Главная > Документ


Документ 12

НЕЗАВЕРШЕНЕ СВІДЧЕННЯ

Фрагмент спогадів інженера Івана Фура «Грубешівщина
у період німецької окупації 1939—1944»

(...) Німці, окрилені своїми успіхами на фронті, вже у 1942 році
взялися за реалізацію програми Гітлера, метою якої була колонізація
українських земель німецьким населенням. Керівник підрозділів СС
і гестапо Любельського дистрикту Глобоцник в кінці 1942 року утво-
рив комісію з переселення місцевого населення з Замойського пові-
ту: поляків на захід, а українців до Грубешівського повіту. Замойсь-
кий повіт був призначений для сербських, бессарабських та інших
фольксдойчів. (...) Щоб звільнити місце для українців у Грубешів-
ському повіті, планувалось виселити поляків на захід.


Переселення українців з Замойщини почалось у листопаді 1942 року. Переселено було 1327 родин (7087 осіб). Переселенці ма­ли право забрати з собою все рухоме майно, крім господарського ре­маненту і живності (худоба, свині, вівці, кури). Фольксдойчі, вико­ристовуючи це розпорядження, нападали на колони, забирали ко­ней, грабували майно переселенців. Польське населення німці поча­ли виселяти на захід уже в січні 1943 року. Тоді були виселені всі поляки з Уханів, Розкошівки і Волі Уханської, а на їхнє місце посе­лені українські родини з Замойського повіту. Переселення поляків тривало до кінця березня 1943 року. їх повністю виселили з гмін Грабовець, Ухані й Білополя, а частково також з гмін Ментки й Ду- бенка.

Під впливом німецьких переселень і радіозаяви радянського комісара Гречухи, що Україна не відмовиться від Холмщини, Лемківщини і Ярославщини, польські боївки вирішили перетво­рити цю територію в пустелю. Полякам наказано виїжджати на захід. З окремих гмін, зокрема Молодятич, Вербковиць, Городла, Монятич, виїхали тільки одиниці, з інших — майже всі, головним чином колоністи, які часто самі палили свої будівлі. Наступною акцією польських боївок було повне нищення українських сіл і мордування українського населення, щоб залишити пустоту.

Так, 19 березня вбили голову УДК у Грубешеві доктора Миколу Струтинського, 21 березня — полковника Якова Войнаровського, мо­лодіжного референта при УДК. Войнаровського вбили у селі Пересо- ловиці у школі, де мешкала його дружина, яку він цього дня відвідав. Ці самі польські «герої» напали вночі 22 березня 1943 року на свідо­мого українського господаря Івана Богуна і вбили його разом із сином Іваном. Так само вбито вісім війтів (...), кілька старост, вчителів, свя­щеників, гмінних урядників і 29 довірених осіб УДК.

Як правило, польські банди оточували села вночі, підпалювали будинки зі всіх боків запальними снарядами, а потім вбивали всіх, хто не встиг сховатись. Наприклад, 9 березня 1944 року о 4 годині пополудні банди оточили село Ментки, спалили 160 господарств і вбили 54 особи; о 2 годині ночі напали на Сагринь, спалили 250 господарств і вбили 245 осіб. У цей самий час відбулись напади на село Турковиці, де спалено 220 господарств і вбито 17 осіб. У Саг- рині був постерунок української поліції, і під її захист на ніч при-


ходило навколишнє населення, тому було стільки жертв. Банди брали собі назви від своїх рідних місцевостей. У Сагрині лютува­ли банди «Борсук», «Малиці», «Модринець» і «Тишовці».

У березні й квітні 1944 року були частково або повністю спа­лені такі села: Ментки — село і колонія, Сагринь — село і колонія, Турковиці, Теребинь, Андріївка, Стрижовець, Ласків, Смолигів, Модринь, Модринець, Масловиці, Меняни, Козодави, Моложів — село і колонія, Тихобір, Чиховиці, Верещин, Вітків, Ощув, При­горіле, Бересть, Мірче, Пасіки, Пересоловиці, Забірці, Малків, По- турин, Василів, Ульгувек, Вишнів, Радостів, Обровець. Частково спалені: Вороновичі, Малиці, Хорощиці, Жабче, Крилів, Костя- шин, Ліски, Доброміриці, Тарношин, Молодятичі, Сліпче, Космів, Тухані і Жеплін.

