textarchive.ru

Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень

нових надходжень літератури

у червні, липні, серпні 2012 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

05 Альманахи. Календарі

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0

Б59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб.

Вып. 8 / ред. вып. А. А. Свобода, Н. Б. Захарова, И. П. Антоненко. – К. : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, 2010. – 376 c. : ил. – 48 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Б59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб.

Вып. 9 / пред. ред. кол. А. С. Онищенко; НАН Украины. – К. : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, 2011. – 370 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Б61

Біленький, Євген Андрійович

Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : монографія /

Є. А. Біленький, С. О. Булатова. – К. : НБУВ, 2011. – 252 c. : ілюстр. –

34 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

В35

Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 1. В. І. Вернадський і Україна. Кн. 2. Вибрані праці / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 584 c. – 128 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

В35

Вернадський В. І. Вибрані наукові праці. Т. 1. В. І. Вернадський і Україна. Кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 699 c. – 151 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Д76

Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки :

зб. наук. пр. / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. – 263 c. : ілюстр. – 52 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Д76

Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923. Вип. 4. 1917-1919 / Уклад..

І. О. Негрейчук; Нац. Парламентська б-ка України; Нац. бібліогр. України. – Х. : Фоліо, 2008. – 286 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Е50

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія / авт. кол. О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 248 c. : ілюстр. – 60 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

З-18

Закарпатська ОУНБ в особах / авт. ідеї Л. З. Григаш; уклад.

Н. М. Панчук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Ужгород : Вид-во

В. Падяка, 2010. – 92 c. : фото. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

І-20

Іванова, Ольга Андріївна

Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат.: палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко,

Л. А. Гнатенко ; голова ред. кол. Л. А. Дубровіна. – К., 2010. – 791 c. – 154 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

0

І-71

Інститут "Дніпродіпрошахт" і вугільна промисловість України /

Г. С. Піньковський ; авт. ред. – Д. : Ліра, 2006. – 336 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

І-73

Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія / авт. кол.

О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 224 c. : ілюстр. – 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

І-85

Ісаєнко, Олександр Олександрович

Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія / О. О. Ісаєнко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 158 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

К29

Каталог втрачених творів Національного музею у Львові

ім. А. Шептицького (1940-1941) / авт.-упоряд. Д. Пасацька. – К.-Л. : ТзОВ Кольорове Небо, 2008. – 52 c. : ілюстр. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

К53

Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн.

Вип. 14. Р / зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук; НАН України. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. – 408 c. – (Національна бібліографія України). – 47 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Л64

Літопис головної книгозбірні Рівенщини : (Рівенська держ. обл. б-ка на сторінках друкованих видань): ретросп. бібліогр. покажч.

(1940-2009 рр.) / уклад. Л. Стадницька; Рівенська держ. обл. б-ка. – Рівне : Волинські обереги, 2010. – 168 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

001

М33

Матейко, А.

Условия творческого труда / А. Матейко ; пер.с польск.

Д. И. Иорданского. – М. : Мир, 1970. – 300 c. – (В мире науки и техники). –6 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

0

Н35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 29. Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки / голов. ред. кол. О. С. Онищенко. – К. : Нац. б-ка України

ім. В. І. Вернадського, 2011. – 258 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Н35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 30 / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. Асоц. б-к України. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 304 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Н35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 31 / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. Асоц. б-к України. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 701 c. – 108 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Н35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 32 / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України. Асоц. б-к України. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 416 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

Н35

Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій : монографія / авт. кол.

О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик; НАН України. – К. : НБУВ, 2011. – 160 c. – 33 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0(01)

П60

Портрет словом: бібліотеки Закарпаття (1945-2010) : бібліогр. покажч. / уклад.: Л. М. Апполонова, Є. Й. Слуцька; Закарпат. обл. унів. наук.

б-ка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 428 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Р82

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Розділ "3 Енергетика. Радіоелектроніка". Підрозділи "381 Кібернетика", "397 Інформаційна та обчислювальна техніка" / голов. ред.

О. С. Онищенко; НАНУ. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. – 249 c. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

С60

Солоіденко, Галина Іванівна

Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г. І. Солоіденко ; НАН України. Нац. б-ка

ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 204 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0(076)

Т32

Темченко, Лілія Василівна

Посібник до вивчення курсу "Історія української журналістики" : навч. вид. для студ. фак-ту систем і засобів масової комунікації ДНУ /

Л. В. Темченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2012. – 40 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 3, УБГ. – 12)

001.894

Т38

Технологический императив развития интеллектуального потенциала Украины : науч.- концепт. альманах в 7-ми кн. Кн. 2. Мотивационные контексты развития природных технологий / В. А. Ткаченко,

В. И. Ткаченко, Е. В. Козлов и др.; под науч. ред. В. А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2009. – 220 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

001.894

Т38

Технологический императив развития интеллектуального потенциала Украины : науч.- концепт. альманах в 7-ми кн. Кн. 3, Ч. 1. Технологии общественного научного признания / В. А. Ткаченко, Б. И. Холод,

Е. В. Козлов и др.; под науч. ред. А. Ф. Булата и В. А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2010. – 256 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

001.894

Т38

Технологический императив развития интеллектуального потенциала Украины : науч.- концепт. альманах в 7-ми кн. Кн. 5. Философия оперативного управления виртуальными предприятиями /

В. А. Ткаченко, Б. И. Холод, Я. Г. Берсуцкий и др.; под науч. ред.

А. Ф. Булата и В. А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2010. – 448 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

001.894

Т38

Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України : науч.- концепт. альманах в 7-ми кн. Кн. 4. Ініціативна інтелектуальна творча діяльнысть в основі розвитку / В. А. Ткаченко,

Б. І. Холод, М. Є. Рогоза и др.; под науч. ред. В. А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2010. – 360 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.43

Д27

Дейтел, Харви

Как программировать на С / Х. Дейтел, П. Дейтел ; пер.с англ. под ред. В. В. Тимофеев. – 3-е изд. – М. : БИНОМ, 2002. – 1168 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004(063)

К63

Комп'ютерні науки та інженерія = Computer scitnce and engineering : матер. 3-ої Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2009, 14-16 трав. 2009, Львів / відп. за вип. О. Л. Березко. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 360 c. – На обкл. назва англ. мовою; Текст укр. та англ. мовами. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.35(075.8)

М18

Малахов, Валерій Павлович

Проектування мікропроцесорних систем : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Малахов, Д. П. Яковлев ; Одеський нац. політехн. ун-т. – О. : Астропринт, 2002. – 216 c. – Реком. МОНУ. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.056

М54

Методичні вказівки для вивчення курсу "Криптографія" : для студ. ІV курсу мех.-мат. фак-ту ДНУ / уклад. О. Ю. Дашкова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 3, Б3. – 10, КПМ. – 2)

004.415

Н35

Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. №711. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відп. ред.

М. В. Лобур. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 175 c. –

30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004(060.55)

Н35

Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. №715. Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 375 c. – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004(075.8)

О-76

Острейковский, Владислав Алексеевич

Информатика. Теория и практика : учеб. пособ. для студ. сред. прообраз. / В. А. Острейковский, И. В. Полякова. – М. : ОНИКС, 2008. – 608 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

П16

Панов, Александр Сергеевич

Ассемблер. Экспресс-курс / А. С. Панов. – С.Пб. : БХВ-Петербург, 2006. – 240 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

С83

Страуструп, Бьерн

Язык программирования С++ / Б. Страуструп ; пер.с англ.

С. Анисимова, М. Кононова. – спец. изд. – М.; С.Пб. : БИНОМ; Невский Диалект, 2002. – 1099 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.92(076)

Т48

Ткач, М. Р.

Практичні заняття з комп'ютерної графіки (система Corel Draw) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Р. Ткач. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. –

212 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

Ш57

Шилдт, Герберт

Полный справочник по С++ / Г. Шилдт ; пер.с англ. Д. А. Клюшина. – 4-е изд. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2007. – 800 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

Ш57

Шилдт, Герберт

С++ Базовый курс / Г. Шилдт ; Пер.с англ. Н. М. Ручко. – 3-е изд. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2006. – 624 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

050.9–Альманахи. Календарі

050.9

М74

Моє Придніпров'я. Календарь пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2012 рік : у 2-х ч. Ч. 1, I-ше півріччя / упоряд. І. Голуб; Дніппропетровська обл. унів. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. Краєзнавчий відділ. – Д. : ДОУНБ, 2011. – 184 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

050.9

М74

Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2012 рік : у 2-х ч. Ч. 2, II півріччя / упоряд. І. Голуб; Дніппропетровська обл. унів. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. Краєзн. від. – Д. : ДОУНБ, 2011. – 237 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

1 — Філософія. Психологія

1

А80

Арефьев, А. Л.

Сотрудничество России и Украины в области образования = Співробітництво Росії та України в галузі освіти / А. Л. Арефьев,

В. В. Гоблик. – М. : Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012. – 328 c. : ил. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Б24

Бардина, Наталья Васильевна

Античная матрица нашей души : монография / Н. В. Бардина. – О. : Астропринт, 2009. – 288 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Б81

Бонгард-Левин, Григорий Максимович

Древнеиндийская цивилизация : философия, наука, религия /

Г. М. Бонгард-Левин. – М. : Наука, 1980. – 333 c. –7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

1

Г27

Гегель, Георг Вильгельм Фридрих

Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы /

Г. В. Гегель. – М. : Мысль, 1975. – 695 c. – (АН СССР. Ин-т философии. Философ. наследие). –12 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

1

Г27

Гегель, Георг Вильгельм Фридрих

Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа /

Г. В. Гегель. – М. : Мысль, 1975. – 469 c. – (АН СССР. Ин-т философии. Философ. наследие). –10 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 7)

1

Д44

Дидро, Дени

Сочинения : в 2-х т. Т. 2 / Д. Дидро. – М. : Мысль, 1991. – 605 c. –

10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1

Е88

Етика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. В. О. Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 224 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

1

И32

Из истории буржуазной социологической мысли в дореволюционной России / отв. ред. Ю. В. Гридчин. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – 193 c. –

4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

К28

Кассирер, Эрнст

Познание и действительность : понятие о субстанции и понятие о функции / Э. Кассирер ; пер.с нем. Б. Столпнера, П. Юшкевича. – С.Пб. : Шиповник, 1912. – 456 c. – (Б-ка современной философии. Вып. 8). –

10 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, КСХ. – 1)

1

Л69

Логика социологического исследования / В. Г. Андреенков,

В. Б. Голофаст, А. В. Кабыща и др. – М. : Наука, 1987. – 173 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Л79

Лосев, Владимир Васильевич

Европейский призрак.( Опыт философского синтеза ) / В. В. Лосев. – Д. : ЧП "Лира ЛТД", 2005. – 388 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Л84

Лукашевич, Віталій Матвійович

Глобалістика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Лукашевич. –

2-ге вид., допов. та випр. – Л. : Новий світ - 2000, 2010. – 440 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія соціологічна. Вип. 5 / відп. ред. О. Б. Демків. – Л. : ЛНУ, 2011. – 297 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М91

Муравьев, В. Н.

Овладение временем : избранные филос. произведения /

В. Н. Муравьев. – М. : РОСПЭН, 1998. – 320 c. – (Философы России

ХХ века). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н40

Неволько, Григорий Иванович

Исповедь. Автобиография и творческий путь автора новой СНОЗ и перипетии продвижения её к человечеству : науч.-мемуар. изд. Кн. 5 /

Г. И. Неволько. – Чернигов : Черниговские обереги, 2011. – 260 c. –

12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н40

Неволько, Григорий Иванович

Продвижение новой системы научного объяснительного знания. Приложение к книгосериалу: "Прологи новой СНОЗ", "Пролегомены новой СНОЗ", "Логи новой СНОЗ" : филос. науч.-мемуар. изд.

Вып. № 11 / Г. И. Неволько. – Чернигов, 2011. – 196 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Т. 12. Вип. 15. Філософія. – О., 2007. – 148 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Т. 12. Вип. 13. Філософія. – О., 2007. – 172 c. – 62 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П49

Полевой, Николай Анатольевич

Прогнозирование смены парадигм исторического познания: поиск метода : монография / Н. А. Полевой ; Пер.10 грн. – О. : Фенікс, 2010. – 168 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

П58

Попов, Валентин Германович

Природа и разум : монография / В. Г. Попов. – С.Пб. : изд-во

Санкт-Петербургского ун-та, 2005. – 292 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С56

Современное общество и проблемы детства: возможности третьего сектора : сб. ст. / отв. ред. И. Н. Гаврилова. – М. : Ин-т сравнительной политологии РАН, 2003. – 137 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

У32

Уемов, Авенир Иванович

Метафизика : учеб. пособ. / А. И. Уемов. – О. : Астропринт, 2010. – 260 c. – 76 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф36

Фейербах, Людвиг

История философии : собрание произведений в 3-х т. Т. 2 / Л. Фейербах. – М. : Мысль, 1974. – 480 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

1

Ф36

Фейербах, Людвиг

История философии : собрание произведений в 3-х т. Т. 3 /

Л. Фейербах. – М. : Мысль, 1974. – 486 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

1(075.8)

Ф56

Философия : учебник / под ред. В. Н. Лавриненко. – 2-е изд., испр, и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 520 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

1

Э46

Элита Украины. Вып. 1 / 2007 / гл. ред. О. В. Шепитько. – Донецк : "ХХI Украина", 2007. – 298 c. : ил. – Спец. проект Всеукр. общ.- полит. журнала "ХХ1 Украина". – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (КПМ. – 1)

1

Я72

Яремчук, Оксана Василівна

Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів-гуманітаріїв : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Яремчук. – О. : Астропринт, 2011. – 232 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.9 - Психологія

15

Б75

Бодхи

Путь к ясному сознанию / Бодхи. – М. : Бодхи, 2003. – 416 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Б75

Бодхи, & Скво

Майя. Ч. 1. "Форс-минор" / &. С. Бодхи. – М. : Бодхи, 2004. – 448 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г85

Грисенко, Наталія Володимирівна

Роль позитивних цінностей і властивостей особистості у попередженні емоційного вигорання педагога : монографія / Н. В. Грисенко,

Е. Л. Носенко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

Вид-во ДНУ, 2012. – 164 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)

15(03)

К78

Краткий психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1985. – 431 c. – 1 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 21 (КСХ. – 9, УБГ. – 1, Б5. – 11)

15

Л66

Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения : коллектив. моногр. / науч. ред.:

К. Л. Крутий, А. И. Павленко, В. В. Пашков. – Запорожье : 000 "ЛИПС" ЛТД, 2011. – 428 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П30

Петренко, Виктор Федорович

Психосемантика сознания / В. Ф. Петренко. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 207 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

15

П44

Подшивалкіна, Валентина Іванівна

Творчий саморозвиток психолога. Психологічний практикум :

зб. практ. та тестових завдань / В. І. Подшивалкіна, М. П. Гусакова,

О. В. Яремчук. – О. : Астропринт, 2012. – 176 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П90

Путь к ясному сознанию. Сб. ст. 1. – М. : Бодхи, 2004. – 300 c. –

28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Х12

Хавас, Харальд

Как развить идеальную память, интеллект, внимание и мышление.

