Главная > Документ


територіальних цільових програм, реалізація яких передбачається у 2011 році

зп

Назва цільової програми

На виконання якого документу (ініціативи) розроблена

Коли і яким

документом

затверджена

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів за джерелами

фінансування (тис.грн.)

Відповідальні за реалізацію програми

Всього

Державний

бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінан-

сування

обласний

бюджет

районний

бюджет

міський

бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Стратегічний план економічного розвитку м.Полтава

Рушенням 27 сесії Полтавської міської ради 5 скликання від 23.04.08

-

-

-

-

-

-

структурні підрозділи МВК,

Рада підприємців, Рада директорів

Програма розвитку підприємництва

в місті Полтава

на 2011-2012 роки

ЗУ «Про держав-ну підтримку ма-лого підприєм-ництва»

№2063-ІІІ

від 19.10.00

Рішенням

поз. 7 сесії

Полтавської міської ради

6 скликання від 31.01.11

100,0

-

-

-

100,0

-

управління розвитку підприємни-цької діяльності

Програма приватизації об'єктів, що належать до комунальної власності м.Полтава на 2011рік

ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»

Затверд-жується

на початку року

30,0

-

-

-

30,0

-

управління майном комунальної власності міста – орган приватизації

Програма розвитку міського пасажирського транспорту м.Полтава на 2009-2011 роки

Рішенням 39 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 16.04.09

-

-

-

-

-

-

структурні підрозділи МВК,

СП «Умак», КП «Полтава-електроавто-транс»

«Програма охорони довкілля в м.Полтава

на 2009-2011 роки»

Рішення постійної комісії з питань інноваційного, науково-технічного екологічного розвитку, природокористування та безпеки життєдіяльності

Рішення позач.36 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 29.01.09

зі змінами внесеними

рішеннями позач 54 сесії 5 скликання від 3106.10 та позач.58 сесії 5 скликання від 21.10.10

1151,6

-

-

-

1151,6

-

Інспекція по контролю за благоустроєм міста,

УЖКГ ,

міське управління освіти

Програма розвитку загальної середньої освіти на 1999-2012рр.

Рішенням МВК

від 21.01.04 № 01

-

-

-

-

-

-

управління освіти

Програма «Вчитель»

Розп.МВК від 01.04.03 № 237

-

-

-

-

-

-

управління освіти

Програма патріотичного виховання дітей дошкільного віку та учнів на 2010-2015 роки

Рішення позачергової 54 сесії 5 скликання Полтавської міської ради від 31.05.10

52,7

-

-

-

52,7

-

управління освіти

Програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2015 рр.

Розробляється

48,0

-

-

-

48,0

-

управління освіти

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки

ЗУ «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України 02.09.04 №1148/2004 «Про національну док-трину розвитку фізичної культури і спорту»

Рішенням

15 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 5.06.07

590,0

-

-

-

590,0

-

управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради

Міська комплексна програма «Молодь Полтави» на 2007-2011 роки

Обласна програма «Молодь Полтавщини»

Рішенням

15 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 5.06.07

360,0

-

-

-

360,0

-

управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ПМЦСССДМ

Міська програма соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді на 2010-2011 роки

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Рішенням

50 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 25.02.10

255,0

-

-

-

255,0

-

Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська комплексна цільова Програма боротьби зі злочинністю на 2011-2015 роки

Рішенням

поз. 5 сесії

Полтавської міської ради

6 скликання від 24.12.10

100,0

-

-

-

100,0

-

відділ громадської безпеки та взаємодії з правоохорон-ними органами

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту міста Полтава на

2011-2013 роки»

З ініціативи управління з питань НС та ЦЗН

Рішенням

поз. 5 сесії

Полтавської міської ради

6 скликання від 24.12.10

2246,7

-

-

-

247,8

1998,9

управління з питань НС та ЦЗН

Міська Програма протизсувних заходів та відновлення попереднього стану земель, порушеного внаслідок природних умов (чинників) на 2006-2012 р.р.

З ініціативи управління з питань НС та ЦЗН

Рішення

12 сесія

Полтавської міської ради

5 скликання від 27.02.07

Першочергові невідкладні заходи

управління з питань НС та ЦЗН,

Управління капітального будівництва

4270,0

3000,0

-

-

-

1270,0

Протизсувні заходи ІІ черги

3200,0

2600,0

-

-

-

600,0

Разом

7470,0

5600,0

-

-

1870,0

-

Міська Програма забезпечення пожежної безпеки з 2011 по 2013 роки

З ініціативи ГУ МНС України в Полтавській області, на вико-нання обласної Програми

Розробляє-

ться

-

-

-

-

-

-

управління з питань НС та ЦЗН, Бюджетно-фінансове управління

Програма реформування системи управління житловим фондом м.Полтава на 2010-2014 р.р.

Рішення

позач. 47 сесія

5 скликання від 24.12.09

-

-

-

-

-

УЖКГ

Програма Діяльності житлово-комунального

господарства м. Полтави на 2011 р.

розробляється

58221,0

-

-

-

58221,0

-

УЖКГ

Програма розвитку міського – електротранспорту м. Полтава

на 2007- 2015 р.

Рішення

19 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання

від 11 09.07

-

-

-

-

-

-

УЖКГ

Програма соціального захисту інвалідів, розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року

Рішення

22 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання

від 06.12.07

-

-

-

-

-

-

управління соціального розвитку, РВК, структурні підрозділи

Програма зайнятості населення м. Полтава на 2010-2011 роки.