Кількість вбитих українців важко встановити. Спроба віднови­ти перебіг подій, яку здійснив голова УДК у Грубешеві Африкан Хрущ, охопила 1385 осіб, але загальне число є набагато більшим і сягає майже 2500 осіб. Спочатку УДК здійснював детальний ста­тистичний облік убитих людей в окремих селах Грубешівського повіту з точними прізвищами і віком жертв. Але цим обліком було охоплено тільки 835 убитих осіб, у тому числі 446 жінок, чоловіків 389; всього дітей віком до 14 років було 139, від 15 до 50 років — 431 особа і понад 50 років — 265 осіб. Продовження такого обліку виявилось неможливим. Записували тільки загальну кількість убитих, і, зрештою, з цього нічого не вийшло, бо часто не було ко­му поінформувати УДК.

Ці трагічні часи на Холмщині найбільше відчув Грубешівський повіт, бо у ньому було найбільше невинних жертв. Оборона, ор­ганізована українським населенням, була неефективною, бо польські банди нападали з темряви, а українські мешканці були освітлені пожежею господарських будівель, і в них було дуже лег­ко цілитись.

Німецька окупаційна влада не цікавилась цими вчинками і не притягала польських бандитів до відповідальності.

Надбужанщина: Історично-мемуарний збірник. Т. І. — Нью-Йорк— Париж—Сідней—Торонто, 1989. — С. 729—731.


Документ 13

ЖЕРТВИ НАДБУЖЖЯ

Неповний реестр українців, вбитих польським підпіллям на
Підлягигиі й Холмщині у 1942—1944 роках.

Повіт Грубешів

1. Д-р Микола Струтинський

Голова УДК

Грубешів

19.03.1943

2. Полк. Яків Войнаровський

Референт УДК

Грубешів

1.03.1943

3. Тимофій Стахурський

Підреферент УДК

Грубешів

29.01.1943

4. Св. Сергій Захарчук

Вчитель

Набруж .

6.05.1943

5. Св. Іван Панчук

Вчитель

Теребінь

Червень 43

6. ЄвграфЯрош

Війт

Молодятичі

27.07.1943

7. Сотник Франц Борис

Війт

Потужин

28.02.1943

8. Мгр Мирон Чихович

Війт

Ухані

30.01.1943

9. Михайло Приступа

Війт

Вербківці

31.05.1943

10. Омелян Васьків

Війт

Белз

2.10.1943

11. Павло Низькошапка

Війт

Грабівка

2.09.1943

12. Михайло Сенишин

Вчитель

Мірче

8.09.1943

13. Марія Сенишин

Дружина

Мірче

8.09.1943

14. Сергій Меленець

Вчитель

Посадів

28.09.1943

15. Омелян Музичук

Вчитель

Василів

16.09.1943

16. Василь Юзьків

Ком. укр. поліц.

Меняни

19.09.1943

17. Никифор Іванчук

Ком. укр. поліц.

