Страшко, Віктор

Правила передачі тексту кириличних документів XVI XVIII ст. дипломатичним і популярним методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науково-популярного типів (проект) / В. Страшко. – К. : Ін-т укр. археографії, 1992. – 23 c. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. Вип. 7). – Дар о. Ю. Мицика. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

У45

Україніка в збірках Австрії. Бібліотеки, архіви, музеї : попередній довідник / уклав П. Ричков; АН України; Археологічна коміс. Ін-ту укр. археографії. – К., 1993. – 47 c. – (Наук.-довід. вид. з історії України.

Вип. 30. Архівна україніка за межами України, № 3). –

Дар о. Ю. Мицика. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

 1. - Краєзнавство

908(477.83)

В88

Вуйцик, Володимир Степанович

Зустріч зі Львовом. : путівник / В. С. Вуйцик, Р. М. Липка ; худож.

О. І. Дмитрієв, Б. Р. Пікулицький. – Л. : Каменяр, 1987. – 175 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477.43)

К18

Кам'янець-Подільський : фотоальбом / авт. тексту Є. В. Семенюк;

авт. фото Б. О. Міндель. – К. : Мистецтво, 1979. – 60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477)

К78

Кравченко, Дмитрий М.

Украина моя / Д. М. Кравченко. – Д. : ИМА-пресс, 2010. – 84 c. : ил. – Укр. та рос. мовами; Дар о. Ю. Мыцыка. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477.75)

Н16

Нагаевская, Елена Варнавовна

Бахчисарай. Путеводитель / Е. В. Нагаевская. – 2-е изд., перераб. – Симф. : Таврия, 1979. – 143 c. : ил. – Резюме на рус., англ. фр., нем. яз.; Дар о. Ю. Мыцыка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

908(477.54)

Х23

Харьков и Харьковская область : путеводитель / ред. и сост.

А. А. Сайпанова; глав. ред. И. Ю. Мрозова. – Х. : Б. в., Б. р. – 242 c. : ил. – (Сер. путівників "Міста України"). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КФС. – 1)

908(477.54)

Х23

Харьковщина. Четыре удивительных маршрута : путеводитель /

авт. экскур. маршрутов по Харьков. обл. В. Иващенко. – Х. : Золотые страницы, 2007. – 168 c. : ил. – (Все про Харків). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91- Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

910.4(09)

М12

Магидович, Иосиф Петрович

Очерки по истории географических открытий : в 5-ти т. Т. 1. Географические открытия народов Древнего мира и средневековья ( до плаваний Колумба) / И. П. Магидович, В. И. Магидович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1982. – 288 c. : ил., карт. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

910.4(09)

М12

Магидович, Иосиф Петрович

Очерки по истории географических открытий : в 5-ти т. Т. 2. Великие географические открытия (конец XV - середина XVII в.) /

И. П. Магидович, В. И. Магидович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1983. – 399 c. : ил., карт. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 9 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

910.4(09)

М12

Магидович, Иосиф Петрович

Очерки по истории географических открытий : в 5-ти т. Т.3. Географические открытия и исследования нового времени ( середина XVII - XVIII в.) / И. П. Магидович, В. И. Магидович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1984. – 320 c. : ил., карт. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

910.4(09)

М12

Магидович, Иосиф Петрович

Очерки по истории географических открытий : в 5-ти т. Т.4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX - начало ХХ в.) / И. П. Магидович, В. И. Магидович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 336 c. : ил., карт. – Дар о. Ю. Мыцыка. –

6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

910.4(09)

М12

Магидович, Иосиф Петрович

Очерки по истории географических открытий : в 5-ти т. Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917-1985 гг.) /

И. П. Магидович, В. И. Магидович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 233 c. : ил., карт. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

91(060.55)

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Т. 16. Вип. 1. Географічні та геологічні науки / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2011. – 196 c. : ілюстр. – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94 - Історія

94(470)

