Главная > Документ


Реформа медичного обслуговування.

1. Проведення лікування, профілактики та реабілітаційних заходів.

Головною метою в роботі галузі охорони здоров’яміста у 2011році, як і в минулі роки, є здійснення медичної практики, вдосконалення організації лікувальної діяльності, підвищення якості та обсягу професійної медичної допомоги мешканцям міста. Ціллю даної діяльності є зниження рівня захворюваності, покращення основних показників здоров’я населення у місті Полтава, зменшення показників інвалідності та смертності, збільшення середньої тривалості життя , особливо осіб працездатного віку.

Основні завдання та заходи на 2011р:

 • продовжити реформування системи охорони здоров’я шляхом подальшого впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини .Впровадження у роботу закладів сімейної медицини сучасних інформаційних технологій з відповідним комп’ютерним та програмним забезпеченням, продовження роботи по створенню загальноміської корпоративної медичної інформаційної мережі (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ);

 • впровадження сучасних перинатальних технологій в акушерстві, продовження впровадження в практику новітніх методів діагностики і лікування захворювань (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ);

 • продовжити забезпечення новітньою медичною лікувальною та діагностичною апаратурою лікувальних закладів (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ);

 • встановлення автономного опалення у лікувальних закладах з метою дотримання санітарного режиму та економії енергоносіїв (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ).

Основні проблеми та шляхи їх вирішення:

1. Проблема: необхідність наближення якісної та своєчасної медичної допомоги до кожної сім’ї.

Причина: розгалуженість міста.

Шляхи вирішення: продовжити відкриття лікарських амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, відкриття амбулаторій сімейної медицини (амбулаторія сімейної медицини 4-ї міської лікарня за адресою вул..Ветеринарна,32).

Ресурсне забезпечення: міський бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством - оснащення медичною апаратурою, меблями тощо.

2. Проблема: значна кількість ускладнень під час вагітності та пологів, поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом (включаючи ВІЛ\СНІД).

Причини: соціальні та екологічні фактори .

Шляхи вирішення: забезпечення умов безпечного материнства, формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді, удосконалення системи планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я населення, виконання міської програми «Репродуктивне здоров’я населення м. Полтави на період до 2015 року» відповідно до Державної Програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року».

Ресурсне забезпечення: міський бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

3. Проблема:необхідність підвищення базового рівня лікувальних закладів міста для покращення якості медичної допомоги , що неможливе без сучасного діагностичного та лікувального обладнання.

Причини: зношеність медичного обладнання у міських лікарнях.

Шляхи вирішення: виділення коштів за рахунок міського бюджету, спецфонду та «бюджету розвитку» для придбання сучасної медичної лікувальної та діагностичної апаратури для потреб лікувальних закладів міста. Орієнтовна мінімальна потреба - 16,5 млн.грн.

Ресурсне забезпечення: загальний бюджет, «Бюджет розвитку», спеціальний фонд, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4. Проблема: відсутність автономного опалення у більшості лікувальних закладів, встановлення якого забезпечить дотримання температурного режиму згідно санітарних норм у приміщеннях лікувальних закладів, економію бюджетних коштів.

Шляхи вирішення: встановлення автономного опалення в лікувальних закладах: 5-й , дитячій міських лікарнях, СШМД, ДМКСП.

Ресурсне забезпечення: міський бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством – не менше 5,0 млн.грн.

2. Зниження рівня захворювання населення на соціально-небезпечні хвороби, цукровий діабет, серцево-судинні та інші захворювання.

Основні завдання та заходи на 2011р.:

 • раннє виявлення соціально-небезпечного захворювання туберкульозу шляхом профілактичних флюорографічних обстежень. Забезпечити відсоток обстежень на рівні не нижче 98% ( управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ, міська СЕС);

 • зменшити показник ускладнень у осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарду шляхом застосування сучасних тромболітичних препаратів (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ);

 • розширення обсягу гарантованої безоплатної медичної допомоги, в першу чергу для ветеранів війни, пенсіонерів та дітей (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ);

 • забезпечення заходів щодо профілактики грипу (управління охорони здоров’я МВК, міські ЛПЗ, міська СЕС).

