textarchive.ru

Главная > Документ


Univerzita Komenského v Bratislave

Prehľad publikačnej činnosti vykazovaný k 31.10.2007

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB)

Počet záznamov: 87

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (10)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (67)

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách (8)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

Počet záznamov: 301

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (25)

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách (9)

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (46)

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (20)

BCI Skriptá a učebné texty (43)

CAA Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách (8)

EAI Prehľadové práce - knižné (2)

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné (15)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (130)

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)

Počet záznamov: 640

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (396)

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (54)

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (181)

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy (1)

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch (5)

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (3)

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

Počet záznamov: 5.111

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (14)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (45)

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (3)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (330)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (487)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (104)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (498)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (15)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (24)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (394)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (905)

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (13)

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií (12)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (460)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (806)

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách (4)

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách (20)

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (6)

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách (1)

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (81)

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (646)

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (20)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (136)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (24)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (26)

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch (7)

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch (30)

Počet záznamov spolu: 6.139

Menný zoznam publikácií

Skupina A1

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 10

AAA01 Žigo, Pavol: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 4a. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006. - 164 s.

ISBN 978-953-154-769-7

AAA02 Bianchi, Gabriel - Popper, Miroslav - Lukšík, Ivan: Medzi dopytom a ponukou : Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách a obchodovania s ľuďmi. - 1. vyd. - Budapešť : Medzinárodnáorganizácia pre migráciu, 2007. - 103 s. + 2 príl.

ISBN 978-92-9068-378-X

POZNÁMKA: v angličtine - Budapešť : Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2007 ISBN 978-92-9068-375-9

AAA03 Blondel, Jean - Fettelschoss, Katja - Ilonszki, Gabriela - Malová, Darina - Müller-Rommel, Ferdinand - Kostova, Dobrinka - Kovacic, Matej - Krasovec, Alenka - Krupavicius, Algis - Mansfeldová, Zdenka - Runcis, Andris - Sootla, Georg - Sootla, Erik:Governing new European democracies. - Hampshire : Palgrave Macmillan, 2007. - 238 s.

ISBN 978-1-4039-9404-2

AAA04 Fecko, Marián: Differential geometry and lie groups for physicists. - 1. vyd. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - 697 s.

ISBN 978-0-521-84507-6

AAA05 Chao-Hung Ho - Hollý, Pavol - Kazimírová, Mária - Kubisz, Peter - Staško, Ján - Wiwanitkit, Viroj: Thrombohemostatic disease research. - New York : Nova Science Publishers, 2007. - vii, 202 s.

ISBN 1-60021-323-5

AAA06 Lukáš, Milan - Louthan, Oldřich - Donoval, Robert - Hyrdel, Rudolf: Neuroendokrinní nádory trávicího traktu : teoretická východiska a klinický přístup. - 1. vyd. - Praha : Maxdorf, 2006. - 99 s.

ISBN 80-7345-081-X

AAA07 Quittner, Pavol - Souplet, Philippe: Superlinear parabolic problems : Blow-up, global existence and steady states. - 1. vyd. - Basel : Birkhäuser Verlag AG, 2007. - 584 s. - (Birkhäuser Advanced Texts / Basler Lehrbücher)

ISBN 978-3-7643-8441-8

AAA08 Šupšáková, Božena - Tacol, Tonka - Čerkez, Beatriz Tomšič: Art Education = Likovna vzgoja : retrospectives, perspectives, alternatives. - 1. vyd. - Ljubljana : DEBORA, 2007. - 211 s.

ISBN 978-961-6525-25-1

AAA09 Vašek, Štefan - Stankowski, Adam: Zarys pedagogiky specjalnej. - 1. vyd. - Katowice : Wyd. Uniw. Sląskiego, 2006. - 227 s.

