Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

11.10.2007 № 897

Про створення робочих груп з

розроблення галузевих стандартів

вищої освіти

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 ";Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"; (Перелік-2006) та підпункту 6.7 відповідного наказу Міністерства освіти і науки України від 27.01.2007 р. №58, а також з метою якісного здійснення нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити перелік вищих навчальних закладів, на базі яких створюються робочі групи з розроблення складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за галузями знань згідно з Переліком-2006 (додаток 1).

2.Затвердити персональний склад робочих груп з розроблення складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами підготовки згідно з Переліком-2006 (додаток 2).

3.Експертизу складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців покласти на науково-методичні комісії за галузями знань Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

4.Встановити порядок розроблення, подання, проходження експертизи, погодження і затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, засоби діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця) за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра згідно з Переліком-2006 (додаток 3).

5.Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Кудін А.В.) до 01.11.2007 р.:

5.1.забезпечити робочі групи нормативними документами для розроблення системи стандартів вищої освіти;

5.2.визначити графік і порядок проведення організаційних семінарів для представників робочих груп, призначити керівників семінарів;

5.3.створити при Інституті інноваційних технологій і змісту освіти Експертну групу із залученням працівників за поданням зацікавлених у підготовці міністерств та спеціально уповноважених за видами економічної діяльності центральних органів виконавчої влади для розгляду та погодження освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців за напрямами підготовки.

6.Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) визначити до 22.10.2007 р. джерела та порядок фінансування вищим навчальним закладам, на базі яких створюються робочі групи, для забезпечення організаційних заходів з розроблення складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою, встановити умови його використання.

7.Ректорам вищих навчальних закладів, на базі яких створюються робочі групи з розроблення складових нормативно та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними напрямами підготовки (згідно з Переліком-2006):

7.1.визначити до 26.10.2007 р. графік і порядок проведення організаційних та робочих семінарів для членів робочих груп, здійснити заходи з їх відповідного інформування та створення належних умов роботи;

7.2.забезпечити до 01.03.2008 р. в установленому порядку розроблення робочими групами та подання для проходження експертизи, погодження і затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, засоби діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця) за освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавра;

7.3.дозволити в установленому порядку використання власних коштів та коштів із інших джерел для заохочення безпосередніх учасників робочих груп по розробці складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

8.Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника міністра освіти і науки України Шинкарука В.Д.

Міністр С.М. Ніколаєнко

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2007 № 897

ПЕРЕЛІК

вищих навчальних закладів, на базі яких створюються робочі групи з розроблення складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Код

напряму підготовки

Напрям підготовки

Назва вищого навчального закладу

Прізвище, ім’я, по-батькові ректора

О С В І Т А

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

6.010101

Дошкільна освіта

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

6.010102

Початкова освіта

6.010103

Технологічна освіта

6.010104

Професійна освіта (за профілем)

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)

КОВАЛЕНКО

Олена Едуардівна

6.010105

Корекційна освіта (за нозологіями)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

6.010106

Соціальна педагогіка

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

6.010201

Фізичне виховання

Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ)

ПЛАТОНОВ

Володимир Миколайович

6.010202

Спорт

6.010203

Здоров’я людини

6.010201

Фізичне виховання*

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

КУРИЛО

Віталій Семенович

6.010203

Здоров’я людини*

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

Г У М А Н І ТА Р Н І Н А У К И Т А М И С Т Е Ц Т В О

КУЛЬТУРА

6.020101

Культурологія

Національний університет культури та мистецтв (м. Київ)

ПОПЛАВСЬКИЙ

Михайло Михайлович

6.020102

Книгознавство, бібліотекознавство i бiблiографiя

6.020103

Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020104

Народна художня творчість

6.020105

Документознавство та iнформацiйна дiяльнiсть

6.020106

Менеджмент соціокультурної діяльності

6.020107

Туризм

МИСТЕЦТВО

6.020201
Театральне мистецтво
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

БЕЗГІН

Олексій Ігорович

6.020202
Хореографія
Національний університет культури та мистецтв (м. Київ)

ПОПЛАВСЬКИЙ

Михайло Михайлович

6.020202
Хореографія*
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

КЛОЧЕК

Григорій Дмитрович

6.020203
Кіно-, телемистецтво
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

БЕЗГІН

Олексій Ігорович

6.020204
Музичне мистецтво
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського

