textarchive.ru

Главная > Документ


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 25

ACB01 Abrahámová, Eva: Deutsch für Jurastudierende mit Glossar. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - 316 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty)

recenzovaná učebnica

ISBN 978-80-7160-220-0

POZNÁMKA: 4. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007 978-80-7160-220-0

ACB02 Argaláš, Dušan: Veľké je tajomstvo viery : Vybrané témy z dogmatickej teológie. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007. - 169 s.

ISBN 978-80-88741-71-8

Ohlasy (7):

[o3] 2007 Jurko, Jozef: Fenomén komunikácie - predpoklad kvality života. In: Spirituálno - sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno : Cesta, 2007, S. 41, 63

[o3] 2007 Jurko, Jozef: Človek pred tajomstvom života a smrti. In: Spirituálno - sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno : Cesta, 2007, S. 137, 140, 143

[o3] 2007 Jurko, Jozef: Práca v súčasnom migrujúcom svete a v dokumentoch Cirkvi. In: Spirituálno - sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno : Cesta, 2007, S. 168, 177, 188

[o6] 2007 Dian, Daniel: Duchovný pastier, roč. 88, č. 8, 2007, s. 3.-4. strana obalu

[o3] 2007 Šuráb, Marián: Zohľadnenie spoločenskej, politickej a hospodárskej situácie poslucháčov pri príprave homílie. In: Teologické korene a pastoračná činnosť Cirkvi. Brno : Cesta, 2007, S. 61

[o3] 2007 Šuráb, Marián: Pohľad na Ježiša - kazateľa. In: Teologické korene a pastoračná činnosť Cirkvi. Brno : Cesta, 2007, S. 27, 34

[o3] 2007 Šuráb, Marián: Pohľad na Ježiša - kazateľa. In: Czlowiek w kulturze. Warszawa : Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2007, S. 389

ACB03 Bartáková, Gabriela - Cibáková, Viera - Štarchoň, Peter - Rózsa, Zoltán - Galková, Silvia: Základy marketingu. - 1. vyd. - Bratislava : 228 s.r.o., 2007. - 255 s.

ISBN 978-80-969588-3-2

Ohlasy (1):

[o4] 2007 Nízka, H.: Aplikovaný marketing. Bratislava : Iura Edition, 2007, S. 194

ACB04 Bazovská, Sylvia - Badalík, Ladislav - Bakoss, Pavol - Baška, Tibor - Buchvald, Jozef - Čatár, Gustáv - Čisláková, Lýdia - Dubinský, Pavol - Guryčová, Darina - Hudečková, Henrieta - Jalili, Nasir - Jareková, Jana - Kmeťová, Marta - Kocianová, Elena- Krištúfková, Zuzana - Labuda, Milan - Maďar, Rastislav - Macháčová, Erika - Mikas, Ján - Mitrová, Eva - Straka, Štefan - Štefkovičová, Mária - Špaleková, Margita - Tomášik, Emil - Volleková, Anna - Výrosteková, Vanda: Špeciálna epidemiológia. - 1. vyd.- Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 337 s.

ISBN 978-80-223-2301-7

ACB05 Bilčík, Boris - Herichová, Iveta - Kiss, Alexander - Košťál, Ľubor - Križanová, Oľga - Kršková, Lucia - Kubíková, Ľubica - Okuliarová, Monika - Talarovičová, Alžbeta - Výboh, Pavel - Zeman, Michal: Súčasné trendy vo fyziologickom a behaviorálnomvýskume - rozširovaním praktických zručností k vyššej efektivite doktorandského štúdia : metodická príručka. - 1. vyd. - Nitra : , s.r.o., 2007. - 107 s. - (edícia eBook.sk)

ISBN 978-80-96970-0-1

ACB06 Greguš Jr., Michal - Beňová, Eleonóra: Excel. Aplikačný software pre manažérov. - 1. vyd. - Bratislava : Merkury, 2007. - 196 s.

ISBN 978-80-89143-49-8

ACB07 Kákošová, Zuzana: Príručka k dejinám staršej slovenskej literatúry. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007. - 209 s.

ISBN 978-80-89220-64-9

ACB08 Kolibáš, Eduard - Čaplová, Tatiana - Fleischer, Juraj - Kořínková, Viera - Vajdičková, Katarína - Žucha, Ivan: Všeobecná psychiatria. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 184 s.

ISBN 978-80-223-2388-8

ACB09 Kozlíková, Katarína - Martinka, Juraj: Practicals on biophysics. - Second edition - revised. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 388 s.

ISBN 978-80-7167-101-5

ACB10 Krätsmár-Šmogrovič, Juraj - Blahová, Mária - Sokolík, Jozef - Sova, Jaroslav - Švajlenová, Oľga - Valent, Aladár - Žemlička, Milan: Všeobecná a anorganická chémia : Učebnica pre farmaceutické fakulty. - 2., upravené vyd. - Martin : Osveta, 2007. - 399 s.

ISBN 978-80-8063-245-8

ACB11 Kubíček, Pavol - Mamojka, Mojmír, st - Patakyová, Mária: Obchodné právo. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - 390 s. - (Učebnice Právnickej fakulty)

ISBN 978-80-7160-225-5

ACB12 Kukurová, Elena - Weis, Michal - Kráľová, Eva - Trnka, Michal - Ferencová, Elena - Balázsiová, Zuzana - Dzurenková, Dagmar - Marček, Tibor - Martinka, Juraj - Ptáček, Radek - Sysel, Dušan: Zdravotná dokumentácia ako medicínska interpretáciafyzikálno-chemických informácií. - 1. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2007. - 282 s.