ISBN 83-226-1571-X

AAA10 WHO Regional Office for Europe - Martinez-Benazet, Joan - Bazarchyan, Alexander - Schogger, Alice - Franta, Cornelia - Eyvazov, Nadir - Gajiev, Azad - Meersche, Paul van den - Ramic-Catak, Aida - Gavric, Zivana - Sekach, Andrei - Gavrailova, Masha -Hrabak-Zerjavic, Vlasta - Komodiki, Charitini - Sovinová, Hana - Skovgaard, Danielsen - Kirchbaum, Gaby - Lipand, Andrus - Simonen, Olli - Melihan-Cheinin, Pascal - Gamkrelidze, Akaki - Baramidze, Levan - Lekka, Maroulio - Demjen, Tibor - Gudmundsdottir,Solveig - Killeen, Marie - Amikam, Yair - Galeone, Daniela - Tastanova, Aigul - Bekbasarova, Chinara - Kriveliene, Gelena - Steil, Simone - Caunitis, Janis - Spiteri, Mario - Bittigieg, Anne - Ravera, Denis - Ljaljevic, Agima - Coninck, Pieter - Lindbak,Rita - Zatonski, Witold - Nunes, Emilia - Vasiliev, Tudor - Andreeva, Liubova - Ciobanu, Magdalena - Sakharova, Galina - Rosa, Davide - Saiz, Isabel - Lazarevic-Petrovic, Natasa - Kavcová, Elena - Caks, Tomaz - Haglund, Margaretha - Vuilléme, Patrick - Avgonov, Ziyovudin - Spasovski, Mome - Geldiev, Rejep - Erguder, Toker - Gryporenko, Alla - Adkin, Nick - Black, Andrew - Roberts, Tim - Khashimov, Skukrat - Shuperka, Roland: The European tobacco control report 2007. - Copenhagen : World HealthOrganization, 2007. - vi, 153 s.

ISBN 978-92-890-2193-7

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 67

AAB01 Bartošíková, Lenka - Billová, Věra - Bomba, Alojz - Brouček, Ján - Dubajová, Justína - Dvořák, Rudolf - Godány, Andrej - Golian, Jozef - Grafenau, Peter - Hera, Alfred - Iglovská, Nina - Kováč, Gabriel - Kováč, Martin - Kocifajová, Anna - Kottferová, Jana - Kovalkovičová, Natália - Kozák, Marián - Kožárová, Ivona - Kubovičová, Elena - Kyseľová, Jana - Ferenčík, Miroslav - Kovácsová, Božena - Legáth, Jaroslav - Lešník, František - Mičan, Peter - Mikula, Ivan - Mojžiš, Ján - Nagy, Oskar - Nečas, Alois - Novák, Pavel - Pavlata, Leoš - Pechová, Alena - Piesecká, Ľubica - Pilipčinec, Emil - Pistl, Juraj - Mlynarčík, Dušan - Pivko, Juraj - Rajský, Dušan - Raušer, Petr - Reichel, Peter - Seidel, Herbert - Sirotkin, Alexander - Sokol, Jozef - Strnadová, Věra - Seginko, Jozef - Suchý, Václav - Šnirc, Július - Šutiak, Václav - Tkáčiková, Ľudmila - Vasiľ, Milan - Večerek, Vladimír - Žúrek, Alojz - Bruncík, Vít - Kováčová, Milena - Kováč, Peter - Nečas, Jiří: Klinická veterinárna farmakológia. -1. vyd. - Martin : Neografia, 2007. - 1184 s.

ISBN 978-80-88892-75-5

AAB02 Adamicová, Katarína - Adamovičová, Katarína - Adamkov, Marian - Babál, Pavel - Čerkalová, Ivana - Fetisovová, Želmíra - Holý, Bohdan - Chribiková, Iveta - Chromý, Štefan - Kubatka, Peter - Martinásková, Klára - Menšíková, Jana - Mitterová, Vlasta - Osuský, Peter - Nejdková, Alena - Pajerchin, Dušan - Péč, Juraj - Péč, Juraj ml - Péč, Martin - Rasochová, Eva - Stracenská, Júlia - Šimaljaková, Mária - Urbanček, Slavomír - Vrtíková, Eva - Zaujec, Ľubomír: Liečba psoriázy acitretínom. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 159 s.

ISBN 978-80-223-2390-1

AAB03 Antonyová, Magda - Bábiková, Lucia - Baltesová, Tatiana - Beláková, Štefánia - Buchancová, Jana - Buchanec, Ján - Cagáňová, Blažena - Červeňová, Oľga - Danko, Ján - Doležel, Zdeněk - Ďurdík, Peter - Dušek, Jiří - Furková, Katarína - Hrstková, Helena- Janda, Jan - Jeseňák, Miloš - Jurko, Alexander, ml - Kočvara, Radim - Kolarovszká, Hana - Kresánek, Jaroslav - Krupičková, Sylvia - Murgašová, Michaela - Pavlíková, Jana - Plačková, Silvia - Podracká, Ľudmila - Režňák, Ivan - Seeman, Tomáš - Svitač,Juraj - Šalagovič, Ján - Šašinka, Miroslav - Špatenka, Jaroslav - Urbanová, Emília - Vargová, Veronika - Veselý, Richard - Zibolen, Mirko - Židzik, J.: Vybrané kapitoly z nefrológie. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2006. - 289 s. - (Novitatespaediatricae ; 2)

ISBN 80-8063-233-2

AAB04 Balážovič, Ľuboš - Dobrucká, Lucia - Coplák, Jaroslav - Chrenščová, Viera - Mrva, Miloš - Olšavský, František - Potočková, Lenka: Tvorba strategického rozvojového plánu obce. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007. - 151 s.

