textarchive.ru

Главная > Документ


Динаміка кредитного портфеля суб’єктів господарювання за вирахуванням резервів ВАТ АБ “Укргазбанк” (за даними АУБ), млн. грн.

Строкові депозити та розрахунково-касове обслуговування.

Протягом 2008 року Банк пропонував своїм клієнтам декілька депозитних продуктів з різноманітними умовами, у тому числі з можливістю поповнення депозитних рахунків, поповнення та часткового зняття коштів, ощадні (депозитні) сертифікати. В 2008 році Банк впровадив нові депозитні продукти «Депозитна лінія» («Матрьошка») та «Поточний». З урахуванням специфіки бізнесу клієнта Банк неодноразово розробляв індивідуальні умови залучення депозитів.

Депозитний портфель суб’єктів господарювання з урахуванням нарахованих витрат на кінець 31.12.2008 року склав 1 580,8 млн. грн.

За даними Асоціації українських банків станом на 01.01.2009 року обсяг депозитного портфеля суб’єктів господарювання склав 1 567,5 млн. грн. (без урахування нарахованих витрат у сумі 19,1 млн. грн. та з урахуванням залишків за рахунками 27 розділу у сумі 5,8 млн. грн), з яких 1 501,7 млн. грн. (96%) – депозитний портфель корпоративних клієнтів. Протягом 2008 року депозитний портфель суб’єктів господарювання зріс на 338,6 млн. грн. (на 27%). Стрімке зростання депозитного портфеля є переконливим доказом успішності стратегії Банку та довіри до Банку наших партнерів – комерційних підприємств, фінансових організацій, державних та громадських установ.

Динаміка депозитного портфеля суб’єктів господарювання

ВАТ АБ “Укргазбанк” (за даними АУБ), млн. грн.

Розрахунково-касове обслуговування у ВАТ АБ «Укргазбанк» дозволяє корпоративним клієнтам зменшити витрати та ефективно керувати своїми фінансовими показниками. Покращуючи умови обслуговування рахунків клієнтів, Банк розробив послугу «Центр фінансового контролю», яка замінила системний «Клієнт-Банк». Разом з «Інтернет-Клієнт-Банк» цей інструмент використовується підприємствами, які мають розгалужену мережу підпорядкованих підрозділів або дочірніх підприємств.

Зарплатні проекти. Протягом 2008 року Банк реалізував більше 500 нових зарплатних проектів, що майже вдвічі більше, ніж у 2007 році. У рамках зарплатних проектів Банком емітовано платіжні картки для більш ніж 320 тис. клієнтів. Таким чином за допомогою платіжних карток Банку заробітну плату отримують працівники понад 2 100 підприємств та організацій, у тому числі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ВАТ "Миронівський хлібопродукт“, ВАТ трест "Київміськбуд-1“ ім. М.П.Загороднього тощо.

Банк успішно продовжує обслуговування зарплатних проектів багатьох бюджетних установ, серед яких низка відомих вищих навчальних закладів, міністерств, відомств та їх структурних підрозділів.

Інвестиційний бізнес. Цінні папери. ВАТ АБ «Укргазбанк» є однією з найпотужніших та досвідчених установ українського фондового ринку.

Перший дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів був отриманий від Міністерства фінансів України ще у 1996 році.

Наразі операції ВАТ АБ «Укргазбанк» на фондовому ринку здійснюються на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, яка включає в себе діяльність по випуску та обігу цінних паперів, а також депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (серія АБ №124927 від 09.02.2005р.).

Обсяг угод, укладених ВАТ АБ «Укргазбанк» на фондовому ринку у 2008 році перевищив 16 млрд. грн.:

Роки

Кількість угод, шт.

Загальна сума угод, млн. грн.

2004

569

3 584,98

2005

631

5 258,43

2006

522

4 862,72

2007

1 037

11 340,44

2008

1 365

16 034,03

Обсяги угод, укладених ВАТ АБ «Укргазбанк» на фондовому ринку

в 2004-2008 роках

В 2008 році портфель цінних паперів ВАТ АБ «Укргазбанк» зріс на 212,0 млн. грн. та досяг 710,9 млн. грн. на кінець 2008 року:

Дата

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

Обсяг портфеля цінних паперів, млн. грн.

474,2

498,9

710,9

Динаміка портфеля цінних паперів ВАТ АБ “Укргазбанк”, млн. грн.