Основні проблеми та шляхи їх вирішення:

1. Проблема: поширення соціально-небезпечної хвороби – туберкульозу.

Причини: соціальні фактори.

Шляхи вирішення: Збільшення флюорографічних обстежень з метою раннього виявлення та лікування зазначеної хвороби. Впровадження ДОТС-стратегії, виконання Програми протидії захворювання на туберкульоз у 2007-2011 роках. Виконання наказу ГУОЗ ОДА №426-П від 10.12.08р.

Ресурсне забезпечення: міський бюджет.

2. Проблема: високий показник смертності або інвалідізація осіб, які перенесли гострий інфаркт міокарду.

Причини: соціальні і екологічні фактори .

Шляхи вирішення:Продовження застосування сучасних тромболітичних препаратів.

Ресурсне забезпечення: міський бюджет. У 2009р. використано 150,0 тис.грн., використано у 2010р. – 199,6 тис.грн., план на 2011р. – 150,0 тис.грн.

3. Проблема: значне погіршення основних показників здоров’я населення як у місті Полтаві, так і у державі в цілому, збільшення захворюваності, інвалідності та смертності, скорочення середньої тривалості життя , особливо осіб працездатного віку.

Причини: соціальні та екологічні фактори.

Шляхи вирішення: при формуванні бюджету наступного року передбачити збільшення видатків на медикаментозне забезпечення хворих, у першу чергу – пільгових верств населення (у тому числі – ветеранів Великої Вітчизняної війни). Продовження 100-відсоткового забезпечення коштами на придбання медикаментів СШМД та ДМКСП.

Максимальна потреба галузі охорони здоров’я на придбання медикаментів для пільгових верств населення дорівнює 10,2 млн.грн. (при плановому розрахунку 200 грн. на одного пільговика).

При затвердженні бюджету галузі охорони здоров’я постійно збільшуються видатки на пільгові медикаменти :2005р. - 755,0 тис.грн., 2006р.-1029,6 тис.грн., 2007р. - 1099,6 тис.грн., 2008р. - 1357,6 тис.грн., 2009р. - 1197,5 тис.грн., план на 2010р. – 1230,6 тис.грн.

Ресурсне забезпечення: міський бюджет. На 2011рік при наявності коштів буде збільшено видатки на дані верстви населення.

4. Проблема: підвищення захворюваності на грип та ГРВІ.

Причини: соціальні і екологічні фактори.

Шляхи вирішення: проведення заходів по профілактиці грипу.

Виконання Розпорядження міського голови №329-р від 11.10.10р. «Про заходи по профілактиці та боротьбі з грипом в м.Полтава на 2010-2011 роки».

2.2 Пенсійна реформа та розвиток системи загальнообов'язко-вого державного соціального страхування

Пенсійна система – це важлива складова програм соціального захисту населення. Від стабільності та ефективності системи залежить добробут громадян та рівень стабільності у суспільстві.

Реформування пенсійної системи - складний, і комплексний процес, який має істотно змінити баланс політичних, економічних та соціальних інтересів населення.

Метою реформування пенсійної системи є забезпечення належного рівня життя людей похилого віку на засадах соціальної справедливості. Пенсійна реформа має здійснюватися на системних засадах, перевірених досвідом інших країн та адаптованих до українських умов.

У світовій практиці дедалі ширше застосовується багаторівнева система пенсійного забезпечення, яка має три складові – солідарну (перший рівень), обов'язкову накопичувальну (другий рівень) та додаткову або добровільну накопичувальну (третій рівень). Таке поєднання забезпечує соціальні гарантії та фінансову стабільність пенсійної системи.

