Главная > Документ


* Ārvalstu studenti Latvijā izstrādā kursa darbus, praktizējas aptiekās, pēta Farmācijas muzeja materiālus, raksta apskatus par Latvijas farmāciju un piedalās zinātniskos pētījumos. Viņi izmanto savu finansējumu un nav LU reģistrēti kā apmaiņas studenti.

** Ēģiptē (bak. progr. Ulams Mazulis) un Indijā ((bak. progr. Kristiāna Vilkauša) studenti piedalījās vasaras praksēs aptiekās.

Farmācijas studentu aptauja

Aptauja par kursiem

Farmakognozija (Farm)

VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)

 

 

 

 

 

Vidējais

Moda *

Moda %**

Nevar pateikt ***

1

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa apguvei un kursa programmu

1,10

1

90%

0

2

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve

1,10

1

90%

0

3

Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām

1,10

1

90%

0

4

Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu

1,60

1

70%

0

5

Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami

1,10

1

90%

0

6

Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

1,10

1

90%

0

7

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,70

2

70%

0

8

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu

1,44

1

60%

1

9

Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama

1,10

1

90%

0

10

Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,50

1

50%

0

11

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un problēmas

1,70

1

50%

0

12

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas izpratni

1,90

2

70%

0

13

Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,70

2

50%

0

14

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus

1,22

1

70%

1

15

Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama

2,00

2

70%

1

16

Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

1,56

1

50%

1

17

Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei

1,30

1

70%

0

18

Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa apguvei

3,00

4

40%

0

mazāk kā 2 stundas

19

Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā

1,30

1

70%

0

20

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga

1,10

1

90%

0

21

Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

1,50

2

50%

0

22

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās

1,10

1

90%

0

23

Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju

1,50

1

60%

0

24

Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

1,30

1

70%

0

25

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

2,50

3

50%

0

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,20

1

80%

0

100-75%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 10 respondenti

2009. gada oktobrī

Aptaujas rezultātu kopsavilkums

Iepazīšanās ar kursa saturu

1,10

 

 

Pasniedzēja sagatavotība

1,32

 

 

Pasniedzēja pasniegšanas stils

1,55

 

 

Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,30

 

 

Kursa grūtības pakāpe

piemērots

 

Patfizioloģija (Farm)

VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)

 

 

 

 

 

Vidējais

Moda *

Moda %**

Nevar pateikt ***

1

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa apguvei un kursa programmu

1,08

1

92%

0

2

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve

1,17

1

83%

0

3

Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām

1,08

1

92%

0

4

Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu

1,64

1

50%

1

5

Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami

1,25

1

75%

0

6

Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

1,33

1

67%

0

7

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,58

1

58%

0

8

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu

1,83

2

67%

0

9

Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama

1,42

1

67%

0

10

Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,58

2

58%

0

11

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un problēmas

2,00

2

50%

0

12

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas izpratni

1,75

2

58%

0

13

Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,75

2

58%

0

14

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus

1,45

1

58%

1

15

Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama

2,00

2

67%

2

16

Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

2,00

2

58%

1

17

Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei

1,33

1

67%

0

18

Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa apguvei

2,92

3

50%

0

4-2 stundas

19

Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā

1,58

1

50%

0

20

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga

1,25

1

75%

0

21

Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

1,33

1

67%

0

22

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās

1,50

1

58%

0

23

Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju

1,58

1

67%

0

24

Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

1,67

1

50%

0

25

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

2,33

2

50%

0

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,08

1

92%

0

100-75%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 12 respondenti

2009. gada oktobrī

Aptaujas rezultātu kopsavilkums

Iepazīšanās ar kursa saturu

1,13

 

 

Pasniedzēja sagatavotība

1,38

 

 

Pasniedzēja pasniegšanas stils

1,63

 

 

Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,47

 

 

Kursa grūtības pakāpe

grūts

 

 

Šūnu bioloģija

VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)

A

 

 

 

 

 

Vidējais

Moda *

Moda %**

Nevar pateikt ***

1

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa apguvei un kursa programmu