Телятин

27.05.1943

18. Микола Олійник

Поліцейський

Меняни

19.09.1943

19. Йосип Метюк

Поліцейський

Телятин

27.05.1943

20. Антін Арабчук

Поліцейський

Потужин

28.02.1943

21. Мирослав Пшепюрський

Гмінний урядник

Вербківці

11.10.1943

22. Олекса Бойко

Організ. молочарні

Модринь

19.08.1943

23. Іван Макар

Організ. молочарні

Новосілки

Серпень 1943

24. Михайло Новосад

Довірена особа

Запинка

20.03.1943

25. Йосип Рупа

Довірена особа

Старе Село

7.02.1943

26. Петро Тимчук

Довірена особа

Липовець

30.07.1943

27. Іван Шаварський

Довірена особа

Ментки

30.07.1943

28. Трохим Костюк

Староста, довір, особа Которів

2.04.1942

29. Кость Челепіна

Староста, довір, особа Пасіки

30.03.1943

ЗО. Павло Лагода

Довірена особа

Маліце

23.06.1942

31. Володимир Захарів

Довірена особа

Маліце

30.09.1942

32. Йосиф Кисіль

Староста

Жулиці

29.05.1943

33. Захар Грицюк

Довірена особа

Жулиці

29.05.1942

34. Гнат Залуський

Довірена особа

Телятин

19.08.1942

35. АдамМикитюк

Довірена особа

Стрільці

29.01.1942

36. Микола Бігунець

Староста, дов. особа Броніславка

2.09.1942

37. Іван Ковальчук

Староста, дов. особа Мірче

28.09.1942

38. Стефанія Бискал

Дружина урядника

Крилів

11.10.1943

39. Дмитро Ковальський

Довірена особа

Мірче

28.09.1942

40. ІванБогун

Господар

Тжещани

21.03.1943

41. Володимир Богун

Господар

Тжещани

21.03.1943

42. Іреней Качуковський

Орендар млина

Жулиці

30.09.1943

43. Стефан Була

Господар

Гостинне

7.08.1942

44. ЛукаБоярчук

Господар

Пасіка

30.03.1943

45. ІренаБардига

Службовець гміни

Крилів

21.08.1943

46. Антін Боярчук

Господар

Пасіки

30.03.1943

47. Осип Боярчук

Господар

Пасіки

30.03.1943

48. Антоніна Боярчук

Господиня

Пасіки

30.03.1943

49. Марія Боярчук

Господиня

Пасіки

30.03.1943

50. Володимир Войтович

Господар

Турковиці

6.02.1943

51. Софія Шелепіна

Господиня

Пасіки

30.03.1943

52. Євгенія Шелепіна

Господиня

Пасіки

30.03.1943

53. ОсипДмитрук

Господар

Моложів

6.05.1943

54. АдамЧорноба

Господар

Моложів

6.05.1943

55. Степан Мазур

Господар

Моложів

6.05.1943

56. Марія Кузьмович

Господиня

Моложів

6.05.1943

57. Марія Галка

Господиня

Моложів

6.05.1943

58. Осип Галка

Дитина

Моложів

6.05.1943

59. Марія Новосад

Господиня

Моложів

6.05.1943

60. Антоніна Міпггаль

Господиня

Моложів

6.05.1943

61. Петро Борис

Господар

Ласків

10.09.1943

62. Ілля Панас

Господар

Жулиці

29.05.1943

63. Василь Панас

Господар

Жулиці

29.05.1943

64. Іван Панас

Господар

Жулиці

29.05.1943

65. Михайло Сидір

Господар

Старе Село

10.09.1943

66. Євгенія Сидір

Господиня

Старе Село

10.09.1943

67. Михайло Антонюк

Господар

Старе Село

10.09.1943

68. Іван Кухарський

Господар

Пісочне

10.09.1943

69. Микола Долина

Господар

Пісочне

10.09.1943

70. Микола Бігунець

Господар

Броніславка

2.09.1943

71. Володимир Бігунець

Господар

Броніславка

2.09.1943

72. Олександер Шабас

Господар

Броніславка^

2.09.1943

73. Павло Грицай

