textarchive.ru

Главная > Документ


Протягом року Банк відкрив 123 нових відділення, і, таким чином, на кінець року регіональна мережа ВАТ АБ «Укргазбанк» налічувала 287 установ в усіх регіонах України. Кількість співробітників Банку на кінець 2007 року перевищила 3400 осіб.

За результатами року Міжнародна платіжна система Visa International визнала ВАТ АБ «Укргазбанк» кращим спонсором року та відзначила Банк Дипломом «Найактивніший банк 2007 року».

В рамках конкурсу «MasterCard Банк року» громадськість визнала ВАТ АБ «Укргазбанк» одним із переможців у номінації «Найнадійніший банк року 2007».

У 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» увійшов до групи найбільших вітчизняних кредитно-фінансових установ. Збільшив статутний фонд до 700 млн. грн.

У 2008 році на ринку цінних паперів ВАТ АБ “Укргазбанк” визнано абсолютним лідером торгів корпоративними облігаціями серії “С”, обсяг торгів якими досяг 1,26 млрд.грн. В серпні 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк», як андеррайтер розмістив облігації місцевої позики м. Бориспіль на суму 9,0 млн. грн.

У серпні 2008 року Банк залучив синдикований кредит строком на один рік на суму 23 млн. доларів США. Залучені кошти було спрямовано на фінансування зовнішньоторговельних операцій клієнтів Банку.

У липні звітного року ВАТ АБ “Укргазбанк” запроваджує надання нової послуги для клієнтів-фізичних осіб – операції на ринку “Forex”.

За розміром депозитного портфеля фізичних осіб ВАТ АБ “Укргазбанк” увійшов до першої десятки вітчизняних фінансових установ.

Протягом 2008 року Банком було відкрито 101 точку продажу. Таким чином, на кінець 2008 року регіональна мережа ВАТ АБ “Укргазбанк” налічувала понад 390 установ по всій Україні. Кількість працівників Банку на кінець 2008 року налічувала понад 5 000 осіб.

Чистий прибуток Банку за підсумками 2008 року склав 204,2 млн. грн.

За результатами дослідження рівня інформаційної прозорості 30 найбільших банків, яке проводилось у 2008 році Агенцією фінансових ініціатив спільно зі Службою рейтингів корпоративного управління Standard & Poor's, ВАТ АБ “Укргазбанк” посів перше місце у рейтингу з показником транспарентності 71,2%, що є найкращим показником в історії подібних досліджень в Україні.

Види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати банк.

Банк проводить наступні банківські операції, передбачені Статутом банку, на підставі банківської ліцензії № 123 від 19 листопада 2001 року, наданої Національним банком України:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

З 05 липня 2007 року ВАТ АБ “Укргазбанк”, згідно з дозволом Національного банку України № 123-3, має право здійснювати наступні операції:

- Операції з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

- Емісія власних цінних паперів.

- Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

- Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

- Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

- Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

- Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках ;

- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

- Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

- Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Банк має ліцензію Серії АБ №124927, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 09.02.2005 року строком дії до 09.02.2010 року, на здійснення Професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Членство в міжнародних системах грошових переказів:

Банк здійснює відправлення та виплату коштів через міжнародні системи грошових переказів Western Union, Contact, Leader, Anelik та MoneyGram.

Western Union. Банк працює з системою з серпня 2002 року в якості субагента системи на підставі договору з АКБ “Трансбанк” (АКБ "Трансбанк" – агент системи).

Сontact. Банк працює з системою з червня 2006 року в якості прямого агента.

Leader. Банк працює з системою з жовтня 2006 року в якості прямого агента.

MoneyGram. Банк працює з системою з травня 2007 року в якості прямого агента.

Anelik. Банк працює з системою з травня 2007 року в якості субагента системи на підставі договору з Банком “Грант” (Банк " Грант " – агент системи).

Членство в міжнародних платіжних системах:

ВАТ АБ “Укргазбанк” є членом міжнародних карткових платіжних систем:

 • MasterCard WorldWide (з 2000 року, принципове членство (Principal member))

 • Visa International (з 2002 року, принципове членство (Principal member))

 • УкрКарт (з 2002 року)

З 2006 року ВАТ АБ “Укргазбанк” на підставі укладеної з компанією American Express маркетингової угоди розповсюджує платіжні картки American Express.

Членство в міжбанківських об’єднаннях, біржах, асоціаціях:

ВАТ АБ "Укргазбанк" є членом:

 • Асоціації українських банків,

 • Асоціації "Перша Фондова Торгівельна Система",

 • ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз",

 • Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв,

 • Асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз",

 • ЗАТ "Українська міжбанківська валютна біржа",

 • ЗАТ "Українська фондова біржа",

 • Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

 • Асоціації «Регіональний фондовий союз»;

 • ВАТ «Фондова біржа «ПФТС»;

 • ВАТ «Фондова біржа «Перспектива».