ISBN 978-80-89197-66-8

AAB05 Buchancová, Jana - Bustínová, Jozefína - Czigányiová, Adriana - Čižnár, Ivan - Hudečková, Henrieta - Hoštacká, Anna - Kubíková, Jana - Ondicová, Miriam - Maďar, Rastislav - Marková, Mária - Poláková, Mária - Špaleková, Margita - Štefkovičová, Mária- Záborský, Tibor: Dezinfekcia a sterilizácia : teória a prax - II. - nové prepr. vyd. - Žilina : Vrána, 2007. - 164 s. : prílohy

recenzenti: Hudečková, H. , Rovný, I.

ISBN 978-80-968248-3-0

Ohlasy (2):

[o4] 2007 Iberlová, Jana: Rizika dekonaminace dutých ... In: Nozokomiálne nákazy, roč. 6, č. 3, 2007, s. 34-36

[o3] 2007 Pokorná, Renata: Dezinfekce a sterilizace ve zdravotnických ... In: Diagnóza v ošetřovatelství, roč. 3, č. 7, 2007, s. 251-252

AAB06 Cséfalvay, Zsolt - Egryová, Marta - Wiedermann, Ingrid: Diagnostika a terapia afázie, alexie a agrafie. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Kaminský, 2007. - 96 s.

ISBN 978-80-968867-1-5

AAB07 Csehy, Zoltán: Parnassus biceps : kötetkompozíciós eljárások és olvasási stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költésztben. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 256 s.

ISBN 978-80-7149-931-2

AAB08 Čáp, Juraj, ml - Holmanová, Elena - Ivanová, Kateřina - Jarošová, Darja - Kyčinová, Silvia - Marečková, Jana - Nemčeková, Mária - Ondrejka, Igor - Palenčár, Marián - Špirudová, Lenka - Zamboriová, Mária - Žiaková, Katarína: Ošetrovateľskékonceptuálne modely. - 1. slovenské vyd. - Martin : Osveta, 2007. - 189 s.

ISBN 978-80-8063-247-2

AAB09 Čornaničová, Rozália: Edukácia seniorov : vznik, rozvoj, podnety pre geragogiku. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 156 s.

ISBN 978-80-223-2287-4

AAB10 David, Stanislav - Kalivoda, Henrik - Kalivodová, Eva - Šteffek, Jozef - Bulánková, Eva - Fedor, Peter J. - Fenďa, Peter - Gajdoš, Peter - Hreško, Juraj - Kautman, Ján - Olšovský, Tomáš - Országh, Ivan - Roller, Ladislav - Vidlička, Ľubomír:Xerotermné biotopy Slovenska. - 1. vyd. - Bratislava : Združenie BIOSFÉRA, 2007. - 74 s. - (Edícia BIOSFÉRA ; Séria vedeckej literatúry, Vol. A3)

ISBN 978-80-968030-8-8

AAB11 Dolník, Juraj: Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. - Bratislava : Stimul, 2007. - 161 s. - (Studia Academica Slovaca)

ISBN 978-80-89236-26-8

AAB12 Farský, Ivan - Ondrejka, Igor - Žiaková, Katarína: Problematika kvality života v séniu. - 1. vyd. - Martin : Profa, 2007. - 70 s.

Rozsah 3 AH

ISBN 978-80-969722-0-3

Ohlasy (1):

[o3] 2007 Tabaková, Mária - Kompanová, Zuzana: Spokojnosť klientov v domove dôchodcov. In: Profese, roč. 2, č. 4, 2007, s. 6-8

AAB13 Gerinec, Anton: Fylogenéza oka a zraku. - 1. vyd. - Bratislava : Kapos, s.r.o., 2007. - 119 s.

ISBN 978-80-969660-9-7

AAB14 Gurňák, Daniel: Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy - historickogeografická analýza. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2007. - 208 s. + CD s prílohami

ISBN 978-80-88870-62-3

AAB15 Guryčová, Darina - Kontrošová, Silvia - Tináková, Katarína - Gacíková, Eva: Surveillance tularémie. Tularémia, Slovenská republika 2002-2005. - 1. vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 2007. - 65 s.

AAB16 Halašová, Erika - Bukovská, Eva: Medical aspects of cell biology. - 1. vyd. - Martin : NAKS, 2007. - 175 s.

ISBN 978-80-969755-6-3

AAB17 Haľko, Jozef: Modrý kostol : dejiny Kostola sv. Alžbety v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 2006. - 128 s.