1,16

2

86%

0

2

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve

1,27

2

67%

0

3

Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām

1,27

2

67%

0

4

Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu

1,37

2

67%

0

5

Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami

1,47

2

67%

0

6

Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

1,01

2

87%

0

7

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,07

2

87%

0

8

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto vielu

1,26

2

66%

0

9

Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama

1,04

1

56%

0

10

Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,64

1

56%

0

11

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un problēmas

1,00

1

56%

0

12

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja tēmas izpratni

1,63

1

74%

2

13

Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,32

5

74%

4

14

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus

1,00

1

100%

0

15

Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama

1,85

5

56%

5

16

Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

1,75

5

56%

5

17

Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei

2,43

5

67%

6

18

Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa apguvei

2,37

4

74%

2

19

Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā

1,04

1

76%

0

20

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga

1,00

1

67%

0

21

Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

1,32

1

78%

0

22

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās

1,00

1

67%

0

23

Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju

1,00

1

78%

0

24

Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

1,22

1

78%

0

25

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

3,42

3

78%

0

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,22

1

78%

0

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Kursa grūtības pakāpe

Piemērots

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis

78%

Atbildējuši 28 respondenti

2009. gada jūnijā

Aptauja par maģistru programmu (bakalauru programmas studenti tika aptaujāti pārakreditējot programmu)

Farmācijas maģistru programma

VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais

Moda*

Moda % **

Nevar pateikt ***

 

1

Studiju kursu piedāvājums studiju programmā

2,17

2

57%

2

 

2

Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs

1,93

2

79%

0

3

Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs

2,23

1

36%

1

4

Izvēles iespējas starp B daļas kursiem

2,00

1

57%

1

5

Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus

2,36

2

43%

0

6

Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas

2,29

2

43%

0

7

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt

1,79

2

50%

0

8

Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to)

2,36

2

57%

0

9

Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli

2,50

3

29%

0

10

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā

1,79

1

43%

0

11

Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām

2,07

2

50%

0

12

Nodarbību plānojums pa semestriem

2,00

1

36%

1

13

Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē)

2,77

4

36%

1

14

Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem

1,93

2

43%

0

15

Fakultātes personāla attieksme pret studentiem

2,54

2

43%

1

16

Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē

2,38

2

36%

1

17

Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā

2,75

3

57%

2

18

Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi utt.)

2,83

4

29%

2

19

LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus

2,36

2

36%

0

20

Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās

2,33

2

43%

2

21

Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam?

1,46

1

50%

1

vairāk kā 20h

22

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju programmu LU

2,08

2

57%

1

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.

** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli

***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 14 respondenti

2009. gada februāris

Aptaujas rezultātu kopsavilkums

Studiju programmas saturs

2,11

 

Studiju programmas piedāvātās iespējas

2,27

 

Prasmju attīstīšana studiju laikā

2,11

 

Studiju procesa organizēšana

2,35

 

Materiāli - tehniskais nodrošinājums

2,51

 

Vai jūs plānojat turpināt studijas?

LU akad.

LU prof.

LU citā noz.

citā augstsk.

nestudēs

%

93%

0%

0%

0%

7%

Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei?

vairāk jā

vairāk nē

nevaru pateikt

%

86%

0%

0%

0%

14%

Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē?

drīzāk jā

drīzāk nē

nevaru pateikt

%

71%

7%

0%

0%

21%

Farmācijas bakalauru un maģistru programmās pamatdarbā nodarbināto MF docētāju zinātniskās publikācijas 2006-2009. m.g:

1. Ruta Muceniece and Maija Dambrova nodaļa „Melanocortins in brain inflammation: the role of melanocortin receptor subtypes” monogrāfijā „Multiple Cellular Actions of Melanocortins and Their Potential as Therapeutic Agents” (ed. Catania A). ISBN: TBA Pub date: 2009-12-15. izdevniecība Landes Biosciences. Landes Biosciences (/books/iu/id/2744/?nocache=959254785).

2. Riekstina U, Cakstina I, Parfejevs V, Hoogduijn M, Jankovskis G, Muiznieks I, Muceniece R, Ancans J. Embryonic stem cell marker expression pattern in human mesenhymal stem cells derived from bone marrow, adipose tissue, heart and dermis. Stem Cell Rev Rep. 2009 Sep 22. [Epub ahead of print]

3. Riekstina U, Muceniece R, Cakstina I, Muiznieks I, Ancans J. Characterization of human skin-derived mesenchymal stem cell proliferation in different growth conditions. Cytotechnology. 2008 Nov;58(3):153-62.

4. Jansone B, Rumaks J, Dzirkale Z, Pupure J, Svirskis S, Muceniece R, Klusa V. Gamma1- and gamma2-melanocyte stimulating hormones induce central anxiogenic effects and potentiate ethanol withdrawal responses in the elevated plus-maze test in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2009 Apr;92(2):267-71.

5. R. Vilšķērsts, L. Zvejniece, I. Strogova, J. Alijeva, R. Muceniece, M. Dambrova un E. Liepiņš. Mildronāts samazina L-karnitīna koncentrāciju, bet neietekmē glikozes uzņemšanu un ar to saistīto gēnu ekspresiju peļu smadzenēs. LU raksti sērija Medicīna, 2009; 750: 106-117.