300 упражнений для развития суперспособностей / Х. Хавас,

Б. Мюндеманн ; пер.с нем. Ю. Тарусина. – Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2011. – 240 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 – Релігія. Теологія

2

А13

Абдуль-Малик, Аль-Касем

На пороге будущего : реальные истории из жизни арабкой мусульманской молодежи: рассказы: пер. на рус. / А. Абдуль-Малик. – 3-е рус. изд., испр. – Д. : АРТ-Прес, 2010. – 192 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Н62

Никитенко, Надежда Николаевна

Новая датировка Софии Киевской: конструктивная критика или профанация концепции? / Н. Н. Никитенко, В. В. Корниенко,

Т. Н. Рясная ; отв. за вып. Д. С. Гордиенко; НАН Украины. Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского и др. – К., 2012. – 48 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2(016)

Р84

Рукавіцина-Гордзієвська, Євгенія Віталіївна

Київський митрополіт Євгеній (Є. О. Болховітінов). Бібліографія. Бібліотека. Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; наук. ред.

Г. І. Ковальчук; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2010. – 856 c. –

150 грн

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

3 – Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

3

Ж66

Живемо в демократії : плани уроків з питань освіти для демократичного громадянства та освіти прав людини для загальноосвіт. навч. закладів / авт.: Р. Голлоб, Т. Хаддлестон, П. Крапф та ін.; заг. ред. укр. версії Н. Г. Протасова ; пер. з англ. О. В. Овчарук. – К. : НАДУ, 2009. – 212 c. – Схвалено МОНУ. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

31 Демографія. Соціологія. Статистика

31(075.8)

Б42

Бек, В. Л.

Практикум з теорії статистики / В. Л. Бек, В. Г. Капленко. – 2-ге вид., допов. та випр. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

31

Э41

Экспорт российских образовательных услуг. = Export of Russian educational services : cтат. сб. Вип. 3 / авт.-сост. А. Л. Арефьев,

А. Ф. Шереги; М-во образ. и науки Рос. Федерации. – М. : Центр социол. исслед., 2011. – 360 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32 – Політика

32

Г67

Горбулін, Володимир Павлович

Через роки, через відстані.... Держава і особистість : вибр. публікації, інтерв'ю та виступи / В. П. Горбулін. – К. : Саміт-книга, 2006. – 306 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Д46

Дипломатична академія України. Науковий вісник. Вип. 17. Зовнішня політика і дипломатія: погляд із ХХ1 століття ( До 20-ї річниці незалежності України) / наук. ред. В. Г. Ціватий. – К., 2011. – 208 c. –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

З-41

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 2/2011 / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2011. – 280 c. – 78 грн. 47 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

І-71

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Наукові записки. Вип. 5(55). вересень-жовтень / голов. ред.

Ю. А. Левенець. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 468 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

І-71

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Наукові записки. Вип. 6(56). листопад-грудень / голов. ред.

Ю. А. Левенець. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 496 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

Л33

Лебедева, Марина Михайловна

Мировая политика : учеб. для вузов / М. М. Лебедева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 365 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Л99

Ляшенко, Тетяна

Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти : монографія / Т. Ляшенко. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 288 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Л89

Львівський національний університет імені Івана Франка. Вісник.

Вип. 28. Серія міжнародні відносини / голов. ред. М. Мальський. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 331 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Л89

Львівський національний університет імені Івана Франка. Вісник.

Вип. 29, Ч.2. Серія міжнародні відносини / голов. ред. М. Мальський. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – 299 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П53

Польовий, Микола Анатолійович

Політичні процеси: теорія та практика моделювання : монографія /

М. А. Польовий. – О. : Фенікс, 2011. – 288 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Р64

Розвиток європейської системи протиракетної оборони: позиція України : аналіт. доп. / авт.: Є. В. Маляревський, А. І. Шевцов,

Т. В. Брежнєва; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2011. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32

С15

Саква, Олександр

Нарком : політичний портрет Йосипа Вінського / О. Саква. –

Миколаїв : Вид-во ТОВ Політекс, 2010. – 224 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

С30

Семке, Ніна Миколаївна

Політологія. Модульний курс : навч. посіб. для ВНЗ / Н. М. Семке. – Х. : ПП Торсінг плюс, 2009. – 384 c. – (Переходимо до Болонської системи). – Реком. МОНУ. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

С39

СІПРІ 2010. Щорічник. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека : пер. з англ. / ред. Бейтс Гілл; Стокгольм. міжнар. ін-т дослід. миру та Укр. центр екон. та політ. дослід. ім. О. Разумкова. – К. : Заповіт, 2011. – 452 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83

Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. № 1 (22), 2012 р. / голов. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2012. – 220 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(4/8)

Т35

Терещенко, Валерий Иванович

Проблема выбора: политика научных приоритетов на Западе /

В. И. Терещенко. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 154 c. –4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32

Т66

Третяк, Олексій Анатолійович

Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико-концептуальні засади і напрямки структурної еволюції : монографія /

О. А. Третяк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 376 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 15, Чз3. – 2)

32(075.8)

Т80

Труш, Олександр Олегович

Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політики ЄС : навч. посіб. Модуль 7 / О. О. Труш, Н. В. Мирна,

В. Ю. Стрельцов ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – 168 c. – (Б-ка держ. службовця місцевих органів влади у галузі європ. інтеграції). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

336

А64

Аналіз інформаційних технологій задачі оперативного аналізу ф'ючерсних ринків : огляд / авт.: Д. В. Кудренко, О. П. Приставка,

С. О. Смирнов та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2003. – 80 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)

33

Б79

Болховер, Дєвид

Менеджер на 90 минут.Уроки бизнеса "изнутри" / Д. Болховер, К. Брэди ; пер.с англ. А. С. Шагоян. – Д. : Баланс-Клуб, 2003. – 256 c. –

18 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33(075.8)

В19

Васильєв, Сергій Вячеславович

Політична економія: практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

С. В. Васильєв, І. І. Вініченко, В. О. Олексюк. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 460 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

В68

Володькина, Марина Владиславовна

Стратегический менеджмент : учеб. пособ. для студ. вузов /

М. В. Володькина. – 2-е изд., испр. – К. : Знання, 2004. – 149 c. – (Высшее образование ХХІ века). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Д19

Данюк, Василь Макарович

Кадрове діловодство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Данюк,

Л. П. Кулаковська. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 240 c. –

Реком. МОНУ. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д69

Дорошук, Ганна Анатоліївна

Організаційно-економічні аспекти реструктуризації як інструмента ефективного корпоративного управління: системний підхід : монографія / Г. А. Дорошук. – О. : ТЕС, 2012. – 259 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45

Економічна безпека : наук.-метод. вид. / за ред. П. І. Коренюка,

В. П. Волкова, Л. А. Горшкової; ДНУ ім. О. Гончара. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2012. – 120 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33

Є51

Єлісєєва, Оксана Костянтинівна

Теоретико-методологічні аспекти математичного моделювання соціально-економічних систем : монографія / О. К. Єлісєєва. – Д. : Наука і освіта, 2009. – 388 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Є51

Єлісєєва, Оксана Костянтинівна

Методи та моделі оцінки і прогнозування фінансового стану підприємств : монографія / О. К. Єлісєєва, Т. В. Решетняк ; Донбаська держ. машинобуд. академія. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – 208 c. –

21 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)

33

І-66

Інноваційний поступ України в економічному просторі : монографія / за заг. ред. С. Ю. Хамініч; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во Маковецький Ю. В., 2011. – 356 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

33И

І-66

Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект : монографія / авт.: А. П. Величко, О. А. Джусов, Н. П. Мешко та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 278 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К21

Карапейчик, Игорь Николаевич

Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий : монография / И. Н. Карапейчик. – Мариуполь : ГВУЗ "Приазов.

гос. техн. ун-т", 2011. – 192 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К78

Крамченко, Любов Іванівна

Статистика ринку товарів і послуг : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Л. І. Крамченко. – 2-ге вид., випр. та допов. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 296 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К89

Кук, Сара

Клиент в фокусе. Как поместить интересы клиента в центр внимания вашей организации : пер. с англ. / С. Кук. – Д. : Баланс-Клуб, 2004. – 272 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

М23

Манн, Игорь

Маркетинг на 100%. Как стать хорошим менеджером по маркетингу / И. Манн. – 2-е изд. – М.; С.Пб. : Питер, 2004. – 320 c. – (Деловой бестселлер). – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

М64

Мироненко, Микола Андрійович

Менеджмент ощадливого виробництва : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. А. Мироненко. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Д. : Пороги, 2011. – 400 c. – Реком. МОНУ. – 70 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБП. – 4)

33(075.8)

М89

Музиченко-Козловська, Оксана Володимирівна

Регіональна економіка: теоретичні основи : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Музиченко-Козловська. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 263 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Н35

Національна економіка : підруч. для студ. ВНЗ / авт.: П. В. Круш,

С. О. Тульчинська, М. В. Шашина та ін. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2011. – 448 c. – 73 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35

Національний університет "Львівська політехніка". Вісник :

зб. наук. пр. № 714. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 562 c. – 74 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Н51

Нєнно, Ірина Михайлівна

Страховий менеджмент : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ /

І. М. Нєнно. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 224 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(076)

Н99

Нямещук, Ганна Валеріївна

Посібник до вивчення дисципліни "Теорія організації" : для студ. ДНУ за напр. підгот. "Менеджмент" / Г. В. Нямещук. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 5, Б4. – 2)

33(076)

Н99

Нямещук, Ганна Валеріївна

Навчальний посібник до вивчення курсу "Операційний менеджмент" : для студ. ДНУ напр. підгот. "Менеджмент" / Г. В. Нямещук,

О. В. Щипанова. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 116 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 5, Б4. – 2)

331(075.8)

О-64

Организация и регулирование оплаты труда : учеб. пособ. / под ред.

М. Е. Сорокиной. – М. : Вузовский учебник, 2006. – 272 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

О-64

Організація ведення переговорів (для менеджерів ЗЕД) : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / уклад.: О. П. Крупський, О. В. Щипанова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 296 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 3, Б4. – 10, Чз2. – 2)

33

П34

Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації : аналіт. доп. / авт.: Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка,

Я. В. Белінська та ін.; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 144 c. –

8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

П36

Пічугіна, Т. С.

Фінансовий аналіз у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Т. С. Пічугіна, С. В. Шубіна, О. Ю. Мірошник. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 326 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

П50

Політична економія : навч. посіб. / за ред. Г. І. Башнянина,

Є. С. Шевчука. – 4-те вид., переробл. і випр. – Л. : "Магнолія 2006", 2010. – 280 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

П50

Політична економія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. А. Оганян,

В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін. – К. : МАУП, 2003. – 520 c. –

40 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

331

П78

Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання / ред. та упоряд. Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : ГО "Молодіжна Альтернатива", 2011. – 64 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Р32

Регіональна економіка : навч. посіб. / О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак,

В. В. Джинджоян, О. О. Чубарь. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 596 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 5, Б4. – 3)

33(075.8)

С50

Смирнов, С. О.

Стандартизація і сертифікація продукції та послуг : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. О. Смирнов, О. К. Єлісєєва, С. Ю. Хамініч ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 174 c. – Реком. МОНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33(075.8)

С77

Стасишен, Микола Савович

Облік у банках : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / М. С. Стасишен, В. Г. Жила. – К. : Каравела, 2009. – 228 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(076)

С77

Стасюк, Юлія Михайлівна

Посібник до вивчення дисципліни "Самоменеджмент" : для студ. ДНУ за напр. підгот. "Менеджмент і адміністрування", "Менеджмент" /

Ю. М. Стасюк. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 5, Б4. – 2)

33

Т42

Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання : аналіт. доп. / авт.: Т. А. Тимощук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов; за заг. ред. Я. А. Жаліла; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2011. –

96 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У36

Уилсон, Обри

Аудит маркетинга. Практический инструментарий для контроля эффективности маркетинга : пер. с англ.. / О. Уилсон. – Д. : Баланс-Клуб, 2003. – 368 c. + CD. – (Менеджмент). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф56

Філософія маркетингу: інтеграція теорії та практики : монографія / за заг. ред. С. Ю. Хамініч; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2010. – 272 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, Б4. – 2)

33

Ф79

Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Вип. 24 / відп. ред. С. М. Панчишин. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 435 c. –

40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79

Формування ринкової економіки в Україні. Серія економічна :

зб. наук. пр. Вип. 25 / відп. ред. С. М. Панчишин. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2011. – 435 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Х18

Хамініч, Світлана Юріївна

Економічна культура в системі управління : монографія /

С. Ю. Хамініч. – Д. : Наука і освіта, 2005. – 140 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33(075.8)

Х18

Хамініч, Світлана Юріївна

Маркетингова цінова політика : навч. посіб. для ВНЗ / С. Ю. Хамініч, С. Я. Касян, М. М. Зайцева ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 264 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33(075.8)

Х18

Хамініч, Світлана Юріївна

Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

С. Ю. Хамініч ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 200 c. – Реком. МОНУ. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

33(075.8)

Х18

Хамініч, Світлана Юріївна

Маркетинг бізнес-взаємодії : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

С. Ю. Хамініч, О. К. Єлісєєва ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 200 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

33(075.8)

Х18

Хамініч, Світлана Юріївна

Менеджмент персоналу : навч. посіб. для ВНЗ / С. Ю. Хамініч,

О. В. Андріяшина, О. В. Марковський ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2010. – 348 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

336(075.8)

Ч-15

Чайковська, Марина Петрівна

Інвестиційний менеджмент : в 2-х частинах: навч.-метод. посіб. для студ. фак-ту економіки. Ч. 2 - Модуль 2. / М. П. Чайковська ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2011. – 96 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ш37

Шевцова, Елена Иосифовна

Проблемы формирования механизма управления промышленной инфраструктурой : монография / Е. И. Шевцова ; Днепропетровский госуниверситет. – Д. : Наука и образование, 1998. – 120 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (Б4. – 2)

336

Ш37

Шевцова, Елена Иосифовна

Процессы организации управления структурными формированиями банка : монография / Е. И. Шевцова, И. В. Ивашина. – Д. : Наука и образование, 2002. – 188 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)

33

Ш59

Шило, Л. А.Є Железняк В. В.