ISBN 80-7114-590-4

Ohlasy (3):

[o6] 2006 Kováč, Anton: Literárny dvojtýždenník, roč. 19, č. 41-42, 2006, s. 11

[o6] 2007 Urbánek, Ján: Kultúra, roč. 10, č. 6, 2007, s. 1 a 4

[o6] 2007 Hlaváč, Teo: Katolícke noviny, roč. 122, č. 19 (2007), s. 20

AAB18 Heľpianska, Lýdia - Galbavý, Štefan - Kaušitz, Juraj - Lehotská, Viera - Makaiová, Izabella - Masák, Ladislav: Karcinóm ovária. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo: Na vlastné náklady, 2006. - 122 s.

ISBN 80-969408-8-0

AAB19 Horňáková, Marta: Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie. - 2. prepr. vyd. - Bratislava : OZ Sociálna práca, 2007. - 175 s. - (Filozofia-sociológia-psychológia)

ISBN 978-80-89185-28-3

AAB20 Horňanová, Sidonia: Židovská apokalyptika : úvod do pseudoepigrafických, kumránskych a merkavotických textov. - 1. vyd. - Bratislava : UK, 2007. - 214 s.

ISBN 978-80-223-2274-4

AAB21 Horváthová, Kinga - Hargaš, Martin - Brťková, Milada: Historicko-pedagogický vývoj novodobého školstva na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2006. - 117 s.

ISBN 80-89229-03-4

AAB22 Hrnčiarová, Tatiana - Izakovičová, Zita - Pauditšová, Eva - Krnáčová, Zdena - Štefunková, Dagmar - Dobrovodská, Marta - Kalivodová, Eva - Moyzesová, Milena - Špulerová, Jana - Popovičová-Waters, Jaroslava: Krajinnoekologické podmienky rozvojaBratislavy. - 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. - 316 s.

ISBN 80-224-0910-3

AAB23 Hulín, Ivan - Ďuriš, Ivan: Dialóg o šoku. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2007. - 319 s.

ISBN 978-80-8095-006-4

AAB24 Huťan, Martin: Staging a chirurgická liečba akútnej pankreatitídy. - 1. vyd. - Bratislava : X print s.r.o, 2006. - 110 s.

ISBN 80-969462-3-4

Ohlasy (1):

[o6] 2006 R. Moravec: Medicínsky monitor, č. 2, 2006, s. 40

AAB25 Chabada, Michal: Ján Duns Scotus : vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 156 s.

ISBN 978-80-223-2264-5

AAB26 Chmielewská, Eva - Bedrna, Zoltán: Rizikové látky a environmentálne hazardy. - 1. vyd. - Bratislava : CICERO, s.r.o, 2007. - 111 s.

ISBN 978-80-969678-0-3

AAB27 Chromej, Ivan: Atopický ekzém : patofyziológia, klinika a liečba. - Banská Bystrica : Dali-BB, 2007. - 240 s.

AAB28 Chromej, Ivan - Fetisovová, Želmíra - Frličková, Zuzana - Chribiková, Iveta - Péč, Juraj: Moderná liečba ložiskovej psoriázy. - 1. vyd. - Banská Bystriva : Dali-BB, 2006. - 88 s.

ISBN 80-89090-16-8

Ohlasy (2):

[o4] 2007 Kozub, P. - Sochor, M.: TNF-alfa a jeho význam v patogenéze psoriázy. In: Derma, roč. 7, č. 3, 2007, s. 20-23

[o4] 2007 Vrtíková, Eva: Fototerapia psoriázy. In: Péč, Juraj a kol.: Liečba psoriázy acitretínom. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, S. 125

AAB29 Ivanička, Koloman - Cibáková, Viera - Sedlák, Mikuláš - Sysáková, Viera - Přívarová, Magdaléna - Bachár, Vladislav - Čajka, Peter - Rýsová, Lucia - Špirková, Daniela - Silvan, Juraj - Székely, Vladimír - Martincová, Marta - Kováč, Viliam, - Zapletal, Vladimír: Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2007. - 200 s.

ISBN 978-80-89143-51-1

AAB30 Izáková, Ľubomíra: Porovnanie účinnosti a bezpečnosti monoterapie a kombinovanej farmakoterapie schizoafektívnej poruchy (depresívny typ). - 1. vyd. - Bratislava : Lundbeck, 2007. - 88 s.

ISBN 978-80-969505-3-9

AAB31 Izakovičová, Zita - Kozová, Mária - Spáčilová, Ružena - Grotkovská, Lucia - Moyzeová, Milena - Bezák, Peter - Cibira, Peter - Hreško, Juraj - Petrovič, František - Štefunková, Dagmar - Pauditšová, Eva - Špulerová, Jana - Oszlányi, Július - Dobrovodská, Marta - Miklošovičová, Zuzana - Ružička, Milan - Boltižiar, Martin - Rosová, Viera - Kenderresy, Pavol: Integrovaný manažment krajiny I. - 1. vyd. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. - 118 s.