6. U. Riekstiņa, V. Parfejevs, R. Muceniece, I. Čakstiņa, M. Borodušķis, J. AncānsFGF-2 loma dermas cilmes šūnu populācijas pašatjaunošanās regulācijā in vitro. LU raksti sērija Medicīna, 2009; 750:117-129.

7. K. Vrubļevska, R. Muceniece, U. Riekstiņa, I. Čakstiņa, K. Jēkabsons, J. AncānsGamma-aminosviestskābes receptora A ligandu efekti uz cilvēku dermas cilmes šūnu kultivēšanu in vitro. LU raksti sērija Medicīna, 2009; 750:176-185.

8. K. Vrubļevska, A. Bulajeva, K. Jēkabsons, L. Krīgere, U. Riekstiņa, R. Muceniece Psihotropo zāļu izrakstīšana un izsniegšana Rīgas aptiekās. LU raksti sērija Medicīna, 2009; 750:205-21

9. Vrublevska K, Rukmane J, Burmistrs R, Sipols J, Muceniece R. Dispensing of psychotropic drugs to adults in community pharmacies in Latvia.. Pharm World Sci. 2008 Dec;30(6):934-9. Epub 2008 Oct 7.

10. Muceniece R, Saleniece K, Rumaks J, Krigere L, Dzirkale Z, Mezhapuke R, Zharkova O, Klusa V. Betulin binds to gamma-aminobutyric acid receptors and exerts anticonvulsant action in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2008 Oct;90(4):712-6.

11. Bell JS, Aaltonen SE, Bronstein E, Desplenter FA, Foulon V, Vitola A, Muceniece R, Gharat MS, Volmer D, Airaksinen MS, Chen TF. Attitudes of pharmacy students toward people with mental disorders, a six country study. Pharm World Sci. 2008 Pharm World Sci. 2008 Oct;30(5):595-9.

12. Pupure J, Isajevs S, Gordjushina V, Taivans I, Rumaks J, Svirskis S, Kratovska A, Dzirkale Z, Pilipenko J, Duburs G, Klusa V.Distinct influence of atypical 1,4-dihydropyridine compounds in azidothymidine-induced neuro- and cardiotoxicity in mice ex vivo. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2008 Nov;103(5):401-6.

13. Pupure J, Fernandes MA, Santos MS, Moreno AJ, Kalvinsh I, Klusa V, Oliveira CR.Mitochondria as the target for mildronate's protective effects in azidothymidine (AZT)-induced toxicity of isolated rat liver mitochondria. Cell Biochem Funct. 2008 Sep-Oct;26(5):620-31.

14. Sundberg BE, Wååg E, Jacobsson JA, Stephansson O, Rumaks J, Svirskis S, Alsiö J, Roman E, Ebendal T, Klusa V, Fredriksson R The evolutionary history and tissue mapping of amino acid transporters belonging to solute carrier families SLC32, SLC36, and SLC38. J Mol Neurosci. 2008 Jun;35(2):179-93.

15. Klimaviciusa L, Safiulina D, Kaasik A, Klusa V, Zharkovsky A. The effects of glutamate receptor antagonists on cerebellar granule cell survival and development.

Neurotoxicology. 2008 Jan;29(1):101-8.

16. K. Bielskienė, L. Bagdonienė, B. Juodka, M. Lipinski, T. Sjakste, Y.S. Vassetzky  and N. Sjakste Transcription- and apoptosis-dependent long-range distribution of tight DNA-protein complexes in the chicken alpha globin gene. DNA Cell Biology, 2008, 27(11):615-21

17.T. Sjakste, I. Poudžiunas, V.Pīrāgs, M. Lazdiņš, and N. Sjakste Bioinformatic analysis of evolutional conservatism and functional significance of microsatellite alleles of human 14q13.2 region associated with type 2 diabetes mellitus Proceedings of the Latvian Academy of Sciences Section B, 2008, V. 62, No. ¾, P.656-667.

18. Sjakste T., Bielskiene K., Röder M., Sugoka O., Labeikyte D., Bagdoniene L., Juodka B.,, Vassetzky Y., SjaksteN. Development-dependent changes in the tight DNA-protein complexes of barley on chromosome and gene level. BMC Plant Biology 2009, 9:56

19. Bagdoniene L, Labeikyte D, Kalviņs I, Borutinskaite V, Prokofjevs A, Trapencieris P, Juodka B, Sjakste N. Rat serum carboxylesterase partly hydrolyses gamma-butyrobetaine esters. Arh Hig Rada Toksikol. 2009;60(2):147-56.