Як і у попередні роки, найбільша частка портфеля цінних паперів ВАТ АБ «Укргазбанк» інвестована в корпоративні облігації. Так, станом на 01.01.2009 року саме на корпоративні облігації припадало майже 92% портфеля цінних паперів Банку:

Дата

Акції та паї

Корпоративні облігації

Державні та муніципальні цінні папери

01.01.2006

22,2%

75,9%

1,8%

01.01.2007

5,0%

94,9%

0,1%

01.01.2008

3,7%

89,9%

6,4%

01.01.2009

3,4%

91,6%

5,0%

Структура вкладень ВАТ АБ “Укргазбанк” в цінні папери, %

У 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» активно розвивав діяльність щодо випуску та розміщення на ринку облігацій клієнтів (андеррайтинг). За результатами 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк», як організатор здійснив реєстрацію випусків облігацій на суму 480,3 млн. грн.

Роки

2005

2006

2007

2008

Загальна сума організованих випусків, млн. грн.

225

540

1085

480

В серпні 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк», як андеррайтер розмістив облігації місцевої позики м. Бориспіль на суму 9,0 млн. грн.

В 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» розпочав роботу в новому для себе секторі інвестиційних сертифікатів – уклав договори андеррайтингу з трьома компаніями з управління активами і почав обслуговувати дев’ять пайових інвестиційних фондів.

ВАТ АБ «Укргазбанк» є емітентом облігацій (корпоративних та іпотечних) загальною номінальною вартістю 650 млн. грн. Власниками облігацій Банку, які були успішно розміщені, є юридичні особи – резиденти та нерезиденти.

ВАТ АБ «Укргазбанк», як зберігач цінних паперів у 2008 році стабільно входив до десятки найкращих зберігачів за рейтингом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД).

ВАТ АБ «Укргазбанк» активно залучає нових клієнтів, забезпечує обслуговування операцій з усіма видами цінних паперів. Послугами зберігача користуються 1 145 депонентів, що на 25% більше, ніж у 2007 році. Обсяг активів на зберіганні Банку збільшився на 70%, порівняно з обсягом попереднього року та становить 4 174 млн. грн.

У 2008 році дохід зберігача ВАТ АБ «Укргазбанк» зріс більше, ніж у 2 рази, у порівнянні із 2007 роком та склав 1 491,7 тис. грн.

Банкінг малого та середнього бізнесу.

Розрахунково-касове обслуговування та депозити. ВАТ АБ «Укргазбанк» пропонує клієнтам повний спектр банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування. Пріоритетним напрямком в розрахунково-касовому обслуговуванні клієнтів є перехід на комплексне обслуговування. З цією метою в 2008 році впроваджено пакетні пропозиції та акційні тарифні пакети для представників малого та середнього бізнесу. Зокрема, розроблено спеціальну пакетну пропозицію для клієнтів малого бізнесу - тарифний пакет для фізичних осіб-підприємців. Також, у 2008 році було впроваджено послугу Інтернет – банкінгу, що дозволило збільшити якість та швидкість обслуговування.

На кінець 2008 року в Банку обслуговуються 26 тис. юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті поточні або депозитні рахунки, що на 7,5 тис. більше, ніж на кінець минулого року.

Депозитні програми ВАТ АБ «Укргазбанк» забезпечують адекватність умов та відсоткових ставок, а також відповідають кон’юнктурі ринку і потребам клієнтів малого та середнього бізнесу.

Торговий еквайрінг. У 2007 році у ВАТ АБ «Укргазбанк» стартував проект «Розвиток торгового еквайрингу». Стратегічна ціль проекту - створення умови для досягнення 5% обсягу ринку безготівкових платежів. У рамках проекту було сформовано якісний пакет послуг для торгово-сервісних підприємств, розроблено нормативну документацію для регламентації послуги «торговий еквайринг», побудовано ефективну мережу продажів, розроблено маркетинговий план продажів і механізм просування послуги «торговий еквайринг».

У липні 2008 року проект «Розвиток торгового еквайрінгу» було завершено і запущено у промислову експлуатацію. За 6 місяців функціонування проекту мережу торгових POS-терміналів банку було збільшено у 5 разів, і станом на кінець 2008 року мережа торгових POS-терміналів ВАТ АБ «Укргазбанк» становила 494 одиниці.

Кредитні операції. У 2008 році було проведено інвентаризацію та оптимізацію усього кредитного продуктового ряду. В результаті було виділено та впроваджено стандартизований ряд кредитних програм для задоволення різноманітних потреб клієнтів малого та середнього бізнесу, а саме:

 • програми для придбання нерухомості комерційного та житлового призначення;

 • програми для придбання транспортних засобів;

 • програми для придбання обладнання;

 • програми кредитування розвитку бізнесу під заставу рухомого та нерухомого майна;

 • овердрафтні програми.

Пріоритетними на 2008 рік було визначено такі програми: кредитну програму на придбання комерційної нерухомості в кредит, кредитну програму на розвиток бізнесу під заставу нерухомого майна, а також овердрафтні програми.