А48

Алена Арзамасская-Темниковская : сподвижница Степана Разина / сост. П. П. Смирнов, Е. В. Чистякова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1986. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

А53

Алферова, Гали Владимировна

Киев во второй половине XVII века : историко-архит. очерк /

Г. В. Алферова, В. А. Харламов ; отв. ред. Б. А. Рыбаков; АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1982. – 160 c. : ил.; карты. – Дар о. Ю. Мыцыка. –

9 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94

А79

Аракел, Даврижеци

Книга историй. / Д. Аракел ; пер.с арм. Л. А. Ханларян. – М. : Наука, 1973. – 623 c. – (Памятники письменности Востока XXXVII). – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(4)

Б24

Барвінська, П. І.

Історики німецькомовного простору і Східна Європа: пошук образів та ідентичностей протягом ХХ століття : монографія / П. І. Барвінська. –

О. : Астропринт, 2010. – 232 c. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Б49

Берлинский, Максим Федорович

Краткое описание Киева / М. Ф. Берлинский. – репринт. изд. – К. : Час, 1991. – 224 c. : портр. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, КСХ. – 2)

94(6)

Б98

Бюттнер, Теа

История Африки с древнейших времен / Т. Бюттнер. – М. : Наука, 1981. – 253 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(477)

В42

Визвольна війна 1648-1654 рр. і возз'єднання України з Росією / ред. кол.: В. А. Дядиченко, О. К. Касименко, Ф. П. Шевченко; Ін-т історії

АН УРСР. – К. : Вид-во АН УРСР, 1954. – 330 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(470)

В60

Внешняя политика России. (Историография) : сб. ст. / отв. ред.

С. Л. Тихвинский; АН СССР отд. ист.; Ин-т ист. СССР. – М. : Наука, 1988. – 296 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94

В85

Вспомогательные исторические дисциплины : сб. науч. ст. Т. 11 /

отв. ред. Н. Е. Носов; АН СССР. Археограф. комис. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1979. – 312 c. – Дар. о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(470)

В99

Вязинин, Иван Николаевич

Старая Русса. [ 800 лет ] / И. Н. Вязинин. – Л. : Лениздат, 1967. –

92 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(47+57)

Г34

Генерал Петро Григоренко. Спогади, статті, матеріали / упоряд.

О. Обертас. – К. : Смолоскип, 2008. – 832 c. : ілюстр. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г61

Голобуцький, Володимир Олексійович

Гомін, гомін по діброві : історичні розповіді про запорізьких козаків / В. О. Голобуцький. – К. : Веселка, 1968. – 223 c. : ілюстр. –

Дар о. Ю. Мицика. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

Г61

Головко, Александр Борисович

Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х - первой трети Х111 вв. : монография / А. Б. Головко ; АН УССР. Ин-т истории. – К. : Наук. думка, 1988. – 136 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)

94(477)(016)

Г80

Греки в Україні : біограф. слов.: іменний покажчик / Ін-т біограф. досліджень Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України та ін. – К., 1996. – 78 c. – Дар. о. Ю. Мицика. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

Д30

Демидова, Наталья Федоровна

Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма : монография / Н. Ф. Демидова ; отв. ред.

А. А. Преображенский. – М. : Наука, 1987. – 225 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(470)

Д53

Дмитриев, Михаил Владимирович

Православие и реформация. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине

XVI в. : монография / М. В. Дмитриев. – М. : Изд-во МГУ, 1990. –

135 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(477)

Д58

Довгопол, Василь Микитович

Джерелознавство історії Української РСР : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вузів / В. М. Довгопол, М. А. Литвиненко, Р. Д. Лях ; за ред.

