textarchive.ru

Главная > Документ


Динаміка портфеля строкових депозитів фізичних осіб, млн. грн.

Операції з платіжними картками. За даними української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА, Банк посів 13 місце серед українських банків за обсягом емісії карток. Емісія платіжних карток зросла протягом року з 547 тис. до 608 тис. карток на кінець 2008 року.

Динаміка емісії платіжних карток, шт.

Підставою для активної діяльності Банку на українському ринку платіжних карток є принципове членство ВАТ АБ «Укргазбанк» в трьох міжнародних платіжних системах: Visa International (з 2002 року), MasterCard WorldWide (з 2000 року) та УкрКарт (з 2002 року).

Обслуговування здійснює процесингова компанія ВАТ “УкрКарт”. Оперативне обслуговування клієнтів здійснюється 7 днів на тиждень при забезпеченні цілодобової інформаційної та сервісної підтримки службами Банку.

ВАТ АБ “Укргазбанк” постійно знаходиться в процесі технологічного вдосконалення, намагаючись оперативно втілювати у життя новітні послуги, які необхідні користувачам платіжних карток. Карткові продукти Банку відповідають потребам клієнтів. Банк пропонує картки різних класів від простих Maestro, Visa Electron до елітних American Express. Крім цього, Банк постійно пропонує додаткові послуги до карткових продуктів.

У 2008 році Банком було започатковано програму «Просто так!», згідно з умовами якої більше 320 тис. власників зарплатних карток ВАТ АБ «Укргазбанк» при розрахунку карткою в торговельно-сервісній мережі отримували від Банку 1% від суми оплати.

З метою покращення умов обслуговування, Банк активно розширює інфраструктуру обслуговування платіжних карток. Мережа власних банкоматів Банку була збільшена з 382 до 605 банкоматів, а кількість POS - терміналів до 933 одиниць. Клієнти також мають можливість отримати послуги в банкоматах банків-партнерів ВАТ АБ «Укргазбанк» за такими ж тарифами, що і у власних банкоматах Банку.

На кінець року мережа банкоматів банків-партнерів ВАТ АБ «Укргазбанк» налічувала 3 396 пристроїв, які розміщені по всій території України.

Кількість банкоматів ВАТ АБ «Укргазбанк» та банків-партнерів

Протягом 2008 року залишки коштів на карткових рахунках приватних осіб ВАТ АБ «Укргазбанк» збільшилися з 479,0 млн. грн. на початок року до 559,06 млн. грн. на кінець року. Це дозволило Банку зайняти 10–ту позицію серед українських банків за залишками коштів на поточних рахунках клієнтів (за даними Асоціації українських банків на 01.01.2009 р.).

Динаміка залишків на карткових рахунках фізичних осіб, млн. грн.

Як принциповий член міжнародних платіжних систем ВАТ АБ “Укргазбанк” забезпечує участь 10-ти банків у платіжній системі MasterCard WorldWide та 19-ти банків у платіжній системі Visa International зі статусом членства аффіліат/ассоціат. Протягом 2008 року під спонсорством “Укргазбанку” 3 українських банки отримали членство в платіжній системі Visa International та 1 банк у MasterCard WorldWide.

Грошові перекази та платежі. ВАТ АБ «Укргазбанк» продовжує активно розвивати послуги з приймання платежів та здійснення грошових переказів фізичних осіб. При здійсненні грошових переказів Банк співпрацює з такими міжнародними системами переказу коштів як Western Union, MoneyGram, Contact, Leader та Anelik.

Крім того, Банк здійснює перекази фізичних осіб в іноземній валюті через систему SWIFT, перекази іноземної валюти в мережі підрозділів Банку без використання міжнародних систем переказу коштів, а також перекази національної валюти через СЕП НБУ.

За підсумками 2008 року дохід Укргазбанку від операцій з переказами коштів через міжнародні системи грошових переказів збільшився майже в 2,5 рази в порівнянні з 2007 роком.