Стратегічна мета банку.

Місія. ВАТ АБ “Укргазбанк” прагне бути провідною загальнодержавною фінансовою установою з надання класичних та інноваційних банківських послуг, максимально адаптованих до потреб цільових груп клієнтів.

Зміст діяльності Банку полягає у гармонійному поєднанні економічних прагнень клієнтів, акціонерів та персоналу Банку, суспільства та держави.

Динамічний розвиток забезпечив входження ВАТ АБ “Укргазбанк” у двадцятку найбільших українських банків та присутність у всіх сегментах ринку банківських послуг, орієнтованих як на роздрібних, так і на корпоративних клієнтів.

Розмір Банку, його представництво через філії та відділення у більшості регіонів України, обслуговування багатьох державних установ свідчать про становлення ВАТ АБ “Укргазбанк” як фінансової установи загальнонаціонального масштабу. Значний обсяг коштів, залучених від приватних осіб, досить значні обсяги кредитування населення та обслуговування соціальних виплат підвищують роль Банку як соціально значущої фінансової установи.

Ми прагнемо забезпечувати баланс між досягненням привабливих результатів діяльності та забезпеченням надійності Банку, орієнтації на потреби клієнта та прозорості у діяльності, як пріоритетних показників якості банківської установи.

Разом з тим, ВАТ АБ “Укргазбанк” і надалі зберігатиме та підтримуватиме статус універсального та системного банку.
Стратегiчнi цiлi Банку. Головною метою «Укргазбанку» на наступні роки є не лише підтвердження статусу одного із найбільших банків, але й підвищення рейтингу Банку в межах другої десятки банків.
У наступні періоди Банк поповнюватиме перелік продуктів, які користуються найбільшим попитом клієнтів, а також на партнерських засадах пропонуватиме клієнтам оптимізацію продуктів, розроблених у докризовий період.
Також планується продовження реінжинірингу бізнес-процесів з метою здешевлення операційної діяльності та забезпечення високої доходності.
З огляду на значну кількість клієнтів, Банк намагатиметься оптимізувати витрати на їх обслуговування шляхом розвитку мережі терміналів самообслуговування. Це дозволить скоротити витрати Банку та збільшити кількість банківських продуктів, що продаються одному клієнту. Активне використання клієнтом декількох продуктів не тільки підвищує доходність операцій, а й слугує фактором утримання клієнта, при цьому нецінова складова набуває все більшого значення.

Крім того, Банк і надалі продовжуватиме удосконалення механізмів управління ризиками.

Тактика Банку формується виходячи з кон’юнктурних особливостей ринку. Визначальним фактором конкурентоспроможності в поточній ситуації є доступ до ресурсів.

Таким чином, Банк використовуватиме усі класичні підходи до ведення бізнесу в фінансовому секторі за рахунок удосконалення існуючих та розвитку нових каналів продажів, орієнтації на визначені сегменти ринку, пошуку нової ринкової ніші, яка б забезпечувала баланс між економічними інтересами акціонерів та клієнтів Банку.

Спеціалізація банку.

ВАТ АБ “Укргазбанк” є універсальним банком національного масштабу.

Характеристика банківської діяльності.

15 років успішної діяльності на ринку банківських послуг ВАТ АБ “Укргазбанк” відзначив якісними зрушеннями та позитивними фінансовими результатами.

У 2008 році Банк увійшов до першої (найбільшої) групи банків за класифікацією НБУ та збільшив статутний фонд до 700 млн. грн. Фінансовий результат за підсумками 2008 року склав 204,2 млн. грн., що у 2 рази перевищує показник 2007 року. Балансовий капітал Банку зріс на 524 млн. грн. і досяг 1 453 млн. грн., чисті активи Банку зросли на 43,5% та становили 14 803 млн. грн. на кінець року.

У 2008 році ВАТ АБ «Укргазбанк» продовжував активну діяльність на ринку цінних паперів. У звітному році Банк визнано абсолютним лідером торгів корпоративними облігаціями серії “С”, обсяг торгів якими досяг 1,26 млрд.грн.

В серпні 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк», як андеррайтер розмістив облігації місцевої позики м. Бориспіль на суму 9,0 млн. грн. Національне агентство “Кредит Рейтинг” присвоїло цим облігаціям рейтинг інвестиційного класу на рівні “uaA”.