Венчурне фінансування як форма нагромадження капіталу в системі управління потенціалом підприємства : монографія / Л. А. Шило ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту

ім. акад. В. Лазаряна. – 2010 : ДПТ, 2010. – 184 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(076)

Щ84

Щипанова, Олена Валеріївна

Посібник до вивчення курсу "Стратегічне управління" /

О. В. Щипанова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 48 c. – Для студ. ДНУ, які навч. за напрям. підготовки "Менеджмент". – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 7)

336

Э45

Элдред, Гери У.

Недвижимость 101. Рецепты благосостояния через инвестиции в недвижимость / Г. У. Элдред ; предисл. Д. Трампа ; пер.с англ.

В. А. Сомило. – Д. : Баланс Бізнес Букс, 2007. – 320 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

Я70

Япония / отв. ред. С. А. Дийков. – 2-е изд., перераб. и испр. – М. : Международные отношения, 1991. – 280 c. – (Наши деловые партнёры). – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34 - Право. Юриспруденція

34(075.8)

А31

Адміністративне право України : підруч. для студ. ВНЗ / за ред.

Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544 c. – Реком. МОНУ. –

45 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

А38

Академія митної служби України. Вісник. № 3 (39) / голов. ред.

Ю. Є. Пертуня. – Д. : Академія митної служби України, 2008. – 122 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б82

Борейко, Владимир Евгеньевич

Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине. : аналит. обзор по матер. независимого расслед. / В. Е. Борейко ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : Логос, 2012. – 44 c. : ил. – (Охрана дикой природы. Вып. 65). – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

В36

Верхогляд-Герасименко, Олена Володимирівна

Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : монографія / О. В. Верхогляд-Герасименко. – Х. : Юрайт, 2012. – 216 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В41

Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Вип. 5 / Генеральний директорат з прав людини та правових питань. Рада Європи та ін. – К. : Фенікс, 2007. – 656 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В43

Вікторов, Віктор Григорович

Системний підхід у державному управлінні : метод. реком. для слухачів Центрів підвищ. кваліфікації держ. служб. та посадових осіб місцевого самоврядування / В. Г. Вікторов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 24 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(076)

В43

Вікторов, Віктор Григорович

Самоосвіта державних службовців у навчанні за професійною програмою підвищення кваліфікації : навч.-метод. посіб. /

В. Г. Вікторов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 38 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В83

Врятовані. Збережені. Повернені. : публіч. звіт Державної служби контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. кордон України за 2010 р. / під ред. Ю. К. Савчука. – К. : Такі справи, 2010. –

64 c. : ілюстр. – 48 грн., 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34(075.8)

Г54

Глиняный, В. П.

История государства и права зарубежных стран : учеб. пособ. для студ. юрид. вузов. Ч.1. / В. П. Глиняный. – 6-е изд., перераб. и доп. – Х. : Одиссей, 2007. – 872 c. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Д30

Демиденко, Григорий Григорьевич

История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. юрид. академии Украины им. Я. Мудрого / Г. Г. Демиденко. – Х. : Факт, 2001. – 384 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

З-14

Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – 584 c. – Затв. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19

Закон України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини = Закон Украины об уполномоченном Верховной Рады Украины по правым человека= Law of Ukraine on the Ukrainian Parlament commissioner for human rights: : із змін., внес. згідно із Законом №274-VI (274-17) від 15.04.08 / Омбудсман України. – К. : К. І. С., 20011. – 48 c. – Укр., рос. та англ. мовами. – 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

З-19

Законодавство України про землю / упорядкув. О. М. Роїна. –

7-ме вид., перероб. і допов. – К. : КНТ, 2008. – 552 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41

Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей (станом на 01 грудня 2006 року) : метод. посіб. / ред кол. С. М. Шкляр, П. М. Білаш. – К. : Артліт, 2006. – 320 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41

Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань 1963 - 2000 рр. / упоряд.:

Н. О. Гуторова,О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2001. – 384 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

З-51

Земельне право України : підруч. для студ. ВНЗ / за ред.

О. О. Погрібного та І. І. Каракаша; Одеська нац. юрид. академія. – К. : Істина, 2009. – 600 c. – Затв. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

К65

.Конституція України. Закон "Про прийняття Конституції України і введення її в дію". Повний текст Конституції України. Предметний покажчик / відп. за вип. І. В. Копитіна. – Х. : Ранок, 1999. – 48 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Бюджетний кодекс України : кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI / відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2012. – 171 c. – (Кодекси України № 3/2012). – Офіційний текст зі змінами та допов. за станом на 18 лютого 2012 р. – 90 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Кодекс торговельного мореплавства України : прийнятий ВР України 23 трав. 1995 р. № 176/95-ВР / відп. за вип.

О. Г. Пушенко. – Офіц. текст зі змін. та допов. стан. на 21 трав. 2012 р. – К. : Форум, 2012. – 182 c. – (Кодекси України № 6/2012). – 87 грн. 31 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий Верховною Радою Української РСР

7 грудня 1984 року № 8073-Х / відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2012. – 422 c. – (Кодекси України № 4/2012). – Офіційний текст зі змінами та допов. станом на 4 квітня 2012 р. – 96 грн. 81 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Кримінально - виконавчий кодекс України : прийнятий ВР України 11 лип. 2003 р. № 1129-IV. / відп. за вип.

О. Г. Пушенко. – Офіц. текст зі змін. та допов. стан. на 25 квіт. 2012 р. – К. : Форум, 2012. – 176 c. – (Кодекси України № 5/2012). – 87 грн. 31 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К82

Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" / голова редкол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 376 c. – (Бюл. законод. і юрид. практики України № 5, 2012 р.). – 60 грн. 42 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л64

Літвінова, Ірина Феофанівна

Забезпечення недоторканності житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі України : монографія / І. Ф. Літвінова. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 230 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія юридична : зб. наук. праць. Вип. 55 / голов. ред. П. М. Рабінович. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 348 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М22

Мамонова, Валентина Василівна

Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця. : навч. посіб. Ч.II. Модуль 8 / В. В. Мамонова ; за заг. ред. М. Бойцуна,

Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х. : Магістр, 2009. – 95 c. – (Б-ка держ. служб. місцевих органів влади у галузі європейської інтегр.). – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М42

Медвідь, Михайло Михайлович

Зайнятість найманих працівників у з'єднаннях та військових частинах внутрішніх військ МВС України : монографія / М. М. Медвідь. – Х. : Акад. ВВ МВС, 2011. – 132 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М43

Международная межведомственная конференция по вопросам предотвращения контрабанды культурных ценностей. = International interdepartmental Conference on Cultural Treasures Trafficking Prevention : сб. докл. участников конф. 14.10-16.10.2008, г. Одесса / под общ. ред. Ю. К. Савчука. – К. : Артлит, 2008. – 104 c. : ил. – 33 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-75

Основи правознавства України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.:

С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська та ін. – 10-е вид, допов. та перероб. – Х. : Одіссей, 2011. – 400 c. – Реком. МОНУ. –

45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П20

Патрелюк, Дмитро Андрійович

Розслідування незаконних заволодінь траспортними засобами, вчинених неповнолітніми : монографія / Д. А. Патрелюк. – Д. : ФОП Лопатніков С. Г., 2012. – 221 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П35

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Вип. 22 / наук. ред.

Л. В. Дорош; Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х. : Право, 2011. – 296 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П44

Податковий кодекс України : прийнятий Верховною Радою України

2 грудня 2010 року № 2755-VI / голова ред. кол. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 608 c. – (Бюлетень законодавства і юрид. практики України. 3/2012). – Офіційний текст зі змінами та допов. за станом на 20 лютого 2012 р. – 46 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П60

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. НПАОП 0.00-6.02-04. – К. : Кабмін України, 2004. – 96 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68

Права людини в Україні - 2011. Доповідь правозахисних організацій / за ред. Є. Захарова; Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Х. : Права людини, 2012. – 352 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68

Право на правду : практичний порадник із доступу до архівів /

В. М. В'ятрович, І. М. Кулик, В. В. Лошкарь та ін.; Центр досліджень визвольного руху. – Л. : Часопис, 2012. – 152 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

34(09)

С32

Сергеич, Петр

Искусство речи на суде / П. Сергеич. – М. : Юрид. лит-ра, 1986. –

384 c. –2 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

34

С40

Сирота, И. М.

Право социального обеспечения в Украине : учебник / И. М. Сирота. – Х. : Одиссей, 2000. – 384 c. –14 грн.

Кільк. прим.: 12 (Чз8. – 5, УБГ. – 7)

34(075.8)

С42

Скакун, Ольга Федорівна

Теорія права і держави : підруч. для студ. навч. закладів юрид. профілю / О. Ф. Скакун. – К. : Правова єдність, 2009. – 520 c. –

Затв. МОНУ. – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С66

Состояние соблюдения Украиной международных стандартов в области прав и свобод человека, 10 декабря 2008 года. Состояние соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине, 24 июня

2009 года : выступления Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой в ВРУ. – К. : Омбудсман Украины, 2009. – 67 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С76

Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном,

2 квітня 2003 року. Про стан виконання та захисту прав громадян України за кордоном, 2 квітня 2003 року = On the status of observance and protection ... : виступи Уповноваженого з прав людини Ніни Корпачової в ВРУ. – К., 2003. – 48 c. – Текст і назва англ. мовою. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С76

Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини, 10 грудня 2008 року. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні, 24 червня 2009 року : виступи Уповноваженого з прав людини Ніни Корпачової у ВРУ. – К. : Омбудсман України, 2009. – 62 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С84

Стрельцов, Володимир Юрійович

Законодавча основа прав та обов'язків Європейської Спільноти та держав - членів : навч. посіб. Модуль 11 / В. Ю. Стрельцов ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х. : Магістр, 2009. – 128 c. – (Б-ка держ. служб. місцевих органів влади у галузі європейської інтегр.). –

16 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

34

С89

Судова практика Вищого адміністративного суду України 2011 /

за заг ред. І. Х. Темкіжева. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 304 c. – (Бюл. законод. і юрид. практики України. 4/2012). – 49 грн. 73 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т35

Терентьєв, Микола Васильович

Формування навчальних умінь у слухачів магістратури за спеціальністю "Державне управління" : практ. посіб. / М. В. Терентьєв, І. В. Шпекторенко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т48

Ткачук, Анатолій

З історії реформ адміністративно-територіального устрою України 1907-2009 роки / А. Ткачук, Р. Ткачук, Ю. Ганущак. – К. : Леста, 2009. – 127 c. : ілюстр. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Т78

Трудове право України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред.

П. Д. Пилипенка; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Істина, 2010. – 208 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Х20

Харитонов, Є. О.

Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов,

О. І. Харитонова, О. В. Старцев. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Істина, 2009. – 816 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34(075.8)

Ю20

Юзікова, Н. С.

Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. С. Юзікова ; Дніпропетровський нац. ун-т. – 4-те вид, перероб. і допов. – К. : Істина, 2007. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

35 – Державне адміністративне управління. Військова справаn

355(075.8)

Ж24

Жалібо, Євген Петрович

Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. П. Жалібо,

Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – 6-те вид. – К. : Каравела, 2008. –

344 c. – Реком. МОНУ. – 33 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

36 -Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36(075.8)

В19

Васильєв, Володимир Васильович

Навчальний посібник до самостійної роботи з курсу "Соціальна робота на підприємстві" / В. В. Васильєв, О. Л. Тупиця. – Д. : Літограф, 2010. – 125 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378(075.8)

А68

Аннєнкова, Ірина Петрівна

Моніторинг якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навч. посіб. / І. П. Аннєнкова,

Є. Л. Стрельцов, М. В. Ткаченко ; Одеський нац. ун-т

ім. І. І. Мечникова. – О. : Фенікс, 2011. – 182 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

А89

Арьергард : альманах искусств, науки и литературы. № 1 /2010 /

гл. ред. С. Ищенко. – К. : ООО "Антикварна сучасність", 2010. – 354 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

378(477)

В55

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Дніпропетровська область / за заг. ред.

Я. В. Шрамка; НАН України; Ін-т вищої освіти; МГО Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи. – К. : Знання України, 2011. – 295 c. – 86 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 4, ЧзП. – 1, ЧзГ. – 1, ВЧЗ. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, Чз8. – 1, Б3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1, ФТФ. – 1, КПМ. – 1)

37(075.8)

Г52

Гладуш, Віктор Антонович

Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей до спеціальних закладів : навч. посіб. для студ. ДНУ, які навч. за напрям. "Корекційна освіта" / В. А. Гладуш, В. В. Купрас ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 56 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)

37

І-21

Іванова, Олена Андріївна

Сад літератури в журнальній оптиці сучасності. Медіакомунікації з, для і про літературу : монографія / О. А. Іванова. – О. : Астропринт, 2009. – 368 c. – 138 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К50

Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 1 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 144 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К50

Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 2 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 192 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К50

Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 3 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 63 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К50

Клокар, Н. І.

Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс. Кн. 4 /

Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – К. : КОІПОПК, 2010. – 112 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

К82

Кримчак, Людмила Юріївна

Посібник до вивчення дисципліни "Основи корекційної педагогіки" : навч. посіб. для студ. ІІІ-ІV курсів фак-ту психології та фак-ту суспіл. наук і міжнар. відносин ДНУ / Л. Ю. Кримчак. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б5. – 7)

378

К90

Куліш, Артем Іванович

Легенди ДІІТу (Дніпропетровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ) / А. І. Куліш. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Д. : Вид-во ДІІЕу, 2010. – 659 c. : ілюстр. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

371.4

Л65

Лиханов, Альберт Анатольевич

Драматическая педагогика : очерки конфликт. ситуаций /

А. А. Лиханов. – 3-е изд., доп. – М. : Педагогика, 1990. – 477 c. – 1 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б5. – 1)

378

О-26

Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации : стат. сб. Вып.8. / авт.-сост.: А. Л. Арефьев,

А. Ф. Шереги; Центр соц. прогнозирования и маркетинга. – М. : ЦСПиМ, 2011. – 176 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(076)

П24

Педагогічний практикум для викладача вищого технічного навч. закладу : навч. посіб. для студ. ВНЗ / уклад. О. Г. Величко,

В. П. Іващенко, О. Г. Ясев та ін. – Д. : РВА Дніпро-VAL, 2009. – 160 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб наук. пр. Вип. 1(7) / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 142 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб наук. пр. Вип. 8 / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 130 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб наук. пр. Вип. 9 / голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 137 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П76

Пріма, Раїса Миколаївна

Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика : монографія / Р. М. Пріма. – Д. : ІМА-прес, 2009. – 367 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

42(075.8)

А64

Английский для юристов. Базовый курс = Just English : учеб. пособ. для юрид. вузов / Ю. Л, Гуманова, В. А. Королёва-МакАри,

М. Л. Свешникова, Е. В. Тихомирова; под ред. Т. Н. Шишкиной. –

6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2009. – 256 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

А64

Англо-русский русско-английский словарь : 40 000 слов и выражений / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : АСТ - ПРЕСС, 2009. – 544 c. – (Карманные словари). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б3. – 1)

42(075.8)

А79

Арбекова, Татьяна Ивановна

Английский без ошибок : учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз. /

Т. И. Арбекова. – М. : Высш. шк., 1985. – 207 c. –1 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 12 (КСХ. – 4, УБГ. – 8)

4У(075.8)

Б75

Бодик, Остап Петрович

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. П. Бодик,

Т. М. Рудакова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 416 c. – Реком. МОНУ. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б81

Бонк, Наталья Александровна

Учебник английского языка в 2-х частях : учеб. для впервые приступ. к изуч. англ. яз. с препод. Ч. 1. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий,

Н. А. Лукьянова. – М. : Деконт, 2008. – 640 c. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Г60

Голіцинський, Юрій Борисович

Граматика : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. –

5-те вид., випр. та допов. – К. : Арій, 2006. – 544 c. – (Англійська мова для школярів). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Г60

Голіцинський, Юрій Борисович

Граматика : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. –

5-те вид., випр. та допов. – К. : Арій, 2010. – 544 c. – (Англійська мова для школярів). – Схв. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

4

Г67

Горбаневский, Михаил Викторович

В мире имен и названий / М. В. Горбаневский. – М. : Знание, 1983. – 192 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4

Д27

Дейк, Т. А.

Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. Дейк ; пер.с англ.

В. И. Герасимова. – М. : Пргресс, 1989. – 310 c. : ил. –8 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

4(075.8)

Д69

Дорошенко, Сергій Іванович

Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища школа, 1974. – 296 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 41 (УБГ. – 40, КСХ. – 1)

43

З-13

Завьялова, Валентина Мартовна

Практический курс немецкого языка. Для начинающих /

В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Лист Нью, 2005. – 880 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

4(075.8)

З-48

Зеленько, Анатолій Степанович

Загальне мовознавство : навч. посіб. / А. С. Зеленько. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 380 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

47

З-62

Зиман, Світлана Миколаївна

Латинсько-англо-російсько-український словник термінів з морфології та систематики судинних рослин / С. М. Зиман, Д. М. Гродзинський,

О. В. Булах ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 284 c. – 179 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

З-91

Зубков, Микола Григорович

Сучасна українська ділова мова : підруч. для ВНЗ / М. Г. Зубков. –

9-те вид. – Х. : ФОП Співак Т. К., 2011. – 400 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

407

І-67

Іноземна філологія = Inozemna philologia : укр. наук. зб. Вип. 123 / голов. ред. І. І. Бабінчук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 300 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

К18

Камянова, Татьяна

Практический курс немецкого языка : грамматика, 1000 упр., литературные тексты, новые правила правописания / Т. Камянова. –

8-е изд., испр. и доп. – М. : ООО Дом славянской книги, 2012. – 384 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)

44

К43

Кірковська, Інга Станіславівна

Категорія рестрикції в сучасній французькій мові: семантико-структурний і комунікативно-прагматичний аспекти : монографія /

І. С. Кірковська ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 156 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

42(075.8)

К84

Крупнов, Виктор Николаевич

Лексикографические аспекты перевода : учеб. пособ. для ин-тов и

фак. иностр. яз. / В. Н. Крупнов. – М. : Высш. шк., 1987. – 186 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 4, УБГ. – 10)

407

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія іноземні мови : зб. наук. пр. Вип. 19 / голов. ред. Р. С. Помірко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 368 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

М28

Марр, М. Я.

Вибрані твори : в 4-х томах. Т. 1. Мова і мислення / М. Я. Марр ;

Ін-т мовознавства АН УРСР. – К. : Вид-во Академії Наук УРСР, 1937. – 272 c. – 12 крб.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

М28

Марр, М. Я.

Вибрані твори : в 4-х томах. Т. 2. Проблеми граматики / М. Я. Марр ; Ін-т мовознавства АН УРСР. – К. : Вид-во Академії Наук УРСР, 1938. – 314 c. – 13 крб.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4Р(076)

М51

Меньшиков, Игорь Иванович

Учебное пособие к изучению курса "Современный русский язык". Сверхфазовое единство и текст в системе основных синтаксических единиц / И. И. Меньшиков. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

49

М56

Мештан, Антонин

Чеська література 1785-1985 / А. Мештан. – К. : Київ. Славістичний

ун-т, 2002. – 200 c. – чеськой мовою. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

М69

Міхальков, Яків Васильович

Конференція німецькою мовою? Жодних проблем! = Konferenz auf Deutsch? - Kein Problem! : навч. посіб. з ділової нім. мови /

Я. В. Міхальков, Г. Д. Радаєва, П. С. Тригубко. – Д. : Вид. ДУЕП, 2010. – 136 c. – Нім. та укр. мовами. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42(076)

М87

Моем, Сомерсет

Вибрані оповідання = Selected Stories : навч. посіб. / С. Моем. – Вінниця : ПП Вид-во Тезис, 2004. – 192 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

М87

Моэм, У. С.

Театр : кн. для чтения на англ. яз. / У. С. Моэм. – С.Пб. : КАРО, 2010. – 384 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

43:4У

Н67

Німецько-український, українсько-німецький словник : 40 000 слів та словосполучень / уклад.: З. О. Басанець, В. Н. Бублик, О. В. Двухжилов та ін.; за ред. Е. І. Лисенко. – К. : Академія, 1997. – 736 c. –17 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 1, УБП. – 5, УБГ. – 1)

42

Н73

Новітній англо-український, українсько-англійський словник : 100 000 слів / уклад.: С. М. Крисенко. – Х. : Промінь, 2010. – 960 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Т. 12. Вип. 3. Філологія: мовознавство. – О., 2007. – 182 c. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П22

Пашковская, Наталья Арсентьевна

Русский язык : учеб. для 10-11 кл. сред. общеобр. шк. с рус. яз . обучения / Н. А. Пашковская, В. А. Корсаков. – К. : Освіта, 1998. –

207 c. – Допущ. МОНУ. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

П62

Пособие по домашнему чтению на английском языке : учеб. пособ. для студ. ин-тов и фак. ин. яз. / под общ. ред. Т. Е. Лизгаро. – М. : Высш. школа, 1979. – 115 c. –2 грн.

Кільк. прим.: 118 (КСХ. – 3, УБГ. – 110, Чз3. – 5)

П69

Практикум з української мови за професійним спрямуванням : для студ. І к. екон. фак-ту ДНУ / уклад.: О. Г. Акастьолова, О. С. Тупиця; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. –

44 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б4. – 15, Чз2. – 2)

42(075.8)

П69

Практикум по грамматике английского языка для заочников : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов. – М. : Высшая школа, 1992. – 159 c. –

12 грн.

Кільк. прим.: 40 (КСХ. – 5, УБГ. – 16, Чз3. – 2, Б3. – 17)

44

П85

Пруст, Марсель

В поисках утраченного времени. В сторону Свана / М. Пруст. – М. : Прогресс, 1970. – 436 c. – На обл. Marcel Proust A la Recherche du Temps Perdu. – 17 грн.

Кільк. прим.: 34 (УБГ. – 30, КСХ. – 4)

42(075.8)

Р17

Разинкина, Нина Марковна

Функциональная стилистика английского языка / Н. М. Разинкина. – М. : Высш. шк., 1989. – 180 c. –4 грн.

Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 7, УБГ. – 7)

42(075.8)

Р60

Родионов, Анатолий Фёдорович

Грамматические варианты : учеб. пособ. по практ. грам. англ. яз./

А. Ф. Родионов. – М. : Высшая школа, 1981. – 216 c. –1 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 3)

4

Р62

Рождественский, Юрий Владимирович

Введение в общую филологию : учеб. пособ. для ун-тов /

Ю. В. Рождественский. – М. : Высш. школа, 1979. – 224 c. –3 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 6, ЛК. – 1, УБГ. – 22, Чз3. – 1)

44

Р67

Роллан, Ромен

Жан - Кристофер : роман / Р. Роллан. – М. : Иноиздат, 1957. – 393 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

4Р(03)

Р89

Русско-английский словарь : около 50 000 слов / сост. О. С. Ахманова, З. С. Выгодская. – М. : Рус. яз., 1981. – 766 c. –24 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБГ. – 2)

4

С16

Салмина, Нина Гавриловна

Знак и символ в обучении / Н. Г. Салмина. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 286 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

С20

Сароян, Уильям

Пьесы / У. Сароян. – М. : Высш. школа, 1983. – 136 c. – (Б-ка для чтения студ. язик. вузов). –1 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 3)

42

С33

Сетон-Томпсон, Э.

Рассказы / Э. Сетон-Томпсон. – М. : Изд-во ин. лит., 1956. – 391 c. –

2 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, УБГ. – 1)

44

С37

Сименон, Жорж

Мегрэ сердится : кн. для чтения на фак-тах иностр. яз. пед. ин-тов на франц. яз. / Ж. Сименон ; вступ. статья, обраб. и коммент.

Э. Л. Шрайбер. – Л. : Просвещение, Ленинград. отд-ние, 1974. – 231 c. – На обл. : Georges Simenon Maigret se fache. – 5 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 4, УБГ. – 26)

491.7

С48

Слов'янскі обріїї : зб. наук. пр. Вип. 4 / ред. Ю. Андрушко;

НАН України. – К. : НБУВ, 2012. – 354 c. – 85 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

44

Т35

Терехова, Лариса Олександрівна

Навчальний посібник з французької мови для студентів-перекладачів напряму підготовки "Філологія" спец. "Переклад" / Л. О. Терехова. – Д. : Нац. гірничий ун-т, 2006. – 147 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Т52

Толковый словарь английских геологических терминов. Т. 3. Q-Z /

под ред. М. Гери ; пер.с англ. Л. П. Зоненштайна. – М. : Мир, 1979. –

544 c. –14 грн.

Кільк. прим.: 2

44/46

Т56

Томашпольский, Валентин Иосифович

Галло-романский глагол : монография / В. И. Томашпольский. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2003. – 198 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

У45

Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. Потебні, Ін-т української мови НАН України. – стер. вид.  – К. : Наук. думка, 2008. – 288 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

45(03)

У59

Универсальный справочник для изучающих итальянский язык /

авт. А. И. Мацупа. – Донецк : БАО, 2006. – 448 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Ф83

Франклин, Б.

Проза американского просвещения / Б. Франклин. – М. : Прогресс, 1977. – 352 c. – 1 грн. 14 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)

42

Э38

Эккерсли, К. Э.

Живая грамматика. Грамматика английского языка с упражнениями / К. Э. Эккерсли, М. Маколей. – М. : Междунар. отношения, 1992. –

400 c. –43 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 13 (КСХ. – 4, Б5. – 9)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

50(082)

К63

Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. №26 / відп. ред.

Б. В. Дурняк. – Л. : УАД, 2011. – 283 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502/504(477)

П77

Природні скарби Дніпропетровської області (путівник) = Nature treasures of Dnipropetrovs'k region (the guide) / за заг. ред. А. Г. Шапара. – Д. : ІППЕ НАН України, 2008. – 28 c. : ілюстр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

504(075.8)

П81

Промислова екологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.:

С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, І. А. Соколовський та ін. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : Знання, 2012. – 430 c. – Реком. МОНУ. – 95 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504

С91

Сучасні проблеми екологій та геотехнологій.Тези VIII Всеукр.наук. конф. студ., магістрів та аспірантів : м. Житомир, 23-25 березня 2011 р. / ред. О. М. Толкач. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 288 c. : ілюстр. – + Програма наук. конф. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51 - Математика

519.8(075.8)

А47

Алексеев, Владимир Михайлович

Оптимальное управление : учеб. пособ. для студ. мат. спец. вузов /

В. М. Алексеев, В. М. Тихомиров, С. В. Фомин. – М. : Наука, 1979. –

429 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 144 (ВНЛ. – 7, УБП. – 132, Чз2. – 5)

519.1(075.8)

А90

Асеев, Георгий Георгиевич

Дискретная математика : учеб. пособ. для студ. мат. фак-тов вузов /

Г. Г. Асеев, О. М. Абрамов, Д. Э. Ситников. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 144 c. – (Учебники). – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

518

Б48

Березин, Иван Семенович

Методы вычислений : учеб. пособ. для студ. гос. ун-тов. Т. 1 /

И. С. Березин, Н. П. Жидков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1966. – 632 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 51 (ВНЛ. – 6, УБП. – 45)

519.635

В19

Василик, Віталій Богданович

Функціонально-дискретний метод розв'язування операторних рівнянь та його застосування : монографія / В. Б. Василик, Д. В. Драгунов,

Д. О. Ситник ; Ін-т мат. НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. –

176 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – 84 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

517.9

В68

Волошко, В. Л.