Доходи від здійснення платежів фізичних осіб на користь юридичних осіб у 2008 році порівняно з 2007 роком зросли в 1,9 рази. Зростання було досягнуто за рахунок активізації роботи підрозділів Банку щодо укладення з юридичними особами договорів про прийом платежів від фізичних осіб та підвищення якості обслуговування клієнтів під час надання цієї послуги.

Індивідуальний банкінг. На сьогоднішньому етапі розвитку банківської системи України одним з перспективних напрямків банківського бізнесу є обслуговування великих приватних та корпоративних VIP-клієнтів.

До VIP-клієнтів Банку відносять клієнтів за економічними показниками, обсягами співробітництва з Банком або за іміджевими критеріями.

Такі клієнти потребують особливого ставлення, нових стандартів обслуговування та оперативного реагування на свої потреби у банківських продуктах.

Основним завданням VIP-банкінгу є забезпечення індивідуального комплексного підходу до VIP-клієнта.

Концепція VIP-банкінгу передбачає закріплення за клієнтом персонального менеджера, який, вивчивши потреби й побажання клієнта, формує для нього індивідуальний пакет послуг і повністю супроводжує й координує його дії в усіх функціональних підрозділах Банку (кредити, депозити, міжнародні розрахунки, розрахунково-касові операції, цінні папери тощо) у будь-якому регіоні країни. Це дозволяє забезпечити комплексність обслуговування при вирішенні різних ділових завдань VIP-клієнтів та значно прискорює стандартні процедури надання банківських послуг. Таким чином VIP-клієнт має в Банку свого представника, що лобіює його інтереси і є відповідальним за надання всього комплексу банківських послуг.

Для комплексного обслуговування VIP-клієнтів та нарощування клієнтської бази у ВАТ АБ «Укргазбанк» створено Дирекцію VIP-банкінгу. Якщо клієнт може принести Банку суттєві доходи та/або інші вигоди, Банк може дозволити собі виділити достатні ресурси для того, щоб управляти відносинами з таким клієнтом.

Дирекція VIP-банкінгу надає VIP-клієнтам оперативне та індивідуалье обслуговування, що суттєво збільшує лояльність клієнтів до Банку та надає їм можливість відчути задоволення від співробітництва з Банком.

В 2009 році ВАТ АБ “Укргазбанк” планує подальше розширення спектру послуг для заможних клієнтів. Це дасть змогу поліпшити імідж Банку, отримати додаткові прибутки від обслуговування VIP-клієнтів, покращити кількісні та якісні показники діяльності та інвестиційну привабливість.

Операції на міжбанківському ринку.Операції на міжбанківському ринку традиційно є одним з важливих сегментів простору ділової активності, де ВАТ АБ «Укргазбанк» посідає помітні позиції, а обсяги його присутності постійно зростають. Ресурсні, валютно-обмінні, банкнотні операції, операції з банківськими металами, угоди із корпоративними борговими зобов’язаннями, укладені з банками, складають вагому частку у загальному обсязі ділових стосунків Банку з його контрагентами.

Загальний обіг коштів, розміщених у 2008 році на міжбанківському ринку у вигляді кредитів та депозитів, становив (у гривневому еквіваленті) 20 447 млн. грн. та складався з таких статей: обіг за кредитами та депозитами у національній валюті — 16 288 млн. грн.; обіг за кредитами та депозитами у доларах США — 3 469 млн. грн.; обіг за кредитами та депозитами у євро — 69 млн. грн.

Загальний обіг коштів, залучених у 2008 році на міжбанківському ринку у вигляді кредитів та депозитів, становив (у гривневому еквіваленті) 39,615 млрд. грн. та складався з таких статей: обіг за кредитами та депозитами у національній валюті — 33,940 млрд. грн.; обіг за кредитами та депозитами у доларах США — 4,469 млрд. грн.; обіг за кредитами та депозитами у євро — 1,206 млрд. грн.