Učebnica "Zdravotná dokumentácia ako medicínska interpretácia fyzikálno-chemických informácií", tvorí súčasť GP KEGA MŠSR: 3/5153/07

ISBN 80-7167-095-2

ACB13 Lipková, Ľudmila - Adámková, Katarína - Balhar, Víťazoslav - Csabay, Marek - Grešš, Martin - Hansenová, Heda - Hromada, Ivan - Kurucz, Milan - Mattoš, Boris - Mráz, Stanislav - Polakovič, Jozef - Rusiňák, Peter - Tomková, Beata: Európska únia. - 1.vyd. - Bratislava : Sprint, 2006. - 402 s.

ISBN 80-89085-65-2

ACB14 Machajová, Jozefína - Škultéty, Peter - Hutta, Vladimír - Hrnčiar, Dušan - Pirošík, Vladimír - Pirošíková, Marica - Pomahač, Richard - Průcha, Petr - Sobihard, Jozef: Všeobecné správne právo. - 1. vyd. - Bratislava : Bratislavská vysoká školapráva, 2007. - 504 s. - (Právnické učebné texty)

recenzovaná učebnica

ISBN 978-80-88931-71-3

ACB15 Mechírová, Eva - Zachariáš, Ladislav - Belej, Kamil: Histológia. - 1. vyd. - Košice : Aprilla, 2007. - 182 s.

ISBN 978-80-969499-4-6

ACB16 Moravec, Roman - Kampmiller, Tomáš - Vanderka, Marián - Laczo, Eugen: Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu. - 1. vyd. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenskéh a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnúvýchovu a šport, 2007. - 240 s.

ISBN 978-80-89075-31-7

ACB17 Nemec, Matúš: Základy kánonického práva. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2006. - 249 s. - (Učebnice)

ISBN 80-8078-130-3

ACB18 Ondruš, Dalibor - Galbavý, Štefan - Horňák, Michal - Kaiserová, Emília - Kiňová, Soňa - Kliment, Ján, st - Krajčovičová, Ivana - Makaiová, Izabella - Ondrušová, Martina - Poruban, Dušan - Švec, Juraj - Valanský, Ladislav: Všeobecná a špeciálnaonkológia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - 284 s.

ISBN 80-223-2207-5

ACB19 Plank, Lukáš - Hanáček, Ján - Adamicová, Katarína - Adamkov, Marian - Brozmanová, Mariana - Kajo, Karol - Kollárik, Marián - Lauko, Ľudovít - Péčová, Renáta - Szépe, Peter - Tatár, Miloš: Patologická anatómia a patologická fyziológia. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2007. - 285 s.

ISBN 978-80-8063-241-0

ACB20 Pospíšilová, Viera - Mikušová, Renáta - Polák, Štefan - Varga, Ivan: Embryológia človeka : Učebnica pre bakalárske a magisterské zdravotnícke odbory. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 100 s.

ISBN 978-80-223-2293-5

Ohlasy (1):

[o6] 2007 F. Tóth: Praktická gynekológia, roč. 14, č. 2, 2007, s. 99

ACB21 Sedlák, Mikuláš - Kachaňáková, Anna - Mišík, Vladimír - Nízka, Helena - Oláh, Michal - Vlachynský, Karol: Podnikové hospodárstvo. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 255 s. - (Ekonómia)

ISBN 978-80-8078-093-7

Ohlasy (1):

[o6] 2007 Nováčková, Daniela: Ekonomický časopis, Roč. 55, 2007, č. 3, s. 320-323

ACB22 Stankovičová, Iveta - Vojtková, Mária: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 261 s.

ISBN 978-80-8078-152-1

ACB23 Šimaljaková, Mária - Danilla, Tibor - Buchvald, Jozef: Dermatovenerológia pre ošetrovateľov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 232 s.

ISBN 978-80-223-2316-1

ACB24 Tisoňová, Jana - Kriška, Milan - Božeková, Lýdia - Gažová, Andrea - Hudec, Roman - Ježová, Daniela - Kristová, Viera - Kuchárik, Oktavián - Laššánová, Monika - Laššán, Štefan - Líšková, Silvia - Raganová, Andrea - Rajec, Ján - Vojtko, Róbert - Wawruch, Martin: Základy farmakológie pre nelekárske študijné odbory. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 292 s.

ISBN 978-80-223-2279-9

ACB25 Záčeková, Mária - Simočková, Viera - Kontrová, Ľubica - Baňasová, Vlasta - Fonferková, Božena - Hulková, Viera - Magyarová, Gabriela - Mihaličková, Marta - Peřinová, Nadežda - Simočková, Viera - Stramská, Katarína - Vašinová, Miroslava - Žultáková,Silvia: Štandardy v pôrodnej asistencii. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2006. - 120 s.

ISBN 80-8063-221-9

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 9

BAA01 - Chalupka, Ľubomír: Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. - 2. neubearb. Ausg. - Kassel : Bärenreiter, 2006. - 1620 s.

ISBN 3-7618-1111-X

BAA02 - Chalupka, Ľubomír: Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. - 2. neubearb. Ausg. - Kassel : Bärenreiter, 2006. - 1262 s.

ISBN 3-7618-1100-4

BAA03 - Višňovský, Emil: Encyclopedia of anthropology, vol. 1-5. - Thousand oaks : Sage, 2006. - 2373 s.

ISBN 0-7619-3029-9

BAA04 - Musabelliu, Gladiola - Faulkner, Michael - Zhou, Hongwu - Gajdošová, Eva: The handbook of international school psychology. - Thousand oak : Sage, 2007. - 553 s.

ISBN 1-4129-2669-6

BAA05 Dias, Margarida Amil - Green, Rachel - Hadley, Andrew - Havranová, Dagmar - Kaminski, Artur - Koller, Ján - Lauchart, Werner - Loty, Bernard - Manyalich, Marti - Oberholzer, Jose - Petkov, Antony - Piccolo, Giuseppe - Salmela, Kaija - Szönyi, László: Guide to safety and quality assurance for the transplantation of organs, tissues and cells. - 3. vyd. - [S.l.] : Council of Europpe Publishing, 2006. - 118 s.