Протягом року Банк підтвердив статус надійного партнера на міжнародному ринку капіталів. Так, у червні 2008 року Банк своєчасно погасив черговий синдикований кредит на суму 46 млн. доларів США, який було залучено у червні 2007 року, а у грудні 2008 року - клубний кредит у розмірі 20 млн. доларів США, залучений у грудні 2007 року.

У серпні 2008 року Банк черговий раз залучив синдикований кредит на суму 23 млн. доларів США. Кредитні кошти залучались строком на рік і були спрямовані на фінансування зовнішньоторговельних операцій клієнтів.

Протягом 2008 року Банк реалізував на внутрішньому ринку понад 4 тони банківського золота.

За підсумками минулого року Банк відкрив 101 точку продажу. Таким чином на кінець 2008 року регіональна мережа ВАТ АБ “Укргазбанк” налічувала понад 390 установ по всій Україні.

У липні звітного року ВАТ АБ “Укргазбанк” запроваджує надання нової послуги для клієнтів-фізичних осіб – операції на ринку “Forex”. Цей ринок приваблює учасників простотою у користуванні та мінімальними затратами часу.

Емісія платіжних карток зросла протягом року з 547 тис. до 608 тис. карток на кінець 2008 року.

ВАТ АБ «Укргазбанк» є членом платіжної системи «УкрКарт» та реалізовує проекти об’єднання мереж банкоматів з іншими  провідними вітчизняними банками.

Так, станом на 1 січня 2009 року держателі платіжних карток ВАТ АБ «Укргазбанк» мають змогу за пільговим тарифом обслуговуватись у більше, ніж 4 000 банкоматів.

Банк проводить політику інформаційної прозорості та публічності. У звітному році Агентство фінансових ініціатив спільно зі Службою рейтингів корпоративного управління Standard & Poor's провели дослідження інформаційної прозорості 30 найбільших банків України. За результатами дослідження ВАТ АБ «Укргазбанк» посів перше місце у рейтингу з показником 71,2%. Це перший в історії подібних досліджень банк, який подолав знакову позначку індексу транспарентності у 70%. Такий результат знаходиться на рівні аналогічних показників провідних фінансових установ світу.

Станом на 1 січня 2009 року ВАТ АБ «Укргазбанк» займає наступні позиції (згідно з рейтингом Асоціації українських банків):

за розміром активів – 16 позицію

за розміром капіталу – 19 позицію

за розміром кредитно-інвестиційного портфеля – 17 позицію

за розміром портфеля депозитів фізичних осіб – 10 позицію

за розміром портфеля депозитів юридичних осіб – 22 позицію

за розміром емісії платіжних карток – 12 позицію.

Станом на 1 січня 2009 року ВАТ АБ «Укргазбанк» це:

 • 5 035 працівників Банку;

 • 14 803,3 млн. грн. чистих активів;

 • 12 254,1 млн. грн. кредитно-інвестиційного портфеля;

 • 204,2 млн. грн. чистого прибутку.

Банк обирають в якості ділового партнера як українські, так і іноземні компанії, які працюють на ринку України.

Клієнтами банку є компанії різних галузей економіки, кількість яких перевищила 26 тисяч.

Клієнтами Банку вже стали такі відомі компанії як:

 • ЗАТ «Єврокар»

 • ПП. «Кряж»

 • ВАТ трест «Київміськбуд - 1» ім.М.П.Загороднього

 • АТЗТ «Самміт»

 • ТОВ «М.І.Б.С. - Тревел»

 • ТОВ «Тез-Тур»

 • ЗАТ Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)

 • ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група»

 • Корпорація «Індустріальна спілка Донбасу»

 • ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат» ім..Ф.Е.Дзержинського та ін.

Корпоративний банкінг

Протягом 2008 року ВАТ АБ «Укргазбанк» успішно продовжував реалізацію стратегії розвитку корпоративного банкінгу. У 2008 році була завершена сегментація клієнтської бази: клієнтів Банку (юридичні особи) було розподілено на корпоративних клієнтів та клієнтів малого та середнього бізнесу. Це дало змогу ефективно адаптувати продуктовий ряд до потреб окремих сегментів клієнтів, зробити орієнтацію на комплексне обслуговування, гнучкість підходів до управління відносинами з клієнтами, швидке та адекватне реагування на зміни ринкової кон’юнктури, внаслідок чого кількість корпоративних клієнтів значно збільшилась.