Операції з борговими зобов`язаннями.За обсягами операцій з борговими зобов’язаннями ВАТ АБ “Укргазбанк” у 2008 році був одним з лідерів на міжбанківському ринку. За результатами роботи у звітному році (за рейтингом Першої Фондової Торговельної Системи) ВАТ АБ «Укргазбанк» мав такі позиції:

- третє місце серед учасників ПФТС, що торгували корпоративними борговими зобов`язаннями;

- третє місце серед учасників ПФТС, що торгували облігаціями внутрішньої державної позики;

- третє місце серед учасників ПФТС, що торгували цінними паперами інститутів спільного інвестування;

Станом на 01 січня 2009 року, під управлінням Казначейства Банку, портфель корпоративних боргових зобов’язань склав більше 400 млн. грн. з загального портфелю цінних паперів банку (торгових та на продаж) 706 млн. грн.

Банкнотний бізнес.Банкнотний бізнес у 2008 характеризувався зниженням обсягів операцій у зв’язку з падінням загальної прибутковості в цьому сегменті ринку.

Загалом за 2008 рік загальний обсяг купівлі-продажу готівкової гривні склав 1 900 млн. грн., готівкового долара – 231,4 млн. доларів США.

Банківські метали.2008 рік був роком стрімкого зростання обсягів продажу банківського золота. Протягом першого півріччя 2008 року тенденції на цьому ринку практично віддзеркалювали загальні тенденції бурхливого зростання в усіх секторах економіки. Локомотивом зростання продажів золота у цей період виступила ювелірна промисловість: левова частина реалізованих зливків (майже 1,8 тон) прийшлася саме на неї.

Значним попитом користувалися і депозити в золоті. Загальний обсяг залучених за цей період депозитів перевищив 200 кг.

Кризові явища в політиці та економіці, які почали проявлятися з вересня та набули загрозливих масштабів у листопаді, відобразилися не стільки в обсягах продажів золота, скільки у структурі реалізованого золота – значно збільшилася частка зливків та знизилась частка безготівкового металу. Така тенденція пояснюється тим, що значна частка населення на фоні загострення фінансової та політичної ситуації переводила власні заощадження у “вічні цінності”, більше не довіряючи вже навіть перевіреним іноземним валютам. Відповідно, загальний обсяг реалізованого у зливках золота за друге півріччя 2008 року досяг майже 1,7 тон, а обсяг депозитів, залучених у золоті –близько 80 кг.

Всього за 2008 рік ВАТ АБ “Укргазбанк” реалізував на ринку України близько 4 тон золота, обсяг депозитного портфеля у золоті перевищив 300 кг. станом на кінець звітного року.

Розвиток кореспондентських відносин.Завдяки розгалуженій мережі банків-кореспондентів, яка включає як іноземні банки, так і банки України, ВАТ АБ «Укргазбанк» оперативно отримує та здійснює платежі клієнтів. Банк пропонує найоптимальніші, з точку зору швидкості та вартості, траси платежів. Мережа банків-кореспондентів надає можливість проводити розрахунки не тільки у різних валютах, а й у банківських металах.

Перелік банків-кореспондентів ВАТ АБ «Укргазбанк»