ISBN 10: 92-871-6037-6. - ISBN 13: 978-92-871-6037-9

BAA06 Fink Arsovski, Željka - Kržišnik, Erika - Dobríková, Mária - Sesar, Dubravka - Kursar, Maria: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. - 1. vyd. - Zagreb : Knjigra, 2006. - 439 s.

ISBN 953-7421-00-7

BAA07 Kupka, Ivan: Jak úspěšně studovat cizí jazyky. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2007. - 154 s.

ISBN 978-80-247-2000-5

BAA08 Wechsler David - Lisá, Elena - Dočkal, Vladimír - Kundrátová, Bronislava - Sedlačková, Beáta - Tesař, Marek: WISC-III SK - Wechslerova inteligenčná škála pre deti. - 1. slov. vyd. - Praha : Testcentrum - Hogrefe, 2006. - 189 s.

BAA09 Zelinová, Milota: Hry pro rozvoj emocí a komunikace : koncepce a model tvořivé humanistické výchovy. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2007. - 139 s.

ISBN 978-80-7367-197-6

Ohlasy (1):

[o6] 2007 Lehoťanová, Brigita: Hra-prostriedok rozvoja osobnosti. In: Učiteľské noviny, 56, 1, 2007, s. 29

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 46

BAB01 - Čentéš, Jozef - Pirošík, Vladimír - Gašpar, Tibor - Holič, Ján - Kolesár, Juraj - Kováčik, Dušan - Kralik, Igor: Boj proti korupcii v Slovenskej republike a v Európskej únii. - Bratislava : [s.n.], 2006. - 151 s.

Projekt PHARE (2003/2004-99501-03-01-0003) "Doľaďovanie legislatívneho rámca a zdieľanie skúseností členských štátov EÚ s novými protikorupčnými inštitúciami v Slovenskej republike"

BAB02 - Drgoňa, Ľuboš - Hájková, Marta - Hupková, Helena - Koutun, Juraj - Králinský, Karol - Pisarčíková, Mária - Sejnová, Daniela - Stankovič, Igor - Trupl, Ján - Foltán, Viliam: Diagnostika a liečba pneumónií u hospitalizovaných pacientov (odporúčania pracovnej skupiny Pneumonia SR). - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo GDA VISUAL s.r.o., 2007. - 62 s.

Pracovnú skupinu Pneumonia SR podporuje edukačným grantom Wyeth Whitehall Export

ISBN 978-80-969718-8-6

BAB03 - Košútová, Mária - Tarcsiová, Darina - Šufliarsky, Michal - Čingerová, Denisa - Hefty, Michal - Daubnerová, Zuzana - Dömenyová, Silvia: Kultúra a náboženstvo [DVD ; Blue Line Videoproduction ; scénar Mária Košútová, Darina Tarcsiová ... [et al.]]: (posunková zásoba). - Bratislava : Atlprenes, 2006. - 2 DVD (47+45 min)

BAB04 - Košútová, Mária - Tarcsiová, Darina - Šufliarsky, Michal - Daubnerová, Zuzana - Dömenyová, Silvia - Janíčková, Diana: Kvalita života sluchovo postihnutých [DVD ; Blue Line Videoproduction ; scénar Mária Košútová, Darina Tarcsiová ... [et al.]]. -Bratislava : Atlprenes, 2006. - 1 DVD (cca 60 min)

BAB05 - Tarcsiová, Darina - Šufliarsky, Michal - Minichová, Milena - Bielovič, Lívia - Knapíková, Jana - Igonda, Juraj: Odzeranie [DVD ; Blue Line Videoproduction ; scenár Darina Tarcsiová ... [et al.]] : (Základné informácie, princípy, podmienky preodzeranie). - Bratislava : Ústredná rada nedoslýchavých Slovenského zväzu sluchovo postihnutých, 2006. - 1 DVD (75 min)

BAB06 - Gurňák, Daniel - Tolmáči, Ladislav: Ottova všeobecná encyklopédia v dvoch zväzkoch : A-L. - 1. slov. vyd. - Bratislava : Agentúra cesty, 2006. - 600 s.

Autorský kolektív tvorí 201 autorov hesiel a obrazovej časti, z dôvodu rozsiahlosti úplného záznamu sa uvádzajú len zamestnanci UK

ISBN 80-969159-3-2

BAB07 - Chovanec, Jaroslav - Valentovičová, Dagmar - Plencner, Alexander - Rónai, Peter - Matyáš, Marián - Bednárik, Jozef - Vojtek, Juraj - Botík, Milan - Horňák, Pavel - Lehoczká, Viera - Valter, Ján: Stručný slovník masmediálnej a marketingovejkomunikácie. - Trnava : UCM, 2006. - 137 s.

ISBN 978-80-89220-59-2

BAB08 - Bizubová, Mária - Mládek, Jozef - Toma, Štefan - Klačka, Jozef - Lapin, Milan: The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks : A Concise Encyclopaedia. - 1. vyd. - Bratislava : Encyclopaedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2006. - 760 s.

Autorský kolektív tvorí 223 autorov. Vzhľadom na rozsiahlosť záznamu sa uvádzajú len pracovníci Univerzity Komenského

ISBN 80-224-0925-1

BAB09 Ambrózová, Alena - Vitálošová, Irena - Labáth, Vladimír: Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite. - 1. vyd. - Bratislava : Partners for Democratic Change Slovakia, o. z., 2006. - 76 s.

ISBN 80-969431-3-8

BAB10 Bačkor, Ladislav - Nižňanský, Eduard - Bílik, Pavel - Mališová, Eva - Nižňanská, Margita - Vladár, Ján: Turčianske Teplice včera a dnes. - Martin : Vydavateľstvo Neografie, [2006]. - 139 s.