Крім того, для підвищення якості обслуговування була проведена повна оптимізація та реструктуризація усього бізнес-процесу видачі кредитів.

Роздрібний банкінг.Протягом 2008 року Банк продовжував реалізацію стратегії, спрямованої на підвищення якості обслуговування приватних клієнтів, вдосконалення й розширення переліку роздрібних послуг, нарощування обсягів операцій з обслуговування населення.

Протягом року ВАТ АБ «Укргазбанк» стрімко збільшував присутність на ринку банківських послуг для фізичних осіб.

Особливу увагу слід приділити досягненням Банку при роботі в умовах економічної та фінансової кризи в Україні. За період роботи у жовтні-грудні 2008 року Банк стабільно виконував свої зобов’язання: було забезпечено безперебійну роботу банкоматів, відсутність затримок з видачі депозитів, миттєве виконання платежів. Крім того, було створено значний перелік депозитних та кредитних продуктів, які б користувалися попитом клієнтів під час фінансових потрясінь.

Кредитні операції. Одним із значних досягнень ВАТ АБ „Укргазбанк” у 2008 році стало значне посилення позиції та збільшення частки Банку на ринку кредитування фізичних осіб. Так, в умовах достатньо насиченого ринку роздрібних кредитних послуг, Банк, за даними Асоціації українських банків, за обсягом кредитного портфеля фізичних осіб посів 17 місце (роком раніше було 21 місце).

Внаслідок збільшення обсягів кредитування фізичних осіб, протягом 2008 року кредитний портфель фізичних осіб зріс більше ніж у 2,5 рази до 3 657 млн. грн. (за даними Асоціації українських банків, без урахування нарахованих доходів, до вирахування резервів). Кредитний портфель фізичних осіб з урахування нарахованих доходів (65 млн. грн.) до вирахування резервів на кінець 31.12.2008 року склав 3 722 млн. грн..

Запорукою стрімкого та динамічного розвитку даного бізнес-напрямку була виважена стратегія розвитку роздрібного кредитування Банку, яка проявилась через:

 • максимальне скорочення термінів прийняття рішення до 1 дня для автокредитів та 2-3 днів для кредитів на житло. При цьому було забезпечено виконання усіх норм щодо низького рівня ризикованості операцій;

 • оперативне реагування на зміну регіональної кон’юнктури та тенденцій розвитку ринку роздрібного кредитування, що відобразилось на відповідних умовах кредитних продуктів;

 • спеціальну співпрацю з кредитування з основними партнерами Банку (автосалон „Дніпро Мотор Інвест”, компанія «Укравто», компанія «АІС», забудовник ВАТ трест “Київміськбуд - 1” імені М.П. Загороднього тощо);

 • розробку програм для послаблення фінансового навантаження на клієнтів в умовах кризи (програми «Кредитні канікули» та «Зміна графіку повернення Автокредиту»).

Збільшення обсягів кредитування відбувалося за умови дотримання належної якості активів та досягнення оптимального співвідношення між доходністю та ризиками.

Враховуючи умови кризи, Банк і надалі розроблятиме програми, спрямовані на взаємовигідну співпрацю з клієнтами, які отримали кредит.

Динаміка кредитного портфеля фізичних осіб (без урахування нарахованих доходів, до вирахування резервів), млн. грн.

Розрахунково – касове обслуговування. В сучасних умовах неможливо уявити життя суспільства без такого банківського продукту як розрахунково - касове обслуговування. Враховуюче це, Банк активно розвиває цей напрямок, в першу чергу, щодо швидкості та якості обслуговування. На сьогодні ВАТ АБ «Укргазбанк» пропонує повний перелік послуг щодо розрахунково-касового обслуговування для приватних клієнтів і постійно пропонує додаткові продукти, що розширюють можливості клієнта.

На кінець 2008 року у ВАТ АБ «Укргазбанк» було відкрито 47 842 поточних рахунків фізичних осіб.

Банк постійно перебуває серед лідерів з обслуговування карткових рахунків. На кінець 2008 року Банк емітував 608 444 карток, що на 61 000 карток більше, ніж у 2007 році.

Залишок коштів на поточних (в т.ч. на карткових) рахунках фізичних осіб на кінець 2008 року становив 630 млн. грн., що на 111,7 млн. грн. більше, ніж на початок року.

ВАТ АБ «Укргазбанк» є уповноваженим банком Пенсійного фонду і Міністерства праці та соціальної політики України з виплати пенсій та грошової допомоги. Банку надано право на обслуговування пенсіонерів та одержувачів допомоги практично в усіх регіонах України. За 2008 рік кількість пенсіонерів, що обслуговуються у ВАТ АБ «Укргазбанк», збільшилась з 12 тис. чол. до 19 тис. чол., що стало значним досягненням щодо підвищення довіри клієнтів до Банку.