20. Bagdoniene L, Labeikyte D, Kalviņs I, , Juodka B, Sjakste N. Protocol for purification of a rat blood serum protein fraction enriched in gamma-butyrobetaine esterase activity. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences Section B, Vol. 63 (2009), No. 3 (662), pp. 20–30.

21. I. Rumba, I. Trapiņa, J. Sokolovska, N. Sjakste, O. Sugoka un T. Sjakste Juvenilā artrīta riska asociācija ar 14q13.2 reģiona mikrosatelītu polimorfismu Latvijas populācijā LU raksti. Medicīna 2009;750: 76-88.

22. M. Dzintare, L. Baumane, D. Meirena, V. Gordjušina, J. Šaripova, L. Ļauberte, N. Sjakste Nanodimanti pazemina NO koncentrāciju dažādos audos žurkām ar lipopolisaharīdu izraisīta iekaisuma apstākļos LU raksti. Medicīna 2009;750:94-106

23. Taivans I, Strazda G, Porīte N, Vanags I, Lejnieks J, Lācis R, Strīķe E. Regional lung blood perfusion measured with laser Doppler method during body position shange, Valsalva manoeuvre and cardiopulmonary bypass. Proceedings of the Latvian academy of sciences, section B. 2008, Vol., 62, Nr 4/5: 170 -175.

24. Isajevs S, Taivans I, Strazda G, Kopeika U, Bukovskis M, Gordjusina V, Kratovska A. Decreased FOXP3 expression in small airways of smokers with COPD. Eur Respir J. 2009; 33: 61-67.

25. Strazda G, Jurka N, Bukovskis M, Balode Z, Isajevs S, Kopeika U, Taivans I. Neinvazīvu izmeklēšanas metožu salīdzinājums agrīnas bronhiālās astmas diagnostikā.

LU raksti. Medicīna 2009;750: 129-146.

26. Domagala - Kulawik J, Maskey – Warzecowska M; Isajevs S, Taivans I, Strazda G, Kopeika U, Bukovskis M, Gordjusina V, Kratovska A. T – regulatory cells in COPD or tumor environment. Eur Respir J 2009; 34: 284 – 286.

27. P. Mekšs, A. Sudraba, M. LejaElptestu datu un CYP 450 polimorfisma izvērtējums kā iespējamā izvēles metode paklitakselu saturošās ķīmijterapijas efektivitātes un drošības izvērtēšanā. LU raksti. Medicīna 2009;750:153-160

28. D. Svirina, L. Vīksna, I. Kalviņš, V. Kluša. Mildronate Protects from Azidothymidine-Induced Hepatotoxicity in Mice Liver. LU raksti. Medicīna 2009;750: 160-171.

29. Liepinsh E, Vilskersts R, Zvejniece L, Svalbe B, Skapare E, Kuka J, Cirule H, Grinberga S, Kalvinsh I, Dambrova M. Protective effects of mildronate in an experimental model of type 2 diabetes in Goto-Kakizaki rats. Br J Pharmacol. 2009 Aug;157(8):1549-56

30. Vilskersts R, Liepinsh E, Kuka J, Cirule H, Veveris M, Kalvinsh I, Dambrova M. Myocardial infarct size-limiting and anti-arrhythmic effects of mildronate orotate in the rat heart. Cardiovasc Drugs Ther. 2009 Aug;23(4):281-8.

31. Vilskersts R, Liepinsh E, Mateuszuk L, Grinberga S, Kalvinsh I, Chlopicki S, Dambrova M.Mildronate, a regulator of energy metabolism, reduces atherosclerosis in apoE/LDLR-/- mice. Pharmacology. 2009;83(5):287-93.

32. Grinberga S, Zvejniece L, Liepinsh E, Dambrova M, Pugovics O.Quantitative analysis of phenibut in rat brain tissue extracts by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Biomed Chromatogr. 2008 Dec;22(12):1321-4.

33. Liepinsh E, Vilskersts R, Skapare E, Svalbe B, Kuka J, Cirule H, Pugovics O, Kalvinsh I, Dambrova M Mildronate decreases carnitine availability and up-regulates glucose uptake and related gene expression in the mouse heart. Life Sci. 2008 Oct 24;83(17-18):613-9

34. Dambrova M, Cirule H, Svalbe B, Zvejniece L, Pugovichs O, Zorenko T, Kalvinsh I, Liepinsh E, Belozertseva I.Effect of inhibiting carnitine biosynthesis on male rat sexual performance. Physiol Behav. 2008 Oct 20;95(3):341-7

35. Dambrova M, Zvejniece L, Liepinsh E, Cirule H, Zharkova O, Veinberg G, Kalvinsh I. Comparative pharmacological activity of optical isomers of phenibut. Eur J Pharmacol. 2008 Mar 31;583(1):128-34. Epub 2008 Jan 26

36. Figlewicz DP, Bennett JL, Aliakbari S, Zavosh A, Sipols AJ. Insulin acts at different CNS sites to decrease acute sucrose intake and sucrose self-administration in rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2008 Aug;295(2):R388-94.

