textarchive.ru

Главная > Документ

1

Смотреть полностью

ВАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»

Річна фінансова звітність

відкритого акціонерного товариства

Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»

станом на кінець дня 31 грудня 2008 року

Перелік

Зміст

Сторінка

Загальна інформація про діяльність банку

..............................................

9

Баланс

..............................................

64

Звіт про фінансові результати

..............................................

66

Звіт про власний капітал

..............................................

68

Звіт про рух грошових коштів

..............................................

71

Облікова політика (Примітка 1)

..............................................

74

Примітка 2

..............................................

98

Примітка 3

..............................................

100

Примітка 4

..............................................

102

Примітка 5

..............................................

103

Примітка 6

..............................................

105

Примітка 7

..............................................

105

Примітка 8

..............................................

109

Примітка 9

..............................................

125

Примітка 10

..............................................

131

Примітка 11

..............................................

132

Примітка 12

..............................................

132

Примітка 13

..............................................

132

Примітка 14

..............................................

133

Примітка 15

..............................................

138

Примітка 16

..............................................

144

Примітка 17

..............................................

145

Примітка 18

..............................................

145

Примітка 19

..............................................

146

Примітка 20

..............................................

147

Примітка 21

..............................................

148

Примітка 22

..............................................

149

Примітка 23

..............................................

150

Примітка 24

..............................................

150

Примітка 25

..............................................

151

Примітка 26

..............................................

152

Примітка 27

..............................................

154

Примітка 28

..............................................

157

Примітка 29

..............................................

158

Примітка 30

..............................................

159

Примітка 31

..............................................

160

Примітка 32

..............................................

161

Примітка 33

..............................................

165

Примітка 34

..............................................

165

Примітка 35

.............................................

166

Примітка 36

.............................................

167

Примітка 37

.............................................

174

Примітка 38

.............................................

191

Примітка 39

.............................................

194

Примітка 40

.............................................

196

Примітка 41

.............................................

196

Примітка 42

.............................................

198

Примітка 43

.............................................

205

Примітка 44

.............................................

206

Примітка 45

.............................................

206

Примітка 46

.............................................

206

Примітка 47

.............................................

207

Довідка про проведену роботу щодо отримання в письмовій формі підтверджень залишків особових рахунків за всіма рахунками юридичних осіб за станом на 01.01.2009р.

208

1. Загальна інформація про діяльність Банку

Найменування Банку:Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – ВАТ АБ “Укргазбанк”

Місцезнаходження: 03087 м. Київ, вул. Єреванська 1.

Поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська, 39

Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство

Дата звітності за звітний період: за станом на кінець дня 31 грудня 2008 року

Функціональна валюта та валюта звітності: гривня

Одиниця виміру: тисяча гривень

У 1993 році створено та зареєстровано акціонерне товариство закритого типу — Акціонерний Комерційний Банк "Хаджибейбанк", правонаступником якого є ВАТ АБ “Укргазбанк”.  Розпочинається активна комерційна і фінансова діяльність Банку. Впроваджено програмний комплекс “Клієнт-Банк”, що дозволяє забезпечити якісне та оперативне обслуговування клієнтів.

У 1996 році Банк змінює назву на АБ “Інтергазбанк”, отримує ліцензію Національного банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями і приєднується до міжнародної системи REUTERS, яка дає змогу в найкоротші терміни здійснювати всі види міжнародних фінансових розрахунків та вести активну діяльність на валютному ринку України.

У 1997 році Банк реорганізовано в Акціонерний банк “Укргазбанк” у формі закритого акціонерного товариства. Банк активно інтегрується до газового комплексу України: його клієнтами стають потужні газопостачальники – ДАХК “Укргаз”, АТЗТ “Інтергаз” та ін., та отримує генеральну ліцензію на право здійснення банківських операцій. Банк стає повноправним членом Української Міжбанківської Валютної Біржі (УМВБ).

У 1998 році Банк нарощує темпи капіталізації внаслідок другої емісії акцій акціонерного товариства. Цього ж року Банк входить до складу Асоціації Українських Банків (АУБ).

У 1999 році Банк здійснює третю емісію акцій, збільшуючи свій статутний фонд з 6,90 млн. грн. – до 13,95 млн. грн. Для реалізації стратегічного плану розвитку Банк розширює ліцензію на право залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

У 2000 році у рамках концепції універсалізації банківських послуг Банком проведено емісію локальних платіжних карток "ЕНЕРГІЯ™", за допомогою яких впроваджено зарплатні проекти для найбільших клієнтів АБ "Укргазбанк". Цього ж року Банк став принциповим членом міжнародної асоціації Europay International.

У 2001 році Банк реорганізовано в Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк". З метою активного просування банківських послуг у регіони Банк збільшив кількість регіональних відділень в Україні до 40 установ. Цього ж року Банк отримав статус фінансового менеджера та агента із залучення фінансових інвестицій ЗАТ "Єврокар".

У 2002 році Банк розширює присутність на ринку. На кінець року функціонувало 17 філій та 34 безбалансових відділення Банку в 13 областях України. Враховуючи динамічне зростання обсягу активних та пасивних операцій Банку у порівнянні з іншими банківськими установами Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків своїм рішенням включила ВАТ АБ “Укргазбанк” до групи крупних банків України.

У 2003 році ВАТ АБ "Укргазбанк" емітував власну платіжну картку МПС VISA. На кінець липня обсяг емісії платіжних карток Банку склав понад 88 тисяч штук. Цього ж року ВАТ АБ "Укргазбанк" виграв тендер Світового банку на обслуговування рахунків для розміщення коштів Світового банку, спрямованих на фінансування проекту "Розвиток приватного сектору". Збільшилась кількість фінансових установ Банку. На кінець року 18 філій та 45 безбалансових відділень якісно обслуговували клієнтів у 17 регіонах країни.

У 2004 році ВАТ АБ "Укргазбанк" збільшив свій статутний фонд до 120 млн. грн. та увійшов у першу двадцятку банків України. Значно зросла емісія платіжних карток Банку. На кінець року вона складала майже 180 тисяч штук. Оцінивши належним чином якість та зручність проведення розрахунків через карткові рахунки за участю ВАТ АБ “Укргазбанк” провідні компанії країни, великі державні структури, бюджетні організації та навчальні заклади розпочали разом з Банком реалізацію спільних зарплатних проектів. Всього за рік було запроваджено 268 зарплатних проектів. На кінець року 1 517 працівників обслуговували майже 220 тисяч приватних та корпоративних клієнтів у головному офісі, 20 філіях та 76 відділеннях Банку. Чистий прибуток Банку склав 12,16 млн. грн.

У 2005 році універсалізація послуг ВАТ АБ “Укргазбанк” дозволяє задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів. Банк пройшов сертифікацію термінального устаткування (POS-термінали та банкомати) у міжнародній платіжній системі MasterCard WorldWide, розпочав еквайрінг чіп-карт даної платіжної системи та посів третє місце серед торговців корпоративними облігаціями в Першій Фондовій Торгівельній Системі за підсумками жовтня 2005 року. У листопаді впровадив нову систему біометричної ідентифікації клієнтів у депозитарії – "МАСТ-IПРА "Депозитарій". Збільшилась мережа філій та відділень Банку. На кінець року Банк мав 120 своїх представництв майже в усіх регіонах країни. Обсяг емісії міжнародних платіжних карток перевищив 260 тисяч штук. З них понад десять тисяч карток є чіповими, що значно підвищує рівень захищеності відповідних карткових рахунків. Розпочинається введення в обіг карток з паливним додатком “PetrolPlus”. Термінальна мережа ВАТ АБ “Укргазбанк” і банків-партнерів у системі “УкрКарт” стала нараховувати 1 325 банкоматів та POS-терміналів. Статутний фонд Банк збільшує до 170 млн. грн. Чистий прибуток Банку склав 13,8 млн. грн.

У 2006 році ВАТ АБ “Укргазбанк” був затверджений як пілотний банк у проекті Міжнародної фінансової корпорації (IFC) “Корпоративне управління в банківському секторі України”. Як наслідок реалізації цього проекту у Банку значно підвищилась ефективність управління банківськими процесами. У липні 2006 року міжнародне кредитне агентство Moody's Investors Serviceнадало ВАТ АБ “Укргазбанк” довгостроковий депозитний рейтинг в іноземній валюті B2 і рейтинг фінансової стабільності Е+. Прогноз по рейтингам - стабільний. Все це сприяло залученню від іноземних банків дебютного синдикованого кредиту на суму 16 млн. доларів США. У другій половині року Банк здійснив випуск та розміщення корпоративних облігацій на суму 100 млн. грн. На кінець року 2 507 працівників Банку у 164 центральних та регіональних установах обслуговували понад 314 тисяч приватних та корпоративних клієнтів. Термінальна мережа ВАТ АБ “Укргазбанк” і банків-партнерів нараховувала 2 518 банкоматів та банківських POS-терміналів, в яких клієнти Банку можуть користуватися платіжною карткою за пільговим тарифом. Чистий прибуток Банку склав 30,8 млн. грн.

У 2007 році Банк відзначився значним зростанням показників діяльності та збільшив статутний фонд до 500 млн. грн. У 2007 році ВАТ АБ «Укргазбанк» отримав другий синдикований кредит на суму 46 млн. дол. США та клубний кредит на суму 20 млн. дол. США.

У вересні 2007 року рейтингова агенція Fitch Ratings присвоїла ВАТ АБ «Укргазбанк» довгостроковий рейтинг дефолту емітента 'B-' зі стабільним прогнозом, національний довгостроковий рейтинг 'BBB- (ukr)' зі стабільним прогнозом, короткостроковий РДЕ 'B', індивідуальний 'D/E', Підтримка '5'. Крім того, в серпні 2007 року Банк підвищив свій довгостроковий рейтинг від національної агенції Credit Rating до uaA (за національною шкалою) порівняно з uaA- у липні 2007р.

У 2007 році ВАТ АБ "Укргазбанк" досяг значних результатів на ринку цінних паперів. Банк розмістив муніципальні облігації м. Луганська на суму 29,3 млн. грн. Крім цього, ВАТ АБ "Укргазбанк" розмістив власні корпоративні облігації на суму близько 407 млн. грн., а також першим в Україні випустив і розмістив власні іпотечні облігації на суму 50 млн. грн.

Протягом року Банк відкрив 123 нових відділення, і, таким чином, на кінець року регіональна мережа ВАТ АБ «Укргазбанк» налічувала 287 установ в усіх регіонах України. Кількість співробітників Банку на кінець 2007 року перевищила 3400 осіб.

За результатами року Міжнародна платіжна система Visa International визнала ВАТ АБ «Укргазбанк» кращим спонсором року та відзначила Банк Дипломом «Найактивніший банк 2007 року».

В рамках конкурсу «MasterCard Банк року» громадськість визнала ВАТ АБ «Укргазбанк» одним із переможців у номінації «Найнадійніший банк року 2007».

У 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» увійшов до групи найбільших вітчизняних кредитно-фінансових установ. Збільшив статутний фонд до 700 млн. грн.

У 2008 році на ринку цінних паперів ВАТ АБ “Укргазбанк” визнано абсолютним лідером торгів корпоративними облігаціями серії “С”, обсяг торгів якими досяг 1,26 млрд.грн. В серпні 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк», як андеррайтер розмістив облігації місцевої позики м. Бориспіль на суму 9,0 млн. грн.

У серпні 2008 року Банк залучив синдикований кредит строком на один рік на суму 23 млн. доларів США. Залучені кошти було спрямовано на фінансування зовнішньоторговельних операцій клієнтів Банку.

У липні звітного року ВАТ АБ “Укргазбанк” запроваджує надання нової послуги для клієнтів-фізичних осіб – операції на ринку “Forex”.

За розміром депозитного портфеля фізичних осіб ВАТ АБ “Укргазбанк” увійшов до першої десятки вітчизняних фінансових установ.

Протягом 2008 року Банком було відкрито 101 точку продажу. Таким чином, на кінець 2008 року регіональна мережа ВАТ АБ “Укргазбанк” налічувала понад 390 установ по всій Україні. Кількість працівників Банку на кінець 2008 року налічувала понад 5 000 осіб.

Чистий прибуток Банку за підсумками 2008 року склав 204,2 млн. грн.

За результатами дослідження рівня інформаційної прозорості 30 найбільших банків, яке проводилось у 2008 році Агенцією фінансових ініціатив спільно зі Службою рейтингів корпоративного управління Standard & Poor's, ВАТ АБ “Укргазбанк” посів перше місце у рейтингу з показником транспарентності 71,2%, що є найкращим показником в історії подібних досліджень в Україні.

Види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати банк.

Банк проводить наступні банківські операції, передбачені Статутом банку, на підставі банківської ліцензії № 123 від 19 листопада 2001 року, наданої Національним банком України:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

З 05 липня 2007 року ВАТ АБ “Укргазбанк”, згідно з дозволом Національного банку України № 123-3, має право здійснювати наступні операції:

- Операції з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

- Емісія власних цінних паперів.

- Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

- Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

- Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

- Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

- Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках ;

- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

- Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

- Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Банк має ліцензію Серії АБ №124927, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 09.02.2005 року строком дії до 09.02.2010 року, на здійснення Професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Членство в міжнародних системах грошових переказів:

Банк здійснює відправлення та виплату коштів через міжнародні системи грошових переказів Western Union, Contact, Leader, Anelik та MoneyGram.

Western Union. Банк працює з системою з серпня 2002 року в якості субагента системи на підставі договору з АКБ “Трансбанк” (АКБ "Трансбанк" – агент системи).

Сontact. Банк працює з системою з червня 2006 року в якості прямого агента.

Leader. Банк працює з системою з жовтня 2006 року в якості прямого агента.

MoneyGram. Банк працює з системою з травня 2007 року в якості прямого агента.

Anelik. Банк працює з системою з травня 2007 року в якості субагента системи на підставі договору з Банком “Грант” (Банк " Грант " – агент системи).

Членство в міжнародних платіжних системах:

ВАТ АБ “Укргазбанк” є членом міжнародних карткових платіжних систем:

 • MasterCard WorldWide (з 2000 року, принципове членство (Principal member))

 • Visa International (з 2002 року, принципове членство (Principal member))

 • УкрКарт (з 2002 року)

З 2006 року ВАТ АБ “Укргазбанк” на підставі укладеної з компанією American Express маркетингової угоди розповсюджує платіжні картки American Express.

Членство в міжбанківських об’єднаннях, біржах, асоціаціях:

ВАТ АБ "Укргазбанк" є членом:

 • Асоціації українських банків,

 • Асоціації "Перша Фондова Торгівельна Система",

 • ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз",

 • Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв,

 • Асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз",

 • ЗАТ "Українська міжбанківська валютна біржа",

 • ЗАТ "Українська фондова біржа",

 • Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

 • Асоціації «Регіональний фондовий союз»;

 • ВАТ «Фондова біржа «ПФТС»;

 • ВАТ «Фондова біржа «Перспектива».

Стратегічна мета банку.

Місія. ВАТ АБ “Укргазбанк” прагне бути провідною загальнодержавною фінансовою установою з надання класичних та інноваційних банківських послуг, максимально адаптованих до потреб цільових груп клієнтів.

Зміст діяльності Банку полягає у гармонійному поєднанні економічних прагнень клієнтів, акціонерів та персоналу Банку, суспільства та держави.

Динамічний розвиток забезпечив входження ВАТ АБ “Укргазбанк” у двадцятку найбільших українських банків та присутність у всіх сегментах ринку банківських послуг, орієнтованих як на роздрібних, так і на корпоративних клієнтів.

Розмір Банку, його представництво через філії та відділення у більшості регіонів України, обслуговування багатьох державних установ свідчать про становлення ВАТ АБ “Укргазбанк” як фінансової установи загальнонаціонального масштабу. Значний обсяг коштів, залучених від приватних осіб, досить значні обсяги кредитування населення та обслуговування соціальних виплат підвищують роль Банку як соціально значущої фінансової установи.

Ми прагнемо забезпечувати баланс між досягненням привабливих результатів діяльності та забезпеченням надійності Банку, орієнтації на потреби клієнта та прозорості у діяльності, як пріоритетних показників якості банківської установи.

Разом з тим, ВАТ АБ “Укргазбанк” і надалі зберігатиме та підтримуватиме статус універсального та системного банку.
Стратегiчнi цiлi Банку. Головною метою «Укргазбанку» на наступні роки є не лише підтвердження статусу одного із найбільших банків, але й підвищення рейтингу Банку в межах другої десятки банків.
У наступні періоди Банк поповнюватиме перелік продуктів, які користуються найбільшим попитом клієнтів, а також на партнерських засадах пропонуватиме клієнтам оптимізацію продуктів, розроблених у докризовий період.
Також планується продовження реінжинірингу бізнес-процесів з метою здешевлення операційної діяльності та забезпечення високої доходності.
З огляду на значну кількість клієнтів, Банк намагатиметься оптимізувати витрати на їх обслуговування шляхом розвитку мережі терміналів самообслуговування. Це дозволить скоротити витрати Банку та збільшити кількість банківських продуктів, що продаються одному клієнту. Активне використання клієнтом декількох продуктів не тільки підвищує доходність операцій, а й слугує фактором утримання клієнта, при цьому нецінова складова набуває все більшого значення.

Крім того, Банк і надалі продовжуватиме удосконалення механізмів управління ризиками.

Тактика Банку формується виходячи з кон’юнктурних особливостей ринку. Визначальним фактором конкурентоспроможності в поточній ситуації є доступ до ресурсів.

Таким чином, Банк використовуватиме усі класичні підходи до ведення бізнесу в фінансовому секторі за рахунок удосконалення існуючих та розвитку нових каналів продажів, орієнтації на визначені сегменти ринку, пошуку нової ринкової ніші, яка б забезпечувала баланс між економічними інтересами акціонерів та клієнтів Банку.

Спеціалізація банку.

ВАТ АБ “Укргазбанк” є універсальним банком національного масштабу.

Характеристика банківської діяльності.

15 років успішної діяльності на ринку банківських послуг ВАТ АБ “Укргазбанк” відзначив якісними зрушеннями та позитивними фінансовими результатами.

У 2008 році Банк увійшов до першої (найбільшої) групи банків за класифікацією НБУ та збільшив статутний фонд до 700 млн. грн. Фінансовий результат за підсумками 2008 року склав 204,2 млн. грн., що у 2 рази перевищує показник 2007 року. Балансовий капітал Банку зріс на 524 млн. грн. і досяг 1 453 млн. грн., чисті активи Банку зросли на 43,5% та становили 14 803 млн. грн. на кінець року.

У 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» продовжував активну діяльність на ринку цінних паперів. У звітному році Банк визнано абсолютним лідером торгів корпоративними облігаціями серії “С”, обсяг торгів якими досяг 1,26 млрд.грн.

В серпні 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк», як андеррайтер розмістив облігації місцевої позики м. Бориспіль на суму 9,0 млн. грн. Національне агентство “Кредит Рейтинг” присвоїло цим облігаціям рейтинг інвестиційного класу на рівні “uaA”.

Протягом року Банк підтвердив статус надійного партнера на міжнародному ринку капіталів. Так, у червні 2008 року Банк своєчасно погасив черговий синдикований кредит на суму 46 млн. доларів США, який було залучено у червні 2007 року, а у грудні 2008 року - клубний кредит у розмірі 20 млн. доларів США, залучений у грудні 2007 року.

У серпні 2008 року Банк черговий раз залучив синдикований кредит на суму 23 млн. доларів США. Кредитні кошти залучались строком на рік і були спрямовані на фінансування зовнішньоторговельних операцій клієнтів.

Протягом 2008 року Банк реалізував на внутрішньому ринку понад 4 тони банківського золота.

За підсумками минулого року Банк відкрив 101 точку продажу. Таким чином на кінець 2008 року регіональна мережа ВАТ АБ “Укргазбанк” налічувала понад 390 установ по всій Україні.

У липні звітного року ВАТ АБ “Укргазбанк” запроваджує надання нової послуги для клієнтів-фізичних осіб – операції на ринку “Forex”. Цей ринок приваблює учасників простотою у користуванні та мінімальними затратами часу.

Емісія платіжних карток зросла протягом року з 547 тис. до 608 тис. карток на кінець 2008 року.

ВАТ АБ «Укргазбанк» є членом платіжної системи «УкрКарт» та реалізовує проекти об’єднання мереж банкоматів з іншими  провідними вітчизняними банками.

Так, станом на 1 січня 2009 року держателі платіжних карток ВАТ АБ «Укргазбанк» мають змогу за пільговим тарифом обслуговуватись у більше, ніж 4 000 банкоматів.

Банк проводить політику інформаційної прозорості та публічності. У звітному році Агентство фінансових ініціатив спільно зі Службою рейтингів корпоративного управління Standard & Poor's провели дослідження інформаційної прозорості 30 найбільших банків України. За результатами дослідження ВАТ АБ «Укргазбанк» посів перше місце у рейтингу з показником 71,2%. Це перший в історії подібних досліджень банк, який подолав знакову позначку індексу транспарентності у 70%. Такий результат знаходиться на рівні аналогічних показників провідних фінансових установ світу.

Станом на 1 січня 2009 року ВАТ АБ «Укргазбанк» займає наступні позиції (згідно з рейтингом Асоціації українських банків):

за розміром активів – 16 позицію

за розміром капіталу – 19 позицію

за розміром кредитно-інвестиційного портфеля – 17 позицію

за розміром портфеля депозитів фізичних осіб – 10 позицію

за розміром портфеля депозитів юридичних осіб – 22 позицію

за розміром емісії платіжних карток – 12 позицію.

Станом на 1 січня 2009 року ВАТ АБ «Укргазбанк» це:

 • 5 035 працівників Банку;

 • 14 803,3 млн. грн. чистих активів;

 • 12 254,1 млн. грн. кредитно-інвестиційного портфеля;

 • 204,2 млн. грн. чистого прибутку.

Банк обирають в якості ділового партнера як українські, так і іноземні компанії, які працюють на ринку України.

Клієнтами банку є компанії різних галузей економіки, кількість яких перевищила 26 тисяч.

Клієнтами Банку вже стали такі відомі компанії як:

 • ЗАТ «Єврокар»

 • ПП. «Кряж»

 • ВАТ трест «Київміськбуд - 1» ім.М.П.Загороднього

 • АТЗТ «Самміт»

 • ТОВ «М.І.Б.С. - Тревел»

 • ТОВ «Тез-Тур»

 • ЗАТ Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)

 • ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група»

 • Корпорація «Індустріальна спілка Донбасу»

 • ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат» ім..Ф.Е.Дзержинського та ін.

Корпоративний банкінг

Протягом 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк» успішно продовжував реалізацію стратегії розвитку корпоративного банкінгу. У 2008 році була завершена сегментація клієнтської бази: клієнтів Банку (юридичні особи) було розподілено на корпоративних клієнтів та клієнтів малого та середнього бізнесу. Це дало змогу ефективно адаптувати продуктовий ряд до потреб окремих сегментів клієнтів, зробити орієнтацію на комплексне обслуговування, гнучкість підходів до управління відносинами з клієнтами, швидке та адекватне реагування на зміни ринкової кон’юнктури, внаслідок чого кількість корпоративних клієнтів значно збільшилась.