ISBN 80-88892-72-4

BAB11 Bachratý, Hynek - Daubner, Jakub - Forišek, Michal - Halák, Peter - Hajduk, Róbert - Hriňák, Martin - Kardoš, František - Lauko, Martin - Malkin Ondík, Irina - Medo, Matúš - Prusák, Michal - Steskal, Ľuboš - Ševerová, Dáša - Vargovčík, Peter - Vargovčíková, Terézia - Vojteková, Lenka - Žabka, Ján: Metodické materiály pre učiteľov : Školenia učiteľov matematiky, fyzika a informatiky so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. - 1. vyd. - Bratislava : P-mat, 2006. - 231 s.

ISBN 80-969414-5-3

BAB12 Bachratý, Hynek - Daubner, Jakub - Forišek, Michal - Halák, Peter - Hajduk, Róbert - Hriňák, Martin - Kardoš, František - Lauko, Martin - Malkin Ondík, Irina - Medo, Matúš - Prusák, Michal - Steskal, Ľuboš - Ševerová, Dáša - Vargovčík, Peter - Vargovčíková, Terézia - Vojteková, Lenka - Žabka, Ján: Metodické materiály pre učiteľov : Školenia učiteľov matematiky, fyzika a informatiky so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. - 1. vyd. - Bratislava : P-mat, 2007. - 231 s.

ISBN 80-969414-5-3

BAB13 Baková, Jana - Likavský, Peter: Hospodárska geografia 2 pre 1. ročník obchodných akadémií, [Economic Geography 2 for the 1-st year of market academies]. - 1. vyd. - Bratislava : EXPOL pedagogika, 2006. - 140 s.

ISBN 80-8091-009-X

BAB14 Baláž, Peter - Serafínová, Danuša: Parlons slovaque, ou, Les amis de l'internet : guide pour les étudiants francophones. - 4. opr. a rozš. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 237 s.

ISBN 978-80-223-2369-7

BAB15 Beláň, Jozef - Biricová, Veronika - Burčík, Ivan - Dillinger, Pavol - Deliová, Jana - Drahošová, Ľubica - Dulanská, Silvia - Ferencová, Martina - Földesová, Mária - Galamboš, Michal - Galanda, Dušan - Gerhart, Peter - Gogorová, Silvia - Hanzel,Richard - Hlbocký, Peter - Chnapko, Peter - John, Jan - Koštial, Juraj - Krásny, Dušan - Kufčáková, Jana - Kovács, Tibor - Kuruc, Jozef - Macášek, Fedor - Majerský, Dušan - Mátel, Ľubomír - Matušek, Ivan - Morávek, Jozef - Paulenová, Alena - Plško, Július- Rajec, Pavol - Remenec, Boris - Rosskopfová, Oľga - Slávik, Ondrj - Šóóš, František - Šucha, Vladimír - Tölgyessy, Juraj - Tkáč, Peter - Trtílek, Radek - Závodská, Lucia: Minulosť a súčasné trendy jadrovej chémie. - 1. vyd. - Bratislava : Omega Info,2007. - 413 s. - (Séria Omega Info: Štúdie v jadrovej chémii a rádioekológii ; Zv. 8)

ISBN 978-80-969290-9-2

BAB16 Bilčík, Vladimír - Világi, Aneta: Slovakia and the limits of European integration : study for the project "Forum for EUrope". - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, 2007. - 59 s. - (Studien des Instituts für den Donauraumund Mitteleuropa ; Nr. 3)

BAB17 Borovský, Juraj - Niňajová, Iveta: Podnikanie v cestovnom ruchu. - Nesluša : Progressus Slovakia, 2006. - 119 s.

ISBN 80-969627-8-7

BAB18 Cseres, Jozef: Hermes´ ear. - Nové Zámky : Kassákovo centrum intermediálnej kreativity, 2006. - 176 s.

ISBN 80-968562-2-7

BAB19 Daniš, Jozef: Mystika raného kresťanstva. - Nitra : Spoločnosť Božieho Slova v Nitre, 2007. - 284 s.

ISBN 978-80-85223-78-1

BAB20 Godár, Vladimír: Rozhovory a úvahy. - Bratislava : AEP, 2006. - 230 s.

ISBN 80-88880-69-6

BAB21 Hanes, Igor: Slovensko-taliansky slovník. Taliansko-slovenský slovník = Italiano slovacco dizionario. - 1. vyd. - Bratislava : TOPAS, 2007. - 272 s.

ISBN 978-80-85353-32-7

BAB22 Hanes, Igor: Taliančina do ruky = Italiano in mano. - 1. vyd. - Bratislava : TOPAS, 2007. - 272 s.

ISBN 80-85353-30-X

BAB23 Hanes, Igor: Taliančina do vrecka = L´italiano in tosca. - 6. preprac. vyd. - Bratislava : TOPAS, 2006. - 272 s.

ISBN 80-85353-27-X

BAB24 Králik, Jozef - Šimonová, Jana - Ďuriš, Michal - Jakubovič, Daniel - Muríň, Peter - Hubenák, Ladislav - Štefanovič, Milan - Wäldl, Ľuboš - Šmátrala, Milan - Pauličková, Alena - Golian, Ján - Thurzová, Marta - Judiak, Pavol - Nesvadba, Antonín - Marczyová, Klaudia - Potasch, Peter: Heslár súkromného práva : stručný výkladový slovník. - 1. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - 447 s.

recenzov.

ISBN 978-80-8054-418-8

BAB25 Kratochvíl, Viliam - Mlynarčíková, Hana: Maturita po novom : dejepis. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007. - 117 s.