Строкові депозити. Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих джерел формування ресурсної бази Банку. Банк пропонує клієнтам різноманітні депозитні продукти: як класичні депозити з виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, так і продукти з можливістю поповнення та часткового зняття коштів, вклади у банківських металах, вклади з можливістю їх оформлення на дитину.

За останні роки ВАТ АБ «Укргазбанк» значно збільшив свою присутність на ринку депозитів для фізичних осіб. Підтвердженням цього стало значне зростання кількості вкладників та обсягів депозитного портфеля Банку.

Протягом 2008 року портфель строкових депозитів фізичних осіб зріс на 2 301,06 млн. грн. (90,24%) та становив 4 850,9 млн. грн. на кінець року (за даними Асоціації українських банків, без урахування нарахованих витрат). З урахуванням нарахованих витрат (177,9 млн. грн.) депозитній портфель становить 5 028,8 млн. грн..

Портфель ощадних (депозитних) сертифікатів протягом 2008 року зріс на 3,2 млн. грн. та становить на кінець 31.12.2008 року 46,9 млн. грн. з урахуванням нарахованих витрат (3,3 млн. грн.), у тому числі ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб 46,2 млн.грн.

За даними Асоціації українських банків, на кінець 2008 року ВАТ АБ “Укргазбанк” посів 10 місце серед банків України за обсягом портфеля строкових депозитів фізичних осіб (роком раніше було 14 місце).

На кінець 2008 року 86 243 клієнта довірили Банку власні кошти, при цьому значна кількість вкладників має по два та більше вкладів.

Протягом року Банком проводилися традиційні депозитні акції для фізичних осіб: «Зими не буде», «Гроші люблять тишу», «Швейцарський стандарт», «Переваги зростання». Серед вкладників, які в період акції оформили депозитний вклад або придбали ощадний (депозитний) сертифікат, були розіграні призи – путівки до різних країн світу, а також новинкою 2008 року став розіграш додаткових процентних ставок.

У жовтні-грудні 2008 року в умовах різких коливань валютних курсів та посиленні напруги на фінансових ринках Банком було запропоновано кілька спеціальних депозитних програм. Програма «Вдалий курс», яка дозволила обміняти гривню на іноземну валюту для її розміщення на депозитний рахунок за особливо вигідним для клієнта курсом та депозитна акція для існуючих вкладників Банку «Подяка за довіру» з розіграшем автомобілів серед клієнтів, що пролонгували депозитний договір в період цієї акції.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Акціонерний банк “укргазпромбанк”

  Документ
  ... 16003010100118 IINB UAUK АБ “Укргазбанк”, вул. Єреванська, 1, ... автомобільних кранів”; ВАТ „Червоноградський завод металоконструкц ... дкритого акціонерного товариства Акціонернийбанк „Укргазпромбанк” на Публічне акціонерне товариства Акціонернийбанк „ ...
 2. Стаття 1 загальні положення

  Документ
  ... ії АКБ «Народний банк» шляхом приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умовах філії. Орган ... ічне акціонерне товариство акціонернийбанк «Укргазбанк»; російською мовою: Публичное акционерное общество акционерный банк «Укргазбанк»; англ ...
 3. Дочірнє підприємство " Запорізьке спеціалізоване управління № 1"

  Документ
  ... акціонерне товариство "КИЇВЗОВНІШТРАНС" фірма "КЗТ-Запоріжжя "ВАТ" ... дальністю"КОНСУЛЬТ" Публічне акціонерне товариство Акціонернийбанк "УКРГАЗБАНК" Товариство з обмеженою відпов ... фiлiї дирекцiя первинної мережi ВАТ "Укртелеком" Товариство з обмеженою ...
 4. Інформація про банк 1 загальні положення

  Документ
  ... акціонерне товариство “Полтава-банк” є правонаступником Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного ... ВАТ “БПС-Банк” (Мінськ, Білорусь), ВАТ «Банк ВТБ (Москва, Росія), ВАТ “Альфа-банк ... ПАТ «Укргазбанк» в ...
 5. Квартальна інформація Зміна до Квартальної інформації Вступ Розділ I

  Документ
  ... ндустріалбанк", члена Спостережної Ради ВАТ "Запоріжкокс", члена Ради Громадського ... Ревізійної комісії ПАТ "Акціонернийбанк "Експрес-Банк", код ЄДРПОУ 20053145. На ... "Укргазбанк" 320478 16000111698 мультивалютний рахунок (USD, EUR, XAU, UAH) ПАТ "БАНК ...

Другие похожие документы..