Господар

Новосілки

28.05.1943

74. Станіслав Ващук

Господар

Глиниська

20.06.1943

75. Ілля Лупа

Господар

Ступник

10.09.1943

76. Микола Лупа

Господар

Ступник

10.09.1943

77. Андрій Влязло

Господар

Глиниська

30.05.1943

78. ІванВуйцик

Лісник

Теребінь

20.08.1943

79. Антін Бриль

Господар

Стрільці

30.01.1943

80. Осип Ковальчук

Господар

Стрільці

30.01.1943

81. Василь Лукащук

Господар

Стрільці

6.02.1943

82. Олекса Лукащук

Господар

Стрільці

6.02.1943

83. Надія Бойкевич

Господиня

Стрільці

26.05.1943

84. Микола Бжеціцький

Господар

Стрільці

26.05.1943

85. Степан Головерса

Господар

Стрільці

26.05.1943

86. Михайло Місюра

Господар

Вербківці

31.05.1943

87. Осип Головерса

Господар

Стрільці

31.05.1943

88. Пелагея Головерса

Господиня

Стрільці

31.05.1943

89. Степан Ющак

Господар

Стрільці

31.05.1943

90. Роман Нестерук

Господар

Стрільці

31.05.1943

91. Роман Черемис

Господар

Стрільці

31.05.1943

92. Антін Бриль

Господар

Стрільці

31.05.1943

93. ЮрійСімяшко

Господар

Стрільці

31.05.1943

94. Віктор Яницький

Господар

Стрільці

31.05.1943

95. Адам Бриль

Господар

Стрільці

31.05.1943

96. Григорій Коцюбинський

Господар

Стрільці

31.05.1943

97. Степан Барилюк

Господар

Стрільці

31.05.1943

98. Марія Струцюк

Господиня

Стрільці

31.05.1943

99. Степан Мальчевський

Господар

Стрільці

31.05.1943

100. ІлляПекарук

Господар

Стрільці

31.05.1943

101. Марія Струцюк

Господиня

Стрільці

31.05.1943

102. ІванБень

Господар

Терезін

3.03.1943

103. Серафим Войцех

Господар

Теремець

24.03.1943

104. Михайло Завада

Господар

Раціборовиці

25.03.1943

105. Микола Магдальчук

Господар

Тухані

26.05.1943

106. Антін Михалевський

Господар

Тухані

26.05.1943

107. Антін Сімяшко

Господар

Тухані

26.05.1943

108. Петро Нечипор

Господар

Тухані

26.05.1943

109. Павло Зубик

Господар

Тухані

26.05.1943

110. Марія Абрам

Господиня

Масломенч

12.12.1943

111. ІванЦейко

Господар

Меняни

8.10.1943

112. АннаЦейко

Господиня

Меняни

8.10.1943

ИЗ. Марія Потурай

Господиня

Меняни

8.10.1943

114. Петро Лич

Господар

Меняни

8.10.1943

115. Антін Ковальчук

Господар

Меняни

8.10.1943

116. Пилип Грелюк

Господар

Меняни

19.09.1943

117. Настя Ковальська

Господиня

Мірче

28.09.1943

118. Антін Ресь

Господар

Малиці

30.09.1943

119. Антін Кальницький

Господар

Малиці

30.09.1943

120. Антін Кулик

Господар

Малиці

30.09.1943

121. Іван Мачинський

Господар

Мірче

22.10.1943

122. Петро Бакун

Господар

Мірче

22.10.1943

123. Марія Русин

Господиня

Мірче

22.10.1943

124. Текля Куціра

Господиня

Мірче

22.10.1943

125. Гриць Боровський

Господар

Мірче

22.10.1943

126. Іван Боровський

Дитина

Мірче

22.10.1943

127. Марія Кутас

Господиня

Мірче

22.10.1943

129. Микола Кутас

Господар

Мірче

22.10.1943

130. Анна Кутас

Господиня

Мірче

22.10.1943

131. ОсипБучкай

Господар

Мірче

22.10.1943

132. Параскева Вайда

Господиня

Мірче

22.10.1943

133. Марія Вайда

Господиня