Назва банку

Валюта

Номер

Адреса банку
Standard Chartered Bank New York Branch

USD

753335

New York, US

SWIFT: AEIBUS33
Сitibank NA New York

USD

36899361

388 Greenwich Street 11th Floor, Southeast New York, NY 10013

SWIFT: CITIUS33

Сitibank NA London

EUR

GBP

12014173

12014181

Canada Square Canary Wharf, London, E14 5LB

SWIFT: CITIGB2L

National City Bank

USD

987217864

1900 East Ninth Street, Locator 01-2071, Cleveland, US OH54114

Standard Bank Plc

EUR

GBP

XAU

XAG

XPT

XPD

100124017

100124009

55328 8235

55328 8236

55328 8237

55328 8238

25 Dowgate Hill, London

EC4R 2SB

SWIFT: SBLLGB2L

VTB Bank (Deutschland) AG

USD

EUR

GBP

CHF

DKK

CAD

JPY

0104692413

0104692397

0104692421

0104692439

0104692447

0104692454

0104692462

D-60594, Walter-Kolb-Str. 13

Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: OWHBDEFF

COMMERZBANK AG

USD

EUR

4008864332 00

4008864332 01

Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt Am Main, Germany,

SWIFT: COBADEFF

COMMERZBANK

XAU

XAG

1262203000940

1262203000949

Bolte Postale: 303

L-2013 Luxambourg

SWIFT: COBALULX

BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG

EUR

USD

69 109 594

68 611 245

Am Tucherpark 16, 80538 Munich, Germany.

SWIFT: HYVEDEMM

CREDIT EUROPE BANK N.V.

USD

EUR

00190 21550

07813 19501

Karspeldreef 6A, 1101 CJ, Amsterdam, The Netherlands

SWIFT: FBHLNL2A

ОАО «СОБИНБАНК»

к/с 30101810400000000487 в

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525487

ИНН 7722076611

RUВ

30111810200000105022

Россия,

123022 г. Москва

ул. Рочдельская, д. 15, стр. 56

SWIFT: SBBARUMM

КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО)

к/с 30101810400000000762

ОПЕРУ Московского ГТУ

Банка России

БИК 044525762

ИНН 7744000334

RUВ

30111810200000000097

Россия,

115184, г. Москва

Ср. Овчинниковский пер., д. 4,

Стр.1

SWIFT: CEURRUMM

«ГАЗПРОМБАНК» (ОАО)

к/с 30101810200000000823 в ОПЕРУ Московского ГТУ

Банка России

БИК 044525823

ИНН 7744001497

RUВ

30111810500000016426

Россия,

117420, г. Москва,

ул. Наметкина, д. 16, стр.1

SWIFT: GAZPRUMM

«ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ОАО)

к/с 30101810600000000119

в Отд. №1 МГТУ Банка России г. Москве,

БИК 044583119

ИНН 7744000912

RUВ

USD

30111810250000259001

30111840550000259001

Россия,

109052, г. Москва,

ул. Смирновская, д. 10, стр.22

SWIFT: PRMSRUMM

КБ «Индустриальный кредит» (ООО)

к/с 30109840309000070446

в Отд. №1 МГТУ Банка России г. Москве,

БИК 044583823

ИНН 7744002268

USD

RUВ

EUR

30111840500000000004

30231 810 3 0000 0000004

30111978100000000004

Россия,

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д .18, стр.1.

Банк ВТБ (ОАО)

к/с30101810700000000187

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г. Москве,

БИК 044525187

ИНН 7702070139

USD

RUВ

30111840155550000010

30111810355550000112

Россия,

119991, м. Москва,

вул. Плющиха д.29

SWIFT:VTBRRUMM

Операції маржинальної торгівлі. Однією з нових послуг, які пропонує ВАТ АБ «Укргазбанк» для клієнтів-фізичних осіб є операції маржинальної торгівлі (Forex Укргазбанк), а саме здійснення арбітражних операцій клієнтів на умовах маржинальної торгівлі з купівлі-продажу іноземної валюти без реальної поставки валют.

Послуга Forex Укргазбанк надається з 01.07.2008, а на кінець 2008 року вже було залучено більше 350 клієнтів. Конкурентними перевагами є вузькі спреди (від 2-х пунктів), 26 валютних пар, операції з золотом та сріблом, якість та швидкість обслуговування, широка мережа філій та відділень Банку.

Робота на міжнародному ринку капіталу.Протягом 2008 року ВАТ АБ "Укргазбанк" продовжував співпрацю з міжнародними фінансовими установами щодо залучення коштів на міжнародних ринках капіталу.