Для України найбільш прийнятною є багаторівнева пенсійна система. 3 урахуванням цього пенсійну реформу слід проводити за трьома напрямами: реформування солідарної системи, створення обов'язкової накопичувальної системи і розвиток добровільної накопичувальної системи. Солідарна система має запобігати бідності серед осіб похилого віку через перерозподіл частини коштів Пенсійного фонду в інтересах громадян, які одержували низькі доходи. Основною метою запровадження накопичувальної пенсійної системи є підвищення розміру пенсій за рахунок доходу, отриманого від інвестування частини пенсійних внесків громадян. При цьому пенсійні кошти мають накопичуватись як шляхом обов'язкового пенсійного страхування, так і створенням додаткових (добровільних) пенсійних заощаджень. На початкових етапах реформи пенсійне забезпечення осіб, які не братимуть участі в обов'язковій накопичувальній системі, здійснюватиметься за рахунок коштів солідарної системи.

Успішне реформування пенсійної системи вимагає створення економічних передумов, а саме: зростання виробництва, зміцнення фінансового стану підприємств, мінімізація прихованого безробіття, тіньової зайнятості, погашення заборгованості із заробітної плати, підвищення її розміру і збільшення питомої ваги у валовому внутрішньому продукті.

  1. Реформа системи освіти

Дошкільна освіта і покращання її якості.

Основні тенденції розвитку галузі. У м.Полтава сформовано розгалужену мережу навчальних закладів. У 2010/11 навчальному році функціонує 54 дошкільних навчальних заклади різних форм власності, в яких виховується 9,7 тис. дітей. Відсоток охоплення дітей від 2-х до 6-ти років дошкільною освітою становить 86%. Охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку становить 98,0%. У групи з короткотривалим перебуванням залучено 75 дітей.

Для дітей з особливими потребами у місті функціонують дошкільні навчальні заклади: спеціального призначення - № 78, санаторного типу - № 42, такі, що мають спеціальні групи для дітей з вадами слуху, мови, зору, розвитку - № 6, № 41, № 77, СНВК №№ 10 та 26.

За наслідками комплектації 2010 року відкрито 2 додаткових групи, всього ж за останні чотири роки в дошкільних навчальних закладах додатково відкрито 53 групи. Реалізується комплекс заходів щодо відновлення діяльності дошкільних навчальних закладів № 4 та № 64.

Вживаються заходи щодо оптимізації мережі з урахуванням демографічної ситуації, задоволення освітніх потреб кожного полтавця відповідно до його інтересів та здібностей. Управлінням освіти систематично поновлюється банк даних дітей дошкільного віку (від 0 до 6 років), які проживають у м. Полтаві.

Основні завдання на 2011 рік:

 • забезпечення рівня охоплення дошкільною освітою дітей, у першу чергу старшого дошкільного віку, не нижче 100 відсотків;

 • розширення мережі груп; формування дошкільних груп для організації ранньої корекції та лікувально-відновлювальної роботи;

 • посилення уваги до утримання, навчання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • реалізація принципу наступності між дошкільною і початковою освітою;

 • забезпечення дошкільних навчальних закладів належним навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами навчання і виховання;

 • посилення уваги до покращення організації, якості харчування, медичного обслуговування дітей;

 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Основні проблеми:

 • забезпечення функціонування дошкільних навчальних закладів з групами спеціального призначення (для дітей з вадами слуху, зору, мови, ортопедичного та серцево-судинного профілю, санаторні);

  • неузгодженість мережі дошкільних навчальних закладів з реальними потребами демографічної ситуації в місті та бюджетними можливостями;

  • недостатність коштів на фахову періодику, видання власних друкованих матеріалів з метою поширення передового педагогічного досвіду;

  • необхідність оновлення матеріально-технічної бази дошкільних закладів, придбання ліжок, меблів для ігрових та навчальних кімнат, оновлення обладнання харчоблоків, придбання комп’ютерної техніки для електронного зв’язку;

  • необхідність модернізації систем опалення та утеплення приміщень (заміни вікон на склопакети).