Мірче

22.10.1943

134. Олександер Кусий

Господар

Мірче

22.10.1943

135. Анастасія Куса

Господиня

Мірче

22.10.1943

136. Іван Кліщ

Господар

Мірче

22.10.1943

137. Захар Пилипчук

Господар

Мірче

22.10.1943

138. Степан Бучкай

Господар

Мірче

22.10.1943

139. Олена Малиха

Господиня

Мірче

22.10.1943

140. Н.Білик

Господиня

Мірче

22.10.1943

141. Данило Цюх

Господар

Мірче

22.10.1943

142. Марія Цюх

Господиня

Мірче

22.10.1943

143. Дмитро Жук

Господар

Мірче

22.10.1943

144. Анна Куціра

Господиня

Мірче

22.10.1943

145. ІванГрицик

Господар

Мірче

22.10.1943

146. АннаВласюк

Господиня

Мірче

22.10.1943

147. ІванМалимон

Господар

Пасіки

1.10.1943

148. Гриць Мельничук

Господар

Пасіки

1.10.1943

149. Софія Мельничук

Господиня

Пасіки

1.10.1943

150. Олекса Мельничук

Господар

Пасіки

1.10.1943

151. Павло Іванович

Господар

Пасіки

1.10.1943

152. Павло Величко

Господар

Пасіки

1.10.1943

Катерина Малимон

Господиня

Пасіки

1.10.1943

Олена Музичка

Господиня

Пасіки

1.10.1943

Володимир Смак

Господар

Пасіки

1.10.1943

Микола Куля

Господар

Пасіки

1.10.1943

Євгенія Калінецька

Дитина

Пасіки

1.10.1943

Нечипір Байкевич

Господар

Стрільці

Вересень 1943

Андрій Гармата

Господар

Стрільці

Вересень 1943

Петро Цесля

Господар

Стрільці

26.05.1943

Анатолій Яценюк

Господар

Тухані

26.05.1943

Андрій Кардаш

Господар

Големби

9.09.1943

Гриць Дмитрук

Господар

Добромірці

29.08.1943

Пилип Підгайний

Господар

Потурин

2.02.1943

Володимир Давидовський Орендар млина

Бересть

19.03.1943

Михайло Подоляк

Староста

Бересть

4.06.1943

Андрій Міщанюк

Староста

Бересть

20.07.1943

Петро Чарнота

Господар

Бересть

Липень 1943

Степан Козак

Господар

Пісочна

25.07.1943

Іван Козак, син Степана

Господар

Пісочна

25.07.1943

Н.Козак, син Степана

Господар

Пісочна

25.07.1943

Серафим Борис

Господар

Вулька Потуж. 3.08.1943

Віра Кравчук

Вчителька

Гдешин

29.08.1943

Іван Кравчук

Господар

Добромірці

29.08.1943

Антін Довгань

Господар

Добромірці

29.08.1943

Володимир Сивак

Поліцейський

Грабовець

2.09.1943

Іван Світлюк

Господар

Ласків

12.10.1943

Іван Наконечний

Господар

Ласків

12.10.1943

Петро Курашко

Довірена особа

Малків

27.10.1943

Василь Ортинський

Вчитель

Богучиці

27.10.1943

Семен Ярусевич

Псаломщик

Молодятичі

27.10.1943

Володимир Домський

Гмінний урядник

Молодятичі

27.10.1943

Зенон Кідиба

Дитина

Молодятичі

27.10.1943

Мирослава Кідиба

Дитина

Молодятичі

27.10.1943

Федір Міщук

Господар

Молодятичі

27.10.1943

Олена Міщук

Господиня

Молодятичі

27.10.1943

Олег Міщук

Дитина

Молодятичі

27.10.1943

Настя Ковальчук

Продавець

Молодятичі

27.10.1943

Єлизавета Ковальчук

Господиня

Молодятичі

27.10.1943

Осип Пусий

Господар

Молодятичі

27.10.1943

Олександра Ковальська

Господиня

Молодятичі

27.10.1943

Єрмоген Шнайдер

Дитина

Молодятичі

27.10.1943

193. Св. Павло Швайка

Настоятель

Грабівка

28.10.1943

194. Іванна Швайка

Дружина св.