Високий рівень довіри до Банку з боку міжнародних фінансових установ дозволив залучити два синдиковані кредити на загальну суму 66 млн. доларів США у 2007 році. Інформацію про позику було оголошено на ринку у травні 2007 року, підписка перевищила початкову суму на 130% та остаточний розмір кредиту склав 46 млн. доларів США. Одержаний у червні синдикат складався з географічно розгалуженої групи інвесторів з 10 країн, що були представлені 14-ма фінансовими установами. Букранерами виступили Standard Bank Plc (Великобританія) та WestLB AG, London Branch (Великобританія). У грудні 2007 завершено клубну транзакцію з залучення кредиту на суму 20 млн. дол. США за участю 9 фінансових установ з 6 країн. Банк показав себе як надійний партнер, що у 2008 році успішно погасив одержані кредити.

У серпні 2008 року було підписано кредитну угоду про залучення четвертого в історії Банку синдикованого кредиту на міжнародному ринку на суму 23 млн. доларів США. Організатором синдикату виступив Standard Bank Plc. (Великобританія) та ING Bank N.V. (Нідерланди). Учасниками транзакції виступили 7 фінансових установ з 6 країн. Кредит було надано строком на 364 дні з плаваючою процентною ставкою 3 місячний LIBOR +3,25% річних. Залучені кошти було спрямовано на фінансування зовнішньоторговельних операцій клієнтів Банку.

Успішні залучення на міжнародному ринку капіталу за період з 2006 по 2008 рік на суму 105 млн. доларів США свідчать, насамперед, про зростання довіри іноземних фінансових установ до «Укргазбанку», що є результатом його позитивної кредитної історії та стабільної позиції на банківському ринку.

Особлива увага Банку приділяється диверсифікації портфеля міжнародних запозичень та збільшенню кількості партнерів.

Співпраця з фінансовими установами. ВАТ АБ "Укргазбанк" в процесі господарської діяльності співпрацює з рядом фінансових установ, серед яких:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Акціонерний банк “укргазпромбанк”

  Документ
  ... 16003010100118 IINB UAUK АБ “Укргазбанк”, вул. Єреванська, 1, ... автомобільних кранів”; ВАТ „Червоноградський завод металоконструкц ... дкритого акціонерного товариства Акціонернийбанк „Укргазпромбанк” на Публічне акціонерне товариства Акціонернийбанк „ ...
 2. Стаття 1 загальні положення

  Документ
  ... ії АКБ «Народний банк» шляхом приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умовах філії. Орган ... ічне акціонерне товариство акціонернийбанк «Укргазбанк»; російською мовою: Публичное акционерное общество акционерный банк «Укргазбанк»; англ ...
 3. Дочірнє підприємство " Запорізьке спеціалізоване управління № 1"

  Документ
  ... акціонерне товариство "КИЇВЗОВНІШТРАНС" фірма "КЗТ-Запоріжжя "ВАТ" ... дальністю"КОНСУЛЬТ" Публічне акціонерне товариство Акціонернийбанк "УКРГАЗБАНК" Товариство з обмеженою відпов ... фiлiї дирекцiя первинної мережi ВАТ "Укртелеком" Товариство з обмеженою ...
 4. Інформація про банк 1 загальні положення

  Документ
  ... акціонерне товариство “Полтава-банк” є правонаступником Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного ... ВАТ “БПС-Банк” (Мінськ, Білорусь), ВАТ «Банк ВТБ (Москва, Росія), ВАТ “Альфа-банк ... ПАТ «Укргазбанк» в ...
 5. Квартальна інформація Зміна до Квартальної інформації Вступ Розділ I

  Документ
  ... ндустріалбанк", члена Спостережної Ради ВАТ "Запоріжкокс", члена Ради Громадського ... Ревізійної комісії ПАТ "Акціонернийбанк "Експрес-Банк", код ЄДРПОУ 20053145. На ... "Укргазбанк" 320478 16000111698 мультивалютний рахунок (USD, EUR, XAU, UAH) ПАТ "БАНК ...

Другие похожие документы..