Протягом 2008 року клієнтами Банку стали підприємства різних галузей економіки України, у тому числі виробництва, послуг, оптової і роздрібної торгівлі та будівництва, а також небанківські фінансові установи. Цінуючи кожного клієнта, Банк пишається тим, що він є партнером ВАТ «Миронівський хлібопродукт», Корпорації «Індустріальна спілка Донбасу», ЗАТ «Єврокар», АТЗТ «Укомлайн», ПП «Кряж», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», готелю «Дніпро», ВАТ трест «Київміськбуд-1 ім. М.П. Загороднього, ТОВ «М.І.Б.С. – Тревел», ТОВ «Тез – Тур», ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група», ЗАТ Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат» ім. Ф.Е. Дзержинського та багатьох інших відомих компаній.

Важливим напрямком діяльності Банку, якому протягом року приділялася значна увага, було обслуговування та фінансування експортно-імпортних операцій клієнтів. Завдяки плідній співпраці Банку з рядом провідних міжнародних банків та форфейтингових компаній, обсяг залишків за документарними операціями в іноземній валюті за рік зріс в 37 разів та склав понад 17 млн. доларів США. Протягом року закордонні партнери відкривали Банку кредитні лінії під документарні операції, з використанням яких Банком активно фінансувалася закупівля імпортного обладнання та сировини. Показником довіри з боку провідних іноземних фінансових установ та значним джерелом грошових ресурсів є участь Банку в «Проекті розвитку експорту-2», до якого Банк приєднався в 2007 році. В 2008 році Банк уклав контракти з фінансування експортних операцій своїх клієнтів на суму 32 млн. доларів США.

Досягнуті успіхи надають впевненості у вірності обраної стратегії та служать добрим підґрунтям для подальшого розвитку корпоративного банкінгу.

Структура клієнтської бази корпоративних клієнтів

станом на 01.01.2009 р.

Кредитні операції.

У 2008 році Банк значно посилив свої позиції на ринку кредитування корпоративних клієнтів. Кредитний портфель суб’єктів господарювання за рік збільшився більш ніж на 60% і склав на кінець 31.12.2008 року 5 693 млн. грн. з урахуванням нарахованих доходів та до вирахування резервів.

За даними Асоціації українських банків кредитний портфель суб’єктів господарювання станом на 01.01.2009 р. за вирахування резервів у сумі 435 млн. грн. та без урахування нарахованих доходів у сумі 90 млн. грн. склав 5 168 млн. грн., з яких 4 823,0 млн. грн. (93%) - кредитний портфель корпоративних клієнтів.

Стратегія щодо здійснення активних операцій будувалась на основі максимальної адаптації кредитних продуктів до потреб клієнтів і активного їх просування. Протягом року Банк продовжував здійснення постійної адаптації кредитних продуктів під потреби сегментів клієнтів та розробив ряд нових продуктів.

Динаміка кредитного портфеля суб’єктів господарювання за вирахуванням резервів ВАТ АБ “Укргазбанк” (за даними АУБ), млн. грн.

Строкові депозити та розрахунково-касове обслуговування.

Протягом 2008 року Банк пропонував своїм клієнтам декілька депозитних продуктів з різноманітними умовами, у тому числі з можливістю поповнення депозитних рахунків, поповнення та часткового зняття коштів, ощадні (депозитні) сертифікати. В 2008 році Банк впровадив нові депозитні продукти «Депозитна лінія» («Матрьошка») та «Поточний». З урахуванням специфіки бізнесу клієнта Банк неодноразово розробляв індивідуальні умови залучення депозитів.

Депозитний портфель суб’єктів господарювання з урахуванням нарахованих витрат на кінець 31.12.2008 року склав 1 580,8 млн. грн.

За даними Асоціації українських банків станом на 01.01.2009 року обсяг депозитного портфеля суб’єктів господарювання склав 1 567,5 млн. грн. (без урахування нарахованих витрат у сумі 19,1 млн. грн. та з урахуванням залишків за рахунками 27 розділу у сумі 5,8 млн. грн), з яких 1 501,7 млн. грн. (96%) – депозитний портфель корпоративних клієнтів. Протягом 2008 року депозитний портфель суб’єктів господарювання зріс на 338,6 млн. грн. (на 27%). Стрімке зростання депозитного портфеля є переконливим доказом успішності стратегії Банку та довіри до Банку наших партнерів – комерційних підприємств, фінансових організацій, державних та громадських установ.

Динаміка депозитного портфеля суб’єктів господарювання

ВАТ АБ “Укргазбанк” (за даними АУБ), млн. грн.

Розрахунково-касове обслуговування у ВАТ АБ «Укргазбанк» дозволяє корпоративним клієнтам зменшити витрати та ефективно керувати своїми фінансовими показниками. Покращуючи умови обслуговування рахунків клієнтів, Банк розробив послугу «Центр фінансового контролю», яка замінила системний «Клієнт-Банк». Разом з «Інтернет-Клієнт-Банк» цей інструмент використовується підприємствами, які мають розгалужену мережу підпорядкованих підрозділів або дочірніх підприємств.

Зарплатні проекти. Протягом 2008 року Банк реалізував більше 500 нових зарплатних проектів, що майже вдвічі більше, ніж у 2007 році. У рамках зарплатних проектів Банком емітовано платіжні картки для більш ніж 320 тис. клієнтів. Таким чином за допомогою платіжних карток Банку заробітну плату отримують працівники понад 2 100 підприємств та організацій, у тому числі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ВАТ "Миронівський хлібопродукт“, ВАТ трест "Київміськбуд-1“ ім. М.П.Загороднього тощо.

Банк успішно продовжує обслуговування зарплатних проектів багатьох бюджетних установ, серед яких низка відомих вищих навчальних закладів, міністерств, відомств та їх структурних підрозділів.

Інвестиційний бізнес. Цінні папери. ВАТ АБ «Укргазбанк» є однією з найпотужніших та досвідчених установ українського фондового ринку.

Перший дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів був отриманий від Міністерства фінансів України ще у 1996 році.

Наразі операції ВАТ АБ «Укргазбанк» на фондовому ринку здійснюються на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, яка включає в себе діяльність по випуску та обігу цінних паперів, а також депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (серія АБ №124927 від 09.02.2005р.).

Обсяг угод, укладених ВАТ АБ «Укргазбанк» на фондовому ринку у 2008 році перевищив 16 млрд. грн.:

Роки

Кількість угод, шт.

Загальна сума угод, млн. грн.

2004

569

3 584,98

2005

631

5 258,43

2006

522

4 862,72

2007

1 037

11 340,44

2008

1 365

16 034,03

Обсяги угод, укладених ВАТ АБ «Укргазбанк» на фондовому ринку

в 2004-2008 роках

В 2008 році портфель цінних паперів ВАТ АБ «Укргазбанк» зріс на 212,0 млн. грн. та досяг 710,9 млн. грн. на кінець 2008 року:

Дата

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

Обсяг портфеля цінних паперів, млн. грн.

474,2

498,9

710,9

Динаміка портфеля цінних паперів ВАТ АБ “Укргазбанк”, млн. грн.

Як і у попередні роки, найбільша частка портфеля цінних паперів ВАТ АБ «Укргазбанк» інвестована в корпоративні облігації. Так, станом на 01.01.2009 року саме на корпоративні облігації припадало майже 92% портфеля цінних паперів Банку:

Дата

Акції та паї

Корпоративні облігації

Державні та муніципальні цінні папери

01.01.2006

22,2%

75,9%

1,8%

01.01.2007

5,0%

94,9%

0,1%

01.01.2008

3,7%

89,9%

6,4%

01.01.2009

3,4%

91,6%

5,0%

Структура вкладень ВАТ АБ “Укргазбанк” в цінні папери, %

У 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» активно розвивав діяльність щодо випуску та розміщення на ринку облігацій клієнтів (андеррайтинг). За результатами 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк», як організатор здійснив реєстрацію випусків облігацій на суму 480,3 млн. грн.

Роки

2005

2006

2007

2008

Загальна сума організованих випусків, млн. грн.

225

540

1085

480

В серпні 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк», як андеррайтер розмістив облігації місцевої позики м. Бориспіль на суму 9,0 млн. грн.

В 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» розпочав роботу в новому для себе секторі інвестиційних сертифікатів – уклав договори андеррайтингу з трьома компаніями з управління активами і почав обслуговувати дев’ять пайових інвестиційних фондів.

ВАТ АБ «Укргазбанк» є емітентом облігацій (корпоративних та іпотечних) загальною номінальною вартістю 650 млн. грн. Власниками облігацій Банку, які були успішно розміщені, є юридичні особи – резиденти та нерезиденти.

ВАТ АБ «Укргазбанк», як зберігач цінних паперів у 2008 році стабільно входив до десятки найкращих зберігачів за рейтингом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД).

ВАТ АБ «Укргазбанк» активно залучає нових клієнтів, забезпечує обслуговування операцій з усіма видами цінних паперів. Послугами зберігача користуються 1 145 депонентів, що на 25% більше, ніж у 2007 році. Обсяг активів на зберіганні Банку збільшився на 70%, порівняно з обсягом попереднього року та становить 4 174 млн. грн.

У 2008 році дохід зберігача ВАТ АБ «Укргазбанк» зріс більше, ніж у 2 рази, у порівнянні із 2007 роком та склав 1 491,7 тис. грн.

Банкінг малого та середнього бізнесу.

Розрахунково-касове обслуговування та депозити. ВАТ АБ «Укргазбанк» пропонує клієнтам повний спектр банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування. Пріоритетним напрямком в розрахунково-касовому обслуговуванні клієнтів є перехід на комплексне обслуговування. З цією метою в 2008 році впроваджено пакетні пропозиції та акційні тарифні пакети для представників малого та середнього бізнесу. Зокрема, розроблено спеціальну пакетну пропозицію для клієнтів малого бізнесу - тарифний пакет для фізичних осіб-підприємців. Також, у 2008 році було впроваджено послугу Інтернет – банкінгу, що дозволило збільшити якість та швидкість обслуговування.

На кінець 2008 року в Банку обслуговуються 26 тис. юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті поточні або депозитні рахунки, що на 7,5 тис. більше, ніж на кінець минулого року.

Депозитні програми ВАТ АБ «Укргазбанк» забезпечують адекватність умов та відсоткових ставок, а також відповідають кон’юнктурі ринку і потребам клієнтів малого та середнього бізнесу.

Торговий еквайрінг. У 2007 році у ВАТ АБ «Укргазбанк» стартував проект «Розвиток торгового еквайрингу». Стратегічна ціль проекту - створення умови для досягнення 5% обсягу ринку безготівкових платежів. У рамках проекту було сформовано якісний пакет послуг для торгово-сервісних підприємств, розроблено нормативну документацію для регламентації послуги «торговий еквайринг», побудовано ефективну мережу продажів, розроблено маркетинговий план продажів і механізм просування послуги «торговий еквайринг».

У липні 2008 року проект «Розвиток торгового еквайрінгу» було завершено і запущено у промислову експлуатацію. За 6 місяців функціонування проекту мережу торгових POS-терміналів банку було збільшено у 5 разів, і станом на кінець 2008 року мережа торгових POS-терміналів ВАТ АБ «Укргазбанк» становила 494 одиниці.

Кредитні операції. У 2008 році було проведено інвентаризацію та оптимізацію усього кредитного продуктового ряду. В результаті було виділено та впроваджено стандартизований ряд кредитних програм для задоволення різноманітних потреб клієнтів малого та середнього бізнесу, а саме:

 • програми для придбання нерухомості комерційного та житлового призначення;

 • програми для придбання транспортних засобів;

 • програми для придбання обладнання;

 • програми кредитування розвитку бізнесу під заставу рухомого та нерухомого майна;

 • овердрафтні програми.

Пріоритетними на 2008 рік було визначено такі програми: кредитну програму на придбання комерційної нерухомості в кредит, кредитну програму на розвиток бізнесу під заставу нерухомого майна, а також овердрафтні програми.

Крім того, для підвищення якості обслуговування була проведена повна оптимізація та реструктуризація усього бізнес-процесу видачі кредитів.

Роздрібний банкінг.Протягом 2008 року Банк продовжував реалізацію стратегії, спрямованої на підвищення якості обслуговування приватних клієнтів, вдосконалення й розширення переліку роздрібних послуг, нарощування обсягів операцій з обслуговування населення.

Протягом року ВАТ АБ «Укргазбанк» стрімко збільшував присутність на ринку банківських послуг для фізичних осіб.

Особливу увагу слід приділити досягненням Банку при роботі в умовах економічної та фінансової кризи в Україні. За період роботи у жовтні-грудні 2008 року Банк стабільно виконував свої зобов’язання: було забезпечено безперебійну роботу банкоматів, відсутність затримок з видачі депозитів, миттєве виконання платежів. Крім того, було створено значний перелік депозитних та кредитних продуктів, які б користувалися попитом клієнтів під час фінансових потрясінь.

Кредитні операції. Одним із значних досягнень ВАТ АБ „Укргазбанк” у 2008 році стало значне посилення позиції та збільшення частки Банку на ринку кредитування фізичних осіб. Так, в умовах достатньо насиченого ринку роздрібних кредитних послуг, Банк, за даними Асоціації українських банків, за обсягом кредитного портфеля фізичних осіб посів 17 місце (роком раніше було 21 місце).

Внаслідок збільшення обсягів кредитування фізичних осіб, протягом 2008 року кредитний портфель фізичних осіб зріс більше ніж у 2,5 рази до 3 657 млн. грн. (за даними Асоціації українських банків, без урахування нарахованих доходів, до вирахування резервів). Кредитний портфель фізичних осіб з урахування нарахованих доходів (65 млн. грн.) до вирахування резервів на кінець 31.12.2008 року склав 3 722 млн. грн..

Запорукою стрімкого та динамічного розвитку даного бізнес-напрямку була виважена стратегія розвитку роздрібного кредитування Банку, яка проявилась через:

 • максимальне скорочення термінів прийняття рішення до 1 дня для автокредитів та 2-3 днів для кредитів на житло. При цьому було забезпечено виконання усіх норм щодо низького рівня ризикованості операцій;

 • оперативне реагування на зміну регіональної кон’юнктури та тенденцій розвитку ринку роздрібного кредитування, що відобразилось на відповідних умовах кредитних продуктів;

 • спеціальну співпрацю з кредитування з основними партнерами Банку (автосалон „Дніпро Мотор Інвест”, компанія «Укравто», компанія «АІС», забудовник ВАТ трест “Київміськбуд - 1” імені М.П. Загороднього тощо);

 • розробку програм для послаблення фінансового навантаження на клієнтів в умовах кризи (програми «Кредитні канікули» та «Зміна графіку повернення Автокредиту»).

Збільшення обсягів кредитування відбувалося за умови дотримання належної якості активів та досягнення оптимального співвідношення між доходністю та ризиками.

Враховуючи умови кризи, Банк і надалі розроблятиме програми, спрямовані на взаємовигідну співпрацю з клієнтами, які отримали кредит.

Динаміка кредитного портфеля фізичних осіб (без урахування нарахованих доходів, до вирахування резервів), млн. грн.

Розрахунково – касове обслуговування. В сучасних умовах неможливо уявити життя суспільства без такого банківського продукту як розрахунково - касове обслуговування. Враховуюче це, Банк активно розвиває цей напрямок, в першу чергу, щодо швидкості та якості обслуговування. На сьогодні ВАТ АБ «Укргазбанк» пропонує повний перелік послуг щодо розрахунково-касового обслуговування для приватних клієнтів і постійно пропонує додаткові продукти, що розширюють можливості клієнта.

На кінець 2008 року у ВАТ АБ «Укргазбанк» було відкрито 47 842 поточних рахунків фізичних осіб.

Банк постійно перебуває серед лідерів з обслуговування карткових рахунків. На кінець 2008 року Банк емітував 608 444 карток, що на 61 000 карток більше, ніж у 2007 році.

Залишок коштів на поточних (в т.ч. на карткових) рахунках фізичних осіб на кінець 2008 року становив 630 млн. грн., що на 111,7 млн. грн. більше, ніж на початок року.

ВАТ АБ «Укргазбанк» є уповноваженим банком Пенсійного фонду і Міністерства праці та соціальної політики України з виплати пенсій та грошової допомоги. Банку надано право на обслуговування пенсіонерів та одержувачів допомоги практично в усіх регіонах України. За 2008 рік кількість пенсіонерів, що обслуговуються у ВАТ АБ «Укргазбанк», збільшилась з 12 тис. чол. до 19 тис. чол., що стало значним досягненням щодо підвищення довіри клієнтів до Банку.

Строкові депозити. Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих джерел формування ресурсної бази Банку. Банк пропонує клієнтам різноманітні депозитні продукти: як класичні депозити з виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, так і продукти з можливістю поповнення та часткового зняття коштів, вклади у банківських металах, вклади з можливістю їх оформлення на дитину.

За останні роки ВАТ АБ «Укргазбанк» значно збільшив свою присутність на ринку депозитів для фізичних осіб. Підтвердженням цього стало значне зростання кількості вкладників та обсягів депозитного портфеля Банку.

Протягом 2008 року портфель строкових депозитів фізичних осіб зріс на 2 301,06 млн. грн. (90,24%) та становив 4 850,9 млн. грн. на кінець року (за даними Асоціації українських банків, без урахування нарахованих витрат). З урахуванням нарахованих витрат (177,9 млн. грн.) депозитній портфель становить 5 028,8 млн. грн..

Портфель ощадних (депозитних) сертифікатів протягом 2008 року зріс на 3,2 млн. грн. та становить на кінець 31.12.2008 року 46,9 млн. грн. з урахуванням нарахованих витрат (3,3 млн. грн.), у тому числі ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб 46,2 млн.грн.

За даними Асоціації українських банків, на кінець 2008 року ВАТ АБ “Укргазбанк” посів 10 місце серед банків України за обсягом портфеля строкових депозитів фізичних осіб (роком раніше було 14 місце).

На кінець 2008 року 86 243 клієнта довірили Банку власні кошти, при цьому значна кількість вкладників має по два та більше вкладів.

Протягом року Банком проводилися традиційні депозитні акції для фізичних осіб: «Зими не буде», «Гроші люблять тишу», «Швейцарський стандарт», «Переваги зростання». Серед вкладників, які в період акції оформили депозитний вклад або придбали ощадний (депозитний) сертифікат, були розіграні призи – путівки до різних країн світу, а також новинкою 2008 року став розіграш додаткових процентних ставок.

У жовтні-грудні 2008 року в умовах різких коливань валютних курсів та посиленні напруги на фінансових ринках Банком було запропоновано кілька спеціальних депозитних програм. Програма «Вдалий курс», яка дозволила обміняти гривню на іноземну валюту для її розміщення на депозитний рахунок за особливо вигідним для клієнта курсом та депозитна акція для існуючих вкладників Банку «Подяка за довіру» з розіграшем автомобілів серед клієнтів, що пролонгували депозитний договір в період цієї акції.

Динаміка портфеля строкових депозитів фізичних осіб, млн. грн.

Операції з платіжними картками. За даними української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА, Банк посів 13 місце серед українських банків за обсягом емісії карток. Емісія платіжних карток зросла протягом року з 547 тис. до 608 тис. карток на кінець 2008 року.

Динаміка емісії платіжних карток, шт.

Підставою для активної діяльності Банку на українському ринку платіжних карток є принципове членство ВАТ АБ «Укргазбанк» в трьох міжнародних платіжних системах: Visa International (з 2002 року), MasterCard WorldWide (з 2000 року) та УкрКарт (з 2002 року).

Обслуговування здійснює процесингова компанія ВАТ “УкрКарт”. Оперативне обслуговування клієнтів здійснюється 7 днів на тиждень при забезпеченні цілодобової інформаційної та сервісної підтримки службами Банку.

ВАТ АБ “Укргазбанк” постійно знаходиться в процесі технологічного вдосконалення, намагаючись оперативно втілювати у життя новітні послуги, які необхідні користувачам платіжних карток. Карткові продукти Банку відповідають потребам клієнтів. Банк пропонує картки різних класів від простих Maestro, Visa Electron до елітних American Express. Крім цього, Банк постійно пропонує додаткові послуги до карткових продуктів.

У 2008 році Банком було започатковано програму «Просто так!», згідно з умовами якої більше 320 тис. власників зарплатних карток ВАТ АБ «Укргазбанк» при розрахунку карткою в торговельно-сервісній мережі отримували від Банку 1% від суми оплати.

З метою покращення умов обслуговування, Банк активно розширює інфраструктуру обслуговування платіжних карток. Мережа власних банкоматів Банку була збільшена з 382 до 605 банкоматів, а кількість POS - терміналів до 933 одиниць. Клієнти також мають можливість отримати послуги в банкоматах банків-партнерів ВАТ АБ «Укргазбанк» за такими ж тарифами, що і у власних банкоматах Банку.

На кінець року мережа банкоматів банків-партнерів ВАТ АБ «Укргазбанк» налічувала 3 396 пристроїв, які розміщені по всій території України.

Кількість банкоматів ВАТ АБ «Укргазбанк» та банків-партнерів

Протягом 2008 року залишки коштів на карткових рахунках приватних осіб ВАТ АБ «Укргазбанк» збільшилися з 479,0 млн. грн. на початок року до 559,06 млн. грн. на кінець року. Це дозволило Банку зайняти 10–ту позицію серед українських банків за залишками коштів на поточних рахунках клієнтів (за даними Асоціації українських банків на 01.01.2009 р.).

Динаміка залишків на карткових рахунках фізичних осіб, млн. грн.

Як принциповий член міжнародних платіжних систем ВАТ АБ “Укргазбанк” забезпечує участь 10-ти банків у платіжній системі MasterCard WorldWide та 19-ти банків у платіжній системі Visa International зі статусом членства аффіліат/ассоціат. Протягом 2008 року під спонсорством “Укргазбанку” 3 українських банки отримали членство в платіжній системі Visa International та 1 банк у MasterCard WorldWide.

Грошові перекази та платежі. ВАТ АБ «Укргазбанк» продовжує активно розвивати послуги з приймання платежів та здійснення грошових переказів фізичних осіб. При здійсненні грошових переказів Банк співпрацює з такими міжнародними системами переказу коштів як Western Union, MoneyGram, Contact, Leader та Anelik.

Крім того, Банк здійснює перекази фізичних осіб в іноземній валюті через систему SWIFT, перекази іноземної валюти в мережі підрозділів Банку без використання міжнародних систем переказу коштів, а також перекази національної валюти через СЕП НБУ.

За підсумками 2008 року дохід Укргазбанку від операцій з переказами коштів через міжнародні системи грошових переказів збільшився майже в 2,5 рази в порівнянні з 2007 роком.

Доходи від здійснення платежів фізичних осіб на користь юридичних осіб у 2008 році порівняно з 2007 роком зросли в 1,9 рази. Зростання було досягнуто за рахунок активізації роботи підрозділів Банку щодо укладення з юридичними особами договорів про прийом платежів від фізичних осіб та підвищення якості обслуговування клієнтів під час надання цієї послуги.