Ф. П. Шевченка. – К. : Вища школа, 1986. – 240 c. – Допущ. МОНУ. –

8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

94(47)

Д64

Долинин, Николай Петрович

Подмосковные полки (казацкие "таборы") в национально-освободительном движении 1611-1612 гг. / Н. П. Долинин. – Х. : Гос. ун-т, 1958. – 132 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(47)

Д73

Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1979 год : [ ежегодник ] / Отв. ред. В. Т. Пашуто;

АН СССР, Ин-т истории СССР. – М. : Наука, 1980. – 269 c. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(47)

Д73

Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1980 год : [ ежегодник ] / Отв. ред. В. Т. Пашуто;

АН СССР, Ин-т истории СССР. – М. : Наука, 1981. – 238 c. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(47)

Д73

Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1990 год : [ ежегодник ] / Отв. ред. А. П. Новосельцев;

АН СССР, Ин-т истории СССР. – М. : Наука, 1991. – 240 c. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(470)

Д75

Дробышевский, Леонид Григорьевич

Старая Русса : (руководство для экскурсантов и туристов) /

Л. Г. Дробышевский. – 2-е изд., испр. доп. – Старая Русса, 1962. – 90 c. : ил. – (Курорт "Старая Русса"). – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д76

Другий міжнародний Конгрес україністів, Львів. 22-28 серпня 1993 р. : доповіді і повідомлення. Ч. 2. Історія / упорядкуван. Я. Ісаєвмча та

Я. Грицака; Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України та ін. – Л., 1994. – 218 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д76

Дружинина, Елена Иоасафовна

Южная Украина в период кризиса феодализма 1825 - 1860 гг. /

Е. И. Дружинина. – М. : Наука, 1981. – 215 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(477)

Е44

ЕЙДОС . Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 5 /

голов. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. – К. : Інститут, 2010/2011. – 540 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

З-12

Заборовский, Лев Валентинович

Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. : из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе /

Л. В. Заборовский. – М. : Наука, 1981. – 180 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

З-35

Заруба, В. М.

Історія України : з прадавніх часів до 1917 року. Т. I / В. М. Заруба,

М. М. Лисенко. – Д. : Дніпропетровське відділення УФК, 1994. – 190 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (Б5. – 1, КСХ. – 3)

94(477)

З-35

Заруба, В. М.

Історія України : з прадавніх часів до 1917 року. Т. II / В. М. Заруба, М. М. Лисенко. – Д. : Дніпропетр. від. УФК, 1994. – 181 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, Б4. – 1)

94(477)

З-46

Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення : у 2-х т. Т. 1 / голова ред. ради О. Барабаш; Асоціація народ. депутатів України. – Житомир : Рута, 2011. – 752 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-46

Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення : у 2-х т. Т. 2 / голова ред. ради О. Барабаш; Асоціація народ. депутатів України. – Житомир : Рута, 2011. – 896 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(5)

И90

История Кампучии : краткий очерк / отв. ред. Ю. Я. Михеев; Ин-т востоковедения. – М. : Наука, 1981. – 254 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(5)

И90

История русско - японской войны 1904 - 1905 гг. / под ред.

И. И. Ростунова; Ин-т военной истории Мин. обороны СССР. – М. : Наука, 1977. – 380 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94

І-90

Історичні джерела та їх використання. Вип. 7 / відп. ред. В. Г. Сарбей; Ін-т іст. АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1972. – 171 c.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, УБГ. – 2)

94(477)(016)

І-90

Історіограф Дмитро Данилюк : біобібліогр. покажч. – Ужгород :

Вид-во В. Подяка, 2011. – 200 c. – (Вчені Ужгород. нац. ун-ту). – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47)

К21

Каргалов, Вадим Викторович

На степной границе. Оборона "крымской украины" Русского государства в первой половине XVI столетия. / В. В. Каргалов. – М. : Наука, 1974. – 183 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(470)

К36

Кессельбреннер, Гавриил Леонидович

Хроника одной дипломатической карьеры ( Дипломат-востоковед

С. Л. Лашкарев и его время ) / Г. Л. Кессельбреннер. – М. : Наука, 1987. – 276 c. : портр. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94