37. Naleid AM, Grimm JW, Kessler DA, Sipols AJ, Aliakbari S, Bennett JL, Wells J, Figlewicz DP. Deconstructing the vanilla milkshake: the dominant effect of sucrose on self-administration of nutrient-flavor mixtures. Appetite. 2008 Jan;50(1):128-38.

2008. g. (pašnovērtējums tikai par farmācijas maģistru studiju programmu, jo bakalauru programma tika 2009.g. jūnijā re-akreditēta)

1.Ruta Muceniece, Kristine Saleniece, Juris Rumaks, Liga Krigere, Zane Dzirkale, Rudolfs Mezhapuke, Olga Zharkova, Vija Klusa. Betulin binds to γ-aminobutyric acid receptors and exerts anticonvulsant action in mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior , 2008, In press

2 Muceniece R, Saleniece K, Krigere L, Rumaks J, Dzirkale Z, Mezhapuke R, Kviesis J, Mekss P, Klusa V, Schiöth HB, Dambrova M. Potato (Solanum tuberosum) juice exerts an anticonvulsant effect in mice through binding to GABA receptors.Planta Med. 2008 Apr;74(5):491-6.

3. Bell JS, Aaltonen SE, Bronstein E, Desplenter FA, Foulon V, Vitola A, Muceniece R, Gharat MS, Volmer D, Airaksinen MS, Chen TF.

Attitudes of pharmacy students toward people with mental disorders, a six country study.

Pharm World Sci. 2008 Mar 23. [Epub ahead of print]

4.Muceniece R., Vrubļevska Kr., Vilšķērsts R., Riekstiņa U., Mezapuķe R., Žarkova O., Ancans J., Dambrova M. Melanokortīnu saistīšanās pie γ-aminosviestskābes receptoriem peļu smadzenēs. Latvijas Universitātes raksti, Medicīna, 2008, 735, 71-77.

5.Riekstiņa U., Muceniece R., Čakstiņa I., Ancāns J., Cilvēka ādas cilmes šūnu iegūšana un pavairošana in vitro. Latvijas Universitātes raksti, Medicīna, 2008, 735, 107-114.

2007.g.

1. Muceniece R, Zvejniece L, Vilskersts R, Liepinsh E, Baumane L, Kalvinsh I, Wikberg JE, Dambrova M. Functional evaluation of THIQ, a melanocortin 4 receptor agonist, in models of food intake and inflammation. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2007 Dec;101(6):416-20.

PMID: 18028105 [PubMed - indexed for MEDLINE]

2. Mutulis F, Kreicberga J, Yahorava S, Mutule I, Borisova-Jan L, Yahorau A, Muceniece R, Azena S, Veiksina S, Petrovska R, Wikberg JE.. Design and synthesis of a library of tertiary amides: Evaluation as mimetics of the melanocortins' active core.
Bioorg Med Chem. 2007 Sep 1;15(17):5787-5810.

3. Muceniece R, Saleniece K, Riekstina U, Krigere L, Tirzitis G, Ancans J. Betulin binds to melanocortin receptors and antagonizes alpha-melanocyte stimulating hormone induced cAMP generation in mouse melanoma cells. Cell Biochem Funct. 2007, 25, 591-596.

4. Roja Z, Kalkis V, Vain A, Kalkis H, Eglite M. Assessment of skeletal muscle fatigue of road maintenance workers based on heart rate monitoring and myotonometry.J Occup Med Toxicol. 2006 Jul 27;1:20.

5. Naleid AM, Grimm JW, Kessler DA, Sipols AJ, Aliakbari S, Bennett JL, Wells J, Figlewicz DP. Deconstructing the vanilla milkshake: The dominant effect of sucrose on self-administration of nutrient-flavor mixtures. Appetite. 2007 Jul 18; [Epub ahead of print]

.

6. Figlewicz DP, Naleid AM, Sipols AJ.Modulation of food reward by adiposity signals.Physiol Behav. 2007 Aug 15;91(5):473-8

ese Čakstiņa, Una Riekstiņa,Ruta Muceniece, Jānis Ancāns. Isolation, characterization and analysis of TGFβ gene expression in adipose-derived precursor cells cultured

in different growth media. Acta Universitatis Latviensis, 2007, Vol. 723, Biology, pp. 181–190.