РОЖОК

Володимир Іванович

6.020204
Музичне мистецтво*

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

6.020205
Образотворче мистецтво
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ)

ЧЕБИКІН

Андрій Володимирович

6.020205
Образотворче мистецтво*
Державна академія керівних кадрів закладів культури (м.Київ)

ЧЕРНЕЦЬ

Василь Гнатович

6.020206
Реставрація творів мистецтва
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ)

ЧЕБИКІН

Андрій Володимирович

6.020207
Дизайн*
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука

ЯКОВЛЄВ

Микола Іванович

6.020208
Декоративно-прикладне мистецтво*
6.020209
Естрадно-циркове мистецтво
Київський державний коледж естрадного та циркового мистецтв

ЧУНІХІН

Олександр Натанович

6.020210
Фотомистецтво
Київський національний університитет технологій та дизайну

ВОЛКОВ

Олег Iгоревич

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

6.020301

Філософія*

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

6.020302
Історія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

6.020302
Історія*

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

6.020303
Філологія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

6.020303
Філологія*

(українська мова і література)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

6.020303
Філологія*
(мова і література із зазначенням мови)

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

БОЙКО

Олександр Дмитрович

С О Ц І А Л Ь Н І Н А У К И, Б І З Н Е С І П Р А В О

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

6.030101

Соціологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

6.030102

Психологія*

6.030103

Практична психологія*

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ПОЛІЩУК

Володимир Трохимович

6.030104
Політологія*
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

6.030201

Міжнародні відносини

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГУБЕРСЬКИЙ

Леонід Васильович

ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

6.030301

Журналістика

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РІЗУН

Володимир Володимирович

6.030302

Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030303

Видавнича справа та редагування

Українська академія друкарства

(м. Львів)

ДУРНЯК

Богдан Васильович

ПРАВО

6.030401

Право

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

6.030402

Правознавство*

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

6.030501

Економічна теорія

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПАВЛЕНКО

Анатолій Федорович

6.030502

Економічна кібернетика

6.030503

Міжнародна економіка

6.030504

Економіка підприємства

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

6.030506

Прикладна статистика

6.030507

Маркетинг

6.030508

Фінанси і кредит

6.030509

Облік i аудит

6.0305010

Товарознавство і торговельне підприємництво

Київський національний торговельно-економічний університет

МАЗАРАКІ

Анатолій Антонович

МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ

6.030601

Менеджмент

Київський національний торговельно-економічний університет

МАЗАРАКІ

Анатолій Антонович

П Р И Р О Д Н И Ч І Н А У К И

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

6.040101

Хімія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
СКОПЕНКО
Віктор Васильович

6.040101

Хімія*

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
НОСКО
Микола Олексійович

6.040102

Біологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
СКОПЕНКО
Віктор Васильович

6.040102

Біологія*

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)
АНДРУЩЕНКО
Віктор Петрович

6.040104

Географія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
СКОПЕНКО
Віктор Васильович

6.040104

Географія*

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)
АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

6.040105

Гідрометеорологія

Одеський державний екологічний університет

СТЕПАНЕНКО
Сергій Миколайович

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

6.040201

Математика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

6.040201

Математика*

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

6.040202

Механіка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

6.040203

Фізика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

6.040203

Фізика*

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

6.040204

Прикладна фізика*

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА

6.040301

Прикладна математика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СКОПЕНКО

Віктор Васильович

6.040302

Iнформатика

6.040302

Iнформатика*

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м.Київ)

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

6.040303

Системний аналiз

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

І Н Ж Е Н Е Р І Я

ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

6.050101

Комп'ютерні науки

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.050102

Комп'ютерна інженерія

6.050103

Програмна інженерія

Харківський національний університет радіоелектроніки

БОНДАРЕНКО

Михайло Федорович

АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

6.050201

Системна інженерія

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.050202

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Національний університет харчових технологій (м. Київ)

УКРАЇНЕЦЬ

Анатолій Іванович

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

6.050301

Гірництво

Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)

ПІВНЯК

Геннадій Григорович

6.050302

Торфова справа

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

ГУРИН

Василь Арсентійович

6.050303

Переробка корисних копалин

Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)

ПІВНЯК

Геннадій Григорович

6.050304

Нафтогазова справа

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

КРИЖАНІВСЬКИЙ

Євстахій Іванович

МЕТАЛУРГІЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

6.050401

Металургiя

Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ)