К47

Классен, Егор Иванович

Древнейшая история славян / Е. И. Классен. – Л. : Ленинград. изд-во, 2011. – 336 c. : ил. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К52

Кметь, Евстахій

Любачівщина на шляху боротьби.Спогади / Е. Кметь. – Д. : Вид. журн. "Бористен", 2000. – 243 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К82

Крип'якевич, Іван Петрович

Галицько-Волинське князівство : монографія / І. П. Крип'якевич ;

АН УРСР; Ін-т суспільних наук. – К. : Наук. думка, 1984. – 174 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К82

Крип'якевич, Іван Петрович

Богдан Хмельницький / І. П. Крип'якевич. – 2-ге вид., випр. і допов. – Л. : Світ, 1990. – 408 c. – (Пам'ятки історичної думки України). – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(4/6)

К90

Культура эпохи Возрождения и Реформация. / отв. ред.

В. И. Рутенбург. – Л. : Наука, 1981. – 267 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(3)

К97

Кьера, Эдвард

Они писали на глине. Рассказывают вавилонские таблички. / Э. Кьера ; пер.с англ. И. С. Клочкова. – М. : Наука, 1984. – : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КФС. – 1, КСХ. – 2)

94(3)

Д44

Лев, Диакон

История / Д. Лев ; отв. ред. Г. Г. Литаврин. – М. : Наука, 1988. – 226 c. : ил. – (Памятники ист. мысли). – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94

Л52

Летописи и хроники. 1973 г. : сб. ст. посвящен памяти А. Н. Насонова / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1974. – 375 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94

Л52

Летописи и хроники. 1980 г. : В. Н. Татищев и изучение русского летописания / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1981. – 256 c. –

6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

Л61

Липа, Юрій Іванович

Призначення України / Ю. І. Липа ; передм. В. Мороза; Львів. Тов-во укр. мови ім. Т. Шевченка "Просвіта". – К. : Просвіта, 1992. – 270 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М18

Малаков, Дмитро Васильович

По історичних містах Київської Русі : фотопутівник: [ Київ, Остер, Козелець, Чернігів, Седнів, Новгород-Сіверський, Путівль, Ніжин, Переяслав-Хмельницький, Канів ] / Д. В. Малаков, Е. А. Дермеленко. – К. : Мистецтво, 1990. – 311 c. : ілюстр. – Дар. о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

М23

Мандебура, Олеся

Микола Сумцов і пробреми соціокультурної ідентичності : монографія / О. Мандебура. – К., 2011. – 276 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М34

Матрос, Аніслав Антонович

Із мороку забуття : 75-річчя Української Народної Республіки /

А. А. Матрос. – Д. : Пороги, 1993. – 76 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М62

Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повід. 2-ї Волинської історико-краєзнавч. конф. 26-28 травня 1988 р. Ч. 2 / відп. ред. Н. В. Бурчак. – Луцьк, 1988. – 285 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М71

Мишанич, Олекса

"Карпаторусинство" його джерела й еволюція у ХХ ст. /

О. Мишанич. – К. : Відродження, 1992. – 55 c. – Дар. о. Ю. Мицика. –

4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М71

Міжнаціональні відносини на Півдні України: історія та сучасність : Всеукр. наук. конф.: тези 27-28 травня 1993 р. Ч. 2 / відп. ред.

М. Д. Некоз; Запорізький держ. ун-т та ін. – Запоріжжя : ЗДУ, 1993. –

82 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М73

Мнишки: указатель архивных материалов и библиографии / сост.