8.Muceniece R., Riekstina U., Vrublevska Kr., Krigere L., Saleniece Kr., Cakstina I., Ancans J. Primary human dermal fibroblastic cells in vitro lose their ability to express cell surface melanocortin receptors. Proc. Latv. Acad. Sci. 2007, 61, Nr.6, 201-206.

2006.g.

1. Muceniece R, Zvejniece L, Liepinsh E, Kirjanova O, Baumane L, Petrovska R, Mutulis F, Mutule I, Kalvinsh I, Wikberg JE, Dambrova M. The MC(3) receptor binding affinity of melanocortins correlates with the nitric oxide production inhibition in mice brain inflammation model.Peptides. 2006 Jun;27(6):1443-50.

2. Schiöth HB, Muceniece R, Mutule I, Jarl Wikberg. JES.

New melanocortin 1 receptor binding motif based on the C-terminal sequence of α-melanocyte stimulating hormone. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2006, 99, 287-293.

3. Zvejniece L, MucenieceR, Krigere L, Dambrova M., Klusa V. The differential influence of melanocortins on nociception in the formalin and tail flick tests.

Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 2006, 85, 287-291.

4. Krīgere L, Saleniece Kr, Zvejniece L, Liepiņš E, Vilšķērsts R, Dambrova M, Muceniece R. Melanokortīnu receptora 1.apakštipa ekspresijas regulācija makrofāgu šūnu līnijā RAW264.7. Latvijas Universitātes raksti, Nr.694, 2006, 60-67.

Patenti:

1. Latvijas patents Nr P-08-78 „Paņēmiens autologu cilmes šūnu populācijas iegūšanai no
pieauguša cilvēka ādas dermas audiem”, autori Riekstiņa U., Čakstiņa I., Muceniece R., Muižnieks I., Ancāns J., izsniegts Latvijas Patentu valdē 2008. gadā.

2. AU2006200494. 2006-03-02. Prusis Peteris, Wikberg Jarl, Muceniece Ruta, Andersson Per. A process for identifying the active site in a biological target

Īpašnieks: MELACURE THERAPEUTICS AB

3. US7008925, 2006-03-07. Szardenings M., Muceniece R., Mutule I., Mutulis F., Wikberg Jarl,

Melanocortin 1 receptor selective compounds.

Īpašnieks: ACTION PHARMA AS (DK)

2006/2007; 2007/2008; 2008/2009. m.g. konferences:

2008/2009.m.g.

 1. N. Sjakste, K. Bielskiene, T. Sjakste, and Y. Vassetzky Cell lineage- and development-dependent redistribution of the tight DNA-protein complexes in the chicken and barley genes. Abcam Chromatin, Replication and Chromosomal Stability Conference. 15-16 June 2009, BRIC, University of Copenhagen, Denmark. Organisers: Dr. A. Groth (University of Copenhagen), Dr. C. Green (University of Cambridge). Programme and Abstracts, /copenhagen. Poster 62.

 1. N. Sjakste Modifications of NO synthesis in brain by natural and synthetic drugs. In: Evidence Based Medicine on CNS, Sleep & Chronic Organic Disorders 1st Latvian - Greek Medical Symposium 3rd – 6th July 2009, Riga – Latvia, Program. Book of Abstracts. P.37

 1. Sjakste T., Bielskiene K., Labeikyte D., Bagdoniene L., Röder M, Vassetzky Y., SjaksteN.The tightly bound to DNA proteīns; old problem revisited by novel approaches. The Wilhelm Bernhard Workshop. 21st International Workshop on the Cell Nucleus. Ustroń, Poland 31 August 4 September 2009. Program and Abstracts. http://www.cd.io.gliwice.pl/wbw21 P.60

 1. Sjakste T., Bielskiene K., Labeikyte D., Bagdoniene L, SjaksteN. Development-dependent changes in the tight DNA-protein complexes in barley. 19th International Triticeae Mapping Initaitive 3rd COST Tritigen. Clermont-Ferrand, france August 31st – September 4th 2009. Organized by: INRA-UBP Joint Research Unit Genetics, Diversity and Ecophysiology of Cereals, 234 avenue du Brézet 63100 Clermont-Ferrand France. Poster Presnetations – Session 1: COST WGZ PhysGen, Structural and functional analyses of the Triticeae genome. Abstract reference: ITMI2009_050. P.89.

