textarchive.ru

Главная > Документ


ВАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»

Річна фінансова звітність

відкритого акціонерного товариства

Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»

станом на кінець дня 31 грудня 2008 року

Перелік

Зміст

Сторінка

Загальна інформація про діяльність банку

..............................................

9

Баланс

..............................................

64

Звіт про фінансові результати

..............................................

66

Звіт про власний капітал

..............................................

68

Звіт про рух грошових коштів

..............................................

71

Облікова політика (Примітка 1)

..............................................

74

Примітка 2

..............................................

98

Примітка 3

..............................................

100

Примітка 4

..............................................

102

Примітка 5

..............................................

103

Примітка 6

..............................................

105

Примітка 7

..............................................

105

Примітка 8

..............................................

109

Примітка 9

..............................................

125

Примітка 10

..............................................

131

Примітка 11

..............................................

132

Примітка 12

..............................................

132

Примітка 13

..............................................

132

Примітка 14

..............................................

133

Примітка 15

..............................................

138

Примітка 16

..............................................

144

Примітка 17

..............................................

145

Примітка 18

..............................................

145

Примітка 19

..............................................

146

Примітка 20

..............................................

147

Примітка 21

..............................................

148

Примітка 22

..............................................

149

Примітка 23

..............................................

150

Примітка 24

..............................................

150

Примітка 25

..............................................

151

Примітка 26

..............................................

152

Примітка 27

..............................................

154

Примітка 28

..............................................

157

Примітка 29

..............................................

158

Примітка 30

..............................................

159

Примітка 31

..............................................

160

Примітка 32

..............................................

161

Примітка 33

..............................................

165

Примітка 34

..............................................

165

Примітка 35

.............................................

166

Примітка 36

.............................................

167

Примітка 37

.............................................

174

Примітка 38

.............................................

191

Примітка 39

.............................................

194

Примітка 40

.............................................

196

Примітка 41

.............................................

196

Примітка 42

.............................................

198

Примітка 43

.............................................

205

Примітка 44

.............................................

206

Примітка 45

.............................................

206

Примітка 46

.............................................

206

Примітка 47

.............................................

207

Довідка про проведену роботу щодо отримання в письмовій формі підтверджень залишків особових рахунків за всіма рахунками юридичних осіб за станом на 01.01.2009р.

208

1. Загальна інформація про діяльність Банку

Найменування Банку:Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – ВАТ АБ “Укргазбанк”

Місцезнаходження: 03087 м. Київ, вул. Єреванська 1.

Поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська, 39

Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство

Дата звітності за звітний період: за станом на кінець дня 31 грудня 2008 року

Функціональна валюта та валюта звітності: гривня

Одиниця виміру: тисяча гривень

У 1993 році створено та зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний Комерційний Банк "Хаджибейбанк", правонаступником якого є ВАТ АБ “Укргазбанк”.  Розпочинається активна комерційна і фінансова діяльність Банку. Впроваджено програмний комплекс “Клієнт-Банк”, що дозволяє забезпечити якісне та оперативне обслуговування клієнтів.

У 1996 році Банк змінює назву на АБ “Інтергазбанк”, отримує ліцензію Національного банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями і приєднується до міжнародної системи REUTERS, яка дає змогу в найкоротші терміни здійснювати всі види міжнародних фінансових розрахунків та вести активну діяльність на валютному ринку України.

У 1997 році Банк реорганізовано в Акціонерний банк “Укргазбанк” у формі закритого акціонерного товариства. Банк активно інтегрується до газового комплексу України: його клієнтами стають потужні газопостачальники – ДАХК “Укргаз”, АТЗТ “Інтергаз” та ін., та отримує генеральну ліцензію на право здійснення банківських операцій. Банк стає повноправним членом Української Міжбанківської Валютної Біржі (УМВБ).

У 1998 році Банк нарощує темпи капіталізації внаслідок другої емісії акцій акціонерного товариства. Цього ж року Банк входить до складу Асоціації Українських Банків (АУБ).