Диференціальні рівняння. Практикум з вищої математики із застосуванням тестових технологій : для студ. ІІ к. фіз.-техн. фак-ту ДНУ / В. Л. Волошко, М. Є. Сердюк ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 79 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 20 (ВНЛ. – 3, УБП. – 15, ФТФ. – 2)

519.85(075.8)

Г55

Глушик, М. М.

Математичне програмування : підруч. для студ. екон. спец. ВНЗ /

М. М. Глушик, І. М. Копич, В. М. Сороківський. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 280 c. – Реком. МОНУ. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.2

Г96

Гусак, Дмитро Васильович

Процеси з незалежними приростами в теорії ризику : монографія /

Д. В. Гусак. – К. : Ін-т мат. НАН України, 2011. – 544 c. – (Праці Ін-ту математики НАН України. Т.88). – Дар автора. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.1(075.8)

Д40

Джалладова, Ірада Агаверді-кизи

Дискретна математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. А. Джалладова, О. Д. Шарапов. – К. : КНЕУ, 2012. – 245 c. – Реком. МОНУ. – 59 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.8

З-45

Згуровский, Михаил Захарович

Системный анализ: проблемы, методология, приложения : монография / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова ; Ин-т прикладного системного анализа НАН Украины. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Наукова думка, 2011. – 116 c. – 116 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

517.2(075.8)

И46

Ильин, Владимир Александрович

Математический анализ : учеб. для студ. вузов / В. А. Ильин,

В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов ; под ред. А. Н. Тихонова. – М. : Наука, 1979. – 720 c. –30 грн.

Кільк. прим.: 243 (ВНЛ. – 3, УБП. – 192, Б3. – 44, Чз2. – 4)

519.876(075.8)

К14

Казиев, Валерий Муаедович

Введение в анализ, синтез и моделирование систем : учеб. пособ. /

В. М. Казиев. – 2-е изд. – М. : Интернет-ун-т Информационных Технологий; БИНОМ. Лаб. знаний, 2007. – 244 c. – (Основы информацонных технологий). – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.248

К43

Кирпичников, А. П.

Методы прикладной теории массового обслуживания /

А. П. Кирпичников. – Казань : Казан. ун-т, 2011. – 200 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

519.248

К43

Кирпичников, Александр Петрович

Прикладная теория массового обслуживания / А. П. Кирпичников. – Казань : Казан. ун-т, 2008. – 118 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

512.8

М21

Мальцев, Анатолий Иванович

Основы линейной алгебры : учеб. пособ. для студ. ун-тов /

А. И. Мальцев. – 3-е изд., перераб. – М. : Наука, 1970. – 400 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 101 (УБП. – 92, Б3. – 2, ВНЛ. – 7)

519.6(075.8)

М91

Мусіяка, Вольєн Григорович

Розв'язання задач механіки числовими методами у пакеті SCILAB : навч. посіб. для студ. природ.-інж. спец. ДНУ / В. Г. Мусіяка ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. –

64 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 132 (ВНЛ. – 5, УБП. – 70, Б3. – 30, КПМ. – 27)

51(09)

Н64

Никольский, Сергей Михайлович

Мой век / С. М. Никольский. – 2-е изд., стер. – М. : Фазис, 2011. –

320 c. – (Так было).- 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(09)

Н64

Никольский, Сергей Михайлович

Воспоминания / С. М. Никольский ; Мат. ин-т им. В. А. Стеклова РАН (МИАН). – М. : МИАН, 2003. – 160 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

51(060.55)

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Т. 12. Вип. 7. Математика і механіка. – О., 2007. – 192 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.9(075.8)

П16

Пантелеев, Андрей Владимирович

Обыкновенные дифференциальные уравнения в примерах и задачах : учеб. пособ. для высш. техн. учеб. заведений / А. В. Пантелеев,

А. С. Якимова, А. В. Босов. – М. : Высш. шк., 2001. – 376 c. – (Прикладная математика для ВТУзов). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.832(075.8)

Р69

Романюк, В. В.

Теорія антагоністичних ігор : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. В. Романюк. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 294 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.9(075.8)

С99

Сясєв, Андрій Валерійович

Конспект лекцій із курсу "Вища математика". Диференціальні рівняння першого порядку : навч. вид. для студ. усіх спец. ДНУ, які вивч. дисц. "Вища математика" / А. В. Сясєв ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 44 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 15 (ВНЛ. – 3, Б3. – 11, КПМ. – 1)

510.711

У76

Усов, Анатолий Васильевич

Моделирование систем с распределенными параметрами : монография / А. В. Усов, А. Н. Дубров, Д. В. Дмитришин. – О. : Астропринт, 2002. – 664 c. – 51 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

514.12(076)

Ц83

Цубербиллер, Ольга Николаевна

Задачи и упражнения по аналитической геометрии : учеб. пособ. для втузов / О. Н. Цубербиллер. – 27-е изд., стер.. – М. : Наука, 1964. – 336 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 146 (УБП. – 146)

517(075.8)

Ш63

Шипачев, Виктор Степанович

Высшая математика : учеб. для студ. немат. спец. вузов /

В. С. Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. – 2-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 1990. – 479 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 223 (ВНЛ. – 4, УБП. – 110, Б4. – 100, КПМ. – 7, Чз2. – 2)

517.91

Э53

Эльсгольц, Лев Эрнестович

Дифферинциальные уравнения и вариационное исчесление : учеб. для физ. спец. ун-тов / Л. Э. Эльсгольц. – М. : Наука, 1965. – 424 c. –12 грн.

Кільк. прим.: 14 (УБП. – 14)

51(03)

Э68

Энциклопедический словарь юного математика : для сред. и старш. шк. возр. / сост. А. П. Савин. – М. : Педагогика, 1985. – 352 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

52 - Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

52

П35

Пицетти, П.

Основы механической теории фигуры планет / П. Пицетти ; пер.с итал. А. А. Михайлова. – М.-Л. : Гостехиздат, 1933. – 170 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

528(082)

С91

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. Вип. 1(23), 2012 / голов. ред. І. С. Тревого; Західне геодезичне тов-во; УТГК. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 321 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

53 - Фізика

537.8(075.8)

А65

Андріїшин, Валентин Олександрович

Електродинаміка та поширення радіохвиль : підруч. для студ. ВНЗ

у 2-х ч. Ч. 2. Поширення радіохвиль та розрахунки у морському радіозв'язку / В. О. Андріїшин ; Одеська нац. морська академія. –

2-ге вид., перероб. та допов. – О. : Астропринт, 2005. – 200 c. –

Затв. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

530.145

В54

Вихман, Э.

Квантовая физика : учеб. руководство для физ. спец. вузов / Э. Вихман ; пер. с англ. под ред. А. И. Шальникова, А. О. Вайсенберга. – 3-е изд., испр. – М. : Наука, 1986. – 391 c. – (Берклеевский курс физики Т. 4.). – 30 грн.

Кільк. прим.: 57 (ВНЛ. – 4, УБП. – 53)

531(075.8)

И83

Иродов, Игорь Евгеньевич

Основные законы механики : учеб. пособ. для физ. спец. вузов /

И. Е. Иродов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1985. –

248 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 7)

531

К45

Киттель, Чарльз

Механика : пер. с англ.: учеб. руковод. для студ. физ. спец. вузов /

Ч. Киттель, В. Найт, М. Рудерман ; под ред. А. И. Шальникова,

А. С. Ахматова. – 3-е изд., испр. – М. : Наука, 1983. – 448 c. – (Берклеевский курс физики Т. 1.). – 30 грн.

Кільк. прим.: 16 (ВНЛ. – 4, ФТФ. – 3, УБП. – 9)

53(075.8)

К65

Копійка, Кузьма Михайлович

Курс загальної фізики для біологів : у 3-х ч. Ч. 1. Механіка і молекулярна фізика / К. М. Копійка, О. К. Копійка. – О. : Астропринт, 2010. – 296 c. – Реком. МОНУ. – 43 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(075.8)

К93

Курс загальної фізики : підручник у 6-ти томах. Том 1. Механіка /

С. В. Козицький, Д. Д. Поліщук; за заг. ред. В. А. Сминтини;. – О. : Астропринт, 2011. – 472 c. – Затв. МОНУ. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(075.8)

К93

Курс загальної фізики : підручник у 6-ти томах. Том 2. Молекулярна фізика / С. В. Козицький, А. Н. Золотко; за заг. ред. В. А. Сминтини;. – О. : Астропринт, 2011. – 352 c. – Затв. МОНУ. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(075.8)

К93

Курс загальної фізики : підручник у 6-ти томах. Том 3. Електрика та магнетизм / А. П. Чебаненко; за заг. ред. В. А. Сминтини;. – О. : Астропринт, 2011. – 224 c. – Затв. МОНУ. – 51 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

531.211

Л22

Ландау, Лев Давидович

Теория поля : учеб. пособ. для студ. ун-тов / Л. Д. Ландау,

Е. М. Лифшиц. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1973. – 504 c. – (Теоретическая физика Т. 2.). –20 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 3, УБП. – 1)

531(060.55)

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія механіко-математична = Visnyk of the Lviv university : зб. наук. пр.

Вип. 74 / голов. ред. М. Зарічний. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. –

208 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53

О-66

Орлянський, Олег Юрійович

Світ, в якому ти живеш / О. Ю. Орлянський. – Л. : Міські інформаційні системи, 2012. – 74 c. : ілюстр. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

535.5

С32

Сердега, Борис Кирилович

Модуляційна поляриметрія / Б. К. Сердега ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Е. Лашкарьова НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 240 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). –

190 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

54 – Хімія. Кристалографія. Мінералогія

541.49

Б51

Берсукер, Исаак Борисович

Строение и свойства координационных соединений : введ. в теорию / И. Б. Берсукер. – Л. : Химия, 1971. – 305 c. – 2 грн. 07 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБП. – 2)

548

Б87

Браве, Огюст.

Избранные научные труды. Кристаллографические этюды. / О. Браве ; пер.с фр. П. Л, Дубова. – Л. : Наука, 1974. – 419 c. : ил. – (АН СССР. Классики науки). – 2 р. 24 к, 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

541.17

В38

Вест, Антони Р.

Химия твердого тела. Теория и приложения : в 2-х ч. Ч. 1 /

А. Р. Вест. – М. : Мир, 1988. – 555 c. –22 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

541.1(075.8)

Г60

Голиков, Герман Александрович

Руководство по физической химии : учеб. пособ. для хим.-тех. спец. вузов / Г. А. Голиков. – М. : Высш. шк., 1988. – 383 c. –20 грн.,

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 8, УБП. – 7)

541.13

Д16

Дамаскин, Борис Борисович

Электрохимия : учеб. пособ. для вузов по спец. "Химия" /

Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий. – М. : Высш. шк., 1987. – 295 c. : ил. –

10 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 7, УБП. – 3)

54(075.8)

З-14

Загальна хімія. Практичні заняття з неорганічної хімії : навч. -метод. посіб. для студ. 1 курсу хім. фак-ту. Ч. 1. / Одеський нац. ун-т

ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2007. – 212 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

541.1(08)

К78

Краткий справочник физико-химических величин / сост. Н. М. Барон, Э. И. Квят и др. – 2-е изд., доп. – Л. : ГХИ, 1957. – 112 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

548(075.8)

К96

Кушнерьов, Олександр Ігорович

Навчальний посібник до вивчення курсу "Кристалографія" : для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Фізика" / О. І. Кушнерьов ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 80 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

541.1(07)

Л97

Ляликов, Юрий Сергеевич

Физико-химические методы анализа : учеб. пособ. для хим.-технол. спец. вузов / Ю. С. Ляликов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Химия, 1974. – 535 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 24 (КСХ. – 14, УБП. – 9, Б5. – 1)

54

М50

Менделеев, Д. И.

Научный архив. Растворы / Д. И. Менделеев. – М. : АН СССР, 1960. – 179 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

549(060.55)

М61

Мінералогічний збірник. № 61 : голов. ред. О. Матковський.

Вип. 1-2. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 192 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

546(076)

Н52

Неорганічна хімія. Лабораторний практикум з хімії елементів : навч.-метод. посіб. для студ. 1 курсу хім. фак-ту / Одеський нац. ун-т

ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2008. – 136 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

547

Р44

Реутов, О. А.

Теоретические проблемы органической химии : учеб. пособ. для гос. ун-тов / О. А. Реутов. – М. : МГУ, 1956. – 492 c. –25 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

541.12

Р59

Рогинский, С. З.

Теоретические основы изотопных методов изучения химических реакций / С. З. Рогинский. – М. : АН СССР, 1956. – 611 c. – (Ин-т физ. химии АН СССР). – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

54(076)

С23

Сборник упражнений и усложненных задач с решениями по химии. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Вышэйш. школа, 1973. – 237 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

54(076)

Т48

Ткачук, Ганна Сергіївна

Збірник вибраних задач із загальної хімії : для студ. нехім. спец. ВНЗ / Г. С. Ткачук, Г. Т. Бубенщикова. – Л. : Новий Світ - 2000, 2009. –

224 c. – Реком. МОНУ. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник.Серія "Хімія". Вип.1(25) / голова редкол.С. Ю. Чундак. – Ужгород, 2011. –

128 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник.Серія "Хімія". Вип. 2(26) / голова редкол.С. Ю. Чундак. – Ужгород, 2011. – 127 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

541.18

Ф91

Фролов, Юрий Геннадьевич

Курс коллоидной химии : учеб. для физ.-технол. спец. вузов /

Ю. Г. Фролов. – М. : Химия, 1989. – 462 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 22 (КСХ. – 3, УБП. – 19)

543.54

Я96

Яшин, Яков Иванович

Физико-химические основы хроматографического разделения /

Я. И. Яшин. – М. : Химия, 1976. – 216 c. – 35 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55 - Геологія. Науки про землю

551.4(09)

Б28

Баттимер, Анна

Путь в географию / А. Баттимер. – М. : Прогресс, 1990. – 437 c. –

2 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

55(075.8)

К68

Короновский, Николай Владимирович

Основы геологии / Н. В. Короновский, А. Ф. Якушова. – М. : Высш. шк., 1991. – 414 c. : ил. –18 грн.