Індивідуальний банкінг. На сьогоднішньому етапі розвитку банківської системи України одним з перспективних напрямків банківського бізнесу є обслуговування великих приватних та корпоративних VIP-клієнтів.

До VIP-клієнтів Банку відносять клієнтів за економічними показниками, обсягами співробітництва з Банком або за іміджевими критеріями.

Такі клієнти потребують особливого ставлення, нових стандартів обслуговування та оперативного реагування на свої потреби у банківських продуктах.

Основним завданням VIP-банкінгу є забезпечення індивідуального комплексного підходу до VIP-клієнта.

Концепція VIP-банкінгу передбачає закріплення за клієнтом персонального менеджера, який, вивчивши потреби й побажання клієнта, формує для нього індивідуальний пакет послуг і повністю супроводжує й координує його дії в усіх функціональних підрозділах Банку (кредити, депозити, міжнародні розрахунки, розрахунково-касові операції, цінні папери тощо) у будь-якому регіоні країни. Це дозволяє забезпечити комплексність обслуговування при вирішенні різних ділових завдань VIP-клієнтів та значно прискорює стандартні процедури надання банківських послуг. Таким чином VIP-клієнт має в Банку свого представника, що лобіює його інтереси і є відповідальним за надання всього комплексу банківських послуг.

Для комплексного обслуговування VIP-клієнтів та нарощування клієнтської бази у ВАТ АБ «Укргазбанк» створено Дирекцію VIP-банкінгу. Якщо клієнт може принести Банку суттєві доходи та/або інші вигоди, Банк може дозволити собі виділити достатні ресурси для того, щоб управляти відносинами з таким клієнтом.

Дирекція VIP-банкінгу надає VIP-клієнтам оперативне та індивідуалье обслуговування, що суттєво збільшує лояльність клієнтів до Банку та надає їм можливість відчути задоволення від співробітництва з Банком.

В 2009 році ВАТ АБ “Укргазбанк” планує подальше розширення спектру послуг для заможних клієнтів. Це дасть змогу поліпшити імідж Банку, отримати додаткові прибутки від обслуговування VIP-клієнтів, покращити кількісні та якісні показники діяльності та інвестиційну привабливість.

Операції на міжбанківському ринку.Операції на міжбанківському ринку традиційно є одним з важливих сегментів простору ділової активності, де ВАТ АБ «Укргазбанк» посідає помітні позиції, а обсяги його присутності постійно зростають. Ресурсні, валютно-обмінні, банкнотні операції, операції з банківськими металами, угоди із корпоративними борговими зобов’язаннями, укладені з банками, складають вагому частку у загальному обсязі ділових стосунків Банку з його контрагентами.

Загальний обіг коштів, розміщених у 2008 році на міжбанківському ринку у вигляді кредитів та депозитів, становив (у гривневому еквіваленті) 20 447 млн. грн. та складався з таких статей: обіг за кредитами та депозитами у національній валюті — 16 288 млн. грн.; обіг за кредитами та депозитами у доларах США — 3 469 млн. грн.; обіг за кредитами та депозитами у євро — 69 млн. грн.

Загальний обіг коштів, залучених у 2008 році на міжбанківському ринку у вигляді кредитів та депозитів, становив (у гривневому еквіваленті) 39,615 млрд. грн. та складався з таких статей: обіг за кредитами та депозитами у національній валюті — 33,940 млрд. грн.; обіг за кредитами та депозитами у доларах США — 4,469 млрд. грн.; обіг за кредитами та депозитами у євро — 1,206 млрд. грн.

Операції з борговими зобов`язаннями.За обсягами операцій з борговими зобов’язаннями ВАТ АБ “Укргазбанк” у 2008 році був одним з лідерів на міжбанківському ринку. За результатами роботи у звітному році (за рейтингом Першої Фондової Торговельної Системи) ВАТ АБ «Укргазбанк» мав такі позиції:

- третє місце серед учасників ПФТС, що торгували корпоративними борговими зобов`язаннями;

- третє місце серед учасників ПФТС, що торгували облігаціями внутрішньої державної позики;

- третє місце серед учасників ПФТС, що торгували цінними паперами інститутів спільного інвестування;

Станом на 01 січня 2009 року, під управлінням Казначейства Банку, портфель корпоративних боргових зобов’язань склав більше 400 млн. грн. з загального портфелю цінних паперів банку (торгових та на продаж) 706 млн. грн.

Банкнотний бізнес.Банкнотний бізнес у 2008 характеризувався зниженням обсягів операцій у зв’язку з падінням загальної прибутковості в цьому сегменті ринку.

Загалом за 2008 рік загальний обсяг купівлі-продажу готівкової гривні склав 1 900 млн. грн., готівкового долара – 231,4 млн. доларів США.

Банківські метали.2008 рік був роком стрімкого зростання обсягів продажу банківського золота. Протягом першого півріччя 2008 року тенденції на цьому ринку практично віддзеркалювали загальні тенденції бурхливого зростання в усіх секторах економіки. Локомотивом зростання продажів золота у цей період виступила ювелірна промисловість: левова частина реалізованих зливків (майже 1,8 тон) прийшлася саме на неї.

Значним попитом користувалися і депозити в золоті. Загальний обсяг залучених за цей період депозитів перевищив 200 кг.

Кризові явища в політиці та економіці, які почали проявлятися з вересня та набули загрозливих масштабів у листопаді, відобразилися не стільки в обсягах продажів золота, скільки у структурі реалізованого золота – значно збільшилася частка зливків та знизилась частка безготівкового металу. Така тенденція пояснюється тим, що значна частка населення на фоні загострення фінансової та політичної ситуації переводила власні заощадження у “вічні цінності”, більше не довіряючи вже навіть перевіреним іноземним валютам. Відповідно, загальний обсяг реалізованого у зливках золота за друге півріччя 2008 року досяг майже 1,7 тон, а обсяг депозитів, залучених у золоті –близько 80 кг.

Всього за 2008 рік ВАТ АБ “Укргазбанк” реалізував на ринку України близько 4 тон золота, обсяг депозитного портфеля у золоті перевищив 300 кг. станом на кінець звітного року.

Розвиток кореспондентських відносин.Завдяки розгалуженій мережі банків-кореспондентів, яка включає як іноземні банки, так і банки України, ВАТ АБ «Укргазбанк» оперативно отримує та здійснює платежі клієнтів. Банк пропонує найоптимальніші, з точку зору швидкості та вартості, траси платежів. Мережа банків-кореспондентів надає можливість проводити розрахунки не тільки у різних валютах, а й у банківських металах.

Перелік банків-кореспондентів ВАТ АБ «Укргазбанк»

Назва банку

Валюта

Номер

Адреса банку
Standard Chartered Bank New York Branch

USD

753335

New York, US

SWIFT: AEIBUS33
Сitibank NA New York

USD

36899361

388 Greenwich Street 11th Floor, Southeast New York, NY 10013

SWIFT: CITIUS33

Сitibank NA London

EUR

GBP

12014173

12014181

Canada Square Canary Wharf, London, E14 5LB

SWIFT: CITIGB2L

National City Bank

USD

987217864

1900 East Ninth Street, Locator 01-2071, Cleveland, US OH54114

Standard Bank Plc

EUR

GBP

XAU

XAG

XPT

XPD

100124017

100124009

55328 8235

55328 8236

55328 8237

55328 8238

25 Dowgate Hill, London

EC4R 2SB

SWIFT: SBLLGB2L

VTB Bank (Deutschland) AG

USD

EUR

GBP

CHF

DKK

CAD

JPY

0104692413

0104692397

0104692421

0104692439

0104692447

0104692454

0104692462

D-60594, Walter-Kolb-Str. 13

Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: OWHBDEFF

COMMERZBANK AG

USD

EUR

4008864332 00

4008864332 01

Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt Am Main, Germany,

SWIFT: COBADEFF

COMMERZBANK

XAU

XAG

1262203000940

1262203000949

Bolte Postale: 303

L-2013 Luxambourg

SWIFT: COBALULX

BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG

EUR

USD

69 109 594

68 611 245

Am Tucherpark 16, 80538 Munich, Germany.

SWIFT: HYVEDEMM

CREDIT EUROPE BANK N.V.

USD

EUR

00190 21550

07813 19501

Karspeldreef 6A, 1101 CJ, Amsterdam, The Netherlands

SWIFT: FBHLNL2A

ОАО «СОБИНБАНК»

к/с 30101810400000000487 в

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525487

ИНН 7722076611

RUВ

30111810200000105022

Россия,

123022 г. Москва

ул. Рочдельская, д. 15, стр. 56

SWIFT: SBBARUMM

КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО)

к/с 30101810400000000762

ОПЕРУ Московского ГТУ

Банка России

БИК 044525762

ИНН 7744000334

RUВ

30111810200000000097

Россия,

115184, г. Москва

Ср. Овчинниковский пер., д. 4,

Стр.1

SWIFT: CEURRUMM

«ГАЗПРОМБАНК» (ОАО)

к/с 30101810200000000823 в ОПЕРУ Московского ГТУ

Банка России

БИК 044525823

ИНН 7744001497

RUВ

30111810500000016426

Россия,

117420, г. Москва,

ул. Наметкина, д. 16, стр.1

SWIFT: GAZPRUMM

«ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ОАО)

к/с 30101810600000000119

в Отд. №1 МГТУ Банка России г. Москве,

БИК 044583119

ИНН 7744000912

RUВ

USD

30111810250000259001

30111840550000259001

Россия,

109052, г. Москва,

ул. Смирновская, д. 10, стр.22

SWIFT: PRMSRUMM

КБ «Индустриальный кредит» (ООО)

к/с 30109840309000070446

в Отд. №1 МГТУ Банка России г. Москве,

БИК 044583823

ИНН 7744002268

USD

RUВ

EUR

30111840500000000004

30231 810 3 0000 0000004

30111978100000000004

Россия,

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д .18, стр.1.

Банк ВТБ (ОАО)

к/с30101810700000000187

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г. Москве,

БИК 044525187

ИНН 7702070139

USD

RUВ

30111840155550000010

30111810355550000112

Россия,

119991, м. Москва,

вул. Плющиха д.29

SWIFT:VTBRRUMM

Операції маржинальної торгівлі. Однією з нових послуг, які пропонує ВАТ АБ «Укргазбанк» для клієнтів-фізичних осіб є операції маржинальної торгівлі (Forex Укргазбанк), а саме здійснення арбітражних операцій клієнтів на умовах маржинальної торгівлі з купівлі-продажу іноземної валюти без реальної поставки валют.

Послуга Forex Укргазбанк надається з 01.07.2008, а на кінець 2008 року вже було залучено більше 350 клієнтів. Конкурентними перевагами є вузькі спреди (від 2-х пунктів), 26 валютних пар, операції з золотом та сріблом, якість та швидкість обслуговування, широка мережа філій та відділень Банку.

Робота на міжнародному ринку капіталу.Протягом 2008 року ВАТ АБ "Укргазбанк" продовжував співпрацю з міжнародними фінансовими установами щодо залучення коштів на міжнародних ринках капіталу.

Високий рівень довіри до Банку з боку міжнародних фінансових установ дозволив залучити два синдиковані кредити на загальну суму 66 млн. доларів США у 2007 році. Інформацію про позику було оголошено на ринку у травні 2007 року, підписка перевищила початкову суму на 130% та остаточний розмір кредиту склав 46 млн. доларів США. Одержаний у червні синдикат складався з географічно розгалуженої групи інвесторів з 10 країн, що були представлені 14-ма фінансовими установами. Букранерами виступили Standard Bank Plc (Великобританія) та WestLB AG, London Branch (Великобританія). У грудні 2007 завершено клубну транзакцію з залучення кредиту на суму 20 млн. дол. США за участю 9 фінансових установ з 6 країн. Банк показав себе як надійний партнер, що у 2008 році успішно погасив одержані кредити.

У серпні 2008 року було підписано кредитну угоду про залучення четвертого в історії Банку синдикованого кредиту на міжнародному ринку на суму 23 млн. доларів США. Організатором синдикату виступив Standard Bank Plc. (Великобританія) та ING Bank N.V. (Нідерланди). Учасниками транзакції виступили 7 фінансових установ з 6 країн. Кредит було надано строком на 364 дні з плаваючою процентною ставкою 3 місячний LIBOR +3,25% річних. Залучені кошти було спрямовано на фінансування зовнішньоторговельних операцій клієнтів Банку.

Успішні залучення на міжнародному ринку капіталу за період з 2006 по 2008 рік на суму 105 млн. доларів США свідчать, насамперед, про зростання довіри іноземних фінансових установ до «Укргазбанку», що є результатом його позитивної кредитної історії та стабільної позиції на банківському ринку.

Особлива увага Банку приділяється диверсифікації портфеля міжнародних запозичень та збільшенню кількості партнерів.

Співпраця з фінансовими установами. ВАТ АБ "Укргазбанк" в процесі господарської діяльності співпрацює з рядом фінансових установ, серед яких:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Адміністратор пенсійних фондів «Україна – Сервіс» (ТОВ «Адміністратор ПФ «Україна-сервіс»)

ТОВ «Адміністратор ПФ «Україна-сервіс» - одна з найдосвідченіших компаній, що з 1995 року надає послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Станом на 31 грудня 2008 року компанія обслуговувала 16,8 тис. пенсійних рахунків фізичних осіб. Протягом 2008 року загальна сума пенсійних виплат склала 2,7 млн. грн.

ВАТ АБ «Укргазбанк» співпрацює з компанією з питань додаткового пенсійного забезпечення працівників Банку, що сприяє покращенню рівня їх соціального захисту та забезпечує стабільність трудового колективу Банку.

Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Українська страхова група» (ЗАТ «СК «Українська страхова група»)

ЗАТ «СК «Українська страхова група» працює на українському ринку класичного страхування з 2000 року. Має ліцензії на надання 15 добровільних і 9 обов’язкових видів страхування. Представлена власною регіональною мережею із 100 представництв на всій території України. Компанія входить до першої десятки страховиків України за показником обсягу платежів і займає третю позицію зі страхування КАСКО.

ВАТ АБ «Укргазбанк» співпрацює зі страховою компанією з питань страхування нерухомого майна та автотранспорту, що передається в заставу позичальниками. Завдяки страхуванню майна, що є об'єктом застави за кредитами, Банк має надійний захист цього майна від непередбачених подій.

Окрім цього, з метою підвищення соціального захисту власних працівників, ВАТ АБ «Укргазбанк» співпрацює з компанією з питань медичного страхування працівників Банку.

Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» (ЗАТ «СК «УСГ «Життя»)

Спеціалізована страхова компанія, яка здійснює страхування життя. Компанія здійснює ризикове страхування життя на випадок смерті або інвалідності.

ВАТ АБ «Укргазбанк» співпрацює зі страховою компанією з питань страхування життя позичальників.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Менеджмент сервіс» (ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс»)

Сьогодні ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс» є професійним учасником ринку цінних паперів і діє на підставі ліцензії ДКЦПФР. Компанія є членом Української асоціації інвестиційного бізнесу.

Компанія здійснює управління активами пайових інвестиційних фондів «Капітал-фонд», «Мегаполіс», «Вега» та «Інтерфон», а також корпоративних фондів «Рінако Прогрес» та «Центр інвест-2».

ВАТ АБ «Укргазбанк» співпрацює з цією компанією як торговець цінними паперами та надає депозитарні послуги.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова лізингова група» (ТОВ «ФІНЛІЗИНГГРУП»)

Компанія надає послуги оперативного та фінансового лізингу. Предметами лізингу виступають будівельна та спеціальна техніка, вантажний та легковий автотранспорт, інші основні фонди. Лізингові послуги надаються юридичним особам, у тому числі бюджетним, та СПД - фізичним особам. Компанією пропонується різний спектр послуг лізингового характеру в залежності від потреб клієнта. ВАТ АБ «Укргазбанк» співпрацює з лізинговою компанією при реалізації спільних лізингових програм, фінансує лізингові операції та обслуговує емісію облігацій компанії.

Відкрите акціонерне товариство «Українська національна розрахункова картка» (ВАТ «УкрКарт»)

ВАТ «УкрКарт» – платіжна система національного масштабу, членом та одним із засновників якої є ВАТ АБ «Укргазбанк». Основні напрямки діяльності компанії – авторизація, он-лайн моніторинг, кліринг й обробка операцій з використанням карток платіжних систем УкрКарт, MasterCard Worldwide, Visa International. Компанією також надаються послуги бюро персоналізації, Сall-центру, встановлення та технічної підтримки апаратного та програмного забезпечення банкоматів і РОS-терміналів.

Спільна партнерська інфраструктура обслуговування, створена під торговою маркою УкрКарт, об’єднує на сьогодні понад 3590 банкоматів та РОS-терміналів з  видачі готівкових коштів та надає можливість для клієнтів банків-членів УкрКарт обслуговуватися на пільгових умовах.

ВАТ АБ «Укргазбанк» активно співпрацює з ВАТ «УкрКарт» при розробці нових та супроводженні існуючих продуктів та послуг у сфері банківських платіжних карток.

ТОВ «Реєстратор-капітал»

Незалежний реєстратор, який здійснює ведення реєстрів власників іменних цінних паперів більше 60 акціонерних товариств, у тому числі реєстру акціонерів
ВАТ АБ «Укргазбанк», ЗАТ «СК «Українська страхова група» тощо.

Розвиток мережі продажів. У 2008 році Банк продовжив реалізацію своїх стратегічних планів щодо побудови ефективно працюючої мережі точок продажів з метою позиціонування Банку в нових регіонах та становлення в статусі загальнонаціональної системної фінансової установи.

В результаті цього у 2008 році Банк значно зміцнив свою присутність на банківському ринку України. Так, якщо станом на 01.01.2008 року Банк займав 15 місце серед банків України за кількістю точок продажів, то станом на 01.01.2009 року - 10 місце. При цьому, за кількістю нових точок продажів, відкритих у 2008 році, Банк зайняв 3 місце серед банків України. Всього протягом 2008 року було відкрито 101 нове відділення Банку у таких регіонах:

Вінницька область – 4 відділення;

Волинська область – 1 відділення;

Дніпропетровська область – 11 відділень;

Донецька область – 12 відділень;

Житомирська область – 4 відділення;

Запорізька область – 3 відділення;

Київська область – 18 відділень;

Кіровоградська область – 2 відділення;

Луганська область – 3 відділення;

Львівська область – 5 відділень;

Миколаївська область – 1 відділення;

Одеська область – 6 відділень;

Полтавська область – 2 відділення;

Рівненська область – 2 відділення;

Сумська область – 2 відділення;

Тернопільська область – 1 відділення;

Харківська область – 4 відділення;

Херсонська область – 1 відділення;

Хмельницька область – 4 відділення;

Черкаська область – 5 відділень;

Чернівецька область – 2 відділення;

Чернігівська область – 2 відділення;

АР Крим – 6 відділень.

У 2008 році Банк продовжив реорганізацію системи управління мережею продажів шляхом переходу на «єдиний баланс». В результаті цього 4 філії (Тернопільська, Кам’янець-Подільська, Рівненська та Черкаська) було реорганізовано в обласні управління.

Разом із відкриттям нових точок продажів у 2008 році Банком встановлено 222 нових банкомата, 148 нових банківських та 394 нових торговельних POS-термінала.

Станом на 01.01.2009р. мережа Банку складається з головної установи Банку, 14 філій, 365 відділень, 604 банкоматів, 450 банківських та 500 торговельних POS-терміналів.

Динаміка зростання кількості точок продажів ВАТ АБ «Укргазбанк»

Географія покриття території України мережею

ВАТ АБ “Укргазбанк” станом на 01.01.2009 р.

з/п

Область/ республіка

Кількість

Філії та Головна установа Банку

Відділення

Банкомати

Банківські

POS-термінали

Торгові POS-термінали

1

Вінницька

1

24

21

19

11

2

Волинська

0

2

4

3

3

3

Дніпропетровська

1

20

38

24

26

4

Донецька

1

19

32

21

9

5

Житомирська

0

6

6

8

0

6

Закарпатська

1

10

15

11

25

7

Запорізька

0

7

9

12

4

8

Івано-Франківська

0

5

7

5

4

9

Київ

1

41

118

79

90

10

Київська

0

12

23

22

7

11

Кіровоградська

1

6

12

7

10

12

Луганська

1

16

30

23

29

13

Львівська

1

18

38

20

36

14

Миколаївська

0

4

11

4

3

15

Одеська

2

35

40

48

40

16

Полтавська

1

12

23

13

39

17

Рівненська

0

15

16

15

13

18

Сумська

1

9

19

11

34

19

Тернопільська

0

5

5

5

11

20

Харківська

1

14

32

16

23

21

Херсонська

1

8

12

7

25

22

Хмельницька

0

12

15

10

10

23

Черкаська

0

28

25

28

16

24

Чернівецька

0

5

9

8

1

25

Чернігівська

0

5

3

6

1

26

АР Крим

1

27

41

25

30

Всього

15

365

604

450

500

До кінця 2009 року ВАТ АБ “Укргазбанк” планує відкрити 26 нових відділень та встановити 41 новий банкомат.

Продовжуючи реорганізацію системи управління мережею продажів шляхом переходу на «єдиний баланс», Банк має наміри у 2009 році реорганізувати в обласні управління ще 10 філій.

За рахунок уніфікації організаційних структур відділень та оптимізації бізнес-процесів планується значно поліпшити якість надання клієнтам банківських послуг.

Кредитні магазини. У 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» продовжував, розпочате у 2007 році, створення мережі кредитних магазинів. На початок 2008 року було відкрито 4 Кредитних магазини у м. Києві, а протягом року було створено ще 18 Кредитних магазинів у великих містах України.

Особливістю Кредитних магазинів була спеціалізація лише на програмах кредитування фізичних осіб, а також суб'єктів малого та середнього бізнесу, що дозволяло якісно та кваліфіковано обслуговувати цих клієнтів Банку в найкоротші строки.

Кредитними магазинами пропонувалися такі програми кредитування:

 • кредитні карти (кредити без застави);

 • іпотечні програми (кредитування придбання житла на первинному та вторинному ринках, комерційної нерухомості, земельних ділянок, кредити під заставу нерухомості);

 • автокредитування (кредитування придбання нових авто та авто, які були у використанні, кредитування купівлі комерційного транспорту, кредити під заставу транспортних засобів);

 • спеціалізовані програми для малого бізнесу (кредити на купівлю та під заставу обладнання, кредити на бізнес під заставу товарів в обороті).

Усі операції щодо оформлення документів на кредит та погодження кредитної заяви проводились за допомогою спеціалізованого програмного комплексу, що давало можливість дистанційного прийняття рішення щодо кредиту та максимальної автоматизації процесу оформлення кредиту.

За цей час Кредитними магазинами було сформовано кредитний портфель в обсязі 54 млн. грн.

У листопаді - грудні 2008 року у зв’язку зі змінами на банківському ринку, викликаними економічною та фінансовою кризою, роботу менеджерів Кредитних магазинів було переорієнтовано на залучення клієнтів та продаж інших продуктів та послуг роздрібного банкінгу та банкінгу малого та середнього бізнесу, а саме:

 • депозити;

 • карткові продукти;

 • розрахунково-касове обслуговування.