У 1999 році Банк здійснює третю емісію акцій, збільшуючи свій статутний фонд з 6,90 млн. грн. – до 13,95 млн. грн. Для реалізації стратегічного плану розвитку Банк розширює ліцензію на право залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

У 2000 році у рамках концепції універсалізації банківських послуг Банком проведено емісію локальних платіжних карток "ЕНЕРГІЯ™", за допомогою яких впроваджено зарплатні проекти для найбільших клієнтів АБ "Укргазбанк". Цього ж року Банк став принциповим членом міжнародної асоціації Europay International.

У 2001 році Банк реорганізовано в Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк". З метою активного просування банківських послуг у регіони Банк збільшив кількість регіональних відділень в Україні до 40 установ. Цього ж року Банк отримав статус фінансового менеджера та агента із залучення фінансових інвестицій ЗАТ "Єврокар".

У 2002 році Банк розширює присутність на ринку. На кінець року функціонувало 17 філій та 34 безбалансових відділення Банку в 13 областях України. Враховуючи динамічне зростання обсягу активних та пасивних операцій Банку у порівнянні з іншими банківськими установами Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків своїм рішенням включила ВАТ АБ “Укргазбанк” до групи крупних банків України.

У 2003 році ВАТ АБ "Укргазбанк" емітував власну платіжну картку МПС VISA. На кінець липня обсяг емісії платіжних карток Банку склав понад 88 тисяч штук. Цього ж року ВАТ АБ "Укргазбанк" виграв тендер Світового банку на обслуговування рахунків для розміщення коштів Світового банку, спрямованих на фінансування проекту "Розвиток приватного сектору". Збільшилась кількість фінансових установ Банку. На кінець року 18 філій та 45 безбалансових відділень якісно обслуговували клієнтів у 17 регіонах країни.

У 2004 році ВАТ АБ "Укргазбанк" збільшив свій статутний фонд до 120 млн. грн. та увійшов у першу двадцятку банків України. Значно зросла емісія платіжних карток Банку. На кінець року вона складала майже 180 тисяч штук. Оцінивши належним чином якість та зручність проведення розрахунків через карткові рахунки за участю ВАТ АБ “Укргазбанк” провідні компанії країни, великі державні структури, бюджетні організації та навчальні заклади розпочали разом з Банком реалізацію спільних зарплатних проектів. Всього за рік було запроваджено 268 зарплатних проектів. На кінець року 1 517 працівників обслуговували майже 220 тисяч приватних та корпоративних клієнтів у головному офісі, 20 філіях та 76 відділеннях Банку. Чистий прибуток Банку склав 12,16 млн. грн.

У 2005 році універсалізація послуг ВАТ АБ “Укргазбанк” дозволяє задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів. Банк пройшов сертифікацію термінального устаткування (POS-термінали та банкомати) у міжнародній платіжній системі MasterCard WorldWide, розпочав еквайрінг чіп-карт даної платіжної системи та посів третє місце серед торговців корпоративними облігаціями в Першій Фондовій Торгівельній Системі за підсумками жовтня 2005 року. У листопаді впровадив нову систему біометричної ідентифікації клієнтів у депозитарії – "МАСТ-IПРА "Депозитарій". Збільшилась мережа філій та відділень Банку. На кінець року Банк мав 120 своїх представництв майже в усіх регіонах країни. Обсяг емісії міжнародних платіжних карток перевищив 260 тисяч штук. З них понад десять тисяч карток є чіповими, що значно підвищує рівень захищеності відповідних карткових рахунків. Розпочинається введення в обіг карток з паливним додатком “PetrolPlus”. Термінальна мережа ВАТ АБ “Укргазбанк” і банків-партнерів у системі “УкрКарт” стала нараховувати 1 325 банкоматів та POS-терміналів. Статутний фонд Банк збільшує до 170 млн. грн. Чистий прибуток Банку склав 13,8 млн. грн.