Грабівка

28.10.1943

195. Володимир Сенюк

Староста

Грабовець

28.10.1943

196. Леонтій Козловський

Поліцейський

Грабовець

23.10.1943

197. ОсипБабабух

Поліцейський

Грабовець

23.10.1943

198. Володимир Ільчук

Поліцейський

Грабовець

23.10.1943

199. Степан Кріль

Поштовик

Стаї

29.10.1943

200. Мирон Кравчук

Староста

Пригоріле

2.09.1943

201. Сергій Кравчук, син Мирона

Пригоріле

2.09.1943

202. Марія Кардинал

Господиня

Вишнів

27.10.1943

203. Груня Грицуняк

Учениця

Зубівці

204. Роман Козак

Господар

Графка

205. Анатолій Козлюк

Поліцейський

Городло

206. Іван Шевчук

Господар

Козодави

207. Павло Вішняк

Господар

Меняни

208. Іван Вішняк, син Павла

Меняни

209. Василь Дзірба

Поліцейський

Грабовець

210. Володимир Хитриня

Грабовець

211. ОсипПетрук

Господар

Турковиці

212. Михайло Кардаш

Господар

Кадлубиськ

213. Василь Мірчук

Господар

Пісочне

214. Дацько Сарапака

Господар

Пісочне

215. Євгеній Прокіп

Поліцейський

Пулави

20.09.1943

216. Василь Нагірний

Гмінний урядник

Вербківці

23.06.1943

217. ІванВуйцик

Лісник

Теребінь

20.08.1943

218. Катерина Боровська

Господиня

Мірче

22.10.1943

219. Надія Дудзик

Господиня

Моложів

6.05.1943

220. Текля Кідіба

Господиня

Молодятичі

27.10.1943

221. Гриць Грицуняк

Господар

Зубовиці

3.02.1943

222. Іванна Кузьмович

Господиня

Моложів

6.06.1943

223. Нестор Байкевич

Господар

Стрільці

26.05.1943

Опрацьовано на основі:

    1. Вісті. — 1944. — № 1— С.10 — 13 // Державний архів у Любліні,
     УПА-Захід, VIВійськовий округ, шифр «Сян». — Портфель №69. — К. 9—13.

    2. Надбужанщина. Т. 2. — Нью-Йорк—Париж—Сідней—Торонто,
     1989. - С 668-672.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Історія польсько-українських конфліктів Другий том

  Документ
  ... окупантом. Поляк знову ставав ворогом українця. Третім у черзі після совєтів і німц ... видання Сивіцький Микола Історія польсько-українськихконфліктів Другий том Переклад з польської Є. Петренка Редактор О. Веремійчик ...
 2. Історія польсько-українських конфліктів

  Документ
  ... наділи землі у селян. Третю зону утворювали східні земл ... . Отже, у третій фазі польської атаки на Холмщину українці втратили 136 ... видання Сивіцький Микола Історія польсько-українськихконфліктів Перший том Переклад з польської Є. Петренка Редактор О. ...
 3. Черкаський державний технологічний університет чубіна тетяна дмитрівна рід потоцьких в україні (тульчинська лінія) суспільно-політичні

  Документ
  ... нню вітчизняної історії. Третю групу досліджень ... українських землях, зокрема на Поділлі. Тому їх вивчення дає змогу розширити знання з істор ... 116. – С. 16. Сивіцький М. Історія польсько-українськихконфліктів / М. Сивіцький. – К.: Видавництво і ...
 4. Міністерство освіти і науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних і соціальних наук

  Методичні рекомендації
  ... предмет історичного аналізу. Тому у першому питанні варто дати ... здобути міжнародне визнання. У третьому питанні слід розглянути дипломатичну ... М.: Русич, 1998. – 448 с. Сивіцький М. Історія польсько-українськихконфліктів / Пер. з пол. – К.: Вид-во ім. ...
 5. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ (р оз горнені конспект и лек ц ій) підготувала мр Таня Гаев Белград

  Документ
  ... громади, письменство Галичини); третій ренесанс характерний своєю ... полягає в тому, що, на відміну, наприклад, від польської літератури, ... українського театру він розглядає його історію й еволюцію, типи конфліктів, які особливо популярні в українських ...

Другие похожие документы..