За цей період працівниками Кредитних магазинів було залучено на депозити 1 млн. грн., відкрито 221 картковий рахунок та 36 поточних рахунків фізичних осіб, 32 поточних рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, залучено по одному клієнту на зарплатно-картковий проект і торговий еквайринг.

Дистанційне обслуговування клієнтів. З метою цілодобового забезпечення клієнтів Банку високоякісним сервісом щодо повноцінного управління своїми рахунками незалежно від місця знаходження клієнта, Банком запроваджено дистанційне обслуговування клієнтів.

Організація дистанційних продажів дозволяє оптимізувати територіальну структуру мережі відділень, вивільнити робочий час працівника фронт-офісу та орієнтувати його на потреби клієнта, що покращує рівень обслуговування клієнтів та підвищує їх лояльність до Банку.

На 01.01.2009 ВАТ АБ "Укргазбанк" має такі канали дистанційного обслуговування клієнтів:

 • Контакт – центр;

 • Мережа банкоматів, торговельних POS-терміналів та платіжних терміналів самообслуговування;

 • Інтернет – банкінг;

 • Мобільний банкінг.

За допомогою каналів дистанційного обслуговування Банк надає різні послуги існуючим та потенційним клієнтам.

Послуги, що надаються каналами дистанційного обслуговування

Контакт-центр

У ВАТ АБ «Укргазбанк» організовано повноцінний цілодобовий Контакт-центр на 26 робочих місць та впроваджено спеціалізоване програмне забезпечення, що обробляє голосові та електронні повідомлення клієнтів, виконує автоматичне інформування клієнтів голосом, за допомогою SMS та електронних поштових повідомлень, а також працює система автоматичного виконання вихідних дзвінків.

Відділи Контакт-центру виконують такі функції:

 • Цілодобовий прийом вхідних дзвінків від клієнтів та співробітників Банку, інформування про продукти Банку, здійснення зміни лімітів за картками, надання інформації про баланс та рух коштів по карткових рахунках. Середньомісячна кількість звернень до Контакт-центр сягає 60 тисяч.

 • Робота з боржниками, страхувальниками. Співробітниками відділу загалом повернуто більше 2,3 млн. грн. боргів.

 • Перехресні та прямі продажі продуктів Банку. За 4 місяці роботи співробітники відділу мотивували клієнтів до розміщення депозитів на суму більше 10,3 млн. грн., придбання іпотечних кредитів та автокредитів, овердрафтів на суму 2,7 млн. грн., підключили до послуги М-банкінг майже 5 тис. клієнтів.

Мережа банкоматів, торговельних POS - терміналів та платіжних терміналів самообслуговування

У 2008 році Банк придбав перші 10 платіжних терміналів самообслуговування, які будуть розміщуватися у відділеннях Банку та цілодобових точках самообслуговування м. Києва та області.

Термінали здійснюють такі операції:

 • надання залишку за картковим рахунком на екран та чек термінала;

 • надання міні-виписки щодо останніх транзакцій;

 • придбання ваучерів мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет за готівку та шляхом оплати карткою;

 • поповнення карткового рахунку у гривнях готівковими коштами.

Мережа банкоматів Банку зросла за 2008 рік на 58% і склала 609 банкоматів, у тому числі 24 банкомати з функцією миттєвого поповнення рахунку готівкою.

Мережа торговельних POS-терміналів Банку за 2008 рік зросла у 16 разів і на 01.01.09 налічувала 498 одиниць.

Інтернет-банкінг

У червні 2008 року у промислову експлуатацію була впроваджена нова система дистанційного обслуговування рахунків – «Клієнт-Інтернет-Банк».

В системі реалізовані такі послуги для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також адвокатів і нотаріусів:

 • платежі в національній валюті, платежі в іноземній валюті та банківських металах;

 • заяви на купівлю/продаж/конвертацію іноземної валюти;

 • отримання виписок по рахунках, перегляд оборотів та залишків за рахунками;

 • обмін електронними повідомленнями з Банком;

 • додаткові сервіси: обслуговування зарплатних проектів, центр фінансового контролю (управління рахунками підзвітних організацій).

Станом на 01.01.09 системою «Клієнт-Інтернет-Банк» користувалось 900 клієнтів Київської регіональної дирекції, Волинської регіональної дирекції та Дирекції VIP-банкінгу ВАТ АБ «Укргазбанк».

В системі зареєстровано два Центри фінансового контролю, що управляють 36 підзвітними організаціями. Кількість платежів за період з 23.06.2008 по 31.12.2008 становила 49,9 тис. (до 1,6 тис. платежів на день).

Мобільний банкінг

Завдяки активним продажам Контакт-центру Банку кількість користувачів послуги «Мобільний банкінг» збільшилась у 2008 році більш, ніж у 4 рази до 6 000 клієнтів. Цьому також сприяв розроблений Банком зручний JAVA-додаток, що легко завантажується у мобільний телефон клієнта та має простий інтерфейс для доступу до карткового рахунку.

Партнерська мережа продажів. Протягом 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк» продовжив розвиток партнерської та агентської мережі Банку, яка є одним з альтернативних каналів продажів банківських продуктів. Поглиблення співпраці з існуючими та налагодження зв’язків з новими партнерами – установами, організаціями, окремими агентами – дозволило у 2008 році у п’ять разів збільшити обсяги продажів банківських продуктів через партнерів та агентів, у порівнянні з 2007 роком.

Станом на кінець 2008 року перелік акредитованих Банком страхових компаній було розширено до 27 установ, що дало можливість запропонувати клієнтам широкий вибір умов страхування. Крім того, значний перелік страхових компаній – партнерів дозволяє не тільки зміцнити захист Банку від непередбачуваних подій із заставним майном, а й диверсифікувати ризики Банку, пов’язані з неплатоспроможністю страховика.

Серед провідних партнерів ВАТ АБ «Укргазбанк» такі страхові компанії:

 • ВАТ «Українська страхова компанія «Дженералі-Гарант»;

 • ЗАТ «УСК «Княжа»;

 • ТДВ «СК «Альфа-Гарант»;

 • ЗАТ «СК «АХА Страхування».

 • ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група»;

 • ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя»;

 • АТ «Українська пожежно-страхова компанія»;

 • АСТ «АИС-Поліс»;

 • ВАТ «СК «Універсальна»;

 • ЗАТ «СК «Добробут та Захист».

На долю зазначених страховиків припадає 99% спільних клієнтів.

Крім того, у 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» вдвічі збільшив число партнерів – будівельних організацій, з якими Банк співпрацює в напрямку кредитування фізичних та юридичних осіб на придбання житлової і нежитлової нерухомості у цих забудовників.

ВАТ АБ «Укргазбанк» було налагоджено партнерські відносини з рядом великих автомобільних корпорацій, з якими проводились спільні акції, що дало можливість збільшити кредитний портфель більше, ніж на 12 млн. грн. Також було реалізовано нову схему співпраці з автотрейдерами, відповідно до якої «точка продажу» банківського кредитного продукту була перенесена до офісу партнера, що дозволило значно скоротити витрати, пов’язані з видачею кредитів, а також підвищити рівень обслуговування клієнтів та скоротити загальний час видачі кредиту до одного банківського дня.

Банк продовжує активно співпрацювати з ріелторами та компаніями-посередниками у напрямку підвищення рівня обслуговування спільних клієнтів, взаємного розвитку клієнтських баз та збільшення обсягів продажів.

У 2008 році було розпочато створення мережі універсальних агентів Банку – фізичних осіб. На 2009 рік заплановано реалізацію проекту «ПАРТНЕР ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Цей проект дозволить залучати до співпраці з Банком широке коло фізичних осіб, які матимуть змогу отримати додатковий прибуток від продажу банківських продуктів. Це дозволить Банку збільшити обсяги продажів та зменшити адміністративні витрати.

Розвиток інформаційних технологій. Відповідно до стратегічного плану розвитку ВАТ АБ “Укргазбанк”, основними напрямками в галузі автоматизації та інформатизації є забезпечення технологічної конкурентоспроможності Банку на сучасному ринку банківських послуг.

Заплановано модернізацію операційної системи Банку АБС «Scrooge» в пов’язуванні з показниками, які будуть оцінені після завершення етапів загальнобанківських проектів (перехід на єдиний баланс, впровадження фронтальних систем, дистанційне обслуговування клієнтів тощо).

Триває впровадження у повному обсязі для всіх підрозділів Банку Інтернет-технологій: від обслуговування клієнтів на сайті Банку за допомогою системи «Інтернет-клієнт-банк» до надання доступу до банківських послуг через будь-які мобільні пристрої.

Продовжено впровадження систем моніторингу і контролю роботи банківської мережі та системи управлінського обліку, елементи якої спрямовані на одержання необхідних адекватних оцінок в режимі реального часу.

У Банку впроваджена система електронного документообігу на основі системи «Діло», що мінімізувало паперовий документообіг і контактні методи роботи підрозділів.

Уніфіковано програмне забезпечення, що використовується у філіях та головному офісі. У рамках функціонуючої в Банку Автоматизованої банківської системи "Scrooge" продовжено перехід на сучасні версії та впровадження Договірної системи Scrooge-ІІІ.

Продовжено побудову корпоративної мережі відповідно до плану забезпечення технічних та телекомунікаційних умов виконання загальнобанківських проектів.

Результати від банківських та інших операцій

Власний капітал Банку протягом 2008 року власний капітал Банку зріс на 523,7 млн. грн. (на 56,4 %) до 1 453 млн. грн. на кінець року.

Основним чинником збільшення власного капіталу Банку на 38,2% стало здійснення додаткової емісії на 200,0 млн. грн., на 10% капітал збільшився за рахунок переоцінки необоротних активів та цінних паперів на суму 52,1 млн. грн., на 19,8% – за рахунок зростання річного чистого прибутку на 103,9 млн. грн., на 12,8% – за рахунок інших складових (емісійних різниць) на 67,3 млн. грн., на 19,2% – за рахунок поповнення резервного фонду на 100,4 млн. грн..

Структура власного капіталу Банку станом на 01.01.2009 р. виглядає наступним чином:

Структура

власного капіталу

Структура власного капіталу

станом на 01.01.2009

млн. грн.

%

статутний капітал

700,0

48,2%

результати переоцінки

239,7

16,5%

прибуток за 2008 рік

204,2

14,0%

резервні фонди

171,3

11,8%

інші складові

137,8

9,5%

Усього

1 453,0

100%

Структура власного капіталу Банку на 01.01.2009 року

Статутний капітал Банку захищає кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати Банк в процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

За останні 5 років зареєстрований статутний капітал Банку було збільшено майже у 8 разів (щорічно в середньому на 122 млн. грн.) і станом на 01.01.2009 р. він складав 700,0 млн. грн.

Значну увагу Банк приділяє збільшенню резервного фонду. Весь чистий прибуток, отриманий у 2007 році, був спрямований на поповнення резервного фонду. Станом на 01.01.2009 р. резервний фонд Банку склав 171,3 млн. грн.

Позитивна динаміка відслідковується щодо чистого фінансового результату, який отримує Банк щорічно. Зокрема, у 2008 році прибуток склав 204,2 млн. грн., а про значний його приріст свідчать наступні дані за останні 4 роки:

2005 р.

13,8 млн. грн.

2006 р.

30,8 млн. грн.

2007 р.

100,4 млн. грн.

2008 р.

204,2 млн. грн.

Динаміка чистого прибутку ВАТ АБ «Укргазбанк», млн. грн.

Банк має залучений субординований борг в розмірі 50 млн. грн., який включається Національним банком України в розрахунок капіталу. Балансовий капітал разом з субординованим боргом станом на 01.01.2009р. становить 1 503 млн. грн.

Про значний ступінь фінансової стабільності Банку свідчить абсолютне виконання ним нормативних вимог щодо капіталу, що встановлені Національним банком України для всіх банківських установ.

Так, станом на 01.01.2009 р. фактичні значення нормативів капіталу Банку такі:

 • обсяг регулятивного капіталу складає 1 518,8 млн. грн., при мінімально допустимому розмірі (з урахуванням повного переліку операцій, що здійснює Банк) – 10 млн. євро;

 • адекватність регулятивного капіталу (платоспроможність) складає 10,92 %, при нормативному значенні не менше 10%;

 • співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів складає 9,98 %, при нормативному значенні не менше 9 %.

За рівнем капіталу ВАТ АБ «Укргазбанк» віднесено Національним банком України до 1 групи банків.

Доходи банку. Загальні доходи Банку у 2008 році зросли у 2,2 рази (1 238,9 млн. грн.), порівняно з 2007 роком та досягли 2 285 млн. грн., у тому числі процентні – 1 598,7 млн. грн. (70,0 %), комісійні – 166,2 млн. грн. (7,3%), позитивний результат від торговельних операцій – 371 млн. грн. (16,2%), інші доходи – 149,1 млн. грн. (6,5%). Результат від торговельних операцій складається з результату від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку -11 млн. грн., результату від торгівлі іноземною валютою – 177 млн. грн., результат від переоцінки іноземної валюти – 183 млн.грн.

Структура доходів ВАТ АБ «Укргазбанк» у 2008 році

Найбільшу питому вагу в структурі доходів Банку традиційно займають процентні доходи (69,9%), розмір яких збільшився за 2008 рік на 841,2 млн. грн. та станом на 01.01.2009р. становив 1 598,7 млн. грн. Найбільший обсяг процентних доходів у 2008р., як і у попередні роки, Банк отримав від кредитування клієнтів (1 136,5 млн. грн.), у тому числі 789,8 млн. грн. процентних доходів отримано від кредитування юридичних осіб та 346,7 млн. грн. – від кредитування роздрібних клієнтів.

Динаміка процентних доходів Банку в розрізі бізнес-напрямків

в 2007 – 2008 рр.

Бізнес-напрямок

2008 р.

2007 р.

сума доходу, млн. грн.

питома вага в процентних доходах, %

сума доходу, млн. грн.

питома вага в процентних доходах, %

корпоративний банкінг і МСБ

789,8

49,4

437,8

57,8

роздрібний банкінг

346,7

21,7

135,2

17,8

казначейські операції

374,9

23,4

123, 2

16,3

інвестиційний бізнес

87,3

5,5

61,4

8,1

У 2008 році, як і у попередні звітні роки, найбільша частка процентного доходу Банку отримана від корпоративного банкінгу. Але питома вага процентних доходів від цього бізнес-напрямку, у загальному обсязі процентних доходів Банку з року в рік знижується. Така тенденція пояснюється активним розвитком інших напрямків діяльності Банку та вказує на поглиблення диверсифікації джерел отримання доходів.

Динаміка процентних доходів Банку в розрізі бізнес-напрямків, млн. грн.

За підсумками року Банком отримано 166,2 млн. грн. комісійних доходів (7,3% загальних доходів), що на 17,1 млн. грн. більше, ніж у минулому році.

Комісійні доходи від корпоративного банкінгу в 2008 році зросли на 12,6 млн. грн. в порівнянні з попереднім роком та досягли 84,6 млн. грн., що становить 50,9% загальних комісійних доходів. Такі результати стали можливими завдяки діяльності Банку у сфері кредитного та розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарської діяльності.

Інтенсивне зростання комісійних доходів спостерігається також у сфері роздрібного банкінгу (приріст за 2008 рік – на 5,7 млн. грн.).

Динаміка комісійних доходів Банку в розрізі бізнес-напрямків

в 2006 – 2008 рр.

Бізнес-напрямок

2008 р.

2007 р.

сума доходів, млн. грн.

питома вага в комісійних доходах, %

сума доходів, млн. грн.

питома вага в комісійних доходах, %

корпоративний банкінг і МСБ

84,6

50,9

72,0

48,3

роздрібний банкінг

73,3

44,1

67,5

45,3

казначейські операції

4,6

2,8

7,2

4,8

інвестиційний бізнес

3,7

2,2

2,4

1,6

Динаміка комісійних доходів Банку в розрізі бізнес-напрямків, млн. грн.

Витрати Банку.Загальні витрати Банку у 2008 році зросли порівняно з минулим роком у 2,2 рази (на 1 130,4 млн. грн.) та сягнули 2 080,7 млн. грн. , у тому числі процентні –1 132,9 млн. грн. (54,4%), комісійні – 24,1 млн. грн. (1,2%), адміністративні та інші операційні витрати – 634,2 млн. грн. (30,5%), відрахування у резерви – 267 млн. грн. (12,8%), податок на прибуток – 22,5 млн. грн. (1,1%).

Як і у попередні звітні роки, найбільшу частку витрат Банку складають процентні витрати. Зокрема, у 2008 році процентні витрати Банку зросли на 633,6 млн. грн. (більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком) та станом на 01.01.2009 року становили 1 132,9 млн. грн.

Збільшення процентних витрат Банку обумовлено зростанням депозитного портфеля, що свідчить про підвищення довіри до Банку з боку населення та суб’єктів господарської діяльності. За більш як 15-річний період своєї діяльності ВАТ АБ «Укргазбанк» зарекомендував себе як одна з найнадійніших фінансових установ країни.

Динаміка процентних витрат Банку в розрізі бізнес-напрямків

в 2007 – 2008 рр.

Бізнес-напрямок

2008 р.

2007 р.

сума витрат, млн. грн.

питома вага в процентних витратах, %

сума витрат, млн. грн.

питома вага в процентних витратах, %

корпоративний банкінг і МСБ

302,5

26,7

125,2

25,1

роздрібний банкінг

517,2

45,7

249,9

50,1

казначейські операції

313,2

27,6

124,2

24,9

Динаміка процентних витрат Банку в розрізі бізнес-напрямків, млн. грн.

Другою за величиною статтею витрат Банку є адміністративні та інші операційні витрати. Внаслідок активної операційної діяльності Банку обсяг адміністративно-господарських витрат збільшився у 2008 році на 329,4 млн. грн. та склав 634,2 млн. грн., у тому числі утримання персоналу – 357,5 млн. грн. (56,4%), утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікації та інші експлуатаційні та господарські витрати – 46,7 млн. грн. (7,4%), витрати на оперативний лізинг(оренду) – 47,9 млн. грн.. (7,5%), , амортизація основних засобів, програмного забезпечення та інших нематеріальних активів – 51,2 млн. грн.. (8,1%), податки та інші обов’язкові платежі – 39,5 млн. грн. (6,2%), інші адміністративні витрати – 91,4 млн. грн. (14,4%).

Найбільша частка адміністративно-господарських витрат припадає на утримання персоналу (64,5%). Разом з тим, зростання витрат на утримання персоналу відбувається абсолютно адекватно розширенню Банком мережі продажів та збільшенню переліку та якості послуг. Підтвердженням цього є позитивна динаміка показника щорічного чистого операційного доходу на 1 працівника: 2004 р. – 83,4 тис. грн., 2005 р. – 91,2 тис. грн., 2006 р. – 103,3 тис. грн., 2007 р. – 150,9 тис. грн., 2008 р. – 217,5 тис. грн.

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банків.

У 2008 році реорганізації Банку шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення не відбувалось.

Управління ризиками.

Стратегія ризик-менеджменту Банку базується на дотриманні принципу беззбитковості та спрямована на забезпечення оптимального співвідношення між прибутковістю окремих бізнес-напрямків та рівнем ризиків, що приймає на себе Банк, здійснюючи певні операції.

У процесі управління ризиками задіяні Спостережна рада, Правління, Служба внутрішнього аудиту та спеціалізований підрозділ – Департамент ризик-менеджменту.

Правління Банку є відповідальним за функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Спостережна рада систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану Правлінням політику управління ризиками.

Служба внутрішнього аудиту оцінює адекватність систем та управління ризиками, здійснює нагляд за виконанням системи внутрішнього контролю та оцінює її достатність і ефективність.

Серед основних функцій Департаменту ризик-менеджменту:

 • забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки ризиків, на які наражається Банк;

 • забезпечення методології з управління ризиками;

 • створення системи для автоматизованого ведення та аналізу бази даних щодо ризиків;

 • ідентифікація і моніторинг порушення лімітів;

 • аналіз можливих сценаріїв;

 • підготовка звітності щодо ризикових позицій та надання рекомендацій Правлінню щодо їх оптимального значення;

 • участь у кредитному процесі в частині оцінки фінансового стану позичальників та оцінки ліквідності забезпечення;

 • проведення кредитних інспекцій структурних підрозділів Банку.

Класифікація ризиків за ступенем впливу на Банк:

 • кредитний ризик;

 • ризик ліквідності;

 • валютний ризик;

 • операційний ризик;

 • ринковий ризик;

 • ризик зміни процентної ставки.

Комітети та комісії, які беруть участь у процесі управління ризиками:

 • Кредитна рада (КР);

 • Кредитний комітет (КК);

 • Кредитні комісії філій/регіональних дирекцій/обласних управлінь/відділень;

 • Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП);

 • Оперативна комісія КУАП;

 • Комітет з питань управління операційними ризиками (КУОР).

Основні складові політики управління окремими видами ризику

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із Банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати прийняті на себе зобов’язання. Кредитний ризик присутній в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника.

Основним органом управління кредитним ризиком в Банку є Правління, до повноважень якого входить формування кредитної політики, затвердження політик, методик та процедур щодо управління кредитними ризиками, а також затвердження основних фінансових параметрів кредитної діяльності.

Кредитна рада є виконавчим комітетом Правління, яка очолюється першим заступником Голови Правління та складається з членів Правління Банку. До функцій Кредитної ради належить затвердження умов фінансування окремих кредитних проектів, класифікації кредитного портфеля та формування резерву за активними операціями, встановлення лімітів повноважень колегіальним органам з питань кредитування, інших лімітів.

Кредитний комітет очолюється заступником Голови Правління та складається з керівників підрозділів, які беруть участь у кредитному процесі: Головного Департаменту продажів, Департаменту ризик-менеджменту, Юридичного департаменту та ін.

До функцій Кредитного комітету належить розгляд понадлімітних кредитних заявок регіональних дирекцій, філій, обласних управлінь та відділень Банку щодо здійснення активних операцій.

Методи зменшення кредитного ризику, які використовуються в Банку:

 • лімітування;

 • розгляд кредитної заявки службами Банку, які забезпечують незалежну оцінку проекту (Департамент ризик-менеджменту, Юридичний департамент, Департамент банківської безпеки);

 • вибір адекватної структури кредитної угоди;

 • забезпечення (застава, фінансова порука);

 • постійний аналіз фінансового стану позичальників і надходжень на поточні рахунки.

Внутрішній рейтинг кредитного портфеля

станом на 01.01.2009 р.

Основним інструментом управління кредитними ризиками в Банку є система лімітування, яка включає ліміти трьох типів: ліміти індивідуального кредитного ризику, ліміти портфельного ризику, ліміти повноважень.

Встановлення лімітів індивідуального кредитного ризику здійснюється на основі аналізу фінансового стану позичальника, кредитного проекту, забезпечення, структури угоди, репутації позичальника, юридичної експертизи наданих документів.