В. И. Ульяновский; АН УССР. Археограф. комис.; Ин-т истории. – К., 1989. – 147 c. – (Науч.-справ. изд. по истории Украины). –

Дар. о. Ю. Мыцыка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М89

Мудрик-Мечник, Степан

Революційна ОУН під проводом Степана Бендери (причинки до історії) / С. Мудрик-Мечник. – Стрий : ТОВ "УВІС", 1993. – 94 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(016)

М94

Александр Сергеевич Мыльников ( к.60-летию со дня рожд. и

40-летию науч. деятельности) : библиогр. указ. / сост. А. А. Зайцев. – Л., 1989. – 63 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Н52

Неоголошена війна ( спогади свідків, архівні документи та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років ) / авт.-упоряд. В. Тимофеєв. – Т. : Збруч, 1993. – 133 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Н62

Никитин, Афанасий

Хождение за три моря Афанасия Никитина / А. Никитин ; подгот.

Я. С. Лурье, Л. С. Семенов. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1986. –

212 c. – Литературные памятники; Дар о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

94(477)

О-88

Отчий край' 85 : іст.-літ. зб. / упоряд. Д. С. Чередниченко. – К. : Молодь, 1985. – 192 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)(075.8)

О-95

Очерки по истории Украины : пособ. к курсу лекций. Вып. 1 / отв. ред. А. И. Рогов; Ин-т славяноведения и балканистики РАН и др. – М., 1993. – 176 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П15

Пам'ятки козацької слави у зібранні Полтавського краєзнавчого музею : каталог виставки , 22-26 вересня 1991 р. / уклад.: В. О. Мокляк;

авт. передм. О. Б. Супруненко; Полтав.ий краєзнавчий музей. – Полтава, 1991. – 12 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 2 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1)

94(477.63)

П30

Петриківський край: історія та сучасність / К. Ю. Богомаз,

Н. М. Буланова, Л. М. Сорокіна. – Д. : ІМА-прес, 2011. – 192 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1)

р94(477)

П52

Полонська-Василенко, Наталія

Історія України 1920-1923 р. / Н. Полонська-Василенко. – К. : Пам'ятки України, 1992. – 136 c. – (Б-ка журн. "Пам'ятки України".

Кн. 4, вип. 2). – Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4)

П53

Польща - Україна: історична спадщина і суспільна свідомість : міжнар. наук. конф., Кам'янець-Поддільський, 29-31 травня 1992 р.;

тези доп. / Нац. асоц. українознавців, Ін-т сусп. наук та Ін-т іст. України АН України. – К., 1992. – 110 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П64

Потаповський, Василь Васильович

З надією все життя : Спогади учасника антифашистського руху опору / В. В. Потаповський. – Рівне : Азалія, 1997. – 72 c. – (Реабілітовані історією). – Дар о. Ю. Мицика. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4/6)

П69

Практические занятия по истории южных и западных славян

(средние века) : метод. указ. / Сост.: И. Г. Воробьева,

М. М. Фрайденберг; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1986. – 40 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П78

Проблеми української історичної медієвістики : метод. реком.: теоретико-практичні розробки (Кам'янець-Поддільський,

травень 1989 р.) / відп. ред. В. А. Смолій. – К., 1990. – 124 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

П99

П'ята наукова геральдична конференція ( Львів, 10-11 лист. 1995 р.) : зб. тез повідомлень та допов. / ред. та уклад. А. Гречило. – Л., 1995. –

96 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

Р33

РЕЄСТР усього Війська Запорозького після Зборівського договору з королем польським Яном Казиміром, складений 1649 року, жовтня

16 дня. Ч. 1. – видано по достеменному виданню О. М. Бодянським. – К. : МСП "Козаки", 1994. – 196 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Р76

Россия на путях централизации : сб. ст. / отв. ред. В. Т. Пашуто;

АН СССР; Ин-т ист. СССР. – М. : Наука, 1982. – 296 c. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(4/6)

Р84

Рукописные источники по истории Западной Европы в архиве Ленинградского отделения Института истории СССР : археографический сб. / отв. ред. В. И. Рутенбург, А. Д. Люблянская. –

Л. : Наука. Ленинград. отд., 1982. – 176 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

Р89

Русско-китайские отношения в XVII веке. Материалы и документы : в 2-х т. Т. 2. 1686-1691 / отв. ред. С. Л. Тихвинский; АН СССР; Ин-т Дальнего Востока; Центр. гос. архив древних актов. – М. : Наука, 1972. – 435 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)(03)

Р91

Рух опору в України 1960-1990 : енцикл. довід / голов. ред.