ISBN 80-969272-8-0

AAB32 Jedlička, Ladislav - Kocian, Ľudovít - Kadlečík, Ján - Feráková, Viera: Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. - Banská Bystrica ; Bratislava : Štátna ochrana prírody Banská Bystrica ; Univerzita Komenského Bratislava, 2006. - 130 s.[9,5 AH]

ISBN 80-968522-9-9

AAB33 Judák, Viliam: Z múdrosti našich otcov. - Nitra : Biskupský úrad, 2007. - 193 s

ISBN 978-80-969711-9-0

AAB34 Kliment, Ján - Valachovič, Milan - Bernátová, Dana - Dúbravcová, Zuzana - Jarolímek, Ivan - Petrík, Anton - Šibík, Jozef - Uhlířová, Jana: Vegetácia Slovenska. Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 4. Vysokohorská vegetácia. - 1. vyd. - Bratislava :Veda, 2007. - 388 s.

ISBN 978-80-224-0951-3

AAB35 Koštial, Ján - Benko, Ľuboš - Bercel, Martin - Cihová, Iveta - Krška, Peter - Šimonek, Jaromír: Štruktúra pohybovej činnosti atletických skokanských disciplín. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2006.- 130 s.

Recenzenti Jaromír Šimonek, Ivan Varga

ISBN 80-89075-28-2

AAB36 Kukurová, Elena - Weis, Michal: Lekárska fyzika & biomedicínska informatika & telemedicína v schémach minútovej bázy znalostí. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2006. - 118 s.

Monografia tvorí súčasť GP KEGA MŠSR 3/2030/04

ISBN 80-7167-093-6

Ohlasy (1):

[o4] 2007 Kráľová, E., Trnka, M., Pekníková, M.: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v EU. Bratislava : Asklepios, 2007, s. 25

AAB37 Kukurová, Elena - Weis, Michal - Martinka, Juraj - Balázsiová, Zuzana - Trnka, Michal - Kráľová, Eva: "Mind maps" of basic of physics. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 127 s.

The monography is supported by the GP KEGA MŠ SR: 3/5153/07 a GP KEGA MŠ SR: 3/3186/05

ISBN 978-80-7167-098-8

AAB38 Kukurová, Elena - Sysel, Dušan - Košulicová, Marie - Weis, Michal - Morovicsová, Eva - Mazalánová, Anna - Lauková, Petronela - Trnka, Michal - Valentová, Iveta - Vojteková, Ivana - Dobiášová, Eva - Škachová, Oľga: "Mind Maps" ošetrovateľskejstarostlivosti. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 239 s.

ISBN 978-80-7167-100-8

AAB39 Kukurová, Elena - Weis, Michal - Balázsiová, Zuzana - Martinka, Juraj - Trnka, Michal - Kráľová, Eva: "Mind maps" základov fyziky a informatiky. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 127 s.

Monografia je podporená GP KEGA MŠ SR: 3/5153/07 a GP KEGA MŠ SR: 3/3186/05

ISBN 80-7167-097-9

Ohlasy (2):

[o6] 2007 E. Ferencová: Naša univerzita, č. 8, 2007, s. 16

[o6] 2007 E. Ferencová: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, č. 1, 2007, s. 69-70

AAB40 Kukurová, Elena - Weis, Michal - Martinka, Juraj - Balázsiová, Zuzana - Trnka, Michal - Kráľová, Eva: Slovensko-anglický súbor pamäťových máp základov fyziky & informatiky - Slovak-englisch collection mind maps of basic of physics & informatics. -1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 119 s.

Monografia je podporená GP KEGA MŠSR: 3/3186/05 a GP KEGA MŠSR: 3/5153/07

ISBN 978-80-7167-099-5

AAB41 Kulihová, Alica: Miroslav Krleža na Slovensku = Miroslav Krleža in Slovakia : analýza vybraných prekladov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - 128 s. + príl. (21 s.)

ISBN 80-223-2187-7

Ohlasy (1):

[o6] 2007 Babiak, M.: Revue svetovej literatúry, roč. 43, č. 3, 2007, s. 139-141

AAB42 Lauko, Viliam - Tolmáči, Ladislav - Dubcová, Alena: Humánna geografia Slovenskej republiky. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2006. - 200 s.

ISBN 80-88870-56-9

AAB43 Leščák, Milan: Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia (2). - Bratislava : Prebudená pieseň, 2006. - 166 s. - (Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska ; Zv. 7)

ISBN 80-88926-32-7

AAB44 Mihálechová, Mária: Život a dielo Juraja Čečetku. - 1. vyd. - Bratislava : Infopress, 2007. - 120 s.