Банком встановлюються такі портфельні ліміти: за галузями економіки, за окремими програмами, за контрагентами. Для моніторингу кредитного портфеля щомісячно Департаментом ризик-менеджменту проводиться аналіз концентрацій вкладень Банку за галузями економіки, географічними регіонами, окремими програмами. Аналізується рівень проблемної заборгованості в розрізі підрозділів Банку, достатність сформованих резервів.

Встановлення лімітів повноважень передбачає систему лімітів кредитним комітетам/ кредитним комісіям в розрізі стандартних та нестандартних кредитних продуктів за розміром кредитів одному позичальнику та щодо загального портфеля виданих кредитів. Ліміти встановлюються в залежності від якості сформованого портфеля, якості управління, професійної підготовки співробітників, регіону та ін.

Перегляд лімітів в бік зменшення або закриття у випадку погіршення якості портфеля або зміни стратегії Банку щодо кредитування може ініціюватись Спостережною радою, Правлінням, Кредитною радою, Департаментом ризик-менеджменту, Службою внутрішнього аудиту, Департаментом врегулювання боргових конфліктів.

Динаміка частки прострочених та сумнівних кредитів в кредитному портфелі

ВАТ АБ “Укргазбанк” протягом 2006 – 2008 років

Ризик ліквідності – наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.

Основним органом управління ризиком ліквідності в Банку є Правління, до повноважень якого входить формування політики з управління ліквідністю, затвердження відповідних політик та процедур.

Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП) є виконавчим комітетом Правління, до функцій якого входить втілення політики управління ліквідністю, прийняття поточних рішень щодо управління ліквідністю, затвердження внутрішніх лімітів Банку.

Управління ліквідністю в Банку розподіляється на 3 складові: щоденне управління ліквідністю, поточне управління ліквідністю та довгострокове управління ліквідністю.

Управління миттєвою ліквідністю здійснюється Казначейством Банку шляхом аналізу залишків на кореспондентських рахунках на початок дня, даних платіжного календаря щодо надходжень та відтоку коштів, планів підрозділів Головного Банку та філій Банку по операціях протягом дня, інформації про рух коштів на рахунках клієнтів.

Управління поточною ліквідністю (строком на 1 місяць) здійснюється Департаментом ризик-менеджменту шляхом визначення потреб Банку у ліквідних коштах – при цьому застосовується метод джерел і використання коштів, який полягає у визначенні величини розриву ліквідності протягом періоду, що дорівнює різниці між очікуваними надходженнями і потенційними відтоками грошових коштів.

Управління довгостроковою ліквідністю (на строк більше 1-го місяця) здійснюється Департаментом ризик-менеджменту за методом ресурсного розриву (шляхом оцінки ступеня невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів).

Динаміка коефіцієнтів ліквідності протягом 2006-2008 років, %

Нормативні значення згідно з вимогами НБУ:

 • Коефіцієнт миттєвої ліквідності (співвідношення сум коштів у касі та на коррахунках до зобов'язань банку)>20%

 • Коефіцієнт поточної ліквідності (співвідношення активів первинної та вторинної ліквідності до зобов'язань банку із відповідними строками погашення) > 40%

 • Коефіцієнт короткострокової ліквідності (співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань) > 20%.

Операційнийризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Основним органом управління операційно-технологічним ризиком в Банку є Правління, до повноважень якого входить формування політики з управління операційно-технологічним ризиком, затвердження відповідних політик та процедур. Комітет з питань управління операційними ризиками (КУОР) є виконавчим комітетом Правління, до функцій якого входить втілення політики управління операційним ризиком, удосконалення бізнес-процесів, запровадження систем внутрішнього контролю, розробка комплексу заходів за результатами розгляду операційних інцидентів.

Організацію роботи з мінімізації операційного ризику та контроль за виконанням рішень КУОР і рекомендацій Управління внутрішнього аудиту здійснює Департамент ризик-менеджменту. Контроль за операційним ризиком здійснюється Управлінням внутрішнього аудиту в частині надання рекомендацій структурним підрозділам Банку на стадії розробки і впровадження нових продуктів, процесів, систем, проведення аудиту діяльності структурних підрозділів Банку, Департаментом інформаційних технологій в частині забезпечення коректності функціонування програмних комплексів Банку, створення комплексної системи інформаційної безпеки Банку, Департаментом супроводження та підтримки операційної діяльності в частині розробки методології організації та ведення бухгалтерського обліку та дотримання структурними підрозділами вимог облікової політики Банку.

Ризик зміни процентної ставки – це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок.

Основним органом управління ризиком зміни процентної ставки в Банку є Правління. Функції проведення політики управління процентним ризиком, прийняття рішень щодо управління процентним ризиком, у тому числі рішення щодо зміни рівня процентних ставок, організації моніторингу та перегляду процентних ставок за видами валют, у розрізі строків, видів продуктів, організації контролю за дотриманням допустимого рівня процентного ризику та виконанням відповідних рішень структурними підрозділами покладаються на КУАП.

Департамент ризик-менеджменту оцінює вартість зобов’язань та прибутковість активів, відповідність термінів погашення активів та зобов’язань, рентабельність активів Банку, чистої процентної маржі, спреду Банку, надає рекомендації Комітету з питань управління активами та пасивами щодо зміни процентних ставок за депозитними та кредитними продуктами.

Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.

Управління валютним ризиком базується на обраній стратегії менеджменту валютного ризику, яка включає в себе наступні елементи: централізація управління валютним ризиком, використання усіх можливих заходів уникнення ризику, що призводить до значних збитків, контроль та мінімізація сум збитків, якщо не існує можливості уникнення ризику, хеджування валютного ризику за умов неможливості його уникнення.

Основним інструментом управління валютним ризиком у Банку є лімітування. Банк застосовує цей інструмент шляхом встановлення лімітів на загальну відкриту валютну позицію по Банку в цілому, у розрізі підрозділів та операцій (торговельні операції, неторговельні операції з готівковою іноземною валютою, операції з банківськими металами); встановлює максимальний розмір потенційних збитків в абсолютній сумі або у вигляді відсотку від реалізованого результату за закритими позиціями від торговельних операцій за поточний місяць.

Динаміка коефіцієнтів валютного ризику протягом 2006-2008 років

(співвідношення відкритих валютних позицій до регулятивного капіталу Банку), %

Нормативні значення згідно вимогами НБУ:

 • Загальна валютна позиція (співвідношення загальної валютної позиції до регулятивного капіталу) < 30%

 • Довга валютна позиція (співвідношення довгої валютної позиції до регулятивного капіталу) < 20%

 • Коротка валютна позиція (співвідношення короткої валютної позиції до регулятивного капіталу) < 10%


Ринковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговельному портфелі. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів (деривативів).

З метою управління ринковим ризиком Банком застосовуються наступні інструменти: встановлення лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі або продажу, якщо вона укладається на умовах, за яких результат її проведення залежить від коливання ринкових цін, встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції, встановлення ліміту на сукупний розмір інвестиційного портфеля, оцінка волатильності котирувань, позаплановий перегляд лімітів у випадку різкої зміни кон’юнктури ринку або значного зниження ресурсної бази Банку, формування резервів на покриття можливих збитків.

Плани щодо безперервної діяльності та/або на випадок кризових обставин

Безперервна діяльність ВАТ АБ “Укргазбанк” забезпечується відповідно до регламенту роботи банку в надзвичайних умовах, який визначає порядок дій керівництва Банку та структурних підрозділів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Банку при виконанні банківських операцій, в тому числі з використанням інформаційних систем, у разі виникнення надзвичайних умов, відповідно до їх характеру і ступеня впливу на фінансові показники діяльності Банку, а також забезпечується заходами, спрямованими на покращання фінансового стану Банку, у відповідності до Програми фінансового оздоровлення.

Платоспроможність банку.

Станом на кінець дня 31.12.2008 року платоспроможність Банку (покриття регулятивним капіталом ризикових активів) становила 10,92 % (при нормативі не менше 10 %), що свідчить про достатність капіталу Банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різних видів банківської діяльності.

Здатність Банку своєчасно та в повному обсязі відповідати за своїми зобов’язаннями ґрунтується на підтриманні ліквідності Банку на відповідному рівні. Станом на кінець дня 31.12.2008 року ВАТ АБ “Укргазбанк” мав наступні показники:

 • миттєва ліквідність 56,45% (норматив не менше 20%);

 • поточна ліквідність 73,47% (норматив не менше 40%);

 • короткострокова ліквідність 47,50% (норматив не менше 20%).

За рік Банк не порушував жоден з економічних нормативів, встановлених Національним банком України.

Вищезазначене підтверджує здатність Банку своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за зобов’язаннями.

Припинення окремих видів банківських операцій.

Протягом 2008 року ВАТ АБ “Укргазбанк” не припинив виконання жодних видів банківських операцій в межах наявної ліцензії Національного банку України та дозволу на виконання окремих операцій.

Обмеження щодо володіння активами.

Станом на 31 грудня 2008 року ВАТ АБ “Укргазбанк” має обмеження щодо володіння нематеріальними активами, балансова вартість яких складає 3 534 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2008 року вартість наданих у заставу активів складає 4 293 294 тис. грн., у тому числі основні засоби (будівля за адресою Київ, вул.. Червоноармійська, 39-А, 39-Г, 39-Д) балансовою вартістю 154 689 тис.грн.Інших обмежень щодо володіння активами не має.

Корпоративне управління

Корпоративне управління у ВАТ АБ "Укргазбанк" здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Зокрема, згідно з Принципами корпоративного управління, затвердженими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Методичними рекомендаціями щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схваленими постановою Правління Національного банку України № 98 від 28.03.2007 року.

Корпоративне управління у Банку базується на таких принципах:

 • Забезпечення акціонерам реальної можливості реалізовувати свої права, пов’язані з участю у Банку;

 • Однакового ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;

 • Здійснення Спостережною радою стратегічного управління діяльністю Банку, забезпечення контролю діяльності Правління, а також підзвітність членів Спостережної ради акціонерам Банку;

 • Здійснення Правлінням виваженого та ефективного керівництва поточною діяльністю, а також підпорядкованість Правління Спостережній раді та акціонерам;

 • Своєчасності, повноти та достовірності інформації про Банк, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значимі події, структуру власності та управління, з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та клієнтами Банку;

 • Ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Банку.

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов’язкове для всіх підрозділів та структур Банку.

З метою удосконалення системи корпоративного управління Банку, протягом 2008 року було розроблено та затверджено у новій редакції такі документи:

- Положення про Загальні збори учасників;

- Положення про Правління;

- Положення про акції та дивідендну політику.

Ці та інші внутрішні документи Банку, такі як річні звіти, аудиторські висновки, інформація про випуск цінних паперів, інформація щодо проведення загальних зборів акціонерів розміщено на офіційній веб-сторінці Банку.

Така робота проводиться з метою вдосконалення інформаційної політики Банку, яка спрямована, перш за все, на якісне та прозоре управління Банком відповідно до міжнародних стандартів, на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших зацікавлених осіб на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації (комерційної та банківської таємниці) Банку.

Наполегливість та прагнення бути кращими вже принесли свої результати. В листопаді 2008 року агенція фінансових ініціатив спільно зі Службою рейтингів корпоративного управління Standard & Poor's провели дослідження прозорості 30 найбільших банків України. За результатами дослідження, перше місце у рейтингу з показником 71,2% посів саме ВАТ АБ "Укргазбанк", який став першим українським банком в історії подібних досліджень, що подолав відмітку індексу транспарентності у 70%.

Органами управління банку є Загальні збори учасників, Спостережна рада, Правління банку.

Орган контролю банку є ревізійна комісія та внутрішній аудит банку (внутрішній аудит є органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку).

Вищим органом управління Банку є Загальні збори учасників. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить прийняття рішення щодо:

 • визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;

 • внесення змін та доповнень до Статуту банку;

 • зміни розміру статутного капіталу банку;

 • призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради банку, Ревізійної комісії;

 • затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, Аудиторського комітету Спостережної ради та зовнішнього аудитора;

 • розподілу прибутку;

 • припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу;

 • затвердження строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);

 • визначення умов договорів з членами Спостережної ради та Ревізійної комісії;

 • прийняття рішення про випуск, деномінацію акцій банку, про форму випуску акцій БАНКУ (документарна чи бездокументарна);

 • затвердження кошторисів витрат із забезпечення діяльності Спостережної ради та Ревізійної комісії банку;

 • затвердження положень про Загальні збори учасників, про Спостережну Раду, про Ревізійну комісію, про акції та дивідендну політику, про інформаційну політику;

 • притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної ради та Ревізійної комісії банку;

 • вибору реєстроутримувача та вирішення питання про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердження умов договору на ведення реєстру.

До компетенції Загальних зборів учасників належить також прийняття рішень щодо:

 • відшкодування учасникам (акціонерам) витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів учасників, скликаних в передбачених законодавством та Статутом Банку випадках;

 • прийняття рішення про придбання банком власних акцій

Статутом банку до компетенції Загальних зборів учасників можуть бути віднесені інші питання.

Повноваження, що є виключною компетенцією Загальних зборів учасників, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Банку.

Інші повноваження Загальних зборів учасників Банку, крім тих що відносяться до виключної компетенції, можуть бути делеговані Спостережній Раді Банку.

Відповідальність і функції спостережної ради та правління банку.

Спостережна рада призначається Загальними зборами з числа акціонерів (їх представників) на 3 (Три) роки в кількості не більше 7 (семи) осіб. До складу Спостережної ради входять Голова, заступник Голови (за наявності такої посади) та члени Спостережної ради.

Член Спостережної ради не може одночасно бути Головою або членом Правління та (або) Ревізійної комісії Банку.

До виключної компетенції Спостережної ради Банку належить:

 • контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, ухвалення стратегії Банку, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

 • погодження проекту річного та квартального фінансових звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;

 • затвердження положень про Правління, про службу внутрішнього аудиту Банку, про комітети та інші робочі органи Спостережної ради, про конфлікт інтересів, кодекс Корпоративного управління, а також інші положення в межах своєї компетенції;

 • призначення та звільнення корпоративного секретаря та затвердження положення про корпоративного секретаря;

 • затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов’язаних осіб (відповідно до Положення про пов’язані особи), затвердження операцій з пов’язаними особами;

 • встановлення порядку прийому, реєстрації та порядку розгляду звернень та скарг акціонерів;

 • прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень;

 • визначення принципів побудови організаційної структури Банку;

 • прийняття рішень про участь Банку у створенні банківських об`єднань та про участь у промислово - фінансових групах з дотриманням вимог законодавства України;

 • прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням Правління Банку у межах економічних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

 • прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням Банку;

 • прийняття рішень про надання та відізвання письмових дозволів на здійснення банківських та окремих операцій філіями Банку;

 • прийняття рішень щодо укладення Банком угод з інсайдерами, які передбачають сприятливіші умови, ніж угоди, що укладені з іншими особами (у тому числі, які передбачають нарахування відсотків і комісійних на здійснення банківських операцій, які менші, ніж звичайні);

 • прийняття рішень щодо використання фондів банку;

 • призначення та звільнення Голови та членів Правління; прийняття рішення про призначення особи виконуючою обов'язки Голови Правління Банку. Призначення на посаду голови його заступників та членів Правління Банку здійснюється відповідно до нормативних актів Національного банку України. Голова Правління (або виконуючий обов’язки) заступає на посаду після отримання на це письмової згоди Комісії Національного банку України;

 • контроль за діяльністю Правління;

 • визначення умов оплати праці та матеріального стимулювання Голови Правління та членів Правління;

 • прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності Голови Правління та членів Правління;

 • оцінка роботи Голови Правління та Правління як колегіального органу;

 • визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі погодження розміру оплати його послуг;

 • погодження призначення на посаду та звільнення внутрішніх аудиторів Банку;

 • забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

 • ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Банку внутрішнім аудитом та /або зовнішнім аудитором; встановлення порядку проведення перевірок систем внутрішнього контролю Банку (проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку);

 • підготовка пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників;

 • узгодження рішення Правління про скликання чергових та позачергових Загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів; узгодження рішення Правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;

 • надання пропозицій та рекомендацій Загальним зборам щодо питань порядку денного;

 • погодження кандидатур голови, секретаря та персонального складу інших робочих органів Загальних зборів;

 • затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів за поданням Правління Банку, а також у визначених чинним законодавством України випадках погодження рішення Правління банку про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах учасників.

Спостережна Рада банку здійснює інші повноваження та приймає рішення з усіх питань, що делеговані їй Загальними зборами учасників Банку.

До компетенції Спостережної ради також належить:

 • прийняття рішення про створення Фонду розвитку, матеріального стимулювання, соціальних виплат та покриття непередбачених збитків;

 • прийняття рішення про відрахування до Фонду розвитку, матеріального стимулювання, соціальних виплат та покриття непередбачених збитків нерозподілених прибутків минулих років;

 • прийняття рішення щодо використання Фонду розвитку, матеріального стимулювання, соціальних виплат та покриття непередбачених збитків.

Спостережна рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

Члени Спостережної ради зобов'язані:

 • діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

 • керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором між членом Спостережної ради та Банком, та іншими внутрішніми документами Банку, принципами корпоративного управління України;

 • виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Спостережною радою Банку;

 • особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Спостережної ради та в роботі комітетів Спостережної ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Спостережної ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності через Корпоративного секретаря;

 • дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Спостережної ради про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов’язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

 • дотримуватися встановленої у Банку Інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

 • протягом 2-х робочих днів у письмовій формі через Корпоративного секретаря повідомити Спостережну раду та Правління Банку про втрату статусу акціонера Банку;

 • утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Спостережної ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Спостережну раду та Правління Банку через Корпоративного секретаря;

 • своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

  • Члени Спостережної ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю). Члени Спостережної ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України

  • Члени Спостережної ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Банку, не несуть відповідальності за таке рішення.

  • Банк має право звернутися з позовом до члена Спостережної ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів Банку.

  • Порядок притягнення членів Спостережної ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

Правління є виконавчим органом ВАТ АБ «Укргазбанк» (далі – Банк), який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів учасників (акціонерів) (далі – Загальні збори) та Спостережної ради Банку.

Правління формується з осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Банком, за пропозиціями Голови Правління на строк 5 (п'ять) років в кількості не менше 7 (семи) осіб. Відповідальний працівник Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є членом Правління Банку за посадою.

Правління діє від імені Банку у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положеннямі є підзвітним Загальним зборам і Спостережній раді Банку.

У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання та рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Спостережною радою Банку.

До виключної компетенції Правління належить:

1) організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Банку;

3) розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації;

4) здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної діяльності;

5) прийняття рішення про створення постійно діючих комітетів Банку, призначення їх керівників, визначення порядку їх діяльності;

6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Банку. Складання та надання Спостережній раді квартальних та річних звітів Банку до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

7) прийняття рішення про створення та ліквідацію відділень Банку та затвердження положення про них, визначення переліку операцій відділень Банку;

8) затвердження актів внутрішнього регулювання Банку за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Спостережної ради Банку, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Банку, а також регулюють поточну діяльність Банку;

9) щоквартальна підготовка звітів Правління для Спостережної ради Банку щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

10) визначення організаційної структури Банку;

11) вирішення питання про придбання Банком акцій, що випускаються ним, згідно з рішеннями Загальних зборів учасників, у випадках, якщо Загальними зборами учасників не визначено відповідних умов придбання;

12) вирішення питання про реалізацію Банком придбаних ним акцій власних випусків;

13) прийняття у визначених чинним законодавством України випадках рішення про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;

14) прийняття рішення щодо встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватися за рішенням кредитного комітету Банку у межах лімітів, встановлених Спостережною радою;

15) прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

16) прийняття рішення щодо списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

17) прийняття рішення щодо списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

18) прийняття рішень щодо списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій;

19) прийняття рішення про випуск облігацій Банку;

20) призначення головного бухгалтера Банку, з урахуванням вимог чинного законодавства, зокрема вимог Національного банку України.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голови Правління Банку.

Члени Правління зобов'язані:

1) діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Банку;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Спостережною радою Банку;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Правління. Завчасно повідомляти Голову Правління про неможливість участі у Загальних зборах або засіданнях Правління із зазначенням причини;

5) брати участь у засіданні Спостережної ради Банку на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо врегулювання конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Правління про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов’язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

7) дотримуватися встановленої у Банку інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну та банківську таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління;

9) завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банку відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;

11) своєчасно надавати Спостережній раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

Члени Правління несуть відповідальність:

1) за збитки, які завдані Банку їх неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ними шкоду Банку, відповідно до чинного законодавства України;

2) за збитки, які завдані Банку внаслідок прийняття рішення Правлінням Банку (члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у голосуванні, яке призвело до збитків Банку, не несуть відповідальності за збитки, завдані Банку внаслідок прийняття такого рішення);

3) за порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

Члени Правління, які виступають від імені Банку та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Банку.

Банк має право звернутися з позовом до члена Правління про відшкодування завданих збитків на підставі рішення Спостережної ради Банку.

Голова Правління, члени Правління несуть персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Банку правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Правління, а також за забезпечення захисту та збереження банківської та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Правління Банку.

Голова Правління несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Спостережною радою Банку за виконання їх рішень та результати поточної діяльності Банку.

Організаційна структура банку.

Організаційна структура ВАТ АБ “Укргазбанк” визначається рішеннями Правління Банку. Філії створюються або реорганізовуються на основі рішень Спостережної Ради ВАТ АБ “Укргазбанк”.

Кожний підрозділ діє відповідно до завдань, функцій, повноважень та прав, встановлених для нього у положенні про відповідний підрозділ та іншими актами внутрішнього регулювання.

Станом на 31.12.2008р. ВАТ АБ “Укргазбанк” мав наступну організаційну структуру:

 • Правління банку;

 • Служба внутрішнього аудиту;

 • Департамент банківської безпеки;

 • Служба корпоративного секретаря;

 • Центр адміністрування акціонерного капіталу;

 • Перший відділ;

 • Служба фінансового моніторингу;

 • Управління депозитарної діяльності;

 • Департамент роздрібного банкінгу;

 • Департамент корпоративного банкінгу;

 • Департамент банкінгу малого та середнього бізнесу;

 • Департамент розвитку та проектів;

 • Департамент стратегічного маркетингу;

 • Центр корпоративних зв’язків;

 • Дирекція прямих продажів;

 • Головний департамент продажів;

 • Дирекція роздрібних продажів;

 • Дирекція VIP-банкінгу;

 • Департамент врегулювання боргових конфліктів;

 • Центр прийняття кредитних рішень;

 • Департамент ризик-менеджменту;

 • Управління внутрішньої ревізії;

 • Департамент інвестиційної діяльності;

 • Казначейство;

 • Юридичний департамент;

 • Управління адміністративного забезпечення;

 • Департамент кадрового менеджменту;

 • Фінансово-бюджетний департамент;

 • Департамент інформаційних технологій;

 • Департамент господарського забезпечення;

 • Департамент міжнародного бізнесу;

 • Департамент супроводження та підтримки операційної діяльності;

 • Управління обліку внутрішньобанківських операцій;

 • Управління податкового обліку та розрахунків з бюджетом;

 • Департамент централізованого супроводження та підтримки клієнтських операцій;

 • Відділ охорони праці;

 • Київська регіональна дирекція;

 • Волинська регіональна дирекція.