Ресурсне забезпечення: за рахунок коштів міського бюджету, районних бюджетів у межах кошторисних призначень управління освіти міськвиконкому та відділів освіти виконавчих комітетів районних рад, коштів, передбачених на фінансування міських освітніх програм та із залученням коштів державних субвенцій, спонсорських коштів.

Підвищення якості загальної середньої освіти.

Основні тенденції розвитку галузі. На початок 2009/2010 навчального року у місті функціонують 52 загальноосвітніх навчальних заклади усіх типів і форм власності, в яких, відповідно до фактичної наповнюваності, здобувають освіту 25034 учні.

Збережена мережа спеціальних навчальних закладів для дітей із особливими потребами (спеціальні загальноосвітні школи № 39 та № 40), в яких навчається 353 учні, для працюючої молоді функціонує вечірня (змінна) школа № 1, в якій навчається 725 учнів.

Щорічно безкоштовно надається можливість отримати базову та загальну середню освіту через екстернат підліткам і дорослим, які з тих чи інших причин не закінчили школу – близько 50 осіб. Для дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, організовується індивідуальне навчання - близько 200 учнів.

Для розвитку творчих здібностей сформовано мережу закладів для роботи з обдарованими дітьми: 10 гімназій, 1 ліцей, 3 спеціалізовані школи, в яких навчається 10521 учень. У 2010 році переможцями обласних олімпіад з базових дисциплін стали 116 учнів, а переможцями конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН – 74 учні загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Із суворим дотриманням вимог проведено зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників на базі 11 загальноосвітніх та 4 вищих навчальних закладів.

Продовжується черговий етап переходу основної школи на новий зміст освіти. Пріоритетним напрямом роботи визначена організація навчально-виховного процесу та підготовка вчителів до роботи за новими програмами у 10-х класах з 1 вересня 2010 року.

Відповідно до вимог сьогодення, поширення, систематизації досвіду роботи щодо запровадження інтерактивних методів навчання, удосконалення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу вже третій рік на базі міського методичного кабінету функціонують Центр практичної психології і соціальної роботи та Центр освітніх інноваційних технологій.

У школах міста проводиться значна робота щодо вибору майбутньої професії:

 • профільним навчанням охоплено 88,0% учнів 10-11 класів;

 • управлінням освіти спільно з міським центром зайнятості: проведено ярмарок професій за участю професійно-технічних навчальних закладів; протягом березня-квітня випускники закладів освіти міста пройшли тестування на визначення професійних якостей, надано консультативно-інформаційні послуги про сучасний стан ринку праці міста;

 • на виконання програми професійної орієнтації учнівської молоді у 23 загальноосвітніх навчальних закладах встановлені програмно-апаратні комплекси «Профорієнтаційний термінал».

У місті створена наскрізна система виховної роботи, що охоплює всі ланки освіти. Реалізується міська комплексна програма системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року, яка практично забезпечує комплексне виховання дітей і підлітків. Важливим кроком для вирішення багатьох молодіжних проблем став відкритий діалог між членами спілки лідерів учнівського самоврядування та представниками управлінь міськвиконкому з теми: «Молодіжне середовище: виклики, проблеми», під час якого запропоновано створення в Полтаві «Території здоров’я», запроваджено систематичні зустрічі працівників управління освіти з батьківською громадськістю у формі відкритого діалогу.

У минулому навчальному році зусилля освітян були направлені на систематизацію роботи щодо патріотичного виховання юних полтавців на основі любові до рідного міста, знання його історії та культури. Даний напрямок є пріоритетним і у 2010/11 н.р.

Виховання патріотів рідного міста неможливе без формування екологічної культури школярів, впровадження системи безперервної екологічної освіти.

З цією метою у 21 загальноосвітньому навчальному закладі діють класи природничого профілю, у 17 класах чотирнадцяти навчальних закладів вивчається 11 спецкурсів та факультативів екологічного спрямування).