ISBN 978-80-85402-84-1

AAB45 Mišík, Milan - Reháková, Daniela: Dolomity, dolomitizácia a dedolomitizácia v horninách Západných Karpát. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2007. - 84 s.

ISBN 978-80-224-0949-0

AAB46 Mladosievičová, Beáta - Kaiserová, Emília - Foltinová, Anna - Čáp, Ján - Hlivová, Irena - Kapellerová, Alica - Lehotská, Veronika - Mišíková, Želmíra - Šufliarska, Sabína: Možné neskoré následky protinádorovej liečby v detstve. Patogenéza, včasnádiagnostika, terapia, prevencia. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2007. - 212 s.

ISBN 978-80-8095-004-0

Ohlasy (1):

[o6] 2007 I. Ďuriš: Medicínsky monitor, č. 2 2007, s. 40

AAB47 Mravec, Boris - Bernadič, Marián - Hulín, Ivan - Kiss, Alexander - Kvetňanský, Richard - Kukanová, Barbara - Pečeňák, Ján: Neurotransmitery. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2007. - 284 s.

ISBN 80-8095-005-9

Ohlasy (2):

[o6] 2007 Bernadičová, H., Maasová, D.: Rheumatologia, roč. 21, č. 1, 2007, s. 19-20

[o6] 2007 Bernadičová, H., Maasová, D.: Praktická gynekológia, roč. 14, č. 1, 2007, s. 21

AAB48 Nízka, Helena: Aplikovaný marketing. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 198 s. - (Ekonómia)

ISBN 978-80-8078-157-6

AAB49 Ozábalová, Ľudmila: Život Samuela Hruškovica = Vita Samuelis Hruscowitz. - 2. upravené a rozšírené vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - 176 s.

ISBN 80-223-2165-6

AAB50 Péč, Juraj - Chromej, Ivan - Martinásková, Klára - Chribiková, Iveta - Danilla, Tibor - Adamicová, Katarína - Babál, Pavel - Fetisovová, Želmíra - Frličková, Zuzana - Lidaj, Ján - Masarovičová, Alena - Minariková, Eva - Mušák, Ľudovít - Osuský,Peter - Péč, Martin - Plank, Lukáš - Vodička, Pavel - Hegyi, Vladimír: Chronická ložisková psoriáza : komplexný pohľad na problematiku a biologická liečba. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Dali, 2006. - 182 s.

ISBN 80-89090-21-4

Ohlasy (1):

[o4] 2007 Kozub, P. - Sochor, M.: TNF-alfa a jeho význam v patogenéze psoriázy. In: Derma, roč. 7, č. 3, 2007, s. 16-20

AAB51 Popper, Miroslav - Bianchi, Gabriel - Lukšík, Ivan - Szeghy, Petra: Potreby migrantov na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, IOM - KVSBK SAV, 2006. - 140 s. - (Human Communication Studies ; 9)

ISBN 80-224-0927-8

AAB52 Rankov, Pavol: Informačná spoločnosť : perspektívy, problémy, paradoxy. - 1. vyd. - Levice : LCA, 2006. - 254 s.

ISBN 80-89129-91-9

Ohlasy (4):

[o6] 2007 Blažovský, J.: Knihy a spoločnosť, roč. 4, č. 5, 2007, s. 4

[o6] 2007 Šušol, J.: IT lib, roč. 11 č. 1, 2007, s. 62

[o6] 2007 Riško, A.: Knižnica, roč. 8, č. 4, 2007, s. 59-61

[o4] 2007 Džuganová, D.: Elektronické služby v znalostnej spoločnosti. Zvolen : TU, 2007, S. 29

AAB53 Reháčková, Tamara - Pauditšová, Eva: Vegetácia v urbánnom prostredí. - 1. vyd. - Bratislava : CICERO, s.r.o., 2006. - 132 s.

ISBN 80-96914-1-1

AAB54 Ripková, Soňa - Adamčík, Slavomír - Kučera, Viktor - Palko, Ladislav: Fungi of the Protected Landscape Area of Vihorlat/Huby Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat = Huby Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. - Bratislava : Botanický ústav SAV, 2007.- 149 s.

ISBN 978-80-969721-3-5

AAB55 Roberts, Dagmar: Nerozrezaná dráma = Uncut drama : o slovenskej dráme a divadle v rokoch 1945-49. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 171 s.

ISBN 978-80-223-2324-6

AAB56 Rovný, Ivan - Ochaba, Róbert - Bielik, Ivan - Avdičová, Mária - Bobrovská, Miriam - Bruteničová, Eva - Hamade, Jana - Kavcová, Elena - Kimáková, Tatiana - Kiššová, Lucia - Németová, Daniela - Salamonová, Mária - Tóth, Karol - Turčanová, Emília:Prevencia závislosti a fajčenia tabaku. - 1. vyd. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ; Národné monitorovacie centrum pre drogy, 2007. - 143 s.