ISBN 978-80-10-00892-6

BAB26 Krížová, Oľga: Príprava učiteľov SOU na rozvoj komunikačných a sociálnych kompetencií učňovskej mládeže. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. - 96 s.

ISBN 80-8052-271-5

BAB27 Kudláčová, Mária - Pallay, Eduard - Sehnalová, Judita - Garčarová, Iveta - Ondrčková, Eva: Komunikácia firmy v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku. - Bratislava : RAABE, 2007. - 381 s.

ISBN 978-80-89182-15-2

BAB28 Kusin, Vasko - Vanková, Katarína - Odlerová, Eva: Identita v procese sicializácie a personalizácie rómskeho etnika. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - 89 s.

ISBN 80-8050-971-9

BAB29 Lexa, J. - Hurai, Vratislav - Chovan, Martin - Koděra, Peter - Petro, M. - Rojkovič, Igor - Tréger, M.: Vysvetlivky k metalogenetickej mape Slovenskej republiky 1 : 500 000. - Bratislava : Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006. - 157 s.

ISBN 80-89225-11-X

BAB30 Macková, Zuzana - Vojnarová, Anna - Rosenbergerová, Alžbeta - Kováčová, Jana: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o ustanovení sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006 a jej vplyve v sociálnejoblasti ; o príspevku pri narodení dieťaťa ; o náhrade príjmu pri dočasnej PN ; o právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov ; o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v otázkach a odpovediach a zmenách od 1.7.2007 ; o zákone o výkonepráce vo verejnom záujme. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2007. - 233 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 15, 2/2007)

ISSN 1336-5002

BAB31 Macková, Zuzana - Vojnarová, Anna - Rosenbergerová, Alžbeta - Kováčová, Jana - Piršelová, Dagmar - Mačuha, Miroslav - Balážová, Zlatica: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Životné minimum a jeho vplyv na sociálne dávky od 1. júla 2007. - 1. vyd.[seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2007. - 233 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 15, 3/2007)

ISSN 1336-5002

BAB32 Michalovič, Peter: Fila Klimt: Interpretatio. - 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2007. - 88 s.

ISBN 978-80-8085-297-9

Ohlasy (1):

[o6] 2007 Vilikovský, P.: Sme, príl. Kultúra. Roč. 15, č. 158, 2007, s. 23

BAB33 Mistrík, Erich: Estetický slovník. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2007. - 250 s.

ISBN 978-80-89256-08-2

BAB34 Nagy, Marek: Multimediálna čítanka [elektronický dokument] : multimediálne príbehy detí základných škôl. - 1. vyd. - Bratislava : Active Advice, 2007. - 1 CD ROM [nestr., rozsah cca 249 s.]. - (Multimediálna čítanka ; 3., ISSN 1337-5601)

BAB35 Ochaba, Róbert - Kollárik, Teodor - Baška, Tibor - Kavcová, Elena - Lisá, Elena - Avdičová, Mária - Salamonová, Mária - Šimorová, Andrea - Šťastný, Peter: Manuál pre pracovníkov poradne na odvykanie od fajčenia. - 1. vyd. - Bratislava : Úradverejného zdravotníctva SR, 2007. - 36 s.

recenzovaná práca. - 3AH (191520 znakov)

ISBN 978-80-7159-165-8

BAB36 Payer, Juraj - Rovenský, Jozef - Killinger, Zdenko: Lexikón osteoperózy. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2007. - 75 s.

ISBN 978-80-8095-008-8

BAB37 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana - Hvojník, Igor: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2006 ; o zmene zákona o dani z príjmov zo závislejčinnosti v roku 2007 ; o zmene najvyššieho a najnižšieho mesačného vymeriavacieho základu na platenie preddavkov na zdravotné poistenie a odvodoch do fondov od 1. januára 2007 ; o zmenách predpisov v dôchodkovom poistení. - 1. vyd. [seriálová monografia].- Žilina : ajfa + avis, 2007. - 215 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 15, 1/2007)

ISSN 1336-5002

BAB38 Prikryl, Ondrej - Samaš, Ondrej - Toman, Pavol: Trest odňatia slobody v novom Trestnom zákone. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2006. - 142 s.

ISBN 80-8078-108-7

Ohlasy (1):

[o6] 2007 Klátik, Jaroslav: Justičná revue, roč. 59, 2007, č. 3, s. 460-462

BAB39 Pullmann, Rudolf, st - 3 AH - Pavlovič, Milan - Kučerová, Magdaléna: Laboratórne nálezy a ich klinická interpretácia : parametre laboratórnych vyšetrení, diagnostické stratégie a diferenciálna diagnostika. - 1. vyd. - Bratislava : RAABE, 2007. - nepravidelné str. - (Lekár)

ISBN 978-80-89182-13-8

BAB40 Sedláčková, Eulália: Stručný prehľad dejín medicíny. - [1. vyd.]. - Bratislava : Vyd. NOI, 2007. - 123 s.

ISBN 80-89088-49-X

BAB41 Siman, Michael - Slašťan, Miroslav: Primárne právo Európskej únie. - 2. vyd. - Bratislava : [s.n.], 2006. - 716 s.

ISBN 80-969554-0-3

Ohlasy (2):

[o4] 2007 Kubinec, Martin: Justičná revue, roč. 59, 2007, č. 3, s. 411

[o4] 2007 Burda, Eduard - Gaňa, Stanislav - Tobiášová, Lýdia: Justičná revue, roč. 59, 2007, č. 4, s. 504

BAB42 Smolková, Eva: Strategické partnerstvá v cestovnom ruchu. - Nesluša : Progressus Slovakia, 2007. - 93 s.

ISBN 978-80-969642-6-0

BAB43 Tomo, Igor - Ferencová, Elena: Osobnosti biomedicínskych vied na Slovensku. - [2. vyd.]. - Bratislava : Vydavateľstvo SBS SAV, 2007. - 160 s.