ВЕЛИЧКО

Олександр Григорович

6.050402

Ливарне виробництво

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.050403

Інженерне матеріалознавство

МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА

6.050501

Прикладна механіка

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.050502

Інженерна механіка

6.050503

Машинобудування

6.050504

Зварювання

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

6.050601

Теплоенергетика

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.050602

Гідроенергетика

Запорізька державна інженерна академія

ПОЖУЄВ

Володимир Іванович

6.050603

Атомна енергетика

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.050604

Енергомашинобудування

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

ТОВАЖНЯНСЬКИЙ

Леонід Леонідович

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

6.050701

Електротехніка та електротехнології

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.050702

Електромеханіка

ЕЛЕКТРОНІКА

6.050801

Мікро- та наноелектроніка

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.050802

Електронні пристрої та системи

6.050803

Акустотехніка

РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВ”ЯЗОК

6.050901

Радіотехніка

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.050902

Радіоелектронні апарати

6.050903

Телекомунікації

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

ВОРОБІЄНКО

Петро Петрович

6.050904

Мережі та системи поштового зв’язку

МЕТРОЛОГІЯ, ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

6.051001

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.051002

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Національний університет “Львівська політехніка”

БОБАЛО

Юрій Ярославович

6.051003

Приладобудування

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.051004

Оптотехніка

Національний університет “Львівська політехніка”

БОБАЛО

Юрій Ярославович

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

6.051101

Авіа  та ракетобудування

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

КРИВЦОВ

Володимир Станіславович

6.051102

Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051103

Авіоніка

МОРСЬКА ТЕХНІКА

6.051201

Суднобудування та океанотехніка

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

РОМАНОВСЬКИЙ

Георгій Федорович

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

6.051301

Хімічна технологія

Український державний хіміко-технологічний університет

(м. Дніпропетровськ)

БУРМІСТР

Михайло Васильович

6.051302

Хімічна інженерія

БІОТЕХНОЛОГІЯ

6.051401

Біотехнологія

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

6.051402

Біомедична інженерія

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА

6.051501

Видавничо-поліграфічна справа

Українська академія друкарства

(м. Львів)

ДУРНЯК

Богдан Васильович

ТЕКСТИЛЬНА ТА ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

6.051601

Технологія та дизайн текстильних

матеріалів

Київський національний університет технологій та дизайну

ВОЛКОВ

Олег Ігоревич

6.051602

Технологія виробів легкої промисловості

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

6.051701

Харчові технології та інженерія

Національний університет харчових технологій (м. .Київ)

УКРАЇНЕЦЬ

Анатолій Іванович

ОБРОБЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ

6.051801

Деревооброблювальні технології

Національний лісотехнічний університет України (м. Львів)

ТУНИЦЯ

Юрій Юрійович

Б У Д І В Н И Ц Т В О ТА А Р Х І Т Е К Т У Р А

БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА

6.060101

Будівництво

Київський національний університет будівництва і архітектури

ТУГАЙ

Анатолій Михайлович

6.060102

Архітектура

6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

Т Р А Н С П О Р Т

ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

6.070101

Транспортні технології

(за видами транспорту)

Національний транспортний університет (м. Київ)

ДМИТРИЧЕНКО

Микола Федорович

6.070102

Аеронавігація

Національний авіаційний університет (м. Київ)

БАБАК

Віталій Павлович

6.070103

Обслуговування повітряних суден

Національний авіаційний університет (м. Київ)

БАБАК

Віталій Павлович

6.070104

Морський та річковий транспорт

Одеська національна морська академія

МІЮСОВ

Михайло Валентинович

6.070105

Залізничний транспорт

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

(м. Дніпропетровськ)

ПШІНЬКО

Олександр Миколайович

6.070106

Автомобільний транспорт

Національний транспортний університет (м. Київ)

ДМИТРИЧЕНКО

Микола Федорович

Г Е О Д Е З І Я Т А З Е М Л Е У С Т Р І Й

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

Національний університет “Львівська політехніка”

БОБАЛО

Юрій Ярославович

С І Л Ь С Ь К Е, Л І С О В Е І Р И Б Н Е Г О С П О Д А Р С Т В О Т А П Е Р Е Р О Б К А П Р О Д У К Ц І Ї

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО

6.090101

Агрономія

Національний аграрний університет (м. Київ)