ISBN 978-80-7159-164-1

AAB57 Sejčová, Ľuboslava: Motivácia žiakov na výkony. - Bratislava : Album, 2007. - 239 s.

ISBN 80-968667-6-2

AAB58 Siman, Michael - Slašťan, Miroslav: Súdny systém Európskej únie. - Bratislava : [s.n.], 2006. - 683 s.

ISBN 80-969554-1-1

Ohlasy (1):

[o6] 2007 Ďurica, Milan: Justičná revue, roč. 59, 2007, č. 4, s. 599-601

AAB59 Slobodník, Martin: Mao a Buddha = Mao and Buddha : náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číne. - 1. vyd. - Bratislava : Chronos, 2007. - 246 s.

ISBN 978-80-89027-23-1

AAB60 Smolinský, Radovan - Vongrej, Viliam - Kautman, Ján: Obojživelníky a plazy Bratislavy a okolia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. - 106 s. [9,15 AH]

ISBN 978-80-223-2377-2

AAB61 Šedivý, Juraj: Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. - Bratislava : Chronos, 2007. - 283 s. (+ CD ROM)

ISBN 978-80-89027-22-4

AAB62 Šicková, Jaroslava: Arteterapia - úžitkové umenie ?. - 1. vyd. - Bratislava : Petrus, 2006. - 273 s. - (Limes ; Zv. 11)

ISBN 80-89233-10-4

Ohlasy (4):

[o6] 2006 Vodičková, Barbora: Arteterapeutické listy, 5/6, 2006, s. 63

[o6] 2006 Hárdi, István: Arteterapeutické listy, 5/6, 2006, s. 63

[o6] 2006 Slavík, Jan: Arteterapeutické listy, 5/6, 2006, s. 64

[o6] 2006 Perout, Evžen: Arteterapeutické listy, 5/6, 2006, s. 64

AAB63 Šuráb, Marian: Pravdy viery v homíliách Jozefa Vrableca. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007. - 158 s.

ISBN 978-80-88741-71-8

Ohlasy (4):

[o3] 2007 Jurko, Jozef: Fenomén komunikácie - predpoklad kvality života. In: Spirituálno - sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno : Cesta, 2007, S. 37, 38, 64

[o3] 2007 Jurko, Jozef: Človek pred tajomstvom života a smrti. In: Spirituálno - sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno : Cesta, 2007, S. 136, 143

[o3] 2007 Jurko, Jozef: Práca v súčasnom migrujúcom svete a v dokumentoch Cirkvi. In: Spirituálno - sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno : Cesta, 2007, S. 171, 180, 188

[o6] 2007 Duchovný pastier, roč. 88, č. 9, 2007, . s štvrtá strana obalu

AAB64 Tišliar, Pavol: Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919 = 1919 extraordinary census of population in Slovakia : príspevok k populačným dejinám Slovenska. - Bratislava : STATIS, 2007. - 126 s.

ISBN 978-80-85659-44-3

AAB65 Zouhar, Marián: Rigidná designácia : metafyzická téma vo filozofii jazyka. - Bratislava : Infopress, 2006. - 222 s.

ISBN 80-85402-79-3

AAB66 Žilková, Katarína: Heuristika v informatizácii výučby matematiky. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. - 88 s.

ISBN 80-8052-261-8

Ohlasy (1):

[o3] 2007 Sotáková, Kristína: Niektoré nové možnosti, ktoré ponúka softvér, vizuálne možnosti. In: INFOTECH 2007. Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2007, S. 652

AAB67 Žudel, Juraj - Dubovský, Ján Milan - Bajaníková, Viola - Hrdlovičová, Silvia - Jančovičová, Viera - Medlen, Vladimír - Mihalkovičová, Beáta - Pavúková, Oľga - Petríková, Ľudmila - Popelková, Katarína - Sabadošová, Elena - Slavík, Vladimír - Staník,Ivan - Turcsány, Juraj - Voda, Ivan: Dejiny Modry. - 1. vyd. - Modra : Mestský úrad Modra, 2006. - 688 s.