Протягом 2008 року клієнтами Банку стали підприємства різних галузей економіки України, у тому числі виробництва, послуг, оптової і роздрібної торгівлі та будівництва, а також небанківські фінансові установи. Цінуючи кожного клієнта, Банк пишається тим, що він є партнером ВАТ «Миронівський хлібопродукт», Корпорації «Індустріальна спілка Донбасу», ЗАТ «Єврокар», АТЗТ «Укомлайн», ПП «Кряж», ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», готелю «Дніпро», ВАТ трест «Київміськбуд-1 ім. М.П. Загороднього, ТОВ «М.І.Б.С. – Тревел», ТОВ «Тез – Тур», ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група», ЗАТ Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат» ім. Ф.Е. Дзержинського та багатьох інших відомих компаній.

Важливим напрямком діяльності Банку, якому протягом року приділялася значна увага, було обслуговування та фінансування експортно-імпортних операцій клієнтів. Завдяки плідній співпраці Банку з рядом провідних міжнародних банків та форфейтингових компаній, обсяг залишків за документарними операціями в іноземній валюті за рік зріс в 37 разів та склав понад 17 млн. доларів США. Протягом року закордонні партнери відкривали Банку кредитні лінії під документарні операції, з використанням яких Банком активно фінансувалася закупівля імпортного обладнання та сировини. Показником довіри з боку провідних іноземних фінансових установ та значним джерелом грошових ресурсів є участь Банку в «Проекті розвитку експорту-2», до якого Банк приєднався в 2007 році. В 2008 році Банк уклав контракти з фінансування експортних операцій своїх клієнтів на суму 32 млн. доларів США.

Досягнуті успіхи надають впевненості у вірності обраної стратегії та служать добрим підґрунтям для подальшого розвитку корпоративного банкінгу.

Структура клієнтської бази корпоративних клієнтів

станом на 01.01.2009 р.

Кредитні операції.

У 2008 році Банк значно посилив свої позиції на ринку кредитування корпоративних клієнтів. Кредитний портфель суб’єктів господарювання за рік збільшився більш ніж на 60% і склав на кінець 31.12.2008 року 5 693 млн. грн. з урахуванням нарахованих доходів та до вирахування резервів.

За даними Асоціації українських банків кредитний портфель суб’єктів господарювання станом на 01.01.2009 р. за вирахування резервів у сумі 435 млн. грн. та без урахування нарахованих доходів у сумі 90 млн. грн. склав 5 168 млн. грн., з яких 4 823,0 млн. грн. (93%) - кредитний портфель корпоративних клієнтів.

Стратегія щодо здійснення активних операцій будувалась на основі максимальної адаптації кредитних продуктів до потреб клієнтів і активного їх просування. Протягом року Банк продовжував здійснення постійної адаптації кредитних продуктів під потреби сегментів клієнтів та розробив ряд нових продуктів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Акціонерний банк “укргазпромбанк”

  Документ
  ... 16003010100118 IINB UAUK АБ “Укргазбанк”, вул. Єреванська, 1, ... автомобільних кранів”; ВАТ „Червоноградський завод металоконструкц ... дкритого акціонерного товариства Акціонернийбанк „Укргазпромбанк” на Публічне акціонерне товариства Акціонернийбанк „ ...
 2. Стаття 1 загальні положення

  Документ
  ... ії АКБ «Народний банк» шляхом приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умовах філії. Орган ... ічне акціонерне товариство акціонернийбанк «Укргазбанк»; російською мовою: Публичное акционерное общество акционерный банк «Укргазбанк»; англ ...
 3. Дочірнє підприємство " Запорізьке спеціалізоване управління № 1"

  Документ
  ... акціонерне товариство "КИЇВЗОВНІШТРАНС" фірма "КЗТ-Запоріжжя "ВАТ" ... дальністю"КОНСУЛЬТ" Публічне акціонерне товариство Акціонернийбанк "УКРГАЗБАНК" Товариство з обмеженою відпов ... фiлiї дирекцiя первинної мережi ВАТ "Укртелеком" Товариство з обмеженою ...
 4. Інформація про банк 1 загальні положення

  Документ
  ... акціонерне товариство “Полтава-банк” є правонаступником Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного ... ВАТ “БПС-Банк” (Мінськ, Білорусь), ВАТ «Банк ВТБ (Москва, Росія), ВАТ “Альфа-банк ... ПАТ «Укргазбанк» в ...
 5. Квартальна інформація Зміна до Квартальної інформації Вступ Розділ I

  Документ
  ... ндустріалбанк", члена Спостережної Ради ВАТ "Запоріжкокс", члена Ради Громадського ... Ревізійної комісії ПАТ "Акціонернийбанк "Експрес-Банк", код ЄДРПОУ 20053145. На ... "Укргазбанк" 320478 16000111698 мультивалютний рахунок (USD, EUR, XAU, UAH) ПАТ "БАНК ...

Другие похожие документы..