У складі певного підрозділу (департаменту, управління, відділу; філії) можуть бути утворені інші підрозділи (управління, відділи, сектори, групи; безбалансові відділення).

В структуру Банку входять структурні підрозділи мережі Банку – філії та відділення Банку, які організаційно побудовані відповідно до типових організаційних структур, затверджених Правлінням Банку, які здійснюють банківські та інші операції, передбачені Положеннями про ці підрозділи та на підставі дозволів, наданих Банком.

Загальне керівництво діяльністю структурних підрозділів Банку здійснює Правління Банку згідно зі своїми рішеннями, рішеннями Спостережної Ради та Загальних зборів учасників Банку через структурні підрозділи Головного офісу Банку.

Усі взаємовідносини між структурними підрозділами Банку будуються на загальних принципах, а саме: оперативного прийняття рішень структурними підрозділами Головного офісу Банку та контроль за рішеннями директорів Філій/начальників Відділень, не заміняючи їх функцій прийняття рішень та відповідальності за їх наслідки.

Підтримання вертикальних зв’язків між структурними підрозділами Головного офісу Банку та регіональними підрозділами Банку з питань організації процесу продажів банківських продуктів в мережі ВАТ АБ «Укргазбанк» координує Управління організації продажів в банківській мережі, яке входить до Головного Департаменту продажів.

У банку діють Комітет з питань управління активами та пасивами банку, Операційна комісія Комітету з питань управління активами та пасивами банку, Комітет з інформаційних технологій, Кредитна рада, Кредитний комітет, Кредитний комітет оперативного прийняття рішень, Кредитні комісії регіональних дирекцій, філій, обласних управлінь та відділень, Маркетинговий комітет, Тендерний комітет, Управлінський комітет, Фінансово-бюджетний комітет, Тарифний комітет, Комітет з питань управління операційними ризиками, що створені Правлінням.

Комітети є спеціальними органами управління банку і мають мету, завдання, функції і повноваження, передбачені для них Законом України “Про банки і банківську діяльність” та положеннями про відповідний комітет, що затверджуються Правлінням. Порядок формування кожного комітету, організаційні питання його діяльності визначаються у положенні про відповідний комітет.

Частка керівництва в акціях.

Керівництво ВАТ АБ “Укргазбанк” станом на кінець дня 31.12.2008р. володіє 1 000 551 акцією ВАТ АБ “Укргазбанк” загальною номінальною вартістю 1 000 551,00 гривня, що складає 0,14% статутного капіталу ВАТ АБ “Укргазбанк”.

Істотна участь у банку.

Протягом 2008 року статутний капітал Банку збільшився на 200 млн. грн., і на 31.12.2008 р. становив 700 млн. грн.

Двадцять найбільших акціонерів банку контролюють 98,78% статутного капіталу Банку.

Станом на 31.12.2008 р.:

 • у володінні членів Спостережної ради Банку перебуває 1 310 298акцій (0,19% статутного капіталу Банку);

 • у володінні членів виконавчого органу Банку (Правління) 1 000 551акція (0,14% статутного капіталу Банку).

Найбільшими бенефіціарними власниками є Горбаль Василь Михайлович та Омельяненко Олексій Анатолійович, які разом володіють 84% статутного капіталу.

Акціонери

Кількість акцій, шт.

Частка, %

1

ТОВ "Фінансово-інвестиційний альянс"

231 043 750

33,0063%

2

ТОВ "Компанія "Укргазінвест плюс"

133 003 655

19,0005%

3

ТОВ "Інвестаналітик"

63 666 167

9,0952%

4

ТОВ "Українська компанія розвитку проектів"

61 766 558

8,8238%

5

ТОВ "Український венчурний капітал"

55 402 456

7,9146%

6

ЗАТ "Брокінвест-Лаерт"

27 545 050

3,9350%

7

ТОВ "Арсенал-Інвест"

27 421 039

3,9173%

8

ТОВ "Українські будівельні інновації"

27 167 463

3,8811%

9

ТОВ "Новітні газові технології"

24 534 636

3,5049%

10

Горбаль Василь Михайлович

17 838 233

2,5483%

11

НАК "Нафтогаз України"

8 791 596

1,2559%

12

ЗАТ "Селянська інвестиційна компанія"

2 917 113

0,4167%

13

Foyil Services Limited

2 297 599

0,3282%

14

Ukrnafta &Opportunity Fund Limited

1 830 000

0,2614%

15

UniCredit Bank Austria AG

1 466 488

0,2095%

16

ТОВ ФГ "Консалтинг та інвестиції"

1 395 779

0,1994%

17

ТОВ "Столичні будівельні технології"

1 000 000

0,1429%

18

Супруненко Антон Олександрович

800 000

0,1143%

19

Мамедов Сергій Геннадійович

800 000

0,1143%

20

ТОВ "Рінако-Фінанс"

790 000

0,1129%

Структура акціонерного капіталу станом на 01.01.2009

Динаміка акціонерного капіталу

Високі стандарти якості обслуговування клієнтів вимагають збільшення рівня капіталізації банку. Протягом останніх років Банк демонструє стрімке зростання розміру акціонерного капіталу.

Дата реєстрації змін до Статуту

Розмір статутного капіталу, грн.

1

грудень 2002

64 567 571

2

грудень 2003

90 000 000

3

серпень 2004

120 000 000

4

червень 2005

170 000 000

5

травень 2006

200 000 000

6

грудень 2006

300 000 000

7

травень 2007

400 000 000

8

листопад 2007

500 000 000

9

травень 2008

600 000 000

10

грудень 2008

700 000 000

Дивідендна політика

Положення про акції та дивідендну політику ВАТ АБ "Укргазбанк", яке розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку, визначає політику ВАТ АБ "Укргазбанк" щодо порядку оголошення, нарахування, термінів та способу виплати дивідендів, а також встановлює права та обов’язки акціонерів Банку, пов’язані з їх виплатою.

Виплата дивідендів проводиться за підсумками календарного року за рішенням загальних зборів учасників, присвячених затвердженню результатів діяльності Банку за рік. Банк сплачує акціонерам дивіденди в оголошеному розмірі протягом 3-х місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів. Право на отримання дивідендів пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами ВАТ АБ "Укргазбанк" на початок строку виплати дивідендів. На кожну просту та привілейовану акцію перераховується однаковий розмір дивідендів.

Розподіл прибутку та нарахування дивідендів акціонерам проводиться за рішенням загальних зборів учасників ВАТ АБ "Укргазбанк" за підсумками діяльності Банку за рік. Виплата дивідендів за акціями здійснюється Банком або реєстроутримувачем, який веде реєстр акціонерів ВАТ АБ "Укргазбанк", шляхом перерахування за зазначеними акціонером реквізитами або видачі готівкою. Неотриманні акціонерами дивіденди депонуються на відповідному рахунку ВАТ АБ "Укргазбанк". Відсотки на депоновані суми не нараховуються.

Персонал банку.

Концептуально нова кадрова стратегія Банку відкриває можливості кар’єрного росту та розвитку працівників шляхом планування, оцінки їх діяльності та навчання, що є запорукою та підґрунтям для динамічного розвитку Банку.

Протягом 2008 року було удосконалено організаційну структуру та приведено її у відповідність до вимог швидкозростаючого бізнесу Банку і висококонкурентного ринку праці.

Крім того, у 2008 році було перебудовано кадрову політику Банку, що знайшло своє відображення у структурі департаменту кадрового менеджменту. Так, було виділено чотири основні підрозділи за головними напрямками діяльності у сфері управління персоналом: адміністрування та облік кадрів, розвиток персоналу, мотивація персоналу та забезпечення персоналом.

За 2008 рік загальна чисельність працівників Банку зросла на 1 539 осіб і станом на кінець звітного року налічувалось 5 035 працівників, з них 64% працівників мають повну вищу освіту. Збільшення кількості працівників відбулось, здебільшого, за рахунок розширення бізнесу, впровадження нових продуктів і послуг та відкриття нових точок продажу.

Розподіл персоналу ВАТ АБ «Укргазбанк» за рівнем освіти

станом на 01.01.2009 року

Політика забезпечення персоналом базується на підборі компетентних фахівців з потенціалом подальшого розвитку в системі Банку, про що свідчить вікова структура персоналу Банку.

Розподіл персоналу ВАТ АБ «Укргазбанк» за віком

станом на 01.01.2009 року

У 2008 році було впроваджено та налагоджено систему автоматизації обліку кадрів, що дозволило отримувати статистичну інформацію, необхідну для оперативного прийняття управлінських рішень.

Мотивація персоналу

Протягом року департаментом кадрового менеджменту було вдосконалено бонусну систему оплати праці, яка передбачає преміювання за продаж банківських продуктів. Впроваджена система точніше враховує індивідуальний внесок кожного працівника в результати роботи Банку та сприяє покращенню особистих результатів та командної роботи.

Навчання та розвиток персоналу

У 2008 році було впроваджено нові підходи до системи розвитку персоналу у ВАТ АБ “Укргазбанк”, а саме:

 • Розробка нових навчальних програм базується на вивченні потреб у навчанні. Так, було розроблено сім корпоративних навчальних програм та вісім програм оцінки знань працівників. Близько 2 000 працівників Банку взяли участь у запропонованих програмах розвитку персоналу.

 • Переорієнтування навчальних програм “від теорії до практики”: відмова від лекційної форми навчання на користь тренінгу, надання пріоритету практичним знанням та навикам, закріплення отриманих знань за допомогою практичних завдань. понад 1000 працівників фронтальних підрозділів пройшли комплексну програму розвитку навиків продажу банківських продуктів та уніфікований тренінг щодо стандартів обслуговування клієнтів у відділенні банку.

 • Впровадження системи дистанційного навчання та тестування працівників дозволило здійснити комплексну перевірку знань усіх фронтальних підрозділів. Було проведено понад 2700 тестувань, на підставі яких виявлено високий рівень фахових знань та навиків працівників Банку.

 • Систематизація процесу навчання за рахунок впровадження планування та бюджетування навчальних заходів.

Банк надає своїм працівникам можливість підвищувати професійну кваліфікацію шляхом участі у тренінгах, семінарах, конференціях як в Україні, так і за кордоном, створює умови для навчання у вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої та другої вищої освіти без відриву від виробництва.

Завдяки вдосконаленій системі управління персоналом, плинність кадрів Банку у 2008 році знизилась у порівнянні з 2007 роком на 4% (з 18 % у 2007 році до 14% у 2008 році).

Забезпечення персоналом

у порівнянні з 2007 роком результати підбору персоналу у 2008 році виросли в 2,5 рази завдяки застосуванню оптимальних технік та методик пошуку, оцінки та приймання на роботу фахівців, які є носіями якостей, необхідних для досягнення цілей, що стоять перед Банком.

Банк продовжує активно співпрацювати з навчальними закладами України. Залучення молодих фахівців з потенціалом подальшого розвитку в системі Банку відбувається двома шляхами:

 • надання можливості стажування в Банку фахівцям, які отримують перший досвід роботи;

 • надання студентам вищих навчальних закладів можливості проходження в Банку виробничої практики.

За умови вдалого проходження стажування чи практики, для найбільш талановитих та цілеспрямованих студентів передбачена можливість працевлаштування у Банку.

Голова Правління В.П. Ляшко

Головний бухгалтер Н.Г. Ільницька

Баланс

ВАТ АБ “Укргазбанк” за станом на 31 грудня 2008р.

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

За 2008р.

За 2007р.

АКТИВИ

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 702 061

784 971

Торгові цінні папери 

58 546

85 864

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0

Кошти в інших банках 

2 236 886

3 512 681

Кредити та заборгованість клієнтів 

8 956 339

4 693 393

Цінні папери в портфелі банку на продаж 

647 640

413 027

Цінні папери в портфелі банку до погашення 

10 

0

0

Інвестиції в асоційовані компанії  

11 

0

0

Інвестиційна нерухомість 

12 

16 174

0

10 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток  

115

75

11 

Відстрочений податковий актив 

32

31 431

14 269

12 

Гудвіл 

13 

0

0

13 

Основні засоби та нематеріальні активи 

14 

909 275

680 546

14 

Інші фінансові активи 

15 

139 913

67 051

15 

Інші активи 

16 

104 939

61 950

16 

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 

17 

0

0

17 

Усього активів 

  

14 803 319

10 313 827

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

18 

Кошти банків 

18 

4 619 648

3 206 936

19 

Кошти клієнтів 

19 

8 018 978

5 231 297

20 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

20 

262 941

426 295

21 

Інші залучені кошти 

21 

182 097

367 550

22 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 

  

1 000

680

23 

Відстрочені податкові зобов'язання 

32

104 770

67 470

24 

Резерви за зобов'язаннями 

22 

8 566

7 097

25 

Інші фінансові зобов'язання 

23 

73 664

11 526

26 

Інші зобов'язання 

24 

28 150

15 158

27 

Субординований борг 

25 

50 508

50 510

28 

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 

17 

0

0

29 

Усього зобов'язань  

  

13 350 322

9 384 519

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

30 

Статутний капітал  

26

835 942

568 612

31 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

206 028

102 131

32 

Резервні та інші фонди банку 

27

411 027

258 565

3

Усього власного капіталу

1 452 997

929 308

34

Усього пасивів  

14 803 319

10 313 827

Голова Правління В.П. Ляшко

Головний бухгалтер Н.Г. Ільницька

19 березня 2009 року

Вик.: Кулага О.М.

тел.: 239-28-36

ТОВ Грант Торнтон Україна

Партнер з аудиту І.Л.Константінов

Звіт про фінансові результати

ВАТ АБ “Укргазбанк” на 31 грудня 2008р.

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

За 2008р.

За 2007р.

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 

  

465 755

258 210

1.1 

Процентні доходи 

28 

1 598 669

757 520

1.2 

Процентні витрати 

28 

(1 132 914)

(499 310)

Комісійні доходи 

29 

166 211

149 109

Комісійні витрати 

29 

(24 095)

(17 902)

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 

  

11 040

17 646

Результат від операцій з хеджування 

40 

0

0

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

  

0

0

Результат від торгівлі іноземною валютою 

  

177 020

42 576

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

0

0

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

18, 19 

0

0

10 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 

12  

320

0

11 

Результат від переоцінки іноземної валюти 

  

182 905

4 606

12 

Резерв під заборгованість за кредитами 

4,7, 8

(257 839)

(122 738)

13 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

(4 657)

250

14 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 

141 271

69 757

15 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

10 

0

0

16 

Резерви за зобов'язаннями 

22

(1 469)

(5 187)

17 

Інші операційні доходи 

30 

7 526

4 633

18 

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 

18, 19 

0

0

19 

Адміністративні та інші операційні витрати 

31 

(634 171)

(304 790)

20

Резерв за дебіторською заборгованістю та іншими активами

15,16

(3 047)

(351)

22 

Дохід від участі в капіталі 

11 

0

0

22 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 

  

226 770

95 819

23 

Витрати на податок на прибуток 

32 

(22 528)

4 533

24 

Прибуток/(збиток) після оподаткування 

  

204 242

100 352

25 

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

33 

0

0

26 

Чистий прибуток/(збиток) 

  

204 242

100 352

27 

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

34 

0,37

0,28

28 

Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію 

34, 35 

0,37

0,28

Голова Правління В.П. Ляшко

Головний бухгалтер Н.Г. Ільницька

19 березня 2009 року

Вик.: Лещенко Л.В.

тел.: 239-28-36

ТОВ Грант Торнтон Україна

Партнер з аудиту І.Л.Константінов

Звіт про власний капітал

ВАТ АБ “Укргазбанк” на 31 грудня 2008p.

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

статутний капітал 

резервні та інші фонди банку (примітка 27) 

нерозподілений прибуток 

Усього власного капіталу 

2

3

4

5

6

7

Залишок на 1 січня 2007 року 

302 025

145 003

29 642

476 670

Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти 

3

0

0

0

0

Скоригований залишок на 1 січня 2007 року 

302 025

145 003

29 642

476 670

Цінні папери в портфелі банку на продаж: 

4.1 

Результат переоцінки до їх справедливої вартості 

9

0

112

0

112

4.2 

Продаж або втрати від зменшення корисності 

9

0

0

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи: 

5.1 

Результат переоцінки 

14

0

114 115

0

114 115

5.2 

Реалізований результат переоцінки 

14

0

(21)

21

0

Результат переоцінки за операціями хеджування 

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці 

27

0

0

0

0

Відстрочені податки 

32

0

(28 528)

0

(28 528)

Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу 

0

85 678

21

85 699

10 

Прибуток/(збиток) за рік 

0

0

100 352

100 352

11

Розподіл прибутку до інших фондів

0

27 884

(27 884)

0

12 

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 

0

113 562

72 489

186 051

13

Емісія акцій 

26

266 587

0

0

266 587

14 

Власні акції, що викуплені в акціонерів: 

14.1 

Викуплені 

26

0

0

0

0

14.2 

Продаж 

26

0

0

0

0

14.3 

Анулювання 

26

0

0

0

0

15 

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 

35

0

0

0

0

16 

Залишок на кінець дня 31 грудня 2007 року (залишок на 1 січня 2008 року) 

568 612

258 565

102 131

929 308

17 

Скоригований залишок на початок 2008 року 

568 612

258 565

102 131

929 308

 
17.1 

Коригування
Зміна облікової політики 

0

0

0

0

17.2 

Виправлення помилок 

0

0

0

0

18 

Цінні папери в портфелі банку на продаж: 

18.1 

Результат переоцінки до їх справедливої вартості 

9,27

0

(3 223)

0

(3 223)

18.2 

Продаж або втрати від зменшення корисності 

9

0

0

0

0

19 

Основні засоби та нематеріальні активи: 

19.1 

Результат переоцінки 

14

0

73 787

0

73 787

19.2 

Реалізований результат переоцінки 

14

0

(7)

7

0

20 

Результат переоцінки за операціями хеджування 

0

0

0

0

21 

Накопичені курсові різниці 

27

0

0

0

0

22 

Відстрочені податки 

32

0

(18 447)

0

(18 447)

23 

Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу 

0

52 110

7

52 117

24 

Прибуток/збиток за рік 

0

0

204 242

204 242

25

Розподіл прибутку до інших фондів

0

100 352

(100 352)

0

26

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 

0

152 462

103 897

256 359

27

Емісія акцій 

26

267 330

0

0

267 330

28 

Власні акції, що викуплені в акціонерів: 

28.1 

Викуплені 

26

0

0

0

0

28.2 

Продаж 

26

0

0

0

0

28.3 

Анулювання 

26

0

0

0

0

29 

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати 

35

0

0

0

0

30 

Залишок на кінець дня 31 грудня 2008 року 

835 942

411 027

206 028

1 452 997

Додатково повідомляємо, що сума нарахованих доходів і неотриманих, яка є складовою частиною залишку балансових рахунків 5030, 5031, 5040, 5041 за станом на кінець дня 31 грудня 2008 року та 2007 року, складає 175 180 тис.грн. та 42 739 тис. грн. відповідно.

Сума нарахованих витрат і несплачених, яка є складовою частиною залишку балансових рахунків 5030, 5031, 5040, 5041 за станом на кінець дня 31 грудня 2008 та 2007 року, складає 216 809 тис.грн. та 103 403 тис. грн. відповідно, отримання яких згідно умов договорів передбачається в кінці терміну дії договору.

Станом на 31 грудня 2008 року та 31 грудня 2007 року внески за незареєстрованим капіталом у Банку відсутні.

Голова Правління В.П. Ляшко

Головний бухгалтер Н.Г. Ільницька

19 березня 2009 року

Вик.: Кулага О.М.

тел.: 239-28-36

ТОВ Грант Торнтон Україна

Партнер з аудиту І.Л.Константінов

Звіт про рух грошових коштів

ВАТ АБ «Укргазбанк» на 31 грудня 2008р.

(прямий метод)

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

2008 рік 

2007 рік 

  

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 

  

 1 416 108 

692 569  

Процентні витрати, що сплачені 

  

(1 021 393)  

(447 470)  

Комісійні доходи, що отримані 

  

166 211  

148 885  

Комісійні витрати, що сплачені 

  

(24 095)  

(17 902)  

Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами 

  

11 055  

17 646  

Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами 

  

0  

0  

Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою 

  

176 005  

37 543  

Інші отримані операційні доходи 

  

6 961  

4 528  

Виплати на утримання персоналу 

  

(357 451)  

(162 266)  

10 

Сплачені адміністративні та інші операційні витрати 

  

(213 858)  

(112 401)  

11 

Сплачений податок на прибуток 

  

(22 248)  

(3 385)  

12 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань 

  

137 295  

157 747 

  

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

13 

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 

  

27 215  

(8 303)  

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

  

0  

0  

15 

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 

  

1 266 816  

(2 732 391)  

16 

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам 

  

(4 370 388)  

(2 648 729)  

17 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 

  

(56 554)  

27 944  

18 

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 

  

(42 990)  

(16 567)  

19 

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 

  

1 408 792  

2 195 003  

20 

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 

  

2 678 204  

2 525 733  

21 

Чистий (приріст)/зниження за ощадними (депозитними) сертифікатами, що емітовані банком 

  

2 238  

(16 029)  

22 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями 

  

61 738  

11 445  

23 

Чистий (приріст)/зниження за іншими зобов’язаннями 

  

12 992  

6 568  

24 

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) 

  

1 125 358  

(497 579)  

  

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 

9, 17 

(196 156)

31 006

26 

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 

9, 17 

141 271  

69 757  

27 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 

10 

0  

0  

28 

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

10 

0  

0  

29 

Придбання основних засобів 

14 

(232 592)  

(233 088)  

30 

Дохід від реалізації основних засобів 

14, 17 

527  

104  

31 

Дивіденди отримані 

9,30

38  

15  

32 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 

44 

0  

0  

33 

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 

17 

0  

0  

34 

Придбання асоційованих компаній 

11 

0  

0  

35 

Дохід від реалізації асоційованих компаній 

11, 17 

0  

0  

36 

Придбання інвестиційної нерухомості 

12 

0  

0  

37 

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 

12, 17 

0  

0  

38 

Придбання нематеріальних активів 

14 

(2 173)  

(863)  

39 

Дохід від вибуття нематеріальних активів 

14, 17 

0  

0  

40 

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/ (використані в інвестиційній діяльності) 

  

(289 085)

(133 069)

  

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 

Отримані інші залучені кошти 

21 

175 078  

362 651  

42 

Повернення інших залучених коштів 

21 

(358 776)  

(105 394)  

43 

Отримання субординованого боргу 

25 

0  

0  

44 

Погашення субординованого боргу 

25 

0  

0  

45 

Емісія простих акцій 

26 

267 329  

266 588  

46 

Емісія привілейованих акцій 

26 

0  

0  

47 

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 

26, 27 

0  

0  

48 

Викуп власних акцій 

26 

0  

0  

49 

Продаж власних акцій 

26 

0  

0  

50 

Дивіденди виплачені 

26 

(6)  

(833)  

51 

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 

26, 27 

0  

0  

52

Розміщення випущених боргових цінних паперів

20

1 452 662

841 541

53

Викуп випущених боргових цінних паперів

20

(1 620 345)

(547 922)

5

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) 

  

(84 058)  

816 631  

55 

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 

  

165 729  

110  

5

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів 

  

917 944  

186 093  

57 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 

  

784 971  

598 878  

58

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 

1, 4 

1 702 915  

784 971  

Звіт про рух грошових коштів за 2008 рік складено з урахуванням вимог МСБО 7 «Звіти про рух грошових коштів» та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України від 27.12.2007 № 480. В зв’язку зі зміною класифікації окремих статей звітності (примітка 1.23), у тому числі грошових коштів та їх еквівалентів, відповідні дані за попередній рік перераховано.