ISBN 80-969550-3-9

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

ABA01 Moczo, Peter - Robertsson, Johan O. A. - Eissner, Leo: The finite-difference time-domain method for modeling of seismic wave propagation

In: Advances in Wave Propagation in Heterogeneous Earth. - Amsterdam : Elsevier, 2007. - S. 421-516. - ISBN 0-12-018850-3

ABA02 Scherer, K. - Fichtner, H. - Borrmann, T. - Beer, Jürg - Desorgher, Laurent - Flückiger, Erwin - Fahr, H.-J - Ferreira, S. E. S. - Langner, U. W. - Potgieter, M. S. - Heber, B. - Masarik, Jozef - Shaviv, N. - Veiyer, J.: Interstellar-terrestrialrelations: variable cosmic environments, the dynamic heliosphere, and their imprints on terrestrial archives and climate

In: Space Science Reviews. - Vol. 127, No. 1-4 (2006), s. 327-465

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 8

ABB01 Bilický, Jozef: Študijný odbor A 028 - rádiológia : špecializačný študijný program pre špecializačný odbor rádiológia

In: Slovenská rádiológia. - Roč. 13, č. 2 (2006), s. 3-73

ABB02 Cmorej, Pavel - Kamhal, Dezider - Zouhar, Marián: Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy

In: Filozofické dialógy. - Bratislava : Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, 2007. - S. 359-421. - ISBN 978-80-967225-8-7

ABB03 Halás, Marián: Cezhraničné väzby a cezhraničná spolupráca Slovenska s Českou republikou

In: Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2005. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2006. - S. 9-63. - ISBN 80-89249-06-X

ABB04 Hianik, Tibor: Structure and physical properties of biomembranes and model membranes

In: Acta Physica Slovaca. - Vol. 56, No. 6 (2006), s. 687-805

ABB05 Marková, Jana: Logopaedica IX : vybrané kapitoly z aplikovanej lingvistiky a neurolingvistiky pre logopédov. - Bratislava : Liečreh Gúth, 2006. - 101 s.

ISBN 80-88932-20-3

ABB06 Moczo, Peter - Kristek, Jozef - Gális, Martin - Pažák, Peter - Balažovjech, Martin: The finite-difference and finite-element modeling of seismic wave propagation and earthquake motion

In: Acta Physica Slovaca. - Vol. 57, No. 2 (2007), s. 177-406

ABB07 Sninčák, Marian - Balažovjech, Ivan - Macháčová, Erika - Hrabčáková, Petra - Kardoš, R.: Tlak krvi na Slovensku; prevalencia, informovanosť, liečba a kontrola jej účinnosti; rizikové faktory koronárnej aterosklerózy v reprezentatívnomstratifikovanom súbore : Populačný prieskum hypertenzie a niektorých ďalších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení v Slovenskej republike (KESHSR). - 1. vyd. - Bratislava : [s.n.], 2006. - 65 s.

ABB08 Vass, Dionýz - Konečný, Vlastimil - Elečko, Michal - Holcová, Katarína - Maďar, Dalibor - Fordinál, Klement - Kováčik, Martin - Milička, Ján - Pereszlényi, Miroslav: Geológia severného svahu Šahanskej antiformy

In: Geologické práce. Správy. - Nr. 113 (2007), s. 7-101

Skupina A2

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

ACA01 Batka, Ľubomír: Peccatum radicale : eine Studie zu Luthers Erbsündenverständnis in Psalm 51. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007. - 279 s. - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 23, Theologie ; Bd. 847)

ISBN 978-3-631-56228-4 ISSN 0721-3409

ACA02 Chalabala, Milan - Komárek, Pavel - Rabišková, Miloslava - Kopecký, František - Vitková, Mária - Řehula, Milan - Pešák, Milan - Kopecká, Božena - Chalupová, Zuzana - Masteiková, Ruta - Janoušek, Miroslav - Šrámek, Dobroslav - Wirth, Zdeněk - Šolc,Jaromír - Gleich, Svatopluk: Technologie léků. - 3., přepracované a doplněné vyd. - Praha : Galén, 2006. - 399 s.

ISBN 80-7262-423-7Скачать документ

Похожие документы:

  1. Univerzita komenského v bratislave – lekárska fakulta prehľad publikačnej činnosti vykazovaný k 31 10 2007 skupina a1 - knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa aab aba abb) počet záznamov 18

    Документ
    ... UniverzitaKomenského v Bratislave – Lekárska fakulta Prehľadpublikačnej činnostivykazovaný k 31.10.2007SkupinaA1 - Knižné publikáciecharakteruvedeckejmonografie (AAA, AAB, ABA, ABB) Početznamov: 18 AABVedecké monografie ... č. 87, č. 2 (2007), ...
  2. Ekonomická univerzita bratislava

    Документ
    ... vykazovaná v roku 2009 a to z dôvodu uzávierky publikačnej činnosti k 31.10 ... skumného grantu: SkupinaA1 - Knižné publikáciecharakteruvedeckejmonografie (AAA,AAB, ABA, ABB) AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Početznamov: ...

Другие похожие документы..