Кільк. прим.: 9 (КСХ. – 2, Б5. – 7)

551.4

Ф79

Форстер, Георг

Путешествие вокруг света / Г. Форстер. – М. : Наука, 1986. – 566 c. : ил. – 4 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

551.24

Ш75

Шмуратко, Валерий Иванович

Гравитационно-резонансный экзотектогенез : монография /

В. И. Шмуратко. – О. : Астропринт, 2001. – 332 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

56 Палеонтологія

564(477.8)

Б19

Бакаєва, Софія Геннадіївна

Пізньокрейдові черевоногі молюски Волино - Поділля : монографія / С. Г. Бакаєва ; Держ. природознавчий музей НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 200 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – 132 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

57 -Біологічні науки в цілому

572

А47

Алексеев, Валерий Павлович

Историческая антропология / В. П. Алексеев. – М. : Наука, 1989. –

444 c. – 4 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

576.311

Г90

Грубан, З.

Микротельца и родственные структуры. Морфология, биохимия и физиология / З. Грубан, М. Рехцигл ; пер.с англ. И. В. Цоглиной. – М. : Мир, 1972. – 310 c. : ил. –7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

576.8(075.8)

Е50

Еленов, Николай Петрович

Химическая микробиология : учеб. для вузов по спец. "Биотехнология" / Н. П. Еленов. – М. : Высшая школа, 1989. – 447 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 17 (КСХ. – 5, УБП. – 12)

575(075.8)

І-55

Імуногенетика : підруч. для студ. ВНЗ / авт.: Ж. М. Мінченко,

Т. І. Гавриленко, С. В. Демидов та ін. – К. : Знання, 2010. – 374 c. – (Вища освіта ХХІ століття). – Затв. МОНУ. – 95 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

57(060.55)

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія біологічна = Visnyk of the Lviv university : зб. наук. пр. Вип. 57 / голов. ред. В. Манько. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 260 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

575.8(075.8)

О-36

Огінова, Ірина Олексіївна

Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) : підруч. для студ. ВНЗ / І. О. Огінова, О. Є. Пахомов ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 540 c. – Затв. МОНУ. –

28 грн.

Кільк. прим.: 210 (КСХ. – 5, УБП. – 205)

575(075.8)

П55

Помогайбо, Валентин Михайлович

Генетика людини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Помогайбо,

А. В. Петрушов. – К. : Академія, 2011. – 280 c. : ілюстр. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

59 - Зоологія

596

К31

Кашкаров, Д. М.

Курс зоології хребетних тварин : підруч. для біол. фак-тів ун-тів і природ. фак-тів пед. ін-тів / Д. М. Кашкаров, В. В. Станчінський ; пер.авт. з рос., випр. та допов. – К; Х. : Рад. шк., 1938. – 734 c. – 13 крб.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

60(07)

Т35

Тернавский, А. И.

Биологические структуры и нанотехнологии : учеб.-метод. пособ. /

А. И. Тернавский. – К., 2012. – 87 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

61- Медичні науки

61

Г44

Геттинг, Г.

Встречи с Альбертом Швейцером / Г. Геттинг. – М. : Наука, 1967. – 134 c. : ил. –4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

616(063)

А43

Актуальні питання діагностики, лікування і санаторно-курортної реабілітації захворювань внутрішніх органів : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12-13 травня 2010 р., ДП "Санаторій "Новомосковський", Дніпропетровська обл., курорт "Орлівщина" / голов. ред. Т. О. Перцева, Ю. М. Степанов. – Д., 2010. – 167 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.74

Г45

Гехт, Борис Моисеевич

Теоретическая и клиническая электромиография / Б. М. Гехт. – Л. : Наука, 1990. – 229 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

613(075.8)

Г65

Гончаренко, Мария Степановна

Духовность, здоровье, образование : учеб. пособ. для студ. спец. "Валеология" и "Здоровье человека" / М. С. Гончаренко. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 176 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

617.7

З-13

Завгородняя, Наталья Григорьевна

Первичная глаукома. Новый взгляд на старую проблему : монография / Н. Г. Завгородняя, Н. В. Пасечникова. – Запорожье: О. : "Агентство Орбита-Юг", 2010. – 192 c. : ил. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612(075.8)

К68

Коробков, Анатолий Витальевич

Атлас по нормальной физиологии / А. В. Коробков, С. А. Чеснокова. – М. : Высш. шк., 1987. – 351 c. : ил. – 3 грн. 70 к.

Кільк. прим.: 33 (КСХ. – 5, УБП. – 28)

612.821

П69

Практикум із психофізіології та етології людини : для студ. фак-ту біол., екол. та медицини ДНУ / уклад.: Т. Г. Чаус, Г. Г. Сидоренко,

О. В. Севериновська; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 64 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 100 (КСХ. – 5, УБП. – 95)

616.43

Т73

Тронько, Николай Дмитриевич

Обмен стероидных гормонов при эндокринной патологии /

Н. Д. Тронько. – К. : Здоров'я, 1982. – 96 c. –4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

62 - Машинобудування. Техніка в цілому

621.362.2

Б27

Бас, Алексей Андреевич

Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом / А. А. Бас ; В. П. Миловзорова, Мусолин А. К. – М. : Радио и связь, 1987. – 160 c. : ил. –3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.87(075.8)

Б70

Блохін, Володимир Спиридонович

Основні параметри технологічних машин. Машини для земляних робіт : у 2-х ч.: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Ч. 2. / В. С. Блохін,

М. Г. Маліч. – К. : Вища шк., 2009. – 455 c. – Реком. МОНУ. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.374

Б87

Браммер, Юрий Александрович

Импульсная техника : учеб. для электрорадиоприборостроит. техникумов / Ю. А. Браммер, И. Н. Пащук. – М. : Высш. шк., 1985. –

320 c. : ил. –1 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 3

621.382

В75

Воробьев, Евгений Павлович

Интегральные микросхемы производства СССР и их зарубежные аналоги : справочник / Е. П. Воробьев, К. В. Сенин. – М. : Радио и связь, 1990. – 351 c. –28 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 8)

621.396

Г70

Горобец, Алексей Иванович

Справочник по конструированию радиоэлектронной аппаратуры : печатные узлы / А. И. Горобец, В. М. Степаненко, В. М. Коронкевич. – К. : Техніка, 1985. – 312 c. : ил. – 2 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.0(075.8)

Д42

Джур, Євген Олексійович

Проектування машинобудівних заводів та цехів. Загальна частина : навч. посіб. для студ. фіз.-техн. фак-ту ДНУ / Є. О. Джур,

О. В. Бондаренко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Інновація, 2011. – 109 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 5, ФТФ. – 25)

624.012

З-63

Зинченко, Виктор Семенович

Вибровакуумное формирование железобетона : монография /

В. С. Зинченко. – Д. : Пороги, 2009. – 159 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.396

И75

Иофе, Виктор Кивович

Бытовые акустические системы / В. К. Иофе, М. В. Лизунков. – М. : Радио и связь, 1984. – 96 c. : ил. –1 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.396

И91

Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры : справочник / Г. С. Найвельт, К. Б. Мазель. – М. : Радио и связь, 1985. – 576 c. : ил. –10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

621.372

К20

Каппелини, В.

Цифровые фильтры и их применение / В. Каппелини,

А. Константидис, П. Эмилиани ; пер.с англ. В. Н. Елисеева. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 360 c. : ил. – 4 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

629(016)

К65

Станислав Николаевич Конюхов / авт. вступ. ст.: В. Д. Ткаченко,

В. И. Перлик, В. Д. Жовтяк, сост. указ.: Н. Н. Слюняев,

А. И. Логвиненко, А. В. Карманов и др. – К. : Наук. думка, 2007. –

88 c. – (Биобиблиография ученых Украины). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.78(075.8)

К71

Космические летательные аппараты. Введение в космическую технику : учеб. пособ. для студ. вузов / авт.: Ю. Ф. Даниев, А. В. Демченко,

В. С. Зевако и др.; под общ. ред. А. Н. Петренко. – Д. : АРТ- ПРЕСС, 2007. – 456 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.391

М80

Мороз, Борис Іванович

Методи раціональної організації обробки інформації з урахуванням якісно-кількісних характеристик у системах передачі та обробки даних : монографія / Б. І. Мороз, В. П. Дюбко ; Академія митної служби України. – Д. : АМСУ, 2007. – 153 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.385

М97

Мэзон, С.

Электронные цепи, сигналы и системы / С. Мэзон ; пер.с англ.

А. А. Соколова, И. В, Соловьева. – М. : Изд-во иностр. лит-ры., 1963. – 619 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

620.179

П75

Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий : справочник в 2-х кн. / под ред. В. В. Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1986. – 487 c. : ил. –15 грн.

Кільк. прим.: 13 (КСХ. – 9, ФТФ. – 4)

621.382

П76

Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике : справочник / под ред. Б. Н. Файзулаева, Б. В. Тарабрина. – М. : Радио и связь, 1986. – 380 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.3(082)

П78

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. Вип. 5 / голов. ред.

Ю. Г. Данилюк; Житомир. військовий ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – 232 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.396

Р15

Радиоежегодник-1983 / сост. А. В. Гороховский. – М. : Изд-во ДОСААФ, 1983. – 222 c. –4 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.01

Р24

Расчет машиностроительных конструкций на прочность и жесткость / Н. Н. Шапошников, В. И. Мяченков, В. Б. Петров и др. – М. : Машиностроение, 1981. – 333 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

624.04

Р48

Ржаницын, Алексей Руфович

Строительная механика : учеб. пособ. / А. Р. Ржаницын. – М. : Высш. школа, 1982. – 400 c. : ил. –10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.396

С14

Сазонов, Дмитрий Михайлович

Антенны и устройства СВЧ : учеб. для студ. вузов / Д. М. Сазонов. – М. : Высшая школа, 1988. – 432 c. –7 грн.

Кільк. прим.: 21 (КСХ. – 5, УБП. – 16)

621-27

С24

Светлицкий, Валерий Александрович

Упругие элементы машин / В. А. Светлицкий, О. С. Нарайкин. – М. : Машиностроение, 1989. – 260 c. : ил. – 4 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 4, КПМ. – 2)

620.22(031)

С74

Справочник по композиционным материалам : в 2-х кн. Кн. 1 / под ред. Дж. Любина ; пер.с англ. А. Б. Геллера. – М. : Машиностроение, 1988. – 447 c. –14 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

620.22(031)

С74

Справочник по композиционным материалам : в 2-х кн. Кн. 2 / под ред. Дж. Любина ; пер.с англ. А. Б. Геллера. – М. : Машиностроение, 1988. – 580 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.396

С74

Спутниковая связь и вещание : справочник / под ред. Л. Я. Кантора. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Радио и связь, 1988. – 342 c. : ил. –

1 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 2

621.317(075.8)

Т19

Тарасенко, Василь Григорович

Основи метрології та електричні вимірювання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Тарасенко, О. Ю. Долга ; Нац. гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 214 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.1(082)

Т38

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. Вип.2. / голов. ред. О. Г. Величко; Нац. металургійна академія України. – Д. : Нова ідеологія, 2010. – 268 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621(075.8)

Т38

Технологія машинобудування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.:

Є. О. Горбатюк, М. П. Мазур, А. С. Зєнкін та ін. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 358 c. – Реком. МОНУ. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621-752

Т41

Тимошенко, Степан Прокофьевич

Колебания в инженерном деле / С. П. Тимошенко, Д. Х. Янг, У. Уивер ; пер.с англ. Л. Г. Корнейчука. – М. : Машиностроение, 1985. – 472 c. : ил. – 2 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, Б3. – 2)

621.7

У81

Устойчивость фаз в металлах и сплавах. / под ред. Д. С. Каменецкой ; пер.с англ. А. М. Захарова, Г. Л. Краско. – М. : Мир, 1970. – 407 c. : ил. –10 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

621.892

Ф33

Федорченко, Иван Михайлович

Современные фрикционные материалы / И. М. Федорченко,

В. М. Крячек, И. И. Панаиоти. – К. : Наук. думка, 1975. – 334 c. : ил. –

6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.38(082)

Ф81

Фотоэлектроника = Photoelectronics : межвед. науч. сб. № 20 / гл. ред. В. А. Смынтына; Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – О. : Astroprint, 2011. – 136 c. – англ. мовою. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

630

Б90

Букштынов, Алексей Данилович

Леса / А. Д. Букштынов, Б. И. Грошев, Г. В. Крылов. – М. : Мысль, 1981. – 315 c. – 3 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

634.94

Б55

Бех, Иосиф Афанасьевич

Сибирское чудо-дерево / И. А. Бех, И. В. Таран. – Новосибирск : Наука, 1979. – 126 c. –2 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

639.3

Л84

Лукьяненко, В. И.

Влияние экстремальных условий приплотинной зоны реки на осетровых рыб. / В. И. Лукьяненко, В. И. Дубинин, А. Д. Сухопарова ; Ин-т биологии внутренних вод им. И. Папанина. – Рыбинск : Госкомиздат РСФСР, 1990. – 272 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

634.956

М22

Мамонов, Николай Илларионович

Хранение семян лесообразующих пород / Н. И. Мамонов,

Р. Ф. Погорелова, А. С. Спахова. – М. : Агропромиздат, 1986. – 74 c. : ил. –2 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

632.7

М34

Материалы по вредителям животноводства и фауне преимущественно Южного Казахстана / под ред. Е. Н. Павловского. – М. : Изд-во Академии Наук СССР, 1937. – 348 c. – Труды Казахстанского филиала Академии Наук СССР, Вып.2. – 12 р.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

65 - Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

655(01)

В19

Василишин Дарія Василівна : біобібліогр. покажч. / уклад.:

О. М. Василишин, Т. М. Василишин. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2008. – 68 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

651.4/.8

(075.8)

К43

Кирсанова, Мария Владимировна

Современное делопроизводство : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / М. В. Кирсанова. – 4-е изд. – М.; Новосибирск :

Инфра-М- Сибир. отд., 2008. – 312 c. – (Высшее образование). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

655.41(01)

У45

Українська академія друкарства. Наукові записки : наук. техн. зб.