Голова Правління В.П. Ляшко

Головний бухгалтер Н.Г. Ільницька

19 березня 2009 року

Вик.: Кулага О. М.

тел.: 239-28-36

ТОВ Грант Торнтон Україна

Партнер з аудиту І.Л.Константінов

Примітка 1. Облікова політика

Примітка 1.1. Основна діяльність банку

Під час виконання своїх функцій ВАТ АБ “Укргазбанк” керується законодавчими актами України, нормативними документами Національного банку України, що регламентують банківську діяльність, міжнародними стандартами фінансової звітності, національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні та актами внутрішнього регулювання ВАТ АБ “Укргазбанк”, що визначають порядок здійснення операцій за різними фінансовими інструментами.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють роботу банківської системи України є: Закони України “Про банки і банківську діяльність”; “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”; “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”; “Про оподаткування прибутку підприємств”; План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України; Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, Положення про організацію операційної діяльності в банках України, Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, інші законодавчі акти.

ВАТ АБ “Укргазбанк” – це Банк з розвинутою регіональною структурою на території України.

Структурні одиниці і підрозділи, що входять до системи банку і забезпечують його діяльність:

 • Правління банку;

 • Служба внутрішнього аудиту;

 • Департамент банківської безпеки;

 • Служба корпоративного секретаря;

 • Центр адміністрування акціонерного капіталу;

 • Перший відділ;

 • Служба фінансового моніторингу;

 • Управління депозитарної діяльності;

 • Департамент роздрібного банкінгу;

 • Департамент корпоративного банкінгу;

 • Департамент банкінгу малого та середнього бізнесу;

 • Департамент розвитку та проектів;

 • Департамент стратегічного маркетингу;

 • Центр корпоративних зв’язків;

 • Дирекція прямих продажів;

 • Головний департамент продажів;

 • Дирекція роздрібних продажів;

 • Дирекція VIP-банкінгу;

 • Департамент врегулювання боргових конфліктів;

 • Центр прийняття кредитних рішень;

 • Департамент ризик-менеджменту;

 • Управління внутрішньої ревізії;

 • Департамент інвестиційної діяльності;

 • Казначейство;

 • Юридичний департамент;

 • Управління адміністративного забезпечення;

 • Департамент кадрового менеджменту;

 • Фінансово-бюджетний департамент;

 • Департамент інформаційних технологій;

 • Департамент господарського забезпечення;

 • Департамент міжнародного бізнесу;

 • Департамент супроводження та підтримки операційної діяльності;

 • Управління обліку внутрішньобанківських операцій;

 • Управління податкового обліку та розрахунків з бюджетом;

 • Департамент централізованого супроводження та підтримки клієнтських операцій;

 • Відділ охорони праці;

 • Київська регіональна дирекція;

 • Волинська регіональна дирекція.

В структуру Банку входять структурні підрозділи мережі Банку – філії та відділення Банку, які організаційно побудовані відповідно до типових організаційних структур, затверджених Правлінням Банку, здійснюють банківські та інші операції, передбачені Положеннями про ці підрозділи та на підставі дозволів, наданих Банком.

До складу банку входить: 14 філій та 365 відділень в 25 регіонах України, що на сьогодні повністю забезпечують його діяльність.

Банк проводить банківські операції, передбачені Статутом банку, на підставі банківської ліцензії № 123 від 19 листопада 2001 року, наданої Національним Банком України та дозволу Національного банку України № 123-3 від 05 липня 2007р. Банк має ліцензію Серії АБ №124927, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 09.02.2005 року строком дії до 09.02.2010 року, на здійснення Професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Банк функціонує як універсальний. Основна діяльність банку включає надання позик та гарантій, залучення вкладів від юридичних осіб та населення, торгівлю цінними паперами, здійснення операцій з іноземними валютами та банківськими металами, проведення розрахунково-касових та довірчих операцій.

Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності

Облікова політика ВАТ АБ “Укргазбанк” базується на чинному законодавстві України, нормативно-правових актах Національного банку України, міжнародних стандартах фінансової звітності (далі – МСФЗ) та тлумаченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансовій звітності, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Основні відмінності між обліковою політикою Банку та Міжнародними стандартами фінансового обліку пов’язані з виконанням вимог нормативно-правових актів Національного банку України та полягають у наступному:

 • формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями здійснюється згідно вимог Національного банку України шляхом формування резервів на повний розмір чистого кредитного ризику, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій. Це відрізняється від вимог міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (надалі МСБО) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» щодо оцінки зменшення корисності фінансових активів;

 • визнання активів, зобов’язань та відповідних доходів та витрат щодо операцій, які були здійснені в останні неробочі дні звітного періоду, здійснюється у відповідності до нормативно–правових актів Національного банку України, у наступному звітному періоді. Це відрізняється від вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів щодо застосування принципу нарахування;

 • не визнається вплив гіперінфляції до 01.01.2001 року на статті капіталу та основних засобів. Це відрізняється від вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» щодо складання фінансових звітів в умовах постгіперінфляційної економіки.

В своїй обліковій політиці Банк керується принципами достовірності, повноти висвітлення, превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності та історичної (фактичної) собівартості.

Основою оцінок активів та зобов’язань, що застосовувалися під час складання фінансових звітів є історична (первісна) вартість, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів (цінні папери в торговому портфелі Банку та портфелі на продаж, похідних фінансових інструментів), будівель та споруд Банку, а також інвестиційної нерухомості.

Активи та зобов’язання визнаються у фінансової звітності Банку, якщо є ймовірність надходження або вибуття майбутньої економічної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартість, яку можна достовірно визначити. Банк визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму балансі тоді, коли він стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов’язань визнаються з використанням обліку за датою розрахунку. Фінансові активи та зобов’язання відображаються за справедливою вартістю, первісною вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Облікова політика щодо визнання та оцінки конкретних активів і зобов’язань, доходів і витрат розкривається у наступних примітках.

Функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності Банку є національна валюта України - гривня (надалі – «грн.»). Фінансова звітність Банку складається в тисячах гривень.

Примітка 1.3 Консолідована фінансова звітність

Банк не має дочірніх підприємств та не складає консолідовану фінансову звітність.

Примітка 1.4 Первісне визнання фінансових інструментів

Фінансові активи та зобов’язання, крім торгових цінних паперів, первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, які безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансового інструменту. Торгові цінні папери первісно визнаються за справедливою вартістю. Справедлива вартість – це сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Справедливою вартістю при первісному визнання є, як правіло, ціна операції (тобто справедлива вартість наданої або отриманої компенсації).

Примітка 1.5. Торгові цінні папери

У торговому портфелі Банку обліковуються:

а) боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуються Банком для отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час;

б) будь-які інші цінні папери, що визначаються Банком на етапі первісного визнання як такі, щодо яких Банк має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити).

Цінні папери в торговому портфелі банку первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання цінних паперів у торговий портфель визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних паперів.

Цінні папери в торговому портфелі банку обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки. Нарахування процентного доходу за борговими цінними паперами у торговому портфелі здійснюється під час визнання кожної переоцінки, але не рідше 1 разу на місяць. Амортизація дисконту (премії) за борговими цінними паперами в торговому портфелі не здійснюється.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю. Методика визначення справедливої вартості для кожної категорії цінних паперів, що знаходяться в портфелі Банку визначається нормативно–правовими актами Національного банку України, МСФЗ та внутрішніми документами ВАТ АБ «Укргазбанк».

Банк не змінював класифікацію фінансових інструментів в дану категорію, або з даної категорії протягом періоду володіння даними фінансовими інструментами.

Інформація про торгові цінні папери розкривається у примітці 5.

Примітка 1.6. Кредити та заборгованість клієнтів

Кредитна політика Банку виважена та цілеспрямована і будується на принципах рівнодоступності кредитних ресурсів для підприємств усіх форм власності та максимального забезпечення інтересів Банку щодо повернення кредиту.

Первісне визнання кредитів здійснюється банком за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операції. На дату балансу кредити оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під час здійснення амортизації дисконту (премії) та нарахування процентів. В Балансі кредити відображаються за вирахуванням резервів на покриття збитків від знецінення. Знецінення кредитів відображається шляхом формування резервів для покриття кредитного ризику за рахунок витрат банку.

Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року кредитний портфель банку до вирахування резервів становив 9 415 125 тис. грн. (примітка 8.1), що на 92 % більше ніж станом на кінець дня 31 грудня 2007 року (4 903 881 тис. грн.).

Випущені Банком фінансові гарантії та акредитиви являють собою забезпечення кредитних операцій, які гарантують виплати як компенсації збитку, що настає у разі неспроможності дебітора виконати свої зобов'язання за первісними або зміненими умовами боргового інструменту. Надані фінансові гарантії та акредитиви первісно оцінюються за справедливою вартістю. На дату видачі гарантії її справедлива вартість дорівнює отриманої комісії. У подальшому вони обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням кумулятивної амортизації отриманого комісійного доходу. Комісійний дохід за видачу гарантій амортизується протягом строку дії відповідної гарантії прямолінійним методом.

Резерви для покриття кредитного ризику формуються банком у відповідності з "Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затвердженим постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000р. №279 із змінами та доповненнями (далі - Положення) та внутрішнього “Положення про порядок формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитними операціями ВАТ АБ “Укргазбанк” та його філій, затвердженого протоколом Правління ВАТ АБ “Укргазбанк” від 23.08.2006р. (протокол №230806) зі змінами.

Резерви формуються Банком на покриття можливих втрат за такими операціями: кредитами, гарантіями і поруками, за зобов’язаннями з кредитування, за здійсненим авалем векселів, за грошовим покриттям в інших банках, за коштами, розміщеними в інших банках у вигляді кредитів та строкових депозитів, а також за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування.

Банк здійснює розрахунок резервів під стандартну та нестандартну заборгованість з урахуванням строків погашення боргу за кредитними операціями протягом місяця, у якому здійснено кредитну операцію (або укладено угоду на її здійснення) в розрізі угод, балансових та позабалансових рахунків. Формування резервів Банк здійснює щомісяця в повному обсязі незалежно від розміру доходу за групами ризику відповідно до сум заборгованості за кредитними операціями (у тому числі наданих зобов'язань з кредитування), включаючи фінансові активи, умови яких були суттєво змінені, за станом на перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для подання оборотно-сальдового балансу, що знаходить відображення в обліку проводками у звітному місяці або коригуючими проводками до складання оборотно-сальдового балансу за звітний місяць.

Резерв під нестандартну заборгованість формується за кредитами, віднесеними до категорій “під контролем”, “субстандартні”, “сумнівні”, “безнадійні” у повному обсязі формується за рахунок витрат Банку. Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року резерви під заборгованість за кредитними операціями Банку сформовані в повному обсязі і становлять 458 786 тис . грн., станом на 31.12.2007 р. – 210 488 тис. грн. (примітки 8.2, 8.3), в тому числі під стандартну заборгованість в сумі 9 913 тис .грн., під нестандартну 424 572 тис. грн., під нараховані доходи за кредитними операціями та дебіторську заборгованість, що пов`язана з кредитними операціями 24 301 тис. грн., станом на 31.12.2007 р. 5 227 тис.грн., 198 093 тис. грн. та 7 168 тис .грн. відповідно.

Чистий кредитний портфель Банку (за мінусом резерву) станом на 31 грудня 2008 р. становив 8 956 339 тис. грн., станом на 31.12.2007р. – 4 693 393 тис. грн. (примітка 8.1).

Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року Банком сформовано резерв за позабалансовими зобов’язаннями в сумі 8 556 тис. грн. (станом на 31.12.2007р. – 7 097 тис. грн.).

Безнадійна кредитна заборгованість списується Банком за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за рішенням Правління Банку. Протягом звітного 2008 року згідно протоколу засідання правління ВАТ АБ Укргазбанк №59 від 30/12/08 за рахунок створених резервів під нестандартну заборгованість були списані безнадійні активи, загальна сума яких склала 7 713 тис. грн.(примітка 8.2) а саме:

Назва клієнта

Валюта

Сума у

номіналі, тис.

Сума у гривневому

еквівалент, тис.грн.

ДП МВС України «Ресурси» (сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями)

Гривня

4 754

4 754

ТОВ `Енергетичні технології`

Долар США

18

141

СТОВ `Шабельники`

Гривня

352

352

Мельничук Вiктор Петрович

Долар США

40

308

ФОП Гасанов Фiкрат Баламiрза огли

Гривня

363

363

ТОВ `Мiлана-СеРвiс`

Гривня

733

733

ВАТ `БуРИнське п1д-во`АгРотехсеРв1с`

Гривня

90

90

Приватне підприємство `Д-Кронід`

Гривня

300

300

ТОВ `Континент-Агро`

Гривня

300

300

Центр експертних систем

Гривня

26

26

Безнадійні нараховані доходи

Гривня

346

346

В 2007 р. за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за рішенням Правління Банку були списані безнадійна кредитна заборгованість та безнадійні нараховані доходи на загальну суму 1 827 тис.грн. (примітка 8.3).

Інформація про кредити і заборгованість клієнтів та рух резервів під заборгованість за кредитами розкривається у примітці 8. Інформація про гарантії та акредитиви розкривається у примітці 39. Рух резервів за зобов’язаннями розкривається у примітці 22.

Примітка 1.7. Цінні папери в портфелі банку на продаж

У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу.

Придбані цінні папери у портфелі банку на продаж первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання цінних паперів. Надалі цінні папери у портфелі банку на продаж оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки в капіталі банку. При реалізації цінних паперів сума переоцінки, яка була визнана на капіталі, списується.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких надалі неможливо достовірно оцінити, обліковуються за собівартістю у портфелі банку на продаж. У разі переведення акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком з оцінки за справедливою вартістю на оцінку за собівартістю справедлива вартість цінного папера на час переведення стає його новою собівартістю. Сума переоцінки цінного папера, яка була визнана в капіталі банку, залишається в капіталі банку до його продажу.

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковувалися за собівартістю, у разі наявності критеріїв достовірної оцінки їх справедливої вартості переводяться на оцінку за справедливою вартістю у портфелі банку на продаж.

Усі цінні папери у портфелі банку на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності, якщо є об'єктивні докази однієї або кількох подій, які мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами.

Під час визнання зменшення корисності за цінними паперами, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, сума уцінки, накопичена в капіталі банку, вилучається з капіталу і визнається в прибутках/збитках. Якщо в наступному періоді сума очікуваного відшкодування за цінними паперами збільшується, то на відповідну суму в межах раніше сформованого резерву за цими цінними паперами зменшується сума сформованого резерву.

Сума втрат від зменшення корисності за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за собівартістю, визначається як різниця між їх балансовою вартістю та поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою доходу для подібного фінансового активу. Ця різниця визнається витратами звітного періоду.

Заборгованість за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною, списується за рахунок резерву за рішенням Правління Банку. У 2008 р. списання безнадійної заборгованості за цінними паперами за рахунок резерву не здійснювалось. У 2007 р. згідно рішення Правління ВАТ АБ “Укргазбанк” від 25.05.07 №23 за рахунок створених резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж були списані безнадійні активи, загальна сума яких склала 60 тис. грн. а саме:

 • частка СП «Нефрон» (придбані 21.12.2004) – 10 тис. грн.;

 • акції ЗАТ ТД «Перун» (придбані 21.12.2004 р.)- 50 тис. грн.

Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року та 31 грудня 2007 року в портфелі Банку на продаж не має цінних паперів, які були куплені або мають бути продані за договорами репо.

Інформація про цінні папери у портфелі банку на продаж розкриваються у примітці 9.

Примітка 1.8. Цінні папери в портфелі банку до погашення.

У портфелі Банку до погашення обліковуються боргові цінні папери з фіксованими платежами, а також с фіксованим строком погашення, якщо Банк має намір і змогу утримувати їх до строку погашення. За цими паперами банком визнається процентний дохід та здійснюється амортизація дисконту або премії не рідше одного разу на місяць із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

Під час первісного визнання придбані боргові цінні папері у портфелі до погашення оцінюються за справедливою вартістю, до якої додаються витрати, які прямо відносяться до випуску боргових цінних паперів. Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у портфель до погашення відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання.

Після первісного визнання боргові цінні папери в портфелі до погашення на дату балансу відображаються за їх амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка.

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення підлягають перегляду на зменшення їх корисності. Зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення відображається в бухгалтерському обліку шляхом формування резерву на суму перевищення балансової вартості цінних паперів над поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто за ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного визнання).

Інформація про цінні папери в портфелі банку до погашення розкривається у примітці 10.

Примітка 1.9. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість – нерухомість, утримувана з метою отримання орендних платежів , а не при наданні послуг чи для адміністративних цілій або продажу в звичайному ході діяльності.

Критерії визнання на балансі Банку інвестиційної нерухомості:

 • якщо частка площі будівлі (частини будівлі), зайнятої власником, складає менше 10% від загальної площі будівлі (частини будівлі), що перебуває у власності Банку або в розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду), то на балансі Банку визнається 1 об’єкт інвестиційної нерухомості (виділення окремих часток – тих, що надані в оперативний лізинг (оренду) і тих, що зайняті власником, - не виконується);

 • якщо частка площі будівлі (частини будівлі), зайнятої власником, складає рівно 10% або більше 10% від загальної площі будівлі (частини будівлі), що перебуває у власності Банку або в розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду), то на балансі Банку визнаються окремі об’єкти, а саме:

 • частка площі, зайнята власником, обліковується на рахунках обліку власних необоротних активів;

 • частка площі, надана в оперативний лізинг (оренду), є інвестиційною нерухомістю і обліковується на рахунках обліку інвестиційної нерухомості, відкритих в розрізі об’єктів нерухомості, які надаються в лізинг (оренду), та орендарів.

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Банк оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її придбанням.

Після первісного визнання об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Банк здійснює за методом справедливої вартості з визнанням змін справедливої вартості в прибутку або збитку, амортизація та зменшення корисності не визнаються.

Банк здійснює оцінку інвестиційної нерухомості на кожну наступну після первісного визнання дату балансу.

У 2008 році Банком було проведено оцінку справедливої вартості об’єктів, що входять до складу інвестиційної нерухомості. Оцінку проведено суб’єктом оціночної діяльності ПП “Академія Оцінки і Права” (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №5730/07, виданий Фондом державного майна України 22 вересня 2005 року) на підставі договору №Е 04/11-08 від 27 листопада 2008 року. При оцінці використовувались методи капіталізації доходу та порівняльний метод.

За результатами оцінки справедливої вартості вартість інвестиційної нерухомості збільшилася на 320 тис.грн, у тому числі дооцінка інвестиційної нерухомості , в сумі 1 639 тис.грн., яка відображена на рахунках доходів та уцінка в сумі 1 319 тис. грн., яка відображена на рахунках витрат.

Інформація про інвестиційну нерухомість розкривається у примітці 12.

Примітка 1.10. Основні засоби.

Основні засоби первісно визнаються за їх первісною вартістю, яка включає всі витрати, що пов‘язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію. У подальшому основні засоби, що являють собою будівлі та споруди, оцінюються за справедливою вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності та підлягають переоцінці з боку суб’єкта оціночної діяльності з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Решта основних засобів Банка оцінюються за первісною (історичною) вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Амортизація основних засобів нараховується щомісяця за прямолінійним методом, виходячи з норм їх корисного використання, які встановлені Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів ВАТ АБ “Укргазбанк”, затвердженого протоколом Правління № 16 від 29.12.2006р. зі змінами.

За 2008 рік амортизація основних засобів склала 49 953 тис. грн. (примітки 14 та 31) , та відображена на рахунку витрат (за 2007 рік – 29 209 тис. грн.)

Норми амортизації та діапазон строків корисного використання основних засобів зазначені в таблиці:

Класифікація груп необоротних активів

за змістом та строками корисного використання

Група

Код

КОФ

Назва

Строк корисного використання, роки

Строк корисного використання, місяці

Норми аморт.

в % до первісної вартості

Земельні ділянки

1

100000

БУДІВЛІ, СПОРУДИ ТА ПЕРЕДАВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

1.1

110000

110803

110199

Будівлі і споруди:

приміщення банку

квартири

тощо

50

600

0,167

1.2

110200

Інші будівлі (будинки та будівлі нежитлові):

гаражі, АЗС тощо

25

300

0,33

1.3

Споруди різні:

паркани, огорожі (цегляні, бетонні, металеві)

15

180

0,56

1.4

130200

Передавальні пристрої:

волоконно-оптичні лінії зв’язку, зовнішні лінії зв’язку тощо

15

180

0,556

2

МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ

2.1

240200

240203

240204

240205

Інша обчислювальна техніка:

комп'ютери, ноутбуки, процесори, монітори

принтери, калькулятори,

накопичувачі

тощо

3

36

2,78

2.2

240203

240209

Інша машини та обладнання:

сервери,

активне обладнання комп’ютерної мережі, Міні-АТС, концентратори, маршрутизатори, комутатори, конвертер

тощо

5

60

1,67

2.3

220229

Засоби зв'язку:

телефонні апарати, телефони мобільні, модеми, факс - модеми різні, радіостанції, автовідповідачі, зарядні пристрої, авто - комплекти для телефонів, пристрої передачі радіосигналу, пейджери, антени, звукостворюючий комплект тощо

4

48

2,08

2.4

220207

220202

Касове обладнання:

розрахункові-грошові машини різні, електронні контрольно-касові реєстратори, розрахунково-фасовочні машини різні, монетно –розрахункові машини різні, ваги електронні тощо

пристрої контролю грошей, лічильники банкнот різні, детектори валют різні, візки для грошей тощо

4

48

2,08

2.5

220203

Множильна техніка

(ксерокси, друкувальні машинки, сканери, багатофункціональні пристрої тощо)

4

48

2,08

2.6

340199

Альтернативні джерела живлення (джерела безперебійного живлення)

4

48

2,08

2.7

310804

Генератори змінного струму (синхронні генератори)

5

60

1,67

2.8

220229

Інше обладнання: фотоапарати, проектор, телевізори, плеєри, знищувачі, відеомагнітофони тощо

4

48

2,08

Обладнання, що обслуговує операції банку з платіжними картками

2.9

240204

Термінальне обладнання :

банкомати, рідери, постермінали, пін-клавіатури, ембосери тощо

7

84

1,19

240204

Обладнання, що забезпечує зв’язок: Радіо-Пад

4

48

2,08

3

210000

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

3.1

210100

Автомобілі легкові

5

60

1,67

3.2

210200

Автомобілі вантажні

5

60

1,67

3.3

210300

Автомобілі спеціалізовані

5

60

1,67

3.4

210700

Судна

5

60

1,67

3.5

Транспортні засоби інші

5

60

1,67

4.