ISBN 80-969225-2-1

POZNÁMKA: [1. vyd.] - Bratislava : Vydavateľstvo SBS SAV, 2006 ISBN 80-969225-2-1

BAB44 Trup, Ladislav - Tallová, Eva: Španielsko - slovenský slovník. - 1. vyd. - Bratislava : Kniha-spoločník, 2007. - 1263 s.

ISBN 80-88814-48-0

BAB45 Valček, Peter: Slovník literárnej teórie. - 2. dopl. a opr. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2006. - 352 s.

ISBN 80-89222-09-9

Ohlasy (1):

[o6] 2006 Vatrál, J.: Otázky žurnalistiky, roč. 49, č. 3-4, 2006, s. 283-284

BAB46 Valková, Danka - Turňa, Ján: Metodická príručka pre postup hodnotenia rizika z použitia génových techník a geneticky modifikovaných organizmov. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Veda, 2007. - 116 s.

ISBN 978-80-224-0962-9

BCB Učebnice pre základné a stredné školy

Počet záznamov: 20

BCB01 Bartl, Július - Valachovič, Pavol - Kamenický, Miroslav: Dejepis pre 1. ročník gymnázií. - 3. upr. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. - 270 s.

ISBN 80-10-00962-8

BCB02 Bizubová, Mária - Uhereková, Mária - Pivko, Daniel - Hantabálová, Ida - Aubrecht, Roman: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. - 3. uprav. vyd. - Bratislava : EXPOL pedagogika, 2006. - 124 s.

ISBN 80-89003-98-2

BCB03 Blaho, Andrej - Salanci, Ľubomír: Tvorivá informatika : 1. zošit o práci s textom. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá , 2007. - 48 s.

Príloha: 1. zošit o práci s textom : Pracovné súbory [CD RROM]

ISBN 978-80-10-00888-9

BCB04 Ivanová, Eva - Kopinová, Ľubica - Ottová, Mária: Etická výchova pre 2. ročník základých škôl : pracovné listy 2. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2006. - 24, 32 s.

ISBN 80-10-00907-5

BCB05 Ivanová, Eva - Kopinová, Ľubica - Ottová, Mária: Etická výchova pre 3. ročník základých škôl : pracovné listy 3. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2006. - 24, 32 s.

ISBN 80-10-01126-6

BCB06 Ivanová, Eva - Kopinová, Ľubica: Etická výchova v 3. ročníku základnej školy : metodická príručka pre učiteľov. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. - 85 s.

ISBN 80-8052-262-6

BCB07 Kalaš, Ivan - Hrušecká, Andrea - Kabátová, Martina - Lehotská, Daniela - Sotáková, Kristína: Vizuálne zlomky : Príručka používateľa a autora aktivít. - 1. vyd. - Bratislava : Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2007. - 55 s.

ISBN 978-80-89186-22-8

BCB08 Kodajová, Daniela - Tonková, Mária: Dejepis : svetové dejiny pre 3. ročník gymnázií. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2006. - 187 s.

ISBN 80-10-00392-1

BCB09 Koreňová, Lilla: Zvládni prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy-ľahšie a úspešnejšie. - 1. vyd. - Bratislava : Aktuell, 2007. - 197 s.

Príloha: 1 CD ROM

ISBN 80-89153-32-1

BCB10 Mládek, Jozef - Korec, Pavol - Otrubová, Erika - Slavík, Vladimír - Spišiak, Peter: Geografia pre 1. ročník gymnázií : 2. diel (Humánna geografia). - 4. preprac. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. - 110 s.

ISBN 80-10-00767-6

BCB11 Nagyová, Soňa - Kubiatko, Milan: Súbor testových úloh zo zoológie chordátov pre gymnázia, [The collection of test tasks from the zoology of vertebrates for secondary grammar schools]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 92 s.

ISBN 978-80-223-2282-9

BCB12 Silný, Peter - Prokša, Miroslav: Chemické reakcie a ich zákonitosti, [Chemical reactions and their principles]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. - 183 s.

ISBN 80-10-00765-X

BCB13 Sotáková, Kristína - Kalaš, Ivan - Hrušecká, Andrea - Kabátová, Martina - Lehotská, Daniela: Vizuálne zlomky : Metodická príručka pre učiteľov. - 1. vyd. - Bratislava : Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2007. - 45 s.

Príloha: 1 CD ROM

ISBN 978-80-89186-21-1

BCB14 Tibenská, Eva - Zatkaliková, Mária: Slovenčina slovo za slovom = Slowakisch Wort für Wort : učebnica a cvičebnica pre začiatočníkov, úroveň A1. - 1. vyd. - Wien : Stadtschulrat, 2007. - 158 s.

ISBN 978-80-969715-9-6

BCB15 Tolmáči, Ladislav - Lauko, Viliam - Karolčík, Štefan - Nogová, Mária - Tolmáčiová, Terézia: Geografia pre 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom : Planéta Zem. - 2. uprav. vyd. - Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2006. - 144 s.

ISBN 80-89192-47-5

BCB16 Uherčíková, Viera - Haverlík, Ivan Karol: Didaktika rozvíjania základných matematických predstáv. - Bratislava : DONY, 2007. - 53 s.

ISBN 978-80-968087-4-8

BCB17 Uherčíková, Viera - Haverlík, Ivan Karol: Pracovné listy na rozvíjanie matematických predstáv u detí v MŠ a v ZŠ. - Bratislava : DONY, 2007. - 103 s.

ISBN 978-80-968087-3-1

BCB18 Uhereková, Mária - Mészarosová, Andrea - Pálová, Oľga - Trévaiová, Iveta: Biológia a starostlivosť o zdravie : pre stredné pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie. - 1. vyd. - Bratislava : EXPOL pedagogika, 2006. - 156 s.