Вип. 3 (36). – Л. : Укр. акад. друкарства, 2011. – 315 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

66(075.8)

Г12

Гавриленко, Михайло Іванович

Хімічна технологія : учеб. посіб. до практикуму "Хімічна технологія" для студ. 4 курсу. / М. І. Гавриленко ; Одеський нац. ун-т

ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2008. – 228 c. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

669.018(075.8)

П44

Подвійні діаграми стану металевих сплавів : навч. посіб. для студ. фіз.-техн. фак-ту ДНУ / авт.: Н. Є. Калініна, С. І. Мамчур, В. Т. Калінін та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2007. – 60 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

669.018

С91

Сучасні методи контролю якості металів і сплавів : навч.-метод. посіб. для студ. фіз.-техн. фак-ту ДНУ / авт.: Н. Є. Калініна, С. І. Мамчур,

Т. В. Носова та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2008. – 54 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 11 (КСХ. – 1, ФТФ. – 10)

681.3 - Обладнання для обробки даних

681.3

Б44

Беляков, Михаил Иосифович

Мобильная операционная система : справочник / М. И. Беляков ;

Ю. И. Рабовер, А. Л. Фридман. – М. : Радио и связь, 1991. – 206 c. –

5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

681.325

К74

Коффрон, Джеймс

Расширение микропроцессорных систем / Д. Коффрон, В. Лонг ;

пер.с англ. В. П. Нестерова. – М. : Машиностроение, 1987. – 319 c. : ил. – 2 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, Б3. – 2)

681.32

М21

Мальцева, Любовь Алексеевна

Основы цифровой техники / Л. А. Мальцева, Э. М. Фромберг,

В. С. Ямпольский. – М. : Радио и связь, 1986. – 125 c. – (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1097). –5 грн.

Кільк. прим.: 6

681.3

О-66

Орлик, С. В.

Секреты Delphi на примерах : версии 1.0 и 2.0 / С. В. Орлик. – М. : БИНОМ, 1996. – 316 c. : ил. –10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

681.322

Я65

Янсен, Й.

Курс цифровой электроники в 4-х т. Т. 4. Микрокомпьютеры /

Й. Янсен ; пер.с голланд. – М. : Мир, 1987. – 406 c. –35 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

681.7 - Оптична апаратура та прилади

681.7(031)

В94

Вычислительная оптика : справочник. – Л. : Машиностроение, 1984. – 424 c. : ил. – 2 грн. 30 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

688.72

И20

Иванов, Б. С.

Электронные игрушки / Б. С. Иванов. – М. : Радио и связь, 1988. –

77 c. : ил. – (Массовая радиобиблиотека. Вип. 1115). – 4 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

7(52)

Ф33

Федоренко, Николай Трофимович

Краски времени. Черты японского искусства / Н. Т. Федоренко. – М. : Искусство, 1972. – 144 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 3

71 - Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

712.42

Л65

Лихолат, Юрій Васильович

Опорний конспект лекцій із курсу "Квітникарство відкритого грунту" / Ю. В. Лихолат, Н. В. Мартинова ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 32 c. – Для студ. ІІІ к. ДНУ, які навч. за спец. "Ландшафтний фітодизайн". – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

711.424

Ш95

Шулькевич, Михаил Миронович

Киев : архит.-ист. очерк / М. М. Шулькевич, Т. Д. Дмитренко ;

5-е изд., доп. и испр. – К. : Будівельник, 1978. – 463 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

74 - Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

744(075.8)

Д60

Додатко, Олександр Іванович

Інженерна графіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Додатко. –

6-те вид., допов. та випр.; Нац. гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2010. –

200 c. – Реком. МОНУ. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75 - Живопис

75(43)(092)

Л89

Львов, Сергей Львович

Альбрехт Дюрер / С. Л. Львов. – М. : Искусство, 1985. – 319 c. : ил. – (Жизнь в искусстве). –6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

75

Ч-98

Чюрлёните, Ядвига Константиновна

Воспоминание о М. К. Чюрлёнисе / Я. К. Чюрлёните ; пер.с литов.

А. Берман. – Вильнюс : Vaga, 1975. – 368 c. : ил. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

77 - Фотографія, кінематографія та подібні процеси

77(031)

Г95

Гурлев, Дмитрий Степанович

Справочник по фотографии : светотехника и материалы /

Д. С. Гурлев. – К. : Техніка, 1986. – 96 c. : ил. – 2 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, УБП. – 2)

78 - Музика

78.03(477)

Б90

Бугаєва, Олена Валентинівна

Архівна спадщина музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича : монографія / О. В. Бугаєва. – К. : НБУВ, 2011. – 388 c. : ілюстр. – 68 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

786

В92

Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве / под общ. ред. С. М. Хентовой. – М.-Л. : Музыка, 1966. – 315 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

78.071

К25

Карохин, Лев Фёдорович

Записки саксофаниста - любителя : воспоминания / Л. Ф. Карохин. – С.Пб. : Облик, 2002. – 112 c.-15 рн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071.2

(477.63)

М42

Медведникова, Татьяна

Мария Гейман (1892-1978) / Т. Медведникова. – Д. : Центр Ткума, 2011. – 180 c. : ил. – (Выдающиеся музыканты Днепропетровщины). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071

П75

Прижизненные издания сочинений Д. С. Бортнянского : сводный каталог. – С.Пб. : Изд-во РНБ, 2001. – 170 c. : ил. – К 250-летию со дня рождения Д. С. Бортнянского. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071

Ч-54

Четыре слова про Андрея Петрова / Л. Гаккель, Б. Кац., Л. Мархасев, Н. Петрова. – СПб. : КультИформПресс, 2000. – 293 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

792

Б41

Бейлин, Адольф Моисеевич

Аркадий Райкин / А. М. Бейлин. – 2-е изд.. доп. – Л. : Искусство, 1969. – 166 c. –20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

794.1

К26

Карпов, Анатолий Евгеньевич

Сто победных партий / А. Е. Карпов. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – 320 c. –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792.071

С77

М. П. Старицький в Одесі : бібліорг. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс; Одеська нац. наук. б-ка ім. М. Горького. – О. : ОННБ, 2010. – 125 c. – (Літературна Одеса). – 13 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8 – Літературознавство

8

А37

Айзенберг, Михаил

Оправданное присутствие : сб. ст. / М. Айзенберг. – М. : Baltrus: Новое изд-во, 2004. – 212 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Б83

Боронина, Ирина Александровна

Классический японский роман / И. А. Боронина. – М. : Наука, 1981. – 224 c. – 2 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

В52

Вірченко, Тетяна Ігорівна

Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010 років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Т. І. Вірченко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 336 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

В78

Востоков, Александр

Сокращенная русская грамматика / А. Востоков. – 13-е изд. – М. : Типогр. С. Орлова, 1864. – 105 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВРК. – 2)

8

Г49

Гінріхс, Ян Пауль

Міф Одеси / Я. П. Гінріхс ; Пер.з нідерланд. Я. Довгополий. – К. :

Дух і Літера, 2011. – 182 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Д79

Дубініна, Олена Володимирівна

У межах чи поза межами? Творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби / О. В. Дубініна ; Ін-т л-ри

ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Наукова думка, 2011. – 360 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – 240 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

З-35

Зарубежная литература ХХ века. 1917 - 1945 : хрестом. для студ. пед. ин-тов / под ред. Б. И. Пуришева, Н. П. Михальской. – М. : Просвещение, 1986. – 400 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 63 (КСХ. – 3, УБГ. – 59, Чз3. – 1)

8

З-35

Зарубежная литература ХХ века. 1945 - 1980 : хрестом. для студ. пед. ин-тов / под ред. Б. И. Пуришева, Н. П. Михальской. – М. : Просвещение, 1986. – 368 c. –18 грн.

Кільк. прим.: 39 (КСХ. – 4, УБГ. – 32, ЛК. – 3)

8

З-64

Зіткана з любові : зб. пр. [про Валентину Данилівну Гончар - берегиню спадщини класика укр. л-ри Олеся Гончара]. – Д. : НГУ, 2011. – 82 c. : портр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К52

Ключевский, Василий Осипович

Литературные портреты / В. О. Ключевский. – М. : Современник, 1991. – 461 c. : ил. – (Б-ка "Любителям рос. словесности". Из лит. наследия). –10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

К59

Козлов, Роман Анатолійович

Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація : монографія / Р. А. Козлов. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. –

352 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К94

Кусков, Владимир Владимирович

История древнерусской литературы : учеб. для студ. филол. спец.

ун-тов / В. В. Кусков. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1982. – 296 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 50 (КСХ. – 6, УБГ. – 38, Чз3. – 3, ЛК. – 3)

8

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія філологічна : зб. наук. пр. Вип. 53 / голов. ред. Т. Ю. Салига. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 248 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія філологічна. = Visnyk of the Lviv university : зб. наук. пр. Вип. 55. Франкознавство / голов. ред. Т. Салига. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 341 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М17

Максютенко, Олена Валеріївна

Автор у творчості Лоренса Стерна: етапи, стадії, грані історико-літературного тлумачення : посіб. до вивч. курсу "Історія заруб. літ-ри XVII-XVIII ст." / О. В. Максютенко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 40 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Чз3. – 1, УБГ. – 6)

8

М48

Мельник, Оксана Олегівна

Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація /

О. О. Мельник ; Ін-т Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2011. – 295 c. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – 220 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Р69

Ромас, Людмила

Художнє осмислення національної самосвідомості в історичній прозі Юрія Мушкетика : монографія / Л. Ромас. – Кіровоград : ПП Поліум, 2010. – 178 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Р69

Ромас, Людмила Миколаївна

Посібник до вивчення курсу "Історія української літературної критики" / Л. М. Ромас ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2010. – 34 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Р89

Русское народное поэтическое творчество : хрестоматия для филол.фак-тов пед. ин-тов / под ред. Н. И. Кравцова. – М. : Просвещение, 1971. – 416 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 37 (УБГ. – 28, КСХ. – 9)

8

С48

Слово о полку Игореве / ред. К. Т. Богданова. – М. : Прогресс, 1981. – 123 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

У45

Українське літературознавство : зб. наук. пр. Вип. 73 / голов. ред.

Т. Салига; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім . І. Франка, 2011. – 288 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ф79

Формозов, Александр Александрович

Пушкин и древности : наблюдения археолога / А. А. Формозов. – М. : Наука, 1979. – 119 c. : ил. –4 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

8

Ш30

Шаф, Ольга Вольтівна

Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ - ХХ1 століть : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Шаф ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – К. : Просвіта, 2012. – 272 c. – Реком. МОНУ. – 23 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 1, УБГ. – 5, ЧзГ. – 1)

84 — Художня література

84(5Ізр)

А76

Аппельфельд, Агарон

Сторінки мого життя / А. Аппельфельд ; пер.з івриту В. Радуцький,

П. Рихло. – К. : Самміт-Книга, 2011. – 220 c. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

А91

Астафьев, Виктор Петрович

Падение листа : роман, рассказы, очерки / В. П. Астафьев. – М. : Сов. писатель, 1988. – 511 c. –5 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 7 (АХЛ. – 7)

84(4Рос)6

Б30

Бахтин, Владимир Соломонович

Рассказы Краснобая / В. С. Бахтин. – СПб. : Чарт Пилот, 2002. –

320 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б76

Божок, Григорій

Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Г. Божок. – Х. : Вид-во Лідер, 2010. – 280 c. –

25 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

В67

Волкова, Людмила Евсеевна

Рондо для двоих : роман, повесть, рассказы / Л. Е. Волкова. – Д. : ИМА-пресс, 2011. – 456 c. – 65 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)5

Г75

Грабовський, Павло

Вибрані твори. Поезії / П. Грабовський. – К. : Дніпро, 1974. – 352 c. : ілюстр. –8 грн.

Кільк. прим.: 5 (АХЛ. – 4, Чз2. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

З-13

Завгородній, Олександр Сергійович

Лет. Поезії, переклади, вибране з української синоніміки /

О. С. Завгородній. – Д. : Ліра, 2011. – 364 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

К32

Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.

Повісті та оповідання. Драматичні твори / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко ; упорядкуван. і приміт. Н. О. Ішиної; вступ. стаття О. І. Гончара. Ред. тому О. І. Гончар. – Б-ка укр. літ. Дожовтн. укр. літ. – К. : Наук. думка, 1982. – 85 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 6 (АХЛ. – 4, ЛК. – 1, Чз3. – 1)

84(4Ест)

Л55

Лійв, Юхан

Поетова зимова самота : поезії / Ю. Лійв ; пер. з ест.. О. Завгородній. – Д. : Лира, 2005. – 36 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

М22

Маменко, Ростислав Петрович

Я чую ваші голоси : поеми, поезії / Р. П. Маменко. – Д. : Дніпрокнига, 2011. – 192 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Н50

Нема без імення добра : зб. афоризмів, сентенцій, висловів та поетичних роздумів Бориса Олійника. – Д. : НГУ, 2011. – 90 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Р25

Ратнер, Александр Григорьевич

Так дышит вечность : стихотворения / А. Г. Ратнер. – Д. : Монолит, 2004. – 184 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Р25

Ратнер, Александр Григорьевич

Игра в "ура" : проза / А. Г. Ратнер. – Д. : Лира, 2010. – 420 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Т41

Тимофеевский, Александр

Кулинария эпохи застолья / А. Тимофеевский. – М. : Новое лит. обозрение, 2012. – 120 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Ю15

Юганов, Игорь Флагьевич

Бога почти нет / И. Ф. Юганов ; сост. Л. Раскин. – М.; СПб. : ЗАО ИТД "Летний сад", 2003. – 759 c. : ил. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Я96

Яшина, Инэль

Над полем гуси прокричали. Избранное : стихи и поэмы / И. Яшина. – М. : Голос-пресс, 2007. – 320 c. – (Современная русская поэзия). –

13 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9- Географія. Біографії. Історія

9(=11)

В78

Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. / ред. кол.