О. Зінкевич; Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип". – К. : Смолоскип, 2010. – 804 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4/9)

С17

Самсонов, Александр Михайлович

Вторая мирорвая война 1939-1945. Очерк важнейших событий /

А. М. Самсонов ; АН СССР отд. ист.: Ин-т истории СССР. – М. : Наука, 1985. – 584 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 25 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

С18

Санцевич, Анатоль Васильович

Видатний український історик М. Є. Слабченко / А. В. Санцевич ;

АН України. Ін-т історії України. – К., 1993. – 69 c. – (Історичні зошити). – Дар о. Ю. Мицика. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С29

Селянский рух на Україні 1826-1849 рр. : зб. док. і матер. / Упоряд.:

В. П.Баран, Г. В. Боряк, М. І. Бутич та ін.; відп. ред. М. Н. Лещенко. – К. : Наук. думка, 1985. – 504 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 9 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

94(477)

С30

Семенко, Юрій

Тички. Т. 3 / Ю. Семенко. – Л. : Червона калина, 1998. – 254 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

С32

Сербин, Роман

За яку спадщину ? : [зб. ст.] / Р. Сербин. – К., 2002. – 144 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С32

Сербин, Роман

Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді : документи історії української діаспори / Р. Сербин ; Українсько-Канадський Дослідчо-Документаційний Центр. – К.: Торонто, 1992. – 704 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

С34

Сибирское собрание М. Н. Тихомирова и проблемы археографии :

сб. науч. тр. / отв. ред. Е. И. Дергачева-Скоп; АН СССР Сиб. отд. – Новосибирск, 1981. – 172 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С41

Січеславщина : краєзнавчий альманах. Вип. 4. Скарби Придніпровського степу / за ред. Г. Швидько. – Д. : Поліграфіст, 2002. – 87 c. – 6 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С41

Січеславщина : краєзнавчий альманах. Вип. 5 / голов. ред.

Г. К. Швидько. – Д. : ДОУНБ, 2011. – 152 c. – 8 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С45

Скрынников, Руслан Григорьевич

Экспедиция в Сибирь отряда Ермака ( В помощь лектору) /

Р. Г. Скрыннников. – Л. : Знание, 1982. – 32 c. – Дар. о. Ю. Мыцыка. –

2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(478)

С69

Социально-политическая борьба народных масс Белоруссии. : сб. док. и матер. в 3-х т. Т. 1. Конец XIV в. - 1648 г. / сост. З. Ю. Кописский и др.; Цент. гос. ист. архив БССР в г. Минске и др. – Минск : Наука и техника, 1988. – 302 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

С69

Соціальна боротьба в місті Львові в XVI - XVIII ст. Збірник документів / під ред. Я. П. Кіся; Центр. держ. іст. архів Львова. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1961. – 443 c. – Дар. о. Ю. Мицика. – 9 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

С90

Суспільно-політичні та культурні процеси на Україні в першій половині Х1Х ст. : метод. вказ. / уклад. О. І. Журба. – Д. : Вид-во ДНУ, 1992. – 36 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Т46

Тихомиров, Михаил Николаевич

Русское летописание : сб. трудов / М. Н. Тихомиров ; отв. ред.

С. О. Шмидт. – М. : Наука, 1979. – 384 c. : ил. – Дар о. Ю. Мыцыка. –

6 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(477)

У31

Удод, О. А.

Устрій Запорозької Січі (організаційно-управлінська та функціональна структури) : метод. посіб. / О. А. Удод, І. С. Стороженко. – Д. : Вид-во ДНУ, 1993. – 20 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 2 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник.