Рішенням

59 сесії

Полтавської міської ради

5 скликання від 25.02.10

-

-

-

-

-

-

МЦЗ, управління соціального розвитку, структурні підрозділи

Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Полтава «Турбота» на 2011 рік

Рішенням

поз. 6 сесії

Полтавської міської ради

6 скликання від 30.12.10

4500,0

-

-

-

4500,0

управління соціального розвитку, структурні підрозділи

«Міська комплексна програма «Про подальший розвиток зв’язків територіальної громади міста Полтави з містами країн світу» на період 2011 – 2014 роки».

Управління культури

Розробляється

-

-

-

-

-

-

відділ куль-турно-мисте-цької роботи управління культури

«Міська програма розвитку культури м.Полтава на 2011 – 2014 роки».

Управління культури

Розробляється

-

-

-

-

-

-

Відділ куль-турно-мисте-цької роботи управління культури

«Міська міжгалузева комплексна програма «Полтава туристична»

на 2011 – 2014 роки»

Управління культури

Розробляється

-

-

-

-

-

-

Відділ туриз-му та культур-ної спадщини управління культури

«Міська програма охорони культурної спадщини і збереження історичного середо-вища міста Полтави на 2010-2012 роки»

Управління культури

Рішення 46 сесії Полтавської міської ради 5 скликання від 10.12.09

10,0

-

-

-

10,0

-

відділ туриз-му та культур-ної спадщини управління культури

Програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011роках

ЗУ «Про затвер-дження Загально-державної прог-рами протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 рр.»

від 08.02.07р. №648-У

Рішення

17 сесії Полтавської міської ради

5 скликання від 09.08.07

-

-

-

-

-

-

управління охорони здоров’я, керівники міських лікувально – профілактичних закладів

Міська Програма «Репродуктивне здоров’я населення м.Полтава на період до 2015року»

Постанова КМУ від 27.12.06 №1849 «Про затвердження Державної Про-грами Репродук-тивне здоров’я нації на період до 2015 року

Рішенням 26 сесії Полтавської міської ради 5 скликання від 28.03.08

150,0

-

-

-

150,0

-

управління охорони здоров’я, керівники міських лікувально – профілактичних закладів

Програма «Цукровий діабет»

Указ Президента України від 21.05.99р. №545\99 «Про комплексну Прог-раму «Цукровий діабет»

Роз поряд-ження МВК від 10.08.99 №581р.

141,3

-

-

-

141,3

-

управління охорони здоров’я, керівники міських лікувально – профілактичних закладів

Міська Міжгалузева комплексна Програма «Здоров’я нації» на 2002-2011рр.

Розпорядження ОДА від 28.05.02 №160 «Про зат-вердження обласної Міжга-лузевої комплек-сної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011рр.

Розпорядження МВК «Про затверд-ження міської Міжгалузевої комплексної Програми «Здоров’я нації» на 2002-2011рр.

-

-

-

-

-

-

управління охорони здоров’я, керівники міських лікувально – профілактичних закладів

Програма «Дитяча стоматологія на 2008-2012 роки у м.Полтава»

Рішення

29 сесії Полтавської міської ради 5 скликання від 14.08.08

395,0

395,0

управління охорони здоров’я, керівники міських лікувально – профілактичних закладів

Програма розвитку житлового будівництва м.Полтава на 2011 рік

розробляється

-

-

-

-

-

-

управління економічних питань, замовники по будівництву житла

Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Полтава у засобах масової інформації на 2011 рік

ЗУ «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пре-су) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення»

Рішенням

поз. 6 сесії

Полтавської міської ради

6 скликання від 30.12.10

500,0

-

-

-

500,0

-

прес-служба міської ради

Міський голова О.МамайСкачать документ

Похожие документы:

 1. Академі я муніципального управління до 15-р i чч я академ її муніципального управління науковий вісник

  Документ
  ... для скликання секретарем-координатором позачергового засі ... економічного і соціальногорозвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради ... сті Одеса рішенням Одеської міської ради затверджено “Концепцію розвитку участі молод ...
 2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0

  Документ
  ... і та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя», затвердженого рішеннясьомої сесії Тернопільської міської радишостогоскликання ...
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... сесії відповідних комісії, комітету Ради ... ії до нього від 31 січня 1981 ... шення найгостріших проблем розвитку окремих регіонів: Програмусоціально-економічногорозвитку ... соціально-економічне становище України, у тому числі стан підготовки допозачергових ...
 4. Право xxi століття становлення та перспективи розвитку

  Документ
  ... сестри; до п'ятої – всі інші родичі; дошостої – дружина спадкодавця; досьомої – ... УСРР відбулося на ІІІ сесії ВУЦВК VІІІ скликання 12 жовтня 1924 р. ... міськоюрадою за поданням міського голови і є складовою частиною плану соціально-економічногорозвитку ...
 5. Україна хмельницька обласна рада рішення

  Документ
  ... соціальне - економ ... чного забезпечення та врегулювання відносин власності Головного управління агропромислового розвитку ... шеннямшостої позачергової сесії обласної ради ... шеннямсьомої сесії обласної ради від 31.01.2007 року №16-7/2007 "Про внесення змін до ...

Другие похожие документы..