 1. Sokolovska J, Kalvinsh I, Sharipova J, Lasma L & Sjakste N Mildronate positively affects compensation of diabetes in streptozotocin rats and alters iNOS gene expression in rat tissues Endocrine Abstracts (2009) 20 P350.

6. Taivans I, Strazda G. Problems in PhD education in small countries of east Europe. ORPHEUS 2009; Fourth European Conference – Setting standards for PhD education in Biomedicine and Health sciences, Aarhus, Denmark, 23- 25 april. Book of abstracts; 23s.

7. Strazda G, Jurka N, Bukovskis M, Balode Z, Taivans I. Correlation between exhaled nitric oxide, airway hyper responsiveness and pulmonary function data in patients with suspected asthma. Eur Respir J 2009; 34, suppl. 53: 708s.

8. Taivans I, Balode L, Strazda G, Jurka N. Urea relative concentration in induced sputum – a character of airways epithelial permeability. Eur Respir J 2009; 34, suppl. 53: 680s.

9. Isajevs S, Taivans I, Svirina D, Kopeika U, Strazda G, Different patterns of lung sirtuin expression in smokers with and without COPD. Eur Respir J 2009; 34, suppl. 53: 641s.

10. Balode Z, Strazda G, Jurka N, Bukovskis M, Taivans I. Izelpas NO mērījuma efektivitātes salīdzinājums ar metaholīna provokācijas testu un spirogrāfijas rādītājiem agrīnas bronhiālās astmas diagnostikā. LU – 67 konference, 2009. gada 6. februārī (stenda referāts).

11.Kislina A, Strazda G, Jurka N. Smēķēšanas ieraduma un tā izraisīto plaušu funkcionālo pārmaiņu izpēte LU Farmācijas fakultātes studentu vidū. LU – 67 konference, 2009. gada 6. februārī (mutisks referāts).

12. Riekstina U., Cakstina I., Parfejevs V., Hoogduijn M., Jankovskis G.,Muiznieks I., Muceniece R. and Ancans J Embryonic stem cell marker expression pattern in human mesenchymal stem cells derived from bone marrow, adipose tissue, heart and dermis.22nd IGB Meeting, 10-13 October 2009 - Capri, Italy, Stem Cells: From Molecular Physiology to Therapeutic Applications. Tēzes ir on-line publikācija. links: http://capri2009.igb.cnr.it/

13.Svalbe B., Zvejniece L., Muceniece R., Dambrova M., Anti-inflammatory and antinociceptive effects of NF-kappaB inhibitor, 13th Symposium of Biology Students in Europe SymBioSE2009, Kazan, Russia, 30th July – 8th August, 2009, Abstracts p.110-111.

14. Švalbe B, Zvejniece L, Muceniece R, Dambrova M, Kodola faktora-kappaB inhibitora pretsāpju un pretiekaisuma efekts, LU 67. zinātniskā konference, Dabas zinātnes, Medicīna, Rīga, Latvija, 6.febr., 2009, 52.lpp.

2007/2008.m.g.

1. Riekstina U., Cakstina I., Muceniece R., Jankovskis G., Ancans J. Isolation, cultivation and characterization of human somatic stem cells from adult skin, adipose tissue and bone marrow. Cell Research, 2008, 18, s161. Abstracts 2007 Shanghai International Symposium on Stem Cell Research, November 6-9.

2. L.Krigere, Kr.Saleniece, Kr.Vrublevska, U.Riekstina, R.Muceniece. Substance P antagonist spantide-I binds to melanocortin receptors and inhibits lipopolysaccharide-induced nitric oxide production in murine macrophage cell line RAW264.7. Neiropeptides 2007; functions, dysfunctions&therapeutic options. 19-21 April, Santorini, Greece. Abstract book p.65

3. U.Riekstina, I.Cakstina, R.Muceniece, Ancans J. Comparison of embryonic stem cell marker expression in human bone marrow, adipose tissue and skin derived precursor cells. International conference „Stem cells and cell therapy”, 2nd November. 2007,. Riga, Latvia. Abstract book .

4. Vrublevska Kr., Petjkane I., Krigere L., Kr Saleniece Kr., Muceniece R. Experience of the dispensing of plant and sea animal extract-based rheumatoid arthritis drugs. Abstracts 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences (Tartu, 13 – 15 September 2007), Eur.J. Pharmac.Sci., 2007, 32/1S, S33.

5. Kr.Saleniece, I.Korcagina, L. Krigere, Kr.Vrublevska, R. Muceniece. Studies on extemporal drug storage and expiration dates. Abstracts 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences (Tartu, 13 – 15 September 2007) Eur.J. Pharmac.Sci., 2007, 32/1S suppl., S24-S25.