ІНСТРУМЕНТИ, ПРИЛАДИ, ІНВЕНТАР (МЕБЛІ)

4.1

220100

220101

220114

220109

220109

220139

Офісні меблі:

стільці, крісла, меблі офісні дерев’яні (столи та інше),

шафи, стелажі, тумби, робочі місця операціоністів та касирів банку,

вішалки, дивани

тощо

5

60

1,67

4.2

220208

220105

Сейфи:

шафи вогнетривкі,

металеві та вмуровані, депозитні стійки, сейфи, шафи файлові, стелажі металеві тощо

10

120

0,83

4.3

240101-240109

Контрольне – охоронне обладнання:

охоронно–пожежна сигналізація, інше стаціонарне обладнання, генератори шуму, система відеонагляду, система доступу, металодетектори тощо

7

84

1,19

4.4

230107

230102

230106

Електро – побутові прилади:

пилососи,

холодильники

кондиціонери, обігрівачі, теплові завіси, осушувачі повітря,

4

48

2,08

230112

пічки ПВЧ

230199

люстри,

тощо

4.5

230106

230111

Інші прилади, інвентар (меблі), інструменти:

с-ма вентиляції,

с-ма опалення тощо

двері, дверні доводчики,

5

60

1,67

230107

Насос вакуумний тощо

311002

Електрокардіограф, інше аналогічне

обладнання

311009

Обладнання медичне, хірургічне й ортопедичне інше

4.6

340199

230111

Інші прилади, інвентар (меблі), інструменти:

Драбини металеві

с-ма опалення тощо

двері, дверні доводчики

10

120

0,83

4.7

340199

Інші прилади, інвентар (меблі), інструменти:

Прилади для вимірювання довжини, ламінатори тощо

4

48

2,08

4.8

220209

230212

230111

Інші прилади, інвентар (меблі), інструменти:

Бендер,

Пили (ручні циркулярні, тощо), драбини дерев’яні тощо

3

36

2,78

5

340199

ІНШІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ (інший виробничо-господарський і допоміжний інвентар)

5.1

Вивіска з назвою банку

5

60

1,67

5.2

Інші рекламні щити

(рекламні та інформаційні дошки, вивіски, лайт-бокси)

3

36

2,78

5.3

Інші об’єкти, що не увійшли до жодної з груп

штендер (тротуарні установки), стенд (виставковий, презентаційний тощо),

Бронежилети, вітрини для дорогоцінних металів, козирки тощо

3

36

2,78

5.4

Канцтовари:

підставки під монітори й під телефони тощо

2

24

4,17

5.5

Жалюзі, ролети

3

36

2,78

6

Зброя (вогнепальна, холодна тощо)

10

120

0,83

7

Живопис, скульптури

20

240

0,42

Перегляд строків корисного використання та норм амортизації належить до повноважень постійно діючої комісії з оприбуткування, вибуття, оцінки та інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів.

Нарахування амортизації, виходячи з нового строку корисного використання та норм амортизації об’єкта, здійснюється в місяці, наступному за місяцем, в якому прийнято рішення про зміну строків корисного використання та норм амортизації.

Протягом 2008 року змін методів амортизації та термінів корисного використання основних засобів не було.

У 2008 році Банком було проведено переоцінку об’єктів, що входять до складу групи “Будинки, споруди та передавальні пристрої”. При цьому Банком було застосовано метод, при якому накопичена амортизація вираховується з первісної вартості об’єкта, а отримана на нетто-основі балансова вартість переоцінюється до його справедливої вартості. Дата оцінки – 31 грудня 2008 року.

Оцінку проведено суб’єктом оціночної діяльності ПП “Академія Оцінки і Права” (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №5730/07, виданий Фондом державного майна України 22 вересня 2005 року) на підставі договору №Е 04/11-08 від 27.11.2007. При оцінці використовувались наступні методи визначення справедливої вартості: метод капіталізації доходу та порівняльний метод стосовно будівель та офісних приміщень та витратний підхід стосовно певних інженерних комунікацій.

Загальна сума переоцінки об’єктів, що входять до складу групи “Будинки, споруди та передавальні пристрої”, яка проведена станом на 31.12.2008 року, складає 62 508 тис.грн., в тому числі дооцінка 75 638 тис.грн., уцінка 13 449 тис.грн. За підсумками переоцінки Банком на рахунках капіталу було відображено дооцінку в сумі 75 638 тис.грн. та уцінку в сумі 1 851 тис. грн., уцінка в сумі 11 599 тис.грн. відображена на рахунках витрат звітного періоду. Накопичена загальна сума переоцінки основних засобів складає 311 923 тис.грн.

Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року на балансі Банку обліковуються будівлі, що надані під заставу зобов’язань, за адресою м. Київ, вул.Червоноармійська, 39-А, 39-Г, 39-Д загальною вартістю 154 688 812,20 грн. згідно іпотечного договору від 31.10.2008р .

Інформація про основні засоби розкривається у примітці 14.

Примітка 1.11. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи – активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються ВАТ АБ "Укргазбанк" з метою використання у своїй діяльності протягом трьох років в адміністративних цілях.

Нематеріальні активи зараховуються на баланс Банку за їх первісною вартістю, яка включає всі витрати, що пов’язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію.

Подальший облік нематеріальних активів здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року на балансі ВАТ АБ "Укргазбанк" знаходяться:

 • права на користування майном первісною вартістю 2 464,00 грн. (на 31.12.2007р. – 2 464,00 грн.);

 • права на знаки для товарів і послуг первісною вартістю 5 095,50 грн. (на 31.12.2007р. – 4 360,50 грн.);

 • програмне забезпечення первісною вартістю 7 255 876,33 грн. (на 31.12.2007р. – 3 531 681,97тис. грн.);

Нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому об`єкт нематеріальних активів став придатним для корисного використання, і припиняється, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття об`єкта нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

За 2008 рік амортизація нематеріальних активів склала 1 310 тис.грн. грн., за 2007 рік – 560 тис. грн. (примітки 14 та 31).

Норми амортизації та строки корисного використання нематеріальних активів зазначені в таблиці:

Класифікація груп нематеріальних активів

за змістом та строками корисного використання

Група

Назва

Строк корисного використання, роки

Строк корисного використання, місяці

Норми аморт.

в % до первісної вартості

8

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

8.1

Права на користування майном

3

36

2,78

8.2

Права на комерційні позначення (права на торгівельні марки (знаки для товарів і послуг)

3

36

2,78

8.3

Авторські та суміжні з ним права

3

36

2,78

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, що обслуговують ОДБ банку

8.4

Програмне забезпечення для ПК

3

36

2,78

8.4.1

Інші нематеріальні активи, що обслуговують ОДБ

3

36

2,78

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, що обслуговують операцію банку з платіжними картками

8.5

Програмне забезпечення для операцій з пластиковими картками

3

36

2,78

8.5.1

Інші нематеріальні активи, що обслуговують операції з пластиковими картками

3

36

2,78

Протягом 2008 року змін методів амортизації та терміну корисного використання нематеріальних активів не було.

Інформація про нематеріальні активи розкривається у примітці 14.

Примітка 1.12. Оперативний лізинг (оренда)

Операційна оренда – це будь яка оренда, крім фінансової. Оренда класифікується як операційна, якщо вона не передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння. Об’єкт необоротних активів, що є предметом договору операційної оренди, обліковується на балансі орендодавця. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Інформація про витрати на операційній лізинг розкривається у примітці 31. Станом на 31.12.2008 року та 31.12.2007 року прийняті в оперативний лізинг (оренду) необоротні активи складають 198 414 тис.грн. та 76 628 тис. грн. відповідно за вартістю, що зазначається в договорі про оперативний лізинг (оренду). Потенційні зобов’язання за невідмовною операційною орендою зазначені у примітці 39.

Доход від оренди за умовами про операційну оренду Банк визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Інформація про доходи від операційної оренди розкривається у примітці 30. Витрати, включаючи амортизацію, понесені на утримання необоротних активів, наданих в оренду, визнаються як витрати.

Банк надає в оперативний лізинг за плату, що є доходом, основні засоби:

 • інвестиційну нерухомість, вартість якої відображена у примітці 12;

 • машини та обладнання, первісна вартість яких на 31.12.2008 року та 31.12.2007 року складає 2 489 тис.грн. та 3 051тис. грн. відповідно ;

 • інші основні засоби, первісна вартість яких на 31.12.2008 року та 31.12.2007 року складає 94 тис.грн. та 111 тис. грн. відповідно.

Примітка 1.13. Фінансовий лізинг (оренда)

Фінансова оренда – це оренда, за якою орендарю передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності. На початок строку лізингу (оренди) основні засоби, що отримані Банком у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються за найменшою з оцінок: справедливою вартістю необоротного активу або теперішньою вартістю суми мінімальних лізингових (орендних) платежів. Станом на 31 грудня 2008 року банк не має активів, які отримані у фінансову оренду. Станом на 31 грудня 2007р. на балансі Банку у складі необоротних активів обліковувався автомобіль, отриманий Банком у фінансовий лізинг. Первісна вартість даного об’єкту на зазначену дату становила 788 тис. грн. Балансова вартість зобов’язання за фінансовим лізингом станом на 31.12.2007 складала 602 тис.грн. Термін дії договору – 60 місяців, сума мінімальних лізингових платежів – 21 тис. грн. у місяць. Інформація щодо зобов’язань з фінансового лізингу розкривається у примітці 21.2.

Активи, що передані у фінансовий лізинг, обліковуються Банком як виданий кредит за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотку. Банк визнає зменшення корисності за такими активами шляхом формування резервів на повний розмір чистого кредитного ризику, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування. Станом на 31 грудня 2008 року Банк не має активів, які передані у фінансовий лізинг. Станом на 31 грудня 2007 року заборгованість за договором фінансового лізингу за вирахуванням відповідного резерву складала 35 тис. грн. На умовах фінансового лізингу Банком було надане суб’єкту господарювання приміщення та обладнання колишнього ковбасного цеху в с. Жванець, строком до 18 грудня 2008 року. Інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом розкривається у примітці 15.

Примітка 1.14.Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

Банк класифікує довгостроковий актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватись шляхом операції продажу, а не поточного використання. Для цього актив має бути придатним для негайного продажу в тому стані, у якому він перебуває до моменту продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів, і цей продаж повинен бути високоймовірним. Продаж такого активу має бути завершеним протягом одного року, починаючи з дати класифікації. Необоротні активи, утримування для продажу оцінюються за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов’язані з продажем. Якщо Банк набуває право власності на заставлено майно з метою подальшого продажу, то такі активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони відповідають встановленим вимогам щодо визнання.

Станом на 31 грудня 2008 року та 31 грудня 2007 року Банк не має довгострокових активів, призначених для продажу та відповідно за ними не здійснювалося операцій.

Примітка 1.15. Припинена діяльність

Банк визнає компонент (одиницю, що генерує грошові кошти) припиненою діяльністю, якщо цей компонент було ліквідовано або класифіковано як утримуваний для продажу, він являє собою окремий основний напрямок бізнесу та є частиною єдиного координованого плану ліквідації окремого основного напрямку бізнесу.

Станом на 31.12.2008 та 31.12.2007 Банк не має припиненої діяльності.

Примітка 1.16. Похідні фінансові інструменти

Похідний інструмент – фінансовий інструмент, який має всі три такі характеристики:

 • його вартість змінюється у відповідь на зміни встановленої ставки відсотка, ціни фінансового інструмента або валютного курсу;

 • він не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає незначних початкових чистих інвестицій щодо інших типів контрактів, які вимагають подібну реакцію на зміни ринкових умов;

 • погашається на майбутню дату.

Похідні фінансові інструменти первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операцію визнаються за рахунками витрат під час їх первісного визнання. Після первісного визнання похідні фінансові інструменти оцінюються за їх справедливою вартістю.

Банк не використовує похідні фінансові інструменти для цілей хеджування.

Примітка 1.17. Податокнаприбуток

Витрати з податку на прибуток включають поточні податкові витрати (поточний податок на прибуток) та відстрочені податкові витрати (відстрочений податок на прибуток).

Розрахунок та відображення відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів здійснюється Банком на підставі вимог Наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», Постанови Національного банку України від 19.03.2003р. № 121 «Про затвердження Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів» та міжнародного стандарту бухгалтерського обліку МСБО 12 «Податки на прибуток».

Податок на прибуток ВАТ АБ «Укргазбанк» сплачується консолідовано по ставці 25 % та становив у 2008 році відповідно до наданої до податкових органів «Декларації з податку на прибуток банку за 2008 рік» 20 710 тис. грн. (за 2007 рік – 4 235 тис. грн. ).

Фактичні витрати по податку на прибуток за 2008 рік у фінансовому обліку становлять 22 528 тис.грн. (за 2007 р. – доходи 4 533 тис.грн.), в тому числі: поточний податок на прибуток 20 837 тис. грн. (за 2007 р. – 4 235 тис.грн.); витрати по формуванню відстрочених зобов"язань з податку на прибуток - 1691 тис. грн. (за 2007 р. – доход – 8 768 тис.грн.).

Витрати по поточному податку на прибуток формуються виходячи з прогнозних даних про розмір оподаткованого прибутку, розрахованого згідно вимог податкового законодавства, оскільки термін надання "Декларації з податку на прибуток банку за 2008 рік - 09 лютого 2009 року.

Об’єктом оподаткування є прибуток, розрахованій відповідно до чинного податкового законодавства. За результатами 2008 року оподаткований прибуток складає 82 840 тис. грн. (за 2007 рік -16 942 тис. грн. ), обліковий прибуток складає 226 770 тис. грн. (за 2007 рік – 95 819 тис. грн.). Оподаткований прибуток відрізняється від облікового наявністю постійних і тимчасових різниць, які виникають у зв’язку з різними підходами до оцінки та визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві.

Постійними податковими різницями Банк визнає податкові різниці, які виникають у звітному періоді та не анулюються в наступних звітних періодах. Постійні різниці між податковим та обліковим прибутками зумовлені тим, що окремі витрати і доходи включаються до розрахунку облікового прибутку (збитку), але не враховуються у разі визначення податкового прибутку (збитку), або визнаються з метою оподаткування, але не визнаються у фінансових звітах. До постійних податкових різниць належать: суми доходів і витрат, які не включаються до складу валових доходів і витрат, але враховуються при визначенні облікового прибутку; суми валових доходів і валових витрат, які не включаються до складу доходів і витрат при визначенні облікового прибутку.

До постійних різниць Банк відносить:

 • нараховані (отримані) дивіденди;

 • витрати на ПММ для легкового автотранспорту;

 • благодійна допомога бюджетним та неприбутковим організаціям (з врахуванням норм

 • податкового діючого законодавства);

 • витрати на паркування та стоянку автомобілів;

 • безоплатно надані товари, роботи, послуги;

 • визнані (сплачені) штрафи, пені та санкції;

 • сплата внесків за рахунок банку до недержавного Пенсійного Фонду;

 • заробітна плата та нарахування на неї, які не відносяться до складу валових витрат;

 • витрати на добові понад норми на відрядження;

 • добровільне страхування;

 • інші витрати, які не відносяться до складу валових витрат.

Тимчасова різниця - це різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними бухгалтерського обліку та базою їх оподаткування. Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню: доходи майбутніх періодів; різниця між залишковою вартістю виробничих основних засобів за даними податкового обліку та їх залишковою вартістю у фінансовому обліку; нараховані процентні витрати; нараховані проценти за угодами, за якими термін виплати у бухгалтерському обліку не настав і не відображено в податковому обліку; визнання та нарахування доходів, що здійснюються за позабалансовими рахунками, якщо такі доходи визнаються в податковому обліку. Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню: аванси, сплачені за господарською діяльністю, та інші види попередньої оплати (виданих авансів); витрати майбутніх періодів; наперед сплачені проценти за отриманими кредитами, залученими депозитами, операціями, які будуть визнані у бухгалтерському обліку як витрати у наступних звітних періодах; різниця між залишковою вартістю основних фондів у бухгалтерському обліку та їх залишковою вартістю за даними податкового обліку; нараховані процентні доходи.

Тимчасові різниці представлені наступним чином

(тис. грн.)

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню

2008 рік

2007 рік

Різниця між залишковою вартістю ОФ у фінансовому обліку та їх залишковою вартістю у податковому обліку

(386 148)

(259 790)

Неамортизований дисконт за пасивними операціями

(6 819)

(9 366)

Нараховані процентні доходи, строк сплати яких не наступив

(26 113)

(725)

Всього тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню:

(419 080)

(269 881)

Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню

Резерви під стандартну заборгованість

60 516

29 151

Неамортизований дисконт за активними операціями

23 636

2 550

Забезпечення оплати відпусток

14 455

5 969

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу

8 040

7 280

Доходи майбутніх періодів

7 508

2 279

Нараховані відсотки по позабалансових рахунках

5 992

6 454

Інші нараховані витрати

4 740

2 656

Різниця між залишковою вартістю ОФ у податковому обліку та їх залишковою вартістю у фінансовому обліку

837

738

Всього тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню

125 724

57 077

Сума відстроченого податкового зобов’язання розрахована як сума податку на прибуток, що буде сплачуватися у майбутніх періодах з тимчасових різниць які підлягають оподаткуванню. Загальна сума таких різниць станом на кінець дня 31.12.2008р. склала 419 080 тис. грн., на кінець дня 31.12.2007 р. – 269 881 тис. грн.

Сума відстроченого податкового активу розрахована як сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах внаслідок тимчасової різниці і підлягає вирахуванню. Загальна сума таких різниць станом на кінець дня 31.12.2008 р. склала 125 724 тис. грн. , на кінець дня 31.12.2007 р. – 57 077 тис. грн. Реалізація цих тимчасових різниць очікується у наступних звітних періодах в залежності від строку відшкодування або погашення відповідних активів та зобов’язань.

Узгодження між обліковим прибутком та оподаткованим прибутком

(тис. грн.)

2008 рік

2007 рік

Прибуток до оподаткування

226 770

95 819

Витрати, які не є валовими витратами, але визнані в фінансовому обліку

100 577

39 939

Витрати, які є валовими витратами, але не відображені в фінансовому обліку

(61 896)

(39 128)

Доходи, які є валовими доходами, але не відображені в фінансовому обліку

176 629

109 519

Доходи, які не є валовими доходами, але визнані в фінансовому обліку

(370 362)

(194 904)

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів у фінансовому обліку

50 834

29 768

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів у податковому обліку

(42 377)

(23 713)

Виправлення помилок

2 665

(358)

Прибуток до оподаткування

82 840

16 942

Зміна відстрочених податкових активів (ВПА) та відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ) у 2008р. по відношенню до 2007р:

(тис. грн.)

Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню станом на 31.12.2007р.

57 077

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню станом на 31.12.2007р.

269 881

ВПА (ставка податку 25%) станом на 31.12.2007р.

14 269

ВПЗ (ставка податку 25%) станом на 31.12.2007р.

67 470

Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню станом на 31.12.2008р

125 724

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню станом на 31.12.2008р.

419 080

ВПА (ставка податку 25%) станом на 31.12.2008р.

31 431

ВПЗ (ставка податку 25%) 2008р. станом на 31.12.

104 770

приріст ВПА

17 162

приріст ВПЗ

37 300

Податковими пільгами в 2008 та 2007 роках Банк не користувався. Протягом 2008 та 2007 років Банком не було припиненої діяльності, не здійснювались фінансові інвестиції в дочірні та асоційовані компанії, тому тимчасові різниці, пов’язані з такими операціями відсутні.

Інформація щодо витрат з податку на прибуток Банку розкривається у примітці 32.

Примітка 1.18. Власні акції банку, викуплені в акціонерів.

Протягом 2008 року та 2007 року загальними зборами учасників ВАТ АБ "Укргазбанк" рішення про викуп власних акцій не приймалося та акції не викуповувались. Станом на 31 грудня 2008 та 2007 років ВАТ АБ "Укргазбанк" не мав власних викуплених акцій та не планує протягом 2009 року здійснювати їх викуп.

Інформація про власні акції розкривається у примітці 26.

Примітка 1.19. Доходи та витрати.

Доходи та витрати визнаються у відповідності з основними принципами міжнародних стандартів фінансової звітності та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а саме: нарахування, відповідністі доходів і витрат, обачністі.

Доходи та витрати визнаються Банком за таких умов:

 • визнання реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями банку;

 • фінансовий результат операції, пов’язаний з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Банком застосовується метод нарахування, згідно з яким результати операцій та інших подій визнаються, коли вони відбуваються та відображаються у фінансових звітів тих періодів, до яких вони відносяться. Статті доходів та видатків визнаються та оцінюються в момент продажу активу або в міру надання послуг, незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Процентні доходи і витрати визначаються за методом нарахування із застосуванням методу ефективної ставки відсотка та визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать.

Метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу.

Ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту.

Інформація про процентні доходи та витрати розкривається у примітці 28.

Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяються на:

а) комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Ці комісії визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом.

Комісії, що отримані (сплачені) Банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту, визнаються невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами (витратами) у звіті про фінансові результати.

Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) Банком, визнаються комісійними доходами (витратами) під час первісного визнання такого фінансового інструменту;

б) комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг, визнаються доходами (витратами)по мірі надання послуг.

в) комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції.

Інформація про комісійні доходи та витрати розкривається у примітці 29.

Від володіння цінними паперами з невизначеними доходами Банк отримує доходи у вигляді дивідендів. Доходи від дивідендів визнаються, коли встановлюється право акціонерів на отримання виплати.

Інший дохід визнається у звіті про фінансові результати після завершення відповідних операцій.

Інформація про дивіденди та інші доходи розкривається у примітці 30.

Нараховані доходи за активними операціями Банку вважаються сумнівними щодо отримання, якщо платіж за основним боргом прострочений понад 180 днів або проценти за ним прострочені понад 60 днів. Заборгованість за нарахованими доходами визначається як “сумнівна” на підставі рішення Кредитною радою Банку. Якщо заборгованість по основному боргу визнається банком сумнівною, щодо отримання, то заборгованість за нарахованими доходами також визнається сумнівною. При визнанні сумнівною, заборгованість по нарахованим доходам обліковується за відповідними рахунками сумнівної заборгованості. Подальше нарахування доходів та їх облік Банк здійснює за позабалансовими рахунками до часу їх погашення клієнтом (поручителем) або до строку, визначеного угодою. Під час погашення заборгованості за доходами, які були нараховані на позабалансових рахунках, Банк визнає їх доходами періоду.

Банк формує резерви під прострочені та сумнівні щодо отримання нараховані доходи щомісяця в розмірі фактичної заборгованості за простроченими понад 31 день і сумнівними щодо отримання нарахованими доходами за станом на перше число місяця, наступного за звітним на рахунках витрат.

Примітка 1.20. Іноземна валюта.