МЕЛЬНИЧУК

Дмитро Олексійович

6.090102

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090103

Лісове і садово-паркове господарство

Національний лісотехнічний університет України (м. Львів)

ТУНИЦЯ

Юрій Юрійович

6.090104

Лісозаготівля

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА АКВАКУЛЬТУРА

6.090201

Водні біоресурси та аквакультура

Національний аграрний університет (м. Київ)

МЕЛЬНИЧУК

Дмитро Олексійович

6.090202

Рибальство

ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

6.100101

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

Національний аграрний університет (м. Київ)

МЕЛЬНИЧУК

Дмитро Олексійович

6.100102

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

ВЕТЕРИНАРІЯ

6.110101

Ветеринарна медицина

Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної політики України (м. Київ)

КОСТЮК

Володимир Кіндратович

О Х О Р О Н А З Д О Р О В” Я

МЕДИЦИНА

6.120101

Сестринська справа

Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського

ШЕГЕДИН

Марія Броніславівна

6.120102

Лабораторна діагностика

ФАРМАЦІЯ

6.120201

Фармація

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.130101

Соціальна допомога

С Ф Е Р А О Б С Л У Г О В У В А Н Н Я

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.140101

Готельно-ресторанна справа

Київський національний торговельно-економічний університет

МАЗАРАКІ

Анатолій Антонович

6.140102

Побутове обслуговування

Київський національний університет технологій та дизайну

ВОЛКОВ

Олег Ігоревич

Д Е Р Ж А В Н Е У П Р А В Л І Н Н Я

1501

Державне управління

Національна Академія державного управління при Президентові України (м. Київ)

НАНІВСЬКА

Віра Теодорівна

В І Й С Ь К О В І Н А У К И

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

1601

Військові науки

Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України

НАУМЕНКО

Микола Іванович

Національна безпека

Національна Академія Служби Безпеки України (м. Київ)

МІКУЛІН

Віктор Петрович

Безпека державного кордону

Управління професійної підготовки Департаменту по роботі з особовим складом Адміністрації Державної прикордонної служби України

(м. Київ)

САВІН

Сергій Васильович

Б Е З П Е К А

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Національний авіаційний університет (м. Київ)

БАБАК

Віталій Павлович

6.170102

Системи технічного захисту інформації

6.170103

Управління інформаційною безпекою

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

6.170201

Цивільний захист

Університет цивільного захисту України (м. Харків)

САДКОВИЙ

Володимир Петрович

6.170202

Охорона праці

6.170203

Пожежна безпека

С П Е Ц И Ф І Ч Н І К А Т Е Г О Р І Ї

1801

Специфічні категорії

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України (м. Київ)

ЛЕВКІВСЬКИЙ

Казимир МихайловичСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про порядок введення в дію переліку напрямів за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

  Документ
  ... ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ № 58 від 27 січня 2007 р. Про ... пропозиції щодо створення Міжвідомчої комісії Міністерства освіти і науки і ... базові вищі навчальні заклади та створити робочі групи з розробленнягалузевихстандартів вищої освіти відпов ...
 2. Національна академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти науково-методичне забезпечення

  Документ
  ... реформування системи освіти в Україні. Застосування компетентнісного підходу до створеннягалузевихстандартів вищої освіти ні в ... № 1/9-484 головам робочихгруп МОН України з розробленнягалузевихстандартів вищої освіти та головам науково-методичних ...
 3. Дкепартамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти

  Навчально-методичний посібник
  ... Провищуосвіту”, наказами Міністерства освіти України від 31 липня 1998 р. №285, Міністерства освіти ... розробленнягалузевихстандартів вищої освіти ... робочимигрупами було враховано передовий досвід і досягнення з цього питання багатьох вищих ... Створення ...
 4. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича european credit transfer system (2)

  Документ
  ... інструменти в ArchiCAD. НЕ 1.6. Робочий простір ArchiCAD Вікно інформації в ... . Поняття про елементарні ґрунтові процеси. Групи елементарних ґрунтових ... фінансування; створення нового покоління галузевихстандартів вищої освіти; розроблення індивідуальних ...
 5. Міністерство освіти і науки україни чернівецький національний унфверситет імені юрія федьковича

  Документ
  ... вищої освіти в Україні. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Документи провищуосв ... та студентської групи Психологічна ... робочої сили. Необхідність освіти ... ; створення нового покоління галузевихстандартів вищої освіти; розроблення індив ...

Другие похожие документы..