З метою формування здоров’язберігаючого навчального середовища управлінням освіти здійснюються відповідні заходи, спрямовані на поліпшення фізкультурно-масової, оздоровчої та навчально-спортивної роботи серед учнівської молоді.

Проведено інвентаризацію спортивної бази навчальних закладів і забезпечено роботу щодо її ремонту, реконструкції та приведення у відповідність до діючих нормативів.

Здійснюється контроль за проходженням щорічного медичного огляду школярів, їх розподілом по групах (основної, підготовчої, спеціальної медичної) у відповідності зі станом здоров’я.

У школах, дошкільних та позашкільних навчальних закладах працює 91 практичний психолог та соціальний педагог. Працівники міської психолого-медико-педагогічної консультації надали фахову допомогу та провели діагностично-корекційні заняття більше ніж з 300 дітьми, які мають особливі потреби та надали майже 250 консультацій батькам.

У поточному році працівникам закладів освіти забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати. Педагогічні працівники отримали матеріальну допомогу на оздоровлення. П’ять кращих працівників галузі нагороджені щорічними преміями міського голови.

Турбуючись про збереження здоров’я дітей, за ініціативи міської влади та підтримці спонсорів 1423 учні перших класів забезпечені новими сучасними одномісними партами, а в усіх перших класах встановлені пристрої з очищеною озонованою питною водою. З метою енергозбереження та економії бюджетних коштів проведено заміну вікон на склопакети у 15 дошкільних та загальноосвітніх закладах.

Усі заклади освіти організовано розпочали 2010/2011 навчальний рік та своєчасно підготовлені до початку опалювального сезону.

Основні завдання на 2011 рік:

 • забезпечення реалізації комплексу заходів щодо чергового етапу переходу основної школи на новий зміст освіти;

 • упровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;

 • модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, придбання навчальних комп’ютерних комплексів, парт, меблів для навчальних кабінетів, навчального обладнання; забезпечення закладів освіти сучасними комп’ютерами, мультимедійними засобами навчання та інтерактивними дошками, оновлення обладнання харчоблоків.

 • впровадження в навчальний процес педагогічних електронних програмних засобів;

 • впровадження енергозберігаючих технологій в діяльність навчальних закладів, вжиття заходів щодо модернізації систем опалення, утеплення будівель та заміни вікон на склопакети;

 • продовження роботи щодо формування освітнього простору м. Полтава: випуск інформаційних листів та газет; активізація роботи психолого-педагогічного університету для батьків, міської психолого-медико-педагогічної консультації; удосконалення роботи центру практичної психології і соціальної роботи;

 • реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання та виховання учнів на історико-культурних традиціях рідного краю шляхом створення системи навчально - виховної роботи, в основу якої покладено ідею виховання патріота рідного міста;

 • всебічне сприяння отриманню середньої освіти дітьми з особливими потребами; забезпечення сучасним спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, модернізація навчально-реабілітаційної бази;

 • створення здоров’язберігаючого середовища в навчальних закладах міста шляхом: удосконалення просвітницької роботи; продовження і удосконалення проектів «Полтава–територія здоров’я»; поетапне встановлення парт-конторок, масажних килимків для ніг (для учнів 1-4 класів на базі навчально-виховних комплексів №№ 3, 10, 26, 45, 85, 86); ефективного використання басейнів ЗНЗ №№31,32,33 та спортивних антивандальних майданчиків (ЗНЗ №№ 1,3,4,14,17,29,32); футбольних полів (ЗНЗ №№26,28,31,37); футбольних майданчиків зі штучним покриттям (ЗНЗ №№ 10,14,16,25,37) та спортивного комплексу (по вул. Опитна,4-а): хокейних коробок, ковзанок.