ISBN 80-8091-011-1

BCB19 Vargová, Dáša - Miedzgová, Jana: Základy etiky. - 5. upravené vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2007. - 111 s.

ISBN 978-80-10-01203-9

BCB20 Wiegerová, Adriana - Bubelíniová, Michaela - Kopáčová, Jana: Prvouka pre 2. ročník základných škôl : pracovné listy. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2007. - 37 listov

ISBN 978-80-10-01153-7

BCI Skriptá a učebné texty

Počet záznamov: 43

BCI01 Bábelová, Janka - Friedová, Lýdia: English for medical students. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 212 s.

ISBN 978-80-223-2290-4

BCI02 Beňuška, Jozef - Holomáňová, Anna - Macková, Mária - El Falougy, Hisham A. K.: Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie = Manual to practical exercises from anatomy. II. part Topographical regions and orientation points : II. dielTopograficko-anatomické oblasti a orientačné body. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 200 s.

ISBN 978-80-223-2364-2

BCI03 Bereková, Helena: Didaktika matematiky [elektronický dokument]. - Bratislava : FMFI UK, 2006. - [101 s.]

Popis urobený 21.6.2007. - Projekt: Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky (e-learningovou formou)

BCI04 Bizubová, Mária - Klíčová, Jana - Gurňák, Daniel - Karolčík, Štefan - Melišová, Katarína - Čipková, Elena - Gálová, Timea: Zábavne i záhadne o Slovensku [elektronický dokument] : Multimediálna encyklopédia. - 1. vyd. - Bratislava : UniverzitaKomenského, 2007. - CD ROM - texty, mapy, obrázky, pesničky v rozsahu cca 4500 s.

Z autorského kolektívu uvádzame len pracovníkov UK

ISBN 978-80-223-2267-6

BCI05 Bosá, Monika - Minarovičová, Katarína: Rodovo citlivá výchova. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : EsFem, 2006. - 84 s.

BCI06 Caban, Peter: Liturgika : Princípy a teológia liturgie. - 1. vyd. - Bratislava : Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, 2007. - 73 s.

ISBN 978-80-88696-45-2

BCI07 Cihová, Jarmila - Dugovičová, Štefánia - Emburey, Jamie D. - Petreje, Nikol - Šafařík, Luděk - Gráf, Milan: Angličtina pre študentov chémie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - 95 s.

Milan Gráf bol pracovníkom UKOPRJA od 17.7.2000 do 31.8.2001

ISBN 80-223-2258-X

BCI08 Forišek, Michal - Kováč, Jakub: Zbierka riešených úloh Korešpondenčného seminára z programovania (1983-1998). - Bratislava : OKAT, 2006. - 12 + 183 s.

ISBN 80-88720-09-5

BCI09 Fülöpová, Eva: Základy sociológie a sociológia výchovy. - 1. vyd. - Bratislava : Lingos, 2006. - 85 s.

ISBN 80-89113-27-3

BCI10 Gajdoš, Martin - Nosáľová, Gabriela: Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie : liečba aterosklerózy. Liečba osteoporózy. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 50 s. [3.87AH]

ISBN 978-80-223-2320-8

BCI11 Hiller, Edgar: Thermodynamics of Geochemical Processes - an Introduction : textbook for foreign students. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Geochemistry, 2006. - 88 s.

BCI12 Hlinková, Danica: Sociológia a prostriedky masovej komunikácie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 116 s.

ISBN 978-80-223-2275-1

BCI13 Horniaková, Ľubica - Maruchnič, Ján: Verejné financie a úvod do meny. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006. - 167 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty)

ISBN 80-7160-228-0

BCI14 Hrušecká, Andrea - Kalaš, Ivan - Kabátová, Martina - Lehotská, Daniela - Sotáková, Kristína: Vizuálne zlomky : Technická príručka prostredia. - 1. vyd. - Bratislava : Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2007. - 68 s.

ISBN 978-80-89186-23-5

BCI15 Koreňová, Lilla: Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 01 [elektronický dokument]. - Bratislava : FMFI UK, 2006. - [88 s.]

Popis urobený 14.8.2007. - Projekt: Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky (e-learningovou formou)

BCI16 Koreňová, Lilla: Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 02 [elektronický dokument]. - Bratislava : FMFI UK, 2007. - [88 s.]

Popis urobený 14.8.2007. - Projekt: Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky (e-learningovou formou)

BCI17 Kostelníková, Mária: What is Literature and why do we Study it?. - 1. vyd. - Bratislava : Retaas, 2007. - 74 s.

ISBN 978-80-89113-39-2

BCI18 Kršková, Lucia: Princípy behaviorálnych procesov [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Nitra : , s.r.o., 2007. - 137 s. (CD-ROM)

ISBN 978-80-969645-2-9

BCI19 Kubiatko, Milan - Nagyová, Soňa: Modely vyučovacích hodín zoológie chordátov na gymnáziach, [Models of lessons from zoology of vertebrates for secondary grammar schools]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 80 s.

ISBN 978-80-223-2281-2

BCI20 Kudličková, Soňa: Úvod do počítačovej geometrie 01 [elektronický dokument]. - Bratislava : FMFI UK, 2006. - [78 s.]

Popis urobený 14.8.2007. - Projekt: Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky (e-learningovou formou)

BCI21 Kudličková, Soňa: Úvod do počítačovej geometrie 02 [elektronický dokument]. - Bratislava : FMFI UK, 2007. - [88 s.]

Popis urobený 14.8.2007. - Projekt: Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky (e-learningovou formou)

BCI22 Lazarová, Zora - Béder, Igor - Beňuška, Jozef - Binovský, Alexander - Mentel, Jozef: Anatómia a histológia : Pre nelekárske študijné odbory. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo OLIVA, 2007. - 257 s.