Серія Історія. Вип. 27. – Ужгород : Говерла, 2011. – 367 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Україна в сучасному світі : матер. наук. конф. Республіканської асоц. українознавців (Київ, 15-16 червня 1990 р.) / Є. Сверстюк, Д. Степовик, В. Лісовий та ін. – К., 1990. – 104 c. – (Бібліотека українознавства). – Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Українська дивізія "Галичина" : іст.-публіц. зб. / ред.-упоряд.

М. Слабошпицький, В. Стеценко. – К.; Торонто : Ред. газ. "Вісті з України", 1994. – 176 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку : матер. респ. іст. читань / відп. ред. В. А. Смолій; Ін-т іст. АН України. – К., 1991. – 158 c. – До 125-річчя народж. Михайла Грушевського;

Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(016)

У45

Українська сфрагістика : анотов. бібліогр. покажч. / вступ. ст. і уклад. В. О. Гавриленко; відп. ред. Я. Р. Дашкевич; Археограф. коміс.

АН УССР. – К., 1991. – 85 c. – (Наук.-довід. вид. з історії України.

Вип. 14). – Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина : у 3-х вип.: матер. міжнар. наук. конф., присв. 500-річчю. укр. козацтва

( К.-Дніпропетровськ, 13-17 травня 1991 р.). Вип. 1 / відп. ред.

В. А. Смолій; АН України; Ін-т іст. України, Дніпропетровський держ. ун-т. – К., 1993. – 164 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

У45

Український голокост 1932-1933 : свідчення тих, хто вижив. Т. 8 / Упоряд. о. Ю. Мицик. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. – 465 c. – (Пам'яті жертв Голодомору - 1932-1933). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

У98

Уэллс, Герберт

Россия во мгле / Г. Уэллс ; пер.с англ. В. Пастоева и И. Виккер. – М. : Госполитиздат, 1959. – 103 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47)

Ч-68

Чистякова, Елена Викторовна

Разин и разинцы на мордовской земле / Е. В. Чистякова,

В. М. Соловьев ; под ред. А. В. Клеянкина. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1986. – 112 c. – Дар. о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

Ч-68

Чистякова, Елена Викторовна

Контакты и связи России с народами Африки ( до Х1Х в.) : учеб. пособ. / Е. В. Чистякова. – М. : Изд. Ун-та дружбы народов, 1987. –

36 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(470)(076)

Ч-68

Чистякова, Елена Викторовна

Контакты России с народами Латинской Америки (до Х1Х в.) : учеб. пособ. / Е. В. Чистякова. – М. : Ун-т дружбы народов, 1980. – 73 c. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за березень місяць 2012 р.

427 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки

http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.

Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний (1)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональний університет ... Т. Г. Чаус, Г. Г. Сидоренко, О. В. Севериновська; Дніпропетровськийнац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ ... грунту" / Ю. В. Лихолат, Н. В. Мартинова ; Дніпропетровськийнац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ...
 2. Дніпропетровський національний (2)

  Документ
  ... відділ 0 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. Олеся Гончара ... (КСХ. – 1) 33 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Ві ... . – 4) 55(060.55) Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Вісник. ...
 3. Дніпропетровський національний (4)

  Документ
  ... c. – 7 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1) 4 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11 ... грн. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5) 4 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11 ...
 4. Дніпропетровський національний (3)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональний уні ... України" (1991-2000) / В. І. Кремена; Дніпропетровськийнац. ун-т. – Д. : Пороги, 2008. – ... М. Вінниченко, В. С. Бельчук, І. О. Філоник та ін.; Дніпропетровськийнац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Нова ідеологія, ...
 5. Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара скрипник наталія євгенівна удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики

  Документ
  ... управління підприємством Дніпропетровськогонаціонального університету за темою ... управління підприємством Дніпропетровськогонаціонального університету в рамках ... та управління національним господарством Дніпропетровськогонаціонального університету, де ...

Другие похожие документы..