У 2006 році ВАТ АБ “Укргазбанк” був затверджений як пілотний банк у проекті Міжнародної фінансової корпорації (IFC) “Корпоративне управління в банківському секторі України”. Як наслідок реалізації цього проекту у Банку значно підвищилась ефективність управління банківськими процесами. У липні 2006 року міжнародне кредитне агентство Moody's Investors Serviceнадало ВАТ АБ “Укргазбанк” довгостроковий депозитний рейтинг в іноземній валюті B2 і рейтинг фінансової стабільності Е+. Прогноз по рейтингам - стабільний. Все це сприяло залученню від іноземних банків дебютного синдикованого кредиту на суму 16 млн. доларів США. У другій половині року Банк здійснив випуск та розміщення корпоративних облігацій на суму 100 млн. грн. На кінець року 2 507 працівників Банку у 164 центральних та регіональних установах обслуговували понад 314 тисяч приватних та корпоративних клієнтів. Термінальна мережа ВАТ АБ “Укргазбанк” і банків-партнерів нараховувала 2 518 банкоматів та банківських POS-терміналів, в яких клієнти Банку можуть користуватися платіжною карткою за пільговим тарифом. Чистий прибуток Банку склав 30,8 млн. грн.

У 2007 році Банк відзначився значним зростанням показників діяльності та збільшив статутний фонд до 500 млн. грн. У 2007 році ВАТ АБ «Укргазбанк» отримав другий синдикований кредит на суму 46 млн. дол. США та клубний кредит на суму 20 млн. дол. США.

У вересні 2007 року рейтингова агенція Fitch Ratings присвоїла ВАТ АБ «Укргазбанк» довгостроковий рейтинг дефолту емітента 'B-' зі стабільним прогнозом, національний довгостроковий рейтинг 'BBB- (ukr)' зі стабільним прогнозом, короткостроковий РДЕ 'B', індивідуальний 'D/E', Підтримка '5'. Крім того, в серпні 2007 року Банк підвищив свій довгостроковий рейтинг від національної агенції Credit Rating до uaA (за національною шкалою) порівняно з uaA- у липні 2007р.

У 2007 році ВАТ АБ "Укргазбанк" досяг значних результатів на ринку цінних паперів. Банк розмістив муніципальні облігації м. Луганська на суму 29,3 млн. грн. Крім цього, ВАТ АБ "Укргазбанк" розмістив власні корпоративні облігації на суму близько 407 млн. грн., а також першим в Україні випустив і розмістив власні іпотечні облігації на суму 50 млн. грн.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Акціонерний банк “укргазпромбанк”

  Документ
  ... 16003010100118 IINB UAUK АБ “Укргазбанк”, вул. Єреванська, 1, ... автомобільних кранів”; ВАТ „Червоноградський завод металоконструкц ... дкритого акціонерного товариства Акціонернийбанк „Укргазпромбанк” на Публічне акціонерне товариства Акціонернийбанк „ ...
 2. Стаття 1 загальні положення

  Документ
  ... ії АКБ «Народний банк» шляхом приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умовах філії. Орган ... ічне акціонерне товариство акціонернийбанк «Укргазбанк»; російською мовою: Публичное акционерное общество акционерный банк «Укргазбанк»; англ ...
 3. Дочірнє підприємство " Запорізьке спеціалізоване управління № 1"

  Документ
  ... акціонерне товариство "КИЇВЗОВНІШТРАНС" фірма "КЗТ-Запоріжжя "ВАТ" ... дальністю"КОНСУЛЬТ" Публічне акціонерне товариство Акціонернийбанк "УКРГАЗБАНК" Товариство з обмеженою відпов ... фiлiї дирекцiя первинної мережi ВАТ "Укртелеком" Товариство з обмеженою ...
 4. Інформація про банк 1 загальні положення

  Документ
  ... акціонерне товариство “Полтава-банк” є правонаступником Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного ... ВАТ “БПС-Банк” (Мінськ, Білорусь), ВАТ «Банк ВТБ (Москва, Росія), ВАТ “Альфа-банк ... ПАТ «Укргазбанк» в ...
 5. Квартальна інформація Зміна до Квартальної інформації Вступ Розділ I

  Документ
  ... ндустріалбанк", члена Спостережної Ради ВАТ "Запоріжкокс", члена Ради Громадського ... Ревізійної комісії ПАТ "Акціонернийбанк "Експрес-Банк", код ЄДРПОУ 20053145. На ... "Укргазбанк" 320478 16000111698 мультивалютний рахунок (USD, EUR, XAU, UAH) ПАТ "БАНК ...

Другие похожие документы..