6. Krigere L., Jekabsons Kr., Saleniece Kr., Muceniece R. Qualitative and quantitative analysis of the phenazepam tablets 12 years after manufacturing. Abstracts 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences (Tartu, 13 – 15 September 2007) Eur.J. Pharmac.Sci., 2007, 32/1S suppl., S24.

7. Muceniece R., Rukmane J., Burmistrs R., Krigere L. Dispensing of the psychotropic drugs via community pharmacies during 2005-2006 years. Abstracts 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences (Tartu, 13 – 15 September 2007) Eur.J. Pharmac.Sci., 2007, 32/1S suppl., S15-S16.

8. Līga Krīgere, Kristīne Saleniece, Juris Rumaks, Zane Dzirkale, Kristīne Vrubļevska, Jorens Kviesis, Pēteris Mekšs, Vija Kluša, Ruta Muceniece. Benzodiazepīnu un -aminosviestskābes līmeņu noteikšana Adretta šķirnes kartupeļos un kartupeļu sulas pretkrampju darbības pētījumi. LU 65.konference, 2007, 1.feb.

2006/2007.m.g.

9. Baiba Jansone, maks, Z.Dzirkale, Š.Svirskis, R.Muceniece, V.Kluša. INFLUENCE OF GAMMA-MSH PEPTIDES ON BEHAVIOURAL RESPONSES INDUCED BY FORCED ALCOHOLIZATION IN MICE. XVth IUPHAR Congress “The Pharmacology in the 21st century: A Bridge between Past and the New Molecular Frontiers””, July 2-7, 2006, Beijing, China. Acta Pharmacologica Sinica, 2006, Suppl.1, P050006, p. 84.

10. Jansone B., Rumaks J., Dzirkale Z., Muceniece R., Svirskis S., Klusa V. Influence of gamma-MSH peptides on behavioural responses induced by forced alcoholization in mice. Acta Pharmacologica Sinica, 23006, July 27,2006 suppl. 1, P050006, XVth World Congress of Pharmacolgy, meeting abstracts. Beijing, China.

11. Burmistrs R., Rukmane J., Krigere L., Vrublevska Kr., Enins A., Muceniece R. Dispernsing of the psychotropic drugs via two community pharmacies during 2002-2005 years. Abstracts 6th ESCP Spring conference 2006, 25-27 May, Vilnius, Lithuania, PC-40, 30p.

12. Muceniece R., Vikmanis U. Overview of the study program accreditation in Latvia on the basis of the pharmacy study program experience. Abstracts Quality assurance in pharmacy education, EAFP annual conference, 8-10 June 2006, Tallin-Tartu, Estonia, 79 p.

13. Zvejniece L, Muceniece R, Krigere L, Dambrova M, Klusa V. The influence of melanocortins on nociception in the mice in formalin and tail flick tests. The Third Annual Meeting of: The global college of neuroprotection& neurodegeneration, 1-3 March, Uppsala, Sweden, 2006, 55.

14. Muceniece R. Melanocortin ligands in inflammation and pain. The Third Annual Meeting of: The global college of neuroprotection& neurodegeneration, 1-3 March, Uppsala, Sweden, 2006, 38.

15. Saleniece Kr., Krīgere L., Rumaks J., Pupure J., Dzirkale Z., Kluša V., DambrovaM., Muceniece R. Kartupeļu Solanum tuberosum, L., ūdens ekstrakta saistīšanās pie neiromediatoru receptoriem peļu smadzenēs un ietekme uz uzvedību. LU 64.konference, 2006, 3.febr., mutisks ziņojums.

1 Ja tas darbam nepieciešams.

2 To nepieciešamību nosaka fakultāte.

3 Pēc autora izvēles.

4 Ja tie darbam nepieciešami.

5 Prasības pielikumu noformēšanai nosaka fakultāte.

6 Fakultāte var noteikt citus darba izstrādes posmus.

7 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja.

8 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja.

9 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  (c) SZF domes lēmums, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie varēs turpināt mācības LU Informācijas un bibliotēkzinību maģistra programmā
 2. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi cita studiju programmā
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  10.5. Pielikums Nr. 5 – Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētos projektos no 2004.gada līdz 2009.
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  Augstākā profesionālā izglītība medicīnā vai zobārstniecībā, bakalaura vai maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, vides zinātnēs, veselības zinātnēs (māszinībās,
 6. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (1)

  Документ
  Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija 1 . gada 2.septembrī pieņēma lēmumu par Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas akreditāciju.

Другие похожие документы..