Основні проблеми:

 • недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу для оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасними технічними та інформаційними засобами навчання (на підставі формульного розрахунку з урахуванням нормативу витрат на одного учня);

 • забезпечення функціонування шкіл нового типу (ліцею №1, спеціалізованих шкіл №№ 3, 5, 29, гімназій №№ 6, 9, 14, 17, 21, 28, 30, 31, 32, 33), фактична вартість утримання яких є більшою, ніж передбачено нормативом;

 • продовження роботи щодо технічного оснащення навчальних кабінетів природничо-математичного циклу, а саме – 19-и кабінетів відповідно до базового переліку;

 • інформатизацію навчального процесу у відповідності до вимог сьогодення (1 комп’ютер на 6 учнів 7-11 класів) – 1200 одиниць; заміну застарілих комп’ютерів на сучасні – 220 одиниць; 50 одиниць – забезпечення двостороннього електронного зв’язку;

 • недостатність коштів на фахову періодику, видання власних друкованих матеріалів з метою поширення передового педагогічного досвіду;

 • підвищення рівня соціально-економічного, фінансового забезпечення освітян міста.

Ресурсне забезпечення: за рахунок коштів міського бюджету, районних бюджетів у межах кошторисних призначень управління освіти міськвиконкому та відділів освіти виконавчих комітетів районних рад, коштів, передбачених на фінансування міських освітніх програм та із залученням коштів державних субвенцій, спонсорських коштів.

Підвищення рівня позашкільної освіти.

Основні тенденції розвитку галузі. Для забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей і підлітків у місті функціонує 4 позашкільні навчальні заклади, в яких виховуються близько 5,5 тис. дітей: Полтавський міський центр позашкільної освіти, на базі якого створено відділ по координації науково-дослідницької роботи учнів міста; Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, у складі якого 14 кімнат школяра у різних районах міста, Палац дитячої та юнацької творчості та комунальний заклад «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник».

З метою організації літнього відпочинку дітей сформована мережа 40 пришкільних та 1 профільного табору «Левада» з денним перебуванням для 2801 учня. Протягом чотирьох табірних змін у 2010 році в комунальному закладі «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник» організовано відпочинок для 1029 дітей, в тому числі на пільгових умовах: 915 дітей працівників бюджетної сфери, 91 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 70 дітей з багатодітних сімей, 6 дітей-інвалідів, 139 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 92 дітей з малозабезпечених родин, 22 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, повністю за кошти міського бюджету - 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах освіти міста. На організацію та проведення оздоровчої компанії використано: для забезпечення повноцінного харчування дітей – 456,4 тис.грн., для організації оздоровчої кампанії в КЗ ПЗОВ «Супутник» - 584,8 тис.грн.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академі я муніципального управління до 15-р i чч я академ її муніципального управління науковий вісник

  Документ
  ... для скликання секретарем-координатором позачергового засі ... економічного і соціальногорозвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради ... сті Одеса рішенням Одеської міської ради затверджено “Концепцію розвитку участі молод ...
 2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0

  Документ
  ... і та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя», затвердженого рішеннясьомої сесії Тернопільської міської радишостогоскликання ...
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... сесії відповідних комісії, комітету Ради ... ії до нього від 31 січня 1981 ... шення найгостріших проблем розвитку окремих регіонів: Програмусоціально-економічногорозвитку ... соціально-економічне становище України, у тому числі стан підготовки допозачергових ...
 4. Право xxi століття становлення та перспективи розвитку

  Документ
  ... сестри; до п'ятої – всі інші родичі; дошостої – дружина спадкодавця; досьомої – ... УСРР відбулося на ІІІ сесії ВУЦВК VІІІ скликання 12 жовтня 1924 р. ... міськоюрадою за поданням міського голови і є складовою частиною плану соціально-економічногорозвитку ...
 5. Україна хмельницька обласна рада рішення

  Документ
  ... соціальне - економ ... чного забезпечення та врегулювання відносин власності Головного управління агропромислового розвитку ... шеннямшостої позачергової сесії обласної ради ... шеннямсьомої сесії обласної ради від 31.01.2007 року №16-7/2007 "Про внесення змін до ...

Другие похожие документы..