Л. Б. Алаев, М. Л. Гаспаров, А. В. Куделин. – М. : Наука, 1988. – 291 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

9(=917)

І-90

Історія західних і південних слов'ян з давніх часів до ХХ ст. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. В. І. Ярового. – 3-тє вид., стер. – К. : Либідь, 2009. – 632 c. – Реком. МОНУ. – 63 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

9

Р45

Рецепція України в контексті сучасной мови та літератури : зб. наук. пр.: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 31 бер.- 1 квіт. 2011 р.,

м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В. Ю. Пушкін, С. Є. Ігнатьєва,

І. К. Цюп'як та ін.; Нац. гірничий ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 252 c. –

12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9(4/6)(075)

Р82

Рубель, Вадим Анатолійович

Історія Середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Рубель. – 3-тє вид., допов, і переробл. – К. : Либідь, 2011. – 792 c. – 95 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

9

Т50

Тойнби, Арнольд Дж.

Постижение истории : сборник / А. Д. Тойнби. – М. : Прогресс, 1991. – 736 c. –55 к.

Кільк. прим.: 6 (ЧзГ. – 1, КСХ. – 5)

902 - Археологія

902

А87

Археологічні дослідження Львівського університету : зб. наук. пр. Вип. 13 / голов. ред. Л. Войтович. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 360 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.7

Б87

Брак у народов Западной и Южной Европы / отв. ред.

Ю. В. Иванова. – М. : Наука, 1989. – 242 c. : ил. –2 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902.7

К85

Крымские татары : хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре / авт.-сост.: М. А. Араджиони, А. Г. Герцен; Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского и др. – Симф. : Доля, 2005. – 576 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.6(567)

М90

Мунчаев, Рауф Магомедович

Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии : исслед. сов. экспедиции в Ираке / Р. М. Мунчаев, Н. Я. Мерперт. – М. : Наука, 1981. – 320 c. –12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902

С68

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. ст. на пошану д-ра іст. наук. проф. Надії Миколаївни Нікітенко / упоряд.: Д. С. Гордієнко,

В. Корнієнко. – К., 2011. – 352 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.7

Э91

Этнография, антропология и смежные дисциплины: соотношения предмета и методов : сб. ст. / отв. ред. В. В. Коротеева; Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М. : ИЭ, 1989. – 201 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

908 – Краєзнавство

908(477.51)

Д66

Домоцький, Борис Степанович

Новгород-Сіверський - європейське місто / Б. С. Домоцький. – Чернігів : Видавець В. М. Лозовий, 2011. – 72 c. : ілюстр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(477.75)

К85

Крым. Дворцы-музеи : фотоальбом. – Д. : UBEP, 2003. – 96 c. : цв. ил. – На рус., укр., англ. и нем. языках. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91- Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

91(060.55)

О-41

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник.

Т. 12. Вип. 8. Географічні та геологічні науки. – О., 2007. – 272 c. –

75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94 - Історія

94(47+57)

А64

Ананьич, Б. В.

С. Ю. Витте - мемуарист / Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин. – С.Пб. :

РТ и Фор, 1994. – 95 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

А79

Ардан, Володимир Миколайович

Мої рідні Поляни. Штрихи до історії села / В. М. Ардан. – Л., 2011. – 140 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

А95

Ахмеджанов, Гулям Ахмеджанович

Советская историография присоединения Средней Азии к России /

Г. А. Ахмеджанов. – Ташкент : Фан, 1989. –6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

94(477)

Б48

Беркгоф, Карел

Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою : монографія: авториз. пер. з англ. / К. Беркгоф. – К. : Критика, 2011. – 455 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

В87

Вторая мировая война в воспоминаниях : Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Корделла Хэлла, Уильяма Леги, Дуайта Эйзенхауэра / сост.

Е. Я. Трояновская. – М. : Политиздат, 1990. – 557 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 5

94(477)

Г49

Гінріхс, Ян. Пауль

Lemberg - Lwow - Львів. Фатальне місто / Я. П. Гінріхс ; пер.з нідерланд. Я. Довгополий. – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 144 c. : ілюстр. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д21

Даценко, Василь Всеволодович

Щоб пам'ятали. Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1945-1945 : іст.-публ.. нарис / В. В. Даценко. – Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2009. – 304 c. : ілюстр. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(5)

Д40

Джандосова, Заринэ Алиевна

Афганистан и Средняя Азия в системе международных отношений в XVIII-XXI вв. : учеб. пособ. / З. А. Джандосова. – С.Пб. : Изд-во

С.-Петерб. ун-та, 2007. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

Д93

Дьяков, Владимир Анатольевич

Методология истории в прошлом и настоящем / В. А. Дьяков. – М. : Мысль, 1974. – 190 c. –4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(470)

З-62

Зимин, Александр Александрович

Россия времени Ивана Грозного / А. А. Зимин, А. Л. Хорошкевич. – М. : Наука, 1982. – 184 c. : ил. – (Из истории нашей Родины). –2 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(47)

И32

Изборник Великого князя Святослава Ярославича 1073 года / иждивением Т. С. Морозова; Общество любителей древней письменности. – Петербург : Картогр. заведение Ильина А. А., 1880. – 256 c. – Текст древнерус. – 50 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВРК. – 2)

94

И90

Историография истории нового времени стран Европы и Америки : учеб. пособ. для вузов по спец. "История" / под ред. И. П. Дементьева. – М. : Высш. шк., 1990. – 510 c. –3 грн.

Кільк. прим.: 18 (КСХ. – 7, Чз3. – 2, УБГ. – 9)

94(477)

І-18

Іваненко, Валентин Васильович

Історія України : навч. посіб. для студ. природ. і техн. спец. ВНЗ /

В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик ; Дніпропетровський нац. ун-т ім.

О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 184 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 95 (КСХ. – 5, УБП. – 50, Б3. – 14, Б4. – 14, Б5. – 10, Чз2. – 2)

94(477)

І-90

Історична пам'ять : наук. зб. № 2 (26) / 2011 / голов. ред.

М. І. Степаненко; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – 186 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К31

Каюк, Світлана Миколаївна

Посібник до вивчення курсу "Давня і нова історія України (середина ХІV - середина ХVII ст.)" : навч. вид. для студ. І курсу іст. фак-ту ДНУ / С. М. Каюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 48 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 17)

94

К56

Ковальченко, Иван Дмитриевич

Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – М. : Наука, 1987. – 438 c. –1 грн. 55 к.

Кільк. прим.: 2 (ЧзГ. – 1, КСХ. – 1)

94

К64

Кон, . Норман

Привід для геноциду. Міф про всесвітню єврейську змову і "Протоколи сіонських мудреців" / Н. Кон ; пер.з англ. Т. Цимбала. – К. : Самміт-Книга, 2011. – 349 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(5)

К64

Конрад, Николай Иосифович

Избранные труды. История. Дальний Восток / Н. И. Конрад. – М. : Наука, 1974. – 471 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(4/6)(075.8)

К82

Крижановська, Оксана Олегівна

Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Крижановська,

О. П. Крижановський. – 2-ге вид., стер.. – К. : Либідь, 2006. – 368 c. – Реком. МОНУ. – 28 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)

94(477)

Л17

Лазарович, Микола Васильович

Історія України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Лазарович. –

2-ге вид., випр . і допов. – К. : Знання, 2011. – 685 c. – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

Л36

Левин, Леонид Иосифович

Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих (История "Брауншвейгского семейства " в России) : пер. с нем. / Л. И. Левин ;

авт. ред. – СПб. : Петербургский писатель: Российско-Балтийский информ. центр БЛИЦ, 2000. – 352 c. : ил. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КПМ. – 1)

94(4/6)

Л64

Литаврин, Геннадий Григорьевич

Как жили византийцы / Г. Г. Литаврин. – СПб. : Алетейя, 1997. –

256 c. – (Византийская библиотека. Исследования). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4/9)

М48

Мельников, Даниил Ефимович

Преступник номер 1 : нацист. режим и его фюрер / Д. Е. Мельников, Л. Б. Черная. – М. : Изд-во агенства печати Новости, 1982. – 432 c. : ил. –8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(470)

М49

Мемуары декабристов / сост. общ. ред. В. А. Федорова. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 400 c. – (Унив. б-ка). –10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

М64

Миронець Надія Іванівна. : бібліогр. покажч./ упоряд. Ю. Середенко; Ін-т української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського. – 2-ге вид., допов. – К., 2008. – 68 c. – (Бібліографія вчених України). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

М64

Миронов, Борис Николаевич

Русский город в 1740-1860-е годы : демографическое, социальное и экономическое развитие / Б. Н. Миронов. – Л. : Наука, 1990. – 272 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94

М74

Могильницкий, Борис Георгиевич

Введение в методологию истории / Б. Г. Могильницкий. – М. : Высш. шк., 1989. – 174 c. – (Б-ка историка). –4 грн.

Кільк. прим.: 17 (УБГ. – 10, Чз3. – 2)

94(477)(075.8)

П19

Пасічник, М. С.

Історія України та її державності : конспект лекцій / М. С. Пасічник, С. М. Пасічник, О. М. Василишин. – 2-ге вид., допов. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2011. – 760 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П52

Полтава. 1709-2009. Полтавська битва - осмислення в часовій перспективі : матер. шведсько-фін. семінарів, Київ, Полтава /

авт. Е. Лефстранд, Л. Дюрович, П. Еріксон та ін.; Шведський ін-т ; пер.з англ.О. Буценка. – К., 2009. – 60 c. – Книга-переверт укр. та англ. мовами. (Назва англ. мовою "POLTAVA.1709-2009/ The Poltava Battle - Perceptions Over Time"). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(=917)

П78

Проблеми слов'янознавства = Problems of slavonic studies : зб. наук. пр. Вип. 60 / голов. ред. М. Кріль. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 347 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

П94

Пыляев, Михаил Иванович

Старый Петербург / М. И. Пыляев. – М. : СП ИКПА, 1990. – 496 c. – Репринт. воспроизв. с изд. А. С. Суворина. – 25 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВРК. – 3)

94(477)

Р15

Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни

1919-1920 рр. / відп. ред. М. А. Рубач. – К. : АН УРСР, 1957. – 1082 c.-

27 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94

Р27

Рахшмир, Павел Юхимович

Происхождение фашизма / П. Ю. Рахшмир. – М. : Наука, 1981. –

180 c. – (История и современность). –3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

С13

Савчук, Юрій Костянтинович

Клейноди Славного Війська Запорозького Низового = Zaporozian Coossak Host of the lover Dnipro's Symbols of Authority : музейні студії. Вип. II / Ю. К. Савчук. – К. : ДП Такі справи, 2007. – 96 c. : ілюстр. –

59 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

С20

Саркисьян, Константин Саркисович

Улицы рассказывают / К. С. Саркисьян, М. Ф. Ставницер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Маяк, 1972. – 247 c. : ил. –10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(7)

С34

Сивачев, Николай Васильевич

Новейшая история США : учеб. пособ. для вузов по спец. "История" / Н. В. Сивачев, Е. Ф. Языков. – М. : Высш. школа, 1980. – 383 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 6, УБГ. – 1)

94(470)

С45

Скрынников, Руслан Григорьевич

Борис Годунов / Р. Г. Скрынников. – М. : Наука, 1978. – 192 c. : ил. – (Страницы истории нашей Родины). – 2 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 8)

94

С51

Смольянинов, Михаил Митрофанович

Революционное сознание солдат Западного фронта в 1917 г. /

М. М. Смольянинов ; под ред. И. М. Игнатенко. – Минск : Наука и техника, 1991. – 264 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(44)

Т16

Талейран

Мемуары. Старый режим. Великая революция. Империя. Реставрация. / Талейран. – М. : Ин-т междунар. отношений, 1959. – 440 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(470)

Т46

Тихомиров, Михаил Николаевич

Российское государство XV-XVII веков / М. Н. Тихомиров. – М. : Наука, 1973. – 421 c. –6 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

94(477)

У45

Україна - Білорусь : укр. культурологічн. альманах, Вип. 4(90). Кн.1. / голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2012. – 604 c. – (Хроніка - 2000). – 47 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр.

Вип. 8 / голов. ред. Т. І. Ківшар; Ін-т біографічних досліджень. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. – 340 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

У45

Українсько-македонський науковий збірник = Украинско-македонски научен зборник. Вип. 5 / голов. ред. В. Литвин; НАН Украини; МАНМ. – К. : Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, 2011. – 433 c. : ілюстр. – 94 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(7)

У84

Уткин, Анатолий Иванович

Теодор Рузвельт / А. И. Уткин. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 192 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(470)

Ф33

Федоров, Владимир Александрович

История России с древнейших времен до наших дней : учеб. для вузов / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : КНОРУС, 2010. – 536 c. – 53 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

94(477)

Ч-49

Черненко, Виктор Иванович

Украина - выход из лабиринта : очерки об украинском самосознании и путях преодоления распада общества и государства / В. И. Черненко. – К. : Саммит - книга, 2010. – 360 c. – Электр. вариант на сайте "12 уроков Православ'я". – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

Ч-68

Чистякова, Елена Викторовна

Контакты и связи России с народами Латинской Америки ( до Х1Х в.) : учеб. пособ. / Е. В. Чистякова. – М. : Изд. Ун-та дружбы народов, 1980. – 73 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень зачервень, липень, серпень

2012 р. 525 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки

http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.

Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний (2)

  Документ
  ... відділ 0 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. Олеся Гончара ... (КСХ. – 1) 33 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Ві ... . – 4) 55(060.55) Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Вісник. ...
 2. Дніпропетровський національний (4)

  Документ
  ... c. – 7 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1) 4 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11 ... грн. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5) 4 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11 ...
 3. Дніпропетровський національний

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональний університет ім. Олеся Гончара ... прим.: 1 (КСХ. – 1) 378(03) Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет імені Олеся Гончара ... прим.: 1 (КСХ. – 1) 378(03) Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет імені Олеся Гончара ...
 4. Дніпропетровський національний (3)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональний уні ... України" (1991-2000) / В. І. Кремена; Дніпропетровськийнац. ун-т. – Д. : Пороги, 2008. – ... М. Вінниченко, В. С. Бельчук, І. О. Філоник та ін.; Дніпропетровськийнац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Нова ідеологія, ...
 5. Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара скрипник наталія євгенівна удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики

  Документ
  ... управління підприємством Дніпропетровськогонаціонального університету за темою ... управління підприємством Дніпропетровськогонаціонального університету в рамках ... та управління національним господарством Дніпропетровськогонаціонального університету, де ...

Другие похожие документы..