ISBN 978-80-969454-6-7

BCI23 Mielcarková, Jana - Trabalka, Valerián: Základy hebrejčiny. - 2. upr. vyd. - Bratislava : Road, 2006. - 245 s.

ISBN 978-80-88999-30-0

BCI24 Mydlíková, Eva - Gymerská, Martina - Kopcová, Elena - Vaska, Ladislav: Dobrovoľníctvo - efektívna študentská prax. - [1. vyd.]. - Bratislava : Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2007. - 68 s.

ISBN 978-80-968713-4-6

BCI25 Ondrušek, Dušan - Labáth, Vladimír: Tréning ? : učenie zážitkom tréning. - 1. vyd. - Bratislava : Partners for Democratic Change Slovakia, o. z., 2007. - 227 s.

ISBN 978-80-969431-4-2

BCI26 Petrovičová, Ida - Kršková, Lucia - Strejček, František - Švarcová, Oľga - Laurinčík, Jozef: Fyziológia živočíchov a človeka. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006bmpmBratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006. - 150 s.

ISBN 80-8094-055-X

BCI27 Polednová, Marianna: Geometrické transformácie euklidovského priestoru 01 [elektronický dokument]. - Bratislava : FMFI UK, 2006. - [68 s.]

Popis urobený 14.8.2007. - Projekt: Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky (e-learningovou formou)

BCI28 Polednová, Marianna: Geometrické transformácie euklidovského priestoru 02 [elektronický dokument]. - Bratislava : FMFI UK, 2007. - [77 s.]

Popis urobený 14.8.2007. - Projekt: Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky (e-learningovou formou)

BCI29 Richter, Peter - Pašteka, Roman - Bielik, Miroslav - Csicsay, K. - Hajach, M. - Karcol, Roland - Katona, M. - Kytková, B. - Speváková, E. - Szalaiová, E. - Vreštiaková, Lucia: Učebné texty z matematiky pre 1. ročník geológie. - 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006. - 136 s.

ISBN 80-223-2201-6

BCI30 Rusiňák, Peter: Právo Európskej únie : úvod do štúdia. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2006. - 235 s.

ISBN 80-225-2244-9

BCI31 Salaj, Terézia - Blehová, Alžbeta: In vitro kultúry vyšších rastlín. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - 154 s.

ISBN 80-223-2061-7

BCI32 Sklenáriková, Zita: Zobrazovacie metódy [elektronický dokument]. - Prepr. vyd. - Bratislava : FMFI UK, 2006. - 71 s.

Popis urobený 2.7.2007

BCI33 Solčan, Štefan: Projektívna geometria 01 [elektronický dokument]. - Bratislava : FMFI UK, 2006. - [74 s.]

Popis urobený 14.8.2007. - Projekt: Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky (e-learningovou formou)

BCI34 Solčan, Štefan: Projektívna geometria 02 [elektronický dokument]. - Bratislava : FMFI UK, 2007. - [89 s.]

Popis urobený 14.8.2007. - Projekt: Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učiteľov a v ďalšom vzdelávaní učiteľov matematiky (e-learningovou formou)

BCI35 Srebalová, Mária: Príručka s príkladmi a úlohami zo správneho práva procesného. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006. - 158 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty)

ISBN 80-7160-210-8

BCI36 Stančeková, Marta - Stanček, Daniel: Virológia pre pedagógov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - 121 s.

ISBN 80-223-2040-4

BCI37 Tolmáči, Ladislav - Gurňák, Daniel: Geografické testové úlohy a testy. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2006. - 60 s.

ISBN 80-88870-55-0

BCI38 Tolmáči, Ladislav - Križan, František: Úvod do geografie. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2006. - 104 s.

ISBN 80-88870-54-2

BCI39 Vargová, Dáša - Ďurajková, Daniela: Náuka o spoločnosti. Občianska náuka : Praktická príručka k zostavovaniu maturitných zadaní pre rovinu A a B. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2006. - 60 s.

ISBN 80-8052-245-6

BCI40 Vargová, Dáša - Pilátová, Naďa: Práva všetkých detí bez rozdielu. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006. - 60 s.

ISBN 80-7164-418-8

BCI41 Vrabko, Marián - Machajová, Jozefína - Srebalová, Mária - Pekár, Bernard - Škultéty, Peter: Správne právo : procesná časť. - 2. preprac. a dopln. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2007. - 230 s. - (Učebné textyPrávnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)

recenzované

ISBN 978-80-7160-234-7

BCI42 Zemanová, Alena: Angličtina pre fyzikov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 98 s.

ISBN 978-80-223-2272-0

BCI43 Žabková, Katarína - Janálová, Ľudmila - Cano, Diana Patrizia Varela - Máteffyová, Eva: Olympiáda v španielskom jazyku : zbierka úloh. - 1. vyd. - Bratislava : Iuventa, 2006. - 106 s.

ISBN 80-8072-055-XСкачать документ

Похожие документы:

  1. Univerzita komenského v bratislave – lekárska fakulta prehľad publikačnej činnosti vykazovaný k 31 10 2007 skupina a1 - knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa aab aba abb) počet záznamov 18

    Документ
    ... UniverzitaKomenského v Bratislave – Lekárska fakulta Prehľadpublikačnej činnostivykazovaný k 31.10.2007SkupinaA1 - Knižné publikáciecharakteruvedeckejmonografie (AAA, AAB, ABA, ABB) Početznamov: 18 AABVedecké monografie ... č. 87, č. 2 (2007), ...
  2. Ekonomická univerzita bratislava

    Документ
    ... vykazovaná v roku 2009 a to z dôvodu uzávierky publikačnej činnosti k 31.10 ... skumného grantu: SkupinaA1 - Knižné publikáciecharakteruvedeckejmonografie (AAA,AAB, ABA, ABB) AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Početznamov: ...

Другие похожие документы..